De uitspraak van het Amerikaans Hooggerechtshof laat zien dat de anti-abortus beweging kan winnen. Ook in Europa.

De uitspraak van het Amerikaans Hooggerechtshof laat zien dat de anti-abortus beweging kan winnen van de grote moloch die het progressieve blok is geworden.

Er is veel cynisme in de katholieke hoek van Europa over de kansen om anti-abortus standpunten daadwerkelijk in de praktijk te brengen. En veel daarvan is volledig terecht. Bisschoppen steunen de leken niet. We hebben een Paus de grote succesvolle seminaries sluit. Het leeuwendeel van de leden van de clerus zijn enkel vatbaar voor progressieve en zelfs islamitische zorgen. Wie zich als katholiek uitspreekt tegen een kwaadaardig fenomeen als massa-immigratie wordt door de kerkfabriek behandeld als een een lid van de Waffen-SS.

Ondanks dit alles, ondanks alle tegenzin, alle zelf-sabotage, al het verdriet van traditionalistische gelovigen, is het in de Verenigde Staten toch gelukt om de grote zaak bij uitstek. Roe Vs. Wade, de uitspraak in te trekken. Het is gelukt om de zaak die abortus federaal afdwong ongedaan te maken. Een groot deel van de financiering van deze beweging is er gekomen omdat normale leken actiegroepen en advocaten financierden die de weg van het systeem kenden. De conservatieve meerderheid in het hooggerechtshof hoefde enkel nog maar te doen wat noodzakelijk was.

Dit is samen met de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in 2016 een gigantisch teken aan de wand. Cynisme en negativiteit van het kaliber “alles is verloren” is volledig misplaatst gebleken. Wie goed georganiseerd en gefinancierd inhakt, inhakt, inhakt en nog een keer inhakt op een systeem zal uiteindelijk winnen.

Door het precedent-recht van de Anglo-Amerikaanse wereld stond Roe Vs. Wade veel zakker van de Europese abortuswetten nu staan dus ik wil geen valse illusies wekken. Het gaat in Europa moeilijker zijn dan in Amerika om dit oneindige onrecht te herstellen. Maar wat gebleken is, is waar een wil is, een weg is. Met voldoende kracht en inzet aan de basis van de anti-abortusbeweging zullen deze wetten ook in Europa opgeheven worden.

Ongetwijfeld zal er veel zelf-sabotage zijn. Er zullen bisschoppen zijn die in de progressieve kranten hun excuses gaan aanbieden voor het gedrag van katholieke leken, maar onrecht zal met voldoende vasthoudendheid niet standhouden.

Auteur:Spartacus

3 commentaren op “De uitspraak van het Amerikaans Hooggerechtshof laat zien dat de anti-abortus beweging kan winnen. Ook in Europa.

  1. Sorry, maar wie van u las de volledige tekst van het hoog gerechthof USA. Die tekst zegt enkel dat; 1. Abortus niet deel uitmaakt van de amerikaanse grondwet; 2. het niet aan de juridische macht is om abortus wel of niet wettelijk toelaatbaar te maken, die macht komt toe aan de makers van wetten: dwz de gekozen vertegenwoordigers van het volk, 3. dat het een ernstige morele kwestie is.
    Dus dans niet te vroeg; alles is nog open binnen de burgerlijke wet.
    Herman

  2. Volledig akkoord met Herman. De Staten beslissen nu zelf of ze abortus al dan niet toelaten. Een twintigtal Staten hebben alvast laten weten dat bij hen abortus mogelijk blijft.

    1. Idem. Velen lezen niet de volledige tekst of volgen zelfs niet het journaal.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht