Omvolking: het geheime plan van de Europese Unie

De demografie boetseert de geschiedenis.

In april 1974 waarschuwde Houari Boumedienne, president van de Algerijnse republiek, Europa voor de volksverhuizing, die voorbereid werd en weldra zou losbarsten. Hij sprak profetische woorden:

< Op een dag zullen miljoenen mensen het zuidelijk halfrond verlaten om zich te vestigen in het noordelijk halfrond. En zij zullen niet gaan als vrienden. Zij zullen naar ginder trekken om het te veroveren en zij zullen het veroveren door het te bevolken met hun zonen.

De buik van onze vrouwen zal ons de overwinning schenken>.

Deze voorspelling voltrekt zich voor onze ogen. Velen willen dit niet zien, verblind door de hedonistische leefwereld waarin zij baden  en gehersenspoeld door het sloopwerk van de ‘weldenkende’ media.

Europa is de kolonie aan het worden van haar vroegere kolonies! De kolonisatie is van richting veranderd. Van het noorden naar het zuiden gaan is omgedraaid en is nu van het zuiden naar het noorden trekken. Met daarbij het grote verschil dat de kolonisator voor de landen die hij koloniseerde op alle vlakken een enorme ontwikkeling betekende( het inrichten van onderwijs, zelfs in de kleinste dorpjes, het uitroeien van ziektes, het bouwen van ziekenhuizen, het afschaffen van de slavernij, de stopzetting van de stammenoorlogen, met hun gruwelijke praktijken zoals het kannibalisme, de uitbouw van een spoorwegnet en van verharde wegen, enz). Voor alle koloniale machten, behalve Engeland dan, was de uiteindelijke financiële balans negatief. Er werd meer geld in de kolonie gestoken, dan er terugvloeide naar het moederland.

Nu is het omgekeerd. De nieuwe kolonisatoren betekenen geen verrijking, maar verpaupering en achteruitgang op alle vlak.

Wij zijn de machteloze getuigen van een langzame, vreedzame invasie, die op haar weg geen enkele weerstand ondervindt en die zich op “democratische” wijze vestigt, volgens een strategie die al heel lang door de “islamisten” is uitgekiend.

Twee heel  recente voorbeelden zijn de verkiezing van een “Pakistaans-Schotse” moslim tot Schots Eerste minister en van een “Indiase Brit” als Engels Eerste minister. Dichter bij ons, in Vlaanderen is er het voorbeeld van Belgisch-Rwandese Dalilla Hermans, verstoten door haar biologische ouders en aangenomen door’ brave Vlamingen’, gekend om haar racistische anti-blanke uitspraken en die het dankzij de hypocriete ‘positieve discriminatie’ regels veel verder geschopt heeft dan haar vroegere blanke vriendinnetjes, die aan de kassa van een supermarkt hun dag moeten uitzweten. Zij mag zelfs’columns’ schrijven in De Standaard’, de super-woke krant van Vlaanderen en wordt nu, geholpen door de kuiperijen van ruggegraatloze plaatselijke politici, voorgesteld om de ambassadeur te worden van de uitsluitend met Westerse geschiedenis( en niet met Afrikaanse) verweven stad Brugge, als die ooit Europese cultuurhoofdstad zou worden…

Volgens de links-liberale visie van de Europese Unie en haar niet-verkozen Commissie wordt immigratie niet enkele getolereerd en aanvaard, maar gewild en geprogrammeerd : de UNO heeft aan de EU de opdracht gegeven het principe van de < Replacement migration> ( de vervangingsmigratie) toe te passen. Volgens diezelfde UNO heeft Europa deze migratie nodig om de onvermijdelijke veroudering van haar bevolking, die het gevolg zijn van de lage vruchtbaarheidsgraad  en van de sterftecijfers, te vermijden. Volgens deze globalistische organisatie, zou zonder vervangingsmigratie het verval onvermijdelijk zijn…

Met alle middelen moet nu getracht worden de volkeren van Europa voor deze omvolking klaar te stomen eerst en vooral door haar natuurlijke afweermechanismen af te zwakken en zelfs te vernietigen, door het verbergen van de beïnvloedingmechanismen,  die door politiek, media, “cultuur” en bedrijfswereld ingezet worden om natuurlijke concepten in de hoofden van de mensen te verdraaien en feiten om te zetten in “complottheorieën” en”fake news”.

Om dit doel te bereiken, is alles toegelaten, ook wat totaal ondemocratisch en verwerpelijk is. Hoe kan het dat sinds een goed jaar alle reclamespots op de meeste Europese TV zenders en vooral dan in Frankrijk en België, het beeld brengen van ideaal nieuw samengestelde gezinnetjes met een Afrikaan, een blanke vriendin en schattige gekleurde kindjes of  voor een matrassenmerk alweer dezelfde Afrikaan in bed ligt met zijn blanke uitverkorene…Hier zijn duidelijk richtlijnen voor gegeven. Wie geeft die, aan wie, tegen welke voorwaarden? Waarom mogen wij dit niet weten?

Het scenario van de EU mikt op het behouden van een ratio: < 3 actieven voor één gepensioneerde> en daarvoor zouden tussen nu en 2040 ongeveer 150 miljoen inwijkelingen de EU moeten binnenkomen, met een ritme van gemiddeld zes miljoen per jaar. Voor Frankrijk alleen zouden tussen 2020 en 2040 16 miljoen migranten moeten binnenkomen, een gemiddelde van 800.000 per jaar.

Deze massieve import van, vooral mannelijke Afrikaanse moslim-migranten, komt neer op het vervangen van de bevolking van het Europese continent. Het is de prioriteit geworden van de meeste Europese leiders van de Europese Unie om zo een demografisch verval te vermijden en de economische en sociale achteruitgang te beperken. Pleiten voor een gezonde gezinspolitiek is taboe! Ook paus Franciscus, verstrikt in zijn verleden als sympathisant van de bevrijdingstheologie, wiens marxistische leerstellingen hij overplaatst op de reële problematiek van de omvolkingsmigratie in Europa, werkt mee aan deze ideologie, die tot doel heeft op termijn de Europese volkeren te vervangen en hun identiteit te vernietigen. Het Romeinse Rijk, dat voor zijn tijd, een hoogtepunt van maatschappelijke ordening was, is aan de omvolkingsmigratie ten onder gegaan. Hetzelfde gebeurt nu, alleen honderd keer sneller…

Onwillekeurig doet mij dit denken aan een woord uit de Duitse taal,waarin alles vervat is : die Endlösung… Zullen wij het zover laten komen, of schieten wij wakker? En wat kunnen wij doen?

Het voorbeeld volgen van de politieke leiders, die wel ingaan tegen de dodelijke spiraal, die op ons afkomt. Victor Orban in Hongarije, Giorgia Meloni in Italië. Moedig en tegen de blaffende media-honden in, durven zij in hun strijd het woord ‘christelijke waarden’  in de mond nemen. Wat bij hen kan, moet ook bij ons kunnen. In elk geval is het onze plicht bij de komende Europese verkiezingen te stemmen voor partijen, die dit ondemocratische immigratiebeleid, dat op termijn de verdwijning inhoudt van de christelijke identiteit van de Europese volkeren, dus van ons en onze nakomelingen, met grote vastberadenheid afwijzen.

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

3 commentaren op “Omvolking: het geheime plan van de Europese Unie

 1. Het is niet mogelijk om jullie artikelen via Twitter te verspreiden .

  1. Jawel. dat kan wel degelijk. Kopieer de link via de adresbalk en plak deze als nieuwe tweet.

 2. “In elk geval is het onze plicht bij de komende Europese verkiezingen te stemmen voor partijen, …”.

  Dit advies zie ik anders.
  Stemmen helpt volgens mij niet, want stemmen is in het algemeen de stem van de politiek onwetende mensen.

  De meerderheid van de mensen lijkt mij politiek onwetend. en deze groep wordt bovendien door de massamedia en de maatschappij onwetend gehouden, en dus zal de stemming een slecht resultaat geven.

  Wijze mensen nemen dit wel waar, maar worden uiteraard niet begrepen door onwetenden. Onwetendheid is aangeboren en wordt gekoesterd door tirannen. Onwetende mensen kun je veel wijsmaken. Als je het spel goed speelt dan zijn de mensen als was in de handen van ploerten. De mensen zullen misschien pas later merken dat het leven eigenlijk niet zo is als dat ze gedacht hadden, maar meestal komen ze niet eens op het idee.

  Eigenlijk zouden alleen politiek wijze mensen moeten stemmen, zo krijg je wellicht een wijs beleid.

  Maar een land dat het bezit is één mens, is al per definitie geen democratie meer. In zo een land is stemmen op helpers van de baas bepaald dom en tamelijk onvruchtbare grond voor de wijsheid. Het is ook een vorm van verraad aan gewone mensen als sommigen de kant van de heersers kiezen.

  Het is te vergelijken met gevangen die eens per zoveel tijd mee-mogen beslissen wie er nu weer hun eigen bewaarders gaan worden.

  Het probleem is de gevangenschap, niet wie er onder-leiding geeft daaraan.
  Ja, het is fijn als de bewaarders een beetje aardig zijn, dat wel natuurlijk.

  Dus als de eigenaar van het land ander volk in zijn land, wenst, dan is dat zijn goed recht, volgens de wetten die hij zelf heeft gemaakt. Of laten maken. Fijn is het niet voor de gewone mens, maar dat is een ander verhaal.

  Dat die wetten krom zijn is het probleem. Dat er geen rechtvaardigheid is, is het probleem. Dat de wereld in eigendom gekomen is van een paar mensen, dat is het probleem en die problemen worden steeds groter.

  En dat de kerk meedoet aan deze vorm van tirannie is het probleem. Dus daar valt niets van te verwachten voor mensen die vrij willen zijn.

  Dus, die andere mensen blijven komen. Vroeger werden er blanken gedeporteerd en nu blijkbaar niet-blanken. De gewone mensen hebben zich laten vangen door de ploerten. Dát is het probleem. Wapens zijn het probleem, en geld. Geld en wapens zijn de wapens in handen van de ellendigen. Zonder dat zouden ze hun grote mond wel houden. Maar nu schamen ze zich niet eens meer voor hun perverse slechtheid.

  Geld is een middel van duivels. Wapens ook. Dát geeft hen macht. Duivelse macht, aangezien ze het niet verdienen. Het is gestolen.

  Stemmen vind ik dus eigenlijk een vorm van dwaasheid.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht