Conservatieve commentator publiceert woordenboek van het wokisme

We horen tegenwoordig steeds meer over het wokisme, haar haast Orwelliaanse controle over taalgebruik en haar bereidheid om alles wat ze als “politiek incorrect” beschouwt met alle beschikbare middelen uit te schakelen. Er gaat geen week voorbij, of we horen alweer nieuws over bekende of minder bekende personen, die wegens hun “foute” meningen nergens meer welkom zijn of kunstwerken die uit de publieke ruimte verwijderd worden omdat ze niet langer passen binnen het “woke” wereldbeeld. Onlangs moest zelfs de populaire Vlaamse TV-serie, “FC De Kampioenen”, eraan geloven, wegens “racistische” plotwendingen.

De “woke” (wakkere) beweging, een extreme vorm van cultureel links, waaide vanuit de Verenigde Staten over naar Europa, waardoor het geen wonder is, dat er vooral vanuit de Engelstalige wereld gereageerd wordt tegen deze extreem polariserende denkwijze.  Zo kwam de Australiër Dr. Kevin Donnelly op het idee om een woordenboek van het wokisme (Dictionary of Woke) samen te stellen. Aan de hand van niet minder dan 365 woorden, toont Donnelly aan, hoe woke ideologen door hun controle over taalgebruik hun maatschappelijke visies inzake racisme, kolonialisme, seksuele geaardheid, gender of klimaat proberen op te dringen. Officieel willen de wokisten streven naar een inclusieve, rechtvaardige maatschappij, maar in werkelijkheid leidt hun ideologie, volgens Kevin Donnelly, vooral tot de verdeling van de samenleving in allerlei “onderdrukte” subgroepen, waarvan de vermeende rechten worden opgeëist met extreem militantisme. Dit gebeurt o.a. door “fout” taalgebruik publiekelijk te bestraffen.

In een interview voor Sky News Australia, verklaarde Dr. Donnelly, dat woke een ware intellectuele ziekte geworden is, die onze scholen, medische sector en media heeft overgenomen. Bij de vraag waarom het wokisme zo gevaarlijk is, verwees Donnelly naar George Orwell’s roman “1984”, waarin de auteur suggereerde dat wie het taal- en woordgebruik controleert, eveneens de gedachten van mensen kan controleren. Ook Lenin verstond volgens Donnelly de band tussen de controle van taal en macht over het volk. De gevolgen van het wokisme gaan zeer ver, aangezien zelfs milde critici stigmatisering, sociale uitsluiting en zelfs jobverlies moeten vrezen. Toch kan men als gewone burger nog steeds weerstand bieden, aldus Donnelly. Als voorbeeld vermeldde hij het geval van een jonge moeder, die op de geboortedocumenten van haar baby het politiek correcte en gender neutrale “birth parent” (geboorteouder) doorstreepte, om het te vervangen door “moeder”.

Over Kevin Donnelly

Dr. Kevin Donnelly is Senior Fellow aan het PM Glynn Institute (Australian Catholic University of Melbourne) en heeft sinds de jaren ‘90 een stevige reputatie opgebouwd als conservatieve commentator en tegenstander van het politiek correcte denken, dat hij als een drempel ziet voor een open debat in de Westerse wereld. Donnelly werkte 18 jaar lang als leerkracht Engels in het secundair onderwijs, waarna hij onderzoek deed rond onderwijsprogramma’s en systemen wereldwijd. Voor zijn werk rond educatie, ontving hij van Koningin Elizabeth II de “Order of Australia”. Kevin Donnelly publiceerde meerdere boeken over politieke correctheid, vrijheid en het belang van het Christendom. Hij is onder andere de auteur van “How Political Correctness is Destroying Education” 2018 (Hoe politieke correctheid het onderwijs verwoest) en “Christianity is good for us” 2022 (Het Christendom is goed voor ons).

The “Dictionary of Woke” kan o.a. gedownload worden via Amazon

 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

33 commentaren op “Conservatieve commentator publiceert woordenboek van het wokisme

 1. Het genoemde boek van dr. K. Donnally is ongetwijfeld interessant, maar in ons eigen taalgebied zijn onlangs ook enkele boeken verschenen met vergelijkbare inhoud.
  Voor de geïnteresseerden in het onderwerp, noem ik ze even.

  – “Wie wat woke? – Een cultuurkritische benadering van wat we (on)rechtvaardig vinden”. Auteur: Walter Weyns (docent sociologie en cultuurkritiek aan de Universiteit van Antwerpen). Uitgeverij Pelckmans, oktober 2021. EAN 978 946 401 444 0;

  – “Zwijg! Waarom woke niet deugt” Auteur: Paul Boonefaes (schrijver). Uitgeverij Ertsberg, november 2021. EAN 978 946 436 908 3;

  – “Wokabulary – Kritisch Woke-woordenboek”
  Auteur: Floris van den Berg (filosoof en docent aan de Rijksuniversiteit van Utrecht). Uitgeverij Aspekt, maart 2022. EAN 978 946 462 000 9.

 2. Men moet die woorden niet gaan bestuderen. Onnodige overlast. Gewoon normaal en natuurlijk blijven.

  1. Bang nog iets te leren, bijvoorbeeld over misverstanden, intellectuele terreur e.d. alvolrens je een oordeel te vormen over andere mensen en hun opvattingen?
   Wat jij natuurlijk noemt, is ook maar een tijd, plaats, ideologie en persoongebonden mening. Fascisten, moordenaars, autocraten en kannibalen vinden ook dat hetgeen zij voorstaan en doen, natuurlijk. Waar hangt het dus vanaf om iets terecht of ten onrechte normaal en natuurlijk te kwalificeren?
   Men kan dus maar het best met open geest en zintuigen in de wereld staan en kritisch blijven over al te stellige uitspraken over hetgeen normaal en natuurlijk is, want alles is ‘cultuur’ ofwel gebruiken en gewoonten uit een bepaalde (a)sociale culturele context. Pas de aanwezigheid van een ‘meetlat’ (Bijbel, Koran, das Kapital, een groepstraditie of tegen de achtergrond van Confucius leer, het Taoïsme, Boeddhisme enz.) bepaalt wat normaal en natuurlijk is voor wie een van die leren aanhangt.
   Dat laatste moet men er dus wel steeds bij vermelden: iets is normaal tegen de achtergrond van een christelijke cultuur in het Westen of Oosten, of in een communistische cultuur enz. enz., want termen als ‘normaal’ en ‘natuurlijk’ zeggen volstrekt niets zonder aan te geven waar ze gelden.

   1. Niemand kan de Schepper van hemel en aarde, God, relativeren zonder hem te beledigen.
    Waarheid is uit zichzelf onveranderlijk want God is waarheid.
    Hoe zou men over waarheid kunnen spreken indien zij niet standvastig was?
    Het is die onveranderlijkheid van de waarheid, God, waaruit in dit tranendal de traditie ontstaat.

 3. @eric-b-l,
  Laat N.N. maar kletsen (schrijven in dit geval). U heeft gelijk:
  Ga woorden niet bestuderen. Dat is onnodige overlast. Gewoon normaal en natuurlijk blijven.

  Natuurlijk zal áltijd blijven: wat voor de een normaal is, is voor ’n ander abnormaal enz.
  Maar ik moet U echt gelijk geven: ‘woke’ is geen woord dat dagdagelijks door katholieken gebruikt wordt; Dat woord wordt vaak(!!!) zelfs niet éénmaal in het leven gebruikt.

  1. @P. Derks
   Moeilijk hè om te aanvaarden dat anderen verder kunnen c.q. willen kijken dan de oppervlakte!

   Citaat: “‘woke’ is geen woord dat dagdagelijks door katholieken gebruikt wordt; Dat woord wordt vaak(!!!) zelfs niet éénmaal in het leven gebruikt.”

   Het is echter een woord, begrip dat verwijst naar een ideologische vooringenomenheid dat steeds meer gebruikt wordt in media, scholen, universiteiten. Een deel van de polariserende cancelcultuur is erop gebaseerd. We zullen ons er daarom toe moeten verhouden op een verantwoorde, gewetensvolle manier. Onze kop in het zand steken is dus ongepast.

   U, die al decennia geen krant of boek leest en geen teevee kijkt, bent bovendien niet representatief voor katholieken. U moet zich dus ook niet aanmatigen om voor hen te spreken. Er zullen beslist genoeg katholieken zijn die niet zo ascetisch leven als U en uw collega ‘moderator’ en perswoordvoerder Eric Boelen. Gelieve dus ook rekening te houden met al die mensen die een rijkere intellectuele bagage c.q. referentiekader hebben dan u beide samen of apart. Indien U alleen voor uw eigen clubje traditionalisten wenst te spreken / schrijven, verander dan ook de naam van uw site en uw beginselprogram. Andersdenkenden zullen er dan waarschijnlijk ook niet zo gauw willen acteren. Misschien kan men dan ook beter inloggen verplicht maken. Alle ongewenste figuren kunt U dan middels A.I. effectief automatisch buitensluiten, met als beloning: nooit meer een kritische noot tussen uw van God gegeven pennenvruchten. Dat moet U toch aanspreken, nietwaar?
   Bij voorbaat dank.

   1. Blabla.
    Er zijn áltijd mensen, die zich wat menen.
    Overigens: Ik garandeer U bijna dat mijn IQ hoger is (’n stúk hoger is) dan ’t IQ van U.

    1. @P. Derks
     En wat dan nog? Wees er blij en gelukkig mee dat uw IQ naar het geniale neigt. Het komt er echter op aan hoe U daarmee omgaat, ten positieve of in negatieve zaken en toestanden verzeilend. U heeft daarbij niet het recht om zomaar uit de losse pols vanuit uw darmen te oordelen over Jan en Alleman. Ook U moet bijzonder zorgvuldig te werk gaan en afwegingen maken tussen goed, beter en best en slecht, slechter en zeer slecht. Dat Kunt U niet zonder zorgvuldig informatie op te doen en goed na te denken. Zo te zien, schort het daaraan hier vaak. Uw taakuitoefening kan dus beter, ook in ethisch opzicht.
     Als U er niet tegen kunt dat anderen U daarop wijzen, dan schort er dan ook iets aan uw mentale instelling. Gezonde mensen nemen zich dat ter harte, en gaan zich beraden op verbetering!
     Maar wat doet U en Eric: jullie “zeeleeuwen”. In de VS is dat een metafoor voor kwaadaardig afleiden.
     Ik citeer een filosofe aan de Universiteit Antwerpen: ‘De zeeleeuw strategie is bedoeld om het slachtoffer uit te dagen tot op het punt dat ze haar geduld verliest, emotioneel uithaalt, of te moe wordt om verder te discussiëren: hij doet dat onder het mom van de zoektocht naar waarheid en redelijkheid. Het is ongetwijfeld goed om kritische vragen te stellen, en het is waar dat de vraag om stellingen met argumenten te staven ons dichter bij de waarheid brengt. Maar het punt is dat de zeeleeuw niet echt, te goeder trouw, om de waarheid geeft. Hij wil destabiliseren, uitputten, zijn gelijk halen, een eigen verhaal vertellen, en is niet echt geïnteresseerd in wat de ander te zeggen heeft.”
     Zie daar wat de strategie en mentaliteit van het moderatorenteam kenmerkt: derden frustreren door nooit echt in te gaan op wat zij inbrengen.

     Het zou goed zijn als jullie toch eens ingaan op wat ik eerder voorstelde:
     maak van deze site een groepsapp voor jullie geloofsgenoten maar dan zonder het opschrift katholiek. Jullie zijn immers bij lange na niet representatief voor de katholieken.

     En laat jullie gasten dan ook inloggen alvorens ze iets mogen posten.

     Dat zorgt ervoor dat jullie heerlijk vrij kunnen ronddobberen in jullie eigen bubbel, niet gehinderd door enige kritische noot. Dat is immers wat jullie in wezen willen: ongehinderd door kennis en inzicht je eigen agitatie en propaganda verhaaltjes de wereld in sturen. Van mij mag dat – al ga ik daar niet over – maar doe dat dan niet ten koste van katholieken – de overgrote meerderheid – die er een andere visie op na houden dan jullie!

     1. Uit het lezen van uw laatste tekst is mij 1 ding alleszins duidelijk geworden : de zeeleeuwstrategie is HET wapen dat door de wokisten superhandig en extreem ondersteund door pers en media wordt ingezet….

      1. @N.N.
       Zo te lezen, bedoelt U, dat het een waar wonder is, dat de wereld zoveel jaar zonder U heeft bestaan.

 4. De ‘geniale’ vondst van het Relativeren wordt telkens weer herboren uit de niet aflatende ongehoorzaamheid. De duivel, duivels, rondom, listigheid overal verscholen, telkens weer en nog . . .

  Het is immers de wil van God dat we Hem gehoorzamen.
  Gedenk Adam en Eva.

  Niemand kan de Schepper van hemel en aarde, God, relativeren zonder hem te beledigen.
  Waarheid is uit zichzelf onveranderlijk want God is waarheid.
  Hoe zou men over waarheid kunnen spreken indien zij niet standvastig was?
  Het is die onveranderlijkheid van de waarheid, God, waaruit in dit tranendal de traditie ontstaat.

  Een niet aflatende strijd.

  1. Beste Eric,
   Er is blijkbaar niemand in uw omgeving die U erop wijst dat U van het padje geraakt bent. Ik zal het dan maar zeggen:
   Zou je niet toch eens naar een huisarts of beter: psychiater gaan, want je ijlt wel wat vaak de laatste maanden. Paranoia heeft zich blijkbaar van U meester gemaakt (dat kan de beste overkomen) of een psychose ligt op de loer.

   Dus voor het erger wordt met U: ga naar je huisarts of psychiater! Zij kunnen je helpen tegen je angsten, wanen enz., de r.-k. kerk beslist niet!

  2. Alles wat u tot nog toe schreef ademt het relativeren van de waarheid, en dus van God en uiteraard van de traditie van het onveranderlijke Woord van God.
   Het is zeer gemakkelijk daaruit te concluderen dat u geen geestelijke beleving koestert en dat schijnt u niet eens te beseffen.
   Daarom hangt de neiging van moedwillige ongehoorzaamheid open en bloot boven uw zieltje, goed zichtbaar voor iedereen die wat dieper kijkt.

   Begin dus weer het traditionele Onzevader te bidden en smijt de ‘moderne’ – erg tijdelijke – misvorming van het Onzevader in de kachel.

   1. Reageren op die vrijmetselaar, alias ex-monnik, alias Anonimus, heeft geen zin, beste Eric.
    Hij heeft geen enkele keer iets te berde kunnen brengen, dat hout snijdt.
    Argumenten of feitelijkheden, doordringen niet de “plaat voor de kop”, van dikke nek figuren die enkel een materialistisch oog hebben. Hij zou van het Forum moeten worden afgesloten.

    Intrinsiek verderf verdraagt geen schoonheid, noch harmonie en waarheid.

    De Kerk van altijd zegt het netter, maar niet minder veroordelend, het maçonnieke “naturalisme”, dat iedere verwijzing naar het meta-fysieke afwijst.
    De laatste veroordeling is van 1983.

    Daarvòòr hebben alle Pausen vanaf 1738, de vrijmetselarij in de sterkste bewoordingen afgewezen en veroordeeld, met ex-communicatie van rechstwege, dus automatisch, voor katholieken.

    De start van het verweer komt meestal uit de dossiers van de .:. archieven, een punt ophalen uit het verleden, teneinde de tegenstander te kunnen discrediteren, of te beschadigen, en om pas daarna een discussie te beginnen over van alles en nog wat.
    Maar nooit ingaan op een onderhavige problematiek, nooit ingaan op de argumenten, want dat kunnen ze niet aan. Vrijmetselaars zijn geschoolde “losers”.
    Waarheid is niet hun leidraad, maar wel het grote bedrog. De vrijmetselarij is een bekrompen clubje van Christenhaters, nietsnutten, gelukzoekers en carrièristen.

    De hoge rang vrijmetselaar (Oppermeester en Grootvorst), maar RK bekeerde, Franse schrijver Emile Zola (vermoord, 1902), zei over de vrijmetselarij, “dat zij geenszins is dat zij voorgeeft te zijn, maar een schaamteloze leugen en niets anders”, ……, en dat, ” de leugen de overhand heeft; die voor niets terug deinst”. Zij is, “een religieuze sekte die tot doel heeft, alle bestaande godsdiensten te vernietigen en zich in hun plaats te stellen, om de mensheid terug te voeren naar de oude cultus der afgoden”. denk aan de “klimaat” cultus, het feminisme, of de “woke” New Age leugens en sprookjes.

    Het nooit ingaan op argumenten, is het herkenningspunt. Het onderscheid ligt tussen, waarheid en leugen, tussen rede en fatsoen, tegenover de botte persoonlijk gerichte stomp onder de gordel. Een subversieve, manipulerende, dikke nek vrijmetselaar, is de geconditioneerde psychopaat bij uitstek. De huidige NL regering is het levend bewijs met een trackrecord van meer dan een decennium. Dat begon al vanaf begin jaren 1980, met Lubbers en Van den Broek.

  1. @N.N.
   Anders gezegd: Ongeacht Uw leeftijd: U bent Uw kindheid nooit ontgroeid.
   Er is nóg ’n mogelijkheid: dementie.

   1. De eerste vorm binnen de kerk van Wokisme was het 2de Vaticaans concilie met zijn catastrofale gevolgen: LEGE kerken;

   2. @P. Derks,
    En wat zegt Jezus daarover?
    Zo maar een greep:
    – ‘De kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood doen brengen.'(Mat. 10, 21)

    – ‘Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen.’ (Mat. 11, 25)

    – ‘Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt Gij u een lofzang bereid’. (Psalm 8, 3)

    – ‘Laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven.’ (Marcus 7, 27)

    – ‘Laat die kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan.’ (Marcus 10, 14-15)

    Indien U dus gelijk hebt, meneer Derks, dan mag ik me vereerd voelen met uw opmerking.

    Dus ook Eric, over mijn gebedsleven hoeft U niet in te zitten, al vind ik het ook smakeloos om met U te wedijveren op dit vlak. Daar begin ik dus niet aan. Het vuilspuiten laat ik ook aan anderen over. Er tegen ingaan heeft geen enkel nut of zin.

    Ga jij nu maar eerst eens naar je huisarts voor antipsychotica enz., want jouw geestelijke gezondheid is op dit moment het belangrijkste om terug te winnen.
    Ik wens je snelle beterschap en vooral geestelijke vrijheid.
    m.vr.gr.

    1. Het gaat niet over wedijveren, het gaat over uw niet eindigende reeks suggesties.
     Stop dat.
     U weet niets over mijn gezondheid, juist omdat u geen geestelijk leven erkent, noch bij uzelf, noch bij anderen.
     U hebt duidelijk niet de bedoeling iets bij te leren en de tijd die u nog rest om u te bekeren wordt steeds maar korter. Beperk u dus tot uw erg tijdelijke VatII-club en blijf hier weg.

     1. @Eric,
      Wedijveren met U in vroomheid c.q. gebedsleven wens ik niet. Dat was mijn punt. Onze intieme omgang met God en de Heer is een privézaak en moet dat blijven.

      U gaat er overigens niet over of en welke suggesties ik doe.
      Het ia van U ook ongepast om oordelen te vellen over mij die kant noch wal raken, zoals dat ik geen geestelijk leven zou erkennen. Nee, ik erken geen spiritistische en andere wonderverhalen die alleen maar door U en anderen worden uitgesproken om anderen te intimideren, manipuleren c.q. te vernederen, want U zou een directer lijntje met de allerhoogste hebben en anderen niet. God en de H. Geest zijn niet uw buikspreekpoppen! Uw potsierlijke profetisme, dat is uw arrogantie en bijgeloof dat opspeelt vanuit uw narcistische aard (U begon ermee anderen zulks aan te wrijven; U sprak echter over uzelf!) uw guts (darmen) en uw geestesziekelijke aard.

      Hoe komt U er ook bij dat ik “niet de bedoeling (heb) iets bij te leren” en dat de tijd die ik nog zou hebben om me te bekeren steeds korter zou worden? (Het klinkt alleen profetisch, maar is niet meer dan ieders realiteit; naarmate we langer leven, komen we steeds dichter bij de dood. Wie zich dat niet realiseert, is (nog) ziende blind en hoerende doof. U zegt dus feitelijk niets, maar wil uitsluitend imponeren, intimideren en manipuleren! Stop daar eens mee.) Waar haalt U dus de brutaliteit vandaan om zulks te beweren? Het komt uitsluitend uit en door uw arrogantie zieke brein, zeg ik met evenveel recht als U uw waarheid verkondigt en niet vanuit wetenschap en professie, maar uit gezonde kijk op mezelf en anderen.

      U bent geestesziek en daardoor van kwade invloed op de maatschappij voor zover ze deze website frequenteert. U moet U laten nakijken en medisch-psychiatrisch laten behandelen. Zolang U daar geen begin mee maakt, zal ik dat met regelmaat blijven herhalen. Zeg dus niet ík wist van niks’. U bent geïnformeerd! Handel daar dan naar. Laat U nakijken en behandelen.

      1. Uw ononderbroken suggestie om de Traditie in een kwaad licht te stellen hangt als een duistere wolk over heel uw ziel en dat blijkt uit alles wat u tot heden toe schreef.

       De Traditionele RK staat in de allereerste plaats voor geestelijk leven en geestelijk beleven als logisch gevolg gevend aan het Eerste Gebod.

       Voor alle aardbewoners zou het een dagelijkse strijd moeten zijn trachten God te gehoorzamen. Alleen de zeldzame heiligen overwonnen, uiteraard met God’s hulp.
       Heiligen interesseren u niet want het beginsel van aan God trachten te gehoorzamen wordt nog slechts onder de Traditie ernstig genomen en door de grote massa als dwaas ervaren. Niets nieuws onder de zon.

       Weer hebt u een dag verloren zonder God om inzicht te vragen en bovendien anderen van God’s Waarheid weg te willen drijven.

       U weet waarschijnlijk dat weldra de Grote Waarschuwing ook u zal treffen. Het zal tegen die tijd erg moeilijk zijn om nog een Traditionele priester te vinden voor een ernstige biecht. Wacht dus niet tot het te laat is.

       1. @Eric B.,
        – Weet U waarom er sinds de negentiende eeuw nauwelijks nog verschijningen (van een vrome vrouw in een boom of grot, bijvoorbeeld) zijn geweest?

        – Een woordvoerder die zijn baas (werkgever, opdrachtgever, organisatie) en diens beleid publiekelijk kritiseert of afvalt, ja hem zelfs publiekelijk beter beleid voorspiegelt, is deloyaal. De vraag is: hoe kan dat dan hier wel gebeuren? Een reden kan zijn dat hij zijn baas c.s. niet goed kent, of zijn baas zelden ontmoet, maar zich wel laat gebruiken door hem (of haar) als een willoos en gewetenloos voorwerp.
        DIE WOORDVOERDER IS DAN OOK ZEER VERDACHT: hij laat zich vrijwillig gebruiken en zelfs misbruiken voor een zaak die hij niet kent en waartegenover hij niet loyaal is! Hij zou ontslagen moeten worden, want lijkt voor zichzelf begonnen te zijn op andermans kosten, maar bij dit nep-forum blijft meneer op zijn stoel zitten bazelen. Op het beleid c.q. ingrijpen van zijn opdrachtgever(s) heeft deze woordvoerder ook geen enkele invloed.

        – Over schuld praat ik hier niet. U, P. Derks, Jo en vermoedelijk nog meer kwetsbare mensen laten zich hier misbruiken door een of meer geheimzinnige figuren die veilig en anoniem achter hun pc en / of pseudo-historische betogen, fake news en volstrekt onbewezen, bij elkaar geraapte irrelevante feitjes, de onzichtbare poppenspelers zijn van dit nep-forum. Het is betreurenswaardig, doch JULLIE WILLEN het uit misplaatste angst en vrees NIET ZIEN. Hoe vaak moeten we het nog zeggen voor jullie je houding veranderen. Jullie pochen met je vroomheid, maar bidden (= ultiem liefhebben) kunnen of willen jullie helaas nog niet!

        – Hierboven – in de eerste alinea – vroeg ik naar de reden van het achterwege blijven van verschijningen in onze tijd. Het antwoord is simpel: verbeterde hygiëne en betere controle op de kwaliteit van de grondstoffen voor ons voedsel.

        Vroeger aten de mensen vooral brood (m.n. hard zwart- of roggebrood) en wat vlees / fruit / noten. Het graan, m.n. rogge, werd toen nogal eens getroffen door een schimmelziekte dat de naam Moederkoren of moederkoorn kreeg. Die schimmel scheidde een stof af (ergotamine) die weeën opriep bij zwangere vrouwen en hallucinaties. Moederkoorn is zo te vergelijken met lsd e.a. drugs.
        U begrijpt het wellicht. De gemelde verschijningen (op het platteland, waar grote armoede en slechte hygiëne heersten) zijn ook te verklaren door de aanwezigheid van de moederkoren (schimmelvergif) in oud roggebrood!

        Gezien bovenstaande reactie van U, moet ik U zeggen: als uw ijlen niet het gevolg is van alcohol- of drugsgebruik (mescaline bijv.), medicijnen, geestesziekte enz. dan scheelt er wellicht iets aan de hygiëne in uw keuken.

        Als bange single en krenterige asceet eet U wellicht geregeld beschimmeld roggebrood. Uw geest is daarna beneveld door de ergotamine uit moederkoren en U krijgt hallucinaties waarin U zichzelf opblaast tot een engel van God, de Vader van Jezus Christus o.i.d. U leeft dus in een illusie en verkoopt onzinverhalen om maar niet in de spiegel te hoeven kijken. Dat U niet voor rede vatbaar blijkt, kan eenieder zien die uw betogen leest. Ik wens U een dierbare die U toch een spiegel gaat én blijft voorhouden. Alleen de liefde kan U namelijk helpen!

        Maar weet: ook uw geweten zal opspelen want deep down weet U heel goed: U beliegt en bedondert de zaak met uw ijlboodschappen. U bent een primitieve machtswellusteling omdat U kennis, wetenschap ten onrechte afwijst als anti God en kerk. Dat is allemaal onzin uit een benevelde geest: God heeft ons juist geschapen opdat we wetenschap ontwikkelen en onszelf goed leren handhaven in deze qua mogelijkheden beperkte wereld. Wetenschap is dus a priori niet vijandig aan God en of de kerk.

        Doe dus eens iets aan uw onredelijke afkeer van kennis en wetenschap door geestelijk en fysiek hygiënischer te gaan leven. Heus, het is niet moeilijk. Je moet het alleen WILLEN én DOEN! De hallucinerende boodschappen uit een vermeend rijk gods elders, verdwijnen dan als sneeuw voor de zon. God is IN je (1 Joh. 4, 8 en 1 Kor. 3, 16), en wordt zichtbaar / ervaarbaar als jij gaat liefhebben.

        De filosoof Plato zei het al: ‘De God van de liefde woont in hem of haar die bemint, niet in die- of datgene die/dat bemint wordt.’

        m.vr.gr.

        1. Misschien hebt u wat aan hetgeen me als kind overkwam: toen mijn broer acht jaar was en ik negen bleken plots een aantal kinderen in ons dorp besmet te zijn met hetgeen men “de krop” noemt. Mijn broer en ik sliepen naast elkaar in een tweepersoonsbed sedert we zowat een jaar waren. Ik had al sedert enkele weken herhaaldelijk een heldere droom i.v.m. die ‘krop’ zonder te beseffen dat het om een ziekte ging. In die droom was het alsof ik uit de slaap werd gewekt – in een heldere droom beseft men dat het lichaam slaapt maar beseft men tevens dat de ziel gewekt wordt, wie heldere dromen krijgt herkent dat – en ik kreeg jaren lang veel herhalingen van dromen net zolang tot ik het onderwerp van dergelijke serie begreep. Dan volgde weer een nieuwe serie over een ander onderwerp. I.v.m. de krop zag ik dan telkens een bende wilde kleine duivels, hevig dansend en min of meer gelijkend op brandende lucifers want hevig brandend. Maar ze naderden en er ging een dreiging van uit. Net voordat ik in paniek raakte verscheen van rechts achter mij een hand die bezwerend de duivels op afstand kon houden. Dat was mijn engelbewaarder die me altijd vergezelt, en altijd aan mijn rechterzijde. Hij suggereerde trouwens dat het dansende lucifertjes waren, om me gerust te stellen. Wanneer de dag aanbrak kon ik niet begrijpen wat die droom betekende. Totdat mijn breortje plots erg ziek werd en naar het ziekenhuis moest en ik mocht niet mee het ziekenhuis binnen wanneer we hem gingen bezoeken wegens gevaar voor besmetting. Vervolgens bleek iedereen verwonderd dat ik niet besmet was.

         Jaren lang kreeg ik heldere dromen in gezelschap van mijn engelbewaarder en nooit nog van duivels gedroomd tot enkele weken geleden ik het artikeltje over de profetie van bisschop Sheen publiceerde en dan werd ik s’nachts plots innerlijk gewekt door een verschrikkelijke duivel, reusachtig groot, die me psychisch trachtte te overmeesteren. Hij was gekleed als een chinese machtdrager met vreemd opgestoken zwart haar en leek daardoor vrouwelijk. Zijn ogen waren zwarter dan zwart. Nooit in mijn leven zulk angstig moment moeten ondergaan. Links stond een vrouw als neutraal mee te kijken. Het is de allereerste keer dat in een heldere droom iemand aan de linker kant stond. Ik ben er van overtuigd dat zij behoort tot een kliek occultisten die zich amuseren met tal van duistere experimenten en ik blijf me al vele jaren afvragen waarom zij het op mij gemunt hebben. Ik voelde dat ik niet was opgewassen tegen die duivel en was dus doodsbenauwd. Zulke vreselijke dromen krijg ik nooit, uitgezonderd toen mijn broertje ziek werd. Maar daar stond plots mijn engelbewaarder rechts achter me en hij verdreef meteen die akelige reus.

         Ik bezit naast veel boeken over geestelijke onderwerpen ook een stapel technische literatuur en een verzameling computers. Mijn eerste computers, in 1981, waren de zelfbouw JuniorComputer van Elektuur en de populaire TRS80-model-1 van Tandy. Ik programmeer in een taal die veel gelijkenis vertoont met het bekende ‘C’ en ik bezit na zoveel jaren een verzameling scripts die veel te veel tijd opslokten. Het is een hartstocht waar ik nooit over spreek tenzij met een vriend die verscheidene programmeertalen bestudeerde. Maar dat is eigenlijk zonde van de tijd die er aan verloren gaat.

         Veel interessanter is dat toen ik als elfjarige naar het klein seminarie van Sint Truiden moest – jaren later werd het duidelijk dat zij toen al het modernisme voorbereidden – er geen heldere dromen meer waren totdat ik door protestanten in hun comunne uit een diepe wanhoop werd gehaald doordat zij meerdere keren per dag samen baden en de bijbel lazen. Toen kwamen plots de heldere dromen weer. Toen was ik 26. Ik heb dus volle 15 jaren in duisternis geleefd. Zonder gebed, geestelijke boeken en bijbel gaat het niet. En sedert ik de Traditionele RK mocht weervinden is mijn leven gevuld met ontelbare kleine wonderen. De Traditionele RK is de grootste aardse schat en tevens de meest geestelijke schat op aarde, zij brengt de hemel op aarde.

         1. @Eric.
          De koppeling van helder dromen aan het goddelijke c.q/ God’s invloed enz. doe jijzelf, maar is nergens als juist c.q. waarheid bewezen. Hetzelfde geldt voor jouw koppeling van modernisme aan satanisme komt uitsluitend uit jouw getroubleerde brein, beneveld als jij blijkbaar vaak bent door invloeden van buiten (medicijnen, drugs) of van binnen (je psychische ziekte, hersenbeschadiging). Daar kun jij natuurlijk weinig aan doen; in genoemde omstandigheden kun jij eenvoudig niet anders.

          Anders is het gesteld met de toepassing van jouw hallucinante belevingen en inzichten op derden. Jij gaat daar over de schreef, want die derden leven nu eenmaal niet in jouw “geestelijke wereld’, maar op aarde, terwijl jij met suggestieve taal gedraagt alsof je God zelf bent of zijn engel die profeteert danwel Gods spreekbuis bent. Dat ben je namelijk volstrekt niet. Daar overspeel jij dus je hand, en ga je manipuleren, intimideren enz. om macht over derden te krijgen. Je weet best hoe het werkt, anders zou je het niet regelmatig inzetten! De kerk waarschuwt duidelijk voor dat soort gedrag. Eerder heb ik daarover geciteerd uit de Catechismus van de katholieke kerk, maar blijkbaar nemen jij en Jo dat nog steeds niet serieus> Je moet eenvoudig wegblijven van magie en aanverwante zaken. Daar noch in de mens die manipuleert en intimideert c.q. moreel te hoog te paard zit, zit God niet. Die wordt alleen zichtbaar voor ons in Jezus Christus en in de mens die liefheeft. (Plato)
          Geniet dus met mate van je ‘geesteswereld’ maar misbruik het niet. Als je meer wist van het christelijk mystieke leven, zou je inzien dat je aan je vermeend goddelijke ervaringen niet teveel waarde moet hechten. Je bent bemind van den beginnen, maar je moet jezelf niet onophoudelijk een veer in de kont blijven steken, want dat werkt contraproductief: al te grote zelfvoldaanheid en narcisme wekt walging op! En als je deze waarheid wil toetsen, zoek dan contact met een ervaren priester-psycholoog en of exorcist. Hij kan je adviseren welke waarde je eraan mag hechten en dus hoe je er gezond mee zou moeten omgaan.
          Dat raad ik je dus niet alleen, maar dat is het advies van de r.-k. kerk wereldwijd. Laat je geestelijk/psychologisch begeleiden!
          De eerste stap voor jou zou dus moeten zijn: ga naar je huisarts of psychiater, en laat uitzoeken of je geestelijk gezond bent of niet!
          Veel sterkte.
          m.vr.gr.

          1. @ N.N.,
           Daar slaat u de bal volledig mis. Narcistisch ben ik in het geheel niet want zeer angstig voor mensen, als kind kroop ik weg in mijn hoekje met een boek en hoopte uit het zicht te blijven. Dat is nu nog altijd zo. De voorbije zeven jaren na de Latijnse Mis ging ik in de auto zitten wachten met godsdienstige literatuur en beleefde heerlijke geestelijke momenten terwijl de eigenaar van de auto nog ruim een uur aan de koffietafel zat. Spijtig genoeg kan ik nu nergens meer naartoe. Mijn ouders hebben me nooit verwend, integendeel, mijn moeder was zeer streng katholiek en wanneer zij vond dat we het te bont maakten sloeg zij, vooral mij als oudste. Het ging zo ver dat familieleden vonden dat mijn moeder overdreef in strengheid. Dat viel ongelukkig samen met de aanvang van het modernisme in de parochie in de vorm van een super moderne jonge kapelaan die heden wel nog altijd hogelijk narcist is. Hij zong bij gelegenheid een schlager in de kerk, je moet het maar durven, en hij hanteerde een eigenzinnige vorm van consecratie waarbij het hem zeer goed uitkwam dat hij naar het volk gekeerd stond. In gezelschap zit hij altijd in het midden en weet de aandacht van iedereen op zich te vestigen. Ik zit meestal ergens aan een hoekje om niemand te hinderen en wanneer dat zo niet uitkomt zit ik daar de hele tijd over verveeld en beschaamd.

           Wel ben ik nogal autoritair zoals mijn moeder, zeker wanneer het over het geloof gaat. De enige die echt zeer veel om me geeft en me door en door kent is mijn engelbewaarder. Hij is de enige die me werkelijk onderricht op geestelijke wijze en tijd voor me heeft. Mijn ouders waren brave behoudsgezinde katholieken maar het idee van onderricht geven kenden ze niet. We moesten dagelijks de catechismusteksten van die dag uit het hoofd leren en daar waren ze beiden zeer streng in. We mochten niet gaan slapen voor we het vlot konden opzeggen.

           Autoritair zijn over het geloof, ik denk dat ik daarmee in mijn recht ben, vooral wanneer ik de rekening opmaak van de vreselijke gevolgen van het modernisme en hoe moderne ‘priesters’ mijn leven kapot maakten. We moeten daar voor uitkomen en iedereen moet weten dat het zo niet verder kan. We mogen ons niet langer monddood laten maken. Indien we niet voor de waarheid uitkomen delen we in de schuld van het beledigen van God, van het ont-eren van het heiligste Offer van Jezus en Maria, van het laten geschieden van genocidale moordpartijen op baby’s en ouderen, en de absoluut verschrikkelijke misleiding van jongeren onder het goedkeurend oog van mensen die niet meer de titel van ‘priester’ of ‘bisschop’ waardig zijn.
           Amen.

 5. Woke? Wansmakelijk ja! Respectloos. Geestloos.
  Wat ik verwijt aan de hiërarchie van de katholieke Kerk is : dat zij is meegegaan en nog steeds meegaat met de secularisering (de zogenaamde democratisering).Sedert 1962 hebben de afbraak van de liturgie en de “onttovering” van het mysterie ervoor gezorgd dat de religieuze beleving verschraalt.
  Zoals Simone Weil schrijft, zijn het dikwijls zij voor wie religie de eigenlijke “bezigheid” is, die
  er toe bijdragen om het volk ervan te vervreemden.
  De Orthodoxen daarentegen houden de mystiek levendig in hun kerken.

 6. Goed zo, beste Eric, laat u niet kisten tegenover die verstokte farizeeër, Anonimus.

  Zijn aantijgingen zijn slagen in de lucht, zij houden geen stand als we kijken naar de voorbeelden uit het Evangelie, wanneer Christus zegt tegen vele zogenaamd “kleine luiden”, die in Hem geloofden, zelfs als ze de rand van zijn kleding konden aanraken, zoals de weduwe voor haar enige, gestorven zoon, of die Romeinse soldaat, de Overste van honderd man, die kwam pleiten voor zijn knecht, en zei, “Heer, spreek slechts één woord, ……..”.
  Zijn reactie, “zo’n geloof heb Ik zelden meegemaakt”, spreekt boekdelen, en is voor alle tijden.

  Wat ik wil zeggen, geen buitenstaander kan oordelen over de waarachtigheid van spirituele belevingen. Zelf ken ik ook gelukzalige ervaringen.

  Ongelooflijk, nu terugkijkend, zoveel dankbaarheid verschuldigd :
  Zijn zetjes in de goede richting, Zijn stop bord bij een foute afslag, Zijn hulp in kritische omstandigheden, groot of klein, Zijn hulp bij grote leef omstandigheden voor het gezin, Zijn mystieke, hemelse vertroosting, middernacht, in een droom, na een ernstige fysieke beproeving, zelfs de eerste onverwachte ontmoeting met mijn allerliefste vrouw, na de Heilige Mis in de kerk, onder aan de Berg en Dalse weg, in Nijmegen, lange tijd geleden !!

  Talloze diepgelovigen, hebben mystieke aanleg, en maken mee wat u heeft meegemaakt. Bijzondere genades en wonderen zijn de wereld niet uit. Laat u zich door niemand overbluffen. Hij is ons nabij.
  Sta altijd in Zijn aangezicht.

  Daartegenover, duivels willen niks horen en weten van Gods presentie in het dagelijkse leven. De meeste Heiligen waren eenvoudigen van hart en geest, maar groots in geloof. De Heilige Maagd verscheen aan eenvoudige kinderen, in Lourdes en Fatima.

  De duivel haat hen allen, omwille van hun getuigenis.
  Nu staat u tegenover een vilaine ex-monnik vrijmetselaar, die hier al een tijd terug, van dit voortreffelijke katholieke Forum had moeten worden verwijderd.

 7. @Eric & Jules.
  Op jullie persoonlijk belevingen wens ik geen kritiek te leveren.
  Waar ik me bij jullie vaak aan erger is dat jullie hetgeen voor jullie zelf van toepassing is (dromen en visioenen) zonder meer van toepassing acht op alle andere mensen. Wat jullie vanuit je guts (darmen e.o.) hebt ervaren verkondigen en toepassen als zijnde van goddelijke herkomst en dus de hoogste waarheid omtrent anderen. Wat voor scheldnamen hebben jullie al niet in mijn richting hier gedropt zonder een schijn van bewijs? Hoeveel voorspellingen zijn er door jullie al niet gedaan over mijn lot? Jullie beklagen je over mij, maar jullie met je grote intelligentie hebben van begin af aan geen seconde stilgestaan bij wat o.g. en vele anderen hier te berde hebben gebracht. Jullie misbruiken het etiket katholiek door ze te reserveren voor je eigen ideologische bevlogenheid en ontzeggen hem aan wie vraagtekens plaatst bij jullie opvattingen omdat ze te kortzichtig zijn en te star. De Geest des Heren miskennen jullie volkomen door Hem vast te pinnen op de letter en het dogma. Jullie menen daarmee de kerk weer vol te krijgen, maar vergeet niet. Christus is niet gekomen voor de kerk, maar om weer thuis te zijn in het hart en de handen van alle unieke individuele mensen. Wij mensen moeten ons bekeren tot de liefde voor én uit Hem, God de Vader, zijn Zoon en de H. Geest.
  Die Geest van het Evangelie die ruimte schept mis ik bij jullie. Blijkbaar kunnen jullie daar intellectueel ook niet bij c.q. is te moeilijk voor jullie. Ik vraag me af hoe jullie dan denken om mensen te overtuigen en te begeesteren om zich te bekeren na eerst tot verstand gekomen te zijn. Het gaat immers niet om volle kerken, maar om de lof aan God die we realiseren door te voldoen aan Zijn Wet van de Liefde, en de naaste (wereldwijd!) te beminnen als onszelf.
  Misschien mag ik daarom de vraag stellen: hoe komt U er toch bij dat we langs kapitalistische en imperialistische c.q. koloniale weg als rijkdom hebben verworven alleen ons eigendom te noemen? We zijn immers naakt en bezitloos geboren, en gaan ook met lege zakken weer weg. Heel dat identitaire gedachtengoed alsmede het complotdenken over paus en z.g. modernisten is m.i. dan ook alleen door angst en egoïsme ingegeven. Eigendom en identiteit is helemaal niet heilig want alleen maar ingegeven door werelds denken. We moeten dat denken juist loslaten en inleveren voor solidariteit en medemenselijkheid, barmhartigheid en goedheid. Helaas willen daarvoor maar niet de aanwijzingen verstaan in het Evangelie. Jullie leven feitelijk nog in het Oude Verbond van de angst en de letter. Spijtig voor jullie heeft dat verbond afgedaan door het Nieuwe Verbond dat met Christus is begonnen.

  Het spijt me dus voor jullie. De enigste raad die ik nog kan geven is deze: lees en overweeg – met jullie hart en geest wagenwijd open, ontvankelijk en aanraakbaar – de Evangeliën, maar kom vooral tot volledig onthechte overgave, zelfgave aan de Heer. In die combinatie gerealiseerd, zullen ook jullie ervaren wat het meest wezenlijke is aan Jezus Blijde Boodschap. (En dat is niet het voltrekken van rituelen en vrome maar formalistische gebedjes, maar …. [ik heb het nu vaak genoeg gezegd, dus vul zelf maar in])

  1. N.N.,
   U heeft een ‘aparte’ blik op de Godsdienst, lijkt mij, en u leest de Bijbel, lees ik hier. Daarom wil ik u de vraag stellen of u zich wel eens afgevraagd heeft wie die God(en) van de Bijbel eigenlijk is(zijn)? Wie is de Vader, waar Jezus steeds naar verwijst?
   Zoudt u er wellicht eens naar willen kijken? Hier is het linkje: https://www.youtube.com/watch?v=UoEorNACwmA&t=7s

   Deze studie legt raadsels bloot die voor mij zélf moeilijk te ontcijferen en te lezen waren. De vraag is nu of de analyse hout snijdt. Gaarne uw commentaar.
   ( Ook de vroegere Marchion wordt al vermeld, maar daar heb ik het liever niet over, want dat leidt maar af. ) ( Alleen úw commentaar gaarne, de anderen hier die zijn al te overtuigd van hun ‘eigen’ weten. )

   Btw. Uw gepreek tegen sommigen hier is zinloos. De hersenspoeling zit te diep. Dus laat dat toch, het is zonde van uw energie. Maar ik hoor wel gaarne uw oordeel over wat er in de link verteld wordt.

  2. Laten we de modernisten discussie kort houden. Gebaseerd op de intrinsieke “goedheid van de mens”, kent het modernisme jargon, geen waarheid, noch gerechtigheid.
   Vanuit Traditionele hoek volstaat de bevinding van de Heilige pastoor Jean-Baptiste Marie Vianney (+1859), genaamd pastoor van Ars. (ontleend aan de draad van pater Daniel)

   Hij was een voorbeeld van bovennatuurlijk, priesterlijk leven. Naar menselijke maatstaven was hij minder “intelligent”, maar bezat hij in hoge mate de gave van onderscheiding der geesten? Hij deed treffende voorspellingen en werd op zijn gebed, op vaak onverwachte wijze verhoord.
   Bovennatuurlijk, voorzag hij in een visioen, het ontstaan van satan’s kerk, in een verre toekomst.

   Hoe frappant in onze tijd, was dat gelijkend op Bergoglio’s kerk, inclusief de aanloop van een halve eeuw Vaticaan 2 heresie. De heresie der vernietiging van Christus waarheid en het katholieke, kerkelijke monopolie daarop. Sinds een halve eeuw, sinds de vrijmetselaars, alias pausen J XXIII en P VI en al hun opvolgers heeft de NOM kerk, een kerk van de mens neer gezet. De ode aan de mens, in plaats van die aan God, door paus P VI, voor de VN in New York, begin jaren 1970, was de aanwijzing, wat het vervloekte V2 concilie (1962-1965), bekokstoofd had en de voor proef van wat ons katholieken, wereldwijd, nog te wachten stond.

   Lees na, wat satan openbaart aan de Heilige pastoor :

   “”Een nieuwe kerk zullen wij stichten, een nieuwe kerk van menselijke heerlijkheid. Die kerk zal haar martelaren hebben, haar onnozelen en haar heiligen. Die nieuwe kerk waarin elk mens een deel is van het geheel, van het mystieke lichaam van mens en staat. Ook priesters zal die kerk hebben, hogepriesters en kardinalen. Een paus zal die kerk hebben. Hem zal de wereldheerschappij toevallen. De kerk van de mensheid. De kerk waarin het evangelie van de goedheid wordt verkondigd, van gelijkheid, van broederschap, van liefde, van vriendschap, van het plan. Wij brengen een nieuw evangelie, dat van de menselijkheid. De mens kan van de aarde een paradijs maken. Hij heeft de steen der wijzen gevonden nu hij in zichzelf afdaalt en niet naar boven, maar naar zichzelf kijkt.””

   “”De wetenschap zal hem een nieuwe maatschappij doen opbouwen, waarin de mens zal heersen, de beste mens. Die mens zal geen beperkingen meer mogen ondervinden. Hij zal wij zijn. Die mens zal zijn daden niet laten afhangen van zijn geweten, dat in relatie staat met hogere machten. Nee ! Dat is egoïsme ! Deze mens zal zijn daden toetsen aan wat zij voor anderen betekenen. Deze mens zal gebroken hebben met alle overleveringen en kerkelijke traditie. De mensen zullen vrij zijn en niet meer in de ketenen van de overlevering geslagen zijn, in de boeien die zij zelf gesmeed hebben. De kerk zal een sociale kerk zijn. Zij zal eens te meer het welzijn van de mensen op aarde willen bevorderen en het lijden op aarde verhelpen.””

 8. Aan N.N.

  Je schreef:: ••Weet U waarom er sinds de negentiende eeuw nauwelijks nog verschijningen (van een [vrome vrouw] in een boom of grot, bijvoorbeeld) zijn geweest?▪︎▪︎

  Die Vrome [V]rouw is de Moeder van Jezus Christus.. ons aller Moeder.
  Feitelijk drijf je dus de spot met de Moeder van de Heer.. spotters krijgen spotters loon.

  Heden ten dage verschijnt de Moeder van De Heer aan talrijke mensen.. en bereidt
  deze voor op de komende strijd met de [eerste] van het antichristelijk duo, te weten de valse profeet die VOOR het 6e zegeloordeel zal optreden en in dat [vóórlaatste] oordeel gedood zal worden, zoals Daniël 7-11 aangeeft..o.a.

  Je schreef ook::
  ••Hierboven – in de eerste alinea – vroeg ik naar de reden van het achterwege blijven van verschijningen in onze tijd. Het antwoord is simpel: ‼️👹verbeterde hygiëne en betere controle op de kwaliteit van de grondstoffen voor ons voedsel… etc.▪︎▪︎
  Trouwens het is bekend:: de kwaliteit van ons huidige voedsel is van een zeer laag niveau.

  Met je smerige ziekelijke denkwijze denk je in je satanische hoogmoed dat je hier het een en ander kunt weerleggen.
  Soort zoekt soort ..vandaar je sympathie voor die verrader in het vaticaan.. usurpator anti-paus en Illuminati-vrijmetselaar (Bergoglio).. satan zal hem extra belonen voor zijn misdadig verraders werk.
  Een scheuring in de kerk zal onvermijdelijk zijn.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht