Pedofilie als nieuwe waardenorm in Vlaamse media?

In Nederland is deze week veel ophef ontstaan over doodsbedreigingen, die op sociale media werden geuit tegen een zekere Pim Lammers, een militante homo en lhbtq-activist en tevens schrijver van zowel kinderboeken als boeken voor volwassenen, waarin hij zijn ziekelijke voorkeur voor pedofilie niet onder stoelen of banken steekt. Het volstaat om te behoren tot deze groep om met alle lauweren bekroond te worden door de cultuur-marxistische sekte, die na haar “lange mars door de instellingen”, de macht gegrepen heeft in zowat de hele cultuursector, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Niet alleen in de cultuursector trouwens, ook in de gesubsidieerde media, die als het ware dus communicerende vaten geworden zijn.

Dit jaar, werd deze Pim Lammers uitgekozen om het gedicht van de Kinderboekenweek te schrijven. Een keuze, die natuurlijk ideologisch onderbouwd was. Al snel bleek dat de lhbtq- activist eerder een verhaal had geschreven dat seksuele handelingen tussen een sporttrainer en een jonge knaap van een jaar of tien verheerlijkt. Niet zomaar op poëtische wijze, neen, met de meest perverse details. De opzet van dit forum is niet hier dieper op in te gaan, maar op LinkedIn kan u een fragment van het stuk lezen…alles is er mee gezegd…

Lammers schreef ook teksten om kinderen op Nederlandse scholen te onderwijzen over de weldaden van de trans gender-ideologie. Er was toen al veel kritiek, maar desondanks bleven de mensen die de Kinderboekenweek organiseerden, hem de hand boven het hoofd houden. Toen barstte de bom. Een hele protestcampagne kwam op gang en tegen  de auteur werden door sommigen, die het niet meer konden uitstaan dat er met hun protest geen rekening werd gehouden, doodsbedreigingen geuit.

Daarop kwam natuurlijk algemene verontwaardiging in de Nederlandse media, met enkele uitzonderingen weliswaar, omdat het recht op vrije meningsuiting in gevaar zou komen…niets echter over het waarom van het protest, over de grond van de zaak, over het feit dat pedofilie werd opgehemeld en op deze manier tegenover weerloze kinderen wordt gebanaliseerd.

De woke-VRT en haar redactie van Radio 1 kon natuurlijk niet nalaten ” de heksenjacht ” tegenover deze brave schrijver te veroordelen en de “conservatieve haatzaaiers”  te stigmatiseren, zonder op enig moment naar  het waarom van het hele verhaal te vragen. De ideologische vooringenomenheid van deze kliek is algemeen bekend, maar zij blijft stuitend. Ik hoop alleen dat de kinderen van deze mensen, als zij er hebben, nooit de rauwe realiteit van de pedofilie en haar fysische en psychologische gevolgen moeten meemaken.

Ook de links-liberale partij D66 en haar boegbeeld Sigrid Kaag waren verontwaardigd over de  protesten en had het over een ‘publieke ongefundeerde heksenjacht’. In Vlaanderen hielden de meeste politici zich koest. De zaak “Dutroux” leeft nog in de hoofden van velen en het zou in België wel eens slecht kunnen aflopen voor wie de pedofiele handelingen van dergelijke criminelen zou komen bewieroken…

Het is trouwen heel hypocriet dat Links zich in dergelijk geval van criminele handelingen uit principe opstelt als verdediger van de vrijheid van meningsuiting en van een verwerpelijk iemand zoals deze Pim Lammers, terwijl dit helemaal niet het geval is wanneer deze neo- marxisten, onder welk voorwendsel dan ook, een rechtse schrijver het spreken willen beletten…Komen dezelfde mensen, die nu een homo-activist en pedofiel schrijver verdedigen, op dezelfde wijze in actie wanneer een bekend Vlaams politicus een verhelderend boek over migratie en omvolking publiceert en daarvoor met de dood bedreigd wordt? Integendeel! Dan steunen zij deze haat-oproepen.

Op dezelfde manier is het onbegrijpelijk dat het minste misbruik in de katholieke Kerk tot op de draad door de Vlaamse gesubsidieerde media wordt uitgesponnen, ook al is het hele verhaal uit zijn context gerukt, met zware morele schade voor degene die al op voorhand veroordeeld is. De hele zaak rond de betreurde kardinaal Pell, ten onrechte beticht van een totaal ongegrond kindermisbruik door de linkse media, bewijst dit ten overvloede.

Sid Lukassen, een Nederlands politiek filosoof en schrijver, die de evoluties in de maatschappij op scherpzinnige wijze analyseert, stelt dat Marc Dutroux in zijn cel de boeken van dergelijke auteurs “zeker op zijn boekenplank moet hebben staan”. Volgens hem zijn er twee dingen die samenkomen. Ten eerste de apathie en de onverschilligheid van de consumerende massa; ten tweede, hoe ver activisten met dubieuze agenda’s via de reeds vernoemde “lange mars door de instellingen” kunnen komen in het normaliseren van hun perversiteiten? Perversiteiten die in scholen worden opgedrongen alsof het ‘normale’ leerstof is en waarbij degenen die hiertegen in gaan onmiddellijk als ‘homo-haters’ en ‘complotdenkers’ worden gebrandmerkt.

Dit proces voltrekt zich sluipend en in het geniep, opgedrongen door activistische groepen, die politici weten te bespelen. Het kan als een detail overkomen, maar de minister van Financiën, de CD&V er Vincent Van Peteghem, heeft, zonder enige democratische rondvraag of consensus, beslist dat voortaan op de belastingaangifte de tabel man/vrouw vervalt en voortaan alles alleen volgens de leeftijd moet worden ingevuld. Hij wil immers “bij de tijd” zijn…hij maakt gewoon een knieval voor de verwoestende gender-ideologie. Door dergelijke politici, manipuleerbaar en zonder ruggengraat, krijgt de woke-terreur greep op alle facetten van het maatschappelijk leven. Open uw ogen en biedt weerstand!

Auteur:Veroon ter Zee

3 commentaren op “Pedofilie als nieuwe waardenorm in Vlaamse media?

  1. Het geeft een beetje een onwerkelijk gevoel dit op een katholiek forum zo te lezen. Als jullie begrijpen wat ik bedoel.

  2. Staan de LHBTQ-ers dan boven de wet die pedofilie en propaganda ervoor verbiedt ? Waar blijven de politici om die te laten vervolgen die zich daaraan schuldig maken ?
    Van de CD&V zijn wij gewoon dat die om electorale redenen hun kar keren. Dit zien wij in de scholen waar de moslims de bevoorrechte leerlingen zijn. Gelukkig dat hun katholieke kiezers hun egoïstisch spel doorzien en zich van die partij verwijderen.R.Martens

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht