Hoe het Vlaamse inburgeringsexamen onze waarden en normen reduceert tot een progressieve karikatuur

Vanaf 1 maart, zullen niet-Europese buitenlanders, die zich in Vlaanderen willen vestigen, voor een strenger “inburgeringsexamen” moeten slagen. Het examen, dat een deel is van hun inburgeringstraject en 60 uur integratieles, is verplicht voor niet-EU burgers en vrijblijvend voor personen uit de EU of Oekraïne. Wie niet slaagt, kan opnieuw deelnemen, maar de cursus en het examen zijn wel betalend.

Het inburgeringsexamen zal uit twee delen bestaan.  De eerste 30 vragen gaan over onderwijs, wonen en werken. Daarnaast zijn er 11 vragen over “fundamentele normen en waarden”, of ten minste wat onze Vlaamse overheid als Westerse waarden beschouwt.  Cursisten moeten van deze 11 vragen minstens 9 juist antwoorden, om een voldoende te halen en dus het recht te krijgen om bij ons te verblijven. 

Een paar voorbeelden: (Een langere lijst van deze vragen kan men vinden in Het Laatste Nieuws.)

1. Veronique is ongeneeslijk ziek en heeft heel veel pijn, ze zou graag euthanasie aanvragen. Kan ze dit in België? JA NEE

2. In België mogen holebi’s trouwen. JA NEE

3. Je moet in België getrouwd zijn met je partner om met hem/haar te kunnen samenwonen. JUIST FOUT

4. Enkel een koppel dat bestaat uit een man en een vrouw mag kinderen hebben. JA NEE

5. Mark kan de schoolfacturen van zijn kinderen niet meer betalen. Bij wie kan hij terecht voor verdere hulp? VAKBOND OCMW ZIEKENFONDS

6. Nico wil een appartement huren, maar de eigenaar van de woning wil niet aan hem verhuren omdat hij een andere huidskleur heeft. Is dit discriminatie? JA NEE

Volgens Vlaams Minister van Inburgering Bart Somers (Open VLD) moeten deze vragen rond “fundamentele waarden” mensen “met een heel andere culturele achtergrond” bewust maken van de “samenleving waarin ze terechtkomen”. Dit vertelde hij tijdens programma “De Ochtend”. “Die grondwaarden zijn fundamenteel om de cohesie in onze samenleving te garanderen en mensen een echt perspectief te bieden op een toekomst in Vlaanderen. De lat mag daar echt wel wat hoger liggen.”

En het is over deze “lat”, dat ik het hier even zou willen hebben. Onder Westerse of Vlaamse “normen en waarden” versta ik eerlijk gezegd iets anders dan het recht op het huwelijk in variabele configuraties, ongehuwd samenhokken, zieke mensen op aanvraag doodspuiten, sinterklaas spelen voor iedere gelukszoeker of angst aankweken tegen racisme.  Eigenlijk is dit een heel beperkte visie op de waaier aan overtuigingen, die in het Vlaamse landschap bestaan. Niet iedereen is er gesteld op euthanasie of de “alles kan en alles mag” maatschappij.

Indien we toch de lat wat hoger willen leggen, zou het niet beter zijn om onze Vlaamse en Europese waarden te communiceren met het respect die ze verdienen?    Is het dan niet beter om cursisten te informeren en te testen op fundamentele Europese verworvenheden, zoals de gelijkheid tussen man en vrouw,  het recht van mensen om niet op straat lastiggevallen te worden omwille van hun geslacht of geaardheid, het recht op godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, beweging en vereniging, het recht op een eerlijk proces en bescherming tegen foltering, het recht op bescherming tegen misbruiken in de werk- en privésfeer, om er slechts een paar te noemen? 

Wanneer ik naar het inburgeringsexamen van Bart Somers kijk, ben ik niet enkel verbijsterd over de karikaturale voorstelling van onze Vlaamse “normen en waarden” , maar ook de flagrante onderschatting van de intelligentie van de nieuwkomers. Is dat dan geen racisme op zich, dat mogelijk kan leiden tot verzet tegen onze “waarden”? Men mag volgens het inburgeringsexamen niet discrimineren op de huurmarkt, maar men mag migranten van buiten de EU wel behandelen alsof ze een mentale beperking hebben. Probeer het maar te begrijpen….

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

6 commentaren op “Hoe het Vlaamse inburgeringsexamen onze waarden en normen reduceert tot een progressieve karikatuur

 1. Volledig akkoord. De vragen zijn bijzonder eenzijdig, inhoudelijk eng wat thema’s betreft en moreel beangstigend eng. Als onze cultuur niet meer dat zo een gedram te bieden heeft, staat er ons een trieste en korte toekomst mee te wachten.

 2. In feite komt het inburgeringsexamen neer op vragen inzake seksueel gebied.
  Blijkbaar vindt de Belgische regering dát de belangrijkste vragen voor elke individu.

  Naast de door U te stellen vragen aan ’n nieuwe burger, kan ik kan moeiteloos enige vragen stellen over onderwijs, (ver)kiesrecht, werk, woning enz.
  Maar ja, al die vragen zijn blijkbaar niet belangrijk voor de Belgische regering.

 3. Van de ándere kant: de regering zou óók vragen kunnen stellen als:
  Welke natuurlijke + niét-natuurlijke voorbehoedsmiddelen zijn er + hoe te gebruiken.
  Welke voorbehoedsmiddelen zijn gratis (betekent: welke middelen worden door de gemeenschap betaald via belastingheffingen) en waar verkrijgbaar.
  Waar is de apotheek en op welke tijden zijn die open + wat zijn de openingstijden van apotheek en winkels.
  Hoe zijn de abortusklinieken te bereiken.
  Kosten abortusklinieken geld of zijn ze kosteloos (betekenis: worden via de belastingen betaald).
  Het geheel of gedeeltelijk om laten bouwen van geslacht + is dat kosteloos (betekenis: worden via de belastingen betaald).

 4. “Men mag volgens het inburgeringsexamen niet discrimineren op de huurmarkt, maar men mag migranten van buiten de EU wel behandelen alsof ze een mentale beperking hebben. Probeer het maar te begrijpen….”.

  De column begint goed, maar de conclusie vind ik niet kloppen. Het geen dedain naar de nieuwkomers toe.
  De immigranten worden m.i. met woke-taal dusdanig gemanipuleerd om te denken dat de Vlamingen (in Nederland is het net zo) zo zouden denken als in dat examen wordt omschreven en gesuggereerd. De nieuwkomers zijn een goede hefboom om de zin van de NWO (nieuwe wereld orde) er door te drukken. Immers, als de nieuwelingen zo beginnen te denken, dan besmetten zij ook de oudere inwoners van het land met die denkbeelden. Iig. wordt een grote groep mensen brutaal en radicaal geschoffeerd; mensen die er een andere (christelijke) moraal op nahouden.

  Discrimineren mag niet, dus wat de nieuwelingen in bijvoorbeeld een tv-gesprek zeggen, wordt al snel aangenomen en wordt niet zo snel tegengesproken. Wie wil immers slecht lijken en discrimineren? Daarom wordt er misschien zalvend opgetreden tegen sommige mensen.

  Dus wat wordt er o.a. gepropageerd/gesuggereerd door middel van dit examen:
  1. euthanasie is goed (dit is een zeer gevaarlijk hellend vlak naar de afgrond, vind ik)
  2. holebi zijn is normaal (de normale familie relatie wordt ondergraven v.i.)
  3. ongetrouwd samenwonen is normaal (idem als boven)
  4. dat homo’s en lesbo’s kinderen samen grootbrengen is normaal (idem als boven)
  5. de ouders/verzorgers van een kind betalen de schoolrekeningen
  6. Pas op: Vlamingen kunnen rassen discrimineren (stemmingmakerij, lijkt mij)

  Ik zie het dus als een slimme manier van gebruik maken van de nieuwkomers, die hun best doen om te slagen voor het examen en dus al snel deze normen en waarden zullen gaan overnemen, als zijnde normaal.

  Het blijft een ‘spel’, een werkelijk serieus spel dat wel, maar niets groots gebeurt zomaar. Wanneer we weten dat de machten de emoties bespelen, het liefst van jonge mensen, en immigranten, en eigenlijk van iedereen onder hen, dan kunnen we begrijpen dat mensen tegen elkaar op worden gezet, dit met als doel de agenda uit voeren, ook middels demoralisatie en het versterken van angsten en verwarringen.

  Wie de kinderen op school opvoedt en wie de immigranten kan beïnvloeden, die bepaalt voor een deel wat er gedacht wordt. Wie de mensen via de MSM kan hersenspoelen, die kan voor een groot deel bepalen wat de mensen denken.

  Men wil blijkbaar een grote reset en dat gaat gepaard met het klaarmaken van de breinen. Daarom is er strijd, armoede en dergelijke, ‘pandemieën’, . . .

  Een Russische kenner op dit gebied heeft dat allemaal keurig uitgelegd. Zo een agenda is ook te lezen in de Protocollen van de wijzen van Sion. Hierin ziet men overeenkomsten tussen wat daarin beschreven staat en wat er ons nu passeert.

 5. @raphael
  Prima geschreven. Mijns inziens zelfs véél beter dan auteur Katharina Gabriels.

 6. @raphael,
  Dit houdt geen kritiek in op het stuk van auteur Katharina Gabriels.
  Zij heeft dit stuk aangezwengeld.
  Dit houdt in, dat dit artikel de mensen werkelijk bezig houdt.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht