Liefde Lijden en Narcisme Deel 1

Liefde is pijnlijk. Waar komen toch die doornen altijd weer vandaan ? Wat deed ik nu weer fout ? Ik dacht echt dat ik het beste voorhad !
Tijd kan wonden helen maar sommige wonden worden telkens weer opengereten.

De eeuwige tegenstrever !

Het is sterk aan te raden zeer voorzichtig te spreken over een narcistische partner en vooral over een narcistische machtsbekleder in een lage of hoge positie. Jezus wist perfect hoe hen aan te spreken, totdat Hij het ultieme Offer bracht.
Niet minder dan zeventig jaren kregen de hardnekkigen onder het volk de tijd om zich te beteren. Daarna kwamen de Romeinen met drie legioenen om Jeruzalem en de tempel te vernietigen. Slechts een kleine rest — geheel verloren — bleef verspreid achter in een ledig en levenloos geworden land.
Zal het de gekerstende verwesterde (verwaaide) wereld binnenkort ook zo vergaan ?

Het liefdes-offer is niet iets vanzelfsprekends, niet iets om lichtzinnig overheen te gaan. Schrijvers en kunstenaars allerhande die na persoonlijke ontdekking tot verdieping kwamen in dat onderwerp schonken de wereld velerlei prachtige kunstwerken. En dat vanwege de scherpte van de doornen !

Liefde en pijn gaan hand in hand,
maar alleen indien de liefde waarachtig en oprecht is !

Hier volgt een dergelijke bijna-bijbelse tekst die geen eerlijk hart onberoerd kan laten.
Dit diep rakend stukje neigt eigenlijk naar de sfeer van Mythologische handelingen.
Een betere en echt Christelijke versie die veel herkenbaarder is beloof ik u in deel 2.

Hoor en zie: Lea Desandre & Thibault Cauvin – Sì dolce è’l tormento

( De Italiaanse en de Engelse tekst )

Het genre wordt Madrigaal genoemd en werd gecomponeerd door Claudio Monteverdi.
Over de oorsprong van deze Italiaanse tekst tast ik volledig in het duister.1.
Sì dolce è il tormento che in seno mi sta
ch’io vivo contento per cruda beltà…
nel ciel di bellezza s’accreschi fierezza et manchi pietà
che sempre qual scoglio all’onda d’orgoglio mia fede sarà…

Zo zoet is de marteling levend in mijn hart
Dat ik vreugdelijk leef door zijn wrede schoonheid…
In hemelse schoonheid, de onstuimige wreedheid groeit wild zonder medelijden
Geloof, vertrouwen, zullen altijd mijn rots zijn tegen golven van hoogmoed

So sweet is the torment that lies in my heart,
that I live happily from its cruel beauty…
in Heaven’s beauty fierce pride may grow bold without pity
but always my faith will be a rock against that wave of pride


2.
La speme fallace rivolgami il piè
diletto né pace non scendano a me
e l’empia ch’adoro mi nieghi ristoro di buona mercè
tra doglia infinita, tra speme tradita vivrà la mia fe’…

Dat mijn valse hoop ver van mij vlucht
Moge noch genot noch vrede over me komen
En dat de ongelukkige die ik bewonder me de barmhartige opluchting weigert
Mijn trouw zal leven, desondanks, omgeven door pijn, verraden hoop…

May false hope turn back from me
may neither delight nor peace descend upon me
and the cruel woman I adore deny me merciful relief;
amidst infinite pain, amidst broken hope, my faith shall survive…


3.
(Per foco e per gelo riposo non ho
nel porto del Cielo riposo haverò…
se colpo mortale con rigido strale il cor m’impiagò
cangiando mia sorte col dardo di morte il cor sanerò…)

Ten prooi aan vuur en ijs, geen rust kan ik vinden
Slechts aan de hemelpoort zal ik de rust vinden…
Moest de dodelijke slag me treffen van een pijl door mijn hart
Veranderende mijn bestemming, die dodelijke pijl zal mijn hart genezen…

(From fire and ice I will find no repose;
only at the gate of Heaven shall I find repose…
should the deadly strike of an arrow injure my heart,
my heart shall heal by changing my lot with that [same] arrow of death)


4.
Se fiamma d’amore già mai non sentì
quel rigido core ch’il cor mi rapì
se nega pietate la cruda beltate che l’alma invaghì
ben fia che dolente pentita e languente sospirami un dì…

Indien dat onbuigzaam hart dat het mijne gevangen nam
Nooit voelde de vlammen van de liefde
Indien de wrede schoonheid die me tot slaaf maakte medelijden weigerde
Moge die dan opwellend, in pijn, berouwvol, smachtend, op een dag zuchten voor mij…

If that unyielding heart that has captured mine
has never felt the flames of love,
if the cruel beauty that enthralled my soul denies me pity,
may she well, pained, repenting, languishing, pass a sigh for me one dayLet wel !    Helaas voor u, narcist ?
God’s barmhartigheid komt nooit tot u zonder gerechtigheid !

 

 

 

Auteur:Hypoliet

2 commentaren op “Liefde Lijden en Narcisme Deel 1

  1. @eric-b-l ,
    Gezien dit artikel en de kwestie die U aan zou kaarten bij de directie: hartelijk dank.
    Ik hoop dat velen voor betreffende(n) zullen bidden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht