Tussen Benedictus en Franciscus :geen “verschillen”, maar een diepe kloof

Het boek en tevens getuigenis van Georg Gänswein, secretaris van de overleden paus Benedictus, Nient’altro che la verita (Niets anders dan de waarheid), eerst in het Italiaans verschenen, doet veel stof opwaaien.  Niet alleen toont het de achterbakse en bekrompen kantjes van Bergoglio, die volop tot uiting kwamen bij de uitvaart van paus Benedictus, het bewijst ook overduidelijk, dat de stellingen van Benedictus XVI en van Franciscus, op leerstellig en pastoraal vlak, onverenigbaar zijn.

Inzake de gevoelige ethische kwesties, abortus, homoseksualiteit en gender, was Benedictus in volledige harmonie met het leergezag van de Kerk en in absolute tegenspraak met datgene wat Franciscus predikt, ook al werd het steeds heel beleefd en met respect voor de heersende paus gezegd.

Een sprekend voorbeeld, dat Gänswein in zijn boek aanhaalt, is de mening, die Franciscus aan Benedictus vroeg, na zijn lang interview met de Civilita Cattolica in augustus 2013.

Franciscus had toen gezegd dat niet steeds de nadruk moest gelegd worden op de kwesties van abortus, homohuwelijk en het gebruik van voorbehoedsmiddelen. Voor hem zijn deze vragen immers een doorn in het oog, omdat zij in zijn ogen, als gevolg van de leer van de Kerk, die heel duidelijk is over deze kwesties, verdeeldheid zaaien. Het is volgens hem dus veel beter er over te zwijgen of, als men er toch over spreekt, de morele problematiek om te vormen tot vragen van sociale rechtvaardigheid(hulp voor vrouwen met ongewenste zwangerschappen, onthaal van homoseksuelen, enz.) …

Benedictus antwoordde op heel diplomatische wijze…

Hij stelde dat hij het in feite met hem eens was, maar hij er toch twee punten wilde aan toevoegen. Het eerste punt behelst de problemen rond abortus en het gebruik van voorbehoedsmiddelen. Het tweede punt betreft de homoseksualiteit. Hij valt Bergoglio niet frontaal aan, maar kiest een meer aangewezen methode, die wij pedagogisch zullen noemen.

Inzake abortus en voorbehoedsmiddelen, trekt hij de aandacht van Franciscus op de theologische grondslag, eerder dan op het morele of sociale aspect, door er op te wijzen dat de strijd gevoerd door Johannes-Paulus II ten gunste van het leven, eerst en vooral een strijd was voor de verdediging van de Schepper van het leven en bijgevolg voor de verdediging van God.

Over homoseksualiteit, begreep de paus-emeritus de wil van Franciscus om een <evenwicht te vinden tussen het respect voor de persoon, de pastoraal en de leer van de Kerk>. Benedictus heeft er echter wel een aspect willen aan toevoegen dat essentieel is ” en voortspruit uit < de problemen, die ontstaan doordat op dit punt een maatschappelijke propaganda-oorlog woedt. Het centrale thema is de filosofie van de gender, die beweert dat alleen het individu bepaalt of het een man of een vrouw wordt. Man of vrouw zijn is volgens deze opvatting geen realiteit van de natuur meer. De mens is een product van zichzelf. Dit betekent een radicale afwijzing van de Schepper en een manipulatie die moet bewijzen dat de mens alleen meester is van zichzelf. Binnen deze propaganda is er geen enkele belangstelling voor homoseksuele personen, maar alleen een doelbewust misbruik van de mens als wezen en een radicale ontkenning van de Schepper. Ik weet dat talrijke homoseksuele personen deze manipulatie afwijzen en vinden dat de inzet van hun leven het voorwendsel wordt van een ideologische oorlog. Bijgevolg is een krachtige en openlijke weerstand tegen deze druk noodzakelijk>. Dat is wat paus Benedictus antwoordde en waar hij van Bergoglio geen antwoord op kreeg.

Wat dus voor Franciscus bijkomstig was en voor spanningen zorgde, omdat de leer van de Kerk hierover een ondubbelzinnig oordeel uitspreekt, was voor Benedictus essentieel. Het is een vraag, waarvan de oplossing ligt op leerstellig en dus op pastoraal vlak, een pastoraal die de toepassing is van de beginselen die in de leer gebeiteld staan en zeker niet het omgekeerde, haar bron, zoals paus Franciscus in zijn geschriften en zijn toespraken wil laten uitschijnen!

Mgr.Gänswein benadrukt ook dat Benedictus op menselijk vlak verbaasd was over het ontbreken van de minste reactie vanwege Bergoglio, terwijl deze steeds beschikbaar was om iedereen te ontmoeten en te spreken. Hij begreep ook de weigering van Franciscus niet, om een antwoord te geven op de veel besproken dubia van de kardinalen Brandmüller, Burke, Caffarra en Meisner, die uiteindelijk gingen over het bestaan of het niet-bestaan van het intrinsieke kwaad.

Paus Benedictus kon ook niet begrijpen dat Bergoglio niet wilde begrijpen dat er niet-onderhandelbare beginselen bestonden, waarover geen dialoog mogelijk was. Volgens de Argentijnse jezuïetenpaus waren dat slechts “waarden”, zoals er vele bestonden, een beetje zoals “de vingers van een hand, die alle hun nut hebben”. Er bestaan volgens Bergoglio dus geen “waarden” waarover niet onderhandeld kan worden…

Het boek van Mgr.Gänswein maakt brandhout van het fabeltje dat Benedictus en Franciscus op dezelfde golflengte stonden. Nu al doen de aanhangers van Bergoglio en zijn vrienden in de gevestigde media er alles aan om het boek in een slecht daglicht te plaatsen. Dat zegt veel over hun angst om ontmaskerd te worden.

“Niets anders dan de waarheid” bevestigt dat het  morele en theologische perspectief tussen beide pausen onverzoenbaar was en blijft. Het boek zal in verschillende talen uitgegeven worden. Hopelijk ook in het Nederlands.

 

 

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

15 commentaren op “Tussen Benedictus en Franciscus :geen “verschillen”, maar een diepe kloof

  1. Zie, hoe goed en lieflijk het is,
   Als broeders eendrachtig samenzijn;
   Het is als kostelijke balsem op het hoofd,
   Het is als de Dauw van de Hermon,
   Die neerslaat op de bergen van Sion;
   Want daar geeft Jahweh zijn zegen,
   En leven tot in eeuwigheid!
   — Koning David in Psalm 133 [132], Petrus Canisius 1967.

 1. Even een praktische mededeling over eten.

  Insecten (krekels in dit geval) kunnen nu in verschillende producten worden gedaan:
  Multigrain bread and rolls, crackers and breadsticks, cereal bars, dry pre-mixes for baked products, biscuits, dry stuffed and non-stuffed pasta-based products, sauces, processed potato products, legume- and vegetable- based dishes, pizza, pasta-based products, whey powder, meat analogues, soups and soup concentrates or powders, maize flour-based snacks, beer-like beverages, chocolate confectionary, nuts and oilseeds, snacks other than chips, and meat preparations, intended for the general population.
  Men kan rekening houden met allergische reacties:
  Acheta domesicus (huiskrekel) may cause allergic reactions in persons that are allergic to crustaceans, molluscs and dust mites.

  De ingrediënten van de krekels:
  Description/Definition:

  The novel food is partially defatted powder obtained from whole Acheta domesticus (house cricket) following a series of steps involving a 24 hours fasting period of the insects to allow them to discard their bowel content, the sacrifice of the insects by freezing, washing, thermal processing, drying, oil extraction (mechanical extrusion), and grinding.

  Characteristics/Composition:
  Crude protein (N x 6,25) (% w/w): 74,0 – 78,0
  Fat (% w/w): 9,0 – 12,0
  Moisture (% w/w): 3,0 – 6,0
  Crude fibre (% w/w): 8,0 – 10,0
  Chitin (*1) (% w/w): 4,0-8,5
  Ash (% w/w): ≤ 5,6
  Peroxide value (Meq O2/kg fat): ≤ 5,0
  Manganese: ≤ 100,0 mg/kg
  Cyanide: ≤ 5,0 mg/kg

  Heavy metals:
  Lead: ≤ 0,1 mg/kg
  Cadmium: ≤ 0,025 mg/kg

  Mycotoxins:
  Aflatoxins (Sum of B1, B2, G1, G2): ≤ 0,4 μg/kg
  Deoxynivalenol: ≤ 200,0 μg/kg
  Ochratoxin A: ≤ 1,0 μg/kg
  Dioxins and dioxin like PCBs:
  Sum of dioxins and dioxin-like PCBs UB, ( (*2)WHO2005 PCDD/F-PCB-TEF): ≤ 1,25 pg/g fat

  Microbiological criteria:
  Total aerobic microbial count: ≤ 105 CFU/g
  Yeasts and moulds: ≤ 100 CFU/g
  Escherichia coli: ≤ 50 CFU/g
  Salmonella spp.: Not detected in 25 g
  Listeria monocytogenes: Not detected in 25 g
  Bacillus cereus (presumptive): ≤ 100 CFU/g
  Enterobacteriaceae (presumptive): < 100 CFU/g
  Coagulase-positive staphylococci: ≤ 100 CFU/g

  (*1) Chitin calculated as the difference between the Acid Detergent Fibre fraction and the Acid Detergent Lignin fraction (ADF-ADL), as described by Hahn et al. (2018).

  (*2) Upper bound sum of polychlorinated dibenzo-para-dioxins (PCDDs)-polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) and dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCBs) expressed as World Health Organization Toxic Equivalent Factors (using WHO-TEFs of 2005)).

  CFU: Colony Forming Units.’

    1. Derks,

     Zie:

     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32023R0005

     U kunt teksten in andere talen vertalen door de tekst te kopieren en dan in ‘vertaal’ van Google te stoppen.

     Ik zal het voor u doen:

     “Een praktische mededeling over eten.

     Insecten (krekels in dit geval) kunnen nu in verschillende producten worden gedaan:
     Meergranenbrood en -broodjes, crackers en soepstengels, mueslirepen, droge voormengsels voor gebakken producten, koekjes, droge gevulde en niet-gevulde producten op basis van pasta, sauzen, verwerkte aardappelproducten, gerechten op basis van peulvruchten en groenten, pizza, pasta -producten, weipoeder, vleesanalogen, soepen en soepconcentraten of -poeders, snacks op basis van maïsmeel, bierachtige dranken, chocoladesuikergoed, noten en oliehoudende zaden, snacks anders dan chips en vleesbereidingen, bestemd voor de algemene bevolking.
     Men kan rekening houden met allergische reacties:
     Acheta domesicus (huiskrekel) kan allergische reacties veroorzaken bij personen die allergisch zijn voor schaaldieren, weekdieren en huisstofmijt.

     De ingrediënten van de krekels:
     Beschrijving/definitie:

     Het nieuwe voedingsmiddel is een gedeeltelijk ontvet poeder dat wordt verkregen uit hele Acheta domesticus (huiskrekel) na een reeks stappen waarbij de insecten 24 uur lang vasten om hun darminhoud af te voeren, het offeren van de insecten door invriezen, wassen, thermisch verwerken, drogen, oliewinning (mechanische extrusie) en malen.

     Kenmerken/Samenstelling:
     Ruw eiwit (N x 6,25) (% w/w): 74,0 – 78,0
     Vet (% w/w): 9,0 – 12,0
     Vocht (% w/w): 3,0 – 6,0
     Ruwe celstof (% w/w): 8,0 – 10,0
     Chitine (*1) (% w/w): 4,0-8,5
     As (% w/w): ≤ 5,6
     Peroxidegetal (Meq O2/kg vet): ≤ 5,0
     Mangaan: ≤ 100,0 mg/kg
     Cyanide: ≤ 5,0 mg/kg

     Zware metalen:
     Lood: ≤ 0,1 mg/kg
     Cadmium: ≤ 0,025 mg/kg

     mycotoxinen:
     Aflatoxinen (som van B1, B2, G1, G2): ≤ 0,4 μg/kg
     Deoxynivalenol: ≤ 200,0 μg/kg
     Ochratoxine A: ≤ 1,0 μg/kg
     Dioxines en dioxineachtige PCB’s:
     Som van dioxinen en dioxineachtige pcb’s UB, ((*2)WHO2005 PCDD/F-PCB-TEF): ≤ 1,25 pg/g vet

     Microbiologische criteria:
     Totaal aëroob kiemgetal: ≤ 105 CFU/g
     Gisten en schimmels: ≤ 100 CFU/g
     Escherichia coli: ≤ 50 kve/g
     Salmonella spp.: Niet gedetecteerd in 25 g
     Listeria monocytogenes: Niet gedetecteerd in 25 g
     Bacillus cereus (vermoedelijk): ≤ 100 CFU/g
     Enterobacteriaceae (vermoedelijk): < 100 CFU/g
     Coagulase-positieve stafylokokken: ≤ 100 CFU/g

     (*1) Chitine berekend als het verschil tussen de Acid Detergent Fiber-fractie en de Acid Detergent Lignine-fractie (ADF-ADL), zoals beschreven door Hahn et al. (2018).

     (*2) Bovengrens som van polychloordibenzo-para-dioxinen (PCDD's)-polychloordibenzofuranen (PCDF's) en dioxineachtige polychloorbifenylen (PCB's), uitgedrukt als Toxic Equivalent Factors van de Wereldgezondheidsorganisatie (met behulp van WHO-TEF's van 2005)).

     CFU: kolonievormende eenheden.'

     1. Ik zocht het even na, en wat blijkt, het lijkt te mogen, dat eten van sommige insecten:

      Leviticus 11:22 “comedere debetis ut est brucus in genere suo et attacus atque ophiomachus ac lucusta singula iuxta genus suum”

      1. U maakt dit voortreffelijke katholieke Forum; te schande, beste Raphaël, met uw belachelijke teksten over insecten in de soep of de stamppot. Gekker kan niet. Stop met uw idioterie van kleine beesten, val ons daarmee niet lastig op een in eerste instantie, geestelijke en kerkelijk gelieerde webstek. Becommentarieer liever het laatste artikel van Mgr. Vigano, gepubliceerd op LifeSiteNews. Ga weg, en vervuil een andere webstek met uw smeersels.

       1. Beste Jules,

        Ik dacht mijn katholieke ‘vrinden’ eens in te lichten. En anders leest u het toch niet? Er is massale oversterfte en nu gaan ze het eten ook al bederven? En u vindt het gedrag van de kerk of de ‘roddels’ van ene Georg Gänswein belangrijker?
        U praat liever over geestelijke en kerkelijk gelieerde zaken?
        Komaan, met beide beentjes in de klei staan, mijn beste. Dit heeft misschien rechtstreeks te maken met het verraad aan de mensheid, en dat lijkt waarschijnlijk ook aan de kerk gelieerd.
        Tenslotte; zonder goed eten is er ook geen geloof, want zonder goed eten is er geen leven en dus geen mens om gelovig te zijn. En met deze bizarre oversterfte zijn er straks wellicht niet eens genoeg mensen meer die met u kunnen babbelen.
        Dus niet zo zeuren. Zonde.

 2. “Alles is geoorloofd! Maar niet alles is heilzaam! Alles is geoorloofd! Maar niet alles is stichtend. Niemand zoeke zijn eigen belang, maar dat van de naaste.” 1 Kor. 10:23-24.

  “Derhalve, of gij eet, of drinkt, of wat gij ook doet, doet alles ter ere Gods!” 1 Kor. 10:31.

  “Geeft geen aanstoot aan joden of heidenen, noch aan de Kerk van God; zoals ook ikzelf allen in ieder opzicht terwille ben, en niet mijn eigen belang zoek, maar dat van de grote menigte, opdat ze behouden wordt.” 1.Kor. 10:32-33.

  “Weest mijn navolgers, zoals ik het ben van Christus!” 1 Kor. 11:1.

  — Paulus aan de Kerk van Korinte — Petrus Canisius 1967 —

 3. Van normaal natuurlijke insecten eet men niet het uiterlijke exoskelet, maar de industrie verwerkt dit wel door alles samen fijn te malen.
  Ten tijde van de Apostel Paulus was er nog geen sprake van industrie en dictatuur tot in de voedselbereiding toe.
  Zie:
  eindtijdklok.org/2023/01/24/schaaldieren-en-insecten-bevatten-chitine-even-uitgelegd/

Regels voor reacties:
1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan.
2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd.
3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. Registreren kan hier.
4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Doe mee met de discussie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.