Ouderen en Jongeren Verdwijnen

Iedereen kent toch zeker, of zou moeten kennen, het drama van de zoveelste ouderling die voor het laatst in de supermarkt komt. Overmorgen verdwijnt hij/zij in een rusthuis.

Voorheen leek dit niet echt een probleem.

Het probleem ontstond vanaf de Covid-dictatuur en de vaccinatie-dictatuur.

Nu het duidelijk wordt dat de wel bestaande maar nog niet gekende/erkende wereldregering een nieuw Covid dictaat gaat opleggen aan de wereldbevolking, uiteraard samengaande met een veel strenger opgelegd vaccinatie-dictaat, wordt het de hoogste tijd eindelijk rekening te houden met de goddeloosheid van al onze instellingen.

In voorbije jaren zag ik bijvoorbeeld een dappere oude dame met haar veel oudere echtgenoot iedere zondag in de Tridentijnse heilige Mis verschijnen en hoe zij nog goed voor hem kon zorgen. Hij mag dus van geluk spreken. Een andere oudere dame zag ik een veel oudere gebuur van haar meebrengen naar de Mis. Zij zorgde voor hem tot aan zijn laatste dag. Ook hij mag van geluk spreken.

Maar hoe moet het nu met die twee ouder wordende dames ?
Hun kinderen begrijpen de nieuwe toestand niet.

Stop hen tijdig in een rusthuis en dan is er geen probleem ?

De tijden van dit soort o zo gemakkelijke oplossingen is helaas voorbij.

Zijn we niet verplicht — aan God en aan onszelf — alles te doen wat we kunnen om oprecht gelovige ouderlingen een christelijke oude dag te gunnen en jongeren een christelijke toekomst ?

Dit probleem lost zich niet vanzelf op !

Ondertussen werd het letterlijk een ‘dooddoener’ dat we op de overheid en zelfs op de bisschoppen niet meer kunnen rekenen.
Slechts mooie maar holle praatjes.
Zij zullen niets meer voor christelijke ouderen doen.
En evenmin zullen zij iets doen voor de christelijke jongeren.
Want het jongeren-probleem loopt evenwijdig aan dat van de ouderen.

Ga naar eender welk rusthuis of school op bezoek en vertel me of daar nog iemand aan een dagelijkse en degelijke heilige Mis kan deelnemen, of dat er ooit nog, laat staan iedere dag, de rozenkrans wordt gebeden. Is er nog biechtgelegenheid ?
Over een Sacrament-aanbidding of een Kruisweg hoeven zij ook niet meer te denken. Vroeger gingen we met de hele school naar een jaarlijkse school-mis en ook nog naar de jaarlijkse biecht.
En laatst maar niet onbelangrijkst; het broodnodige contact tussen ouderlingen en jongeren is er niet meer. Het is afgeschaft en behoort tot een primitief verleden. We zijn nu ge-evolueerd en modern en we spreken niet meer over primaire – euh pardon – primitieve dingen !

Basta !
Stop nu dat ouderwetse gezeur !

En wat scholen betreft: hetzelfde ! Zwijg !
Jongeren moeten zo vroeg mogelijk dood ! Liefst al in de moederbuik.
En zoniet dan moet men hen misleiden, verleiden, geestelijk in chaos brengen, kortom geestelijk vermoorden.
Korte metten mee maken !
Ouderlingen die te veel kosten: hetzelfde.
Hoe durf je er zelfs maar aan te denken, blanke viespeuk dat je bent ! Je bent mens-onwaardig geworden. Dit is op u bedoeld!

Sluit de ogen, breng uw christelijke gedachtengang tot stilstand, stop met bidden en zwijg. En ja, je mag geen “gedachtengang” meer hebben: de software zegt me dat het “gedachtegang” moet zijn! Foert!
De nog niet gekende/erkende wereldregering weet alles beter dan u ! Want uw smartphone of portable vervangt God!
U mag eigenlijk toch nog wel bidden op voorwaarde dat u liberaal-socialistisch bent ingesteld.

Welk soort gebeden dat wordt kan u lezen op kerknet.
Met dank aan onze (?) o zo moedige (?) bisschoppen.

Ik beschik over een lap grond (onverdeelde erfenis). De oude nog overeind staande boerderij kan afgebroken of verbouwd worden. Er is plaats voor een reeks huizen/huisjes, liefst met een centrale gemeenschappelijke keuken, gemeenschappelijke eet-en-leef-ruimte en een gemeenschappelijk grote moestuin.
En een kapel !
Dit kan een leefomgeving worden voor christelijke gezinnen met jongeren, en met enkele ouderlingen die we samen verzorgen, en minstens een kleuterschooltje erbij. Misschien kunnen ook jongeren in deze gemeenschap aan thuis-studie doen onder toezicht, want dat is mogelijk. De ‘vrije’ tijd gaat naar gebed- en tuin-werk. Zoals vroeger . . . het was anders niet leefbaar!

Ook denk ik dat we niet te lang moeten wachten om er aan te beginnen. Op kleine schaal weliswaar, maar het is een begin.
Vanaf 2014 dacht ik dat mijn familie het probleem zou gaan inzien. Maar zij willen niet over God horen spreken. God is ouderwets. Als het er op aankomt zijn zij feitelijk anti-life want zij lieten zich allen vaccineren ! Ondertussen is er zoveel kostbare tijd verstreken.

Liever een primitieve maar geheel Christelijke Gemeenschap in opgang naar een zuiver Geestelijk Leven dan een moderne afgang naar geest-vervuilende verdoving en geestelijke dood.
Of dacht u dat God ons niet zou helpen omwille van de zielen van jongeren en ouderen ?

Wie kan/wil meedoen ?
Of is het daar al te laat voor ?

Ach, ik ben slechts een oude dromer, leef ik in een onrealistische droomwereld? Vergeet het gewoon!

 

Auteur:Hypoliet

44 commentaren op “Ouderen en Jongeren Verdwijnen

 1. In Antwerpen kan je in het rusthuis van de zusterkens der armen dagelijks naar de H. mis (NOM) en er is ook aanbidding en rozenkrans. Voor de rest wordt het terug opbouwen.

  1. @ Sander,
   hoe verliep het daar tijdens Covid en vaccins en hoe zal men weldra bij nog strenger toezicht daaraan ontsnappen ?

 2. @Hypoliet,
  U kent nog het gezegde: baas in eigen buik? Dat was een gezegde van feministen, die hun eigen(!) baby wilden vermoorden (abortus).
  Uw vraag gaat véél verder dan abortus: dit gaat over het ÉIGEN lichaam:
  Ongeacht welke (wereld)regering: iedereen is baas over het eigen lichaam.

  1. @ P.J.T. Derks,
   inderdaad, God schonk ons dat lichaam en het is niet aan de staat en zeer zeker niet aan twijfelachtige bisschoppen om aan te raden smerig spul in de aderen te laten spuiten.
   Zie:
   frontnieuws.com/microtechnologie-in-pfizers-vaccin
   Met dank aan willy J. voor dit url.

   Ik begrijp nog altijd niet dat zoveel mensen blindelings media en goddeloos geworden overheid volgen !

   Waar blijven samenwerkende krachten om:
   -1- zich af te scheiden als talrijke groepen
   -2- dit openlijk aan te klagen

   Moeten wij meer angst hebben voor de staat dan voor God die ons geschapen heeft ?
   Waar zijn de bisschoppen eigenlijk mee bezig ?
   Moeten we nu ook al angst hebben voor ‘onze’ bisschoppen ???
   Moet ik nu veronderstellen dat ook zij smeergeld krijgen van Dikke Pharma ?

 3. @eric-b-l ,
  Uw reactie is -met ÉLK woord – precies wat ikzelf denk:
  “Ik begrijp nog altijd niet dat zoveel mensen blindelings media en goddeloos geworden overheid volgen!”

  Ook ikzelf dank @willy J. voor die url, waarin óverduidelijk is, dat de microtechnologie zich met de modernste van de modernste technologie ten dienste van de duivel heeft gesteld (lees: stiekum een ánder doel heeft gesteld: moderne slavernij). Dat houdt in, dat eenmaal genomen beslissing tot vaccineren een werkelijk voor de VOLLE 100% levenslange(!) – want ÓNmogelijk(!) te herstellen – onderwerping aan de duivel en z’n nog steeds geheime aanhangers inhoudt.

  Op Uw gestelde vraag, of wij nu ook al angst moeten hebben voor u ook al angst hebben voor ‘onze’ bisschoppe, kan alleen bevestigend geantwoord worden.
  Wij hebben dus een 100% correcte reden om ook al bang te zijn voor ‘onze’ bisschoppen. Reden: zij Á L L E N(!!!) hebben zich laten vaccineren.
  (Door die vaccinatie was het NIÉT nodig om hen smeergeld te schenken van Dikke Pharma.)

  1. @ P.J.T. Derks,

   het wordt er niet beter op, maar dat wisten we al van zovele voorzeggingen van de voorbije jaren.
   artsenvoorvrijheid.be/blog/krankzinniger-kan-niet-meer

   Uiteraard mogen we nu niet overhaast te werk gaan:
   maar men moet EERST GRONDIG BEZINNEN dat het belangrijkste voordeel van in een grote gemeenschap samen te wonen is dat er maximaal kan gebeden worden in de eigen kapel.

   Wie in de stad woont of alleen zal het toch zeker benauwd krijgen.

   En hoe moet het met oudere mensen die nog wel alleen kunnen wonen maar met niemand meer durven spreken vanwege de angst omwille van de agressie van de pro-vaccinatie mensen?
   Velen die totnogtoe de vaccinatie weigerden zullen misschien buigen voor de agressie !
   Ongetwijfeld zullen velen in de gevangenis terecht komen zoals dat in de USA al een feit is en we zagen de meedogenloze uitingen van woede vanwege de Chinese overheid !

   Gewoon de minimum inkopen doen wordt telkens een martelgang.

   Daarom zal men pas NA DE BENAUWDHEID verlangen naar VLUCHTEN.
   Dan pas zal men er ALLES voor over hebben !
   D.w.z dat men dan pas bereid zal zijn huis en have te verkopen om naar een gemeenschap te kunnen verhuizen. Maar de economie zal er dan niet beter toe geschikt zijn.

   Een nieuwe gemeenschap oprichten : beschouw het als een vlucht uit Egypte.
   D.w.z. leven als in een woestijn, maar met velen.

   Waarom toch nog langer wachten op een of ander alternatief ?

   OPGELET :
   niet overhaast tot ondoordachte conclusies en foute daden komen :
   ALLEEN WIE ECHT OP GOD VERTROUWT EN WEET WAT DIT BETEKENT zal een uitweg vinden, zal gespaard worden.

 4. U zou ook eens kunnen aankloppen bij een religieuze orde
  Als zij nog niet op uitsterven staan, dan is er vast en zeker nog wel
  een plaatsje voor U beschikbaar.
  Staat de orde of congregatie wél op uitsterven,
  dan heeft ze vast een van hun kloosters voor U te koop/huur.
  Misschien kunt U zelfs een oud klooster gratis verkrijgen
  afhankelijk van de wijze waarop U zich opstelt.

  Van harte aanbevolen:

  Een overweging bij het evangelie op Palmzondag

  https://www.radiomaria.nl/radio-maria-player/?track_id=1479329413&pid=116089

  Succes

  1. @ N.N.,
   dat is al grondig onderzocht.

   Modernisten verkopen geen kloosters aan Traditionelen ! Maar wel aan projectontwikkelaars en zakenlieden allerhande.
   De zeer weinige kloosters die wel beschikbaar zijn kosten veel te veel en zijn in slechte staat. Daar komt dan bovenop de kosten voor verbouwing ten behoeve van gezinnen. Meestal is er ook te weinig grond voor een grote moestuin.

   Sorry, N.N., maar u loopt jaren achter.

 5. Volgens mij is @ N.N. ’n stiekemerd. Hij weet + beseft voor de vólle 100% dat hij juridisch zeer sterk staat. Daar maakt hij dan ook stevig misbruik van.

 6. Ik doe ’n wilde gok: @N.N. heeft zich bij élke beurt laten inenten.

 7. @N.N.
  Mij valt steeds sterk op:
  U doet steeds alsof U royaal bent als U weet dat het verlangde letterlijk ÓNmogelijk is.
  Ik weet niet wat het is, maar U doet mij denken aan het verhaal van ‘apostel’ Judas’.

  1. @ P.J.T. Derks,
   ik weet wel dat sommige mensen geen hart lijken te hebben maar stel u voor dat N.N. toch de genade zou krijgen om tot beter inzicht te komen dan heeft hij misschien jaren nodig om te beseffen wat het betekent op God te vertrouwen.
   Wij kunnen niet weten welke plannen God met iemand kan hebben.

 8. @eric-b-l,
  Ik vertrouw blindelings vollédig op de al-wijsheid en al-goedheid van God.
  En wat ik mijzelf toewens, wens ik iédereen toe, dus ook @N.N.

 9. @DIRECTIE + @eric-b-l,
  @eric-b-l HEEFT INTUSSSEN AL TWEE WEKEN DE TIJD GEHAD OM MET U TE OVERLEGGEN INZAKE @jo.
  BLIJKBAAR HEEFT U LIEVER MENSEN DIE EEN ÉIGEN GELOOF OP DEZE SITE PROPAGEREN, DAN DAT U KATHOLIEK GELOVIGEN AANTREKT.

  LETTERLIJK IÉDEREEN IS – ZONDER ENIGE GELOOFSGRENS – WELKOM OP DEZE SITE OP COMMENTAAR TE LEVEREN.

  @Jo, het blijkt overduidelijk, dat U niet wenst dat iemand voor U en Uw extreem narcisme bidt.
  U krijgt ook van mij Uw zin: dan bid ik niet voor U (want bidden doe ik NOOIT tegen iemands wens.)

  DAT ALLES IS VOOR MIJ RUIM(!) VOLDOENDE OM DEZE SITE NIET MEER TE BEZOEKEN.

  ALS U WIL, DAN WEET U MIJ VIA EMAIL TE BEREIKEN.

  1. @ P.J.T. Derks,
   het spijt me dat ik de enige spreekbuis lijk te zijn om het bestuur aan te spreken. Ik ben slechts een klein mensje in het maatschappelijk leven en ik kan niet verwachten dat er met mij veel rekening kan gehouden worden.

   We mogen niet vergeten dat jongere mensen dagelijks actief zijn in de verplichtingen die zij ooit aangingen. U en ik staan als gepensioneerden eigenlijk aan de rand van dat dagelijkse gebeuren.

   Ook mogen we niet onderschatten dat zeer velen die nog in God geloven toch wel riskeren erg depressief te worden nu het duidelijk wordt dat we in een echte communistische dictatuur zijn terechtgekomen.

   Iemand als Jo is dus eigenlijk nog de minste pijn in vergelijking met de verschrikkingen die ons allen te wachten staan. Jo kan ons niet schaden, slechts ergeren.
   Veel meer beducht moeten we zijn voor de echt bedreigenden die ons met argusogen volgen.

   Ik weet niet of u volgt hoe in de USA Trump onredelijk wordt gedagvaard door een misdadige rechter die zelfs een persoonlijke haat koestert tegen Trump, terwijl zowat alle ‘Democratische’ leiders werkelijk zware misdaden pleegden en toch nog altijd vrijuit gaan. Bijvoorbeeld: het goedkeuren of zelfs aanraden van abortus is een zeer zwaar misdrijf in God’s ogen. Trump daarentegen beschermt de pro-lifers.

   Daarom denk ik dat vele christenen tegenwoordig een beetje aan het ‘bevriezen’ zijn, niet meer goed weten hoe het nu verder moet. Dat kan ik hen niet kwalijk nemen. Zij hebben nog studerende kinderen ondanks er echt geen toekomst meer is. Voor mij is het gemakkelijk zeggen: maak gebruik van de beschikbare ruimte om een gemeenschap op te zetten, maar voor hen is dat een loodzware beslissing.

   Zij zullen dus doorheen de komende Covid-crisis moeten gaan en dan pas in staat zijn tot de onvermijdelijke beslissing.

   Mag ik hopen dat u toch nog wel eens komt kijken op deze site ?

  2. @P. Derks en Eric B.

   Heeft deze site wel een ‘Directie’ en of ‘Redactie’?
   Als U beide er geen contact mee kunt krijgen, van wie kreeg U dan een mandaat om hier op te treden als ‘spreekbuis’ (Eric) ofwel als moderatoren c.q. gedachtenpolitie (zoals sommigen het noemde)? Bent U al die jaren dat U hier ageert dus niet aanmatigend bezig uit zelfoverschatting, zelfbedrog en wensdenken? Hoe komt het ook dat U dat bedrog zelf niet onder ogen ziet?

   Ik twijfel dan ook al lang ten zeerste aan het bestaan van zo’n redactie voor deze site. Is deze site niet eenvoudig opgezet om anoniem, ongrijpbaar stennis te schoppen in kerk en samenleving waarbij de echte agitatoren mooi buiten schot kunnen blijven en enkele simpele lieden de klappen mogen opvangen die er onvermijdelijk worden uitgedeeld?

   Vermoedelijk hebben we m.i. dan ook te maken met een algoritme (onpersoonlijk stukje software) dat enigszins redigeert wat wel en niet hier mag verschijnen. Een moreel of ethisch oordeel mogen we daar niet van verwachten omdat het algoritme geen moreel, ethische gewetensfunctie heeft zoals wij mensen dat meestal op zekere leeftijd hebben. Het redigerend programma antwoordt dan ook nooit direct. Het algoritme volgt uitsluitend slaafs wat er aan eisen en bewerkingen is ingestopt. Vragen stellen aan zoiets ‘doods’ heeft dan ook geen zin tot het verbonden wordt met een intelligent wezen: een redelijk begaafd mens. En dat laatste is tot op heden niet het geval gebleken!

   1. @ N.N.,
    u weet drommels goed dat het om een VZW gaat.
    Schaamteloos van uwentwege !
    Hetgeen u dan ook nog suggereert als een vorm van A.I., dat sowieso verwerpelijk is, is in de realiteit onmogelijk zonder moderators.

    Nog maar pas werd het duidelijk dat een nieuwe pandemie wordt op touw gezet. Zeer velen — ook goede christenen, zowel modernen als traditionelen — zullen diepe depressies ondergaan. De bestuursleden van deze VZW zijn allen mensen met diploma’s allerhande, intellectuelen. Ik niet. Ik zit nog steeds aan de rand van zowat alles maar ik heb daardoor over de jaren geleerd om sterk op God te vertrouwen. Dat is mijn enige steun. Ik wordt alleen ongelukkig wanneer ik zie hoe kleingelovig zeer velen zijn, vooral de modernen zoals u ondanks uw opgepoetste praatjes.

    1. @eric-b-l + @N.N.,
     Ik weet maar al te goed dat het om een VZW gaar (vereniging zonder winstoogmerk).
     Daarvan heb ik in mijn jonge tijd óók twee stuks opgericht.

     @eric-b-l . Laat U dus niet opnaaien. Het bestuur kan N.N. absoluut de toegang tot deze site afnemen.

     @N.N.,
     Hou a.u.b. op met het onnodig én onwenselijk anderen opnaaien. Dat is waarschijnlijk het bijna énige waar U goed in bent.

   2. N.N.,
    U vond deze site toch ‘geleuter’ (Op 27 maart 2023 om 16:39 uur middels het artikel ‘Waarom willen zij deze oorlog niet eindigen’).
    U komt alleen op deze site om de boel te verstieren en de site op te blazen. U bent ’n zeer verwaande kwibus, een zonderling en/of een getikt iemand.
    Dus U vindt het prima. dat ik deze site verlaat.
    U maakt schaamteloos misbruik van de ontstane situatie.

 10. @eric-b-l,
  Ik kon het vanmorgen niet laten om even te kijken op deze site.
  Toen zag ik ÚW reactie staan.

  Ik meen Uw innerlijke gesteldheid te kennen: door en door katholiek.
  Welnu, dat pleit werkelijk voor U, maar tevens is het een ware aanklacht tegen het ‘katholieke’ bestuur.

  Ik meende dat ‘katholieke’ stempel al te zien in de schrijvens van @Katharina Gabriels, die zich met haar hele gezin(!!!) heeft laten vaccineren. Dat vaccineren was gehéél vrijwillig!!! (Dus vrij(!!!) om wel of niet te laten doen. Daaruit sprak geen tot weinig vertrouwen in de almacht en alziend oog van onze hemelse Vader.

  Dat @Jo met haar/zijn onzin hier kan adverteren voor zijn/haar zelf uitgevonden ‘godsdienst’ (een mengelmoes van godsdiensten) vind ik zelfs het toppunt. Dat heeft met en uitstraling van katholieke tolerantie N I É T S (!!!) meer te maken.

  Kortom, ik neem afstand van deze site, die alleen maar algemeen-populair wil doen om lezers te trekken. Het bestuur vindt een groot lezerspubliek belangrijker dan volgelingen van Jezus te vinden.

  Het heeft geen zin om te trekken aan een dood paard (ik bedoel natuurlijk deze site).
  @eric-b-l, het ga U goed (meen ik uit de grond van mijn hart). Hopelijk zien wij elkaar na onze dood terug in het hiernamaals. Ave Maria; Ik groet U, Zuivere Bloeme.

 11. @P. Derks,

  Er zit blijkbaar toch nog iets goeds in U. Hou dat vast.
  Dank daarvoor.

 12. Voedt je brein en hart met goede literatuur!

  Daarom: van harte aanbevolen als alternatief voor zinledig ‘computeren’, en smalende tweets vandaag graag aandacht voor twee boeken van de historicus en journalist / programmamaker voor radio Jos Palm (*1956)

  “Moederkerk – De ondergang van rooms Nederland”. Uitgeverij Contact, Amsterdam / Antwerpen, 2012. (ook als E-book verkrijgbaar) 269 pagina’s. Isbn 9789025437602

  en

  “Kind van Maria en Mao – Het verhaal van een generatie”.
  Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam / Antwerpen, 2023. (ook als E-book verkrijgbaar) 224 pagina’s. Isbn 9789045047553

  1. N.N.,
   Inzake de door U aanbevolen boeken:
   Een zeer vooringenomen auteur.
   Zo de samenvattingen te lezen, hoorde die auteur waarschijnlijk bij de allereersten die de kerk na het concilie METÉÉN verlieten.

   1. @P. Derks,
    Wie is er NIET vooringenomen? En zeker als het gaat om zijn geliefde bloedverwanten! Maar vergeet niet: Jos Palm is óók een academisch gevormd historicus! De beschrijving van zijn eigen geschiedenis én die van zijn ouders acht ik zeer liefdevol en qua feiten en inzichten zeer juist en verdedigbaar, ook al zal het in veel gezinnen iets anders zijn gegaan dan in de familie Palm. Menigeen zal dus toch in verschillende gedachten en gevoelens zelf goed kunnen herkennen. En dat kan een willekeurige lezer ook goed doen!

    Dat onze inzichten soms schuren, is juist goed. De werkelijkheid is immers nooit geheel en overal eenduidig. Dezelfde gebeurtenissen zullen dan ook altijd in verschillende bewoordingen voorkomen. Zich dat realiseren zorgt ervoor dat we de waarheid steeds beter gaan zien als een amalgaam van indrukken, overwegingen en inzichten naargelang waar en hoe de beschouwer geleefd heeft, geestelijk gegroeid is of stil bleef staan. Niemand overziet namelijk de gehele werkelijkheid, maar samen zien we altijd ietsje meer dan in ons eentje. Confrontatie met verschillen in opvatting is derhalve een groot goed dat we moeten koesteren in onze complexe wereld. Hoe meer je weet en gezien hebt van de werkelijkheid, hoe beter je je levenskeuzes kunt maken.

    Als U de volgende recensie goed gelezen zou hebben, dan had U zich tot op grote hoogte (maar niet in alles natuurlijk) bevestigd kunnen voelen in uw eigen ervaringen, gevoelens en conclusies. Dat had U goed kunnen doen! Maar ja, dan moet U uw doorgaans ongenuanceerde, snelle, zwart-wit oordelen wel even aan de kant kunnen zetten. Kunt U dat, echt? Als U het kunt, of wil proberen, lees dan (nog) eens rustig deze recensie*, desnoods meermaals:

    https://www.janbrouwers.eu/moederkerk/

    *Met dank overigens aan een andere reageerder op deze site-pagina.

 13. Dat hier een VZW zou regeren, zegt me niets, want ik zie er niets van. Al die vermeende “bestuursleden van deze VZW ( ) mensen met diploma’s allerhande, intellectuelen” blijven nu al jaren buiten schot en laten jou en je vriend P. Derks aan jullie lot over. Dat pleit niet voor hun moreel en ethisch bewustzijn en al helemaal niet voor hun intelligentie! Ze misbruiken kwetsbare, want psychisch geschonden mensen! En waarvoor? Het zijn de facto de echte boosdoeners.

  Een beetje mens met hart en geweten MOET deze constructie ten scherpste afkeuren en afwijzen.

  Dat U ziende blind bent, is ook een teken aan de wand. Hoeveel krijgt U betaald in geld en of natura? (Vliegreisjes naar de VS enz.) Waarom buigt U anders voor een stelletje hologrammen c.q. avatars o.i.d.?

  Als ik hier tot slot vandaag een oproep mag doen:
  laat die gefrustreerde oud-militair Jules en kompanen hun eigen klusjes opknappen, want zij sturen jullie als ‘kanonnenvlees’ de oorlog in, net zoals Poetin nu gewetenloos en zonder scrupules duizenden jonge landgenoten een wisse dood in Oekraïne tegemoet jaagt. Voor een idee fixe; voor een nihilistisch waandenkbeeld: Russische grootheid en superioriteit. In werkelijkheid staat hij in zijn blootje, zoals die keizer zonder kleren in het bekende sprookje. Iedereen ziet zijn waanzin, alleen hijzelf niet. En jullie steunen hem? Een beetje dom!

  Kijk dus door al je tranen heen. Maak het stil binnen in jezelf. Zie het licht van de zon, van God de Vader die altijd met je meetrekt, en vertrouw oprecht op zijn zoon, Jezus Christus. Alles komt goed! De mensheid is niet zo slecht als jullie vanuit jullie onwetendheid en blindheid willen doen geloven.

  1. Vliegreizen naar de VS, hologrammen… U lijkt zich in één of andere Hollywood-film te wanen.

   Artificiële intelligentie bestaat niet hoor, ondanks dat de ongelovigen beweren van wel; computersoftware wordt geprogrammeerd door mensen en kan zich nooit tot een intelligent bestaan ontwikkelen omdat intelligentie in geest resideert en niet van stof komt. Wanneer via computersoftware een niet-menselijke intelligentie aan het werk is betreft dat een nafíl of een engel van duisternis die het computersysteem in zijn greep houdt en bestuurt zoals zij in de oudheid via afgodsbeelden spraken om de heidenen in hun valse cultussen te houden.

  2. @ N.N.,
   Zoals ik u al eerder zei: hetgeen u dan ook nog suggereert als een vorm van A.I., dat sowieso verwerpelijk is, is in de realiteit onmogelijk zonder moderators.
   Dat die moderators/programmeurs duivelskinderen zijn is gemakkelijk in te zien. Kijk bijvoorbeeld naar de opvallend dubbelzinnige Elon Musk. Wie gelooft nog in electrische voertuigen en windmolens ? Wat is de leuze “Vooruitgang” anders dan duistere socialistische misleiding ?

   U zou gemakkelijk kunnen weten waar oprechte christenen en waarheidslievende mensen op afstevenen. Daartoe hoeft u slechts de eeuwenoude en de hedendaagse voorzeggingen van heiligen en katholieke profeten te lezen. Maar dat doet u niet en vervolgens zoekt u in de modder naar vuile dingen met uw rug naar de Zon gekeerd. Waarom ???

 14. @ N.N.,
  lijkt me toch nogal liberaal en politiek groen.
  Hoe kan men tegelijk een kind van Maria zijn en van Mao ?

  1. @Eric,
   U had ook via Internet kunnen opzoeken waar de door mij genoemde boeken over gaan, maar U bent te lui om zich goed te informeren. U laat zich liever alles voorkauwen zodat U kunt vasthouden aan al uw vooroordelen. Jammer. Zeker voor iemand van uw leeftijd.
   Tijdens dit Paas triduüm of later heeft U nog een kans om e.e.a. in te halen.
   Sorry.

   1. @ N.N.,
    ja, goed, u mag gelijk krijgen.

    Maar wat hebben we aan nog meer boeken ?
    We moeten dringend tot daden komen, we moeten de algemene verbastering VOORBLIJVEN, ons niet meer laten inpakken met leugens.

    Gezien de onbeschrijfelijke afgang in de USA weet ik nu met zekerheid dat er geen andere optie meer mogelijk is dan dringend christelijke gemeenschappen op te zetten. Van modernisten en nog meer mooie boeken hoeven we NIETS meer te verwachten.

    1. @Eric,
     Zonder goede (zo objectief mogelijke) waarneming en analyse zal al ons verlangen en handelen meestal een slag in de lucht blijken én blijven: vruchteloze tijd- en energieverspilling!

     Het gaat dus helemaal niet om “meer boeken”, maar om het dealen met inzichten IN die boeken, die andere kanten / aspecten van de werkelijkheid belichten dan U en ik wellicht zien / gezien hebben. De confrontatie met nog ongekende inzichten maakt de werkelijkheid completer en ons derhalve ook rijker qua inzicht, want we zien zo meer van de werkelijkheid c.q. waarheid dan als we louter op onszelf aangewezen zouden zijn geweest.

     Maar ja, dan moet je wel enige lef en geduld hebben én niet bang zijn om onzekerheid en twijfel tot op zekere hoogte, voor een bepaalde tijd, steeds weer uit te houden. Namelijk net zolang tot men weer tot een nieuwe synthese, nieuw totaaloverzicht op de werkelijkheid is geraakt. Daar kun je humeurig van worden, maar je hoeft je er niet door te laten leiden tijdens andere bezigheden, contacten of wat dies meer zij.

     Ik kan me voorstellen – ik ken dat immers zelf ook! – dat sommige mensen zeer bang zijn voor twijfel en onzekerheid c.q. voor een genuanceerde, voorlopige kijk op de werkelijkheid. De ervaring leert echter dat we die onzekerheid meestal goed kunnen uithouden. Op enig moment “valt het kwartje” altijd, als je je brein maar rustig zijn werk laat doen. Misschien gaat het bij U anders, omdat uw verstand en persoonlijkheid het mogelijk niet toelaten om nog effectief te leren. U kunt mentale stilstand derhalve prefereren als noodoplossing. Dat is echter voor de meeste mensen geen ideaaltoestand. Ze hebben hersenen gekregen om die te gebruiken, en willen ze ook gebruiken om er persoonlijk en of collectief beter van te worden. Maar ontzeg als persoon die liever stilstaat dan asjeblieft anderen niet om wél te willen blijven nadenken en leren.

     Als U echter koste wat kost verschoond wil blijven van nieuwe, mogelijk zelfs betere inzichten dan U nu reeds koestert, dan kunt U deze site beter alleen toegankelijk maken voor mensen die langs een ballotagecommissie zijn geweest voor een IQ-test enz. alvorens toegelaten te worden tot reageren via inloggen. Werk daar nu eens echt aan!

     1. @ N.N.,
      dank voor uw grappig bericht. Dit is wel het meest humoristische commentaar ooit verschenen op dit Katholiek Forum.

      Maar ik kan u verzekeren dat mijn Engelbewaarder in de 72 jaren dat ik hier op deze twijfelachtige wereld moet geduld oefenen me nog nooit heeft doen twijfelen aan Gods Woord of aan Jezus’ roemrijke en zeer grote Daden. Verdieping en meer begrip met de jaren. Telkens ik terugkijk op de dwaasheden van mijn jeugd verzucht ik: “Wat zou het prachtig zijn indien men lichamelijk jong kon blijven en dan steeds meer genieten van de groeiende rijkdom van Gods genaden die men kan verkrijgen vanwege de meestal op zeer pijnlijke wijze opgedane ervaringen en harde levenslessen die men in nederigheid moet aanvaarden”.

      Maar helaas, ondanks men geestelijk kan groeien naargelang men Gods Woord tracht te behartigen, het gaat toch altijd gepaard met lichamelijke achteruitgang.

      Wat is IQ eigenlijk ?
      Helderheid van GEEST. Niet de lichamelijke hersenen.
      Het doel is dat uw zieltje zich zou overgeven aan Gods Geest zodat uw eigen zieltje kan groeien en tenslotte kan oplossen in uw eigen kleine geest zodat u tenslotte een kleine Jezus wordt: een heilige, zodat het lichamelijke deel geheel onbelangrijk wordt.

      Wereldse wetenschap is letterlijk erg kleingeestig omdat het zich overgeeft aan de wereld en haar nooit voldoening schenkende verlangens.
      Wereldse wetenschap is letterlijk onbarmhartig en meedogenloos.

      1. @Eric
       Zonder hersenen geen geest waar U naar kunt luisteren e.d.!

       U kunt wel wereldse wetenschap kleingeestigheid verwijten, maar wat is het alternatief waarnaar we zouden kunnen luisteren? Uw of mijn onderbuik? Dat laatste is uitermate aanpassingsbereid want immer aan luim, emoties en persoonlijke hebbelijkheden (verlangen, luiheid, woede, angst, projecties/identificaties uit persoonlijk winstbejag, rancune, partijdigheid e.d.) onderhevig dat ze nooit een betrouwbare bron van informatie kan zijn.

       Wereldse wetenschap mag dan kleingeestig zijn, ze wordt door mij en anderen hier nergens als doorslaggevende instantie voorgesteld. Ze heeft nooit alle wijsheid in pacht, en zal – als het goed is – altijd trachten het eigen inzicht te verbeteren in samenspraak met vakgenoten en buitenstaanders. Ze blijft dus slechts één bron van informatie, een hulpmiddel naast andere. Het is en blijft daarentegen te allen tijde de concrete mens die een moreel, ethisch oordeel / keuze moet kunnen blijven afgeven.

       Het laatste woord is dus niet aan een gesloten ideologisch systeem (met een eigen leer- en interpretatiegezag dat zich niet laat corrigeren) maar aan het menselijk geweten – en dan het liefst de con-sciëntia ofwel het samen-, gedeelde weten in open dialoog met de werkelijkheid.
       Dat is als fenomeen nauwelijks precies te om- en beschrijven, maar wél de blijvende uitdaging / opdracht voor echte mensen (naar Gods Woord/ideaal geschapen, voeg ik er toch maar aan toe). Mensen moeten kunnen blijven oordelen in vrijheid en onafhankelijkheid!

       De kerk is dus ook nooit af, maar zal immer in dialoog met de werkelijkheid moeten opereren; nu eens falend, dan weer bescheiden triomferend. (Wat hebben we immers van onszelf? Waan moet gelovigen nooit naar het hoofd stijgen! Verwaandheid, zelfgenoegzaamheid, hoogmoed past nimmer de mens die zich van zijn beperktheden bewust is? Roemen op onszelf is dus absurd, leerde ons reeds de apostel Paulus.)

       Dat U dan ook nooit twijfelt over de betekenis van de woorden uit de evangelies enz. is daarom een oneerlijke uitspraak c.q. grootspraak, uw immer aanwezig geachte Engelbewaarder ten spijt. U heeft geen speciale ’telefoonverbinding’ zoals de Jomanda’s in deze wereld met de ultieme werkelijkheid van God, Jezus en de H. Geest. U bent een brood etende profeet!

       Mij komt het voor dat U die engelbewaarder en zekere profeten louter gebruikt als een trekpoppen of marionetten om uw twijfel te onderdrukken / overschreeuwen, en U zo beter voor te doen dan U in werkelijkheid bent; U wilt ermee imponeren en intimideren. Dat staat U natuurlijk vrij, maar het spreekt voor mij boekdelen, die mij verder niets doen want ze zijn zonder gezag of autoriteit. Het zijn zelfgemaakte goden die niets bewerken in onze gedeelde wereld! Het is dan ook uitsluitend uw onderbuik die de regie tracht te voeren bij U thuis en hier op Internet.

       Helaas kan ik uw bijdrage hier dus niet grappig of humoristisch noemen. U bedroeft mij slechts vanwege zoveel misverstand, bedrog en waanwijsheid.

       Ik herhaal daarom nog maar eens wat ik eerder tegen U zei: ga toch eens in retraite; bezoek een psychiater en kijk nu eens eerlijk door al uw tranen heen naar Uzelf en hetgeen U zoal beweert. Wees eerlijk. U bent een gewenst kind van God, maar helaas getraumatiseerd. Wees dus in godsnaam E E R LIJ K, naar uzelf en naar anderen, en stop met uw (zelf)bedrog!

       1. @ N.N.,
        Hoe durft u het aan te schrijven dat de Kerk “nooit af” is ?
        Dus volgens u is Jezus onvolmaakt, ook Zijn heiligen ?
        De maatjesschappij is nooit af want zij volgt liefst haar eigen wereldse verlangens.

        Dat u geen levende binding hebt met uw Engelbewaarder is niet alleen uw eigen probleem, het is echt ‘modern’ de Engelbewaarder te onderschatten.
        Na Jezus en Maria is Hij een zeer invloedrijke geest waar ik blijvend een grote waardering voor koester. Wanneer een levendige duivel uw zieltje tracht mee te sleuren is Hij degene die u kan losrukken! Hij zal zich slechts heel even opdringen wanneer een grote nood u dreigt te treffen of wanneer u een taak moet verrichten dat voor uw zieleheil belangrijk is. Bijvoorbeeld een bedevaart naar Banneux. Wanneer u dat dan weigert zijn de gevolgen nauwelijks te overzien en dan is het alsof u uw allerbeste vriend diep kwetst.

        De hersenen volbrengen slechts een zeer minieme taak: zij zijn niets anders dan een interface tussen uw lichamelijk-verstandelijke beleving en uw zieltje
        Uw levens-geheugen en uw ‘commandocentrale’ zitten niet in uw hersenen, geen milligram, maar helemaal in uw zieltje. Daarom moet u ernaar streven het Licht van Jezus in uw zieltje te mogen ontvangen. Dan pas kan uw eigen kleine geest tot leven komen.
        Amen.

 15. @: N.N.

  CITAAT N.N. net zoals Poetin nu gewetenloos en zonder scrupules duizenden jonge landgenoten een wisse dood in Oekraïne tegemoet jaagt••

  Wat jammer dat je dat zo eenzijdig bekijkt ..en dit ofschoon er genoeg informatie is over wat voor een misdadige rol Amerika, de Navo en EU in Oekraïne speelt.

  Het is niet uit te sluiten dat Poetin ook een Illuminati-vrijmetselaar is en meespeelt in de grote misdaden tegen de volkeren, maar buiten dat ga je mee met de kwalijke rol die de media in deze speelt om het volk niet van de gepaste informatie te voorzien ..waar ze verplicht toe zijn..volgens hun zogenaamde demo(n)cratische “waarden”.
  Of je bent ook verblind ondanks je intellectuele vermogens of je bent zelfs kwaadwillig om mee te gaan in hun bedrog en misleidingen.

  1. @Jo,
   Als iemand wederrechtelijk uw woning binnendringt en om zich heen alles kapotslaat en uw vrouw en kinderen fysiek belaagt, laat U die persoon dan zijn gang gaan?

   Als uw buurvrouw een overeenkomst wil sluiten met uw vermeende vijand, heeft U dan het recht om uw buurvrouw en haar kinderen het leven zuur te maken, haar huis te slopen enz.?

   Had Poetin echt geen andere mogelijkheden meer dan de Krim inpikken en de Donbas e.o. binnenvallen en daar grote verwoesting onder mensen en gebouwen, wegen enz. aan te richten?

   Waarvoor hebben we overigens de VN-Veiligheidsraad als men als landen toch niet naar elkaar wil luisteren, noch in rechten en plichten wenst te respecteren?

   Wordt het niet eens tijd dat men de wetenschap Polemologie (studie van oorlog én vrede) weer optuigt, zodat de diplomatie en psychologie weer hun rechtmatige plaats in het politieke speelveld tussen landen krijgt en niet “het recht van de sterkste”?

   Jaren geleden ontving ik van iemand een kaart met daarop een tekst (mogelijk van de Tsjechische dichteres en vertaalster Jana Beranová) tegen politieke onwaarachtigheid.
   Die tekst inspireert mij tot op de dag van vandaag. Daarom geef ik ze hier maar eens door.

   “Als niemand
   luistert
   naar niemand
   vallen er doden
   in plaats van
   woorden.”

   Waar geweld geschiedt tegen de Schepping i.c. tegen mensen daar kan een gewetensvol mens m.i. nooit legitiem zwijgen!

   Ben ik dus eenzijdig? Ja, ik kan hier en nu niet anders! Of moeten we allemaal zwijgen?
   Kunt U uw standpunt ook moreel / ethisch onderbouwen? We leven namelijk niet in het Rijk Gods, maar onder mensen die het paradijs zijn uitgeschopt omdat ze ten onrechte wensten als God te zijn. De ‘duivel’ is hier onuitroeibaar. We kunnen hem wel proberen in bedwang te houden door niet telkens te willen terugvallen op het verleden en daar gemaakte fouten. Ook tussen staten onderling moet Vergeving dus een ruime plaats krijgen!
   Als U dat anders ziet, verklaar U dan a.u.b. nader.

 16. @eric-b-l
  Nu u toch bezig bent, Eric, met een en ander bij de redactie uit te zoeken, kunt dan meteen eens nagaan waarom sinds enige tijd Jules van Rooyen op dit forum geblokkeerd is. Van hem heb ik begrepen dat hij tot drie maal toe de redactie om opheldering heeft gevraagd. Totnogtoe heeft hij, zover ik weet, geen antwoord mogen ontvangen.

  1. @ Rinze,
   ik ben niet bezig “een en ander bij de redactie uit te zoeken”.
   Hoe komt u op het idee ?
   Ik heb groot respect voor hen, ik ben slechts een boertje zonder diploma’s.

 17. @: N.N.

  Even Jos Palm gegoogled en kwam o.a. de volgende link tegen::
  https://www.janbrouwers.eu/moederkerk/

  Dat de vernieuwing van bovenaf.. dus door de geestelijkheid kwam, is hier al eerder besproken met goeie voorbeelden ..dat wil ik nu dus niet overdoen.

  De katholiek heeft de h.Schrift nodig om weer tot bezinning te komen..dit wordt ook in de profetieën vermeld.
  De katholiek moet leren met de h.Schrift om te gaan en zonder om van de katholieke leer af te wijken kan men over de schutting kijken hoe de afvallige protestanten daarin les geven.

  Anna Katharina Emmerick maakt daar een verwijzing naar.
  De geschriften van ‼️o.a. Anna Katharina Emmerick zijn daar een grote hulp in..oefening baart kunst..is het gezegde.
  Ook de huidige actuele profetieën bevestigen de katholieke leer van 20 eeuwen.. zoals de volgende
  .. https://youtu.be/_MQjpBfvXow

  Meer dan 40 jaar geleden wilde een vervangende geestelijke in de plaatselijke kerk mij op mijn gezicht slaan ((op het einde van de Heilige Mis)) omdat ik bij de communie uitrijking hem attent maakte dat de daar aanwezige personen geen recht hadden om de communie uit de delen laat staan in de handen te geven.. zoals ook de priester niet op de handen moet en mag geven.

  1. @ Jo,
   omdat u dezekeer terzake bent heb ik uw automatisch geblokkeerd commentaar vrijgemaakt.
   Altijd vergevingsgezind.

   1. @eric-b-l,
    Net zoals de redactie, zult U daar spijt van krijgen.
    Éénmaal ’n vijand BLIJFT ’n vijand, hoe lief ie ineens ook doet.
    Een vijand doet slechts ineens lief, omdat ie jou (U) nodig heeft.

    Er zijn nog vele gezegdes met ‘vijand’.
    @eric-b-l, trap a.u.b. niet in de wijd open val. Daar bent u veel te goed voor.

 18. @ P. Derks,
  U vliegt hier weer eens nodeloos uit de bocht. En dat op een plaats waar U en wij behoren te blijven proberen om een voorbeeld voor anderen te zijn in onze de keuze voor én navolging van onze Heer, Jezus Christus. Maar laat me uitleggen waarom het niet juist is wat U hier verkondigt.

  De wereld waarin wij mensen leven zal nooit veranderen in de hemel, het paradijs of het rijk Gods. De schepping is niet volmaakt, en zal dat ook nooit worden, ook al snakt ze ernaar. (Romeinen 8: 19-22) Mensen zijn / worden nooit heilig in de zin van zonder zonden, rein, volmaakt. Ze moeten leren door ‘proberen en falen’ (‘by trial and error’). Ze moeten echter ook weer verder met hun leven, en dus moet men ook weer mogen én kunnen opstaan als ze gefaald hebben.

  Voor ons eigen bestwil moeten we elkaar dus ook steeds weer een kans geven om het goede leven op te pakken. Vergeven hoort derhalve bij ons mensenleven hier, in onze wereld.

  Hoe vaak moeten we vergeven?
  Jezus is daarin vrij helder. Zie Matteüs 18: 21-22: ‘zevenmaal?’ vraagt Petrus. Jezus antwoordde hem: ‘Neen, zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventigmaal zevenmaal’.

  (Het getal ‘zeven’ is in de Schrift een “heilig getal” dat staat voor ‘allesomvattend’ / ‘oneindig’! Aan ons ‘vergeven’ mag dus volgens Jezus nooit een einde komen! Toch een grens trekken is evenwel zeer aards, menselijk, ingegeven door pijn, lijden, boosheid, wraakgevoelens enz. Maar christenen zijn slechts voor een gedeelte ‘aards’. Door ons geloof zijn we ook gerechtvaardigd; dat is uitverkoren voor het eeuwig leven in Gods nabijheid, en bijgevolg geroepen om nu al volmaakt te zijn zoals onze hemelse Vader volmaakt is! Zie Mat. 5: 48)

  Vergeven moeten we dus altijd blijven proberen, al is het maar voor onszelf. Immers, wie van ons is er volkomen volmaakt en faalt / faalde nimmer? Wie hier eerlijk op antwoordt, zal zich ook realiseren dat ie zelf even hard als elke andere mens aangewezen blijft op genade, vergeving, want zonder vergeven is ook ons eigen leven de facto onmogelijk. Hier geldt dus feitelijk de ‘Gulden Regel’ uit de ethiek van alle wereldgodsdiensten:’ behandel een ander zoals jijzelf behandeld wil worden.’ Maar ook: ‘wie zonder zonden is, die werpe de eerste steen’.

  Misschien is dit toch iets waarover we moeten blijven nadenken én ons leven telkens weer moeten blijven richten. De H. Schrift blijven lezen en overwegen is een probaat middel om dat enigermate systematisch te blijven doen tot het doorgedrongen is tot onze diepste vezels.

 19. @: N.N.

  Bedenk eens: .. Rutte geeft opdracht om Limburg te bombarderen ..met zo’n ±14.000 doden.
  En o.a. dat er geen Limburgs meer gesproken zou mogen worden ..en nog vele andere zaken.
  Amerika maakt in de Oekraïne de dienst uit ..zoals ook in Europa en elders.. volgens Amerika moet Oekraïne een vrije keus hebben of ze kan kiezen tussen de EU of Rusland.

  Zelensky wilde, buiten dat hij een stroman is, toch met Rusland onderhandelen.. maar werd en wordt feitelijk gechanteerd op de achtergrond door nazi’s, Amerika en Engeland.
  Wat maakte het uit dat de Oekraïne neutraal gebied bleef als een soort bufferzone voor Rusland.
  Buiten de enorme aantal doden worden straks alle volkeren in de 3e wereldoorlog-kernoorlog betrokken.
  Ik denk niet dat het dat waard is.
  Ofschoon ik zo mijn twijfels heb over Thierry Baudet en zijn FvD.. dan hier toch een andere kijk op de zaak https://youtu.be/TXpFHBfQ60Q
  Ook de site henrymakow.com kan helpen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht