Van lente tot winter in de zielen

1. Het gewoon simpel aards leven in een notedop.


Al meer dan een maand geleden wriemelden de eerste meiklok-plantjes — Lelietje-van-dalen — zich naar boven de aarde en nu mei inderdaad tot leven komt zo ook de klokjes. Nog even en voor de oude hoeve glanst weer een kleine zee van witte klokjes en indien men de tijd neemt om stil te staan neemt een geurige wolk u in bezit. Die verse eerste geur ontroert altijd weer.

Tussen die klokjes verschijnt ook een onkruidplantje dat er voorlopig nog zeer mooi uitziet en werkelijk allermooist de klokjes verheerlijkend omlijst alsof God het om die reden geschapen had. Maar na een week dreigt de omlijsting de klokjes te overtroeven en moet men beginnen dat onkruid onverbiddelijk uit de grond te trekken.

De haantjes voelen zich frisser en sterker dan ooit en dat kan men bemerken aan beschadige rugveren van de kippetjes. Ook hier is beleid nodig.

Komt de herfst alles vergrijzen dan worden weer meer meiklok-zaadjes over de voortuin uitgespreid zodat de volgende meiklokjes-zee nog ruimer en witter belooft te worden. Dit slechts indien men het altijd woekerende onkruid toch zeker onder minimale controle weet te houden.

De klokhen zal weer een broeinest bezetten en belooft de leukste kuikentjes die men dan de eerste dagen moet vergezellen om hen te beschermen tegen zowel de andere kippen als roofvogels allerhande. Aandacht is altijd nodig!
Vanaf de herfst krijgt men meer eieren of men kan enkele kippen slachten. Vroeger behelsde het kippenbestand een noodzakelijk en ernstig afwegen. De vervreemde mens van tegenwoordig kent geen waardering meer hiervoor! Dat heb ik met schade en schande moeten leren.

Zo vergaat het de mensheid in ‘eeuwig’ opvolgende generaties.2. Het veelvormige zieleleven.


Een koning en een koningin zijn als menselijke schepsels geen haar beter dan de onderdanen. Zij ondergaan dezelfde bekoringen en verlangens als gewone schepselen. Men kan daartegen opwerpen dat zij misschien over hogere en fijnere talenten beschikken dan gewone mensen. Dat zou best zo kunnen zijn maar dat leidt er dan toe dat hun fouten veel ergere gevolgen veroorzaken voor heel het volk en daaruit komt vervolgens ook onheil over de koniklijke familie zelf. Toch zeker wanneer zij voor de Paus knielden en desondanks hun belofte van gehoorzaamheid aan God vergeten.

Zo begon de prachtige christelijke lente toen de Apostelen en hun heilige opvolgers heel Europa aan God konden toewijden. Een aanhoudende geur van vele gezuiverde zielen steeg op naar de hemel.

Maar uiteindelijk kwam de herfst, bijvoorbeeld bij het gezin van de Russische Tsaar. Zij mochten dan zeer christelijk ingesteld zijn toch lieten zij een vreemde monnik die zijn klooster verliet, Raspoetin, toe in hun midden. Het is een wilde geschiedenis die eindigde met moord op die monnik en tenslotte op het hele gezin.
Kwam die vreemde Raspoetin hen uitbuiten of beschermen, hen misleiden of waarschuwen? Kwam hij onkruid bestrijden of onkruid bemesten?

Raspoetin en de herfst kwamen gelijktijdig met een vorm van eerder ongekend materialisme. En daarop volgde een allesvernietigende winter die vandaag nog steeds voortwoedt, geleid door een sluw misleidende Poetin.

Eerder al overviel de herfst ook Frankrijk.
Het koninklijk hof in Parijs mocht dan tot uiterste verfijning uitgroeien, het verheerlijkte tenslotte de eigen grootheid. Zoals aan zovele koninklijke hoven. Een fijnzinnig man ontwikkelde allerlei technische machines om vermaak en afleidingen te verzekeren, tevens werd aan kunstenaars allerhande een grote vrijheid van handelen en spreken gegund.3. Werden de volgelingen van Pythagoras niet als vijanden herkend ?


De opmars van wereldse cultuur in Parijs en het nu in onze ogen primitief lijkende materialisme sloegen steeds meer toe en in dat in alle opzichten enorme paleis groeiden vormen van verwaandheid en zelfingenomenheid. Zelfs een oprecht Katholieke beleving kan dergelijk overwoekeren van onkruid niet blijven dragen en het zonlicht in de zielen vervaagde beetje bij beetje tot een mistwolk de zielen dreigde te omhullen. Christelijke beleving verwordt zo gemakkelijk tot een plicht waarbij het hart heel andere normen begint na te streven, zelfgebrouwen normen. Wel mag men opmerken dat een reeks familiale tegenslagen over de generaties Franse koningen de afgang bevorderden. De ware aard hiervan is misschien moeilijk te beoordelen.

Of de spreekwoordelijke Franse wulpsheid aan het hof ontstond of door het hof versterkt werd is ondergeschikt aan het vervolg ervan. Allerlei rijken en machtigen menen ten lange laatste dat zij zich maîtresses van het hoogste niveau kunnen of zelfs moeten veroorloven. Kunst en hekserij overlappen elkaar en de duivel ziet verblijd zijn macht uitbreiden en groeien. Dit soort cultuur plant zich dan ook voort in vele opvolgende generaties, rijkelijk gevoed en bewaterd door ongeremd groeiend materialisme en goddeloze filosofie vanwege Pythagoras’ volgelingen.

Kan ware Christelijke Adel van iets anders getuigen dan van geestelijke zuiverheid? Men kan zich voorstellen dat de benaming “Adel” inhoudt dat edele lieden op waakzame wijze tijdig het altijd woekerend onkruid een gestreng halt zouden toeroepen, dat zij hun door God gezegende schild en wapens met een juist recht zouden laten gelden. Dat zij welbewust wakker en sterk verbonden zouden blijven met de Paus van Rome. Helaas, zo verliep het niet.4. Conclusie.


Wanneer men bereid is te onderzoeken hoe en in welke omstandigheden de duivel zo gemakkelijk greep over ons krijgt en indien men daarbij de wil heeft beginselvast te blijven dan moet men het volgende overwegen:

We zijn in zonde geboren als afstammelingen van Adam en Eva.
De begeerte die aanleiding geeft tot verwekking van een kind kan in hoge mate beheerst worden dank zij de kennis die Katharina Emmerich ons schonk over de verwekking van Maria door voorafgaande strenge onthouding, boete en intens gebed gedurende enkele maanden en vervolgens onder begeleiding van engelen bij de heilige Anna en haar echtgenoot samen. Ook al zijn er dan geen andere engelen aanwezig dan de twee engelbewaarders, toch zou een christelijk koppel de beschrijving van Katharina Emmerich zelf kunnen toepassen. Om dit mogelijk te maken zou men zich kunnen voorstellen dat binnen de RKK een bijzondere kloostergemeenschap zou worden opgericht voor gezinnen die deze kennis willen toepassen.

In de gewone wereld is dit nauwelijks haalbaar en dit zou kunnen leiden tot mateloze hoogmoed.
Maar uit deze bijzondere gezinnen onder direct toezicht van de Kerk zou dan een nieuwe Adel kunnen ontspruiten die geestelijk veel sterker en standvastiger kan staan.

Of de Kerk dit soort initiatief ooit overwogen heeft is me niet bekend.

Wanneer men bedenkt hoeveel moeite en zware risico’s door heksen en andere occultisten wordt ondergaan om een tijdelijk doel te bereiken dat uit niets anders bestaat dan ongeremde machtswellust, mateloze wellust en onderwerping van veelal onwetende zielen, hetgeen bovendien ook het (onwetende) slachtoffer slechts ter helle leidt — want de wet is onverbiddelijk en blind — dan moet men toch echt ernstig tot het inzicht komen dat met minder moeite en zonder gevaren men wel zeer zuivere zieltjes kan aantrekken tot verwekking van een bij voorbaat geheiligd christelijk kindje.

Dit zou ondanks het zeer grote belang en de heiligheid van dit werk een zware taak betekenen voor de RKK.

Koppels blijven dus overgeleverd aan hun begeerte.

Zodoende kregen altijd weer de vijanden van het christendom net als overwoekerend onkruid meer armslag en behaalden overwinning na overwinning en dit woekert voort tot op heden. Dit klinkt misschien vreemd: alsof het christendom niet meer bestaat leidt de geestelijke herfst slechts tot wereldse vruchten wier zaden nu samen een wereldregering bevruchten. Een globale macht die sedert lang al wortel had geschoten. Sedert de industriële revolutie — en juist hierdoor — kunnen we de doornen van die enorme en sterk groeiende plant goed waarnemen en dat bijzondere onkruid zal binnenkort een afschuwwekkende soort winterbloemen vertonen. De talrijke zwarte knoppen zijn al in volle kracht aan het ontluiken. Zoals onder andere AI, ChatGPT, de chipinplant en robotisering allesvernietigende wildgroei beloven vanaf de oppermachtig geworden kroontakken van socialisme en communisme.

Dit is geen lente, maar zelfs aan de herfst voorbij, dit is de koudste winter voor Kerk en geestelijk leven.


Auteur:Hypoliet

21 commentaren op “Van lente tot winter in de zielen

 1. Hier is een lijst met remedies die aan Marie-Julie Jahenny zijn onthuld: ze zijn een herinnering dat wanneer de moderne geneeskunde faalt, we Gods natuurlijke apotheek hebben om naar toe te gaan.

  Ook zijn onze sacramentalen krachtige genezers wanneer ze met geloof worden gebruikt, zolang men de medische behandeling niet eerst verwaarloost. De kerk verplicht ons om te luisteren en medisch advies op te volgen. Deze remedies zullen voor de tijd zijn dat we geen medische hulp hebben, of de ziekten zijn zo nieuw dat er geen bekende genezing of behandeling zal zijn.

  ::::::::::::::::

  UPDATE!!! (Toegevoegd aan deze pagina, 13 mei 2020-van de Website van de Vereniging Vrienden van Marie-Julie)

  Allereerst zijn er GEBEDEN TOT ONZE-LIEVE-VROUW DIE MOETEN WORDEN GEZEGD OVER DE KRUIDENREMEDIES:

  Marie-Julie Jahenny “Goede Moeder, voor de planten die de goddelijke Voorzienigheid op aarde heeft gezaaid, vragen wij u om hen een heel speciale zegen te geven, op de meidoorn, op het kleine kruid Sint Jan goede Heilige Moeder?

  De Allerheiligste Maagd: “O! mijn geliefde kleine kinderen die deze kleine bloemen en kleine planten gebruiken, zeggen tegen mij:

  “Heilige Koningin van de hemel, Gezondheid van de zieken, wonderkind van macht, verspreid uw zegeningen op deze infusie, Moeder krachtigste, laat ons zien dat u onze Moeder bent door onze ellende te verlichten. Mijn kleine kinderen, die dit bloempje nemen, roepen mij aan: O Onbevlekte Maria, O Onze Moeder, O Onze Moeder, kijk naar ons en maak uw zegen duidelijk in dit lijden.’

  Een kort gebed dat hun werk aanbiedt voor degenen die voor de zieken zorgen, dat ze kunnen zeggen, Onze-Lieve-Vrouw zegt: “Mijn lieve kind, het is niet nodig om zo lang te zeggen (een gebed).

  Simpelweg:

  O! mijn goede Moeder, kijk naar mijn kleine werk voor de zieken of getroffenen, zegen het.”

  Mijn kleine kinderen, als het aan Mij lag, zou ik alle lichamen genezen, ik zou alle zielen genezen, maar bovenal de Heilige Wil van de Goddelijke Schepper voor de mijne. Hij is koning, Hij is Vader en Hij is oneindig goed. Mijn kleine kinderen, het is geloof, het is vertrouwen, het mooiste gebed dat het meest en meer win

  1) Remedie voor de BRANDENDE PEST

  Een nooit eerder geziene plaag zal bijzonder dodelijk zijn, een ‘Brandende Plaag’ zal zich snel verspreiden en snel doden. Er is slechts één remedie beschikbaar, die op tijd moet worden genomen zoals voorgeschreven, anders overleeft het slachtoffer het nog steeds niet. Dit is een bestraffing die Bretagne niet zal worden bespaard, want het zal zijn geloof vergeten zijn.

  Als iemand besluit om te schuilen in Bretagne, wees dan voorbereid op deze plaag.

  Het zal zich zo snel verspreiden dat er geen tijd is om je voor te bereiden op de dood volgens een andere voorspelling van Marie-Julie. We zullen geen tijd hebben om een priester te krijgen voor de Laatste Riten, en inderdaad, als er nog priesters over zijn, zullen ze het zo druk hebben, dat we misschien geen absolutie krijgen. De hemel heeft het KRUIS VAN GRATIE voorbereid om vergeving van zonde te ontvangen in deze erbarmelijke omstandigheid. (Meer over het Kruis van Gratie, klik hier.)

  Als u de symptomen echter op tijd opmerkt, is hier de remedie die u moet nemen:

  Ecstasy datum 5 augustus 1880- DE WITTE MEIDOORN REMEDIE EN HOE HET TE BEREIDEN:

  “Er zullen ernstige ziekten zijn die de menselijke kunst (vaardigheid) niet kan verlichten. Deze kwaal zal eerst het hart aanvallen, dan de geest, en tegelijkertijd de tong. Het zal verschrikkelijk zijn. De hitte die het zal vergezellen zal een verterende brand zijn, zo sterk dat de aangetaste delen van het lichaam van een ondraaglijke roodheid zullen zijn (rode vlekken / vlekken).

  Na zeven dagen zal deze ziekte, net als het zaad dat in een veld is gezaaid, snel toenemen en enorme vooruitgang boeken (d.w.z. het lichaam snel overnemen, of, verspreid door de bevolking
  snel).

  Mijn kinderen, dit is de enige remedie die je kan redden:

  Je kent de bladeren van doornen die in bijna elke haag groeien (witte meidoorn). De bladeren van deze doorn zullen de voortgang van de ziekte stoppen. Je moet de bladeren plukken, niet het hout. Zelfs droog, ze zullen hun effectiviteit behouden.

  Doe ze in kokend water en laat ze daar 14 minuten staan, dek de container af zodat de stoom blijft. Wanneer de ziekte voor het eerst aanvalt, moet u deze remedie drie keer per dag gebruiken.

  Mijn kinderen, deze ziekte zal zeer ernstig zijn in Bretagne. De gedachte aan God daar zal minder groot zijn … (D.w.z. ze zullen niet zo veel aan God denken als voorheen en zullen daarom het hardst worden getroffen door deze kwaal. )

  De ziekte zal leiden tot een voortdurende opstand van het hart, (bloeddruk? Verhoogde hartslag?) braken. Als de remedie te laat wordt ingenomen, worden de aangetaste delen zwart en in dit zwart zullen er geelachtige bleke strepen zijn.”

  Marie-Julie Jahenny heeft andere waarschuwingen met beschrijvingen van deze brandende plaag en wanneer het zal toeslaan, teruggevuren.

  Heer openbaarde dat onbekende plagen eerst in Parijs zullen uitbarsten, en zich dan zullen verspreiden: (15 juni 1882) “Er zullen in Frankrijk talloze sterfgevallen voorbijgaan die de wereld nog nooit heeft gezien en ziekten die onbekend zijn.
  Vooral vanuit het Centrum (Parijs) zal deze dodelijke sterfte zijn plaag lanceren. Het zal neerslaan net boven de parochie die van jou is, (Blain, Fraudais?) Mijn kinderen, maar vrees niet, mijn hart zal een schuilplaats zijn om jullie te beschermen. ”

  Marie-Julie gaf details over deze ziekte tijdens een eerdere extase van 20 september 1880, en hintte ook dat het zal uitbreken in een tijd van vervolging: “Vanaf het moment dat de woede van de impious zal stoppen voor een korte onderbreking, (d.w.z. wanneer de vervolgingen een beetje lijken te stoppen tussen de eerste en tweede crisisperiode van de Franse burgeroorlog) zal er bijna plotseling een grote ziekte komen. Deze bestraffing zal zijn slachtoffers achterlaten als degenen zonder leven, ze zullen nog steeds ademen met het vermogen om te spreken, het vlees rauw zoals na een diepe brandwond. Deze ziekte zal zeer besmettelijk zijn en niets zal het stoppen. Het is een straf van God om vele zielen terug te brengen.”

  :::::::

  Observaties: is er een Bijbelse basis voor deze nieuwe plaag die zal komen voordat de gerechtigheid van God toeslaat? JA, dat is ja.

  Vergelijk de profetieën van Marie-Julie en de komende straffen van burgeroorlog, de Drie Dagen van Duisternis, enz. deze passage uitde profetieën van Jesaja / Jesaja (13:4-13):

  “Het lawaai van een menigte in de bergen, als het ware van vele mensen, het geluid van het geluid van koningen, van naties bijeengebracht: de Heer der heerscharen heeft de troepen van de oorlog de leiding gegeven. Voor hen die uit een ver land komen, ver weg, van het einde van de hemel: de Heer en de instrumenten van zijn toorn, om het hele land te vernietigen. Huilt u, want de dag des Heren is nabij: het zal komen als een vernietiging van de Heer. Daarom zullen alle handen zwak zijn, en elk hart van de mens zal smelten, en zal gebrokenworden. Grijpers en pijnen zullen ze grijpen, ze zullen pijn hebben als een vrouw tijdens de bevalling. (Krampen van de pest?). Iedereen zal verbaasd zijn over zijn naaste, hun gelaat zal zijn als gezichten verbrand. Zie, de dag des Heren zal komen, een wrede dag, en vol verontwaardiging, en van toorn en woede, om het land verlaten te leggen en om zondaars er daarom uit te vernietigen. Want de sterren des hemels, en hun helderheid zal hun licht niet tonen: de zon zal verduisterd worden bij zijn opkomst, en de maan zal niet schijnen met haar licht. (Twee / Drie dagen van duisternis?) En ik zal het kwaad van de wereld bezoeken, en tegen de goddelozen voor hun ongerechtigheid: en ik zal de trots van de ongelovigen doen ophouden en de arrogantie van de machtigen neerhalen. Een man zal kostbaarder zijn dan goud, ja een man dan het beste goud. Hiervoor zal ik de hemel verontrusten en de aarde zal van haar plaats worden verdreeuwd, voor de verontwaardiging van de Heer der heerscharen en voor de dag van zijn hevige toorn.’

  Ik zou aanraden om de ‘Douay-Rheims’-editie van de Bijbel te lezen, dezelfde profetieën die door de andere profeten worden verteld, zijn met elkaar verbonden in de voetnoten onder de juiste verzen. De passage hierboven is ook verbonden met: Ezechiel (32:7), Joël (2:10 en 3:15), Matt. (24:29); Marcus (13:24), Lucas (21:25). Vergelijk ook de bovenstaande tekst uit Isaïas met de passage in Joël (2:6) “Bij hun aanwezigheid (een groot leger) zal het volk in ernstige pijn zijn: alle gezichten zullen als een ketelwordengemaakt.” D.w.z. ze zullen er verschroeid en verbrand uitzien als een ketel die boven een vuur wordt geplaatst. Dit klinkt erg vergelijkbaar met de ‘brandende plaag’ waar Marie-Julie Jahenny over werd gewaarschuwd.

  Over de meidoornremedie: dit is alleen ter informatie en om te bevestigen dat Onze-Lieve-Vrouw ons authentieke remedies geeft. Ik heb gekeken naar de gezondheidseigenschappen van meidoornbladeren en heb ontdekt herbalist en alternatieve geneesmiddelen site verklaren dat het een krachtige vorm van natuurlijke digitalis, een hartmedicijn. Het verlaagt ook de bloeddruk. Dus, houd er rekening mee bij het gebruik van de bladeren als u al recepten voor het verlagen van de bloeddruk of hartproblemen – het kan uw druk te veel verlagen als u al medicijnen. Wees voorzichtig! Interessant, herbalists zeggen dat bij het maken van een kruidenthee als een drank of gezondheidsdoeleinden, de kruiden moeten steil zijn c. 14 minuten in een gesloten container zoals een pot met een deksel om ervoor te zorgen dat alle essentiële oliën worden doordrenkt, en, niet verloren in de stoom.

  Als u van plan bent om uw eigen bladeren te oogsten, hier zijn foto’s van de witte meidoorn en zijn bladeren. Als u niet zeker weet waar u naar moet zoeken, neem dan alsjeblieft iemand mee die de juiste struik kan identificeren.

  https://4.bp.blogspot.com/-E14oGOXwQRk/WbR-cwXuISI/AAAAAAAABBA/fgJuCvMZxzY9vn1l-exfoPzTJYNZbScYgCPcBGAYYCw/s400/White%2Bhawthorne%2Bshrub.jpg

  Afbeeldingen: Boven, bloeiende witte meidoornstruik. Juist, fluitende meidoornbladeren.)

  https://2.bp.blogspot.com/-j2lbvCc1XIE/WbR-vM8pi9I/AAAAAAAABBA/mXwhwGqzM1gluXpRHCiA2pSkIK_1gWiLQCPcBGAYYCw/s320/White%2Bhawthorn%2Bleaves%2Band%2Bthorns.jpg

  UPDATE: ALS U VAN PLAN BENT OM TE KOPEN VAN EEN HERBALIST-wat voor soort moet je krijgen en hoeveel moet je kopen?

  Mensen hebben me onlangs gevraagd welke soort meidoorn ze moeten krijgen.
  De “Vrienden van Marie-Julie Jahenny Association” hebben een soort genoemd, maar het is duidelijk dat de Vereniging die naam heeft uitgesproken – Onze-Lieve-Vrouw gaf de wetenschappelijke naam
  niet. Maak je echter geen zorgen, de verschillende witte meidoornsoorten hebben allemaal dezelfde basiseigenschappen. Onze Lieve Vrouw wilde ons niet iets geven dat we niet konden vinden – ze zei dat het de struik was die gebruikelijk is en in de heggen groeit, dus het zijn eigenlijk al je gemeenschappelijke variëteiten van witte meidoorn.
  Als je niet zeker weet uit welke struik je moet kiezen, koop dan bij een kruidendokter.
  Ze verkopen het soort met alle gezondheidseigenschappen.
  Ik heb gemerkt dat veel online kruidenleveranciers alleen een gemengde versie leveren met bladeren en bloemen van de meidoorn – als dit de enige soort is die je kunt krijgen, zou het niet al te veel een probleem moeten zijn – Onze-Lieve-Vrouw waarschuwde dat het het hout was dat we niet mogen gebruiken, d.w.z. om de schors, de doornen, de takken, enz. niet te gebruiken, maar de bloemen zouden in orde moeten
  zijn. Ze gaf geen waarschuwing over hen. Het betekent echter dat je meer van het mengsel moet krijgen om ervoor te zorgen dat je genoeg van de bladeren hebt.

  En aangezien we de Brandende Pest vangen, moeten we dit spul drie keer per dag drinken, dus je hebt meer nodig dan alleen een paar theezakjes! Ik raad aan om een bulkvoorraad te kopen, heb op zijn minst een paar pond bij de hand. Ik heb een site gevonden genaamd Bulk Apothecary die in bulk verkoopt, je kunt de meidoornbladeren en bloemmix per pond kopen.

  (Ja, het is duur spul, er zijn veel bladeren nodig om een pond te maken.) Klik hier voor hun bestelpagina.
  Bulk Apothecary heeft ook een geweldig assortiment kruiden, dus je kunt daar waarschijnlijk ook alles vinden wat je nodig hebt van de andere kruidenremedies.

  DRINGEND – Nog een laatste opmerking: Er moet een reden zijn waarom de remendy zegt dat we de bladeren nodig hebben en om een thee te maken, misschien moeten we de sterkte van een dosering met vallen en opstaan variëren, dus VERTROUW NIET op capsules of tabletten die kruidendokters verkopen – Onze Lieve Vrouw zei: haal de bladeren en maak een thee. ER MOET EEN REDEN VOOR ZIJN.

  Remedie #2 – EENVOUDIGE en EENVOUDIGE PREVENTIEVE BESCHERMING TEGEN PLAGEN

  Een remedie om jezelf te beschermen tegen de dodelijke plagen, this is the only manner of protection when the “mortal plague” or Burning Plague strikes(de “Vrienden van Marie-Julie” Website stelt )- we moeten een heel klein stukje papier slikken waarop de volgende woorden zijn geschreven:

  ” O Jezus, Vanquisher van de dood redt ons! O Crux Ave, spes unica!”

  (BELANGRIJK: Dit is voor de straffen, riskeer je leven niet. We moeten nog steeds de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen nemen om niet ziek te worden als er een epidemie is, thuis te blijven en drukte te vermijden.)

  Om je vraag te beantwoorden: is dit doen met inkt giftig?

  De combinatie van kleurstoffen / pigmenten en oplosmiddelen die inkt in een pen vormen, wordt over het algemeen niet als giftig beschouwd, volgens de Amerikaanse National Institutes of Health. Ook zou je de inhoud van een half dozijn pennen moeten slikken om jezelf ziek te voelen, en het is niet waarschijnlijk dat het fataal is. Misschien ongemakkelijk, maar niet dodelijk. Dus als je geen inktvergiftiging kunt krijgen door op het einde van je pen te kauwen, zal het schrijven van dit gebed op een klein stukje papier en het innemen ervan jou ook niet vergiftigen. Het is hetzelfde met potlood: ondanks de gemeenschappelijke overtuiging, hebben potloden nooit lood bevatten. Alle potloden zijn gemaakt van grafiet, een zachte vorm van koolstof. Koolstof is een heel ander element dan lood. Grafiet is relatief nonpoisonous. Het Illinois Poison Center merkt ook op: “Inname van grafiet of ander potloodmateriaal zal naar verwachting geen symptomen veroorzaken.” Dus, jezou een grote hoeveelheid moeten eten om je ziek te maken. Maak gewoon geen misbruik van deze ‘papieren gebedsremedie’, het is bedoeld voor strafnoodsituaties, niet voor dagelijks gebruik.

  ::::::::

  Remedie #3 – Voor ONBEKENDE ZIEKTEN en verlichting tijdens de ‘Brandende Pest’

  Onze Heer zei tegen Marie-Julie: “Een medaille met Mijn Goddelijk Hart, een medaille waar het schattige kruis wordt getrokken. Je plaatst deze TWEE afbeeldingen in een glas water, ofwel plakbord (d.w.z. een heilige afbeelding) of metaal. Je zult dit water twee keer gezegend drinken, twee keer gezuiverd. Eén druppel in je eten, één druppeltje, is niet voldoende om de plaag weg te halen, maar de ellende van Mijn Gerechtigheid.” Hij zei ook: “Je zult een druppel van dit water geven aan de arme zielen die worden bereikt door de kwalen van de onbekende kwalen die het hart van de geest en de mond / tong zullen aanvallen.” (Ecstasydatum, niet opgegeven.)

  (BELANGRIJK: dit zal alleen verlichting brengen en ZAL DE ‘brandende plaag’ NIET GENEZEN, alleen de meidoorn zal dat genezen als het op tijd wordt ingenomen. Onze Heer zei dat er twee afbeeldingen nodig zijn, dus als je een kleine foto hebt van het Heilig Hart en de Miraculeuze Medaille omdat het het kruis op de achterkant heeft, zou dit moeten werken.)

  :::::::

  Remedie #4 – Voor crises, lijden aan de borst en hevige hoofdpijn:

  “U neemt de infusie van Sint-Janskruid Glechoma hederacea vooral tijdens crisis, lijden aan de borst en hevige hoofdpijn.” (Datum van extase?)

  ((OPMERKING – CORRECTIE: Ik kreeg de verkeerde vertaling van de ‘Bretonse stigmatist’ die de Engelse vertalingen van de kruiden die aan Marie-Julie werden onthuld door elkaar gehaald, ‘
  “Lierre terrestre” wordt in de teksten genoemd, het is ‘grond klimop’ en ook bekend als Glechoma hederacea.

  De teksten vermelden dit kruid en dat het moet worden genomen voor de borst lijdt, dus het is duidelijk grond klimop is hier bedoeld.
  Het is ook bekend als gill-over-the-ground, creeping charlie, alehoof, tunhoof, catsfoot, field balmen run-away-robin.
  Maar in het Frans wordt het ook geassocieerd met Sint-Jan, EN, het werd vermeld naast Sint-Janskruid, wat ook in de teksten staat, vandaar de verwarring.

  https://1.bp.blogspot.com/-Tb8r46xSEmQ/W-yYuxjWQmI/AAAAAAAABsY/xtHUIXjxb0ksuvXerP5OzItWAdOHul9NwCLcBGAs/s320/Glechoma_hederacea%252C_Hondsdraf_%25281%2529.jpg

  ‘Ground Ivy’ wordt niet genoemd in de Engelse vertaling van “We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny” vanwege deze fout. Mijn excuses daarvoor!
  Lierre terrestre / ‘ground ivy’ / Glechoma hederacea is het kruid voor ‘crises, lijden aan de borst en hevige hoofdpijn. Tijdens de Reanaissance werd het gebruikt om verschillende borstaandoeningen te behandelen.

  (Helaas werden er geen instructies gegeven over het maken van de infusies, thee, enz., dus doe alsjeblieft je huiswerk.)

  :::::::::: Remedie #5 —

  ECHTER: het ‘kruid van Sint-Jan wordt OOK GENOEMD in de teksten ALS REMEDIE VOOR GEWELDDADIGE HOOFD / MENTALE PROBLEMEN en Pijn op de Borst:

  In het Frans is het ‘kruid van Sint-Jan’ ook Sint-Janskruid in het Engels – Sint-Janskruid staat erom bekend dat het alleivaatDEPRESSIE (MENTALE PROBLEMEN) helpt en heeft ook de volgende eigenschappen die ook zouden helpen bij het verlichten van pijn op de borst – gemarkeerd met ***:

  Antioxidant ( voorkomt dat vrije radicalen schade veroorzaken).
  Antiviraal (effectief tegen ziektedragende virussen).
  Ontstekingsremmend (vermindert ontstekingen). ***

  Antimicrobieel (ontwapent microben).
  Pijnstillend (pijnstilling). ***

  Krampstillend

  (ontspant spiersamentrekkingen). ***

  Aromatisch (digestief).
  Samentrekkend (tonen en geneest). ***

  Slijmopziener (veroorzaakt het vrijkomen van slijm). ***

  Nervine (bevrijdt en kalmeert het zenuwstelsel). ***

  Lever (heeft een gunstige invloed op

  de lever en galblaas) Er werden echter geen instructies gegeven over het gebruik van Sint-Janskruid, dus doe hier ook je huiswerk over.

  Remedie #6 – Voor Cholera – wordt de meidoornbladinfusie aanbevolen. (Ecstasydatum niet opgegeven.)

  Remedie #7 – Voor onbekende koortsen –

  “Voor onbekende koortsen zullen het nederige viooltje, het parfum en de deugd van nederigheid effect hebben.”

  (Ecstasydatum niet opgegeven.) Let op, viooltjes zijn een eetbare bloem.

  (Van belang: Nieuw onderzoek heeft de aanwezigheid van een glycoside van salicylzuur, natuurlijke aspirine, goed voor koorts, which onderbouwt het gebruik ervan eeuwenlang als een geneeskrachtige remedie tegen hoofdpijn, lichaamspijn en als kalmerend middel. Afbeelding: sweet violet.)

  https://2.bp.blogspot.com/-5wQuTc6tgwk/WuELoKMM57I/AAAAAAAABfk/g8SGHfb8s6woHa6vFURTm1pvL_LrTzs0gCPcBGAYYCw/s320/St%2Bjohns%2Bwort.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-LyGP3e6tqck/WuELy7X0NRI/AAAAAAAABfg/rjPdj12yfqEhuMshREXW4H1_NyHnCQ4qQCLcBGAs/s1600/Healing%2Bsweet%2Bviolet.jpg

  Remedie #8 – Voor fysieke en spirituele verlichting tijdens lijden:

  “Mijn kleine liefhebbende zielen en geliefden, tegen de grote rampen door zult u de medaille van Mijn Heilig Hart in een glas water of een lepel doen, zoals u wenst, zult u Mijn Aanbiddelijke Hart aanroepen, Ik zal u van alle aanvallen verlossen, Ik zal u troosten in uw pijnen en verdriet. ”

  (Opmerking: dit lijkt een andere remedie te zijn en NIET te worden verward met de hierboven genoemde remedie voor onbekende ziekten. Een medaille van het Heilig Hart wordt hier gespecificeerd. Er zijn veel verschillende ontwerpen, maar blijkbaar moet het er een zijn met Onze Heer en Zijn Heilig Hart. We moeten bidden tot het Heilig Hart voor verlichting als we deze remedie nemen.)

  Remedie #9 – Om angst en angst tegen te gaan – vooral tijdens de oorlogen

  Onze Heer: “Om alle angsten en angsten weg te nemen, moet je op je voorhoofd een beeld of de zoete medaille van Onbevlekt Maria aanraken. (d.w.z. de Miraculeuze Medaille, of een heilig beeld van Onbevlekte Maria). Je geest zal kalm blijven. Je geest zal niet bang zijn voor de nadering van de terreur van de mensen. Zij zullen de gevolgen van Mijn grote Gerechtigheid niet weerstaan.” (Ecstasydatum, niet opgegeven.)

  https://1.bp.blogspot.com/-E5GB5dwBJCQ/WsAr2oIwF2I/AAAAAAAABbs/BxGrN5EOs-wb6TUnd7UaNJ-6B6n5sMxSwCPcBGAYYCw/s320/Miraculous%2BMedal.jpg

  Remedie 10: de PAARSE SCAPULAR OF Protection and Benediction – dit is vooral voor geestelijke en tijdelijke bescherming tegen de andere straffen die geen ziekten zijn. Zal ook de omzetting van geharde blasfermers toestaan. Zeer krachtige Scapular voor onze tijd! Vind alles over de Purple Scapular, de bijgevoegde beloften en waar je ze kunt krijgen, klik hier.

  :::::::::::: Remedie 11: Het Kruis van Gratie – belangrijk sacramenteel dat de genade van volmaakte berouw en Gods vergeving zal verlenen tijdens de vervolgingen wanneer we geen priesters en de plagen zullen laten toeslaan en we geen gauranteed bekentenis zullen krijgen.

  Ook is een bescherming tegen plagen. Meer weten en waar je ze kunt krijgen, klik dan hier.

  https://1.bp.blogspot.com/-dWAcUL_lN0E/XQgzgKtCPTI/AAAAAAAACKo/zbJX_OWSurkijc4txwggRWIR2cvmJUCXgCLcBGAs/s1600/Purple%2BScapular%2Bof%2BProtection%2Band%2BBenediction%2BPNG.png

  Remedie 12: Gebed van bescherming TEGEN STORMEN:

  Gebeden gegeven aan Marie-Julie om de grote stormen die zouden komen tijdens de bombardementen af te wenden:

  Onze Heer: “Mijn kinderen, in deze stortvloed van angst, (moeten) jullie Mijn kruis dragen, of het nu heel klein of groot is! U zult het volgende gebed zeggen.

  ” Ik groet u, ik aanbid u, ik omhels u,
  Oh Schattig Kruis van Mijn Redder!
  Bescherm ons, bewaak ons, red ons!
  Jezus hield zoveel van je!
  In navolging van Zijn voorbeeld, ik hou van U!
  Uw Heilige beeld kalmeert mijn angsten,
  Ik voel alleen maar vrede en vertrouwen.”

  En;

  “O Crux Ave, spes unica! Et Verbum caro factum est.

  Oh Jezus, Vanquisher van de dood, red ons!”
  Een van de meest vasthoudende en eerbiedige een gezegend kruisbeeld.

  :::::::::: Remedie 13: Medaille van Onze Lieve Vrouw van Bonne Garde: De boze ‘Rode’ goverments zullen proberen het geloof en de zuiverheid van kinderen te onttroegen in de kwade dagen die komen, de vernietiging van de onschuld en voorzichtigheid van kinderen zal een ongekend niveau in de wereld bereiken, vooral wanneer de kerk ondergronds wordt gedwongen voordat de Drie Dagen van Duisternis komen.

  Onze Lieve Vrouw zei dat het dragen van deze medaille het geloof en de zuiverheid van kinderen zal beschermen, en we kunnen er zeker van zijn, ook
  wij.
  Onthuld aan Marie-Julie Jahenny (16 augustus 1880).

  “Mijn kinderen,” herhaalde de Heilige Maagd, “Met alle goedheid van mijn hart en zal al mijn tederheid ik de vader en moeders en gezinnen nogmaals vertellen dat het heel goed zou zijn, en tegelijkertijd zou het een grote genade zijn, om kinderen te laten dragen, klein en groot (d.w.z. kinderen of jongvolwassenen), een medaille te dragen,
  (…) groot of groot, zoals ze willen. Deze medaille zou deze wereld moetendragen:

  “O u, Heilige Maagd, die het hoofd van de slang heeft verpletterd, bewaak ons geloof en de onschuld van onze kleine kinderen.”
  De Heilige Maagd droeg de medaille op haar hart, het was rond en
  wit. “Het is niet nodig,” zei ze, “om het duur te maken,” (d.w.z. van waardevol metaal zoals goud of zilver), “de werkzaamheid ervan zal hetzelfde zijn.”

  Onze-Lieve-Vrouw: “Dit zal zijn om de onschuld te bewaken, in de moeilijke tijden, wanneer de plaag van corruptie zich overal zal verspreiden. Elke christen kan het nemen om zichzelf te bewapenen, als een verdediging en als een wapen van geloof dat zondig leven en het verraad van het kwaad zal overwinnen.’

  :::::::::

  Het Goddelijke Hart:

  Zegnog eens tegen mij:

  “Zalf nos perimus, Domine” (3 keer) Red ons liefhebbende Vader, vol liefde voor ons alleen degenen, omdat we (zullen) vergaan zonder de hulp van een wonder van goedheid van Uw kant en dat van Uw moeder.” (Ecstasy datum 27 oktober 1931)

  :::::

  (OPMERKING / Opmerkingen: de context van dit gebed is niet opgenomen, maar het lijkt erop dat wanneer we de hulp van het Heilig Hart nodig hebben in de moeilijke tijden, om zowel het Latijnse deel van het gebed als de rest drie keer te bidden en om hulp van Onze Heer en Onze-Lieve-Vrouw te vragen.

  ‘Salve nos perimus, domine’ betekent ‘Red ons Heer, want we gaan ten onder’, een citaat uit de evangeliepassage toen de storm uitbrak op het Meer van Galilea en de apostelen bang waren dat de boot zou zinken:

  “En zie, er ontstond een grote storm in de zee, zodat de boot bedekt was met golven, maar hij sliep. En zij kwamen tot hem en wekten hem en zeiden: Heer, red ons, wij vergaan. En Jezus zegt tot hen: Waarom vreest gij, o gij van weinig geloof? Toen hij opstond, beval hij de winden en de zee, en er kwam een grote kalmte. (Matt. 8: 24-26)

  Ook

  En hij lag in het hindergedeelte van het schip, slapend op een kussen; En zij wekten hem en zeiden tot hem: “Meester, gaat het u niet aan dat wij omkomen?” (Marcus 4: 38)

  Ja, het gaat Hem wel aan – we mogen echter niet van weinig geloof zijn als de stormen van het leven ernstig zijn, we moeten bidden om hulp.

  ::::::::::::::

  Onze Vrouwe vertelde Marie-Julie Jahenny dat hoe groter onze toewijding en hoe meer we op haar vertrouwen om ons te beschermen, hoe groter onze bescherming zal zijn tijdens de Drie Dagen van Duisternis. Naast het uitspreken van de Rozenkrans en het beoefenen van de vijf eerste zaterdagdevoties, en het dragen van de Brown Scapular, is hier een prachtig gebed om het ouderlijk huis te beschermen. Let op, dit gebed werd NIET geopenbaard aan Marie-Julie Jahenny, maar nog steeds heel erg in overeenstemming met haar beloofde genaden van bescherming:

  “O Heilige Maagd Maria, Die werd verwekt zonder erfzonde, en die werd uitgeroepen tot de Hulp van Christenen, wij kiezen u als de Moeder en beschermen ons huis voor vandaag en altijd.
  En we vragen u ons te beschermen door uw krachtige voorspraak.

  Bescherm dit huis tegen de pest, het vuur, het water, de bliksem, de orkanen, de aardbevingen, de dieven, de impious, de bombardementen, de oorlogen en alle calamiteiten die je kent.

  Zegen, bescherm, verdedig en houd als uw eigen mensen die in dit huis wonen en zullen wonen, bescherm hen tegen alle tragedies en ongelukken, en geef hen de zeer belangrijke genade van het vermijden van zonde. Maria Hulp van christenen, bid voor allen die in dit huis wonen, dat u voor altijd is toevertrouwd. O Maria, verwekt zonder zonde, bid voor ons die een beroep op u doen. Amen.

  (De huizen waar dit Gebed trouw werd gezegd, werden bewaard tijdens de oorlogen in Frankrijk.)

  Ook: Uw sacramentalen zullen GEEN genade en zegeningen geven, tenzij ze naar behoren worden gezegend door een katholieke priester. Daarom zullen de remedies die sacramentalen gebruiken niet werken tenzij ze gezegend zijn.

  https://2.bp.blogspot.com/–eU2eV0ogxA/WuEMb8fzhTI/AAAAAAAABfw/NCd12zfE6RUq1WEbmUJZqCKgOwj3NNUxACLcBGAs/s400/Plagues%2Bstriking%2Bthe%2Bearth.png

 2. @ Edwin :

  TWEE OPMERKINGEN : uw veel te lange stuk heb toegelaten omdat:

  — de site van Claudia sedert 1 mei niet meer open was (bloggen.be/levend_geloof9)
  ( de site van Claudia is weer toegankelijk sedert vandaag 5 mei. )

  — de inhoud van dat lange stuk wel positief is.

  Wil u A.U.B. zo goed zijn om in het vervolg –https://– en –www.– weg te knippen.

  Het is toch voldoende dat u gewoon verwijst naar de websites, en niet die hele tekst te kopieren.
  Gelieve dit soort kopieerwerk niet meer te doen.

  Mvg, Hypoliet

  1. Marie-Julie Jahenny

   Sorry ik zal het niet meer doen

   een non die vijf jaar niet drinkt en eet ,en alleen het bloed drinkt en het lichaam eet .

   heeft mijn buiten gewone interesse

 3. @Edwin Vissers,
  Denkt U dat wij allemaal achterlijk zijn?

  1. Hier is het strafwerk voor de heer Piet Jan Theo Derks

   Graag in het Nederlands vertalen

   https://archive.org › details › marie-julie-jahenny-breton-stigmatist
   Marie Julie Jahenny Breton Stigmatist – Archive
   In this comprehensive introduction to the life and prophecies of “The Breton Stigmatist,” the reader will discover that Marie-Julie Jahenny foretold the World Wars I and II, the election of Pope St. Pius X, the various persecutions of the Church, the chastisements and the fate of apostate France, the “first daughter of the Church.”

 4. @Edwin Vissers,
  U kunt het niet laten om te tonen hoe goed U in het Engels communiceert.
  U bent een verwaande kwibus (hetgeen haaks staat op katholicisme) , waar ik U al vaker van beschuldig. Wij zijn in Nederland, dus graag NEDERLANDS commentaar.

  1. Haaks betekent oorspronkelijk ‘rechthoekig, in een (keurig) rechte hoek’. Later ontstond de betekenis ‘in orde, goed’, vermoedelijk onder invloed van een andere uitdrukking: in de haak zijn (‘zuivere rechte hoeken hebbend’, en later: ‘in orde zijn’).

   De kiwibes is niet afkomstig van een ver, exotisch land. Deze kleine kiwivrucht wordt in België geteeld. Het is dus een speciale maar overheerlijke supervrucht van eigen bodem.

   Laten we ook wat lachen heer Derks

 5. @Edwin Vissers,
  NEDERLANDSE vertaling:
  een hooghartige kwibus ♢ een verwaand nest een hooghartige troela. Synoniemen hooghartig, ingebeeld, hoogmoedig.
  Dat zijn allemaal uitdrukkingen, waarvoor een rechtgeaarde(!) katholiek zich uitermate zou schamen.
  Echter, U bent zó hooghartig, dat U die schaamte allang voorbij bent.

 6. Sorry ,ik zal voortaan ,als ik iets toe te voegen heb inhoudelijk reageren .

  als het nog mag ,aub

 7. @Edwin Vissers,
  Natúúrlijk mag U reageren, maar a.u.b. zonder enige hooghartigheid.
  Gemeende(!) nederigheid wordt op deze site zwaar op prijs gesteld.

  1. Raphael ,Ik mag nergens de waarheid plaatse ,ook niet over Mark Rutte ,waarom die een panda beertje in het torentje heeft.

   Onbedekt: Panda-ogen; Weer een mysterie in satanisch kindermisbruik opgelost

   https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=620140fbdd&attid=0.2&permmsgid=msg-a:r8003996008867723556&th=1843c004825d51e6&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ9DLGe36ETA5dLFn9UGhgc9MYR_e80rXa8LC4VYUth3NmYsOHksT2QEpdzk7A6lFdlD7sZ9afxG1eQqMb7-rQwMMnj_2P_PCt8CuBXGgl-SE64vdOhsPocynCw&disp=emb&realattid=ii_kxjtr8sz0

   https://ci5.googleusercontent.com/proxy/UkmPgSwC-dZulMjPl_bVwlKfCL2PRF2Ci_ZyPnjT4t_suLOUdOMB5WbHFX0VyRgps8FlWelq_ek8VsTEuBBc7LYKsXTnYESE4Jh8tw9ESW9LeQ=s0-d-e1-ft#https://ellacruz.org/wp-content/uploads/2020/04/panda-eyes1.jpg

   En boem! De sluier viel af. Dit onschuldige engeltje en zijn/haar ogen is de bevestiging. Er zijn mensen die dit kinderen aandoen en niet alleen. Deze kinderen worden eerst gesodomiseerd, geslagen en gemarteld voordat ze zwarte ogen krijgen om vervolgens een pandagezicht te vormen dat om welke kwade reden dan ook interessant voor hen is als hun ogen zwart zijn en de rest van hun gezicht bedekt is met hun walgelijke witte substantie.

   Ik heb kilometers materiaal maar 98% haakt af

   https://www.bitchute.com/video/hJD8RopHB9Qt/

   1. Edwin,

    Geef niet teveel aandacht aan foute dingen? Ze kunnen gevaarlijk besmettelijk zijn of de geest voor lang stuk maken, denk ik.

    1. Daar heeft u helemaal gelijk in Raphael

     Bijbelteksten? Monnik wilde liever ‘vrolijk drinken’ in klooster, blijkt uit 1200 jaar oud boek
     Je verwacht het niet: een monnik die rond 800 een olijk versje schrijft over alcohol. Toch staat dat in het oudste boek van de Nationale Bibliotheek (KB). Nota bene een vroom boek vol interpretaties van bijbelteksten. In 1200 jaar tijd reisde het boek minimaal 800 kilometer, om te eindigen in de collectie van de bieb in Den Haag.

     https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=620140fbdd&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r2177336935197476054&th=187ef79f0ae940b1&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ9HJ4MfiV-V34fhX0hwYbnl7cBt9-GXPLNUQ22uWZdCDa9EcN1UckkMc3dj92Yi_iy0QwfeOncnAXBK51rD-nyIfKPbYvCV_CnCRm05eS7Y-jIU83r3xki8dik&disp=emb&realattid=ii_lhbj31fh0

  2. @ Raphael
   De nog weinige resterende ernstig christelijke gezinnen ZIJN de Kerk.
   Nog een aantal zielen zullen tot bekering komen, laat ons hopen op een groot aantal.
   Verder is er NIEMAND meer over dan dwalenden.
   Zeer velen zullen te laat beseffen hoe zij God beledigden, en laat ons hopen dat God hen genadig mag zijn, maar zij zullen niet fysiek overleven.

   1. eric,

    Nou, dan voel ik me als kerk verdraaid alleen.
    Ge moest eens weten hoe ik van de Ziel houd.

    Maar het doet soms zo verdomde zeer de duvels te zien.

    Wát een ellendelingen.

  3. Wat wilt u precies dat Eric gaat doen? De man is bejaard.

   En het gaat zeer zeker wel over de Kerk; de Kerk is de kracht op aarde gevestigd door God tegen de macht der duisternis. Het is door de val van Europa in apostasie en grote aantallen clerici in ketterij dat het kwaad zo is kunnen groeien zoals het heden is. Dezelfde praeternatuurlijke geesten die de heidenen verafgoodden en die door Christus verbannen en geketend werden hebben de apostatische landen in hun revanchistische greep door toedoen van de apostasie. Astaroth initieerde in de oudheid zijn cultisten in transgenderisme; heden probeert hij kinderen in scholen in dat verderf te storten.

   1. vergeet er bij te zeggen dat de synagoge van satan de wortel van het kwaad is, maar dan ben je een antisemiet

    The 8 Genders of the Talmud

    Occulte geheimen van het jodendom onthuld!

    Bizarre informatie over Judaïsme en Zionisme. Uitgelegd waarom de gentiles of goy (niet joden) uitgeroeid moeten worden. Waarom er expres door middel van vaccins en vergiftiging van voedsel zo veel kinderen gender verward zijn tegenwoordig of androgeen. En nog veel meer Cabal geheimen.

    https://youtu.be/m7YbA-zfhjU

   2. Waramund,

    Eric schrijft mooi dat wij het zijn. Wij zijn de samenleving.

    Zeer veel waardering (!) voor uw vaak geniale inzichten, echter te veel en te gedetailleerd in de geschiedenis duiken is misschien niet altíjd gewenst.

    Het gaat niet zozeer om ketterij bijvoorbeeld, vind ik, maar om de perverse viezigheid die nu van zulke mensenhaters komt. Hoe stop je die ontspoorde ontmenselijkte wezens? Hun kwaad is te onverdraaglijk, te vies om aan te pakken, maar in wezen te laag om je erg druk over te maken.

    Men zou zich eens vernederen om er zelfs maar aan te denken.

    Echter, onze kracht lijkt ook onze zwakte.

    Ik houd het kort, ze zouden eens meelezen?

 8. Toen in 1976 de eerste zelfbouw homecomputers op de markt kwamen begonnen ook gewone mensen de mogelijkheden in te zien. Nu is van ieder mens een voortdurend tot in de kleinste details bijgehouden dossier aanwezig in de reusachtige servers van google en van de staten. Bill Gates en Steve Jobs begonnen pas rond 1973 dank zij de Xerox Alto computer in te zien hoe zij de hele burgerwereld aan zich konden onderwerpen. Die Xerox Alto was per toeval ontstaan en de opdrachtgevers ervan beseften niet eens welke schat zij in huis hadden. [en.wikipedia.org/wiki/Xerox_Alto] Maar toen Gates en Jobs het ding gingen bekijken gaven zij zich meteen over aan de meest duivelse hoogmoed. En alle volkeren der aarde verheerlijken hen sedertdien, schenken de vrijheid van hun ziel zomaar weg aan duivels-priesters !

  Hoe kan men jongeren overtuigen hun smartphone en hun peperdure gamecomputer uit hun gedachten te zetten ? Dat kan men niet !

  Alleen overtuigde christenen en de velen die oprecht naar rechtvaardigheid verlangen kunnen informatica relativeren.
  Zeer weinigen dus.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht