In vertroebeling ontstaat duisternis

Vele jaren geleden kwam een prachtige jongedame met fijne talenten de Belgisch-Vlaamse politiek binnenwandelen. Spijtig genoeg vergat ik haar naam en kan die niet meer terugvinden. Via Knack kwamen we aan de weet dat Guy Verhofstadt verliefd op haar werd. Zij speelde het spel een tijdlang mee. Met vuur spelen ! Met Verhofstadt kwamen we immers ook bij de verschrikkelijke Hugo Claus terecht. Na enkele jaren verliet zij de politieke wereld. Juist daardoor denk ik dat zij onze oprechte liefde waardig is want zuivere menselijkheid is geen politieke deugd, kan dat onmogelijk zijn.

De slimme en beroemde Margriet Hermans liet zich ook door de politiek inlijven en verdween dan meteen in de paperassen en documenten maar stapte er uit na enkele maanden. Misschien was dat haar manier om menselijk overeind te blijven. Ik zou het hopen voor haar maar ze is wel heel erg ‘modern’ om het zacht te zeggen.


Zijn er echt geen goede zielen te vinden binnen de politiek ?


Bij de Amerikaanse Republikeinen treft men opmerkelijk werkelijk integer lijkende dames aan. De meest opvallende zijn vermoedelijk de gouverneur van South Dakota Kristi Noem en de advocate Emily Compagno bij Fox News. Onlangs werden de rangen versterkt door USA Reserve officier Tulsi Gabbard die overliep weg van de Democraten. Alle FoxNews dames geven een bijzonder goede indruk en zij tekenen een niet te ontkennen scherp contrast met Democratische dames die altijd en voortdurend bitterheid produceren.

Wat is dat toch met die Democraten ? Abortus, euthanasie, eeuwige verwijten van rassenhaat, onvoorstelbare sommen geld verspillen, aanpappen met Bergoglio de onwettige ‘paus’. En dan durven ze zich ook nog geheel schaamteloos katholiek noemen.


Iedereen die Tucker Carlson aan het woord ziet op Fox News voelt direct sympathie voor hem. Hij is sterk emphatisch gericht en dat is een groot talent waarin iedereen zich zou moeten oefenen. Maar zelf verklaart hij niets te hebben met politiek.
Dat klinkt mooi in de oren. Maar Fox News is toch volledig politiek gericht ?

Gezien hij onlangs zichzelf beschuldigde enkele “emotionele” fouten te hebben gemaakt besloot hij zich voor een tijdje terug te trekken. Onmiddellijk laat hij een goed voelbare leegte na. Wanneer men hem dan ziet spreken bij The Heritage Foundation ondergaat men een betovering gelijkaardig zoals bij voormalige Paus Jan Paul II. Totdat aan het einde zijn leider en onderrichter verschijnt: een zeer zelfverzekerde man die op het volk kijkt als een machtige directeur van een reusachtige kleuterschool.
Verhelderend !

FULL SPEECH: Tucker Carlson’s Last Address Before Leaving Fox News at #Heritage50


Wij missen hier in ons klein landje dergelijke openheid. Ligt de oorzaak daarvan in de vreselijke verdeeldheid en versnippering van het politieke veld ? Is dit landje niet veel te klein voor zoveel partijen ? Waarom werd dit zo gepland ? Waarom laten wij ons zo bedwelmen en verdoven ?


Boven heel België hangt een dikke zware mistwolk.
Zijn wij niet veel meer dan de Amerikanen een slavenvolk ?


Het is een zeer groot wonder dat hier nog enkele ernstige katholieken leven !


Ondertussen wordt dagelijks ononderbroken heel ons klein landje platgebombardeerd met ‘Democratische’ onzin. Ook vanuit kerknet.be. De meeste zielen liggen sedert jaren plat op de grond en herinneren zich helemaal niet meer dat zij ooit gedoopt werden en rechtop leerden lopen. Al maakt het weinig uit indien men rechtop tracht te blijven ZONDER God getrouw te willen zijn.

Dat laatste is onze enige hoop: zonder politieke Belgische of Amerikaanse “show” God getrouw blijven en rechtop blijven met het kruis stevig in beide handen.


Bewerkt uw heil met vrezen en beven;
want God is het,
die naar zijn welbehagen in u
het willen uitwerkt en het handelen.
Doet alles zonder morren en aarzelen.
— Filipenzen 2:12,13,14 Petrus Canisius 1967.


Het volgende rustig en traag innerlijk gesproken gebedje kan u weer op de sporen helpen telkens de wereld uw ziel weer eens tot afleidingen wist te veroveren:

“+++ +++ +++ Jezus +++ +++ +++ Maria +++ +++ +++ Jozef +++ +++ +++”

 

Auteur:Hypoliet

57 commentaren op “In vertroebeling ontstaat duisternis

 1. 28 mei 2023 Pinksteren 2023 beginnen

  15 gebeden van de Heilige Birgitta van Zweden ———-om 14;00 beginnen

  na 15;00 De zeven smarten (‘weeën’ in ouder Nederlands) slaan op zeven momenten van verdriet en pijn in het leven van Maria.

  Je hebt wel de Parakleet nodig > 1 jaar rond

 2. @Edwin Vissers,
  Weeën is véél zuiverder dan smarten:
  Een wee krijg je als je vol van verwachting bent, als je werkelijk húnkert naar iets of iemand
  (hunkeren naar = reikhalzend naar wat je verwacht; vol verlangen naar).

  Smarten is úitgevonden door kerels;
  weeën is uitgevonden door moéders, die dus al letterlijk ervaren hebben wat het hebben van weeën inhoudt.

  Een parakleet is ’n antiek woord; een bijdetijds (= tegenwoordig zegt/schrijft men): ’n trooster.

 3. @Edwin Vissers,
  vervolg:
  Daarom dat ook gezegd wordt (hetgeen ik volledig kan beamen), dat een vrouw zich maanden eerder moeder voelt, dan dat ’n man zich vader voelt: ik voelde mij pas vader op het moment dat de kinderen daadwerkelijk geboren waren.

 4. Christus zei dat de Levitische priesters op de leerstoel van Mozes zaten, id est dat zij priesterlijk gezag hadden, en zoals u weet hielden zij valse leringen; Franciscus zit op de leerstoel van Petrus, ook al heeft hij gedurende zijn pontificaat valse leringen verkondigd; hij is de wettige paus.

  Op de partijpolitiek moet men geen hoop vestigen.

  Het Heilig-Rooms rijk is gevallen, en het komt er dus op aan te betrachten te redden wat er gered kan worden; het is nodig dat katholieken in Scandinavië en continentaal Germanje de krachten samenbundelen tot een katholieke en Nordisch-Germaanse kracht. Men moet immers niet vergeten dat de betreffende volkeren vroeger één kunne waren met één spraak, heden proto-Germaans genoemd. Het zou goed zijn indien dat vergeten woord “kunne” wederom geïntroduceerd zou worden in de Lage Landen. Heden betekent dat woord “geslacht”, maar oorspronkelijk droeg het de betekenis van “volksstam” en “verwantschap” en in die zin gebruik ik het hier. In het Engels zegt men “kin” en “kindred”.

  Als het klopt dat de Pontische Scythen de Israëlieten van het Noordrijk waren en de Germanen van hen afstammen, dan zou het misschien kunnen zijn dat God nog speciale plannen heeft met de Germanen. Een bastion zoals vernoemd is nodig om stand te houden tegen diegenen die onze volkeren haten en willen vernietigen.

 5. @ Waramund,
  Toen we thuis nog met drie broertjes samen met blokjes speelden bouwden we meerdere keren de keukentafel vol. Ieder een huisje met tuintje en wegjes er tussendoor voor de speelgoedautootjes. Dat gaf dan een bevredigend gevoel. Maar net zoals naar het allermooiste landschap kijken houdt men dat nauwelijks een half uurtje vol. Stagnatie is saai en GEESTDODEND. Maar zo is het ook in het leven. Bij de protestantse “Children of God” in 1976 moesten we na een week werk in de printshop iedere zaterdagmorgen de straat op en we mochten niet terugkeren voor zondagavond. Zonder geld of voedsel, met een flinke verzameling zelfgedrukte brochuurtjes om uit te delen. In alle weer en wind, koude winter en hete zomer, geen pardon. De apostelen hadden het waarschijnlijk wel gemakkelijk zolang Jezus bij hen was. Maar daarna moesten zij eigenlijk met “een lege tafel” beginnen in vreemde landen.

  Zo is het ook met onze samenleving. Wij, kinderen, veroorzaakten een “aardbeving” door de tafel te schudden zodat alles door elkaar heen vermengde. Maar heerlijk: want nu konden we weer verderbouwen en met grote verwachtingen een nieuw moment van vervulling bereiken.

  De Kerk moet leven. Stagnatie is echt geestdodend. Wat voor goeds kan groeien in een voldane ziel ? Niets ! Een innerlijk slapende Kerk wordt net zo onwaarachtig als Bergoglio en kerknet.be. Dat is ten zeerste zondig en GEESTDODEND !

  We hoeven ons geen zorgen te maken zolang we niet dat moment van saaie WERELDSE voldoening moeten ondergaan. Laat de modernisten maar gaarkoken in hun eigen sop van PRETTIGE WERELDSE voldoening. Net zoals zij het zelf wensen ! Op die wijze zullen ze nooit beseffen wat het Leven van de Ziel betekent of inhoudt. Dat is wat de duivel hen ontneemt en zo laten zij zich het Leven ontnemen.

  Dat is ook het voordeel van arm en vernederd te zijn: het is soms wel pijnlijk maar dat geeft uitzicht op Verlevendiging van de Ziel ! Wie dat niet aanvaarden kan — de ergste tegenslagen van heden — is gedoemd. De louteringen ontvluchten is zonde !

  Dus geen zorgen over het Heilig-Rooms rijk. Zelfs al zou het Vaticaan tot op de grond worden afgebroken. Juist nu kan het weer stilaan terug tot Leven komen want het was in een diepe WERELDSE roes verdronken.

  1. Eric: “Dus geen zorgen over het Heilig-Rooms rijk.”

   Het punt is dat het H-RR een providentiële rol had in de wereldgeschiedenis; dat rijk is nu weg en keert niet terug. Dan blijft er voor volkeren over om zich te plooien op het tribale om als volksstammen te overleven te midden van de ruïnatie en verwoesting. Zodus is het voor Nordische/Germaanse christenen goed om hun modus vivendi hier in het westen aan te passen naargelang de toestand en de tekenen des tijds.

   De redding van de ziel is uiteraard het belangrijkste, en christenen behoren zich geestelijk voor te bereiden op martelaarschap om wanneer de situatie komt door de vuren van vervolging en kwelling heen het onsterfelijk licht binnen te gaan in de hallen voorbij de kring der aarde, waar de zwarte arm niet kan reiken om zijn tegenstanders te tormenteren. Die zorg voor de ziel sluit echter geen gecoördineerde opbouw van verdediging uit.

   Ik denk dikwijls aan de flexibiliteit van pastoraal nomadisme om te overleven in dagen van collaps en dreiging; sedentair leven biedt veel voordelen in rustigere dagen, maar in tijden zoals de huidige zaait en plant men, en de roversbenden vernielen, zoals te zien is met de oorlog tegen de boeren in Europa.

   1. Het volk van God is duizenden jaren oud. Zelfs in de woestijn werden twaalf stammen onderscheiden en een wonderlijk tabernakel geconstrueerd dat zij met zich mee konden dragen. Zij verbaasden omliggende volkeren vanwege hun getuigenis van de macht van God. Telkens weer in tijden van groot verval bleef God toch altijd een kleine rest behouden en kon ondanks vernietiging toch weer een opbloei van wereldse cultuur hernemen. De Egyptenaren overlaadden de Joden met hun schatten uit angst voor de Ware God. Waarom zouden wij dan nu bezorgd moeten zijn ?

    Ik koester ook het verlangen naar een bestaand klooster te kunnen verhuizen waar vooral ook aan God getrouwe gezinnen kunnen gedijen. Maar men meent het ‘moderne’ comfort als een ‘verworven’ vanzelfsprekendheid mee te kunnen nemen. Openbaring 12 spreekt over de vrouw die naar de woestijn vlucht waar zij drie en een half jaar gevoed wordt. Ik moet het eerst nog zien dat christenen met vrachtwagenladingen vol aangenaam comfort naar de woestijn gaan vluchten alsof het een drie jaren lange vakantie was.

    Dat een onzichtbare Engel plots in de kamer kan staan en dan zacht aandringt om drie treinen vanuit Antwerpen te nemen richting Banneux, dat heb ik ervaren in 1979 en het was een onvergetelijke geestelijke belevenis. Een rugzak mag niet meer dan 14 kg wegen. Neem een of twee flessen van 1,5 liter water, brood en kaas, een bijbel en enkele boeken, wat extra kleding en een zeiltje tegen de regen. Tenzij men een fiets met aanhangwagentje nu al zou voorzien om ook nog wat meer boeken, een zonnepaneeltje en een computertje en dergelijke te kunnen behouden. Maar men krijgt niet de tijd om veel in de rugzak te proppen want gehoorzaamheid is vereist en de Engel laat voelen dat hij ernstig is.

    De mooie cultuur en spullen die men achterlaat zal voor de volgende generatie misschien slechts als een vage legende zijn.

    1. Eric: “Waarom zouden wij dan nu bezorgd moeten zijn ?”

     “Bezorgd” zegt u; maar de christenen hier trekken niet de woestijn in; zij blijven zitten aan de vleespotten van Egypte, het gevestigd systeem, en dat is waar mijn schrijven over gaat.

     Eric: “Ik moet het eerst nog zien dat christenen met vrachtwagenladingen vol aangenaam comfort naar de woestijn gaan vluchten alsof het een drie jaren lange vakantie was.”

     Maar wie spreekt er volgens u over vrachtwagenladingen vol comfort? Dat is niet waar ik op doel. Waar ik het over heb is dat het levensgevaarlijk is om zich tevreden te stellen in maatschappelijke isolatiehokken brood te blijven eten uit de hand van Farao.

     De christelijke strijd in het westen is nu verbonden met etnisch zelfbehoud; dat betekent dat die hier bij ons samengaat met de Germaanse overlevingsstrijd. Christenen hebben immers de natuurlijke plicht om bij te dragen aan het behoud van hun eigen stammen.

     1. Ik heb geen weet van een nieuwe Mozes of een monarch of een Karel de Grote. Dus kunnen we slechts geduldig en biddend wachten op de hulp die we op de een of andere manier zullen krijgen. Dat er hulp zal komen voor de kleine rest is een zekere zaak. Of ik ook bij de overlevenden mag zijn weet ik niet. Hetgeen de occulte heks me voortdurend influistert durf ik niet zeggen want dat zijn zeker en vast leugens en bluf vanuit de machtswellust waar zij zich zo graag aan overgeeft. Ik ben trouwens oud genoeg om te sterven. Voor mij is het niet meer belangrijk.

      1. Een Karel de Grote hebben we niet, maar men kan wel op een gecoördineerde manier doen wat men kan om uit de systeeminfrastructuur te treden, want op den duur zal dat de enige manier zijn om te overleven. En, ja, zo een exodus betekent op bepaald gebied een harder leven, maar men leeft dan wel vrij en met de nek ongebogen onder de laarzen van de vijand. Maar, helaas, de wil ontbreekt.

       1 Macc. 2, 27-30:

       “Et exclamavit Mathathias voce magna in civitate, dicens : Omnis qui zelum habet legis, statuens testamentum, exeat post me. Et fugit ipse, et filii ejus in montes, et reliquerunt quæcumque habebant in civitate.

       Tunc descenderunt multi quærentes judicium, et justitiam, in desertum : et sederunt ibi ipsi, et filii eorum, et mulieres eorum, et pecora eorum : quoniam inundaverunt super eos mala.”

 6. @ Waramund,

  Wel moet gezegd dat nooit eerder ‘satellieten’ over de hoofden zweefden en dat het aantal spionerende instrumenten nog sterk wordt opgevoerd. Drie maanden geleden werd voor zover ik weet het eerste doe-het-zelf programma aangeboden voor het voorlopig nog vrije gebruik van AI en ChatGPT.
  AI is de doodsteek. Gelukkig kregen we niet alleen recente openbaringen maar de bijbel zegt ook voldoende duidelijk dat er een vlucht naar de woestijn zal zijn.

  Ook moeten we goed deze woorden van Maria (in meerdere voorzeggingen) overwegen waarin Zij zegt dat het nodig is thuis te blijven en voor de omgeving een voorbeeld te zijn.

  Maar dat geldt evenwaardig voor een grote nog op te bouwen gemeenschap.

  “Thuis blijven” kan ook begrepen worden in geestelijke betekenis: “niet afwijken van de Waarheid”.

  Een grote gemeenschap met gezinnen, kinderen, broeders, begijntjes, ouderlingen, echte kloosterlingen en een eigen priester kan een grote omgeving inspireren. Het zou volgens mij niet moeilijk zijn eerst oudere dorpsmensen aan te trekken om dagelijks naar de vroegmis te komen. Vervolgens zullen dan ook de anderen met kinderen komen, en zo voort. Dan catechismusles! Uiteindelijk kan dan misschien de parochiekerk weer terug in gebruik worden genomen. Jongeren kunnen hier ’thuisstuderen’ en vooral dagelijks meehelpen in de moestuin en mee verantwoordelijkheid dragen over groenten telen en zorg dragen voor kippen, eieren en kuikentjes.

  Moet ik me schuldig voelen als ik pleit voor de oude hoeve waarin ik nog steeds woon met flink stuk grond voor grote moestuin? Mijn eigenbelang blijft beperkt tot bij voorbaat inbegrepen worden in de gemeenschap van degenen die de moed vinden om beetje bij beetje naar hier te verhuizen. Mijn deel van de opbrengst van de verkoop van de hoeve en grond laat ik aan de te stichten VZW. Dat is een vierde van de totaalprijs. Zoveel goedkoper dan het financieel onbruikbaar gebleken klooster van Nieuwkerke. Wel moet men dan rustig-aan zelf de goedkoopst mogelijke huisjes bouwen zonder comfort en zonder eigen keuken. Een gemeenschappelijke keuken met eetzaal en een of twee waskamers voor lijf en kleding zou het eerst op de bouwlijst moeten staan denk ik. In die zaal kan men dan voorlopig kamperen, koken, H.Mis opdragen, enz.

  De hoeve zelf is in slechte staat; dus afbreken wat overbodig is of verbouwen indien nuttig. Ik stel geen enkele eis.

  Maar ik wil geen schuld op mij laden: het voelt me aan alsof ik hele gezinnen in een avontuur zou storten dat kwalijk kan aflopen. Dat kan ik niet ontkennen. Daarbovenop de schaamte over mijn verleden. Geen enkele droom of aanwijzing kreeg ik ooit over het opzetten van een gemeenschap. Daar tast ik volkomen in het duister. Slechts de kinderdroom dat ik op mijn sterfbed lig omringd door monniken of broeders en dat ik (mijn ziel) opstijg doorheen de kerktoren die koepelvormig is en waarop een stenen blokvormig kruis. Dat is niet hier in dit dorp.

  Indien voldoende mensen overtuigd kunnen zijn dat zij op God kunnen vertrouwen is er geen probleem. Ik leef al mijn hele leven op de rand zonder paniek en nu heb ik uiteindelijk zelfs iets om aan te bieden. Wonderlijk!

  Het enige praktische probleem dat niet kan ontkend worden is de nood aan een eigen bron. Ik weet niet of men zomaar een waterput kan boren en dan is het nog de vraag of dat water drinkbaar is.

  1. Eric,

   Beeld u in dat u een karavaan ziet trekken door een verwilderd landschap; de mannen lopen langs de buitenkant en zijn gewapend; sommigen hebben nog vuurwapens, anderen dragen primitievere wapens van eigen maak door het omsmeden van oud ijzer; sommigen dragen bushcraft-bogen met zelfgemaakte pijlen. De vrouwen en kinderen lopen dieper binnen de groep ter bescherming van hun kwetsbaarheid; de harde realiteit van het leven heeft het feminisme met de wortel uitgetrokken in de geesten van de vrouwen. De ouderlingen worden in oude caravans meegedragen, voortgesleept door verouderde auto’s waar men nog enige brandstof voor heeft, en de anderen in karren voortgetrokken door paarden, waarvan zij kudden fokken voor vlees, melk en vervoer.

   Tussen de krijgsmannen loopt een priester mee, gekleed in een versleten soutane en een oud brevier in de hand; hij is één van de priesters die uitgezonden werden door de paus in die dagen, ondergedoken door toedoen van de kerkvervolging, voor de zielzorg van de katholieke tegenstanders van het goddeloos bewind.

   Bij de steden kunnen zij niet in de buurt komen, want alle steden zijn “smart cities” onder totale audiovisuele surveillantie en worden zwaar bewaakt door de agenten van het bewind. De inwoners van de steden zijn kaalgeschoren en gechipt; zijn zien er schraal uit, bleek en ziekelijk, en zij wonen in “leefcellen” waar zij hun dagelijks rantsoen van tuben gemalen meelwormen aan de deur toegestuurd krijgen; hun dagen brengen zij, naast de uren van de door het bewind gecontroleerde arbeid, door met “vr”-helmen op hun hoofden.

   Op de rondtrekkende krijgsbenden buiten de steden wordt gejaagd door het bewind; zij worden “klimaatterroristen” genoemd en wie er één doodt krijgt extra “kredietpunten” om zakken krekelchips te bestellen. De agenten van het bewind leunen in gevechten tegen die krijgsbenden op hun technologie; wanneer zij in ruwe man-tegen-man-gevechten belanden kunnen zij niet staande blijven want zij zijn verwijfd en fysiek zwak, en kunnen zich niet meten met de atletische kracht van de Germaanse “klimaatterroristen” resulterend uit hun hard leven in de wildernis. Ook degenen die betrapt worden op het kweken van groenten of het houden van wat kippen voor eieren en vlees, ergens op een verborgen plaats in de wildernis, worden gedood om hun “terreuraanslagen op het klimaat” (de enige agricultuur die getolereerd wordt is in de handen van het bewind, en de opbrengst wordt volgens “kredietpunten” gedistribueerd; het houden van dieren voor vlees, zuivel en eieren is totaal verboden door het bewind); zij worden gevangen tot voor het bewind gebracht en worden in lijkzakken naar buiten gedragen; op de beeldschermen wordt tot de inwoners gezegd dat “het gevaar geneutraliseerd is”. Ook degenen die zonder bewindspermissie, die van het chip-implantaat afgelezen wordt bij de uitgang van de stad, buiten de stad treden worden gedood. Vzw’s zijn iets uit een vervlogen verleden; wie een vereniging of een organisatie opricht die niet bestuurd wordt door het bewind wordt gedood; “inbreuk op de openbare orde” zegt het bewind dat pretendeert alles als eigendom te bezitten.

   De karavaan trekt verder; om drone-aanslagen door het bewind te vermijden, die zeer destructief zijn, kunnen zij niet te lang op dezelfde plaats blijven. Zij oogsten eetbare wilde planten in de natuur en een gedeelte van de mannen gaat jagen; voor het overige eten zij paardenvlees en gebruiken zij paardenmelk. Terwijl zij verdergaan roepen de verkenners dat zij aangevallen worden door een Marokkaanse krijgsbende; de strijd woedt maar de Germanen rijzen boven het tumult als de overwinnaars en de Marokkanen vluchten weg; sommige krijgers zijn gesneuveld, maar ze zijn er wel in geslaagd om een aantal Germaanse slavinnen te bevrijden van de Marokkanen; zij vertellen dat zij gevangen werden door Turken die hen verkocht hebben aan de Marokkaanse krijgsbende. Zij vervoegen nu de rangen der Germaanse pastorale nomaden als vrije vrouwen en verheugen zich herenigd te zijn met hun eigen volk.

   De gevaren zijn veelvuldig; zullen zij overleven of zullen zij verdelgd worden door het bewind? Hoe het ook zij, zij sterven liever dan te buigen voor dat bewind.

   Is zoiets niet de toekomst in West-Europa?

 7. Waramund,

  Dergelijke films zag ik en heb er een aantal op DVD. Wat telkens opvalt is dat nooit over God of godsdienst wordt gesproken. Waarschijnlijk zal het in sommige landen zo kunnen gaan als u beschrijft maar dat zullen slechts weinige groepen zijn en niet voor lange tijd. Eergisteren nog zag ik “Total Recall”. Ik kan niet geloven in dergelijke onoverwinnelijke superleiders over verdoken groepen en vrijheidsterroristen. Onmogelijk. Zulke groepen kunnen alleen binnen of zeer nabij het middelen-verschaffend systeem bestaan en hun enige drijfveer is haat. Zij gebruiken het systeem zelf. Daar komt niets goeds van omdat zij niet in staat zijn iets degelijks op te bouwen.

  Vanaf de dag van de grote Waarschuwing is het hooguit een viertal maanden chaos maar dan ontplooit de wereldregering en dat duurt slechts drie en een half jaar. De meeste grote crisissen duren slechts ongeveer vier jaren en dan volgt altijd stilte wegens uitputting.

  Mijn maatschappelijk leven mag dan armtierig zijn maar ik zag veel kleine en grote wonderen. Een hoogtepunt was de Engel die me naar Banneux beval te gaan en me de hele weg vergezelde. Zomer 1979. Omdat ik sedert 1960 geen rozenkrans meer bad, moeder verplichte ons toen ik nog thuis was — en in het seminarie in St Truiden 1961 werd geen rozenkrans meer gebeden en de kleine Lourdesgrot was helemaal verwaarloosd — daarom beval de Engel me ononderbroken weesgegroeten te bidden en af en toe een onzevader. Van Antwerpen-Hoboken tot voorbij Trooz achter Luik heeft men een tram en drie treinen nodig plus tussentijds wachten. Dan vanuit Trooz een paadje doorheen het bos in de nacht tot boven op de berg van Banneux is ook nog ruim twee uren. Vermits laat na de middag vertrokken is het op zichzelf een wonder dat ik zolang moest blijven bidden. Dat lag niet in mijn aard. Het was middernacht toen ik aankwam. Daar kreeg ik midden in de nacht een visioen dat mijn verder leven bepaalde.

  Ik ben trouwens niet de enige die voortdurend kleine en grote wonderen ziet. Talloze keren beschermde mijn Engelbewaarder me tegen duivels van verschillende aard zoals bijvoorbeeld besmettelijke-ziekte verwekkende geesten die me aanvielen, maar vreemd genoeg niet tegen heksen-mensen. Mensen zijn geen duivels. De overleden vrouw die de gebedsgroep van Genk oprichte — moge God haar genadig zijn — toonde me toen zij nog leefde welke macht zij over mensen had. Dat is eigenlijk wel beangstigend maar mensen zijn geen duivels.

  Dat wij tot het resterende volk van God behoren is voor mij een absolute zekerheid en ik denk dat ik mag zeggen dat die zekerheid ook geldt voor o.a. de vrienden van Michael Dekee en zulke overtuigde gelovigen zijn ook in alle landen te vinden. De Kerk zal hoe dan ook weer opgericht worden. De strijd zal openlijk zijn en iedereen zal het weten. Waarheid verbergt zich niet. Waarheid en wijsheid zijn altijd vrij toegankelijk voor wie het wenst of verlangt.

  Maar een verdeeld volk, verdeeld over eenzaten en verspreide gezinnen en enkele vriendengroepjes hier en daar, volgens mij werkt dat niet. Zij zelf zullen op die wijze wel overleven, maar we hebben een ernstige achterban nodig als een soort geestelijk gestuurd bastion, een geestelijk ondersteunde uitvalsbasis met niets dan rotsvast geloof als voornaamste middel. Dat geloof kan alleen bestaan bij de kleine rest. De hele wereld is ontgeestelijkt en wij krijgen dus een overmaat aan hulp van Engelen. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Tijd brengt raad en meer begrip, maar de tijd mindert. Bedenk echter wel dat een heel dorp nabij zulke gemeenschap meer en meer zal meewerken naargelang de nieuwe wereldregering hartelozer te werk gaat. En dan volgen de omliggende dorpen vanzelf. Een eenzaat of een kleine groep of gezin kan dat niet.

  1. Eric,

   U heeft duidelijk niets begrepen van wat ik schreef; het gaat niet over films waar geen rekening gehouden wordt met het godsdienstige en vertrouwen op God en ik beweer niet dat de vijand almachtig is; gedenk echter dat er geschreven staat dat aan het beest gegeven zal zijn oorlog te voeren tegen de heiligen op aarde en hen te overwinnen [Apoc. 13, 7]. De groep die ik beschrijf in het scenario dat ik geschetst heb is niet terroristisch maar wordt valselijk zo genoemd door het bewind omdat die mensen weigeren om in een gruwelijke tech-goelag te wonen; de katholieken onder hen weigeren hun geloof af te zweren. Die groep van mensen, indien zij overleven, ontwikkelt zich als een nomadische stam waarin nieuwe kinderen geboren worden en dus een toekomst voor de etnie.

   U onderschat hoe erg de toestand kan worden; zeker, de tirannie van de valse messias zal drie jaren en een half duren, maar de tijd die daaraan voorafgaat is er één van gradueel groeiende dystopie. De tijd waarin de Kerk van Rome ondergedoken zat in de catacomben duurde niet slechts enkele jaren maar eeuwen; het was in de dagen van Constantijn dat zij uit de grafkelders trad en op duurzame wijze grote kerken kon bouwen. Volgens de leer der heiligen zal de toestand in de tijd van Antichrist minstens even erg zijn als die van de Romeinse vervolgingen vroeger.

   Denkt u dat het niet zo erg kan worden dat men geen eigen grondbezit meer kan hebben zonder doodsdreiging? U kunt zelf zien dat de maatschappelijke toestanden daar reeds naartoe evolueren. In de negentiende eeuw waren er diegenen die meenden dat de tijd van de revolutie niet lang meer ging duren, dat de sacrale monarchie hersteld ging worden, de volkeren zich gingen bekeren en de Kerk grote triomf ging behalen; maar het is niet gebeurd en het westen is in de volgende eeuwen nog slechter geworden.

   Over die mensen zei de kardinaal Edward Manning het volgende:

   “Let no one, then, be scandalised if the prophecy speak of sufferings to come. We are fond of imagining triumphs and glories for the Church on earth,—that the Gospel is to be preached to all nations, and the world to be converted, and all enemies subdued, and I know not what,—until some ears are impatient of hearing that there is in store for the Church a time of terrible trial: and so we do as the Jews of old, who looked for a conqueror, a king, and for prosperity; and when their Messias came in humility and in passion, they did not know Him.” – The Present Crisis of the Holy See.

   Betreffende zijn woorden “that the Gospel is to be preached to all nations”: De H. Schrift is er duidelijk over dat het Evangelium geproclameerd zal zijn bij alle naties voor de manifestatie van Antichrist, maar dat is in feite reeds geschied, ook al hebben niet alle volkeren zich collectief bekeerd.

   Het “grote Waarschuwing”-concept geloof ik niet; de waarschuwing die de wereld zal krijgen is de terugkeer van onze voorvader Henoch en Elias de Thesbiet uit Eden die drie jaren en een half lang zullen prediken, waarna zij de dood der martelaren ondergaan; na drie dagen en een half wekt God hen op uit de dood en neemt Hij hen op ten hemel.

   Men zit te wachten op dingen die vermeende “profetieën” aankondigen waardoor men zich niet voldoende voorbereidt om bestand te zijn tegen de toekomstige dingen die de H. Schrift beschrijft. Iemand die jaar na jaar op een katholieke “Grand Monarque” zit te wachten, en die ziet vervolgens Antichrist gekroond worden, die is niet voldoende voorbereid op de strijd. Eerder was hier iemand die in algemene bewoordingen sprak over de “profetieën” op Youtube; mensen, dat er het woord “prophecy” in de titel van een video op het internet staat bewijst niet dat het om een authentieke profetie gaat.

   1. Openbaring 12 spreekt over de vrouw die naar de woestijn vlucht waar zij drie en een half jaar gevoed wordt.

    Aan ons bekende katholieken zijn het klooster van Nieuwkerke gaan bekijken. Dat betekent dat zij de toekomst nogal groot zagen.
    Dergelijke grootheid hoeft voor mij niet, dat ligt niet in mijn aard van heel mijn leven slachtoffer zijn van narcisme. Ik ben tevreden met simpele dingen. Alhoewel simpele dingen wel zouden kunnen groeien.

    Hetgeen u zegt betekent dan ook dat ouderlingen nog slechts de keuze hebben om ofwel de chip-inplant te aanvaarden en op goddeloze manier ‘geholpen’ te worden met kans op euthanasie,
    of dat zij zonder enige zorg aan zichzelf overgelaten zijn in hun laatste dagen thuis.

    Als we dan toch vervolgd moeten worden, en dat is een zekere zaak, dan niet zonder pogingen elkaar te helpen overleven zou ik zeggen. Tegelijkertijd vind ik het niet erg alleen te blijven maar niet iedereen denkt op die wijze.

    Wel zo spijtig van de grote ruimte hier.

    Mijn heks krijgt weer hoop, dat is geen goed nieuws.
    De toestand blijft dan gewoon verder rotten?

    Wat kan de antichrist ons uiteindelijk aandoen? Sommigen worden opgepakt. Dat is nu al zo in de USA, hoe ongelofelijk dat ook klinkt. Misschien zou Tucker Carlson president worden maar dat lijkt me de zoveelste schijnbeweging.

    En sommigen worden martelaren. Ik ben oud genoeg om te sterven.
    Amen.

    1. Eric: “Openbaring 12 spreekt over de vrouw die naar de woestijn vlucht waar zij drie en een half jaar gevoed wordt.”

     De vrouw die in de woestijn gevoed wordt is de Kerk, en de ouden hebben gezegd dat ten tijde van de tirannie van Antichrist christenen zich zullen schuilhouden in de wildernis; ik denk dat het gedeelte der H. Schrift waarnaar u verwijst daarover gaat. Misschien zal de paus in die dagen beschermd worden door God op een verborgen plaats in de wildernis opdat hij ondergronds de Kerk kan besturen in die tijd van ellende.

     Eric: “Hetgeen u zegt betekent dan ook dat ouderlingen nog slechts de keuze hebben om ofwel de chip-inplant te aanvaarden en op goddeloze manier ‘geholpen’ te worden met kans op euthanasie,
     of dat zij zonder enige zorg aan zichzelf overgelaten zijn in hun laatste dagen thuis.”

     Bij een uittocht uit Egypte zouden de ouderlingen ook inbegrepen zijn; daarom is het tribaal aspect zo belangrijk; ouderlingen die geen familie hebben die voor hen zorgen moeten kunnen steunen op de stam, zij de stam sedentair of nomadisch. Maar het punt is dat, naargelang de dystopie zich ontwikkelt, het moeilijker wordt om in civitate te overleven, niet alleen voor ouderlingen maar ook voor diegenen in de kracht van hun jeugd.

     Het zou dus goed zijn dat de meer nuchtere mensen een evacuatieplan zouden uitwerken om ter uitvoering te brengen wanneer zij niet langer in de bewindsgecontroleerde steden en dorpen kunnen blijven. Het is goed om grond te hebben, maar wat wanneer het bewind uw grond komt wegroven voor “Het Klimaat”? U ziet heden de pogingen om de boeren van hun gronden te beroven, maar de vijand is niet van plan om zich te beperken tot de boeren; alle privaat eigendom willen de bewindslieden afschaffen en verbieden om de inwoners afhankelijk te maken van hen.

     Daarom is het nodig dat katholieken een overlevingsplan uitwerken. Ik zie overleven in een toekomstig dystopisch scenario zoals hier beschreven alleen gebeuren in verborgen vestingen en weerbare nomadische groepen buiten de openlijk zichtbare steden en dorpen.

     1. Waramund,
      De oplossing voor de grond is simpel: zoveel mogelijk bomen en struiken planten rondom en zoveel als kan in het midden en vooral aan de noordzijde een strook echt dicht bos laten groeien. Des te slordiger en overvloediger het groen vrij woekert des te natuurlijker het ook werkelijk is. Zeer veel vogels rondom! Die grote planten houden veel water vast en dat is ook van groot belang.

      Aan de noord en oost zijde van het huis liet ik ook al vrij bomen en struiken opgroeien en snoei ze aan de onderkant zodat mensen en kippen er nog doorheen kunnen.

      Ik deed dat ook al met de tweede weide (dicht bij de eerste weide) en daar staan ook fruitboompjes. Zelfs in de hagen laat ik struiken tamelijk hoog opgroeien. Het is echt al als een klein bos aan het worden en er is plaats voor nog meer struiken. Men moet dan wel meer zorgen besteden aan slakken die iedere zomernacht van de groenten moeten geplukt worden. Het helpt indien men daar tussendoor omheinde wegeltjes aanlegt zodat de kippen vrij in de bosstroken en rondom de omheinde groenten-plekken naar hartelust de meeste kruipende insecten kunnen oppikken. Een slak legt 500 eitjes per jaar. Heel prettig voor de kippen.

      Het is ook wijs minstens twee gescheiden groepen kippen te onderhouden, Drie indien mogelijk. Ik sta op het punt een tweede groep te scheiden van de eerste. Vroeger kende men het belang van dagelijkse aandacht voor kippen met ruime uitloop. Men mag dat niet onderschatten.

      Gewoon boerenverstand (waar ik nog veel over moet leren).

      Ik denk dat het nuttig zou zijn zeer goed na te denken over de talrijke keren dat Israel werd overrompeld door vreemde volkeren. Altijd bleef er een kleine rest. De bijbel maakt dat wel goed duidelijk meen ik. Volgens mij hoeft men niet aan rondtrekken te denken.

      Ik meen zelfs te mogen zeggen dat het een gebrek aan respect betekent wanneer men durft betwijfelen dat God de Vader de meesten van ons zou beschermen. Indien God ons niet beschermt is er immers geen enkele hoop meer, ongeacht wat men ook zou wensen te ondernemen ! Men gaat toch niet gokken met God ! Zou vreselijke gevolgen voortbrengen ! Gelijkt op vloeken.

      1. Eric,

       U schrijft over zaaien, planten en kippen houden en sluit dan af met de woorden “Gewoon boerenverstand”, maar u mist daarbij het punt waarover ik het had toen ik schreef:

       “Het is goed om grond te hebben, maar wat wanneer het bewind uw grond komt wegroven voor “Het Klimaat”? U ziet heden de pogingen om de boeren van hun gronden te beroven, maar de vijand is niet van plan om zich te beperken tot de boeren; alle privaat eigendom willen de bewindslieden afschaffen en verbieden om de inwoners afhankelijk te maken van hen.”

       Men kan allerlei werk verrichten, maar de vijand staat om de hoek te loeren om het af te breken en de grond weg te roven in naam van “de Staat”.

       Eric: “Ik denk dat het nuttig zou zijn zeer goed na te denken over de talrijke keren dat Israel werd overrompeld door vreemde volkeren. Altijd bleef er een kleine rest. De bijbel maakt dat wel goed duidelijk meen ik. Volgens mij hoeft men niet aan rondtrekken te denken.”

       De Judeeërs in ballingschap konden in het land van Assur grond bezitten; dat is één van de dingen die nu onder vuur liggen. De donkere machten proberen te werken naar een toestand waar iedereen in een tech-goelag zit waar inwoners slechts eten en drinken volgens het placet der machtsfiguren; wat anders rest er dan te doen voor diegenen die weigeren te buigen voor de zwarte troon dan uit deze samenleving te vertrekken voordat zij erin vastzitten?

       Eric: “Ik meen zelfs te mogen zeggen dat het een gebrek aan respect betekent wanneer men durft betwijfelen dat God de Vader de meesten van ons zou beschermen.”

       De geschiedenis toont dat God niet altijd stoffelijk bezit beschermt tegen rovers en plunderaars; in het verleden zijn er veel kloosters verwoest geweest door zonen van Belial. Dat feit erkennen betekent niet een gebrek aan vertrouwen in God. Het is geen overtreding van de goddelijke wetten om te handelen in anticipatie van rampen.

       Om naar iets uit fictie als beeld te verwijzen: In het verhaal van Gondolin (van J. R. R. Tolkien) zoekt de Noldorijnse aristocraat Turgon, aangestuurd door een droom door de engel Ulmo, heer der wateren, ingegeven, een verborgen plaats om er een vesting te bouwen die de ogen van Morgoth niet bespeuren. Zo vindt hij het dal van Tumladen, omringd door de Echoriad-bergketen, en bouwt er de verborgen stad Gondolin. Uiteindelijk blijft die stad als laatste macht van de Noldor overeind, en ook al wordt de vesting dan toch gevonden en overweldigd door de horden van Morgoth gebeurt dat niet vooraleer Eärendil geboren wordt uit het huwelijk van Tuor en Idril. Deze vaart westwaarts en verkrijgt bijstand bij de vorsten van het Westen voor de verslagen Quendi en Edain in Midden-aarde tegen de macht van Angband die daardoor neergeworpen wordt en Morgoth gevangen.

       Nargothrond kwam eerder dan Gondolin ten val omdat koning Orodreth de slechte raad volgde van Túrin zoon van Húrin die wilde dat het heir uit het verborgene zou treden en tot open krijg zou overgaan; het resultaat was desastreus.

       1. Waramund,
        JEREMIA 23
        1 Wee de herders, die vernielen en verstrooien De kudde mijner weide, spreekt Jahweh! 2 Daarom spreekt Jahweh, Israëls God, Over de herders, die mijn volk moesten leiden: Gij hebt mijn schapen verspreid en verstrooid, En die niet willen zoeken; Nu kom ik ù zoeken om de boosheid uwer werken, Is de godsspraak van Jahweh!

        Dit gaat weliswaar over de aanstaande Messias, maar waarom zou God ooit toelaten dat zelfs de kleine rest zou weggevaagd worden ? Ik kan geen enkele reden of argument vinden.

        Ik werd het gewoon heel mijn leven met de rug tegen een harde koude muur te staan. In de loop van de jaren begon ik me dan telkens meer bewust af te vragen: “Wat mag ik van de hemelse machten en/of mijn Engelbewaarder nu weer verwachten ?”
        Wanneer men geen kant meer op kan en echt moeite doet om aan “Jezus – Maria – Jozef” te denken en daarbij rustig het heilig gezin van Nazareth te willen ‘zien’ of het trachten te ‘beleven’ dan weet men met zekerheid dat er altijd een of andere vorm van hulp zal komen.
        Hoe kan u daar mogelijkerwijs ooit aan twijfelen ?

        1. U bent weer volop met stroman-argumentatie bezig, Eric; waarom schrijft u aan mij toe wat ik niet zeg? Ik heb niet gezegd dat geheel de katholieke Kerk weggevaagd kan worden; er is goddelijke garantie dat dat niet gebeurt, maar dat betekent niet dat er geen grote destructie gaat komen en dat het verboden zou zijn om te handelen in anticipatie daarvan. Het is niet verboden om rationele maatregelen te treffen in de orde van zelfbehoud.

         En, nogmaals, God beschermt niet altijd volledig het fysieke op voorwaarde van gebed; dat werd niet beloofd en er zijn doorheen de eeuwen veel heilige martelaren geweest. Denkt u dat die heiligen niet baden? U doet alsof ik Gods bijstand wantrouw door dergelijke feiten te vertellen maar dat is niet waar; God verhindert niet alle kwaad in de wereld.

         U zit in een soort van quiëtisme waarin u denkt dat rationele daden van zelfbehoud verboden zijn en van een wantrouwen jegens Gods bijstand getuigen; u dwaalt met die gedachtegang.

         Sint Paulus van Thebe de eremiet trok de woestijn in, niet uit angst voor de dood maar omdat de heidenen in die tijd dingen deden zoals hoeren loslaten op de christenen in gevangenschap om hen tot ontucht te brengen; de bedoeling van Belial en zijn vazallen was om hun zielen in doodzonde te werpen en te voorkomen dat zij in de hemelse glorie zouden worden opgenomen na hun dood. Wat u beweert is dat sint Paulus verkeerd gehandeld heeft; God, echter, heeft hem anders beoordeeld; hij was een grote heilige.

         Vermoedelijk bent u vermoeid in uw ouderdom, vermoeid in dit Dal van Tranen, maar ik zeg ook niet dat u het voortouw moet nemen; ouderlingen behoren gedragen te worden door de kracht van degenen die nog jonger zijn. Helaas staren velen zich in hun kortzichtigheid nog blind op de partijpolitiek, alsof uit die hoek redding te verwachten valt.

         1. U en ik zijn dus akkoord dat de Kerk zal blijven. Ik hoor u dat graag zeggen want u sprak over ronddwalen. Dat is volgens mij niet wat de Joden in de woestijn deden; er werd een zeer bepaald doel nagestreefd. Niet alleen werd de oudere generatie volledig gelouterd, ze hebben het nieuwe land niet werkelijk bereikt want zelfs Mozes moest buiten het nieuwe land blijven. Alleen de jongere generatie die van geen welvaart of afgodendienst en Egyptische verwaandheid wisten kreeg dat land. Misschien is dat wat u bedoelde met ronddwalen tot aan de grens van wanhoop? Maar als een zinnebeeldige voorstelling kan ik dat wel aanvaarden.

          Vanwege de huidige middelen kan men zich nergens meer verbergen, dus ook niet ronddwalen. De systeemmensen durven of mogen niet meer buiten de bewaakte wijken gaan. Om te dwalen heeft men toch ook nog altijd een grote hoeveelheid middelen nodig. Hoe kan men dan nog boeken en dergelijke dingen meesleuren? En in tenten wonen? Dat kan alleen in een echte woestijn. Roestige voertuigen en aanhangwagens zijn zeer moeilijk te herstellen. Men kan dan minder goed aanvallen afweren als wanneer men een vaste plaats bezet. Ik denk dat aanvallen voornamelijk komen van een kleine bende jongeren of enkele misdadigers. Geen georganiseerde aanvallen want het systeem wordt niet bedreigd van buiten uit. Het is niet zoals in de tijd van de Joden denk ik; zij waren omringd door volkeren die toekeken. Net zoals het systeem enkel zal toekijken omdat het niet van buitenaf aangevallen wordt.

          Misschien is het daarom noodzakelijk een mogelijke gemeenschap heel sober op te zetten. Kleine huisjes en slechts een gemeenschappelijke keuken en zaal, bijvoorbeeld. Er moet voldoende gras zijn voor hooi voor misschien een schaapje of een koe en voor wc-‘papier’. Een ouderwetse wc heeft geen waterspoeling nodig, enzovoort.

          Ongetwijfeld zal de vervolgingstijd een grote loutering betekenen en sommigen zullen heiliging bereiken door martelaarschap. Ik denk niet dat martelaarschap ’toevallig’ mensen overvalt, ook Jezus was daarop voorbereid. Wie het zal moeten ondergaan zal daar ook de innerlijke rijpheid toe bezitten. Ik ben er zeker van dat sommigen nu al weten wat hen te wachten staat.

          Maar net zoals de Joden in de woestijn zal er diverse loutering plaatsvinden. Daar kan men immers nooit aan ontkomen, ook indien men in het vertrouwde ’thuis’ blijft. Ieder ’thuis’ zal helemaal van aard veranderen.

          Wie niet beter weet dan op politieke oplossingen te wachten of ‘iets’ vanwege paus Franciscus zal door diepe verbittering getroffen worden.

          (nu heb ik het wat rustiger overdacht)

          1. Eric: “Misschien is dat wat u bedoelde met ronddwalen tot aan de grens van wanhoop?”

           Neen, Eric, u begrijpt het nog steeds niet. Niks wanhoop en niks doelloos ronddwalen, maar een nomadisch bestaan als alternatief wanneer wonen in de steden en dorpen onmogelijk wordt. Nomadisme is een legitieme manier van leven; de aartsvaders voor Mozes leefden zo en tot op heden bestaat het in Azië. De kinderen van Jehonadab zoon van Rechab werden in het boek van Jeremias (hoofdstuk 35) geprezen en zij waren nomaden. Sedentarisme is niet de enige geoorloofde manier van leven.

           Ik roep niet op tot wanhoop, ik onderstreep situationele alertheid, beseffen wat de tekenen des tijds zijn en een reële kijk op de maatschappelijke ontwikkelingen en de toestand die daardoor dreigt te ontstaan. Het gaat over een scenario waarin het in handen hebben van een eigen huis, moestuin etc. onmogelijk geworden is en waar men de keuze heeft tussen vertrekken wanneer het nog kan of als gedetineerde in een gevangeniscel te gaan zitten onder camerabewaking om op vaste uren uitgelaten te worden gelijk een hond en gevoed te worden door meelwormen, krekels en soja. En wie denkt dat het bewind geen gewapende macht zal willen gebruiken om hun slaven te bedwingen is delusioneel.

          2. Eva Vlaardingerbroek, die zopas katholiek is geworden, spreekt voortdurend over wat concreet de uitvoering van “Agenda 2030” is die uitgerold wordt.

           Het is belangrijk dat mensen gaan beseffen wat er op hen afkomt.

          3. Dat is niet wat mijn Engelbewaarder me voorhield de hele lange weg van Hoboken tot Banneux in 1979. Terwijl hij wilde dat ik constant bleef bidden tegen mijn gewoonte in hield hij me het beeld voor dat ik later ouderlingen zou leiden naar een veilig zinnebeeldig “Banneux”. Toen al en al de voorbije jaren dacht ik dat ik zulke opdracht niet aankan. Uit eigen kracht inderdaad niet. Indien ik dat beeld letterlijk neem zou u gelijk krijgen. Ik heb dat nooit letterlijk bekeken. Maar heden krijgt dat beeld een zinvolle inhoud. Het werd me later duidelijk dat men geen ouderlingen kan verzorgen zonder de nabijheid van jonge gezinnen. Hoe dat allemaal tot ontwikkeling kan komen weet ik niet. Het hoeft niet noodzakelijk hier in mijn omgeving te gebeuren. Volgens mij zult u op uw nomadische tocht onvoldoende drinkwater en voedsel vinden. U zou moeten beschikken over een tamelijk grote kudde runderen. Waar gaat u dat vinden? En hoe te overleven in tenten in zulk vochtig klimaat als hier in Vlaanderen? Hoe gaat u voor minimum brandstof zorgen zonder voorraad droog hout? Hoe gaat u runderen voeden zonder hooi? Hoe hooi bewaren indien men reist? In een letterlijke woestijn is alles anders dan hier.

           In Amerika dook een nieuw soort drugs op dat mensen gek en wild maakt, ja, zoals in de ergste eindtijdfilms. De nomaden die u beschrijft zijn erg kwetsbaar voor dergelijke aanvallen. Het kan nog even duren voordat de oorlog uitbreekt want dan volgt grote chaos en kan niets meer georganiseerd worden. Bill Gates had negen spuiten voorzien per persoon. Duurt waarschijnlijk nog even. Drie spuiten geeft twee jaren onrust plus een jaar kalmte, dat twee maal. Ik schat dus: nog zes jaren die steeds moeilijker worden. Misschien dat in Amerika inderdaad nog even een goede president kan komen.

         2. Zwerven is uitgesloten wegens geen toegang meer tot drinkwaterbronnen. Zelfs in de Ardennen, maar daar is het moeilijk groenten te telen. De Joden in de woestijn konden meer water vinden dan wij hier in Vlaanderen.

   2. Waramund,

    Moeder Miriam werd al enkele keren verjaagd met De Dochters van Maria onder moderne bisschoppen.
    Maar zij geeft niet op en wil nu een NIEUW klooster bouwen in de staat Texas waar de Republikeinen grote vrijheid genieten.

    Help Mother Miriam and her sisters build a new monastery in Texas
    lifesitenews.com/news/urgent-help-mother-miriam-and-her-sisters-build-a-new-monastery-in-texas/

    Zij tracht 700.000 dollar te verzamelen.
    Vrouwen kunnen zich vastbijten, nietwaar ?

    Zouden Vlaamse vrouwen kleine slappe tandjes hebben ?
    Heksen alvast in het geheel niet !

 8. Zoals de wereld het ziet:
  mijn moeder was volgens een aangehuwd familielid veel te streng. Zij sloeg haar twee eerste zoontjes. Dat zij voornamelijk zeer Katholieke vriendinnen had vonden zij maar raar. Alleen bij ons werd iedere avond de rozenkrans gebeden. Vader was daar meestal niet bij. Ik heb nu nog altijd een grote angst voor mensen. Mijn moeder werd dan sterk aangeraden naar een therapeut te gaan. Zij werd dan minder streng maar dat had op mij averechtse gevolgen. Maar toch, liefst zit ik in een hoekje met een boek, ver van de anderen.

  Zoals ik hier nu aangenaam eenzaam zit kan ik de toestand nog verder laten rotten, dat deert mij niet. Wat de andere mensen van mij denken ben ik gewoon geworden. Maar ik ga nauwelijks met iemand om. Mijn nog levende broer en zus en de weduwe van mijn andere broer betalen ieder jaar elk een vierde deel van de grote belastingsom op gebouw en omliggende gronden. Ik betaal boven op mijn belastingdeel ook nog zelf de verzekering. Daar maak ik geen punt van. Nooit heb ik belang gehecht aan geld of aanzien. Het zou verschrikkelijk zijn moest ik ambities koesteren. Mijn heks die me in 1990 veroverde op de vorige heks dacht dat zij me als een vriend kon beschouwen omdat ik een voorkeur heb voor een bepaald karaktertype. Daarom toonde zij me de eerste weken talrijke ‘geheimen’ waar ik geen weet van had. Mijn vroegere vreselijke pleinvrees verdween daarmee op slag. Ik voelde me altijd erg nauw bespioneerd zonder te begrijpen hoe dat mogelijk was. Maar daar bedank ik haar absoluut niet voor.

  Ik ben dus maatschappelijk onbetrouwbaar want zoals de wetenschappers dat uitdrukken: gespleten persoonlijkheid. Een vrouwelijke heks heeft slechts interesse in een mannelijk lichaam om vrij over te beschikken en tevens veelvuldig te proeven van het genot een man totaal en grondig te vernederen. Dat is haar geestelijke arbeid. Het woord ‘geest’ is niet wetenschappelijk aanvaardbaar. Daarom ben ik een te vermijden schepsel, gedoemd om aan de rand trachten te overleven.

  Eigenlijk blijf ik liefst hier gewoon alleen zitten. Probeer iedereen te mijden zodat niemand last van me heeft en ik niet van hun oordeel. Voor de wereld bestaat God niet, welk een dwaze bevlieging die hele machtsuitoefening is die men godsdienst noemt. Met andere woorden ik heb er absoluut vrede mee hier rustig alleen te overleven.

  Een ander aspect van deze zaak is dat men dit tot op zekere hoogte aanvaardbaar kan uitbuiten. Ik doe dat noodgedwongen en mijn familie komt me nog altijd ruimschoots tegemoet omdat zij me waarschijnlijk als een arme drommel zien. Omdat zij geen geestelijk leven hebben. Waarom zouden anderen dus niet profiteren van deze toestand. Wie nog echt in God blijft geloven wordt immers ook als een onnozele sukkelaar bestempeld. Zodoende. Begin hier gewoon een grote moestuin aan te leggen en het gebouw op te lappen, slechts hetgeen strikt nodig is. Beschouw het zonder meer als uw eigendom. Bij de gemeente een aanvraag doen om prefab huisjes te bouwen om ouderlingen op te vangen en te verzorgen. Daar is dan wel minstens een actief gezin met kinderen voor nodig. Dagelijkse inzet vereist! Meebetalen aan belasting en verzekering hoeft niet. Niemand gaat u verjagen of bekritiseren. Integendeel. Vervolgd om het geloof worden we heel zeker, maar met zorg voor ouderlingen krijgt het een ander perspectief, een nieuwe toekomst. Natuurlijk trachten om gelovige ouderlingen te bereiken. Die zijn er. Dat weet u best. Zij kunnen het beschouwen als een vorm van meewerken aan de toekomst van gelovige gezinnen. Dat vooruitzicht moeten zij missen zonder u. Ik trek met mijn spullen naar een zolder in de schuur. Lekker alleen maar altijd bereid te helpen naar vermogen. In de schuur kan een kapel worden tot stand gebracht. Beetje bij beetje. Enzovoort. Honderd procent geestelijke winst. Minimale wereldse kosten, maximaal geestelijk rendement. En wie angst heeft voor vernedering blijft gewoon thuis. Niemand zal hem of haar kwaad bekijken.

 9. eric-b-l ,
  Wij baden thuis het ’s avonds óók de rozenkrans. Meestal was alleen onze moeder erbij (vader was ondergronds mijnwerker).
  In heksen geloof ik niet.

  Één persoon (een vrouw die mijn toemalige echtgenote stevig beïnvloedde) probeerde ook invloed op MIJ uit te oefenen. Zij beoefende voodoo (ook dáárin geloof ik niet).

  Wat anderen wel of niet van U vinden, is totaal onbelangrijk.
  Zo weet ikzelf niet wat ánderen van mij vinden, maar wat ánderen vinden, interesseert mij totaal niet.

  MIJN situatie:
  Ik ga wél wekelijks naar Albert Heijn om boodschappen te doen + ik ga eenmaal per week op de scootmobiel naar één zoon van mij toe (zoon woont samen met een ongelovige vrouw met wie hij ’n kinds heeft); de H. Mis volg ik op televisie.
  Hoewel ik bijna altijd alleen ben, voel ik mij niét eenzaam (God zij dank).
  Met één vrouw (gelovig + zwaar gehandicapt) heb ik wekelijks telefonisch contact.
  Verder heb ik nog contact met mijn huisarts + ’n casemanager (die mij in een bejaardenhuis wil duwen).

  1. P.J.T. Derks
   Gedurende vijf jaren woonde hier een man die jonger was dan ik en in die tijd begon hij te begrijpen wat het betekent gelovig te zijn. Ik ben God en mijn vers-christelijke vriend nog altijd dankbaar voor die bekering want die gebeurtenis sterkt mij ook. Daarna kwam een oudere man hier wonen omdat zijn twee kinderen niet veel om hem geven. Hij vroeg zelf om iedere avond de rozenkrans te bidden en na weken aarzelen begonnen we er dan aan, ik lees liever een kruisweg of volg de Johannes Passie of delen daarvan afgewisseld met andere religieuze muziek omdat ik altijd moet vechten tegen die kwaadaardige vrouw. Een rozenkrans weet zij altijd ongenietbaar te maken, muziek daarentegen verzacht haar. Maar het derde jaar kon ik de ouderling niet meer verzorgen zoals het hoort en daarom denk ik aan de mogelijkheid die jonge gezinnen kunnen bieden voor de gelovige ouderlingen die er nog zijn en straks naar een rusthuis moeten en dan een chip moeten aanvaarden ofwel zonder zorgen thuisblijven. Ik denk dat die nood groot aan het worden is.

 10. eric-b-l ,
  Personen kunnen en zúllen invloed op U uitoefenen, zoals bijv. die heks.
  Maar, iemand kan slechts invloed uitoefenen voor zover U het ZÉLF toelaat.

  Leef a.u.b. Uw eigen leven; houdt die heks verre van U; U bent blijkbaar niet tegen haar opgewassen.
  Kijk desnoods ’n ándere kant op en loop dóór.
  Dat is geen kwestie van ongeïnteresseerd zijn, maar voor U letterlijk (!) van levensbelang.
  Bid desnoods een laatste keer voor haar zielenrust en daarna NÓÓIT meer. Ban haar – zover als mogelijk – uit Uw gedachten. Laat haar dus voorgoéd(!) compleet links liggen. U zult na ’n paar weken merken, dat Uw eigen ziel tot rust komt.
  Als U het op prijs stelt, zal ik voor U bidden. Hou mij a.u.b kort op de hoogte hoe het U in die zaak afgaat.

  1. P.J.T. Derks,
   tot voor mijn veertigste jaar wist ik niets over vrouwen en ik vond hen nogal engelachtig.
   Toen was daar plots die agressieve vrouw die heel duidelijk mij aan het zoeken was. Ik weet nu zeer goed hoe hekserij werkt.
   Ook weet ik nu dat zeer veel mannen niet beseffen dat hun vrouw waarschijnlijk het talent bezit om in zijn ziel niet alleen te kunnen kijken maar hem fysiek te besturen zonder dat hij het beseft. Niet alle vrouwen kunnen dat maar er zijn ook mannen die dat talent bezitten.
   Sympathie >> empathie >> telepathie.
   — Sympathie kan zeer onoprecht zijn.
   — Empathie gaat veel dieper en is veel meer open en doorzichtig maar toch zijn sommige mensen in staat dat te misbruiken.
   — Telepathie is doorgedreven empathie. Legio beschrijvingen vindt men in alle kunstvormen. Wanneer men het begrijpt ontdekt men vervolgens dat mythologie de ‘bijbel’ van de duivel is en het handboek van mensen met kwade bedoelingen; dit leidt velen naar hekserij, vooral vrouwen. Maar ik ben er van overtuigd dat dergelijke zeer diepe empathie ook op liefdevolle wijze kan gebruikt worden; liefdevol zoals het een oprecht christen betaamt.

 11. eric-b-l ,
  Zo te lezen vindt U Uw situatie prima: U WIL die vrouw niet uit Uw leven bannen.
  Dat is oké – dat is 100% ÚW zaak – maar meld dan ook absoluut geen klaagzang.

  1. P.J.T. Derks,
   alles wat denkbaar is heb ik geprobeerd. Twee exorcisme sessies, de eerste met de exorcist van ons bisdom, daarna met een ernstige traditionele priester: het gaat niet om bezetenheid en zij kunnen daarom niets doen.

   Met haar zus enkele korte gesprekken gehad, met de vrouw van haar broer die diep in het occultisme zit en erg trots is op zichzelf. Vanaf mijn veertigste werd ik dan de eerste maanden opvallend geviseerd door vooral vrouwen op een manier die me eerder onbekend was. Vanaf dan werd het gemakkelijker zulke mensen te herkennen. Zonder het te willen of te wensen ben ik nu meer alert dan ooit. Voor zover ik kan nagaan ging het tot nog toe altijd om mensen die niet in God geloven.

   Het pijnlijkste was in verband met een priester in onze streek: hij kwam mij altijd met veel sympathie tegemoet vanaf dat hij wist dat ik verbonden was geweest met Amerikaanse protestanten in Amsterdam. Toen ik dan in 2014 de Traditionele Latijnse Mis terugvond en dat verkoos boven de moderne mis begon hij me te haten. U zult zeggen dat dit op zich niets bijzonders is, maar hij werkt onderhuids net zoals heksen. Daarna bleek dat veel moderne priesters heel licht door de bocht gaan en vlot tonen tot wat zij in staat zijn. De ergste schok kreeg ik in de bekende kerk van Scherpenheuvel waar ik vergezeld was van een kennis die me heel Scherpenheuvel toonde zonder enig besef van wat er gaande was. Zoveel mensen zijn onwetend over die dingen. Niets is nog normaal in de ‘moderne kerk’.

   Ik ga nauwelijks nog van huis weg, dat onderhuidse gedoe hangt me hartsgrondig de keel uit. Zelfs in de plaats waar ik dikwijls naar de Latijnse Mis kon gaan toen ik nog een voertuig had hangt er een heet ijzer in de lucht. Het heeft me enkele weken hevige emoties gekost om dat verteerd te krijgen. In iedere kerk een muur bouwen in het middenpad om de twee geslachten te scheiden zou voor meer vrede kunnen zorgen tijdens de Mis.
   In de loop van de geschiedenis werden talrijke heksen vermoord. Dat is geen oplossing van het probleem. Volgens mij is er geen oplossing mogelijk.

 12. eric-b-l,
  Het ergste wat je ’n mens kan aandoen is: compléét negeren + ze in hun eigen sop gaar laten koken (iemand gehéél aan zijn/haar lot overlaten).
  Maar dan ook – wát er ook gebeurt (gebeurtenissen kunnen goed of slecht lijken/zijn) – compléét negeren.

  Ik garandeer U bijna: 100% succes.

  1. Beste heer P.J.T. Derks u kent de vrouwen niet goed.
   Van hen kan u nog wat leren.
   Ik hoop voor u dat zij een echt brave, zachte, christelijke lerares mag zijn,
   die u onderwijst in empathie,
   want anders is het niet leefbaar.
   Maar dan . . . wanneer het tot u doordringt,
   en u met uw intelligentie tot actie overgaat,
   hoe zult u zich dan gedragen ?
   Zullen onwetende zielen in uw omgeving dan nog veilig zijn ?
   Alleen de harde praktijk kan en zal dat uitwijzen.
   Beloof vooral niets aan mensen op voorhand.
   Beloof het aan God, aan Jezus en aan de Allerzuiverste Maagd Maria.
   En als u die gelofte kan vasthouden ter ere van deze Hoogste Personen,
   en uit respect voor Gods schepselen want zij behoren allen Hem toe,
   dan pas bent u een betrouwbaar christen.

  2. Vrouwen die hun talenten misbruiken zijn narcistisch. Zij zijn kinderen van de duivel.

   Wanneer men gehuwd is met een narcistische vrouw kan men, zodra men tot begrip komt van haar ongelukkige innerlijke toestand, in uiterste nood naar een advocaat gaan die gespecialiseerd is in narcisme en dan voor de rechter een echtscheiding aanvragen. Maar dergelijke narcisten blijven trachten hun slachtoffer te benaderen. Zij geven dat niet zomaar op.

   Kunt u me zeggen hoe men een heks moet aanklagen?
   De wet zegt dat men getuigen moet meebrengen. Hoe moet ik in een stad als Antwerpen getuigen van een heks gaan zoeken?
   Het vrouwtje van haar broer-occultist zou kunnen getuigen maar zij is erg kleinzielig en kan echt niet op tegen de overmacht van de aangehuwde familie. Ik mocht haar slechts een enkele keer spreken, meer durfde zij niet.

   Laat ons aannemen dat een man zich kan laten scheiden van zijn narcistische vrouw en dat hij haar nooit meer hoeft te trotseren. Hij heeft tijd nodig om tot rust te komen en dan begint een nieuw leven in vrede. Mooi !

   Wanneer achtereenvolgens de ene na de andere heks, sedert zijn 14de jaar, op zijn ziel gaan plaatsnemen en zelfs een openhartige maar agressieve heks uiteindelijk zou kunnen verdreven worden dan is er nog steeds geen vrede mogelijk. Voor zover ik weet bestaat er geen heksenpolitie die haar op afstand kan houden.

   Dat is de reden dat heksen in alle tijden gedood werden met of zonder rechtspraak.
   Zulke daad wil ik niet op mijn geweten hebben, afgezien van de onmogelijkheid haar te benaderen alsof zij niet zeer goed zou weten wat zou kunnen gebeuren.

   Theoretisch is er nog de mogelijkheid vrouwen te zoeken die dit soort misdadige vrouw samen kunnen onder druk zetten omdat zij zelf empatisch zeer sterk staan. Een tijd geleden zag het er naar uit dat dit zou kunnen. Ik vergeleek hen met nymphen uit “The Lord of the Rings” Maar mijn probleem is dat zij allen zeer modern zijn en niet meer in God geloven. Van de regen in de drop is geen oplossing want dan is het alsof ik de rest van mijn leven familie van hen ben en zij noch ik kunnen dat aan. Empatische banden zijn niet als wereldse banden.

   Waarom wordt ons dat soort dingen niet onderwezen vanaf de kindertijd ?

 13. eric-b-l ,
  U schrijft: Vrouwen die hun talenten misbruiken zijn narcistisch.
  MIJN reactie: Datzelfde geldt ook voor mannen die hun talenten misbruiken.

  Verder leest U mijn reacties niet:
  wat je ’n mens (dus ook een door U genoemde ‘heks’) kunt aandoen is: compléét negeren + ze in hun eigen sop gaar laten koken (iemand gehéél aan zijn/haar lot overlaten).
  Maar dan ook – wát er ook gebeurt (gebeurtenissen kunnen goed of slecht lijken/zijn) – negeer die ‘heksen’ voor de volle 100%.

  Mocht het U niet duidelijk zijn: ikzelf werd door ‘heksen’ (beter is: ‘beheksten’) lastiggevallen.
  Ik weet niet hoe intussen met hen vergaat, maar als de tekenen mij niet bedriegen, hoeven mensen op zulke ‘heksen’ niet jaloers te zijn. De reden is zeer eenvoudig: ‘heksen’ zijn zichzelf tot last. Dit geldt vooral als mensen die ‘heksen’ voor de volle 100% negeren.

  1. Het is ONMOGELIJK te negeren.
   De dominantie is allesoverheersend.

 14. Ik heb de Bijbel gelezen

  Izebels religieuze overtuigingen, verheerlijking en ‘humanisering’ door de moderne samenleving en haar moderne zussen
  Izebel promootte de oude religie van de Kanaänieten , waaronder de aanbidding van Baal en Ashtart . Ashtart is een Semitische godin van liefde en oorlog en de Kanaänitische grote godin die de cultpartner is van Ba’al (‘de koning’). Heteroseksuele orgieën werden geassocieerd met Ashtart terwijl homoseksuele orgieën werden geassocieerd met Baal. De lente-equinox (voorjaarsvakantie) werd geassocieerd met rituele geslachtsorganen ter ere van Astart.

  Zo is de naam Izebel (van het bijbelse voorbeeld van Izebel zelf) zelf synoniem geworden met een sluwe vrouw. De hit “Izebel” uit 1938 was een van de vroegste aanpassingen van een eigenzinnige, sluwe vrouw wiens acties haar de man van wie ze hield, kostte, maar later plannen om hem terug te winnen, want voor haar “het doel heiligt de middelen” – en die haar wordt verteld tante dat ze haar tante herinnert aan “Izebel, een vrouw die kwaad deed in de ogen van de Heer”.

  Veel mannen hebben tegenwoordig te maken met zulke sluwe vrouwen in hun dagelijkse leven. Vergelijk de eigenschappen van de bijbelse Izebel met feministische, moderne vrouwen die je vaak om je heen zou zien, die hieronder worden onderzocht:

  slijpen

  Opstandigheid – zowel moreel als spiritueel? Controleren.
  Tendensen beheersen over mannen (meer nog in partnerschappen)? Controleren.
  Tiranniek , onvrouwelijk gedrag en wreedheid over de zwak? Controleren.
  Narcisme ? Controleren.

  Haat jegens mannen (verborgen of open)? Controleren.
  Extravagantie , drukte en materialistische hebzucht? Controleren.
  Spirituele hoererij en scepsis of algemene minachting voor patriarchale religie? Controleren.
  Hekserij en occulte sympathieën? Controleren.
  Bedrog, gewoon liegen en sluwe manipulatie? Controleren.
  Geen rechtvaardigheidsgevoel? Controleren.
  Bevordering van seksuele afhankelijkheid bij medevrouwen? Controleren.
  Hubris en wispelturigheid? Controleren.
  Algemene weigering om fouten te accepteren, geen geweten en schaamteloosheid? Controleren.

  De reden waarom kenmerken van Izebel steeds vaker worden gezien bij moderne feministische vrouwen, is dezelfde als wat Izebel zelf definieerde: spirituele rebellie of walging van patriarchale religie in moderne feministische samenlevingen. Met de opkomst van hekserij (Izebels geloof) in moderne samenlevingen keren meer vrouwen zich af van de patriarchale religie. En religieuze en spirituele corruptie zet dan de toon voor eventuele morele corruptie, omdat goddeloze vrouwen duidelijk op goddeloze manieren zullen handelen.

  Het toenemende scepticisme ten opzichte van religie zelf in de moderne wereld maakt het probleem nog ingewikkelder. Zoals hierboven vermeld, vergiftigt de instroom van de Izebeliaanse geest in religieuze instellingen het kader zelf dat de wortels van de Izebeliaanse geest in de moderne wereld mogelijk had kunnen uitdrijven.

  Maar in de moderne wereld is het niet gebruikelijk om een goed opgeleide, intelligente, succesvolle man te zien zijn gezond verstand, spirituele identiteit en waardigheid opgeven om te worden gemanipuleerd in onrechtvaardig en goddeloos gedrag door de vrouwen van wie hij houdt of verlangt – of hij nu getrouwd is of single – heel erg zoals Achab? En voor wat? Vaak gewoon omwille van seks en kameraadschap met zijn partner.

  Net zoals Achab Naboth heeft gedood op aandringen van zijn vrouw, zo plegen veel moderne mannen vaak misdaden en onrecht op aandringen van hun vrouwen. Duik in dit beeld hebzucht, materieel succes en sensueel plezier en de moderne man zal zich nooit losmaken van zijn Izebeliaanse partner. De verslaving aan aardse en materiële genoegens over spirituele en mentale ontwikkeling wordt vaak gezien in de hedendaagse Ahabs. In een moderne wereld waar materialisme de religie is, zal de moderne dag Achabs gemakkelijk voor zichzelf en voor anderen het kwaadaardige gedrag dat door hun Izebeliaanse vrienden op gang is gebracht, rationaliseren als zijnde ‘pragmatisch’ en vaak ‘noodzakelijk’.

  Gevolgtrekking
  Het verhaal van Izebel en Achab toont de zaden van corruptie van een samenleving: zwakke goddeloze invloedrijke mannen in combinatie met het beheersen van corrupte goddeloze vrouwen. “Achter elke succesvolle man staat een vrouw” : dit is de leugen die in moderne feministische samenlevingen wordt gepropageerd. Maar de echte waarheid is dat ‘achter elke succesvolle vrouw een man staat’ – zoals te zien in het verhaal van Izebel. De immense sociale macht en invloed van haar zwakke echtgenoot hielp haar haar slechte ontwerpen te bereiken. Ze zou niets zijn geweest als ze niet met een krachtige zwakkeling als Achab was getrouwd om haar verachtelijke doelen te bereiken en haar religieuze ideologie te promoten. Dezelfde analogie kan worden toegepast op feministen en manginas. Zonder manginas en witte ridders zouden feministen (of trouwens feminisme) nooit bekend zijn geworden. Zelfgenoegzaamheid leidt uiteindelijk tot vrouwelijke tirannie.

  Religieuze en spirituele achteruitgang zijn de eerste tekenen van de naderende corruptie van een samenleving. De spirituele corruptie die vaak wordt gezien in moderne feministische samenlevingen, resulteert niet alleen in de morele achteruitgang van de beschaving, maar zal uiteindelijk ook leiden tot de proliferatie van hedendaagse Izebels en Ahabs. Het is een serieus probleem, omdat elke man (moreso rode pil), ongeacht zijn religieuze overtuigingen, kon of zou lijden vanwege deze moderne Izebels en Achabs, zoals Naboth.

  Feminisme is de moderne religie die ze uiteindelijk produceert en herbergt. En deze tekens zien er onheilspellend uit voor de toekomstige generaties.

 15. Dan verdwijnt de hemel met veel lawaai, en worden de sterren door vuur vernietigd. Dan verdwijnt ook de aarde, met alles wat de mensen gemaakt hebben. 11 Alles zal vernietigd worden. Daarom is er maar één goede keuze: Leid een heilig leven en heb eerbied voor God. 12 Verlang naar de dag dat God zal komen. Help mee om die dag sneller te laten …

  Ik ben lui dus ik hoef geen brandstapel te bouwen voor die teven

  1. Edwin,
   Nooit zocht ik iemand, had altijd angst van mensen, ook nu nog. Altijd kwam de actie van hen. Zij kenden me al voordat zij me fysiek ontmoetten. Herhaaldelijke zeer kortstondige fysieke ontmoetingen zijn noodzakelijk om een sterk empatisch ‘kanaal’ op te zetten waarna geen rechtstreeks fysieke ontmoeting meer nodig is. De eerste keer was ik pas 14 jaar. Het was een jonge huismoeder nabij een camping aan de middellandse zee. Daarna zijn er een hele reeks gevolgd, altijd strenger en strenger.
   Waar ligt mijn schuld in dergelijke zaak ?

 16. eric-b-l,
  U stelt de vraag aan @Edwin: Waar ligt mijn schuld in dergelijke zaak ?
  Antwoord: proberen die mensen te gerieven en tegelijkertijd: heb 100% lak aan wat andere mensen daarvan (kunnen) denken.

 17. eric-b-l,
  Ik merk, dat mijn antwoord van 09:22 niet duidelijk is. Daarom mijn nieuwe poging:
  U stelt de vraag aan @Edwin: Waar ligt mijn schuld in dergelijke zaak?
  Antwoord: U probeert om mensen te gerieven. U dient Gód proberen te gerieven en tegelijkertijd: heb 100% lak aan wat andere mensen daarvan (kunnen) denken.

  1. P.J.T. Derks,
   Heksen staan altijd boven de wet, dat is in alle eeuwen zo geweest. Met een narcist spreken heeft geen zin. Om een narcist te overtroeven moet men met meer agressie tevoorschijn komen dan de agressor zelf.
   Hoe zou ik dat ooit kunnen?
   Hebt u Hillary Clinton of Margaret Thatcher al eens bezig gezien ?
   Zou u tegen hen opgewassen zijn ?
   Waar moet men de energie vandaan halen om hen te overtroeven ?
   Haar de waarheid voorhouden helpt wel eventjes, maar dan sluit zij gewoon haar geweten dicht. Dat doet zij telkens weer, tientallen keren per dag en nacht.
   Dag en nacht, non stop.

 18. eric-b-l,
  aanvulling:
  U probeert om God + de mammon te dienen.
  Anders gezegd: U probeert om God te dienen ÉN tegelijkertijd probeert U om dié mensen te dienen die slechts de eigen eer, de eigen roem enz. najagen.

 19. eric-b-l,
  U meldt:
  Heksen staan altijd boven de wet, dat is in alle eeuwen zo geweest. Met een narcist spreken heeft geen zin.

  Ik vertaal het voor U: Als zij U aanspreekt, dan doet U alsof U geïnteresseerd luistert.
  Ikzelf zou zeggen: “Mens, U verkondigt complete onzin. Daar kan ik niet naar luisteren. Ik wens U ’n fijne dag.” (En vervolgens gewoon weglopen.)
  Zóu zij U nalopen, dan gewoon zeggen, dat zij het misschien niet gewend is, maar dat U daar niet van gediend bent.
  Blijft zij U nóg nalopen, dan gewoon zeggen: “Ben ik niet duidelijk geweest? Ik verzocht U vriendelijk om op te rotten. Dag mevrouw.”

  1. P.J.T. Derks,

   Het spijt me dat het nog niet tot u doordringt dat een heks eerst een aantal keren een fysiek gesprekscontact maakt met uitsluitend de bedoeling om een empatisch communicatie-‘kanaal’ te openen. Eenmaal dit werk voltooid is laat zij zich normaal nooit meer zien, tenzij per uitzondering. Het is niet gemakkelijk haar fysiek te verrassen.

   Mannen die samenspannen om zulk een harteloos wijf met of zonder gerecht te doden bereiken daar niets mee want er staan een hele reeks andere vrouwen klaar om haar duivels-jobje meteen over te nemen.

   Maar het is ten zeerste spijtig dat katholieken niet met dezelfde doorzettingskracht te werk gaan om een grote gemeenschap op te zetten. Welke angst belet hen dat ?
   Vervolging zal toch met zekerheid komen.
   Waarop wacht men nog ?

   1. eric-b-l,
    Het spijt mij, dat het nog steeds niet tot U doorgedrongen is, dat zo’n heks op 20 meter afstand van mij gewoond heeft (namelijk recht tegenover mij).
    Om preciezer te zijn: Zij was het die mijn toenmalige echtgenote zo gek kreeg om te scheiden.

    Ben ik dan nóg niet duidelijk genoeg geweest?

    Als ik mijn best doe, zie ik nog steeds lelijke voodoo-poppetjes aan haar raam hangen.
    Ik moest daar eigenlijk om lachen: Mijn God was en is onmetelijk veel sterker dan welke voodoo ook.

    1. P.J.T. Derks,
     U kunt zich blijkbaar sterk laten gelden. Dat heb ik nooit gekund.
     Ik ben daar niet tegen opgewassen.

     Wanneer ik een normaal iemand over de waarheid tracht te spreken en die persoon houdt daar niet van dan trek ik me terug. Om te overtroeven heeft men fysieke kracht nodig; heb ik nooit gehad.

     In 1959 of rond die tijd gingen we met de Chiro naar een nabij klein bedevaartoord in Bitsingen en ik kon hen niet volgen. Ik werd letterlijk geduwd op de heenweg en de terugweg. Erg vernederend maar niets aan te doen.

     Enkele jaren later wilden mijn ouders dat ik met de KSA zou meegaan op een fietstocht naar Bokrijk en toen gebeurde hetzelfde.

     Ondertussen verzwakten zij allen in het geloof in God. Een van de KSA-leiders werd later priester en had verantwoordelijkheid over de priesteropleiding van het bisdom in Hasselt: allemaal modern en progressief.
     Hoe evolueerde hun geloof en wat blijft er van over ?
     Bij mij werd het geloof juist sterker.

 20. eric-b-l,
  Weet + besef ten vólle het volgende:
  Mijn God = ÚW God.
  Uw God is onnoemelijk sterker + en onnoemelijk eerlijker dan de duivel.

  Begeef U vól vertrouwen steeds op weg; ikzelf ben ervan overtuigd(!), dat God mét U is.

  1. P.J.T. Derks,
   Dank voor de aanmoediging.
   Ik kan niet anders dan op God vertrouwen.

 21. — aan Waramund —

  blijkbaar heb ik mezelf ‘vast-geschreven’ en sta nu niet meer met de rug tegen de muur maar zit nu binnen in de muur. Ben nu helemaal verpletterd. Nu is het onmogelijk geworden nog iets te schrijven.

  Het ga u verder goed.

  1. Eric,

   Ik ben eigenlijk niet van plan om eindeloos te debatteren; de kerkvaders waren duidelijk genoeg over de toekomst; de H. Liturgie zal niet langer publiekelijk in de kerkgebouwen gehoord worden tijdens de tirannie van Antichrist; dat zal zo zijn omdat christenen zich niet openlijk zullen kunnen vertonen zonder gevangen te worden. En er werd in het verleden ook gezegd dat christenen in die dagen in de wildernis zullen overleven, duidelijk omdat zij dan niet in de steden en de dorpen kunnen overleven; waarom dat is en wat het verschil maakt met de tijd der catacomben toen er wel nog christenen in de steden woonden (er waren zelfs christenen in het Romeins leger) wordt duidelijk wanneer men het internationalistisch plan ziet om privaat eigendom af te schaffen en te verbieden. De combinatie van vervolgd worden om het volgen van Christus en geen eigen grond en huis kunnen bezitten maakt het inderdaad onmogelijk om in de steden te blijven gezien de graad van surveillantie en controle waardoor de vijanden van God dan christenen kunnen identificeren en doden.

   “Then, the Church shall be scattered, driven into the wilderness, and shall be for a time, as it was in the beginning, invisible, hidden in catacombs, in dens, in mountains, in lurking-places; for a time it shall be swept, as it were, from the face of the earth. Such is the universal testimony of the Fathers of the early centuries.” – Kardinaal Manning, The Present Crisis of the Holy See.

   Met “invisible” bedoelde de prelaat uiteraard niet een verdwijnen van de theologische zichtbaarheid als eigenschap der heilige Kerk; zij zal haar apostolische hiërarchie en clerus behouden ook in die tijd. Maar hij bedoelde dat de christenen in het verborgene zullen leven.

   Zullen er in de tijd van Antichrist hier en daar landen en/of regionen zijn in de wereld die havens voor christenen zullen zijn tot aan de Wederkomst van Christus? Ik weet het niet. In het boek der Apocalyps staan Jerusalem en de omringende landen centraal, en de landen hier aan de Noordzee werden vroeger nogal als verre uithoeken beschouwd. Hoe zal het hier in de Germanenlanden zijn in de jaren van Antichrist? Ik weet het niet. Maar momenteel ziet het er hier niet goed uit.

   1. Maar, Eric, wat ik zeg betekent niet dat u moet panikeren; paniek is niet van God. Doe Gods wil en heb vertrouwen in Hem; een mens is zelfs niet zeker dat hij morgen nog zal leven en de huidige dag draagt reeds zijn eigen zorgen.

   2. Waramund,
    omdat ik maar een klein boerke ben durf ik kardinaal Manning niet vertrouwen. Iemand als hij lijkt me geschikt als infiltrant in de Kerk om de samenleving te verzoenen met de overheersing van de grote industrie. Door deze man zou Leo XIII de Kerk het industriële tijdperk binnenleiden met de pauselijke encycliek Rerum novarum = “van nieuwe dingen”, dus moeten we nu een Rerum novarum 2 verwachten voor AI, chip-inplant, etc. ? Vreselijk !!!
    Ik heb geen zin Paus Leo XIII ook nog te gaan onderzoeken, het is al gortig genoeg.

    Pythagoras mag dan een groot man zijn, hij is een tegenstrever. Industrie gaat hand in hand met ontmenselijking, kunstmatisering. Zo produceert men ontzettend mooi speelgoed, eigenlijk een bijzondere soort juwelen waar men als betoverd blijft naar staren en dat men snel wil kopen.
    Heel dit concept werd me getoond toen ik 8 of 9 jaar oud was door mijn Engelbewaarder, in een heldere droom die zo dikwijls herhaald werd over verscheidene weken dat ik het onmogelijk kan vergeten.

    Pythagoras was een groot tovenaar en al die grote industriebazen en de rijken met hun ‘economische’ interessen zijn leerlingtovenaars die het volk in een wurggreep namen en stevig vasthouden.

    Nu moet ik weer zwijgen want ik kan op geen enkele wijze autoriteit opeisen en verantwoordelijkheid dragen want dan zou de duivel de kleine rest binnendringen = reden om angst te hebben. Ik kan niet eens spreken en ben traag van begrip. Ik ben overtuigd dat op het juiste moment een man zal komen die zich kan laten gelden en alles tijdig zal regelen zoals het moet.

    1. Eric,

     Rerum novarum was geen pleidooi voor industrialisme, en ik denk niet dat kardinaal Manning een infiltrant was na zijn bekering uit het anglicanisme, maar het gaat hier niet over Rerum novarum of de persoon van de genoemde kardinaal, maar over wat de kerkvaders over de eindtijd zeiden die onderricht hebben wat van de heilige apostelen ontvangen werd, en wat men, nota bene, zelf kan raadplegen. Hij verwijst ook naar de grote katholieke theologen.

     Ik ben zelf tegen het industrialisme, zoals de contra-revolutionaire katholieken in de negentiende eeuw, en ik ben op de hoogte van de occultistische aard van Pythagoras die geïnitieerd werd in de Egyptische mysteriecultussen.

     Eric: “Ik ben overtuigd dat op het juiste moment een man zal komen die zich kan laten gelden en alles tijdig zal regelen zoals het moet.”

     Geen mortaal schepsel maar Christus Zelf zal het maatschappelijk kwaad vernietigen door Zijn Wederkomst. Veel mensen lopen de ene bedrieger na de andere achterna, en bedriegers zijn er veel in dit uur.

     Maar ik denk dat ik het debat ga afsluiten nu. Wie weet hoelang blijft het anders duren?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht