31 commentaren op “Het donkere verleden van de Britse monarchen… of oligarchen?

 1. Vlad Dracula (ca. 1431-1476) – Bijgenaamd ‘de Spietser

  Niks aan de hand mensen alles komt goed

 2. @Jo,
  Zodra er iets negatiefs gemeld zou kunnen worden, bent u als de kippen erbij.
  Heeft U ergens een trauma opgelopen?

 3. @Edwin Vissers,
  Oei. da’s foute boel.
  Au, de aliëns zijn mij aan het bijten … of waren het nog late wintermuggen?

 4. Edwin Vissers…

  Je schreef:: “De roomse katholiek kerk is de meest satanische organisatie op aarde ,ze moeten totaal vernietigd worden .. EN de aanhangers ‼️ook.” ..OVER DAT ging mijn reactie.
  Jo ..

 5. @Jo,
  Heerlijk: Al dat negatieve over de R.K. kerk.
  En dát alles ook nog (voorlopig ongestraft) kunnen schrijven op een R.K. site!!!

  1. @Edwin Vissers,
   @Eric heeft totaal niet op dit artikel geschreven!!!

   Ik denk, dat U MIJ bedoelt.
   En sorry, maar ik behoor officieel tot de allerlaatste babyboomers. En MIJN leeftijdsgenoten hebben – in ieder geval in MIJN streek – allemaal enorme werkloosheid en armoe gekend. Ik kon hele buurten waar letterlijk NIEMAND werkte.

   Denk dus stevig na voordat U in het vervolg iemand ergens van beschuldigt. En sorry, dat ik geboren ben. Daar kon ik als baby NIETS aan doen. (Kon Ú wel iets aan Uw geboorte doen???)
   U bent niets anders dan ’n hoop stinkende stront.

  2. En @Edwin Vissers,
   Ik heb vele dagen gekend, dat ik niets te eten had, In die tijd had ik geen weegschaal, maar mensen uit Biafra (kent U dat land nog?) zouden mij te eten hebben gegeven.
   Google eens op: biafra hongersnood

   U heeft toch steeds ’n grote mond: Wanneer heeft Uzélf honger geleden???

 6. Los van de andere tijd – flexwerk, dure huisvesting etc – waarin jongeren duidelijk onderdoen voor de ouderen speelt ook het numerieke verschil een grote rol. Ouderen zijn behoorlijk fanatiek en strijdlustig, lees egoïstisch, als het gaat om het beschermen van hun belangen. Ze hebben er zelfs een partij voor opgericht, die er alleen kon komen omdat er zo veel ouderen zijn.
  Er lijkt een nieuwe generatie X te ontstaan. De oude X’ers hebben na het vertrek van de babyboomers genoegen moeten nemen met de restjes die er nog lagen. Hun kans op roem was verkeken omdat de babyboomers maar geen genoeg konden krijgen van hun welvaart en hun welstand. Ze blokkeerden de doorstroming binnen bedrijven wat maakte dat veel X’ers voor zichzelf begonnen.

  Ik loop iedereen op te stoken om de babyboomers in de crematoriums te krijgen ,dat je vanaf de maan de rook ziet !

  Eenzelfde lot gaan de jongeren tegemoet, wie geen flex wil wordt ZZP. En dat is geen uitweg maar een noodoplossing.

  1. @Edwin Vissers,
   Ondanks wat ik geschreven heb, durft U nog ZO’N anrwoord te geven???!!!
   Ik hoop werkelijk dat U eenzelfde tijd meemaakt als MIJN leeftijdsgenoten.

   U bent écht ’n stuk stront.

 7. @: Edwin Vissers ..

  Je schreef:: >> Ik loop iedereen op te stoken om de babyboomers in de crematoriums te krijgen ,dat je vanaf de maan de rook ziet ! <<

  Vind je dat normaal om je zo extreem uit te drukken ..ook in andere reacties heb je zo'n dergelijke taal geuit.. man man..man,😱
  Jo…

  1. @: Edwin Vissers,
   Behalve ’n stuk stront, bent U ook nog compleet wereldvreemd.
   Anders gezegd: U bent ’n eigenaardig man

   eigenaardig =
   Afwijkend 2) Apart 3) Bespottelijk 4) Bevreemdend 5) Bijzonder 6) Bizar 7) Buitenissig 8) Curieus 9) Dwaas 10) Eigendommelijk 11) Eigenwijs 12) Excentriek 13) Gek 14) …

 8. Wie ben ik in Christus?

  .ben ik geaccepteerd
  Johannes 1:12 Ik ben een kind van God.
  Johannes 15:15 Ik ben een vriend van Christus.
  Romeinen 5:1 Ik ben rechtvaardig verklaard.
  1 Korintiërs 6:17 Ik ben verbonden met de Heer, één van geest met Hem.
  1 Korintiërs 6:19-20 Ik ben gekocht en betaald. Ik ben Gods eigendom.
  1 Korintiërs 12:27 Ik ben een lid van het lichaam van Christus.
  Efeziërs 1:1 Ik ben een heilige.
  Efeziërs 1:5 Ik ben door God als Zijn kind geadopteerd.
  Colossenzen 1:14 Ik ben verlost en al mijn zonden zijn vergeven.
  Colossenzen 2:10 Ik ben volmaakt in Christus

  ..ben ik verlost
  Romeinen 8:1-2 Ik ben voor eeuwig vrij van veroordeling.
  Romeinen 8:28 Ik ben verzekerd dat alle dingen medewerken ten goede.
  Romeinen 8:31-34 Ik weet dat niemand mij nog kan veroordelen.
  Romeinen 8:35-39 Ik kan nooit meer gescheiden worden van de liefde van God.
  2 Korintiërs 1:21-22 Ik ben bevestigd in, gezalfd en verzegeld door God.
  Colossenzen 3:3 Ik ben met Christus verborgen in God.
  Filippenzen 1:6 Ik ben er zeker van dat God het goede werk dat Hij in mij begonnen is ook zal afmaken.
  Filippenzen 3:20 Ik ben een hemelburger.
  2 Timoteüs 1:7 Ik heb geen geest ontvangen van lafhartigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid.
  Hebreeën 4:16 Ik ontvang genade/barmhartigheid wanneer ik ze nodig heb.
  1 Johannes 5:18 Ik ben uit God geboren en de boze heeft geen vat op mij

 9. @Edwin Vissers,
  U kunt hooguit heilig wórden, U kunt echter ook verdóemd worden.
  Anders gezegd: U bent – net zoals ieder mens – onderweg

 10. @: Edwin Vissers

  Je schreef elders in een artikel:: “De roomse katholiek kerk is de meest satanische organisatie op aarde ,[[ze moeten totaal vernietigd worden]] .. ‼️‼️[[EN de aanhangers ook.”]]
  Dat de kerk door infiltratie van de Illuminati-vrijmetselarij en bergoglio satanisch is geworden begrijpen wij hier ook.
  Maar je schreef ook dat de aanhangers van de katholieke kerk totaal vernietigd moeten worden..

  Dit is dus totaal in tegenspraak met je reactie op: >>>
  Edwin Vissers schreef: ••15 september 2022 om 10:13
  Wie ben ik in Christus?
  .ben ik geaccepteerd
  Johannes 1:12 Ik ben een kind van God. ..enz.
  Je wekt de indruk dat je overbelast bent.. door wat dan ook.

  1. @Jo ,
   Waw. Dat is ’n zéér correcte vraag, op een zeer correcte manier ingeleid.
   Dat ben ik niet van U gewend (U bent anders net zo direct als ikzelf).

 11. Aan Edwin Vissers,

  Die verzameling teksten over ••wie ben ik in Christus•• is niet alleen voortreffelijk maar ook waard deze te overdenken.. apart, maar ook in hun context..en verdere samenhang. Dat is de ellende en de val van veel katholieken.. ze zijn te beperkt in hun kennis van de h.Schrift.
  Veel katholieken die nog een beetje geloof hebben [redeneren] vaak als een kip zonder kop.

  In de geschriften van [de Vrouwe van alle volkeren] wordt ook naar de gescheiden christenen gewezen in de eindtijd.. de kinderen van de reformatie, met de verzamelnaam -protestanten- ik noem ze de sola Scriptura christenen, {alleen de h.Schrift} ..het zicht daar alleen op beroepen is een dwaling.. en is eigenlijk ook een ketterij.. want je ontkent de gestichte kerk op H.Petrus en haar leergezag..etc.
  Na De Waarschuwing (het reinigingsoordeel in het 6e zegel)..zal alleen nogmaar de katholieke kerk bestaan.. aangekondigd in vele profetieën.
  Jo

 12. Katholiek brandhout ,ik voer elke dag oorlog ,en loop daarbij groot gevaar

  https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fonepeterfive.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2FPloumen-1-768×474.jpg&f=1&nofb=1

  BNR – And there is another prize, from the pope …

  Lilianne Ploumen – Yes, I won another prize. I received a high award from the Pope.

  BNR – For what you did for abortions?

  Ploumen – Well, it doesn’t say that, but it is in itself interesting that it says it is for service/merits for society.

  BNR – Well, that would be applicable to a lot of other people.

  Ploumen – Yes, for sure, but the Vatican probably knows that I started “SheDecides” and they gave me this prize – very special.

  BNR – What kind of prize is it, exactly?

  Ploumen – Commander in the order of Gregorius.

  BNR – Congrats.

  Ploumen – Thank you.

  BNR – It is rather progressive of the Pope.

  Ploumen – Yes, very. And I am very happy with it.

  BNR – Do you see it as confirmation of what you are doing for girls and women, for abortion?

  Ploumen – Yes, that, and also, the last couple of years I invested a lot of time in establishing contacts with the Vatican.

  BNR – Lobbying?

  Ploumen – Yes, Lobbying. Especially since the Vatican, mainly with the previous popes, were very rigid when it comes to women’s rights. And that is not going to change in the short term, but perhaps there are some areas in which we can work together, and that is what I tried. For example, the Church is also against child marriages. For us, it may seem strange, but in a lot of countries, the Church has a strong influence. So, if a bishop can say that it is not a good idea to force a 14-year-old to marry, then that may help. For example, there is a bishop in Uganda who spoke out against homosexuality. Then the Vatican said, ‘Okay, we are not actively promoting homosexuality, but man is created as he is and we have to accept him in that way.’

  What Happens When You Pray for the Unborn in Extremely Woke City?

  https://youtu.be/ROJztoFPDvM

  1. @Edwin Vissers,
   U kunt goed Chinees. Wij léven echter in België of Nederland.
   Het is hoogst ongepast (onopgevoed?) om in in een ándere taal te schrijven.

   1. @Edwin Vissers,
    Verder heeft U ook nog de correcte(!) vragen van @Jo nog niet beantwoord.

 13. Aan Edwin Vissers… naar aanleiding van je reactie op 16 september 2022 om 09:45

  Alias {Katholiek brandhout} ..wordt dat je nickname inplaats van Edwin Vissers..
  Een merkwaardige keuze… wat was de aanleiding van die inspiratie 😱….😂..🤣
  Mijn alias = Jo ..🤝

  1. @Jo,
   Laat U niet opjutten. Dat is de enige bedoeling van hem (Hij is waarschijnlijk nog maar ’n jonkie).

 14. Maar de dag van de Heer zal net zo onverwachts komen als een dief in de nacht. Dan zal de hemel met een vreselijk lawaai vergaan, de elementen zullen door vuur worden verteerd, alles waaruit de aarde bestaat en alles wat op aarde is gedaan, zal verbranden. (2 Petrus 3:10, BB / HB)

  Brandhout

 15. Aan Edwin Vissers.. ❓😎alias katholiek brandhout..

  Het is gemakkelijk van alles van anderen hier te posten..
  Maar kun je ook origineel zijn …iets van jezelf.. over persoonlijke inzichten die hout 🤭snijden..

  Of kunnen wij straks bij jou dan terecht voor rest brandhout.. als de stroom uitvalt.. “door Putin”.
  😎Jo.

 16. Het DNA bestaat uit 4 elementen: waterstof, stikstof, zuurstof, koolstof, samen vormend Y-H-W-G. Koolstof is wat ons fysieke en aardse wezens maakt. Als koolstof wordt vervangen door stikstof, hebben we allemaal kleurloze, reukloos en onzichtbare gassen! Zij vormen de letters Y-H-W-H, wat de naam van God is. ………………………….. De YHWH Code

  ‘Daad van naastenliefde’: bisschoppen wereldwijd pleiten voor vaccinatie tegen Covid

  Bizarre informatie over Judaïsme en Zionisme. Uitgelegd waarom de heidenen van goy (niet joden) uitgeroeid moeten worden. Waarom er expres door middel van vaccins en vergiftiging van voedsel zo veel kinderen gender verward zijn tegenwoordig van androgeen. En nog veel meer Cabal geheimen.

  https://youtu.be/m7YbA-zfhjU

  Voor deze moet je even gaan zitten .

  Ik neem nu afscheid van dit forum

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht