Paus Franciscus heeft Viktor Orban broodnodig

Als gewiekst politicus, eerder dan een man van God, beseft paus Bergoglio dat hij de  Hongaarse Eerste minister Viktor Orban broodnodig heeft, wil hij erin slagen zijn idee van een internationale vredesconferentie over het Russisch- Oekraïens- Amerikaans conflict tot welslagen brengen.

Hongarije is wantrouwig tegenover deze paus en staat dan ook niet als een schoothondje onderdanig zijn komst af te wachten. Dit land, dat zijn christelijke identiteit hoog in het vaandel voert( twee derden van de Hongaren erkennen zich tot het katholicisme)  en om die reden door de Europese Unie op ondemocratische wijze afgedreigd wordt, heeft de houding van de paus op 12 september helemaal niet op prijs gesteld, verre van. Het hoofd van de katholieke Kerk, eerder een koele minnaar van de Hongaarse premier, had toen de indruk gegeven het land te versmaden. Hij was er slechts enkele uren gestopt om er op de slotdag van een eucharistische congres een mis op te dragen, vooraleer naar Slovakije te verterekken, waar hij verschillende dagen verbleef.

Van vandaag tot zondag, in Boedapest, zal Franciscus dit affront trachten goed te maken. Intussen zijn de dingen veranderd. De ‘speciale operatie’ van Rusland in Oekraïne en de inmenging van de Navo en de VS in het conflict, kaderen in een bredere geopolitieke context, waarin paus Bergoglio een belangrijke rol wil spelen, met als orgelpunt, het instellen van een staakt-het-vuren en de organisatie van een vredesconferentie.

Onze activistische West-Europese media brengen een vervormd en leugenachtig beeld van Hongarije. In tegenstelling tot  grote( en minder grote) steden zoals Brussel, Parijs, Keulen, enz. kan men in Boedapest en in heel Hongarije nog veilig rondlopen, ook ’s nachts. Men kan er nog vrij spreken over het wezenlijk belang van de christelijke waarden, vinden dat de obsessionele promotie van de  homoseksualiteit gericht op jongeren, indruist tegen de natuurlijke band tussen man en vrouw, zoals gewild door de Schepper, om niet te spreken over de misselijkmakende aanslagen van de gender- en woke op onze samenlevingen. Hongarije wil dit niet en voert strijd ertegen. Vandaar het huilconcert in de staatsmedia van de meeste West-Europese landen en de politieke chantage van de EU.

Hongarije is een opvangland voor Oekraïense vluchtelingen, maar weigert de massa-migratie van niet-Europese volkeren, die samengaat met de islamisering en de hele problematiek die daarmee verbonden is, vooral in die landen, waarin de christelijke identiteit elke dag meer verschrompelt. Een reële omvolking, hoezeer de progressieve, weldenkende elite, deze werkelijkheid ook wegwuift. Ook hier leidt dit tot spanningen met het sovjet-Europa…

Daarnaast speelt Hongarije ook ‘cavalier seul’ in de oorlog tussen Rusland en ‘Navoekraïne’. Men vergeet al te gauw dat Hongarije meer dan veertig jaar lang deel uitmaakte van het Warschau pakt en in tegenstelling tot de Baltische Staten, een goede verhouding tot Rusland heeft. Rusland heeft nooit enig West-Europees land aangevallen en wenst dit ook niet te doen, zolang natuurlijk de Navo geen onomkeerbare oorlogsdaden op Russisch grondgebied pleegt. Daarom weigert Hongarije terecht wapens aan Oekraïne te leveren of er over zijn grondgebied te laten vervoeren, tot woede van de mythomane Zelensky en het koor van zijn ziekelijke aanbidders in de Europese commissie.

Heeft deze deze diplomatieke houding tot een toenadering  geleid tussen de regering van Viktor Orban en paus Franciscus? Waarschijnlijk. Laten wij in elk geval hopen dat het bezoek van deze paus een kentering teweegbrengt in het waanzinnige, op niets gefundeerde beleid van de Europese oligarchie en dat op termijn een staakt-het-vuren en een duurzame vrede werkelijkheid wordt.

 

Auteur:Veroon ter Zee

4 commentaren op “Paus Franciscus heeft Viktor Orban broodnodig

  1. Roofdier besnuffelt toekomstig slachtoffer om gepaste aanvalstaktiek te bepalen.

  2. “Rusland heeft nooit enig West-Europees land aangevallen ” dan vergeet men de aanval op Polen in 1939!
    Dat was toen niet alleen Duitsland maar zijn partner in het von Ribbentrop-pakt, met name de Sovjetunie die Polen binnenviel.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht