Zoveelste Bewijs Bidden is het Belangrijkste in het Leven

Op 24 juni 2021 ongeveer 1:22 werden in de tijd van twee seconden achtennegentig mensen verpletterd in een instortend gebouw van 12 verdiepingen. Champlain Towers Zuid, 8777 Collins Avenue, Surfside, Florida 33154. Dit is in talrijke voorstellingen en besprekingen op youtube te aanschouwen en ook vandaag nog een druk besproken ongeval.

Twee werden door hun engelbewaarder gewaarschuwd en konden tijdig ontkomen.
Vier werden gered uit het puin, maar één overleed kort na aankomst in het ziekenhuis.
Alle bewoners negeerden talrijke waarschuwingen gedurende jaren.


Ongelovigen en hun duivels, en engelbewaarders

De oorzaken zijn haast ongeloofwaardig maar toch werkelijk want er is geen uitweg uit de logische volgorde van de feiten. Het begint al vooraf aan de bouw met doelbewust streven naar snel fortuin en alle handelingen die men vervolgens voor het gestelde doel moet verrichten. Te weinig beton en betonijzer, menigvuldig overtreden van wetten, smeergeld, daarna geen noemenswaardig onderhoud en bovenal het misleiden van de bewoners als dat er niets kon mislopen ondanks zeer goed zichtbare groeiende schade. Pas in 2018 werden problemen gemeld en in april 2021 als “veel erger” aangemerkt. Op de fatale 24 juni 2021 waren de belangrijkste werkzaamheden nog niet eens begonnen.

Gelijkaardig duivelswerk werd verricht tijdens het bouwen van de beruchte Titanic. Verscheidene reizigers trokken zich tijdig terug voordat het schip vertrok omdat zij werden GEWAARSCHUWD door hun engelbewaarder. Het vooraf gedoemde schip vertrok op 10 April 1912, en men mag veronderstellen dat er in die tijd nog wat meer geloof onder de mensen leefde dan vandaag. Het uiteindelijke oordeel kwam na een haast niet te vermijden reeks van duivelswerken, ik kan er geen ander woord voor vinden.


Het is volgens mij dan ook geen toeval dat de enorme cruiseschepen van enkele jaren geleden werkeloos werden en sommige werden in nieuwe staat naar een schrootwerf verplaatst om alsnog een deel van de kosten terug te winnen in plaats van juist nog meer kosten te moeten ophoesten voor het peperdure onderhoud van nutteloos geworden reuzeschepen.


Daarom ook is het onvermijdelijk dat onze onmiddellijk nabije toekomst reeds sedert vele jaren gepland en uitgetekend werd door het verlangen naar en het verrichten van louter duivelswerk, overal rondom ons. De gevolgen laten zich reeds meedogenloos gelden maar zovelen willen de WAARSCHUWINGEN niet zien.
De oprecht als een nederig kind biddenden worden gered.


Opmerkelijke redding door de engelbewaarder 

Uit de Miami Herald 

Iliana Monteagudo, geboren in Cuba, droeg een grote gouden medaille van de Maagd van Guadalupe en stak die avond een Guadalupekaars aan.

Om ongeveer 01:15 werd Monteagudo gewekt door “een bovennatuurlijke kracht”. Ze wist het niet, maar de klok tikte op haar leven en dat van 104 anderen. Over ongeveer zeven minuten zou hun vleugel van dat gebouw tot puin vermaald worden. “Ik opende mijn ogen en voelde iets vreemds”, zei Monteagudo. “Ik dacht dat ik de schuifdeur naar het balkon had opengelaten. Ik stond op en zag dat het open was. Ik probeerde het te sluiten. Maar het gebouw begon te bewegen en ik kon het niet sluiten.” Ze hoorde een knetterend geluid, als hout dat in een kampvuur brandde. Ze zag een 5 cm brede zwarte spleet langs de muur van haar woonkamer naar beneden kronkelen.

“Een stem in mijn hoofd zei: ‘Iliana, je moet rennen'”, zei ze. “Ik rende naar de slaapkamer. Ik veranderde van mijn nachtjapon in een jurk. Ik ben vergeten een BH aan te doen! Ik deed sandalen aan. Ik rende naar de eettafel en gooide mijn spullen in mijn tas – pum, pum, pum. “Ik blies de kaars van Guadalupe uit.” Ze sloot ook nog de deur al wist ze niet goed waarom.

In haar haast nam ze de verkeerde trap maar juist die “vergissing” bleek haar redding want de instorting was op het punt van beginnen.


Ook de Joodse Sara Nir vertrouwde op God en werd gewekt door dreunende geluiden waarbij kalk van het plafond viel. Ze liep nog wat heen en weer tot zelfs bij de bewaker maar uiteindelijk riep ze haar kinderen te rennen zo hard ze maar konden.
“Ik geloof in wonderen en Hashem heeft me tekenen getoond. Baruch Hashem, ik was in staat om te ontsnappen aan de vernietiging’, zei Nir, en dankte God in het Hebreeuws.
Messianic Jews, Messiaanse Joden, geloven eigenlijk (min of meer) in Jezus en bidden “Baruch Hashem”, “Gezegend is de Naam”. “Hashem” refereert naar God.


Zij waren zeker niet de enigen die gewekt werden maar meer dan vermoedelijk de enigen die God om hulp riepen omdat zij de gewoonte hadden veel te bidden. De meeste bewoners wisten niet beter dan met hun smartphone om hulp te roepen. Een jonge dame stond op haar balkon in haar telefoontje te roepen naar haar man en zag het middendeel van het gebouw instorten. Het gesprek werd opgenomen en het eindigt met een schreeuw toen de vleugel waarin zij vertoefde in elkaar zakte. Voor zovelen schijnt God niet te bestaan.
Dit roept het tijdeloze bittere beeld op van massale hoeveelheden mensen die overrompeld door het plotse oordeel tevergeefs trachten te strijden tegen hetgeen onontkoombaar werd. Niet alleen de zondvloed maar gekende en ongekende talrijke apocalypsen van zowat alle verdwenen steden en hele culturen en beschavingen.


“De Derde Man factor” (The Third Man factor

De titel van een boek dat in de Nederlandse taal helaas uitverkocht is. Het vertelt de wonderlijke redding van ongelovigen in momenten van extreem gevaar waaraan zij normaal niet hadden kunnen ontkomen. Sommigen voelden zich lijfelijk vastgegrepen op de laatste seconde voor een gewisse dood en verscheidene onder hen kwamen in de daarop volgende jaren tot bekering.

“Wie is die derde die altijd naast je wandelt?
Wanneer ik tel, zijn er enkel jij en ik tezamen.
Maar wanneer ik vooruit kijk op de schitterende weg
Er is altijd een ander, wandelende naast je
Soepel ingepakt in een bruine mantel, het hoofd bekleed
Ik weet niet of het om een man of een vrouw gaat
Maar wie is dat, daar aan je andere zijde?”

— T.S.Eliot “The Waste Land” (1922), “Het Brake Land”, Wikisource The Free Online Library 


Verder behoort men ook te beseffen dat het de engelbewaarder is die meehelpt om u in contact te brengen met mensen die vooral geestelijke hulp nodig hebben, een minimum aan wereldse hulp hoort daar meestal bij.
Dat is voor een volgend leesstukje.


Auteur:Hypoliet