Docu: Wat is een vrouw? | de zoektocht van een man naar het antwoord op dé vraag van onze generatie

Het is de vraag die je niet mag stellen. De documentaire die je niet mag zien. Zijn genderrollen slechts een ‘sociale constructie’? Kan een vrouw ‘gevangen zitten in een mannenlichaam’? Betekent vrouw zijn überhaupt iets? Vroeger dachten we dat vrouw-zijn iets te maken had met biologie, maar de “experts” blijven ons verzekeren dat dit absoluut niet het geval is. Dus ging Matt Walsh (praktiserend Katholiek) om de tafel zitten met die experts en vroeg het hen rechtstreeks. Hij ontdekt dat niemand – geen artsen, therapeuten, psychiaters of politici – het woord ‘vrouw’ kan definiëren.

Walsh onthult de schokkende en gruwelijke wortels van de radicale genderideologie en leert precies hoe activisten en ideologen onze kinderen proberen te hersenspoelen. Hij onthult ook een strategie om de collectieve waanzin die onze samenleving heeft overgenomen te verslaan. Ga met Walsh mee op zijn vaak komische, maar diep verontrustende reis en beantwoord de vraag waarvan generaties voor ons niet wisten dat ze die moesten stellen: Wat is een vrouw?

Auteur:Gwijde Van der Valk

13 commentaren op “Docu: Wat is een vrouw? | de zoektocht van een man naar het antwoord op dé vraag van onze generatie

 1. Gender is een perceptie, zegt de mevrouw. En perceptie is waarneming. Waarnemen doen we met behulp van de zintuigen: horen, zien, voelen, proeven en ruiken. (En het derde oog, dacht ik, maar dit terzijde)

  Wanneer we als kind aan de waarnemingen woorden gaan geven ontstaat (volgens mij) het zelfbewustzijn. Het leert wat ik betekent, mama, papa, nee. . . Het leert zijn naam, het leert tellen, klok kijken. Wanneer het kind dat geleerd heeft vergeet het dat het alles zo geleerd heeft, sterker nog, het besefte het niet eens en is er later van overtuigd dat wat hij geleerd heeft echt zo is. Een stoel blijkt een ding te zijn om op te zitten, een bed om in te slapen. De lessen zelf zijn meestal vergeten, de stof blijft.

  Zo zijn dus (onbewust) woorden gekoppeld aan het onderbewustzijn, dat, als alles goed gaat, wij daar de rest van zijn of haar leven van kunnen profiteren. Het is vergelijkbaar met leren fietsen, dat is een kunst die te leren is en eenmaal aangeleerd blijft het talent bestaan. Zo ook met woorden. Die zijn aangeleerd en blijven beschikbaar (als alles goed gaat en de gezondheid goed blijft.)

  Maar je moet er niet teveel over nadenken. Woorden komen vanzelf als je de wil hebt om iets weer te geven, zoals ik nu bijvoorbeeld doe. Ik hoef alleen te willen en te hopen dat wat er uit mijn vingers komt voor u aangenaam is. Zonder teveel spel- of taalfouten. Maar het gaat dus vanzelf. Een ‘wonder’.

  Het woord vrouw hebben we dus (ook) aangeleerd. Dat is een vanzelfsprekendheid geworden. Zo ook man. Dus als iemand vraagt: “wat is een vrouw precies?” dan is dat lastig beantwoorden, want je leerde dat wel als kind, maar weet niet meer wat er toen in die tijd gebeurd was. Je kon nog niet nadenken en je kunt het dan ook niet onthouden. Er valt wat dat aangaat niets te onthouden, hoogstens of de leraar aardig was of niet of zoiets dergelijks. Veel gaat dan ook spelenderwijs of met voorleesboekjes, sprookjes vertellen en zo. Het is een proces dat een kind ondergaat, maar dat proces zelf wordt uiteraard vergeten en de geleerde kennis blijft.

  Aangenomen is dat een vrouw er uitziet als de moeder en de tante, het meisje uit het sprookjesboekje, of zij van de televisie.

  Dus is het eigenlijk flauw zo een vraag te stellen; “Wat is een vrouw?”, of wat een man? Iedereen weet dat, maar daar praat je niet over, dat is belachelijk. Het is een idiote vraag. Het vraagt iets dat in je zit, en geen vraag behoeft. Het is een gegeven. Je vraagt ook niet wat één is. Of twee. Of een koek. Of een stoel. Iedereen wéét dat.

  Gender lijkt zo bezien een bedacht item te zijn. Een ‘nieuw’ iets, bedacht om een bepaalde politiek uit te voeren, lijkt mij. Je praat kinderen iets aan en legt ze woorden in de mond of je legt ze vraagstukken voor die ze niet kunnen beantwoorden zoals: voel je je wel eens een meisje? (Aan een jongen gevraagd)
  Dat is een niet-kloppende vraag, dat is een sofisme, vind ik.
  Want om dat te weten zou een jongen moeten weten wat een meisje is, hoe ze zich voelt en hoe hij dat zou voelen. Een kind van 5 jaar zou je zoiets kunnen vragen? Eerlijk? Nee! Dat is belachelijk. Een volwassene kan zich zoiets niet eens voorstellen, laat staan een kind.
  Ik zou ook niet weten hoe een vrouw zich voelt. Weet ik dat? Ik kan het vrouwen vragen, maar ik denk dat ze me raar zullen aankijken en ik denk dat als ik al antwoorden krijg, ik daar geen wijs uit kan worden. Maar ze zullen vragen of ik niet een beetje brutaal ben om naar de bekende weg te vragen en sommige zaken vráág je gewoonweg niet.

  Hoe zou het voelen als politieagent? Ik zou het niet weten en ik wil het ook niet weten. Hoe zou een homo zich voelen? Of een hoer?
  Wat een bizarre onzinvragen.

  Ik las een boek. Dat handelde over een experiment. “Kinderen zouden vanaf het begin af aan géén opvoeding krijgen, ouderen waren in het kamp verboden. En ze zouden het fantastisch doen! Heel gelukkig en vrij, seks met iedereen en niks geen onderscheid enzo.”
  Het was een fiction roman. Maar verdraait werkelijk in deze tijd bezien. Het lijkt wel alsof de schrijver(s) van dat boek zoiets in de realiteit willen uitvoeren.

  Ik vermoed dus dat ‘gender-problemen’ aangepraat zijn en die nieuwe ‘studie’s’ een vorm van geld verdienen is, maar er zit ook een luchtje aan. Een politiek luchtje.

 2. @Raphaël,
  Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan:

  woordenboek:
  Een vrouw is een volwassen mens van het vrouwelijk geslacht. == Leeftijd en terminologie == De term ‘vrouw’ wordt meestal gebruikt voor een volwassene na de puberteit en… een volwassen vrouwelijke mens. •de vrouwelijke partner in een huwelijk.

  Man (geslacht), een volwassen mens van het mannelijk geslacht. een mannelijke huwelijkspartner. een lid van een bemanning, soms ook gebruikt voor werkman in het algemeen. een vazal, veelal een regionale of lokale machthebber.

  1. @P. Derks,

   Ik was wat uitgebreider in mijn uitleg om aan te geven hoe sommige mensen denken. Sommigen denken overal over na te kunnen denken, en dat signaleer ik. Je moet maar net wat weten van psychologie en daar weet ik toevallig een klein beetje van. Vandaar mijn uitleg.

   Zelf weet ik dat het verschil tussen man en vrouw in de baarmoeder ontstaat als bij de ene geslachtsorganen zich naar buiten ontwikkelen (man) en bij de ander naar binnen (de vrouw). Dat is iets ‘biologisch’, natuurlijks. Zo is dus de natuur en daar hebben we mee te doen.
   Dat sommigen denken dat ze niet in dat lichaam thuis zouden horen is aangepraat, meen ik. Bovendien moet men tevreden zijn met wat men gekregen heeft. Als ik mijn oren te groot zou vinden, dan kan ik ze laten verkleinen, maar ergens is dat zot, want dan lijkt de rest van mijn lichaam weer te groot. Alles van het lichaam is namelijk (gebruikelijk) in de juiste verhouding.
   Maar ja, je hebt er ook die de borsten laten vergroten of juist verkleinen, je hebt er die botox in laten spuiten omdat ze dan denken mooier te zijn. Het is een soort decadentie. Men heeft zeker te veel tijd om na te denken. En bovendien werken de massamedia er natuurlijk ook goed aan mee: die praten mensen complexen aan.
   In Nederland is er een test gedaan. Mensen zouden heel erg last hebben van flatulentie. (winderigheid) Daar werd op de radio reclame voor gemaakt want er zouden pillen voor zijn. De volgende dagen hadden de dokters het erg druk met mensen die zouden lijden aan flatulentie. Zo ziet men maar hoe de mensen beïnvloed kunnen worden, kijk maar naar ‘covid’, 9-11, klimaat-probleem enzovoorts. ‘Ze’ halen dus continu van dat soort truks uit om de mensen te manipuleren in de richting die ze willen. Dat is ook een vorm psychologische oorlogsvoering.

   Maar, ik vind de natuur perfect zoals die is, anders zou die namelijk niet zo zijn. En dus is alles perfect geschapen en zullen wij mensen er heel blij mee moeten zijn en niet hebzuchtig of zo zijn. Dat is vaak het punt met macht. Het komt voort uit de zucht naar hebben; naar de hand zetten, de wet voorschrijven.

   1. Je hebt ook mensen die geloven in een bovennatuurlijke macht. Waarvoor geen enkel feitelijk bewijs is. Veel van die mensen hadden nooit in die grootheid geloofd als het hen niet was aangepraat en onderwezen.

    1. @juuls,
     Heeft U ooit om U heen + omhoog gekeken?
     Al bekijkt U alleen het oog. Denkt U ÉCHT, dat alles geheel vanzelf is ontstaan???

     Als U goed om U heen kijkt, staat de mens het hoogste in de natuur + die mens is alleen maar in staat om te vernietigen.

 3. Eigenschappen van een man of vrouw zijn door God bepaald;
  ongelovigen beweren dat de eigenschapen door de natuur zijn bepaald.

  Hoe het ook zij, man en vrouw passen precies bij en in elkaar.
  Dat kan ónmogelijk toeval zijn.

  Hoeveel toevalligheden moeten er zijn, om een man te krijgen +
  Hoeveel toevalligheden moeten er zijn, om een vrouw te krijgen.
  Dan moeten zij ook nog bij en in elkaar passen.
  Als zij psychologisch bij elkaar passen, dan moet de vrouw ook nog een baarmoeder krijgen.
  Opdat een kind van zowel de man als van de vrouw afkomt, zijn man + vrouw nodig om een kind te ontvangen. Tevens is het ónmogelijk dat een kind twee vaders en/of twee moeders heeft.

  Uit een en ander kan élk logisch denkend mens erachter komen dat God bestaat.
  Het zou zelfs ónlogisch zijn, als God niét zou bestaan.

  Zoals het met de mens gaat, zo zit het ook bij de dieren.
  Elk dier heeft zowel mannen als vrouwen.
  Er zijn uitzonderingen, zo zijn er hermafrodiete dieren (= dieren die afwisselend zowel man als vrouw kunnen zijn), maar dat zijn uitzonderingen.

  Wij kunnen ’n kopje talloze malen laten vallen; er zal nooit een nieuw kopje uit geboren worden.

  Dit alles kan ónmogelijk toeval zijn: het zou een rekenkundige onmogelijkheid zijn.
  Het is dus veel eerder voor de hand liggend, dat God bestaat.
  Er ZIJN mensen die het bestaan van God ontkennen, maar rekenkundig gezien moeten zij erkennen, dat God moet bestaan.

 4. Afgezien van enkele modernistische infiltranten, is het de totale vanzelfsprekendheid van de Schepping (Gen. 1, 26-27, “als man en vrouw, schiep Hij hen”), dat het “gender” gedoe, geen onderwerp van discussies is voor dit voortreffelijke katholieke Forum. Maar modernisten, verdwaasd en begeesterd door het materialisme van de wereld, willen aan alles en nog wat te kunnen snuffelen, wat “de wereld” ook te bieden heeft. Aan het idee van, “n’importe quoi”, zijn zij te herkennen.

  Een enkeling beweert zelfs hier dat, “de RK kerk de meest satanische organisatie is, …….en totaal vernietigd zou moeten worden, evenals haar aanhangers”.
  Je moet maar durven.
  Schrijf zoiets over gekleurde minderheden, immigranten, of lieden van de verkeerde kant, of gehandicapten. Waarom zitten we überhaupt, opgescheept met een moderator, als dit soort aantijgingen geplaatst kunnen worden, en een weerwoord, enkele dagen moet wachten voor plaatsing.

  Inclusief deze laatste overbodige Ivan op dit voortreffelijke katholieke Forum, lopen zij allen niet in het voetspoor van de gemijterde schurk, communist en vrijmetselaar Roncalli, alias paus Joh. XXIII (+1962), die “de Franse revolutie” (Kard. vrijmetselaar Liénart) de Kerk heeft binnen gebracht ?
  J.XXIII zette de “ramen van de Kerk” open, om “de wereld binnen te laten”. Meer dan een halve eeuw later, is de officiële Kerk bijna verzwolgen. Als maatschappelijke factor telt zij nauwelijks nog mee.

  Met zijn frauduleuze pauskeuze in 1958, startte J.XXIII de trek naar het grote kwaad. Dat kon men zich in die tijd niet voorstellen, maar dit zou ook gaan gelden voor de meest smerige onzin van contra natuurlijke aberraties, die de MSM media, decennia lang, aan het publiek trachten te slijten. Meer dan dertig jaar geleden, startte dit met de grote emancipatie beweging, man – vrouw, gepaard aan propaganda van contra natuurlijk gedrag.

  De regenboog kleuren vormen het vaandel van de oorlog, tegen de Schepping en tegen de Christelijke beschaving, die startte met de Decaloog van St. Mozes, op de berg Sinaï.
  Zij kleuren inmiddels, vlaggen en vaandels, parapluis, tassen, uithangborden, reclames en zelfs kleding stukken. Zelfs lagere scholen met kleine kinderen, ontsnappen niet aan de regenboog propaganda. Links georiënteerde onderwijs gevenden doen er vaak aan mee. Maar bijna niemand kent de precieze betekenis van de kleuren. Dat blijft maçonniek verborgen.

  Laten we in dit kader zien wat de regenboogvlag in werkelijkheid betekent, om zich te kunnen realiseren, wat voor smerigheid het publiek wordt opgedrongen :
  Rood = sodomie
  Oranje = tegen natuurlijk verlangen
  Geel = vroege sexualisering van kinderen
  Groen = weigering van de Schepping
  Blauw = verminking van het eigen lichaam
  Paars = vernietiging van het traditionele gezin

 5. @Jules van Rooyen,
  Daar geeft U ’n prachtige compacte visie van de huidige tijd.
  (Ik mis slechts de aansluiting met de komende tijd: wereldoorlog, gevolgd door de eenwereldgodsdienst: de R.K. Kerk.)

 6. De kop van dit artikel luidt:
  Docu: Wat is een vrouw? | de zoektocht van een man naar het antwoord op dé vraag van onze generatie.
  Daar iedereen tot heden dit onderwerp vermijd, doe ik hierbij ’n aanzet:

  Sommige mensen worden met mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken geboren. Dit heet intersekse.
  Intersekse personen hebben wel de volgroeide geslachtskenmerken van 1 sekse maar een mix van vrouwelijke en mannelijke hormonen, chromosomen of genen van de ándere sekse.

  Dan zijn er mannen, die zich vrouw voélen, maar het niet zijn.
  Ook zijn er vrouwen. die zich man voelen, maar het niet zijn.

  Met intersekse personen kan je medelijden hebben. Dit, omdat niémand daar invloed op heeft of heeft gehad.
  De mannen die zich vrouw voelen + vrouwen die zich man voelen, hebben volgens mijn beperkt (in)zicht last van een verkeerde opvoeding.

  1. @marcel,
   Waarom bent U op deze site???
   Bent U op deze site om U te laten voorlichten ÓF bent U op deze site om lezers te laten merken hoezeer U hen minacht???
   Lezers hebben behoefte aan een groot scala van onderwerpen, waarvoor andere sites verwaand hun neus ophalen danwel waarvoor andere sites zich schamen.

Regels voor reacties:
1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan.
2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd.
3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. Registreren kan hier.
4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Doe mee met de discussie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

 

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.