Waarom willen zij deze oorlog niet eindigen ?

Ter gelegenheid van de TWEEDE VERWERPING VAN HET STAAKT-HET-VUREN in Oekraïne spoelt er een onverwacht schijnwijs bericht doorheen de media:

Waarom willen zij deze oorlog niet eindigen ? — ( FoxNews )

The greatest threat to Western Civilization is not Russia. It’s probably, more than anything else, ourselves and some of the horrible, USA-hating people that represent us.” ( dit citaat zou zogezegd van Trump afkomstig zijn, of meer waarschijnlijk van een van zijn ‘inspirators’ zoals dat meestal gaat in hogere middens en het is nutteloos dit letterlijk te vertalen, hetgeen net zo geldt voor woorden van Poetin als voor Xi en J.Biden )


Witte Huis sluit een tweede maal de mogelijkheid af tot staak-het-vuren

Laten we deze gekleurde journalistiek even verbeterend vertalen naar de diepere oorsprong ervan:

De grootste dreiging voor enige civilisatie is niet slechts van politieke of industriële oorsprong,
ondanks de duivelse aard van beide.
Het is met zekerheid de eigen veel te wereldse ingesteldheid van uiterst laks geworden christenen die zich buigen voor de verduisterende woorden van socialisme en liberalisme, leidend tot een eerder ongekende graad van zinnelijkheid en alle mogelijke genotzucht, en die er nu toe komen God de Vader te haten en zelfs, uniek voor deze tijd, tal van geestelijken die het christelijk volk zouden moeten vertegenwoordigen en onderwijzen maar zich voluit overgeven aan de vijanden van het Leven.

Deze ontgeestelijkte geestelijken sturen doelbewust aan op een ‘vernieuwende soort godsdienst’ waarbij zij denken definitief afstand te kunnen nemen van de meest klassieke waarden ooit door God aan de mensheid geschonken: de geheel Natuurlijke Tien Geboden.

Laat u dat a.u.b. niet wijsmaken !

Abortus, euthanasie en voorbehoedsmiddelen werden vanzelfsprekende moordfestijnen, aangemoedigd door machtsbekleders van diverse pluimage. De duivel viert zijn grootste overwinningen en kan zich niet voorstellen dit gloeiend hete feest te eindigen. Integendeel, de hele wereld zal moeten branden tot zijn voldoening.

In duizenden jaren geschiedenis van het Volk van God gebeurde dit soort drama wel meer, maar nooit eerder met zulke ‘perfecte wetenschappelijke’ middelen en op wereldwijde schaal !

Indien uw gebedsleven nog wat zwak is, of godbetert onbestaande, begin dan resoluut u te verdiepen in gebed en respect voor God, bij voorkeur op de meest klassieke wijze. Zoniet rest uzelf geen toekomst meer, noch voor uw nakomelingen.

Het is nu, uiteindelijk, alles of niets.

En het zal worden: alles voor weinigen en niets voor velen.
Liefst te begrijpen in christelijke betekenis.

Gedenk de ark van Noach; ditmaal geen watervloed maar vuurvloed, een Sodoma op wereldschaal.
Lange tijd veronderstelden ‘wetenschappers’ dat Sodoma vernield werd door een vulkaanuitbarsting. Tegenwoordig weten wij dat een vulkaan niet anders kan uitscheiden dan pekzwarte zwavelbollen en zwarte stof-asse. Maar de overblijfselen van Sodoma zijn vandaag nog steeds bedekt met zuiver witte zwavelbollen. Geen mens kan verklaren waar deze witte massa vandaan kwam. Als toerist kunt u zelf ginder gaan kijken en met de hand witte bollen uit de witte stof-asse halen en met een simpel vlammetje weer laten ontbranden. Nergens anders op aarde bestaan witte solferbollen. Kalksteen met solfer onder zeer hoge temperatuur resulteert in de chemische verbinding die daar overvloedig de eeuwen trotseert. Men kan er nog stukken kalksteen in terugvinden en het hele stadsplan puinen van Sodoma en Gommorah, en streng beperkt tot beider stadsgrenzen, is schitterend wit als gezuiverd door de hemel.

SODOM & GOMORRAH « As it was so shall it be » 4K Short Documentary

Sodom & Gomorrah Location, New Archaeological Discoveries, Example of Coming Judgement, Abraham, Lot

Auteur:Hypoliet

4 commentaren op “Waarom willen zij deze oorlog niet eindigen ?

    1. Der weisse Reiter in Openb.6:2 in de voorgaande reactie betreft de valse profeet maitreya, zichzelf de Christus noemende.. en dus [niet] de antichrist.. zoals die evangelische prediker verondersteld.

     Dat de exegese van deze evangelische prediker over de ruiter op het witte paard juist is kan iemand met het juiste geloofsvernuft alleenmaar beamen.. maar dat het de antichrist zou zijn volgens die evangelist is te weerleggen met het volgende: …

     In Openb.19:20 ( = eveneens het 6e zegeloordeel)..gaat het om 2 personen die bij [die] komst (in het voorbijgaan)..ten onder zullen gaan ..in Openb.6 zou er dan ook sprake moeten zijn van 2 personen..wat dus niet het geval is.

     Het ware geloofsvernuft kan dan alleenmaar concluderen dat van het antichristelijk duo..het de valse profeet dus is die in het 6e zegel de dood vindt, zoals ook Daniël 7-11 aantoont en Jesaja 66:17 en 11:4.. en zelfs 2Thess.2:7 ..want de persoon in verzen 3-4 betreft dus de valse profeet.. de persoon in vers 8 betreft wel de antichrist..en betreft dus de Wederkomst op Jongste Dag.

     Het 6e zegeloordeel (Openb.19:11+)..betreft duidelijk een reinigingsoordeel en wraakgericht.. het laatste oordeel in Openb.20:11-15 is duidelijk [geen] wraakgericht en reinigingsoordeel..dat de Waarschuwing impliceert.

     De eerste 3½ jaar van de verdrukking betreft dus hetgeen voorafgaat aan het 6e zegel, inclusief dus met de komst van de “voorloper” van de antichrist.. te weten de valse profeet maitreya.. der weisse reiter..op het witte paard.
     Zo onderbouwt het ene inzicht de andere stelling..🤔💆‍♂️
     Jo

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht