ChatGPT de Nieuwe Toren van Babylon

Eerst het oorspronkelijk verhaal zoals het goddeloze Wikipedia u vertelt. 
In het verhaal in Genesis 11:1-9 werd er op aarde nog één taal gesproken en trokken na de zondvloed alle mensen “in oostelijke richting” en vestigden zich op de vlakte van Sinear. Daar bakten ze stenen en zeiden:

‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en we zullen niet over de hele aarde verspreid raken.’
Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die mensen aan het bouwen waren.

God veroorzaakte een spraakverwarring, zodat de mensen, die eerst één taal hadden, elkaar niet meer konden verstaan. De bouw van de stad en de toren werden gestaakt. God verspreidde vervolgens de mensen over de aarde. De stad kreeg de naam Babel.

Babylonische spraakverwarring

Uit deze ontstaansgeschiedenis van de talen is de uitdrukking “Babylonische spraakverwarring” (een situatie waarin allen door elkaar praten en niemand er meer wijs uit wordt) voortgekomen.

Tot zover Wikipedia.
De trotse torens van vandaag

Het is niet zo moeilijk als het lijkt. De eerste home-computers, vanaf 1974-1976, ondanks onbetaalbaar, brachten sommigen het hoofd op hol en dat werd alleen maar erger vanaf 1980 toen voor lage prijzen home-computers als broodjes de nieuwsoortige computer-bedrijven uitvlogen.

Toen was er meteen al “Elisa”, een eenvoudige eerste poging om met behulp van de zeer toegankelijke programmeertaal ‘BASIC” de eerste kleine stap te zetten naar kunstmatige intelligentie.

Probeert het zelf uit: “Hello, I am ELIZA”
Hier vindt u de BASIC-code
U ziet: het is simpel maar het maakt al een beetje indruk en het wekt groot verlangen naar meer en beter.ChatGPT is eigenlijk gebaseerd op ‘grote taal modellen’ — large language models (LLMs) — waardoor automatische vertalingen mogelijk werden in beperkte mate. Of dit ooit perfect zal werken is betwijfelbaar.

Sedert 14 maart 2023 werd de toegang naar dit medium sterk verbeterd en velen wierpen zich op het fenomeen, uiteraard ook studenten.
Cheating with ChatGPT? Students dish on temptations of AI in the classroom | Digital Original


Onze wereld wordt al danig overheerst door trotse torens — letterlijk en figuurlijk — en nu is er dit nieuwe bouwwerk dat belooft zeer veel aandacht te krijgen van alle media en van iedereen. Men kan het letterlijk voor alles gebruiken en misbruiken ondanks ingebouwde beveiligingen allerhande.


De mens die reeds zo erg ver van God verwijdert is meent nu God volledig vervangen te hebben door vermeende alwetendheid.

Ik zie slechts een klein lichtpuntje: u wordt veronderstelt u te onderwerpen aan de regels en wetten van Google om toegang te krijgen tot de grote god van ChatGPT. Niemand kan u verplichten daar aan te voldoen !

ChatGPT: een antwoord op de vragen van het leven?
Vergeet het! Weiger het!

Enkele maanden geleden installeerde ik een nieuwe versie van het besturingssysteem Linux op een goedkoop SBC-computertje zonder me nog aan Google te onderwerpen. Dat gaat heel goed. Men blijft van veel overbodige rommel bespaard. Maar, o wee, toen ik het oude systeem (met toegang tot Google) nog eens gebruikte bleek het na afloop grondig ontoegankelijk en alle gegevens die er in de loop van enkele jaren op waren verzameld zijn verloren.

Blijf weg van Google en Windows 10 en 11. Het is dictatuur. Spoedig zullen zij u voor het voldongen feit stellen dat toegang tot uw computer onmogelijk is indien uw internet niet is aangesloten.
Uw dure computer is niet meer uw eigendom, net zo min als uw bankrekening dat nu eigendom is van de staat en daardoor alleen al wordt uw vrijheid met de dag meer en meer beperkt.

We naderen snel het moment dat de staat u dagelijks uw persoonlijke blijken van sympathie voor haarzelf zal eisen. In China is dit reeds het geval. Denk hier A.U.B. zeer goed over na. Wie niet voldoet riskeert boetes en verminderde toegang tot de bankrekening die u immers slechts door ‘goedhartigheid’ van de staat wordt gegund!

Tracht het leven eenvoudig te houden. Zoals de heilige Familie in Nazareth.

 

Auteur:Hypoliet

2 commentaren op “ChatGPT de Nieuwe Toren van Babylon

 1. Poeters mot je meide al ware het de pes zelf. je mobieltje is ooojk poeter! al ja zoiu is poeter. je auto ook. kenne ze sture! snap je niet? gloff maar. nof ff eb ja ken nie weg meer. je word ingeluist als een dwaas. p[uters en stroom isvan dyuve=l. as je gloofyt gloof my maer.

  1. Aanvullend:
   In Normaal Nederlands (bovenstaande was als humor bedoeld, maar zou onbegrepen kunnen worden):
   Ik probeer ook in het midden te leven; beetje aards beetje geest.
   Dus liefst zonder al die technische hulpmiddelen.

   dus ‘Tracht het leven eenvoudig te houden.’ vind ik een goede raad.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht