Voeren verblinding en haat ons naar de Apocalyps? Wij christenen eisen Vrede!

Waar blijven de oproepen tot vrede, tot onderhandelingen, tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in de bloedige oorlog, die zich afspeelt aan de poorten van westelijk Europa. Waar zijn de christenen? Ik hoor ze niet. Waar blijft de stem van de bisschoppen? Of zijn het nog slechts bange oude mannetjes, navelstaarders, die alleen maar bezig zijn met het verder uithollen van de katholieke leer en moraal? Waarom hoor ik niets van Pax Christi? Waar blijft Links, waar blijft de “Vredesbeweging”, die massaal jongeren wist op te trommelen om te manifesteren tegen het plaatsen van Amerikaanse kernraketten op Belgische bodem?…

“Europa” of althans de leiders ervan, die na het verdrag van Maastricht hun soevereiniteit als zelfstandige staat hebben afgestaan aan een sovjet van Euro-commissarissen, voert ons regelrecht naar een nucleaire oorlog, met proporties, die de Tweede wereldoorlog tot een soort Boerenkrijg doen verbleken.

De machtshonger van de Verenigde Staten, die tot alles in staat zijn om hun imperium te bestendigen en uit te breiden, ook ten koste van de vernietiging van andere volkeren, zuigt hun vazal Europa mee in de draaikolk van de oorlogswaanzin. Tot voor kort speelde zich dat af ver van onze grenzen. Irak bv, werd platgebombardeerd en daarna met grondtroepen veroverd, zonder maar enig respect voor de Irakese burgerbevolking, waarvan er naar schatting 300.000 omkwamen.

Dichterbij, werden Servië en zijn hoofdstad Belgrado, zonder enig mandaat van de Verenigde Naties, dagenlang gebombardeerd door de NAVO, een slachting met tientallen duizenden doden. De berichtgeving over deze oorlog was karig en Servië was de grote boosdoener. Juist zoals nu, in de door de NAVO, in opdracht van de VS, gevoerde oorlog tegen Rusland, is er het zelfverklaarde kamp van het goede tegen dat van het kwaad… De berichtgeving nu volgt hetzelfde scenario, mist elke zweem van objectiviteit, bewierookt één partij, wikt noch weegt en is eigenlijk niets meer dan propaganda.

Meegezogen in de wervelstorm van berichten in de media en op sociale netwerken, leeft de westerse mens meer en meer in een virtuele wereld. Nieuws, vaak eenzijdig en leugenachtig, wordt de volgende dag vervangen door weer iets anders, emotioneel en sensationeel overladen, niet te controleren, tot wat later blijkt dat het slechts om een kikker ging, die tot olifant werd opgeblazen. Voorbeelden zijn er genoeg, of het nu gaat om klimaathysterie, omvolking door ongebreidelde immigratie, of zoals nu, over een bloedige oorlog, waarin wij helemaal geen betrokken partij zouden moeten zijn, omdat er tegen de landen, die deel uitmaken van de Europese Gemeenschap en van de NAVO  nu eenmaal door Rusland geen oorlog gevoerd wordt.

De Europese volkeren zijn de lessen uit het verleden vergeten. De verschrikkingen van de Eerste en van de Tweede wereldoorlog, Europese burgeroorlogen, die nooit hadden moeten plaatsvinden en die geleid hebben tot langzame verschrompeling van de Europese suprematie en tot het vestigen van de wereldheerschappij van de VS. De sentimentele  herdenkingen aan de Menen poort in Ieper en het “nooit meer oorlog” missen elke reden van bestaan, als zij nu niet gepaard gaan met massale oproepen tot vrede. Vrede tussen Oekraïne en Rusland! Niet de totale oorlog, waartoe de oorlogszuchtige Zelensky en de Navo(VS) oproepen, en die op voorhand verloren is, zowel voor Oekraïne als voor Europa. Tegen een nucleaire wereldmacht zoals Rusland kan geen oorlog gewonnen worden, tenzij men de nucleaire Apocalyps en de vernietiging van de planeet wil. Als ik sommigen op het WEF hoor pleiten voor een drastische beperking van de wereldbevolking, is dit laatste geen hersenspinsel of complottheorie, maar leeft het echt in de hoofden van Schwab en konsoorten.

De vergeten lessen uit de geschiedenis leren ook dat het Russische volk, in tegenstelling tot het decadente Westen, tot grote offers in staat is. Napoleon en zijn toenmalig machtigste leger van de wereld, werden vernietigend verslagen, wat leidde tot de ondergang van de Franse keizer. Hitler en zijn “onoverwinnelijk” Duitse leger, werd verpletterd, al ging dit gepaard met een massa-slachting van miljoenen Russen. Deze opoffering van het Russische volk is ook  vandaag in het collectief geheugen nog springlevend. Het is daarom dat de Duitse kanselier Scholtz weigerachtig is aanvalstanks te leveren aan Oekraïne. De Russische beer is misschien traag, maar uit zijn geheugen valt niets weg te wissen. Eens hij zich in gang zet, valt niets hem nog tegen te houden, zelfs al weten zijn vijanden hem te verwonden. Wie dit vergeet, is verloren.

Ook in nationaal-socialistisch Duitsland, werd vanaf 1943 opgeroepen tot de “totale oorlog” . Men heeft gezien waartoe dit geleid heeft, al waren er toen nog geen atoomwapens, tot in 1945, toen zij ingezet werden tegen de weerloze burgerbevolking van Hiroshima en Nagasaki. Is men dit alles vergeten? Nogmaals, waar blijven de vredesoproepen van Links? Waar is de “vredesbeweging”? Alleen het Vaticaan, met paus Franciscus, zou op het punt staan om een belangrijk vredesinitiatief op te starten…wij zullen zien.

Onwillekeurig moest ik aan die gruwelijke periode denken, toen ik op het ochtendnieuws van de Radio 1 enkel dagen geleden naar de oproepen luisterde van een vroegere Eerste minister van België, die het land economisch op de rand van de afgrond bracht en daarna versast werd naar het Europese parlement, waar hij schuimbekkend, vloekend en tierend, eindeloze scheld-tirades uitbraakt, die eigenlijk beschamend zijn. En wij zwijgen nog maar zedig over het royale bedrag, dat hij daarvoor maandelijks krijgt.

Ja, ik moest aan de opzwepende massa-toespraken van de Duitse “Führer” in het toenmalige oorlogszuchtige Duitsland denken, toen ik deze gebuisde politicus zijn verward betoog hoorde uitkramen. Fanatiek, leugenachtig, hysterisch, getuigend van een diepe haat voor al wat en al wie niet past in zijn ideologie. “Rusland moest vernietigd worden, de Krim moest terug door Oekraïne geannexeerd worden”…Een oproep tot totale oorlog! Door dit soort figuren, worden wij naar de Apocalyps gedreven.

De Europese commissie speelt hetzelfde gevaarlijk spelletje. In plaats van een  oproep tot vrede, met inbegrip van het opvoeren van de druk op de Oekraïense president Zelensky, die liever zijn volk als kanonnenvlees gebruikt, dan enige toegeving te doen, volgt het slaafs de Amerikaanse oorlogszuchtige strategie.

Ursula Von der Leyen, de ongekroonde en totaal niet democratisch verkozen keizerin van “Europa”, stookt het perverse oorlogsvuurtje. Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, die eigenlijk de lakens uitdeelt in Europa, kondigde tijdens het beruchte WEF in Davos de levering aan van steeds zwaardere wapens aan Oekraïne…Dit betekent een verdere escalatie in een conflict dat het onze niet is.

Als leugenachtig argument voor deze oorlog, wordt steeds maar geschermd met de verdediging van “onze democratische waarden”… Welke waarden? Die van een overheid, die steeds meer beslag legt op de privacy van de burger, hem in een korset wil dwingen, dat zijn vrijheden aantast? Die van een democratie, die er geen meer is, wanneer de uitslag van verkiezingen een cynische schijnvertoning wordt, omdat de winnaars als niet politiek correct beschouwd worden en als dusdanig op voorhand buitengesloten worden? Die van de media, die alleen volgens een bepaalde ideologische agenda  informatie filteren en daarbij doelbewust opinies verzwijgen of muilkorven, die niet passen in hun woke-discours? Het opdringen van een goddeloze maatschappijvisie, die het “recht” op abortus en euthanasie, de genderwaanzin, de LGBTQ+terreur, als “basiswaarden van Europa” opdringt?…Daarvoor moet dus gestreden worden! Ik denk, dat na de verschrikkingen van het sovjet-regime, het Russische volk veel beter weet wat de echte menselijke en daarmee intiem verbonden christelijke waarden zijn.

Tot nu toe heeft de Russische president Poetin zich inschikkelijk getoond, door toe te laten dat “Europa” zich in het kielzog van de Amerikaanse aanvoerder als “gematigde medestrijder” opstelde. Mochten de zware Engelse en Poolse aanvalstanks en het andere beloofde gesofistikeerde materiaal ingezet worden, dan zal dit zeker beschouwd worden als een reële en objectieve deelname van de westerse landen aan de oorlog, een provocatie. Niets is dan nog uitgesloten!

Het is nochtans niet te laat om te zeggen en te herhalen dat deze oorlog op het Europese vasteland nooit had mogen uitbreken. Rusland, dat te goeder trouw de akkoorden van Minsk had ondertekend, werd door Duitsland en Frankrijk verraden. Deze oorlog is tegengesteld aan de belangen van de Europese volkeren en naties, zoals met de volledige mislukking van de opgelegde sancties, voldoende bewezen is. Hij dient slechts de belangen van de Verenigde Staten.

Daarom moet opnieuw aangeknoopt worden met de diplomatie en de onderhandelingen. Stop onmiddellijk dit oorlogszuchtige opbod, dat haaks staat op de oproep van Jezus Christus om vrede te brengen. “Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden(Marcus 5:1-12). Vrede is in het christendom  ingebakken. Wij christenen moeten vredesbrengers zijn, geen oorlogsstokers. Vrede eisen is niet partij kiezen voor het ene of andere kamp. Het is de moed hebben om valse clichés te doorbreken en tot een voor iedereen aanvaardbare vrede te komen, met toegevingen van alle betrokkenen.

Als er nog christenen zijn in het Europese parlement, dan moeten zij het initiatief tot een duurzame vrede nemen. Niet talmen, nu! Zo niet, zal de weigering om echte onderhandelingen met Rusland te starten en de steeds grotere betrokkenheid van het christen-vijandige Europa in deze zinloze oorlog ons regelrecht voeren naar de Apocalyps.

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

28 commentaren op “Voeren verblinding en haat ons naar de Apocalyps? Wij christenen eisen Vrede!

 1. Toen het Russische leger in de Oekraïne binnenviel om te verhinderen dat het nationalistische, ondemocratische en corrupte régime van Zélensky en zijn aanhangers de Russisch sprekende bevolking in de Donbass verder zou decimeren, ging ook Tertio volledig voorbij aan het verhaal van de Russen en ging dat weekblad dat zich intellectueel, christelijk en katholiek noemt, volmondig mee in de oorlogsretoriek van de westerse pers. Dat en het volledig ontbreken van elke vorm van kritiek op de covid-maatregelen en in het bijzonder op de covid-vaccins waren voor mij oogopeners van jewelste. Er zijn er velen in dit Belgenlandje die zich intellectueel, christelijk en katholiek noemen, maar ze zouden beter eens een grondig gewetensonderzoek bij zichzelf opstarten. Als ze niet in staat zijn kritisch naar zichzelf te kijken en hun duistere kant onder ogen te zien, blijven ze rood groen noemen, en groen rood, gedragen ze zich daarnaar en drijven ze zichzelf als maar dieper in het zelfbedrog en in grove nieuwe leugens en fouten. Ooit komt loontje komt om zijn boontje. Dat zijn ze wellicht vergeten. En inderdaad… laatste oordeel, hemel en hel… ook dat zijn thema’s die Tertio liever uit de weg gaat. Ik schrijf hier mijn lezersbrief aan hen want lezersbrieven zijn daar, voor zover ik dat kan opmaken, niet erg welkom, zeker niet als ze rechtstreeks tegen de auteurs en de redacteurs van het blad ingaan. Jammer eigenlijk, want nochtans: “du choc des idées jaillit la lumière!”

 2. “……..jaillit la vérité !”, beste Lieven Thiel. Alle begrip voor uw pleidooi.
  Maar wat wilt U als de goed gelovigen, op dezelfde grote partijen blijven stemmen, die geïnfiltreerd zijn door de vrijmetselarij. Indertijd, de vermelde verraderlijke Franse en Duitse regering leiders van het accoord van Minsk, zijn vrijmetselaars, evenals de joodse Zelinsky, de VS president, Macron, of de kinderloze Bundespresident Scholz, vermoedelijk een hoge graad. Alle VS presidenten zijn vrijmetselaar, evenals de Engelse premiers.

  Op alle belangrijke posten regeert de vrijmetselarij, een joods aangestuurde sekte, de meest gevaarlijke, subversieve macht in Europa en in de rest van de wereld. Zij was indertijd de architect van de Franse revolutie (1789), evenals die van de twee Wereldoorlogen, of van dat vervloekte Vat II concilie. Zie elders in de draad, “Meer dan 2000 kilometers……..” !

 3. @Lieven Thiel,
  U heeft veel woorden nodig om te zeggen, dat Poetin 100% gelijk heeft inzake Oekraïne.

 4. Dat zeg ik geenszins. Ik wil je wel enkele namen meegeven van mensen die interessante artikels schreven over het escalerende conflict en daarbij het door de reguliere media gepushte westerse standpunt niet delen maar zelfs aanvallen met voor de rede vatbare argumenten. Ga te rade bij Paul Craig Roberts (voormalig secretaris economisch beleid in de regering van president Reagan), John Mearsheimer (professor internationale politiek van de Universiteit van Chicago), William Scott Ritter (voormalig wapeninspecteur van de UN), Douglas Abbott MacGregor (voormalig kolonel in het Amerikaans leger) en ongetwijfeld nog anderen. Ik zeg niet niet dat ook zij het gelijk volledig aan hun kant hebben. Dat kan ook niet, want soms verschillen ze ook onderling van opvatting. Ik mis alleen erg sterk hun stem en tegengeluid in de reguliere media. Wat is een democratie zonder echt onafhankelijke, kritische media die het debat aanzwengelen? En hier ligt naar mijn mening zeker een taak weggelegd voor christelijke en katholieke media die de zaligprekingen, het wantrouwen tegenover de politieke machten en de oproepen tot vrede uit de mond van Jezus zelf, ernstig nemen. Besef ook dat een verbale strijd een echte oorlog zoals deze (waarbij de hele planeet op het spel staat: een nucleaire winter zorgt voor uithongering van een groot deel van de wereldbevolking, ontbrekende schakels in de toeleveringsketens zorgen ook voor het ontbreken van andere levensnoodzakelijke goederen,…) steeds zou moeten vergezellen, anders zijn er nog minder mogelijkheden om tot een wapenstilstand en vredesonderhandelingen te komen, als dat de beste oplossing is. Zelfs een havik als Henry Kissinger (voormalig minister van buitenlandse zaken in de VS en tot op heden een veiligheidsadviseur in de westerse politiek) waarschuwde voor een uit de hand lopen van dit conflict en pleitte voor een onderhandeld vredesbestand. De huidige regering van de VS hoopt misschien op een verdrijven van Poetin als president van de Russische federatie, of op een opdelen van het grondstofrijke en energierijke Rusland, maar een opgedeeld Rusland kan volgens Kissinger nog voor veel meer problemen zorgen. Ik zal mij niet verder in deze discussie wagen. Ik ben tenslotte geen politicus, ik ben wel een stemgerechtig burger van dit land en van dit continent dat beweerd de vrije meningsuiting hoog in het vaandel te dragen en ik heb dus het recht en misschien zelfs de plicht mijn medeburgers op te roepen tot dialoog en tot een grondig onderzoeken wat de reguliere media ons niet vertellen en wat ze ons als halve waarheid en soms dus als volkomen leugen willen wijs maken. Het is te laat de put gevuld, als het kalf verdronken is. Het kalf is in mijn ogen reeds zwaar gewond (de Nato-utibreiding tot aan de grenzen van Rusland, de talrijke oorlogsslachtoffers aan beide kanten, een vernietigd Oekraïne, een van energie beroofd Europa, een nieuwe wapenwedloop tussen de Nato en Rusland). Dringend tijd dus dat onze politici alle kanten van het verhaal volledig tot zich nemen en daar ook door ons, burgers, toe worden aangemaand.

  1. Mee eens.
   Behalve dat ik bang ben dat Putin misschien ook deelnemer aan het spel van de macht(en) is, en dat daar dus wellicht weinig van te verwachten is. Ik bedoel dus dat hij er wellicht ‘ook bijhoort’ (een vertegenwoordiger van de machtige elite is).
   Maar ik hoop het niet.
   “Dringend tijd dus dat onze politici alle kanten van het verhaal volledig tot zich nemen en daar ook door ons, burgers, toe worden aangemaand.” schrijf je.
   Ik vrees dat we opgezadeld zijn met over het algemeen nogal onwetende typjes in die Kamer(s), die daar zo te zien ‘op uit gezocht’ zijn. Die zijn niet slim genoeg en schijnen ook geen last te hebben van een te sterk ontwikkelde moraal.
   Tja. In spannende tijden wreekt het ontbreken van spiritualiteit zich. En dan bedoel ik: wat is (Christelijk gezien, of voor mijn part als ‘beschaafd’ beschouwd) goed en wat is kwaad? Want daar gaat het om, om de vraag wat nu goed/rechtvaardig/wijs is en wat niet.
   Want daar ontbreekt het blijkbaar aan; aan het morele kompas. Het gegeven dat er zoiets als zonde bestaat. Dat beseffen veel mensen niet! Die kennen de woorden niet eens, laat staan dat sommigen daar naar leven. Zoiets is voor ‘mietjes’ en voor ‘zwakkelingen’. (Ze, de onwetende graaiers, de familie-zieken, de megalomane idioten, de sekteleden) draaien alles om; een goed mens lijkt zwak, maar is sterk in de ziel.)

   Dus politici wakker maken gaat niet. Die weten niet eens dat ze slapen. ;(

 5. Jullie spreken veel over Rusland en een klein beetje over Joodse mensen, wel hou aub rekening met de situatie in Israël en dit ten opzichte van Iran, daar zal het begin allicht te vinden zijn van WOIII, en hou dan in gedachten dat wanneer nu Jeruzalem nog eens zal aangevallen worden om alzo het Joodse volk te vernietigen Jezus wel zal tussenkomen door zijn Wederkomst te belichamen overeenkomstig voorspellingen in private openbaringen.

 6. Neem allen deel aan de vredesbetoging in Brussel op 26 februari 2023 voor “vrede in Europa”.

  1. Europa is stuk.
   De vijftig Amerikaanse staten beschikken nog altijd in grote mate over zelfbestuur.
   Niet meer in Europa ! Hier buigt iedere politicus voor de E.U., wij betekenen niets meer dan een nummertje. Kortom Europa wil u niet meer helpen tenzij u nog meer te knechten.
   kavlaanderen.blogspot.com/2023/01/europa-is-stuk.html
   Iedereen zou beter wegblijven van die zogenaamde “vredes”-betoging in Brussel.

   1. Het grootste deel van de Europese bevolking heeft God en Zijn geboden weggeworpen. Men wil van God niets meer weten, maar alleen genieten en -vooral- VRIJ zijn. Welnu, de leegte die ontstaan is, wordt door Satan dankbaar ingevuld en de bevolking vindt het prima zo. Laat diezelfde goddeloze Europese bevolking nu maar de gevolgen hiervan ondervinden. Ik kan er geen traan om laten. Boontje komt om zijn loontje!

    1. Omdat ik zelf jarenlang in misleiding leefde;
     >>> moeten we ons niet verplicht voelen minstens te bidden voor de velen die misschien slechts een goede aanmoediging nodig hebben om (weer terug) naar Jezus te gaan ?

     1. Ja, dat wel. Gebed voor het eeuwige zielenheil van anderen wordt altijd verhoord. Maar ik denk dat er niet veel meer te doen is aan de puinhoop op de aarde.

 7. Velen zien wel de bomen, maar niet het bos.
  Laten we deze periode van uitzuivering testen aan de realiteit die op ons afkomt.

  Het corrupte joodse regiem in Ukraïne is ten dode opgeschreven. De Russische legers van Poetin “winnen op alle fronten” !! Hoe meer de Westerse regiems, inclusief EU en NAVO, zich verkleefd hebben met het lot van het corrupte Kiev, des te dieper wordt de val.

  De hegemoon VS is in haar eigen zwaard gevallen. Door haar eigen toedoen zullen de NAVO, de EU en de daarmee onlosmakelijke verbonden corrupte vrijmetselaar regeringen der lidstaten, de val van Kiev niet overleven. Ook staat de VS positie in Europa op losse schroeven. De VS heeft zich onmogelijk gemaakt, na meer dan een halve eeuw, in Europa en daar buiten, iedere kans te grijpen ter manipulatie van politieke spanningen, ter destabilisatie van regeringen, voor het aansteken van revoluties en oorlogen, voor het in leven houden van de Sovjet Unie, voor het in stand houden van de Oost-West verhoudingen, en het economisch uitbuiten van bondgenoten. Meer dan een halve eeuw, bezette zij West-Europa, beschouwde het als een win gewest, terwijl zijzelf op 5000 kilometer oceaan, buiten schot bleef.

  Na alle Amerikaans geïnitieerde NAVO provocaties, sinds 1990, na de CIA geïnitieerde staatsgreep in Kiev in 2014, na alle leugens, na alle oorlog ophitserij en — propaganda van de staatsmedia, na alle miljarden aan contanten en wapen leveranties, ligt de geloofwaardigheid van alle regeringen, inclusief die in Washington, volledig op straat. In de meeste landen, staat de oppositie staat klaar met het hakblok.

  Poetin heeft het hele joods maçonnieke Westerse alliantie systeem, in Ukraïne vernederd en gevloerd.
  Een grote herstart kan niet uitblijven, maar dan wel in omgekeerde richting dan de joodse vrijmetselaar Schwab van het WEF, en zijn corrupte VN aanhang, gedacht hadden.

  De VS zullen zich niet meer in Europa kunnen handhaven. Zij heeft zich gecompromitteerd. Zijn dominante oorlogszucht, zijn ware historische aard, is zichtbaar boven komen drijven. 52 jaar na De Gaulle komt het zover. Zijn pleidooi voor het “Europe des patries”, krijgt een nieuwe kans, die niet meer door het Duitse parlement kan worden gesaboteerd onder druk van de VS, medio jaren 1960.

  1. Nabrander, beste lezers.
   Naar aanleiding van enig commentaar,
   de bovenstaande, voorziene ontwikkeling van de Ukr. oorlog die ons allen bezig houdt, ligt in de lijn van de Fatima belofte (1917), van de Heilige Maagd, mits Rusland toegewijd zou worden aan Haar Heilig Hart, door de Heilige Vader. Voor zover kan worden nagegaan, verschillende pausen hebben dat ook gedaan, waaronder de populaire, joods-poolse paus JP II.

   De oorlog in Ukraïne, is door de Russische vice-president Medvedev betiteld als de strijd van “goed” tegen “kwaad”. Dit Christelijke, morele onderscheid en de erkenning, is de aanleiding om te veronderstellen dat Onze Heilige Moeder Haar belofte nagekomen is, tegenover de nihilistische, verontchristelijkte Wersterse wereld. Deze heeft dat onderscheid weggemoffeld in het openbare leven. Zij heeft de Christelijke waarheid vervangen door die van het joods maçonnieke New Age paradigma. Het kostte ongeveer 100 jr. om zover te komen, om in één klap, de vele “vliegen te raken” ! Die tijd was nodig, om alle actoren, tegelijkertijd, zichzelf in een kwetsbare positie te laten manoeuvreren.

   1. Mijn echtgenote is Russische, ik ken het land zeer goed en heb er vele vrienden en kennissen. Wanneer ik in Rusland ben, word ik op gebied van moraal, normaliteit en devotie terug gekatapulteerd naar mijn kindertijd en jeugd. Een verademing. Ginds begrijpt men niet hoe Europa zo is afgegleden naar de complete (satanische) waanzin. In die zin kan ik Medvedevs uitspraken alleen maar beamen. Wat er nu gebeurt is niet enkel de absoluut door de VS/EU/Nato uitgelokte strijd tegen de hegemon en de start van een nieuwe multipolaire wereld, maar ook een spirituele strijd.

    1. @Benedict Van Gansbeke,
     U bent dus een indirect betrokkene bij het conflict met Rusland.
     Uw geschreven stukje is – van begin tm het einde – een ware verademing.
     Bedankt daarvoor.

 8. In weerwil van bovenstaande propaganda:
  meldt Dagblad Trouw, vandaag 2-2-2023:

  11:08
  Russische legerofficier: onze troepen martelden Oekraïners
  Russische soldaten hebben Oekraïense mannen gemarteld in de oorlog, zegt een voormalige Russische legerofficier in een interview met de BBC. De gevangenen werden onder meer beschoten tijdens een ondervraging en werden bedreigd met verkrachting.
  In april arriveerde Konstantin Jefremov in de stad Bilmak in het zuidoosten van Oekraïne. Hier was hij naar eigen zeggen getuige van ondervragingen en mishandeling van Oekraïense gevangenen. Volgens de BBC is Jefremov de hoogste officier die hier tot dusver openlijk over heeft gesproken.
  Volgens Jefremov duurden de ondervragingen en martelingen ongeveer een week. “Elke dag, ’s nachts, soms twee keer per dag”. In het interview beschrijft hij onder meer hoe een Russische kolonel een pistool op het hoofd zette van een geblinddoekte Oekraïense gevangene en zei “ik tel tot drie en schiet je dan door je hoofd”. Vervolgens schoot hij net aan de zijkant van zijn hoofd, aan beide kanten. Ook werden gevangenen in hun armen en benen geschoten en gaf de kolonel opdracht om de Oekraïners geen ander voedsel te geven dan crackers, en water.
  Jefremov zegt dat hij verschillende keren ontslag probeerde te nemen uit het leger, maar dat hij uiteindelijk werd ontslagen omdat hij weigerde terug te keren naar Oekraïne. Hij is Rusland inmiddels ontvlucht. (ANP)

  03:28
  Gevluchte Wagner-commandant heeft spijt van vechten in Oekraïne
  Andrej Medvedev, een voormalig commandant van het Russische huurlingenbedrijf Wagner Groep, heeft in een interview met persbureau Reuters spijt betuigd over zijn deelname aan de gevechten in Oekraïne. Ook deed hij een oproep de mensen te berechten die in het conflict wreedheden hebben begaan.
  Medvedev, die op 13 januari de Russisch-Noorse grens overstak, zei getuige te zijn geweest van het doden en mishandelen van Russische gevangenen die naar Oekraïne waren gebracht om voor Wagner te vechten. Hij heeft asiel aangevraagd in Noorwegen. De 26-jarige Rus zou vier maanden in Oekraïne hebben gevochten voordat hij in november deserteerde.
  Het is onduidelijk of de Wagner Groep Medvedev net als andere gedetineerden heeft gerekruteerd uit de gevangenis. Wagner-baas Jevgeni Prigozjin heeft bevestigd dat Medvedev voor hem heeft gevochten, en stelt dat hij de Noorse nationaliteit had en een bataljon soldaten uit het Scandinavische land heeft geleid. Prigozjin beschuldigde hem ook van mishandeling van gevangenen, iets wat de advocaat van Medvedev ontkent.
  “Velen beschouwen mij als een schurk, een crimineel, een moordenaar”, zei Medvedev in het interview. “Allereerst wil ik nogmaals mijn excuses aanbieden. Hoewel ik niet weet hoe het zal worden ontvangen, wil ik zeggen dat het (vechten in Oekraïne) me spijt.”
  Medvedev zei dat hij zich wil uitspreken over zijn ervaringen in de oorlog, zodat “de daders worden gestraft” voor hun misdaden in Oekraïne. Zo zei hij getuige te zijn geweest van het neerschieten van twee mensen die niet wilden vechten. De executies zouden zijn gebeurd in het bijzijn van pas gerekruteerde huurlingen.
  Zowel de Noorse politie als zijn advocaat zeggen dat Medvedev niet zal worden gedeporteerd naar Rusland. Medvedev wordt door de politie ondervraagd omdat hij mogelijk getuige was van mensenrechtenschendingen door de Wagner Groep. Hij heeft de status van getuige, aldus de politie. (ANP)

  Waar zitten dus de BEESTEN?

 9. @N.N.,
  U schrijft steeds inhoudsloze artikelen. Het nadeel daarvan is:
  Mocht U ooit iets zinnings willen zeggen, dan heeft U grote kans, dat niemand dat ooit zal lezen.

  1. @P.J.T. Derks,
   Het feit dat U reageert op tekst die inhoudsloos en onzinnig zou zijn, bewijst dat U reageert vanuit vooroordeel, rancune en bewust willen schofferen, OF dat U de tekst toch gelezen hebt, maar niet begrijpt als doordenker op de kwalijke propaganda van Jules v, R..
   U spreekt uw eigen bewering (van 2 februari 2023 om 14:36 ) dus tegen dat: citaat: “Letterlijk geen enkele lezer zal Uw artikel(en) lezen.” Zonder het te lezen kan men niet geloofwaardig oordelen in redelijkheid. U liegt dus, of weet niet wat U zegt.

   Mijn reactie was bovendien niet aan U gericht, maar was een reactie op het bericht erboven van Jules v. R. Onder een reactie staat namelijk niet voor niets: Beantwoorden.
   N.B.,
   Het schandalige aan Van R.’s reactie is bovendien dat het V. Poetin ophemelt terwijl hij en zijn regime nauwelijks gemotiveerde noch goed gevormde jongemannen uit ‘Verwegistan’ aanzet tot gruweldaden op onschuldige mensen, terwijl Oekraïners sporadisch gruweldaden begaan omdat die – op een paar criminelen na die je overal treft – precies weten waarvoor en waartegen zij vechten: om zelfbehoud als natie, het redden van het vege lijf als mens, en hun dierbaren.
   Van R. heeft blijkbaar qua moraal en ethiek niets geleerd van de vorige twee wereldoorlogen! ‘Befehl ist Befehl’ heeft namelijk sinds de Neurenberger processen afgedaan. Men blijft onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor het eigen handelen, en is moreel verplicht om bevelen te weigeren als ze immoreel zijn! De russen en Jules v. R. hebben daar blijkbaar nog steeds geen weet van. Dat is een grote schande Anno 2023.

   1. @N.N.,
    U vergeet nog één overbekende spreuk: Arbeit macht frei (Auschwitz)

 10. @N.N.,
  Door hier op dit platform te reageren maakt U het gehéle platform bekend met Uw overtuiging.
  Er zijn slechts twee mogelijkheden:
  U BÉNT een warrig persoon ÓF U doet ALSÓF U een warrig persoon bent.

 11. Het gaat niet om de politici, zelfs niet om de bisschoppen. Het gaat er om dat we letterlijk verdronken in een wereldse weelde die we nu zo gewoon werden dat we denken daar niet meer zonder te kunnen !

  Wanneer dus bijna alle zielen op aarde geen respect voor God meer kunnen opbrengen neemt God afstand van deze tot gehele verdorvenheid verworden wereld.

  Steeds meer mensen worden nu hoofdzakelijk door duivels begeleid zonder dat zij nog in staat zijn dit te beseffen want van het woord “Engelbewaarder” kunnen ze nog slechts even lachen, dat woord werd betekenisloos !

  Beetje bij beetje wordt het snoer van de totale dictatuur vaster getrokken en dat zien ze niet eens !
  Nu verscheen boven de USA een grote witte ballon, doorsnede ca. 30 meter. Ik durf bijna wedden dat het ding van Amerikaanse oorsprong is en dit werd in de handen van de Chinese overheid gespeeld door J.Biden & zoon. Enkele jaren geleden zeiden de Amerikaanse militairen immers dat ze meerdere ballons als een soort wachters over het land zouden laten scannen. Daaraan ontsnappen is niet meer mogelijk. Deze groeiende druk op al die verduisterde zielen is misschien nog een laatste middel om hen naar God laten uit te roepen vanuit grote benauwdheid. Daarom kan dit nog meerdere jaren duren en worden er ongetwijfeld nog velen terug naar de waarheid geleid.

 12. Vervolg op hierboven.
  De kruistocht van het Russische leger zal hopelijk spoedig bekroond worden door de totale vernietiging van het criminele, en dictatoriale, corrupte joods – Oekraïense bewind. De bevolking, of het leger zijn daartoe kennelijk niet in staat, terwijl het lijden van het volk, de vernietigingen van de infrastructuur, en de Russische gehaktmolen aan het front, voorop zouden dienen te staan voor een spoedigste capitulatie. Beëindiging van het geweld, en diplomatie, in plaats van kanonnen, tanks en vliegtuigen, zouden voorop dienen te staan.

  Eén dimensionaal denken in kwesties van oorlog en vrede in Europa, zijn kenmerkend voor protestanten en modernisten. Zij haten de lessen van de geschiedenis, leugens vormen hun tweede natuur en bepalen het wereldbeeld.

  De historische achtergrond van de Oekraïense oorlog gaat eeuwen terug. Eind 10de eeuw hebben de katholieke prinsen van Kiev, het toenmalige “Moskou”, met een kruistocht een eind gemaakt aan het criminele joodse Kazar Rijk, van anti-Christelijke vijandschap, dieven, rovers en moordenaars. Indertijd, kwam dat Rijk geografisch overeen met het huidige Oekraïne.

  Een revisie van de geschiedenis was de dieper liggende achtergrond van de CIA geleide, joodse staatsgreep in Kiev, in 2014. Een tweede joodse staat moest het licht zien, en tegelijkertijd militair ingezet kunnen worden tegen Rusland. De onderhandelaars van toen, de Franse president Hollande en de Duitse bondskanselier Merkel, hebben dat onlangs beaamd. De Oekraïne moest als proxy, voor de joods Amerikaanse hegemoon, Rusland op de knieën krijgen, ter opdeling van– en ter bevestiging van de hegemoniale joods Amerikaanse wereldmacht.

  Los van het vreselijke geweld in beide kampen, voert het Russische leger 10 eeuwen later, wederom een kruistocht tegen het grote, joods maçonnieke kwaad dat Europa en de gehele Westerse wereld, gevangen houdt. De Russische eindoverwinning is in zicht. Dit is de oorzaak van de paniek in het Westen. Zij vrezen de ontmaskering van de onvoorstelbare corruptie, waaraan zij medeplichtig zijn ; orgaan handel, kinderhandel, georganiseerde pedofilie, laboratoria voor biologische wapens, het MH17 bedrog, en nog veel meer. Hopelijk brengen de komende maanden uitkomst.

 13. In het stuk van Veroon staat dat alleen het Vaticaan, met paus Franciscus, op het punt zou staan om een belangrijk vredesinitiatief op te starten.
  De paus mag wel uitkijken, want bepaalde machten en landen WILLEN juist dat er een oorlog uitbreekt. Als hij die plannen gaat dwarsbomen, maakt hij het niet lang meer.

  1. Ja, dat zou mogelijk zijn, beste Kees H., maar met de huidige bezetter van de Heilige Stoel, een te boek staand vrijmetselaar, de derde .:. paus, in een tijdsbestek van 55 jr., zal dat wel loslopen. Hij is de zetbaas van het systeem. Beter ware te voorzien wie de volgende paus zal zijn ?

   Zal een geldig conclaaf mogelijk zijn, gezien de chaos in de kerkelijke top ? Zal de verkiezing van een nieuwe paus van de Traditie, überhaupt mogelijk zijn ?

   Als de hemel de Heilige Moederkerk van altijd, bijstaat, en velen bidden daarvoor, zal de hemel ongetwijfeld kans zien, de vijandige joods maçonnieke elites, te weerstaan en de nieuwe paus kracht geven om hen van het lijf te houden. Maar hij zal er dan ook niet aan kunnen ontkomen, om het offensief te openen, om hen te neutraliseren, te ontmaskeren en te bestrijden.

   Wellicht keert dan de tijd terug van de Spaanse koningin Isabelle la Catholique (+1504), toen het pausdom strijdvaardig was, en zij, met pauselijke steun, niet enkel de Moren en de Turken versloeg in Spanje en Italië, maar ook streed tegen het verborgen jodendom, de verraderlijke “marranos” of ook wel genoemd “conversos”. Deze rijke elites in die tijd, moedigde de de islam aan, tot de invasie van Zuid-Europa.

   Een nieuwe paus zal gedwongen zijn om te stoppen met pappen en nat houden, zoals de laffe B. XVI (+2022), jarenlang gedaan heeft, met zijn naïeve waanbeelden over de “Herméneutique” van de
   continuïteit !

   Neen, in de lijn van “Fatima”, zal de nieuwe paus een kruistocht moeten opstarten, zoals Poetin gedaan heeft na alle provocaties van de vileine Kazaarse Anglo-Amerikaanse aartsvijand. Hij zal als “grote monarch”, de handschoen moeten oppakken en zowel het Russische volk als de gehele Christenheid, moeten begeesteren en mobiliseren. Hij zal een voorbeeld moeten nemen aan de Heilige Pius V, (+1572), tegen de Turken, voor de slag bij Lepanto (1571). De Turken hebben zich, sindsdien, nooit hersteld. Weer in lijn met Fatima, tekent dit einde van een duivelse hegemonie zich nu ook af, in Europa, in Frankrijk en in de VS.

   De nieuwe paus zal de moed moeten hebben om de Christenheid te mobiliseren teneinde de Synagoge van Satan (Ap., 2 : 9, 3 : 9) te kunnen verslaan, om de wereldwijde Christenheid en hun meest unieke beschaving ooit, te redden van de ondergang tegen het moderne Farizeeërdom van Talmoed joden, bijgestaan door vrijmetselaars, corrupte politici en bankiers.

   Christus nam de Farizeeërs de maat : “Waarom begrijpt gij Mijn taal niet ? Omdat gij zelfs niet in staat zijt om naar Mijn woord te luisteren. Gij hebt de duivel tot vader, en de zin van uw vader verkiest gij te doen. Hij was een moordenaar van de beginne ; ook hield hij zich niet met de waarheid op, omdat er in hem geen waarheid is. Wanneer hij leugen spreekt, spreekt hij naar eigen aard ; want hij is een leugenaar, en de vader daarvan.” (Joh. 8 : 43-44)
   De dertig jarige aanloop naar de Russische kruistocht in Oekraïne, bewaarheid Christus’ aantijging duidelijker dan ooit tevoren.

 14. Naar aanleiding van de bijdrage van Jules van Rooyen valt mij op:

  Het duidelijke taboe dat ligt op de diepere oorzaak van veel van de ellende die de wereld in de loop der christelijke geschiedenis heeft getroffen: de joods-maçonnieke intriges, die hun oorsprong vinden in wat Jesus Christus tot de joden sprak in de dialoog met hen die ongeveer begint in Joh. 8, 37 en bij het verhoor na Zijn gevangenneming.

  Verder de opvallende vervulling van de voorspellingen van de Moeder Gods (Quito 1600+ De geestelijkheid zal afdwalen…), (La Salette 1846 ..Rome zal het geloof verliezen), (Fatima 1917… Rusland zal zich bekeren), zaken we voor onze ogen zien gebeuren!

  Deelnemers aan dit Forum die zich opwinden over de opvattingen van Jules van Rooyen mbt tot president Vladimir Poetin, bewijzen daarmee dat zij niet op de hoogte zijn van de gehele voorgeschiedenis (incl. de Cuba crisis van 1961, Irak, Afghanistan,
  Servië-Kosovo, Libië, Syrië) en zijn omgewaaid onder de propaganda lawine van de westerse MSM.
  Mijn ervaring is, dat het geen nut heeft met zulke personen te blijven debatteren.

 15. @OW Haye,
  In ’n oorlog is bijna ÁLLES geoorloofd. Propaganda in tijden van oorlog is van álle tijden.
  Daarom lees en kijk ik sinds ’n jaar nauwelijks naar de media (hooguit bekijk ik sport en natuurfilms).

  Niet alleen Rome heeft het geloof verloren: de meeste mensen bezoeken de kerk nog niet op hoogfeesten, terwijl de meeste geestelijken niet meer op huisbezoek komen. Tot midden jaren ’60 kwam de geestelijkheid onaangekondigd langs, maar sinds Vat. II is dat volledig weggevallen: zelfs op afspraak is nauwelijks of niet mogelijk. Eventueel geloofsonderricht is beperkt tot hooguit ’n paar zinnen op de preekstoel. Als gelovigen veel geluk hebben, heeft de priester z’n geloof bewaard in de offerande en de hostie.
  Anders gezegd: Vat II heeft z’n werk alom bijna 100% voltooid.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht