Instrumentum Laboris: draaiboek voor een schismatieke Kerk!

Het draaiboek voor de komende synode, die in oktober begint,  Instrumentum Laboris, lijkt als twee druppels water op de eisen van de Duitse Synodaler Weg, eisen die in vele aspecten fundamenteel afwijken van de leer van de katholieke Kerk.

Is het niet merkwaardig dat paus Bergoglio nooit het schisma, dat de Synodaler Weg in feite is, in duidelijke bewoordingen heeft veroordeeld? Zou het niet eerder kunnen, dat zijn perfide strategie erin bestaat de hele Kerk in die richting te doen evolueren?

Tussen de schismatieke weg van de Duitse Kerk en de leer van de Kerk, zoals die in de Catechismus van de katholieke Kerk onderwezen wordt, bestaat een onoverbrugbare kloof.

Is het secretariaat van de synode op de planeet Mars gevestigd? Als men Instrumentum Laboris leest, lijkt dit wel het geval. Alles draait er om thema’s, die niets, maar dan ook niets met God, het goddelijke, de transcendentie, te maken hebben. Neen, het is een gefantaseerde nieuwe Kerk, waar eindeloze wachtrijen van homoseksuele koppels voor de deuren van de parochiekerken  staan te trappelen om toch maar het sacrament van het huwelijk te krijgen; waar de vrouwen de spreekkamers van de bisschoppen platlopen om toch maar gewijd te worden en waar de transseksuelen elkaar verdringen om ’s avonds de rozenkrans te komen bidden…misschien is dit de werkelijkheid op de planeet Mars, maar zeker niet op de planeet Aarde. De LGBTQ+ discipelen hebben geen nood aan de zegen van een priester om hun leven te leiden.

Het werkdocument heeft helemaal geen rekening gehouden met de verzuchtingen van de gematigde en zeker niet van de meer traditionele katholieken? Waar blijft de stem van de jonge katholieken, die met meer dan 16.000 mee stapten van Parijs naar Chartres? Alles werd gemanipuleerd om uitsluitend de stem van de ultra-progressieven aan bod te laten komen.

De Heilige Geest wordt verschillende keren in het document vermeld. Maar nooit wordt er gezegd dat deze Geest de Geest van Christus is, die ons ingeeft wat de Meester ons onderwezen heeft. Op theologisch vlak is er dus een gewilde manipulatie van de Derde Persoon. De functie van het oproepen tot radicaliteit om volgeling van Christus te zijn, eigen aan de Geest, wordt doelbewust miskend.

<De Kerk moet verwelkomen niet oordelen>…Nog zo’n leugenachtige modieuze slogan! Sinds eeuwen bekommeren onze parochies zich om de armen, de marginalen, de sukkelaars allerhande. Barmhartigheid en waarheid gingen steeds hand in hand. De huidige progressieve Kerk is vergeten dat de waarheid de hoogste vorm van barmhartigheid is.

<Het is slechts in de waarheid dat de de Liefde schittert en authentiek beleefd kan worden. De waarheid is het Licht dat zin en waarde geeft aan de Liefde, schreef Benedictus XVI in Caritas in Veritate.

Wie trekt aan de touwtjes van de Synode? De vrijmetselarij? Cynische mei 68ers , die hun illusies verloren hebben? In elk geval een agressieve militante minderheid, die haar standpunten met alle middelen wil opdringen en aan brede lagen van het godsvolk het zwijgen wil opleggen.

Dat zij tot alles in staat zijn, blijkt uit enkele gebeurtenissen van de jongste dagen.

Zo werd tegen de Keulse aartsbisschop Woelki, een van de weinige Duitse bisschoppen die zich tegen de schismatieke koers van de Synodaler Weg gekeerd hebben, een lastercampagne ontketend, met  brutale huiszoekingen door de politiediensten tot gevolg, om te trachten hem het zwijgen op te leggen. Vergelijkbaar wat met de Australische kardinaal Pell gebeurd is…

En in Rome in Rome wordt aan de grote bedevaart Summorum Pontificum verbod opgelegd om de heilige mis in het Latijn op te dragen in de Sint Pietersbasiliek, zoals dit al tien jaar lang gebeurde, in aanwezigheid van bisschoppen en kardinalen. Het is niet moeilijk raden wie er achter deze vijandige en  zeer kleingeestige beslissing zit…

De Kerk raast in volle vaart verder op de weg van de zelfvernietiging. In plaats van de kudde te leiden, wordt door de herders chaos gepredikt. Vele gelovigen hebben geen kompas meer en raken vertwijfeld. Zonde tegen de Geest, is het enige gepaste woord!

 

Auteur:Veroon ter Zee

3 commentaren op “Instrumentum Laboris: draaiboek voor een schismatieke Kerk!

  1. Nagel op de kop Veroon, In de erkende verschijningen van “La Salette” (1846) weende O. L. Vrouw al dat priesters open riolen zouden worden. Straffe voorzegging, maar waarheid. Tekenen van de eindtijd.

  2. Hoe triestig allemaal ,het is bijna normaler geworden dat 2 vrouwen of 2 mannen een koppel zijn ,het gevloek op T.V ook de zonde neemt steeds meer toe en openlijker ;Maar wij hebben een verantwoordelijkheid om te tonen dat wij nog geloven .Dat we kunnen zeggen ik zal voor je bidden ,als je ziek bent , of zeggen ik zal je zegen met als wat op je pad komt ,zege, over je familie, over je vrienden , Laten we de Hoop niet verliezen ,en de juiste weg blijven volgen ,en bidden voor de wereld gevangen oorlogen verslaafden ,word niet moedeloos van het aanzien ,Jezus is gestorven voor onze zonden en opgestaan, en de H.Geest gezonden onze helper ,het blijf aan ons om het licht te zijn .Oordeel niet want met dezelfde maatstaf zullen we veroordeeld worden ,best lastig maar er is genade ,lieve broeder en zuster ik zegen jullie in Jezus Naam

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht