Mag er nog over het Christelijk huwelijk gesproken worden?

Tegenwoordig worden Christenen, en zeker de dinosaurussen onder hen die nog steeds traditionele waarden aanhangen, aangemaand om “mee te gaan met hun tijd” en zich wat “toleranter” op stellen. Ongezouten meningen, en vooral deze over het huwelijk en de seksuele moraal, worden namelijk als “kwetsend” of “veroordelend” gezien. Vaak wordt de persoon in kwestie zelf aan de eigen jeugdzonden herinnerd, alsof enkel perfecte mensen het recht hebben om hun mening te verwoorden over wat best is voor henzelf en de maatschappij. De achterliggende gedachte hierbij is dat de Kerk enkel bestaat voor heiligen, of minstens doodbrave, wereldvreemde pilaarbijters, die nooit geen persoonlijke uitdagingen hebben gekend. Wanneer er uiteindelijk wordt vastgesteld, dat de Kerk vooral bestaat uit onvolmaakte mensen van vlees en bloed, worden Christenen beschuldigd van hypocrisie en worden ze gevraagd om hun mond te houden. Het resultaat is dat er geen ruimte meer is voor de invraagstelling van de hedendaagse maatschappelijke gedachtepatronen, wat bijzonder jammer is. 

Toch heeft de lijdende en zoekende mens vandaag misschien meer dan ooit behoefte aan morele wegwijzers en normen, ook al zijn ze soms heel moeilijk te volgen in een maatschappij waar de Christelijke moraal vaak botst met de realiteit van hedendaagse relaties. Moet een mens voor altijd single blijven, omdat de meerderheid van de maatschappij niet meer in het huwelijk gelooft en ongehuwd samenwonen of voorhuwelijkse seks als normaal beschouwt? Want als er één groep bijzonder opdringerig is, dan is het wel die van de sceptici inzake de traditionele huwelijksmoraal. Het huwelijk wordt door deze mensen als een onnodige risicofactor gezien, die slechts na een jarenlange en zorgvuldige doorlichting van de partner en diens verborgen tekortkomingen gesloten kan worden. Samenwonen of lange voorhuwelijkse LAT-relaties, daarentegen, verdedigen ze als als de meest “redelijke” en “veilige” keuzes, ongeacht of dit ondertussen achterhaald is of niet. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat voorhuwelijks samenwonen of voorhuwelijkse seks de kans op een latere scheiding zelfs kunnen verhogen.

Het is daarom belangrijk om te beseffen wat het huwelijk wel en niet is. Het is bijvoorbeeld helemaal niet bedoeld om mensen schuldgevoelens aan te praten of het ongeluk in te drijven. Het huwelijk als instituut, en de daaruit voortvloeiende buitenhuwelijkse seksuele onthouding, draait, ondanks de hedendaagse obsessie met romantiek en erotiek, namelijk helemaal niet rond emotie, maar rond zuiver pragmatisme op maatschappelijk en individueel vlak.  Het feit dat het huwelijk doorheen de eeuwen en culturen steeds heeft bestaan, vormt bovendien een sterke aanwijzing dat het goed “werkt” voor de mens. Zelfs de lange strijd van homoseksuelen om burgerlijk te mogen trouwen, toont de essentiële behoefte van de mens aan een levenslang engagement.  Periodes van seksuele “vrijheid” zijn daarentegen vaak voorboden van verval, met het Romeinse rijk als meest bekend voorbeeld.  Het zou dus van grote arrogantie getuigen om traditionele instituten als het huwelijk als “verouderd”, “niet prioritair”, of erger nog, als “risicovol” af te voeren en te vervangen door vaak vrijblijvende samenlevingsvormen, die hun duurzaamheid op geen enkel moment in de geschiedenis hebben bewezen. In deze volatiele tijden lijkt een ethiek van engagement en trouw daarom meer dan ooit aan de orde. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

24 commentaren op “Mag er nog over het Christelijk huwelijk gesproken worden?

 1. @ Jo,
  Misschien leest u een moderne of protestantse bijbel?

  Petrus Canisius zegt dat in dit vers twijfel bestaat over het Latijns vulgaat.
  Dus volgens hem: “De vrouw keert terug tot haar man.”
  Waar het om gaat is dat een periode van grote verdrukking voorbij was en de gezinnen weer op normale wijze konden heropleven.

  Trouwens, indien men weer vrij kan leven kan de vrouw weer haar man ‘omgeven’ zoals vrouwen dat plegen te doen, zij het niet altijd op aanvaardbare wijze. Hekserij is namelijk van alle tijden.

  Daarom denk ik dat Petrus Canusius gelijk heeft en dat zijn vertaling de voorkeur verdient.
  Dat komt inderdaad overeen met de huidige buitenmaatse verwarring; na onze grote verdrukking zal het gezinsleven weer blij en devoot kunnen worden.

  1. Hekserij is namelijk van alle tijden.

   Wat weet jij nou van heksen in dat tyfeus moeras in Vlaanderen

   Een paar dorps kneuzen daar in Riemst

 2. @Katharina Gabriels,
  Mooi, correct en overdacht artikel.
  Mijn privé-vraag aan Uzelf en Uw gezin: betrek dit alles ook op:
  1. covid + wel of niet vaccinatie
  2. wel of niet regelmatige kerkgang
  3. wel of niet kerkelijk huwelijk
  4. wel of niet volledig(!) vertrouwen op God en Zijn zéér goede(!) Schepping.

 3. Katharina, u verwijst naar een onderzoek uit 2003, gebaseerd op cijfers uit 1995. Een en ander zal dus inmiddels wel achterhaald zijn. (Premarital Sex, Premarital Cohabitation, and the Risk of Subsequent Marital Dissolution Among Women)

  U schrijft: “Samenwonen of lange voorhuwelijkse LAT-relaties, daarentegen, verdedigen ze als als de meest “redelijke” en “veilige” keuzes, ongeacht of dit ondertussen achterhaald is of niet. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat voorhuwelijks samenwonen of voorhuwelijkse seks de kans op een latere scheiding zelfs kunnen verhogen.”

  En dit is precies wat het artikel dus NIET betoogt.

  Op blz. 445 vinden we al de voorbode van de conclusie:
  “I find that neither premarital
  intercourse nor premarital cohabitation, if limited
  to a woman’s husband, is linked to the subsequent
  risk of marital disruption. However, intimate pre-
  marital relationships with other men are associated
  with a substantial increase in the likelihood of di-
  vorce”

  En in de conclusie zelf:

  “The most salient finding from this analysis is
  women whose intimate premarital relationships
  are limited to their husbands-either premarital
  sex alone or premarital cohabitation–do not ex-
  perience an increased risk of divorce. It is only
  women who have more than one intimate pre-
  marital relationship who have an elevated risk of
  marital disruption. This effect is strongest for
  women who have multiple premarital coresidental
  unions. These findings are consistent with the no-
  tion that premarital sex and cohabitation have be-
  come part of the normal courtship pattern in the
  United States. They do not indicate selectivity on
  characteristics linked to the risk of divorce and do
  not provide couples with experiences that lessen
  the stability of marriage.” (blz. 453)

  Uw bron stelt dus dat meer echtscheidingen door samenwonen of voorhuwlijkse seks (tenzij er relaties aan voorafgegaan zijn) niet aangetoond is.
  ———-
  En het is een fabel dat het Romeinse Rijk ten onder gegaan zou zijn aan losbandigheid. Zie bv. “Val van het West-Romeinse Rijk” op Wikipedia.

  1. @Rinze,
   U bedoelt: Wikipedia beweert wat ánders dan vele scholen hun leerlingen altijd geleerd hebben +
   U neemt Wikipedia serieuzer dan het onderwijs ons jarenlang geleerd heeft.
   Anders gezegd: U meent inzake dit onderwerp door één wikipedia – artikel het gehele onderwijs inzake dit onderwerp op de schop kunt nemen.

   Als U net zo trouw bent aan Uw echtgenote als aan Uw genoten onderwijs, dan vrees ik het ergste.

   1. @Rinze,
    Mij valt ineens op, dat U een ándere avatar heeft (een avatar is persoonsgebonden en is een plaatje dat als gebruikersafbeelding op het internet wordt gehanteerd).
    U gelieve dat te verklaren!!!

    1. @P. Derks
     Nu u het zegt, zie ik het ook. Geen idee. Dit was het eerste bericht sinds lang dat voor moderatie werd opgehouden. Misschien heb ik me in mijn e-mailadres vertypt? Bericht is wel van mij afkomstig. Goed dat u op deze zaken alert bent!

     1. @Rinze,
      Allereerst: bedankt voor Uw antwoord.
      Dat heeft NIÉTS(!!!) te maken met het vertypen van Uw mailadres.
      Dus, Uw verklaring is absoluut géén verklaring.
      Nu a.u.b. de échte verklaring.

      1. @Rinze,
       Al ondertekent U met: mister X in de A – straat te B.
       Dan nóg blijft Uw avatar hetzelfde.
       Dus, nú a.u.b. ’n verklaring van U

        1. Ik ben geen EU-spion, heer Derks. De EU ronselt uitsluitend mensen met een exceptioneel hoog IQ. Dat weet u best.

         1. @Rinze,
          U heeft nog stééds geen verklaring gegeven van Uw twee(!!!) totaal verschillende avatars.
          En sorry, maar techniek liegt niet.

 4. @Raphaël,
  Zwaar kinderachtige reactie van U.
  Het gaat er niet om hoe dit afloopt: het gaat ‘m om de waarheid.

  1. @P. Derks,
   Nou zeg, kinderachtig. . . Tjonge jonge.
   Natuurlijk gaat het om de waarheid, maar ik mag er toch wel een grapje over maken?

   1. @Raphaël,
    Ik weet niet (c.q. Ik ben niet geïnteresseerd wat ánderen ervan vinden), maar ik ben op deze site met het doel van waarheid te vinden over een groot scala van onderwerpen.

    Over liegen (= zeer welbewust de waarheid verdraaien) dient – wat mij betreft – NIMMER(!) ’n grapje gemaakt te worden.

    1. Oeps
     Onze posten kruisten elkaar.
     Mee eens hoor: over pertinent liegen kunnen geen grapjes gemaakt worden.

   2. Maar ja, aan de andere kant. Als de ‘grapjes’ niet gewaardeerd worden, dan zijn ze natuurlijk zinloos want dan missen ze doel.
    Dank u voor het inzicht.

    Btw, het betreffende plaatje lijkt mij nieuw hier. Het e.e.a. kan erop wijzen dat er een post onderschept is en weer opnieuw gepost. Dan zou de post het plaatje van de (tweede, de eerste is de schrijver) poster kunnen krijgen.

    Zo kan het dus dat de eerste poster eerlijk is.

    1. @Raphaël,
     Indien bijvoorbeeld op televisie naar André van Duin gekeken wordt, dan wéét iedereen dan alles en iedereen op de hak genomen wordt. Dat is op deze site NIMMER(!) van toepassing, daar dit een SERIEUZE site is.

     Einde van deze discussie.

     1. @P. Derks,
      Over humor hebben we het nog wel een andere keer. Zag u wel het tweede deel van mijn reactie?
      Ik heb trouwens onder het vorige item een linkje geplaatst van de heer Poetin’s laatste toespraak.

 5. Wegens de ‘discussie’ met @Raphaël is de dicussie met @Rinze volledig ondergesneeuwd.
  Daarom een herhaling van mijn laatste reactie naar @Rinze:

  @Rinze,
  U heeft nog stééds geen verklaring gegeven van Uw twee(!!!) totaal verschillende avatars.
  En sorry, maar techniek liegt niet.

  1. Herhaling, want ik merk dat u het wellicht niet gezien heeft:
   Btw, het betreffende plaatje (icoontje bij de naam) lijkt mij nieuw hier.

   Het gebeuren met die post kan erop wijzen dat die post onderschept is en weer opnieuw gepost is. Dan zou de post het plaatje van de (tweede, de eerste is de schrijver) volgende poster kunnen krijgen.
   Zo kan het dus dat de eerste poster eerlijk is en er dus niets van begrijpt.

   Er zijn nog meer technische verklaringen te verzinnen. Want nee, techniek zelf is bepaald dom en ‘liegt’ dus niet, maar een ‘probleem’ (misbruik van) met de techniek kan dieper in de techniek liggen dan bij de afzender. Ik weet dat, u waarschijnlijk niet, vandaar dat ik het meld. Er kan meer aan de hand zijn, en daar lijkt het mij een beetje op. Ook Rinze hoeft geen verstand van ICT te hebben en kan dat dan ook niet begrijpen en kan dan misschien ook geen verklaring geven.

 6. @Raphaël,
  Voor de eerste keer bemerk ik. dat U TE(!!!) goed van geloof bent.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht