Over energieschaarste, verontwaardiging en vertrouwen op Gods gerechtigheid

Enkele dagen geleden hoorden we van Premier De Croo, dat de 5 tot 10 komende winters “moeilijk” zouden zijn. Hij vertelde dit met de gelaten attitude van een “fils-à-papa”, die zonet zijn dure cabrio in de prak heeft gereden. Ook de Franse President Emmanuel Macron gaf onlangs toe aan zijn volk, dat de “tijden van overvloed” voorbij zijn.  

Wanneer ik dit als burger hoor, voel ik enkel diepe verontwaardiging. Hoe durven onze leiders dit zonder meer te zeggen? In een eerder tijdperk hadden falende politici de eer aan zichzelf gehouden. Maar dat doen ze vandaag al lang niet meer. Alles moet wijken voor hun nietsontziende ambitie, die zich verbergt achter een illusie van deugdpronkerij en onophoudelijke vraag naar opofferingen voor het allerlaatste gemediatiseerde thema, of het nu gaat om Covid, het klimaat of, meest recentelijk : Oekraïne.

De historische trauma’s van onze Oekraïense broeders en zusters werden op de meest schandalige manier misbruikt, om ze in te zetten voor de geopolitieke ambities en uitbreidingsplannen van de Westerse elites. De ingrijpende Westerse invloed en aanwezigheid in Oekraïne voor de oorlog vormen hiervan een belangrijke aanwijzing. Deze Westerse “steun” was zeker niet belangeloos of gericht op het welzijn van de inwoners van dit corrupte en allesbehalve democratische land. Integendeel, het veroorzaakte een bloederige oorlog met de Russen, die met alle mogelijke en onmogelijke middelen in stand gehouden moest worden. Het onderhouden van uitzichtloze oorlogen is namelijk belangrijk voor de Amerikaanse wapenindustrie. Of er iemand wint, maakt op zich niet uit, zolang de kanonnen maar munitie blijven spuwen en onschuldige kindjes doodgaan op TV. Dat is pas efficiënte reclame. Een getalenteerd acteur als Oekraïense president is hierbij mooi meegenomen voor een geslaagde communicatiecampagne.  Niets gaat boven een dagelijkse minuut haat op TV, tot u gebracht door een levensechte “held” met aantrekkelijk gevulde t-shirt.  Het uitzuigen van de Westerse bevolking om de bodemloze militaire put van de Oekraïense oorlog te blijven opvullen, zal echter hoogstwaarschijnlijk niet tot de beloofde overwinning leiden, maar enkel tot eindeloos geweld, vernietiging, verpaupering en vooral megawinsten voor de energiesector. Mogelijk zal Vladimir Poetin zelfs winnen, want laten we eerlijk zijn: zijn land beschikt over ruimte, energie, infrastructuur en grondstoffen, waar West-Europa enkel van kan dromen. Bovendien kan Poetin nog steeds rekenen op zijn niet-Westerse bondgenoten, om zijn olie en gas af te nemen.

Ondertussen stijgen bij ons de energieprijzen, lijden de armen, kreunt de economie en wordt alle significante kritiek tegen het Oekraïne-beleid monddood gemaakt. Waarschijnlijk zullen ook de woonkamers van heel wat mensen uit de middenklasse deze winter koud blijven. Tijd voor angst? Zeker niet: God heeft ons opgeroepen om op Hem te vertrouwen.  Wij hoeven niet bang te zijn of ons schuldig te voelen, omdat we geen gevolg wensen te geven aan de zoveelste oproep tot zelfvernietigende opoffering. Ook boosheid en geweld kunnen nooit het antwoord zijn, hoezeer de ongerechtigheid ook groeit, want we lezen in de brief van de H. Paulus aan de Romeinen (12: 19) “Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat het over aan Gods gerechtigheid; er staat immers geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal vergelden, zegt de Heer”.

Laten we integendeel bidden voor de bekering van hen die onze toekomst met angst, armoede, schaarste en oorlog bedreigen.  Mogen zij God vrezen en toegewijde leerlingen van Jezus worden. Hebt u al geprobeerd om te bidden voor de kopstukken van de Europese commissie, de NAVO, de Amerikaanse “Deep State”, het Wereld Economisch Forum en Oekraïne of de Russische Federatie? Neen? Ik zou u aanraden om het eens te proberen. God heeft uiteindelijk steeds het laatste woord, ook als het gaat om de meest duistere plannen van de mens. Gebed vormt daarom het ultieme verzet en het sterkste wapen in de strijd tussen goed en kwaad. Dat moeten we blijven geloven!

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

37 commentaren op “Over energieschaarste, verontwaardiging en vertrouwen op Gods gerechtigheid

 1. _____*** TOEVLUCHTSOORDEN ***_____

  Sedert meerdere jaren werd al door de hemelse machten gewerkt aan toevluchtsoorden.
  bloggen.be levend_geloof9
  bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3298500
  Bereid u voor.
  De enige mogelijkheid voor gezinnen om te overleven.
  Zowel christenen als niet-christenen zullen daar samen de rozenkrans bidden.

 2. @Katharina Gabriels,
  Prima stuk; vooral de laatste alinea is sterk geschreven.

  @Edwin Vissers,
  Wat zoekt U op deze site? Mensen proberen belachelijk te maken, is zeer gemakkelijk.
  Echter, wie het laatst lacht, lacht het best.

 3. @:Edwin Vissers.

  De in naam katholieken en andere christenen kunnen helaas niet terecht in die —-toevluchtsoorden- althans als ik de profetieën goed begrepen heb.
  Alleen die zich werkelijk aan God toevertrouwen..wereldse christenen doen dat niet.

 4. De laatste alinea, beste Katharina, is te betwijfelen. Bidden voor de bekering van de duivel, of voor de wereld, is vergeefs. Ook is bidden voor de bekering van vrijmetselaars tevergeefs, zij zijn lid van een satanische sekte. Je kunt wel bidden voor een individueel persoon, ook al is hij vrijmetselaar. Maar niet in algemene termen, voor de satanische vrijmetselarij. De toppen, graad 33, zijn satan toegedaan. Zo is bidden voor een top niveau bestuurder, OK, maar niet voor hen als bestuur. Geen van allen deugen, met name op het internationale vlak, zijn besturen lid van sektes verbonden met de vrijmetselarij.
  Brave katholieken kom je daar niet tegen.

  1. Beste Jules, er zijn genoeg verhalen van bekeringen van satanisten of christenvervolgers, die aantonen dat zelfs de ergste zondaars tot inkeer kunnen komen. Misschien worden wij, als Katholieken, wel beproefd op ons vertrouwen op God? Daarin kunnen we niet ambitieus genoeg zijn. Onlangs bad ik voor de bekering van Klaus Schwab en voelde hierbij intense spirituele tegenwerking. Blijkbaar had ik een pijnlijk punt geraakt. Daarom zijn zulke gebeden naar mijn mening niet nutteloos. Integendeel. K.

 5. @: Edwin Vissers..

  Je veinst hier christelijke humaniteit maar je bent gewoon een erfelijke nakomeling uit de nieuwlichterij van de jaren 60.
  Net zoals @: N.N. ..die in een eerdere reactie zijn schone schijn (christelijk) masker liet vallen toen hij de Moeder van De Heer kleineerde en @: eric-b-l schoffeerde op een misselijke wijze over dienst ontvangen genaden.

  Die reactie van N.N. was gewoon [smeer-lap]perij.. daarbij heeft N.N. zich ook nogeens tegen werking van de Heilige Geest gesteld, want Deze werkt in iedere mens die zich aan God wil toevertrouwen op een unieke wijze naar de persoon zijns unieke natuur ..natuur-genade.

  Je hebt de vossestreken van Bergoglio, de usurpator anti-paus.. een andere Judas.
  Over wat ik in mijn vorige reactie schreef is in zekere zin ook terug te vinden in de profetieën op YouTube… de mens die niet voorbereid is krijgt het zeer zwaar ..dat heeft eric-b-l ook al vermeld.
  Die uit eigen kracht en inzicht leven ..vragen niet aan God ..en kan God ook niet helpen vanwege hun vrije wil.. God is niet opdringerig.
  Jo

 6. Jo jij weet niet wie ik ben ,hoe kan je dan oordelen je weet niets van wat ik heb meegemaakt ,

  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.

  De meesten katholiek in mijn stad hebben dit uitgevoerd

  ‘Daad van naastenliefde’: bisschoppen wereldwijd pleiten voor vaccinatie tegen Covid

  Gods naam in je dna
  https://www.bitchute.com/video/IMKegmQHeEjA/

  IK heb ze gewaarschuwd en meer dan honderd emails gestuurd ,geen reactie

  Nou ik reageer hier niet meer doei

  1. Edwin Vissers,

   Naar aanleiding van je boodschap zocht ik het één en ander na en zie:
   Hoax: A message allegedly from Yahweh said to have been found in human DNA:

   http://www.religioustolerance.org/message-from-god-in-human-dna.htm
   (Wellicht ben je gefopt?)

   Wetenschappelijk uitgelegd:
   https://www.researchgate.net/publication/8893209_The_code_the_text_and_the_language_of_God_-_When_explaining_science_and_its_implications_to_the_lay_public_metaphors_come_in_handy_But_their_indiscriminate_use_could_also_easily_backfire

   E.a.a. neemt de ernst van de situatie waarin we ons bevinden niet weg; het is een bizarre tijd waarin we leven. Maar probeer altijd je gegevens controleren nu het nog kan, want die mogelijkheden daartoe worden m.i. minder.
   Want het lijkt mij wel betreurenswaardig als iemand wellicht op het verkeerde been is gezet door die filmmakers. Maar vergeet niet dat ook de booswichten filmpjes kunnen maken om zand in het denken te strooien.

  2. @Edwin Vissers,
   Nu U echt gepakt werd door @Jo, kunt U ineens (= plotseling) fatsoenlijk én zonder fouten schrijven.
   Héél opvallend.

   1. @Edwin Vissers,
    U bent dus een toneelspeler, die een of andere ziekte veinst (= die doet alsof ie een of andere ziekte heeft).
    Dus verwacht ik vanaf NÚ dat U geen zogenaamde ziektes ten tonele brengt

 7. @: Edwin Vissers

  Uit de bovenstaande reacties van je kreeg ik de indruk dat je je afzet tegen de profetische informatie die eric-b-l gaf.. en als [men] dat doet dan is er meestal iets mis met de diepgang van een levend- en persoonlijk geloof ..in relatie met de leer van de katholieke kerk.. van de 20 eeuwen.. en de h.Schrift.

  Je reacties zijn zeer kort ..en “komt in de buurt van stenografie” .. de werking van de Heilige Geest wordt hier en elders van alle kanten aangevallen en daar heb ik op gereageerd.
  Je kunt verkeerde inschatting voorkomen door inhoudelijk meer duidelijk te zijn.

  Als je de moeite en tijd hebt genomen om o.a. via mailberichten mensen te waarschuwen tegen het vaccineren is dat zeer goed ..ook sommige andere mensen doen dat.

  DAARBIJ:: om mezelf te kennen ..met de hulp van Gods genaden ..heb ik al werk genoeg aan..ik oordeelde naar wat je schreef.

  Je schreef:: ..Zo te zien gaat het echt druk worden in de toevluchtsoorden en in een andere reactie:: ..Klein kudde… en dat heb ik be-oordeeld.
  En als je dan op zo’n wijze van reageren meent dat je dan inhoudelijk genoeg en ook nogeens genoeg duidelijk bent geweest.. heb je het mis en hebt je het eigenlijk aan jezelf te danken dat er misverstanden kunnen ontstaan.
  Jo

  1. Je reacties zijn zeer kort ..en “komt in de buurt van stenografie” .

   Ik voer de hele dag oorlog en de staat wil me vermoorden, omdat ik het over die satanische joden en vrijmetselaars durf te ontmaskeren

   Het alziend oog is een symbool, dat bestaat uit één oog.

   Het huis van de Rothschilds bevestigt met tegenzin het onmiskenbare…

   Greta Thunberg is een bloedverwant van de beruchte Rothschild familie. Dit verklaart de vroegrijpe beroemdheidsstatus van de adolescent.

   De Zweedse klimaat-activiste Greta Thunberg (20) is een achterkleindochter van de beruchte bankier Lionel Walter Rothschild, zoon van de eerste Baron Rothschild. Dit feit heeft eerder de aandacht getrokken van journalisten, die de genealogische stamboom van de beroemde familie hebben onderzocht.

   Het vermogen van Greta’s ouders wordt geschat op $ 3 miljoen

   Niet slecht voor een bescheiden succesvolle operamuzikant en haar echtgenoot, toneelspeler.

   Teleurgesteld

   Greta Thunberg keerde terug naar Davos, ondanks dat ze vorig jaar teleurgesteld was. Daar ontmoette zij verschillende politieke leiders, onder wie de Zwitserse federale president, de socialiste Simonetta Sommaruga.

   Onderzoek

   De media raakten geïnteresseerd in de vermeende verwantschap, nadat een bron bij de grote Zweedse bank Handelsbanken had verklaard, dat de familie Thunberg overboekingen van de Rothschild Foundation naar hun rekeningen had ontvangen. Ondanks dat deze informatie in de roddelpers verscheen, was de bank zo ijverig om de bron van het lek te vinden dat er argwaan ontstond.
   Na twee weken onderzoek bleek dat de overgrootvader van de puberende activist, Joachim Thunberg, de zoon was van Lionel Rothschild, die onwettig was, maar in 1928 werd erkend.

   Omdat zijn moeder hem de eerste twee jaar alleen opvoedde, kreeg hij haar achternaam. Joachim werd toen geadopteerd door zijn biologische vader, en vanaf zijn 12de verhuisde hij naar Frankrijk. Daar kreeg hij zijn opleiding en studeerde vervolgens aanvullend in Londen. Op 26-jarige leeftijd werd Joachim Rothschild-Thunberg één van de meest succesvolle bankiers in Zweden. Zijn succes duurde tot 1957 toen hij de bank verkocht, het grootste deel van zijn kapitaal schonk aan bepaalde ‘stichtingen’ en met pensioen ging.

   Liegen is onderdeel van hun vak, hun Vrijmetselaarsambacht…

   Volgens de familie Rothschild is Greta Thunberg inderdaad de achter-achterkleindochter van één van hun beroemdste vertegenwoordigers. Echter, ‘haar milieuactiviteiten’, zo verzekerden ze, ‘zijn niet gerelateerd aan haar afkomst, en worden op geen enkele manier door het huis gefinancierd’.
   Oh, werkelijk?

   Natuurlijk niet!

   Haar spectaculaire internationale beroemdheidsstatus, die gigantische bedrijven ertoe heeft aangezet om miljarden te verdienen aan milieuactiviteiten, is gewoon ‘puur toeval’. Ook Greta’s alziend oog-symboliek heeft niets te betekenen; het is gewoon voor de show.
   Het feit van de overdrachten aan de familie Thunberg werd verder noch bevestigd noch ontkend in de aankondiging!

   De geest van Hitler omringt je nu, veel slimmer dan je je kunt voorstellen!
   Je bent voor de gek gehouden door de satanische machine. Vrijmetselaars zullen vriendschap sluiten met hun meest gehate vijanden, liefdadigheidsinstellingen creëren, en je vernietigen. Ze zullen hun ziel verkopen om de wereld te kunnen winnen. Ze zijn een slang, eten hun eigen staart, consumerend wat ze produceren.

   90% van haar leden is een schild, verloren in haar symboliek.

   Wie zijn de grootste stemmen in de zogenaamde klimaatverandering?

   Al Gore en Greta Thunberg, die ook Vrijmetselaars zijn.

   De Bijbel zegt, dat de hele wereld in de macht van de boze ligt, in 1 Johannes 5:19

   Alex Jones en David Icke zijn Vrijmetselaars, beiden ‘verbannen’ (banned video’s), maar beiden Vrijmetselaar in het geheim, die jullie in alle richtingen zullen leiden, behalve in de armen van de ultieme kracht van de Evangeliën, Jezus Christus. Elke andere religie zit gevangen in het net van de Vrijmetselarij, omdat ze allemaal voortkomen uit een leugen.

 8. @Edwin Vissers,
  Ik ben het zelden een met @Jo.
  Echter, déze keer heeft ie gelijk: Uw reacties komen in de buurt van stenografie en vrágen dus om moeilijkheden.
  Als U geen of onvoldoende kennis beschikt over de Nederlandse taal, dan kunt U het beste op deze site niét schrijven.

 9. @Edwin Vissers,
  correctie van mijn rectie van vandaag om 14.00 uur:

  Ik ben het zelden een met @Jo.
  Dit moét zijn:
  Ik ben het zelden eens met @Jo.

 10. @Edwin Vissers,
  Ik zal Úw schrijfstijl opvolgen:
  idioot Nederlands steno

  Dit betekent in DIT geval volgens MIJ:
  Niemand van de lezers is een idioot die alleen maar Nederlands geleerd heeft op de basisschool.
  Als U wil aantonen dat U stenografie geleerd heeft: dan heeft U slecht gestudeerd (of onthouden): ik heb wél steno geleerd.

  Had U iets ánders gedacht? Welnu: U zat er in dát geval compleet naast.

 11. Aan Edwin Vissers..

  Die informatie over de Rothschilds heb ik ook ergens gelezen.. met uitzondering van enkele details..maar eveneens goed om te weten.

  Deze mensen die dat allemaal oprecht uitzoeken met hun tijd en moeite moeten wij zeer dankbaar zijn.. want een gewaarschuwd mens telt voor twee.
  Ook reageerde ik al op een ander artikel ((26 augustus)) op Jules van Rooyen inzake de Jezuïeten die waarschijnlijk tot de top behoren van de synagoge van satan Openb.3:9 ..dat onze tijd betreft..ten tijde van het 6e zegel.

  https://www.google.com/search?q=zijn+de+Jezu%C3%AFeten+satanisch&oq=zijn+de+Jezu%C3%AFeten+satanisch&aqs=chrome..69i57.11925j1j4&client=ms-android-samsung-ga-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#ip=1

  En zeker als je gevaar loopt moet je natuurlijk niet strijden zonder God..
  Strijden ..uitgaande van jezelf in eigen kracht is opzich al gevaarlijk.
  En als je op natuurlijke wijze, binnen je vermogens gestreden hebt ..moet je op een gegevenmoment stoppen en anders raak je overbelast in je eigen natuur.

  Het besef of vermoeden van de omvang van deze misdadige duisternis is zo groot
  dat het je mismoedig kan maken en daarom kun je het beter voor een zekere tijd parkeren…alleen in de kracht van God kun je groeien..met een groeiend persoonlijke geloof.
  Het verraad van de media aan het volk is zo groot dat er geen weg terug meer is.
  Ze hebben al te veel gecollaboreerd met de staatsterreur van de overheid.
  Jo

 12. @Jo,
  Even een goed bedoeld commentaar: Negeer @Edwin Vissers vollédig(!). Het is ’n knaap, die interessant wil doen.

  1. Mijn reacties op frontnieuws

   Edwin Vissers september 2, 2022 at 10:41
   Frontnieuws:
   Oké, zo is het weer genoeg. Reactie verwijderd.
   Geen geloofspreken of religieuze discussies. FN is een nieuwsblog, geen kerk.

   Negeer @Edwin Vissers vollédig

   Stof van mijn voeten !!!

 13. Ieder mens heeft een eigen manier van denken en doen. Wie hier op deze stek komt heeft altijd wel ‘iets’ met God en godsdienst. Een beetje tegemoetkomen en wat ruimte geven moet kunnen.

  Noorderlingen zijn voor Vlamingen soms moeilijk te begrijpen en/of moeilijk te aanvaarden.

  Jezus kan ieder mens meteen doorschouwen en meteen juist reageren, maar voor aardbewoners is dat dikwijls moeilijk.

 14. P. Derks de taal nazi

  Wat minder bekend is over Einstein dat is dat hij dyslectisch zou zijn. De meningen zijn daar echter over verdeeld. Einstein begon als kind laat met praten, maar dat is op zichzelf staand geen overtuigend teken van dyslexie. Wel had hij een hekel aan het stomweg uit het hoofd leren van feiten.

  Ik ben dyslectisch ,ik heb de omgang met velen ingeruild , toen ik het hele plaatje zag !

  waarom de meeste een bijenkorf mentaliteit hebben. Dat is namelijk het verschil tussen de beeld denkers en de woord denker. Onze huidige scholingssysteem is puur gericht op de woord denkers, iedereen wordt dus gedwongen te denken in woorden. Daar hebben beeld denkers bijzonder veel moeite mee, daar beeld denkers veelal verbanden kunnen leggen en liefst het totale plaatje willen weten. Van wat de bedoeling is, van iets. Die spitten alles uit wat zij belangrijk vinden helemaal uit tot de bodem. Want als je in beelden kan denken, gaat dat tot wel 50x of nog sneller dan als je in alleen woorden kan denken. Nadeel is dat beeld denkers moeite hebben om een verhaal te vertellen, omdat hun gedachte zo snel gaat dat ze het niet in woorden kunnen uitdrukken en zo lijkt het alsof ze van de hak op de tak verhaal uitspreken voor andere. Hierdoor kunnen ze de voor en nadelen van een actie tegen elkaar afwegen voordat zij een reactie geven. Daar ligt nu net het probleem bij de woord denkers, want die kunnen dat niet. Woord denkers zij de oppervlakte denkers, die vrijwel alles volgens het boekje doen. Die zijn vele male eerder geneigd om te doen wat er gezegd wordt en zich zelf geen verdere vragen stellen of dat wel de echte waarheid is of de beste keuze is.

  1. De geest spreekt in zeer levendige beeldtaal en de inhoud daarvan is nauwelijks in woorden te vatten.
   Mijn engelbewaarder tracht af en toe woorden door te geven die ik dan na de heldere droom met veel moeite kan herhalen. Dergelijke woorden zijn veelal raadselachtig terwijl de heldere droom zelf veel meer inhoud had.

   Maar dan is er de Noordelijke denkwijze die wij nogal onbegrijpelijk vinden.
   Lijkt een beetje protestantse stijl, waarschijnlijk omdat in het Noorden de protestantse denkwijze overheerst.

 15. Emotionele hulp
  Veilige opvangplek
  Gaslighting: betekenis, symptomen en voorbeelden
  Bij gaslighting verdraait iemand de waarheid om zo een ander steeds meer aan zichzelf te laten twijfelen. Dit geeft macht: hoe onzekerder het slachtoffer is, hoe meer hij of zij vertrouwt op en afhankelijk wordt van de gaslighter. Waar komt de term ‘gaslighting’ vandaan? En hoe herken je het?

  Wat is gaslighting?
  Gaslighting is een vorm van emotionele manipulatie. Een gaslighter voedt zijn of haar zelfvertrouwen door de waarheid overtuigend te verdraaien. Door de twijfel die dit zaait (‘Ben ik nou gek?’) gaat het slachtoffer meer en meer op de gaslighter leunen, waardoor deze zich steeds belangrijker voelt. Het gaat hier meestal om een aangeleerd mechanisme, niet om doelbewuste acties.

  Gaslighting gebeurt subtiel en is een sluipend proces. Een slachtoffer kan hierdoor heel lang niet doorhebben wat er eigenlijk gaande is. Het lijkt steeds om kleine dingen te gaan, maar uiteindelijk is de impact op het zelfvertrouwen van het slachtoffer erg groot.

  Voorbeelden van gaslighting
  Een voorbeeld: het slachtoffer wordt verweten dat de autosleutel niet op de vaste plek ligt. Terwijl die in werkelijkheid helemaal niet door hem of haar is gebruikt. Verdedigt het slachtoffer zich, dan krijgt hij of zij te horen niet tegen kritiek te kunnen. En door stug vol te houden, overtuigt de gaslighter hem of haar ervan dat de sleutel toch door het slachtoffer is – of in elk geval kan zijn – verplaatst. Met het opstapelen van soortgelijke gebeurtenissen, brokkelt langzaam het zelfvertrouwen van het slachtoffer af. En raakt hij of zij ervan overtuigd inderdaad onhandig en overgevoelig te zijn.

  Een ander voorbeeld van gaslighting is wanneer iemand vreemdgaat, maar bij het uitkomen daarvan de focus legt op het wantrouwen van de partner. Dit kan zo ver gaan, dat de partner er uiteindelijk van overtuigd raakt dat het vreemdgaan zijn of haar schuld was. Met name in relaties uit het gaslighten zich op zo’n manier dat beschuldigingen worden omgedraaid. Geeft het slachtoffer aan moeite te hebben met bepaald gedrag? Dan ligt dit zogenaamd aan hem of haar zelf.

  Waar komt de term ‘gaslighting’ vandaan?
  De term ‘gaslighting’ is gebaseerd op een film uit 1944, Gaslight, waarin een man zijn vrouw ervan overtuigt dat haar waarneming niet klopt. Dit doet hij onder andere door op willekeurige momenten de gaslampen in huis te dimmen en vol te houden dat er niets met het licht aan de hand is. Zo krijgt de vrouw steeds meer het gevoel dat ze gek wordt.

  Binnen de psychologie wordt de term sinds de jaren 60 gebruikt. Met het boek ‘Het gaslighteffect, verborgen narcisme‘ dat psychoanalytica Robin Stern erover schreef, is het fenomeen de laatste jaren steeds bekender geworden

  Het verband met narcisme
  Hoewel niet bij elke gaslighter sprake is van verborgen narcisme (covert narcissism), komt het wel heel regelmatig in die combinatie voor. Niet gek, aangezien in beide gevallen een extreem laag zelfbeeld de oorsprong is. Gaslighten is voor een verborgen narcist dé manier om op subtiele wijze zijn minderwaardigheidsgevoel te compenseren.

  De partner als gaslighter
  Gaslighting komt veel voor binnen relaties. Opvallend is dat vrouwen vatbaarder lijken te zijn om er slachtoffer van te worden, zoals ook van andere vormen van manipulatief gedrag. Waarschijnlijk komt dit doordat vrouwen zich, meer dan mannen, van jongs af aan hebben leren verplaatsen in een ander. Hierdoor zijn ze sneller geneigd hun eigen visie in twijfel te trekken en die van een ander over te nemen. Dit betekent niet dat alleen vrouwen slachtoffer worden van een mannelijke gaslighter. Jaarlijks worden ook veel mannen (binnen een relatie) slachtoffer van een vrouwelijke gaslighter.

  Gevolgen van gaslighting
  Door continu te twijfelen aan de eigen waarneming en gevoelens, en door deze steeds weer aan te passen aan die van de gaslighter, verliest het slachtoffer beetje bij beetje het contact met zichzelf. Het wordt steeds moeilijker te beoordelen wat hij of zij ergens van mag of moet vinden, en welke gevoelens en gedachten logisch zijn. Een slachtoffer van gaslighting kan zo sterk in de waarheid van de gaslighter gaan geloven, dat hij of zij zichzelf volledig kwijtraakt. Zeker naar mate het slachtoffer meer en meer gaat leven naar de ‘waarheid’ en wensen van de gaslighter. Gaslighting kan dan ook leiden tot extreme onzekerheid, isolatie, eenzaamheid en depressie.

  De neiging om een vervelende opmerking, houding of actie van de persoon in kwestie voor jezelf goed te praten, of deze naar anderen toe te verdedigen. (‘Het zal wel aan mij liggen’, ‘Hij bedoelt het vast niet zo.’);
  Twijfelen aan jouw eigen waarnemingen;
  Meegaan met de visie van de ander, nadat je eerder van het tegenovergestelde overtuigd was;
  Het idee hebben overgevoelig te zijn;
  Je veel verontschuldigen voor eigen keuzes of gedrag;
  Steeds meer geïsoleerd raken van familie en vrienden;
  Gevoelens van eenzaamheid en/of depressie;
  Je een ander persoon voelen dan voorheen;
  Steeds minder genieten van dingen;
  Moeilijker beslissingen kunnen maken;
  Zenuwachtiger en/of onzekerder zijn.
  Als je hier veel van herkent, is het goed om de relatie met de persoon in kwestie onder de loep te nemen. Ook kan het waardevol zijn om de gesprekken die jullie voeren, uit te schrijven. Zo kun je er van een afstand naar kijken en sneller patronen ontdekken. Daarnaast heb je misschien baat bij het bespreken van je gevoelens met een dierbare: die kan de situatie objectief beoordelen.

  Hoe moet je omgaan met gaslighting?
  Als slachtoffer van gaslighting kun je een aantal dingen doen om er bewuster mee om te gaan.

  Probeer het gesprek te stoppen op het moment dat je een poging tot gaslighten vermoedt. En wijs de gaslighter eventueel op zijn of haar gedrag. Geef de gaslighter de ruimte om zijn standpunten te uiten, maar ga hier niet in mee. Blijf bewust van wat jij er op dat moment over voelt of denkt, en houd je daar zoveel mogelijk aan vast.

  Merk je dat je helemaal niet meer op jouw eigen waarneming kunt vertrouwen? Heb je het gevoel niet meer jezelf te zijn? En/of ben je door het gaslighten geïsoleerder gaan leven? Dan kan het goed zijn om je af te vragen of je de relatie met de gaslighter beter kunt beëindigen, en/of om op zoek te gaan naar professionele hulp. Een therapeut zou jou kunnen helpen de situatie objectief te bekijken en de nodige stappen te ondernemen.

  Om jezelf weerbaarder te maken tegen gaslighting, kun je ook werken aan jouw eigen onzekerheid. Vaak komt de gevoeligheid hiervoor voort uit een onveilige hechting in de jeugd. Mogelijk is het waardevol om te onderzoeken wat hieraan ten grondslag ligt bij jouzelf, bijvoorbeeld onder begeleiding van een therapeut. Belangrijk hierbij is wel dat je je blijft realiseren dat dit het gedrag van de gaslighter niet goedpraat.

  1. Je mag, moet, die zeer intelligente analyze aanvullen met de geestelijke zekerheid die iemand kan hebben zodat het gaslighten niet kan kwetsen en nog minder tot twijfels kan leiden.
   Maar de zaak is dat onze vijanden alles in het werk blijven stellen wat zij maar kunnen bedenken om ons te vervolgen. De haat van de Amerikaanse ‘Democraten’ is immens, zo ook is de haat van de goddelozen onbegrensd. Zij allen, socioliberalen en antichristenen maken zichzelf eindeloos belachelijk. Maar juist daardoor vermeerdert hun woede, vergroot hun haat.
   Sommige christenen evenals ook sommige rechtvaardige niet-christenen zullen martelaren worden.
   Velen zullen echter de nieuwe wereld mogen betreden via de Toevluchtsoorden.

  2. Typisch

   CITAAT uit de BRON: https://slachtofferwijzer.nl/nieuws/gaslighting-betekenis-symptomen-en-voorbeelden/

   Gaslighting: betekenis, symptomen en voorbeelden
   Bij gaslighting verdraait iemand de waarheid om zo een ander steeds meer aan zichzelf te laten twijfelen. Dit geeft macht: hoe onzekerder het slachtoffer is, hoe meer hij of zij vertrouwt op en afhankelijk wordt van de gaslighter. Waar komt de term ‘gaslighting’ vandaan? En hoe herken je het?

   Wat is gaslighting?
   Gaslighting is een vorm van emotionele manipulatie. Een gaslighter voedt zijn of haar zelfvertrouwen door de waarheid overtuigend te verdraaien. Door de twijfel die dit zaait (‘Ben ik nou gek?’) gaat het slachtoffer meer en meer op de gaslighter leunen, waardoor deze zich steeds belangrijker voelt. Het gaat hier meestal om een aangeleerd mechanisme, niet om doelbewuste acties.

   Gaslighting gebeurt subtiel en is een sluipend proces. Een slachtoffer kan hierdoor heel lang niet doorhebben wat er eigenlijk gaande is. Het lijkt steeds om kleine dingen te gaan, maar uiteindelijk is de impact op het zelfvertrouwen van het slachtoffer erg groot.

   Voorbeelden van gaslighting
   Een voorbeeld: het slachtoffer wordt verweten dat de autosleutel niet op de vaste plek ligt. Terwijl die in werkelijkheid helemaal niet door hem of haar is gebruikt. Verdedigt het slachtoffer zich, dan krijgt hij of zij te horen niet tegen kritiek te kunnen. En door stug vol te houden, overtuigt de gaslighter hem of haar ervan dat de sleutel toch door het slachtoffer is – of in elk geval kan zijn – verplaatst.

   Met het opstapelen van soortgelijke gebeurtenissen, brokkelt langzaam het zelfvertrouwen van het slachtoffer af. En raakt hij of zij ervan overtuigd inderdaad onhandig en overgevoelig te zijn.

   Een ander voorbeeld van gaslighting is wanneer iemand vreemdgaat, maar bij het uitkomen daarvan de focus legt op het wantrouwen van de partner. Dit kan zo ver gaan, dat de partner er uiteindelijk van overtuigd raakt dat het vreemdgaan zijn of haar schuld was. Met name in relaties uit het gaslighten zich op zo’n manier dat beschuldigingen worden omgedraaid. Geeft het slachtoffer aan moeite te hebben met bepaald gedrag? Dan ligt dit zogenaamd aan hem of haar zelf.

   Waar komt de term ‘gaslighting’ vandaan?
   De term ‘gaslighting’ is gebaseerd op een film uit 1944, Gaslight, waarin een man zijn vrouw ervan overtuigt dat haar waarneming niet klopt. Dit doet hij onder andere door op willekeurige momenten de gaslampen in huis te dimmen en vol te houden dat er niets met het licht aan de hand is. Zo krijgt de vrouw steeds meer het gevoel dat ze gek wordt.

   Binnen de psychologie wordt de term sinds de jaren 60 gebruikt. Met het boek ‘Het gaslighteffect, verborgen narcisme‘ dat psychoanalytica Robin Stern erover schreef, is het fenomeen de laatste jaren steeds bekender geworden

   Het verband met narcisme
   Hoewel niet bij elke gaslighter sprake is van verborgen narcisme (covert narcissism), komt het wel heel regelmatig in die combinatie voor. Niet gek, aangezien in beide gevallen een extreem laag zelfbeeld de oorsprong is. Gaslighten is voor een verborgen narcist dé manier om op subtiele wijze zijn minderwaardigheidsgevoel te compenseren.

   De partner als gaslighter
   Gaslighting komt veel voor binnen relaties. Opvallend is dat vrouwen vatbaarder lijken te zijn om er slachtoffer van te worden, zoals ook van andere vormen van manipulatief gedrag. Waarschijnlijk komt dit doordat vrouwen zich, meer dan mannen, van jongs af aan hebben leren verplaatsen in een ander. Hierdoor zijn ze sneller geneigd hun eigen visie in twijfel te trekken en die van een ander over te nemen. Dit betekent niet dat alleen vrouwen slachtoffer worden van een mannelijke gaslighter. Jaarlijks worden ook veel mannen (binnen een relatie) slachtoffer van een vrouwelijke gaslighter.

   Gevolgen van gaslighting
   Door continu te twijfelen aan de eigen waarneming en gevoelens, en door deze steeds weer aan te passen aan die van de gaslighter, verliest het slachtoffer beetje bij beetje het contact met zichzelf. Het wordt steeds moeilijker te beoordelen wat hij of zij ergens van mag of moet vinden, en welke gevoelens en gedachten logisch zijn. Een slachtoffer van gaslighting kan zo sterk in de waarheid van de gaslighter gaan geloven, dat hij of zij zichzelf volledig kwijtraakt.
   Zeker naar mate het slachtoffer meer en meer gaat leven naar de ‘waarheid’ en wensen van de gaslighter. Gaslighting kan dan ook leiden tot extreme onzekerheid, isolatie, eenzaamheid en depressie.

   De neiging om een vervelende opmerking, houding of actie van de persoon in kwestie voor jezelf goed te praten, of deze naar anderen toe te verdedigen. (‘Het zal wel aan mij liggen’, ‘Hij bedoelt het vast niet zo.’);
   Twijfelen aan jouw eigen waarnemingen;
   Meegaan met de visie van de ander, nadat je eerder van het tegenovergestelde overtuigd was;
   Het idee hebben overgevoelig te zijn;
   Je veel verontschuldigen voor eigen keuzes of gedrag;
   Steeds meer geïsoleerd raken van familie en vrienden;
   Gevoelens van eenzaamheid en/of depressie;
   Je een ander persoon voelen dan voorheen;
   Steeds minder genieten van dingen;
   Moeilijker beslissingen kunnen maken;
   Zenuwachtiger en/of onzekerder zijn.
   Als je hier veel van herkent, is het goed om de relatie met de persoon in kwestie onder de loep te nemen. Ook kan het waardevol zijn om de gesprekken die jullie voeren, uit te schrijven. Zo kun je er van een afstand naar kijken en sneller patronen ontdekken. Daarnaast heb je misschien baat bij het bespreken van je gevoelens met een dierbare: die kan de situatie objectief beoordelen.

   Hoe moet je omgaan met gaslighting?
   Als slachtoffer van gaslighting kun je een aantal dingen doen om er bewuster mee om te gaan.

   Probeer het gesprek te stoppen op het moment dat je een poging tot gaslighten vermoedt. En wijs de gaslighter eventueel op zijn of haar gedrag. Geef de gaslighter de ruimte om zijn standpunten te uiten, maar ga hier niet in mee. Blijf bewust van wat jij er op dat moment over voelt of denkt, en houd je daar zoveel mogelijk aan vast.

   Merk je dat je helemaal niet meer op jouw eigen waarneming kunt vertrouwen?
   Heb je het gevoel niet meer jezelf te zijn? En/of ben je door het gaslighten geïsoleerder gaan leven? Dan kan het goed zijn om je af te vragen of je de relatie met de gaslighter beter kunt beëindigen, en/of om op zoek te gaan naar professionele hulp. Een therapeut zou jou kunnen helpen de situatie objectief te bekijken en de nodige stappen te ondernemen.

   Om jezelf weerbaarder te maken tegen gaslighting, kun je ook werken aan jouw eigen onzekerheid. Vaak komt de gevoeligheid hiervoor voort uit een onveilige hechting in de jeugd. Mogelijk is het waardevol om te onderzoeken wat hieraan ten grondslag ligt bij jouzelf, bijvoorbeeld onder begeleiding van een therapeut.
   Belangrijk hierbij is wel dat je je blijft realiseren dat dit het gedrag van de gaslighter niet goedpraat.

   MEER INFORMATIE EN HULP:
   Info voor Slachtoffer Info voor Naaste
   Praktische hulp
   Veilige opvangplek
   Juridische hulp
   Emotionele hulp
   Financiële hulp

   Ook relevant voor jou
   Wat is dissociatie bij trauma en hulp bij dissociatieve stoornis

   Wat is dissociatie? Hoe kan je de symptomen herkennen en wat zijn de gevolgen van dissociatieve amnesie, identiteitsstoornis? Lees hier meer over een dissociatieve stoornis.

   Verborgen narcisme
   Een verborgen narcist is overgevoelig (met name voor kritiek), voelt zich met regelmaat onbegrepen, is passief-agressief en voelt zich veilig als hij macht heeft. Leest hier meer over verborgen narcisme. Hoe je het kan herkennen en wat er aan te doen is.

   Gevolgen psychische mishandeling: Wat te doen na mentaal geweld
   Wat zijn gevolgen van psychische mishandeling? Wat doet gebrek erkenning mentaal geweld? Vind hulp lotgenoten of hoe om te gaan met slachtoffer als kind.”

   Waarom dus pronken met andermans veren door geen bron te vermelden?

   Mijn vraag is bovendien @Eric: Waarom je zo heftig tegen anderen afzetten, die anderen zelfs voor Satan uitmaken, vervolgers, vijanden, goddelozen, socioliberalen, antichristenen, joden, vrijmetselaars enz.? Schiet je niet in de slachtofferrol uit angst en wantrouwen plus een groot gebrek aan zelfvertrouwen? Verwacht je niet teveel van anderen en de werkelijkheid? Wie heeft je beloofd dat je altijd zekerheid moet hebben in dit leven? Hoe kom je er ook bij om allerhand zaken te melden over God terwijl we nu niet eens zeker weten wie of wat God is anders dan de Schrift vermeldt in 1 Joh. 4 ? Waarom neem je daar de facto nog steeds geen genoegen mee, terwijl Christus toch ook gezegd heeft dat je daar niet naar moet blijven hengelen? (o.a. Mat. 12, 38-42)

   Waarom ga je als katholiek niet uit van wat de Catechismus van de Katholieke kerk zegt? Spreekt je onderbuikgevoel altijd de enige en absolute waarheid en niet wat jijzelf nu eenmaal graag wil horen? Hoe weet je dat JIJ de absolute waarheid te pakken hebt? Is jullie beroep op de Traditionele Kerk van altijd geen zwaktebod, dus bij gebrek aan echte kennis en inzicht in Jezus Blijde Boodschap?

   Wie van jullie is bovendien echt opgeleid in de exegese van de Bijbel, en dus bekend met de filologie (m.n. Semitische talen), antropologie, psychologie en archeologie m.n. van het Middenoosten? Waarom toch zo bang om daar kennis van te nemen? (angst, hoogmoed en zelfgenoegzaamheid?)

   Kortom: zoeken jullie niet naar middelen, methoden en strategieën om een muur rond jezelf te bouwen waarmee je je afschermt van andere mensen met meningen en vragen die niet in je eigen kraam te pas komen omdat er dan vragen opdoemen en onzekerheid opkomt waarmee je niet durft om te gaan?

   Misschien zouden jullie eens moeten gaan beseffen dat jullie de waarheid niet in pacht hebben, en dat jullie dat ook heel goed weten, maar nu nog niet durven toe te geven. Daarom maken jullie van andersdenkenden duivels, afschrikwekkende valsspelers enz. Jullie zelf zijn dus de heiligen en helden? Jullie weten dat dat een leugen is. Geef die valse pretentie dus op. Alleen de waarheid maakt vrij!

   Als ik het goed begrijp, heb je jezelf al in een groot isolement gemanoeuvreerd. Dat geeft je een voorsprong op anderen in de wereld qua stilte en focus. Derhalve
   Waarom ontwikkel je niet een geheel eigen onderzoekspad – queeste – die je open en eerlijk volgt tot je tot inzicht komt betreffende bijv. God, de zin van je leven, je roeping enz.? Gebruik het Nieuwe Testament van de Bijbel, en leg er desnoods de Catechismus naast. Stel goede, kritische vragen en zoek antwoorden.

   Lees en overweeg ook met een open geest eens wat anderen over een bepaald onderwerp hebben geschreven. Niemand zegt dat je die andere mening moet overnemen; meningen zijn ook niet besmettelijk zolang je kritisch blijft en enige afstand bewaart. Oefen je dus erin om die andere meningen slechts meningen te laten zijn, en los te laten wat niet dienstig is. Meningen zijn ook nooit bedreigend als je ze niet als een bedreiging opvat en je ze laat zijn voor wat ze zijn: slechts vingeroefeningen van en voor jouw hersenen en mogelijk ook die van anderen!

   Wees dus niet bang, onderzoek alles, maar behoud slechts het goede!

  1. @eric-b-l ,
   MIJN advies: is conform mijn advies aan @Jo:
   Negeer @Edwin Vissers vollédig(!). Het is ’n knaap, die interessant wil doen.

   1. @ P.Derks,
    Verscheidene jaren geleden reeds hoopte Edwin hier bij mij op de oude boerderij te kunnen verblijven omdat overleven alleen kan slagen op het platteland. Probleem is dat ik slechts een zeer klein pensioentje heb en nauwelijks genoeg om zelf te overleven. Edwin is ook niet rijk, integendeel, en dus verblijft hij nu nog steeds in een niet erg prettige omgeving, een vijandige omgeving zelfs. Het komt er op neer dat hij en ik niet kunnen gokken door proberen te overleven met slechts een moestuin zonder deugdelijke ervaring en met alleen mijn klein pensioentje voor ons twee. Hij kon dus niet naar de boerderij komen.

    Wat ik zeer positief vind is dat Edwin een geestelijke beleving heeft.
    Wat ik negatief vind aan zijn geestelijke beleving is dat in het Noorden de mentaliteit niet zo Katholiek is als hier in Vlaanderen. Maar ik ga niet in details treden want ik ben geen rechter.
    Kortom, ik blijf hem graag tegemoetkomen, ik probeer me in zijn toestand in te leven want na twintig jaren in Antwerpen verbleven te hebben weet ik hoe erg het in de stad kan zijn met goddeloze geburen.

    Ik hoop voorlopig nog altijd dat enkele Katholieke gezinnen of enkele goede alleenstaande Katholieke mensen hier zouden komen verblijven en de oude gebouwen voor dat doel kopen (onverdeelde erfenis) en restaureren. Mijn deel (1/4) hoeven zij alvast niet te betalen. Met velen kunnen we er misschien een toevluchtsoord van maken INDIEN dat overeenkomt met God’s plannen.

    Net als Edwin ben ik gewoon van in totale onzekerheid te leven.
    Net zoals hij moet ik me vastklampen aan geestelijke beleving.
    Ik bezit niets anders.

    1. @eric-b-l,
     Bedankt dat U mij corrigeert. U kent blijkbaar @Edwin Vissers hoogstpersoonlijk.
     Omdat ik U blind vertrouw op Uw woord, neem ik mijn twee negatieve commentaren inzake @Edwin Vissers terug.

 16. @: eric-b-l …

  Eindelijk een profetie:: https://youtu.be/_QqxtFsx1HE ..die vermeldt dat de valse profeet (maitreya, maitreya-boeddha) ..het vaticaan zal overnemen c.q. de troon van Petrus omwerpen zal ..de vervulling van 2Thess.2:3-4.

  Vooral @: Theudmer dacht het beter te weten over wat ik toen te berde bracht.
  De valse profeet is de éérste van het antichristelijk [duo] die komen gaat.. vandaar dat in de profetieën op YouTube hij aangekondigd wordt als de antichrist.. maar dus de valse profeet is in 2Thess.2:3-4 en Openb.13:11+.

  Ook over de [weerhouder] ..de {Katechon} in 2Thess.2:7 https://youtu.be/U_PG6KmURmc ..heb ik toendertijd geschreven.. en dat niet de weerhouder verdwijnen moet.. zoals de evangelische christenen veronderstellen, maar de persoon in 2Thess.2:3-4.. dus de valse profeet die zich in de tempel Gods zal zetten en dat is de St.Pieter in vaticaanstad.. Daniël 7-11.

  Ook heb ik toen betoogd dat, ondanks Openb.19:20..dat ook het 6e zegel betreft, het antichristelijk duo [niet] tegelijkertijd gedood zal worden.

  De Maleachi 3:1 bode is de Vorläufer voor de komst van Jezus Christus in het 6e zegeloordeel, het [vóórlaatste] oordeel, Openb.6:12-17 ..een komen met De Vader in het Vuur van de Heilige Geest.

  Met het ‼️éérste geheim van Medjugorje.. https://medjugorje-bn.efpk.net/?archief=1 ..begint de reiniging, loutering en disciplinering (tucht) van de Maleachibode, de {dorre boom} in Ezechiël 17:24.

  Op dat moment zal ook de valse profeet in de openbaarheid treden..wetende dat zijn tijd gekomen is.. hij is de tegenstander van de Maleachibode..de Vreugdebode in Jesaja 52:7-12.. de eindtijd Cyrus.. Jesaja 46:11 ‼️[2e] versregel. 🤔💆‍♂️ ..🤫

  De valse profeet zal het VUUR van de Heilige Geest in de Waarschuwing niet overleven.. hij dus die het opstandingslichaam bezit op luciferische wijze.. en onzichtbaar aanwezig was bij de doop van Jezus Christus in de Jordaan.. en meent dat hij Jezus Christus overschaduwde in deze doop….en daarom moet er een confrontatie komen in het 6e zegeloordeel.. zoals o.a Jesaja 66:17 aangeeft.
  😎Jo

 17. Christenen vertrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid. Lees ter zake in de Bijbel ; spreuken 21,1 –
  Psalmen 22, 28 en 139, 15 – Math. 6, 26 – Rom 8, 28 en 13, 1

 18. Ik begrijp niets van al deze discussies; ik zou alleen de volgende uitspraak van Simone Weil willen
  aanhalen : ” ik vraag u niet om in God te geloven, maar om in niets te geloven dat niet God is.”

 19. @: Philippe Meysman

  “wat de boer niet kent, dat eet hij niet”. ((=Mensen houden niet van (zijn bang voor) wat ze niet kennen)).
  In ons geval geldt dan dat we voor het betreffende kennen.. vaker moeten proeven van de noodzakelijke informatie..om het te doen smaken.

  Veel naam-katholieken zullen de valse profeet, de eerste van het antichristelijk duo volgen; de valse profeet (maitreya) zien we in Openb.13:11+ zoals ook de volgende profetieën vermelden.. https://youtu.be/jkuwI53IniE ..De Tempel Gods in 2Thess.2:3-4 is de katholieke kerk en deze profetie:: https://youtu.be/_QqxtFsx1HE ..bevestigt dus dat maitreya het vaticaan met de St.Pieter zal overnemen.

  Als je dus te weinig informatie tot je neemt kun je dus ook niet de samenhang zien.. dus niet alleen nadenken maar ook het doordenken is noodzakelijk.
  De valse profeet heeft een tegenstander en dat is de Maleachi 3:1 bode.. oftewel de Vreugdebode in Jes.52:7-12.. de aanvoerder van Godsleger aan de hand van de AartsEngel Michaël.

  De Maleachibode moet dus het geheim van de valse profeet kennen zoals het gezegde:: Ken je tegenstander.
  Zelfs niet katholieke profetieën erkennen dat voor de komst van Jezus Christus eerst een vorläufer.. een [andere] Johannes de Doper komen moet ..zoals de volgende niet-katholieke profetieën duidelijk maken.
  Driemaal moet hij innerlijk aan zichzelf sterven om het grote Licht van Hebreeën 4:12 te ontvangen.. maar hij zal dus [niet] worden gedood zoals deze profetieën veronderstellen.
  https://youtu.be/8JD1grMGNa8

  https://youtu.be/KaHw9qn9Ylc

  https://youtu.be/dAhlEDoRj2U ..etc.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht