Propaganda-oorlog van Oekraïne krijgt zware klap

Omdat KATHOLIEK FORUM steeds op zoek is naar waarheid, zowel op religieus als ook op breed maatschappelijk vlak, een evidentie voor wie zich beroept op de naam “katholiek”de Weg, de Waarheid en het Leven, zoals verkondigd door God zelf in de persoon van Jezus Christus, moet het niemand verwonderen dat feiten en opinies, zoals u die op dit Forum kan lezen niet aan bod komen in de door de politiek gesubsidieerde media of zelfs regelrecht tegen hun eenzijdige en partijdige verhaal in gaan. De vrije pers, zoals die bestond tot in de jaren negentig van, de vorige eeuw, bestaat niet meer! Daarom biedt dit Forum een alternatief.

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne is hier een sprekend voorbeeld van. Wij gaan niet betwisten dat Rusland Oekraïne binnengevallen is, zeker niet. Wij horen en zien echter alleen maar de Oekraïense versie van het conflict. Het is het verhaal van de cowboys en de indianen, van de’ goeden en de slechten’, in dit geval de boze Russen en de brave Oekraïners. Wie aan dat verhaal durft twijfelen, wordt direct als zwakzinnig bestempeld, juist zoals wie openlijk vragen stelde bij de efficiëntie van het corona-beleid.

Nu is er een flinke bres geslagen in het propaganda-narratief rond Oekraïne. Die bres komt er niet na een aanval van een Russische raket, neen, zij komt er na een diepgaand onderzoek van Amnesty International, een organisatie wiens standpunten wij normaal bestrijden, met name wanneer zij het Recht op Leven van het ongeboren kind ontkent.

Wat velen al langer wisten, maar niet durfden schrijven, is dat het Oekraïense leger bewust burgerlijke gebouwen, zoals hospitalen en scholen, maar ook bewoonde appartementsgebouwen uitkiest om van daaruit de Russische troepen te beschieten, iets dat door het oorlogsrecht verboden is.

Amnesty verklaarde op 4 augustus dat :

– militaire basissen van het Oekraïense leger in residentiële zones gevestigd worden, onder meer in scholen en hospitalen;

– aanvallen uitgevoerd worden vanuit sectoren, die door burgers bewoond worden;

– dit echter de aanvallen niet rechtvaardigt die blindelings door de Russische troepen uitgevoerd worden en die onder de burgerbevolking veel slachtoffers geëist hebben.

Agnes Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International, beklemtoont in haar uitgebreid communiqué dat ” de Oekraïense strijdkrachten de burgerbevolking in gevaar brengen door legerbasissen op te richten en wapensystemen te installeren in residentiële wijken, onder meer in scholen en hospitalen”.

“Deze gevechtstactiek druist in tegen het internationaal humanitair recht, omdat zij goederen, die bestemd zijn voor burgerlijke doeleinden verandert in militaire doelwitten. De Russische aanvallen, die er als reactie het gevolg van zijn, hebben burgers gedood en burgerlijke gebouwen vernietigd”, zo gaat zij verder.

Zij voegt er aan toe: “Wij hebben informatie gekregen over talrijke gevallen, waar het Oekraïense leger burgers in gevaar gebracht heeft en het oorlogsrecht geschonden heeft door in bewoonde gebieden aanvallen te organiseren. Het feit van zich in een defensieve positie te bevinden ontslaat het Oekraïense leger niet van de plicht om het internationale humanitaire recht te respecteren”.

Alle details staan in het rapport. Het kan op de site van Amnesty geraadpleegd worden.

Natuurlijk wordt dit rapport door het Oekraïense regime, dat zich steeds meer in nauwe schoentjes bevindt, niet in dank afgenomen. Het wordt afgedaan als “voer voor de Russische propaganda”. De plaatselijke verantwoordelijke van Amnesty, heeft intussen haar (gedwongen?)ontslag aangekondigd. Men kan zich voorstellen welke enorme druk er op haar uitgeoefend werd.

President Zelensky begint zich steeds meer als een autocraat te gedragen. De zuiveringen onder zijn naaste medewerkers en in de geheime dienst, de blinde bevelen om hele gebieden van hun bevolking te zuiveren, zogezegd om strategische redenen, begint velen tot nadenken te stemmen. Ook bij zijn weigering om elk aanbod tot vredesgesprekken te aanvaarden, beginnen velen zich vragen te stellen, zelfs zijn grootste geldschieters en wapenleveranciers, de Verenigde Staten.

Waarom ook laten grote Europese naties, zoals Duitsland en Frankrijk, zich door een ondemocratische Europese Commissie en haar “keizerin” Ursula zich van hun soevereiniteit beroven. Zij kunnen immers gemakkelijk Oekraïne tot vredesgesprekken met Rusland dwingen. Of is het de bedoeling de oorlog verder te zetten, tot de laatste Oekraïner?

 

Auteur:Veroon ter Zee

3 commentaren op “Propaganda-oorlog van Oekraïne krijgt zware klap

 1. De kranten hier in west-Europa moeten stééds met ’n grote korrel zout geaccepteerd worden.
  Wij moéten de kranten + televisie + radio acepteren, daar er geen ándere mogelijkheden zijn én daar katholieke gelovigen min of meer de mond gesnoerd is.

  Maar wie normaal nadenkt, wéét dat het Grote Rusland zich niet laat dwingen door het zeer armlastige buurland Oekraïne.
  Ook weet elk redelijk denkend mens, dat President Zelensky (gekozen hoofd van Oekraïne) de boel steeds weer verdraait en via een omweg deel probeert te worden van de EU.
  Zo probeert Zelensky de financiële problematieken op de EU af te wentelen.

  En … de EU – politiekers trappen overal in en helpen als sinterklaas (als goedheilig man) het zogenaamde zielige Oekraïne.

 2. Ook ik was in eerste instantie geschrokken van het rapport van Amnesty net als Veroon ter Zee en P. Derks. Maar voordat een oordeel geveld is moeten we eerst kijken naar de achtergrond van de stelling en dan lees ik dat het verwijt van Amnesty veel onbewezen gaten vertoont en er Amnesty leden zijn die in hun maag zitten met de ophef die is ontstaan. ‘Het rapport zit vol gaten’, zegt Terry Gill, emeritus hoogleraar militair recht onomwonden. Wat veel erger is dat men hiermee Rusland juist in de kaart speelt. Men negeert ook het feit dat Rusland een vernietigingsoorlog is begonnen, dat hele steden worden platgebombardeerd (of zich daar nu wel of geen militaire doelwitten bevinden) en dat al vanaf dag één van de inval. Overduidelijke beelden van afschuwelijke oorlogsmisdaden omdat Rusland hiermee de wil van het Oekraïnsche volk wil breken. Amnesty zegt dat Oekraïne zich niet in resterende gebouwen mag verschansen, dat het niet op eigen grondgebied verdedigende handelingen mag uitvoeren. Amnesty negeert ook de vele evacuatie ‘afspraken’ die door Rusland alweer geschonden worden voordat de inkt ervan goed en wel opgedroogd is. Rusland houdt zich sowieso niet aan regels (zie Syrië en Georgië etc.). Dan kun je als kleinere macht die een oorlog in wordt gejaagd niet anders dan slimmer je strijd voeren. Als het aan Amnesty ligt mag je in steden en dorpen geen oorlog voeren maar dan was Kiëv overlopen geweest en had Amnesty weer rapporten kunnen opmaken hoe de Russen een schrikbewind voeren in Oekraïne en de humanitaire regels niet accepteren. Zondagavond zag ik nog trieste beelden van mensen gedwongen op de vlucht uit het Oosten van Oekraïne die alles achter moeten laten. P. Derks noemt Oekraïne armlastig. Dan is het juist een christelijke plicht om het land te helpen. Maar dan vergelijkt P. Derks zulke landen met Sinterklaas. Maar is het juist niet zo dat de economie daar steeds beter ging en dat het de jaloersheid van Poetin opwekte? Buiten dat schrijft P. Derks dat een armlastig land het grote Rusland niet mag dwingen .. Wie geeft het Rusland daartoe het recht? Omdat het groter is? Onbevattelijk dat mensen Poetin nog steeds zien als de beschermer van Europese en christelijke waarden. Ik heb Amnesty altijd gesteund maar heb nu grote twijfels. Maar laten wij ons verder verdiepen in deze kwestie voordat we een al te voorbarig oordeel vellen. Dat past vooral katholieke mensen.

 3. Het ooit christendemocratische Europa had onderandere als doel nooit meer oorlog. Nu er weer oorlog uitbreekt tussen twee christenlanden, jawel, twee christenlanden, trekt het neoliberale Europa zijn handen terug, stopt alle diplomatie. Waartoe dient zulk een waarde(n)loos instituut nog? Sedert voor Vaticanum II wordt er gebeden voor eenheid onder de christenen. Dat is heel wat anders dan een van die twee landen steunen in een zoveelste vuile oorlog. Rusland heeft de soevereiniteit van Oekraine geschonden & draagt een antichristelijk verleden mee als eerste communistische grootmacht met abortus sinds 1920. Oekraine is geen haar beter, allerlei belangengroepen van onverdraagzaam rechts tot onverdraagzaam links trachten hun slag thuis te halen. De gewone burger is ook maar zoals u en ik, die vragen niet om die oorlog. Onze hemelse Moeder Maria roept al zo lang op tot gebed voor de vrede, Fatima … Međugorje … Laten we daar gehoor aan geven en onze christenbroeders en -zusters zoveel mogelijk steunen met ons gebed.

Regels voor reacties:
1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan.
2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd.
3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. Registreren kan hier.
4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Doe mee met de discussie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

 

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.