Hoogfeest van Ons-Heer Hemelvaart vervangen door holebi-hoogfeest

In Vlaanderen is het hoogfeest van Ons-Heer Hemelvaart vervangen door het holebi-hoogfeest. Een hele week reeds wordt er in de mainstream media, de VRT voorop, over niets anders gesproken dan over de homo-beweging, de zo gezegde discriminatie van homoseksuelen en alle andere ontaarde stromingen, die er zich uit ontwikkeld hebben. Op 17 mei was het immers de ‘werelddag tegen homofobie en transfobie’ . In scholen ondergingen leerlingen een regelrechte hersenspoeling en de arme jongen of meisje die er zich tegen verzette, werd weggepest…in een school moesten de tiener-leerlingen  éénzelfde paarse kleur van kleding dragen om het positieve karakter van  homoseksualiteit te beklemtonen en wee degene die de moed had om dit te weigeren…Ideologie zet de vrijheid schaakmat! Democratie wordt dictatuur!

Op de staatszender radio 1  voelde het nieuwsmeisje van dienst (of liever politieke activiste ) zich op Hemelvaartsdag gedwongen om reclame te maken voor de ‘gay-pride’ van volgende zaterdag in het verloederde Brussel en kondigde zij een reportage aan over de situatie van de holebi-rechten in Bosnië…kortom de permanente hersenspoeling. Hemelvaart is voor haar waarschijnlijk een woord uit ‘Fabeltjesland’ of het doet haar denken aan de lancering van een ruimtetuig naar de maan…Arm Vlaanderen.

Het is niet het feit dat iemand zich aangetrokken voelt tot hetzelfde geslacht, dat voor een christen problematisch is, maar wel het feit van homoseksualiteit een militante ideologie gemaakt te hebben, die regelrecht indruist tegen de morele leer die door de katholieke en ook de orthodoxe Kerk trouwens sinds het prille begin verkondigd wordt. Het is een ideologie geworden, die zich heeft aangesloten bij de de ‘cancel culture’ die verkondigd wordt door de uit Amerika overgewaaide neo-marxistische woke religie. Samen willen zij op agressieve en gewelddadige wijze de traditionele, uit  het christendom ontsproten maatschappijstructuren deconstrueren of zeg maar, vernietigen. En ja, zij vinden gehoor bij een bepaalde linkse culturele ‘elite’, in de academische wereld en natuurlijk ook in de media en bij hun politieke navolgers, vooral te vinden bij de fanatici van Groen-rood, maar ook bij andere ruggengraatloze ‘volgers’ in de meeste andere partijen.

Zo wordt het diepzinnige en uiterst belangrijke feest van Hemelvaart verdrongen door de destructieve uitingen ven een nieuw opgedrongen heidens geloof.

Wij, christenen mogen dit nooit aanvaarden. Natuurlijk draagt de leiding van de Kerk een grote schuld aan de verspreiding van wat wij gerust ‘het kwaad’ mogen noemen. Gods zegen afsmeken over relaties die tegengesteld zijn aan Zijn plan voor de mens, zoals de Vlaamse en Duitse bisschoppen dit besloten hebben, is wraakroepend en een christen mag en kan dit niet goedkeuren of aanvaarden.. De grote verwarring die zich steeds meer binnen de Kerk verspreidt, sinds Bergoglio en zijn kring van vertrouwelingen de macht gegrepen heeft, is een tragedie op zichzelf. Sommige gelovigen  zijn zelfs zo hopeloos, dat zij oproepen om ‘huiskerken’ in te richten en gebouwen te kopen om samen te gaan leven. Een versplintering die zinloos is en vooral in Nederland in opmars is. Zijn zij dan de slechte voorbeelden van het protestantisme, met zijn talloze, zich steeds weer afscheidende sectaire Kerkjes, vergeten? Hervormd, gereformeerd, streng gereformeerd, enz…een straatje zonder eind.

Neen, hoezeer de Kerk ook verdeeld is, het is nodig om samen aan één zeel te blijven trekken, hoezeer dat zeel ook ontrafeld is. Ook bij de eerste christenen waren er meningsverschillen, soms heel grote zelfs. Toch zijn die gemeenschappen de apostelen en hun opvolgers trouw gebleven, waardoor tenslotte het christendom zich over de hele Romeinse wereld heeft weten te verspreiden en daarna zelfs de officiële Romeinse eredienst geworden is.

De Hemelvaart van Jezus Christus is essentieel in het geloof. Het gaat immers om dezelfde man, die aan het kruis gestorven is, uit de dood verrezen is en daarna veertig dagen lang aan zijn leerlingen in een verheerlijkt lichaam, dat niet meer aan de wetten van de natuur gebonden was, verschenen is en hen onderwezen heeft.

‘Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde’. Na deze woorden werd hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Die zeiden: ‘ Mannen van Galilea, wat staat gij naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.'(Hand.,hoofdstuk 1)

Wij leven in een revolutionaire tijd, waarin een strijd op leven en dood woedt tussen goed en kwaad. De machten van het kwaad willen de mens omvormen tot een gewillige verbruiker, die niet meer in staat is na te denken en zelfstandig te handelen. Daarom moet de vrijheid ingeperkt en het geloof in God uit de ziel van de mens verbannen worden. De uitvoerders van dit plan heten Klaus Schwab, George Soros, Bill Gates en al degenen, die zij hebben weten te plaatsen in de internationale instellingen, de EU, met  al haar vertakkingen in commissies en gerechtshoven, en de multinationals.

Zij vergeten en ontkennen slechts één belofte, die ons door Jezus Christus zelf gedaan is: ‘Ik blijf bij u tot het einde der tijden’. Dat is onze kracht.

 

 

 

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

8 commentaren op “Hoogfeest van Ons-Heer Hemelvaart vervangen door holebi-hoogfeest

 1. Het is schrijnend dat de katholieke kerk zich niet meer durft te verzetten tegen deze uitwassen van de LGBTQ+ beweging. Zelfs de meest extravagante zaken worden met de mantel van de liefde bedekt. Het recht op het hebben van kinderen van homo en lesbische paren is in strijd met de het recht van een kind om op te groeien in een gezin met een vader en moeder die beiden hun verantwoordelijkheid opnemen. Kinderen hoeven niet geboren te worden uit charlatans die voor enkele zilverlingen hun zaadcellen verkopen of draagmoeders die soms in de steek gelaten worden wanneer het resultaat niet perfect is. Waar blijft de reactie van de Katholieke kerk tegen deze aanval op het normale gezin als pijler van onze samenleving?

 2. – Hoe had jij gewild dat het feest van Hemelvaart van de Heer in het nieuws zou komen?
  – Is het sociale aspect van dat feest niet in het nieuws geweest door de aandacht voor de acties vanuit de christelijke arbeidersbeweging (beweging.net)?
  – Dat er op Hemelvaartdag over de holebiweek, de aanstaande gaypride en de dag tegen homo- en transfobie is gesproken, was niet om ‘Hemelvaart’ te verdringen. Dit jaar viel Hemelvaart in die periode. En men heeft daarover ook het nodige nieuws gegeven, in casu de acties van beweging.net.
  – Ik ben al blij dat jij erkent dat iemand zich kan aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht. Hoe ga je daar dan als christen mee om? Alleszins niet zo veroordelend!

  1. @Nectar (Bah, wat ’n naam).
   Bedoelt U met Uw naam uit te stralen, dat U om te snoépen bent?

   Aan de natuur herkent iedereen (dus ook Ú) wat de bedoeling is van onze Schepper: namelijk ‘gaat heen en vermenigvuldigt U’.
   Mensen die zich tot hetzelfde geslacht getrokken voelen, voldoet absoluut niet aan die eenvoudige definitie.

   1. @Nectar (Bah, wat ’n naam).
    Voor het uitzonderlijke geval, dat U mijn antwoord niet begrijpt:
    God heeft Adam en Eva geschapen: God heeft géén twee Adams of twee Eva’s geschapen.

    En nadat God Adam en Eva geschapen had, bezag God álles wat Hij geschapen had en zag dat het héél goed was.

    U maakt echter van Gods Schepping een vuilnisbelt.

 3. Gister avond of liever heel vroeg langs wat vroeger de kerkelijk museum was met veel gewijde zaken als kelken zelfs a cel van een monk ..Nu met kletter goud tot aan de dak begon het een nieuwe leven met reklame voor alle vormen v sex al hebben ze het over relaties het gaat vooral over sex Ipv liefde Liefde erkend regels begrenzingen om in eenheid te groeien in liefde naar de hemel naar een liefde dat ver boven onze menselijk natuur uitstijgt Alle heilig gezinnen alle heiligingen zelfs konginnen en koningen hebben erkend de noodzaak v offers om de beste te worden wat ze konden om met en voor
  God te werken Zelfs sport kent de discipline als weg naar de de top maar onze ziel alles v eeuwigheids waarde wordt onder mined De vrijheid wordt aangevallen in de kern v onze bestaan in onze eigen lichaam zodat allen zelfs de jongest kinderen geen controle zullen overhouden aan het laaste aspect v hemels bescherming /dat van zuiverheid willen ze hun sex opdringen brainwashen in gedachte dat de sterkste aanvulling op de Liefde en bindende kracht op aarde tussen zielen alleen een gebruiks product voor alle uren is De eenheid tussen man en vrouw is ook een ziele eenheid In alles is duidelijk dat de meeste niet beseffen wie hier achter zit de baas v de leugen heeft al aardig wat grote namen verleidt met big bucks geld en status Vol duisternis loopt de wereld zijn ondergang tegemoet Naar Jezus hebben velen niet geluisterd Maria smeekt voor uitstel bij haar zoon net als op de bruiloft in Kana maar ondanks dat God de Vader de wereld vrede in haar handen heeft gelegdt er zijn te weinig aan bidden aan smeken aan offers brengen en de kwaad te bekeren Als Maria aan kinderen zelfs v 7 8 en 9 in Fatima de hell lieten zien al in 1917 met de woorden daar gaan veel zielen wegens zonden vd vlees toen al … Bid de Rosarykrans de devil heeft zo’n hekel aan Maria dat een mens hem de baas is is voor hem denuitermate vernedering Spreek vaak Maria s naam vol liefde Zij zal jou beschermen de hemel helpen vinden Er is geen offer op aarde dat overtreft de offer v Christus aan de kruis Dat is onze redding Vier vol verlangen de heilig mis ontvangt Christus de heilig communie in een staat v genade dankzij de biecht de heilig sacrament v vergeving is ook noodzakelijk voor de groeiproces v priesters die de plaatsvervangers v Christus Smeek alle heiligen vooral Padre Pio Paus Johannes Paulus ll en alle engelen voor hulp 🙏🏾💕🕊Vergeet niet te bidden voor jouw familie 🙏🏾 En hun vragen mee te bidden
  Om denheel wereld te redden hebben alle krachten v d hemel en
  op aarde nodig …Ps vergeet niet ook alle overleden te vragen om mee te bidden 🙏🏾 Ze kunnen hunzelf niet helpen maar ze kunnen wel met ons mee bidden en wij kunnen hun sneller de hemel ingehelpen Er is geen ander tijd geweest dat zo afschuwelijk alle geboden heeft overtreden terwijl zoveel christenen zo weinig over hadden voor God Door hun onverschilligheid heeft Christus de meeste geleden in de hof v Olijven …Laten wij Jezus en Maria troosten met onze Liefde Hoop en Verlangen naar Eeuwigheid met God s genade Amen 🙏🏾 Jezus Maria ik bemin U Red de zielen Jezus Maria ik bemin U Red de zielen Jezus Maria ik bemin U Red de zielen God allerliefste Vader ik bemin U staan ons bij in de strijd Amen 🙏🏾💕🕊💒🌏🌎🌍🙋‍♀️+🧸

  1. Waar was u zuster al die tijd

   Maryanne Bosch

   Maryanne is een Latijnse meisjesnaam. Deze klassieke combinatie combineert de namen Mary en Anne, wat zich vertaalt naar ‘ster van de zee’. Maryanne is een spellingsvariant van Marianne, met de toevoeging van “y” die een zekere ouderwetse eigenzinnigheid toevoegt. Het kan ook worden herleid tot christelijke tradities, waarbij Sint-Anna wordt erkend als de moeder van de Maagd Maria. Maryanne draagt een zoetheid met zich mee die haar vertaling waarmaakt; het is een ideale naam om baby te geven als je van de oceaan houdt.

  2. Maryanne Bosch,
   Overledenen iets vragen = vragen om moeilijkheden.
   De Reden is heel eenvoudig: wij weten niet of betreffende overledenen bij God of bij de duivel zijn.

 4. De sedert eeuwen aangekondigde monarch zal Kerk en samenleving herstellen. Hij zal komen zeer kort nadat de antichristelijke werelddictator zich laat gelden.

  Luz de Maria – Engel van Vrede (2)
  blog.seniorennet.be/levend_geloof/archief.php?ID=2543973

  Luz de Maria – Engel van Vrede
  blog.seniorennet.be/levend_geloof/archief.php?ID=2543875

  Ik hoop hem nog te mogen zien voordat ik sterf. Dat is mijn enige laatste wens.

  De ‘moderne’ afvalligen kunnen zich vandaag nog in volle vrijheid bekeren tot de eeuwig klassieke Waarheid van God. Dan zal het volledig gedaan zijn met ‘moderne’ mis en andere scheeftrekkerij. Zodra de antichristelijke werelddictator verschijnt zal het bijna onmogelijk worden zich nog te bekeren.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht