Over gerechtigheid, “klassenjustitie”, ondermaatse bestraffing en pseudo-misdaden

We leven in een wereld, waar gerechtigheid een steeds groter probleem is. We herinneren ons aan de zogenaamde “klassenjustitie”, waarbij de “bevoorrechte” leden van de studentenvereniging Reuzegom slechts werkstraffen kregen voor de dood van een medestudent tijdens een uit de hand gelopen studentendoop. De zaak kreeg veel aandacht, omdat het slachtoffer Afrikaanse roots had. Toch is de problematiek van ondermaatse bestraffing in België niet beperkt tot dit specifiek geval. Er is een wraakroepend tekort aan gerechtigheid bij pedofiliezaken, waarbij daders maar al te vaak gevangenisstraffen met uitstel krijgen,  enkele uurtjes therapie bij de psychiater moeten volgen of zelfs in de buurt van hun slachtoffers mogen blijven wonen. Ook de witte boord criminaliteit wordt in ons land grotendeels genegeerd. Corrupte politici en multinationals kunnen straffeloos graaien, terwijl er maar weinig genade is voor langdurige zieken of andere zwakkeren binnen onze samenleving. Tenslotte zijn er de vele incidenten met “jongeren”, wiens misdaden onder de mat geveegd worden, omdat het politiek opportuun is, of gewoon door een tekort aan middelen. Belgische gevangenissen zijn namelijk overvol en men vindt maar geen personeel om ze te bemannen.

Het resultaat van dit tekort aan gerechtigheid, is dat de overheid zich met ondersteuning van de media gaat focussen op “misdaden”, die er eigenlijk geen zijn: bv politiek incorrecte, vulgaire of smaakloze uitspraken, het liefst van ideologische tegenstanders. Dit zijn de nieuwe “misdaden”, die men als bezigheidstherapie gebruikt, zodat het “plebs” wegkijkt van de ware problemen van onze maatschappij, die door laks en kwistig bestuur,  navelstaarderij of collectieve hysterie, almaar minder beheersbaar worden. Het resultaat is dat personen voor ongelukkige uitspraken soms maanden of jaren door rechtszaken geplaagd worden, terwijl echte misdadigers vrijuit gaan. Deze ongerechtigheid en onnodige verspilling van openbare middelen is ondraaglijk.

Voor Christenen is de strijd voor gerechtigheid niet vrijblijvend. Integendeel, we worden geroepen om het kwade te verwerpen en het goede te promoten. De heilige Jacobus zegt het eenvoudig: “Wie goed zou kunnen doen, maar het nalaat, doet zonde” (Jacobus 4:17). Zwijgen in deze irrationele, onrechtvaardige tijd is dus geen optie, en al zeker niet uit angst voor een verlies aan populariteit. Populariteit of bezorgdheid “om wat de mensen gaan denken” is trouwens niet de doelstelling van Christen zijn. Integendeel, wij zijn geroepen om samen met Christus het kruis te dragen, op weg naar het Rijk Gods. Ondanks de slechte reclame, die ons geloof vaak in de media krijgt, is het Christendom dan ook geen pad voor jaknikkers, angsthazen en lamme Sjarels. Integendeel, het vraagt veel kracht, inzet en doorzettingsvermogen om Gods weg te volgen. Daarvan getuigen de levens van onze Heer Jezus en de heiligen. Indien we onze dorst naar gerechtigheid over de daken schreeuwen, kan iemand ons nog negeren? “Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden ( Mattheüs 5:6)”, is in dit kader een hoopvolle boodschap.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

9 commentaren op “Over gerechtigheid, “klassenjustitie”, ondermaatse bestraffing en pseudo-misdaden

 1. Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat wij, euh pardon, zij, weeral niets leerden uit de geschiedenis en dat zij alles zomaar ontkennen. Alsof narcisme een besmettelijke ziekte zou zijn die dan ook nog meedogenloos moet ‘gerechtvaardigd’ worden.

 2. Draagmoederschap,eicel donoren,spermadonoren,dat allemaal verbieden. De kans bestaat dat men
  in verwerpelijke incest sitatie belandt.Wat zeker is Advocaten ,Polite en Rechters die niets kennen
  van de materie gaan moeten oordelen en veroordelen. Geef het in handen van Dierenartsen,die weten
  er Wetenschappelijk en Nuttig weg mee. En prutsen niet met DNA.

 3. Katharina,
  Je bedoelt wellicht; ‘. . . onze dorst naar gerechtigheid over de daken schreeuwen, kan Niemand ons nog negeren.’?

  Gerechtigheid. Ja, dat is wat met voeten getreden wordt door de ellendelingen van deze wereld. Rijk geworden oplichters, die met verkoop van meestal troep hun macht vergaard hebben. Of moordenaars en slavendrijvers, die met die goddeloze handel rijk en machtig zijn geworden en zich ‘elite’ laat noemen. Ieder met een familie-wapen dat aangeeft tot welk kartel ze behoren. Onzichtbaar voor de gewone mens die geen idee heeft door welke proleten hij geregeerd wordt.

  En dan zijn er daarbij nog de nieuwe ‘elite’ De klein begonnen schooiers die met geluk en sluwigheden een fortuin hebben vergaard.
  Neem als voorbeeld zoiets als cola. Men maakte een goedje met veel suiker, een sterk zuur, smaakstoffen en cocaïne erin zodat de mensen het lekker vinden en zeker verslaaft raken, om zo op den duur steenrijk te worden. En nu ze zo rijk zijn geworden, gaan ze als klap op de vuurpijl anderen óók nog eens de politieke les lezen en vertellen hoe de zij moeten leven!

  Dat is de gruwel van deze monsterachtig duivelse tijd. Sommige mensen zijn schatrijk geworden door gebruik te maken van reclame, de massamedia, psychologische trucs om zo hun koopwaar op te dringen, en dan vooral aan weerloze kinderen.

  Of het nu gaat om de nestle, de cola, de mars, de wasmiddelen, de kruidenierswaren, etenswaren, de olie-industrie, de medische ‘industrie’, enzovoorts enzovoorts; deze zijn in handen gekomen van schobbejakken die vervolgens de baas gaan spelen over anderen. De baas spelen! Dat is JOU VERNEDEREN! Het zijn kleine hufters die vaak ook nog eens van misdadige afkomst zijn!

  En die kerk speelt dat gruwelijke spel mee? Die moet zich dan écht na laten kijken, want die is niets maar dan ook niets meer waard. Wie de moraal verpatst, ook al was ze gestolen, die verraad de mensheid en de schepper. Die moet zich schámen! Die moet zijn hoge muts afzetten en het boetekleed van een misdadiger aantrekken.

  Weet dat rijkdom een gruwel van ongerechtigheid is. Elke rijkdom is gestolen, zij het van de aarde, zij het van andere mensen. Dát begrijpt (bijna) niemand; dat rijkdom in wezen diefstal is. Om dat te begrijpen moet je erg diep denken.

  Dus zie je een mens dat rijk is, dan weet je wat die is. Zie je een te groot huis, dan begrijp je het. Zie je een te grote auto, of eigenlijk al een auto op-zich, het is in wezen gestolen goed. Ieder op de aarde zou even rijk moeten zijn. Zo is de natuur. Zo is het geschapen. Wie daar van afwijkt, die steelt in wezen van de ander. Dat is onrecht.

  Een mens heeft een bepaalde hoeveelheid levensenergie. Dat is zijn deel. Wie die energie vermeerderd, die steelt al.

  Gerechtigheid is allemaal gelijk en dus even rijk of arm. Niemand is meer dan de ander. Wie anders beweert, die huichelt.

 4. Er wordt in de beoordeling van het arrest (Hof van Beroep!) in deze tekst uitgegaan van ‘slechts werkstraffen’. Terwijl er daarnaast ook boetes en ook schadevergoedingen werden uitgesproken. De media (VRT voorop) vermeldden dikwijls slechts een gedeelte van de straffen, en het gevolg was voorspelbaar : klassejustitie; Ik breng die beoordeling niet in twijfel (iedereen heeft het recht er het zijne van te denken). Wél vind ik dat een beoordeling van het arrest moet gebeuren op basis van een grondige analyse en niet op een gedeeltelijke inachtneming van de straffen. De VRT liet me weten dat ze (behoudens 1 keer in een journaal) niets over de schadevergoedingen zegden, omdat ze dat als ‘privé’ beschouwden (terwijl het in een arrest staat, dat publiek is). Trouwens de schadevergoedingen lagen tussen de 8.000 en 12.000 euro per reuzegommer, en dat was nog slechts ‘voorlopig’ (als de familie Dia grotere schade kan bewijzen kunnen ze ook hogere bedragen afdwingen). Mijn vaststelling is dat er nogal wat ‘framing’ in de media gebeurt.

 5. Er is eenvoudigweg geen overheid meer omdat socialisten, communisten en andere goddelozen niet in staat zijn een overheid te vormen. Kan men nog betwijfelen dat God wonderen zal verrichten waardoor de polarisatie definitief wordt ? Voor of tegen de Waarheid van God. Weg met de schijnneutraliteit van kleinburgerlijk goed gevoel, van wie denken rechtvaardigheid te kunnen verwachten van een uitgegroeide boevenbende.

 6. Christenen, Joden en Moslims verenigd tegen lgbtq in scholen :
  amgreatness.com/2023/06/28/christians-jews-and-muslims-unite-against-lgbtq-curriculum-in-schools/
  Zou misschien een slimme zet kunnen zijn om godsdiensten te verenigen.

 7. De onwettige bewinden geworteld in de revolutie van 1789 zijn intentioneel orwelliaans. Men mag niet vergeten dat zij vijandig zijn aan de volkeren aan wie zij hun wetten pretenderen op te dringen; zij haten ons en willen ons dood, behalve een gecontroleerd aantal mensen (de leiders van clandestien Juda willen immers slaven om over te heersen) wier levens zij zo ellendig mogelijk willen maken en die zij willen convergeren met mongolide en negroïde volkeren om het Euraziatisch-negroïde ras van het Kalergi-plan teweeg te brengen.

  Door het rassenmarxisme, de overzetting van de subversieve marxistische strategie van het domein van economie naar dat van ras en etnie, zijn blanke westerlingen onverschillig geworden tegenover de systematische raciale verwoesting van hun volkeren, de verwoesting van de ancestrale bloed-erfenis, de verdunning van de banden met de blanke voorvaderen. Zij beseffen niet de misdadigheid ervan en het bewind pretendeert orwelliaans dat het een morele daad is.

  Het anti-katholieke is verstrengeld met het anti-blanke, en de katholieke strijd moet dus samengaan met blanke overlevingsstrijd, en zodus is het belangrijk om het etnisch en raciaal bewustzijn te doen ontwaken bij de bevolking. Indien deze landen hier verloren zijn dan moet er minstens betracht worden om blanke enclaves uit te kerven waar blanken kunnen voortbestaan.

 8. Hebben de buik vol van rascisme discriminatie en andere prietpraat. Laat ons blank zijn en geef ons de
  plaats blank te zijn wij zullen ons ook niet bemoeien op plaatsen van de anderen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht