Voeren verblinding en haat ons naar de Apocalyps? Wij christenen eisen Vrede!

Waar blijven de oproepen tot vrede, tot onderhandelingen, tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in de bloedige oorlog, die zich afspeelt aan de poorten van westelijk Europa. Waar zijn de christenen? Ik hoor ze niet. Waar blijft de stem van de bisschoppen? Of zijn het nog slechts bange oude mannetjes, navelstaarders, die alleen maar bezig zijn met het verder uithollen van de katholieke leer en moraal? Waarom hoor ik niets van Pax Christi? Waar blijft Links, waar blijft de “Vredesbeweging”, die massaal jongeren wist op te trommelen om te manifesteren tegen het plaatsen van Amerikaanse kernraketten op Belgische bodem?…

“Europa” of althans de leiders ervan, die na het verdrag van Maastricht hun soevereiniteit als zelfstandige staat hebben afgestaan aan een sovjet van Euro-commissarissen, voert ons regelrecht naar een nucleaire oorlog, met proporties, die de Tweede wereldoorlog tot een soort Boerenkrijg doen verbleken.

De machtshonger van de Verenigde Staten, die tot alles in staat zijn om hun imperium te bestendigen en uit te breiden, ook ten koste van de vernietiging van andere volkeren, zuigt hun vazal Europa mee in de draaikolk van de oorlogswaanzin. Tot voor kort speelde zich dat af ver van onze grenzen. Irak bv, werd platgebombardeerd en daarna met grondtroepen veroverd, zonder maar enig respect voor de Irakese burgerbevolking, waarvan er naar schatting 300.000 omkwamen.

Dichterbij, werden Servië en zijn hoofdstad Belgrado, zonder enig mandaat van de Verenigde Naties, dagenlang gebombardeerd door de NAVO, een slachting met tientallen duizenden doden. De berichtgeving over deze oorlog was karig en Servië was de grote boosdoener. Juist zoals nu, in de door de NAVO, in opdracht van de VS, gevoerde oorlog tegen Rusland, is er het zelfverklaarde kamp van het goede tegen dat van het kwaad… De berichtgeving nu volgt hetzelfde scenario, mist elke zweem van objectiviteit, bewierookt één partij, wikt noch weegt en is eigenlijk niets meer dan propaganda.

Meegezogen in de wervelstorm van berichten in de media en op sociale netwerken, leeft de westerse mens meer en meer in een virtuele wereld. Nieuws, vaak eenzijdig en leugenachtig, wordt de volgende dag vervangen door weer iets anders, emotioneel en sensationeel overladen, niet te controleren, tot wat later blijkt dat het slechts om een kikker ging, die tot olifant werd opgeblazen. Voorbeelden zijn er genoeg, of het nu gaat om klimaathysterie, omvolking door ongebreidelde immigratie, of zoals nu, over een bloedige oorlog, waarin wij helemaal geen betrokken partij zouden moeten zijn, omdat er tegen de landen, die deel uitmaken van de Europese Gemeenschap en van de NAVO  nu eenmaal door Rusland geen oorlog gevoerd wordt.

De Europese volkeren zijn de lessen uit het verleden vergeten. De verschrikkingen van de Eerste en van de Tweede wereldoorlog, Europese burgeroorlogen, die nooit hadden moeten plaatsvinden en die geleid hebben tot langzame verschrompeling van de Europese suprematie en tot het vestigen van de wereldheerschappij van de VS. De sentimentele  herdenkingen aan de Menen poort in Ieper en het “nooit meer oorlog” missen elke reden van bestaan, als zij nu niet gepaard gaan met massale oproepen tot vrede. Vrede tussen Oekraïne en Rusland! Niet de totale oorlog, waartoe de oorlogszuchtige Zelensky en de Navo(VS) oproepen, en die op voorhand verloren is, zowel voor Oekraïne als voor Europa. Tegen een nucleaire wereldmacht zoals Rusland kan geen oorlog gewonnen worden, tenzij men de nucleaire Apocalyps en de vernietiging van de planeet wil. Als ik sommigen op het WEF hoor pleiten voor een drastische beperking van de wereldbevolking, is dit laatste geen hersenspinsel of complottheorie, maar leeft het echt in de hoofden van Schwab en konsoorten.

De vergeten lessen uit de geschiedenis leren ook dat het Russische volk, in tegenstelling tot het decadente Westen, tot grote offers in staat is. Napoleon en zijn toenmalig machtigste leger van de wereld, werden vernietigend verslagen, wat leidde tot de ondergang van de Franse keizer. Hitler en zijn “onoverwinnelijk” Duitse leger, werd verpletterd, al ging dit gepaard met een massa-slachting van miljoenen Russen. Deze opoffering van het Russische volk is ook  vandaag in het collectief geheugen nog springlevend. Het is daarom dat de Duitse kanselier Scholtz weigerachtig is aanvalstanks te leveren aan Oekraïne. De Russische beer is misschien traag, maar uit zijn geheugen valt niets weg te wissen. Eens hij zich in gang zet, valt niets hem nog tegen te houden, zelfs al weten zijn vijanden hem te verwonden. Wie dit vergeet, is verloren.

Ook in nationaal-socialistisch Duitsland, werd vanaf 1943 opgeroepen tot de “totale oorlog” . Men heeft gezien waartoe dit geleid heeft, al waren er toen nog geen atoomwapens, tot in 1945, toen zij ingezet werden tegen de weerloze burgerbevolking van Hiroshima en Nagasaki. Is men dit alles vergeten? Nogmaals, waar blijven de vredesoproepen van Links? Waar is de “vredesbeweging”? Alleen het Vaticaan, met paus Franciscus, zou op het punt staan om een belangrijk vredesinitiatief op te starten…wij zullen zien.

Onwillekeurig moest ik aan die gruwelijke periode denken, toen ik op het ochtendnieuws van de Radio 1 enkel dagen geleden naar de oproepen luisterde van een vroegere Eerste minister van België, die het land economisch op de rand van de afgrond bracht en daarna versast werd naar het Europese parlement, waar hij schuimbekkend, vloekend en tierend, eindeloze scheld-tirades uitbraakt, die eigenlijk beschamend zijn. En wij zwijgen nog maar zedig over het royale bedrag, dat hij daarvoor maandelijks krijgt.

Ja, ik moest aan de opzwepende massa-toespraken van de Duitse “Führer” in het toenmalige oorlogszuchtige Duitsland denken, toen ik deze gebuisde politicus zijn verward betoog hoorde uitkramen. Fanatiek, leugenachtig, hysterisch, getuigend van een diepe haat voor al wat en al wie niet past in zijn ideologie. “Rusland moest vernietigd worden, de Krim moest terug door Oekraïne geannexeerd worden”…Een oproep tot totale oorlog! Door dit soort figuren, worden wij naar de Apocalyps gedreven.

De Europese commissie speelt hetzelfde gevaarlijk spelletje. In plaats van een  oproep tot vrede, met inbegrip van het opvoeren van de druk op de Oekraïense president Zelensky, die liever zijn volk als kanonnenvlees gebruikt, dan enige toegeving te doen, volgt het slaafs de Amerikaanse oorlogszuchtige strategie.

Ursula Von der Leyen, de ongekroonde en totaal niet democratisch verkozen keizerin van “Europa”, stookt het perverse oorlogsvuurtje. Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, die eigenlijk de lakens uitdeelt in Europa, kondigde tijdens het beruchte WEF in Davos de levering aan van steeds zwaardere wapens aan Oekraïne…Dit betekent een verdere escalatie in een conflict dat het onze niet is.

Als leugenachtig argument voor deze oorlog, wordt steeds maar geschermd met de verdediging van “onze democratische waarden”… Welke waarden? Die van een overheid, die steeds meer beslag legt op de privacy van de burger, hem in een korset wil dwingen, dat zijn vrijheden aantast? Die van een democratie, die er geen meer is, wanneer de uitslag van verkiezingen een cynische schijnvertoning wordt, omdat de winnaars als niet politiek correct beschouwd worden en als dusdanig op voorhand buitengesloten worden? Die van de media, die alleen volgens een bepaalde ideologische agenda  informatie filteren en daarbij doelbewust opinies verzwijgen of muilkorven, die niet passen in hun woke-discours? Het opdringen van een goddeloze maatschappijvisie, die het “recht” op abortus en euthanasie, de genderwaanzin, de LGBTQ+terreur, als “basiswaarden van Europa” opdringt?…Daarvoor moet dus gestreden worden! Ik denk, dat na de verschrikkingen van het sovjet-regime, het Russische volk veel beter weet wat de echte menselijke en daarmee intiem verbonden christelijke waarden zijn.

Tot nu toe heeft de Russische president Poetin zich inschikkelijk getoond, door toe te laten dat “Europa” zich in het kielzog van de Amerikaanse aanvoerder als “gematigde medestrijder” opstelde. Mochten de zware Engelse en Poolse aanvalstanks en het andere beloofde gesofistikeerde materiaal ingezet worden, dan zal dit zeker beschouwd worden als een reële en objectieve deelname van de westerse landen aan de oorlog, een provocatie. Niets is dan nog uitgesloten!

Het is nochtans niet te laat om te zeggen en te herhalen dat deze oorlog op het Europese vasteland nooit had mogen uitbreken. Rusland, dat te goeder trouw de akkoorden van Minsk had ondertekend, werd door Duitsland en Frankrijk verraden. Deze oorlog is tegengesteld aan de belangen van de Europese volkeren en naties, zoals met de volledige mislukking van de opgelegde sancties, voldoende bewezen is. Hij dient slechts de belangen van de Verenigde Staten.

Daarom moet opnieuw aangeknoopt worden met de diplomatie en de onderhandelingen. Stop onmiddellijk dit oorlogszuchtige opbod, dat haaks staat op de oproep van Jezus Christus om vrede te brengen. “Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden(Marcus 5:1-12). Vrede is in het christendom  ingebakken. Wij christenen moeten vredesbrengers zijn, geen oorlogsstokers. Vrede eisen is niet partij kiezen voor het ene of andere kamp. Het is de moed hebben om valse clichés te doorbreken en tot een voor iedereen aanvaardbare vrede te komen, met toegevingen van alle betrokkenen.

Als er nog christenen zijn in het Europese parlement, dan moeten zij het initiatief tot een duurzame vrede nemen. Niet talmen, nu! Zo niet, zal de weigering om echte onderhandelingen met Rusland te starten en de steeds grotere betrokkenheid van het christen-vijandige Europa in deze zinloze oorlog ons regelrecht voeren naar de Apocalyps.

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

6 commentaren op “Voeren verblinding en haat ons naar de Apocalyps? Wij christenen eisen Vrede!

 1. Toen het Russische leger in de Oekraïne binnenviel om te verhinderen dat het nationalistische, ondemocratische en corrupte régime van Zélensky en zijn aanhangers de Russisch sprekende bevolking in de Donbass verder zou decimeren, ging ook Tertio volledig voorbij aan het verhaal van de Russen en ging dat weekblad dat zich intellectueel, christelijk en katholiek noemt, volmondig mee in de oorlogsretoriek van de westerse pers. Dat en het volledig ontbreken van elke vorm van kritiek op de covid-maatregelen en in het bijzonder op de covid-vaccins waren voor mij oogopeners van jewelste. Er zijn er velen in dit Belgenlandje die zich intellectueel, christelijk en katholiek noemen, maar ze zouden beter eens een grondig gewetensonderzoek bij zichzelf opstarten. Als ze niet in staat zijn kritisch naar zichzelf te kijken en hun duistere kant onder ogen te zien, blijven ze rood groen noemen, en groen rood, gedragen ze zich daarnaar en drijven ze zichzelf als maar dieper in het zelfbedrog en in grove nieuwe leugens en fouten. Ooit komt loontje komt om zijn boontje. Dat zijn ze wellicht vergeten. En inderdaad… laatste oordeel, hemel en hel… ook dat zijn thema’s die Tertio liever uit de weg gaat. Ik schrijf hier mijn lezersbrief aan hen want lezersbrieven zijn daar, voor zover ik dat kan opmaken, niet erg welkom, zeker niet als ze rechtstreeks tegen de auteurs en de redacteurs van het blad ingaan. Jammer eigenlijk, want nochtans: “du choc des idées jaillit la lumière!”

 2. “……..jaillit la vérité !”, beste Lieven Thiel. Alle begrip voor uw pleidooi.
  Maar wat wilt U als de goed gelovigen, op dezelfde grote partijen blijven stemmen, die geïnfiltreerd zijn door de vrijmetselarij. Indertijd, de vermelde verraderlijke Franse en Duitse regering leiders van het accoord van Minsk, zijn vrijmetselaars, evenals de joodse Zelinsky, de VS president, Macron, of de kinderloze Bundespresident Scholz, vermoedelijk een hoge graad. Alle VS presidenten zijn vrijmetselaar, evenals de Engelse premiers.

  Op alle belangrijke posten regeert de vrijmetselarij, een joods aangestuurde sekte, de meest gevaarlijke, subversieve macht in Europa en in de rest van de wereld. Zij was indertijd de architect van de Franse revolutie (1789), evenals die van de twee Wereldoorlogen, of van dat vervloekte Vat II concilie. Zie elders in de draad, “Meer dan 2000 kilometers……..” !

 3. Dat zeg ik geenszins. Ik wil je wel enkele namen meegeven van mensen die interessante artikels schreven over het escalerende conflict en daarbij het door de reguliere media gepushte westerse standpunt niet delen maar zelfs aanvallen met voor de rede vatbare argumenten. Ga te rade bij Paul Craig Roberts (voormalig secretaris economisch beleid in de regering van president Reagan), John Mearsheimer (professor internationale politiek van de Universiteit van Chicago), William Scott Ritter (voormalig wapeninspecteur van de UN), Douglas Abbott MacGregor (voormalig kolonel in het Amerikaans leger) en ongetwijfeld nog anderen. Ik zeg niet niet dat ook zij het gelijk volledig aan hun kant hebben. Dat kan ook niet, want soms verschillen ze ook onderling van opvatting. Ik mis alleen erg sterk hun stem en tegengeluid in de reguliere media. Wat is een democratie zonder echt onafhankelijke, kritische media die het debat aanzwengelen? En hier ligt naar mijn mening zeker een taak weggelegd voor christelijke en katholieke media die de zaligprekingen, het wantrouwen tegenover de politieke machten en de oproepen tot vrede uit de mond van Jezus zelf, ernstig nemen. Besef ook dat een verbale strijd een echte oorlog zoals deze (waarbij de hele planeet op het spel staat: een nucleaire winter zorgt voor uithongering van een groot deel van de wereldbevolking, ontbrekende schakels in de toeleveringsketens zorgen ook voor het ontbreken van andere levensnoodzakelijke goederen,…) steeds zou moeten vergezellen, anders zijn er nog minder mogelijkheden om tot een wapenstilstand en vredesonderhandelingen te komen, als dat de beste oplossing is. Zelfs een havik als Henry Kissinger (voormalig minister van buitenlandse zaken in de VS en tot op heden een veiligheidsadviseur in de westerse politiek) waarschuwde voor een uit de hand lopen van dit conflict en pleitte voor een onderhandeld vredesbestand. De huidige regering van de VS hoopt misschien op een verdrijven van Poetin als president van de Russische federatie, of op een opdelen van het grondstofrijke en energierijke Rusland, maar een opgedeeld Rusland kan volgens Kissinger nog voor veel meer problemen zorgen. Ik zal mij niet verder in deze discussie wagen. Ik ben tenslotte geen politicus, ik ben wel een stemgerechtig burger van dit land en van dit continent dat beweerd de vrije meningsuiting hoog in het vaandel te dragen en ik heb dus het recht en misschien zelfs de plicht mijn medeburgers op te roepen tot dialoog en tot een grondig onderzoeken wat de reguliere media ons niet vertellen en wat ze ons als halve waarheid en soms dus als volkomen leugen willen wijs maken. Het is te laat de put gevuld, als het kalf verdronken is. Het kalf is in mijn ogen reeds zwaar gewond (de Nato-utibreiding tot aan de grenzen van Rusland, de talrijke oorlogsslachtoffers aan beide kanten, een vernietigd Oekraïne, een van energie beroofd Europa, een nieuwe wapenwedloop tussen de Nato en Rusland). Dringend tijd dus dat onze politici alle kanten van het verhaal volledig tot zich nemen en daar ook door ons, burgers, toe worden aangemaand.

  1. Mee eens.
   Behalve dat ik bang ben dat Putin misschien ook deelnemer aan het spel van de macht(en) is, en dat daar dus wellicht weinig van te verwachten is. Ik bedoel dus dat hij er wellicht ‘ook bijhoort’ (een vertegenwoordiger van de machtige elite is).
   Maar ik hoop het niet.
   “Dringend tijd dus dat onze politici alle kanten van het verhaal volledig tot zich nemen en daar ook door ons, burgers, toe worden aangemaand.” schrijf je.
   Ik vrees dat we opgezadeld zijn met over het algemeen nogal onwetende typjes in die Kamer(s), die daar zo te zien ‘op uit gezocht’ zijn. Die zijn niet slim genoeg en schijnen ook geen last te hebben van een te sterk ontwikkelde moraal.
   Tja. In spannende tijden wreekt het ontbreken van spiritualiteit zich. En dan bedoel ik: wat is (Christelijk gezien, of voor mijn part als ‘beschaafd’ beschouwd) goed en wat is kwaad? Want daar gaat het om, om de vraag wat nu goed/rechtvaardig/wijs is en wat niet.
   Want daar ontbreekt het blijkbaar aan; aan het morele kompas. Het gegeven dat er zoiets als zonde bestaat. Dat beseffen veel mensen niet! Die kennen de woorden niet eens, laat staan dat sommigen daar naar leven. Zoiets is voor ‘mietjes’ en voor ‘zwakkelingen’. (Ze, de onwetende graaiers, de familie-zieken, de megalomane idioten, de sekteleden) draaien alles om; een goed mens lijkt zwak, maar is sterk in de ziel.)

   Dus politici wakker maken gaat niet. Die weten niet eens dat ze slapen. ;(

 4. Jullie spreken veel over Rusland en een klein beetje over Joodse mensen, wel hou aub rekening met de situatie in Israël en dit ten opzichte van Iran, daar zal het begin allicht te vinden zijn van WOIII, en hou dan in gedachten dat wanneer nu Jeruzalem nog eens zal aangevallen worden om alzo het Joodse volk te vernietigen Jezus wel zal tussenkomen door zijn Wederkomst te belichamen overeenkomstig voorspellingen in private openbaringen.

Regels voor reacties:
1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan.
2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd.
3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. Registreren kan hier.
4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Doe mee met de discussie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.