Katholieke Nieuwssprokkels

“Katholieke Nieuwssprokkels” bestrijken een ruim palet aan thema’s, die rechtstreeks of onrechtstreeks met de katholieke Kerk verband houden. Zij belichten ook vanuit christelijk perspectief een bepaalde maatschappijvisie en bestrijden de desinformatie van de mainstream media. De “sprokkels” zijn niet politiek correct. Soms gaan zij frontaal in tegen wat door die media als waarheid voorgesteld en opgedrongen wordt, maar in feite alleen maar ideologische propaganda is. Vrijheid van denken en van spreken staan dan ook centraal in Katholiek Forum. Tot spijt van wie het benijdt.

Vandaag ietwat langere sprokkels…

Sprokkel 1

Paniek in het progressieve kamp

In de wereld van “wokes” en andere “antifascisten”  wordt  de overname van het sociale netwerk Twitter door de geniale ondernemer Elon Musk op een storm van kritiek  onthaald. De Amerikaanse miljardair is immers een verdediger van de absolute vrijheid van meningsuiting, ook voor conservatieven. Onmiddellijk  werden in onze media zelfbenoemde”deskundigen” opgevoerd, die zware bedenkingen hadden bij die aankoop voor het luttele bedrag van 44 miljard dollar.

Het Brusselse dagblad Le Soir, vroeger berucht vanwege zijn anti-Vlaamse retoriek en nu het boegbeeld van de Franstalige media inzake politieke correctheid , publiceerde een cartoon waarin Elon Musk een vogelkooi opent, waaruit messen, schedels, bommen en hakenkruisen vliegen…De tekening moet de verontwaardiging van de “weldenkenden” illustreren.

Musk zegt immers openlijk de steeds ondraaglijk wordende censuur op Twitter te zullen opheffen om zo de vrijheid van mening te herstellen. Dat betekent volgens Le Soir en hun ideologische bondgenoten in de media( in de VRT bv), dat de nazi’s zich voortaan vrij zullen kunnen uiten!…Er bestaat een Noord-Korea aan de Maas, maar zeker een nog karikaturaler Noord-Korea aan de Zenne…!

Feit is dat voor cultureel links van vandaag iedereen, die in hun ogen niet politiek correct is of niet wil zwichten voor de oekazes van de “woke” dictatuur, van het net moet verbannen worden. De Amerikaanse internetgiganten zijn daarin al heel ver gegaan. Facebook, You Tube en tot voor kort  Twitter oefenen een regelrechte censuur uit op wat in hun ogen niet links genoeg is. Het is een heel kleine kliek, maar met een enorme macht. Daarom kunnen zij niet verkroppen dat hun feitelijk monopolie nu doorprikt wordt.

Wie heeft niet gemerkt of aan den lijve ondervonden hoe een dissidente mening over de klimaathysterie of terechte kritiek op de aanpak van de Corona-crisis, onmiddellijk tot censuur leidden? Zogezegd “extreme meningen” of “haatberichten ” worden verwijderd, maar alleen wanneer zij uit “rechtse” hoek komen. De echte oproepen tot haat van de linkerzijde worden ongemoeid gelaten. Daarentegen werden christelijke blogs gesloten omdat zij zogezegd tot haat tegen de islam hadden opgeroepen…

Twitter is in het verleden heel ver gegaan, door de Amerikaanse President Trump en zijn negentig miljoen “volgers” voor altijd van Twitter te verbannen, een schandalige en autoritaire beslissing, die nu waarschijnlijk door Musk ongedaan zal worden gemaakt. In 2020 blokkeerde Twitter de krant New York Post, toen het in primeur uittreksels publiceerde uit E-mails van Hunter Biden, de corrupte zoon van Joe Biden, die in allerlei schandalen betrokken is, waaronder een omkopingszaak in Oekraïne. De verkiezingscampagne van “hun kandidaat” mocht immers in geen geval geschaad worden…

Elon Musk omschrijft zich als “een fundamentalist van de vrijheid”. Hij lijkt neutraal als het op belangrijke morele kwesties aankomt. Het weinige dat hij daarover zegt, onthult een opmerkelijke moed om tegen de stroom in te gaan. Musk is met Tesla een belangrijk producent van elektrische auto’s. Met zijn Hyperloop-project wil hij treinen bouwen die zo snel zijn, dat zij met het vliegtuig kunnen concurreren.Hij is echter geen fundamentalist op het gebied van klimaatverandering en dat wordt hem door een bepaalde lobby niet in dank afgenomen.. In een toespraak op de World Artificial Intelligence Conference 2019 zei hij: De meeste mensen denken dat wij te veel mensen op de planeet hebben, maar in feite is dit een achterhaalde visie. Het grootste probleem waarmee de wereld over 20 jaar zal worden geconfronteerd, is de ineenstorting van de bevolking. Niet de explosie, de ineenstorting. Daarom is het zo belangrijk dat mensen met minderheidsideeën zich vrij kunnen uiten.

Gezien de financiële slagkracht die het bedrijf van Elon Musk vertegenwoordigt, zijn  het zeker niet de Sleeping Giants en andere linkse structuren gesponsord door de corrupte Joods-Amerikaans-Hongaarse miljardair Soros die in staat zullen zijn om de “bevrijde Twitter” het zwijgen op te leggen.

De Vrijheid is terug van weggeweest. Leve de vrijheid en bedankt, Elon Musk.

 

Sprokkel 2

Een Consistorie om te verkondigen dat de vrede alleen van God komt

“Oorlog is het kind van de erfzonde, het is tegen de wil van God. En het is niet alleen in Europa, het is op alle continenten”. Dat stelt kardinaal Gerhard Ludwig Müller. Daarom wil hij een Consistorie bijeen roepen, dat de effectieve de uitdagingen van de vrede in de wereld durft oplossen met de wapens eigen aan de christenen: “het gebed en de verkondiging van het evangelie van de vrede”.

Kardinaal Müller hekelt de hypocrisie van het Russisch-Oekraïense conflict: “Het recht van de Oekraïners om zich te verdedigen is één ding, maar de belangen van de Amerikanen in de confrontatie met Rusland zijn een andere zaak, want het is duidelijk dat hun belangen alles te maken hebben met macht, wereldmacht. Het is ook moeilijk te pleiten voor de morele superioriteit van de Verenigde Staten en andere westerse landen, die abortus en genderideologie promoten. Hulp aan Oekraïners heeft zeker niet altijd zuivere motieven, goede waarden worden vermengd met eigen politieke belangen. Wij moeten realistisch zijn, sommige van deze leiders respecteren morele principes alleen wanneer het hen uitkomt”.

De heilige Johannes Paulus II verdedigde het concept van een Europa dat zich uitstrekt van de Atlantische Oceaan tot aan de Oeral.Kardinaal Müller benadrukt dat Rusland een wezenlijk deel is van de christelijke cultuur. “Rusland heeft een diepgaande, mystieke christelijke cultuur. De Russische christenen hebben enorm geleden tijdens het totalitaire communistische bewind, zij verloren tienduizenden religieuzen en ook miljoenen leken verloren hun leven, werden verbannen, gingen naar de goelags. Zij gaven een groot getuigenis van het christelijk geloof…”.

Kardinaal Müller heeft zware kritiek op het beleid van het Europa van Brussel, dat van de goede bedoelingen van de katholieke Kerk profiteert: “Wij kunnen het nationalisme van de Russische Kerk niet bekritiseren en anderzijds mee stappen met de ideologie en de politiek van de Europese Unie. Omdat de belangen van Brussel anti-christelijk zijn, promoten zij een valse antichristelijke antropologie. In vele Europese landen worden katholieken vervolgd en veroordeeld tot sociale uitsluiting, vanwege een anti-levensideologie, gebaseerd op verheerlijking van tegennatuurlijke seksuele relaties en abortus. Wij moeten de Europese politici eraan herinneren dat de beginselen van de moraal superieur zijn aan hun politieke en ideologische belangen. Men kan terecht Poetin bekritiseren vanwege zijn politiek beleid, maar wij kunnen niet aanvaarden dat de Europese Commissie Poetin komt aanvallen in naam van “westerse waarden “, alleen omdat hij geen voorstander is van het homohuwelijk. Dat zijn geen waarden”.

Ook over de dubbelzinnigheid van de Europese commissie is hij niet mals. Enerzijds wordt het Oekraïense nationalisme verheerlijkt, anderzijds is er een constante agressie tegen  twee EU-leden, Hongarije en Polen, alleen  omdat zij hun nationale identiteit verdedigen. Müller vindt dat het Europese beleid vol tegenstrijdigheden zit: “De Commissie vindt dat de Hongaren analfabeten zijn omdat zij voor Orban hebben gekozen, alleen omdat deze man niet past in haar ideologisch kader en anderzijds juicht zij de Fransen toe omdat zij voor Macron hebben gestemd, alleen omdat deze naar haar pijpen danst. Dat is schaamteloze manipulatie. Het betekent dat deze eurocraten niet objectief beoordelen, maar uitsluitend uit eigenbelang”.

De Polen hebben drie miljoen Oekraïense vluchtelingen opgevangen, maar de EU blokkeert de Europese fondsen voor Polen…En op hetzelfde moment krijgt Erdogan drie miljard. “Europa” beschuldigt de democratisch verkozen Poolse regering en beschuldigt haar in strijd te zijn met haar eigen grondwet en betaalt vervolgens losgeld aan een dictator. Zij willen gewoon hun ideologie opleggen, zij respecteren de principes van de democratie niet, waarin het volk beslist wie in de regering komt. Zij willen globalisme, een wereldregering (werelddictatuur nvdr)…Maar wie legitimeert uiteindelijk deze “ideale” wereldregering? Een regering garandeert geen vrede, verre van. Vrede komt van God, niet van de machtigen van deze wereld. Zij hebben alleen economische en politieke belangen en met deze belangen kan men niet tot een echte vrede in de wereld komen”.

Ik stem volledig in met de analyse van kardinaal Müller. De ideologie van Europa, haar haat voor de christelijke moraal en voor de christelijke waarden, waar de identiteit van Europa op berust, het ondemocratische karakter van de besluitvorming en de dwingelandij die zij op vele vlakken steeds meer openlijk aan de Europese volkeren oplegt, leidt niet tot vrede, maar tot dictatuur, chaos en verarming.

Een Consistorie voor de vrede, gebaseerd op een eeuwenoude traditie van de katholieke Kerk, om bij conflicten tussen christelijke volkeren te bemiddelen en zo te komen tot een echte vrede, zou het imago van die Kerk, verzwakt door een falend beleid en interne twisten, alleen maar ten goede komen.

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

43 commentaren op “Katholieke Nieuwssprokkels

 1. Het idee van “Katholieke Nieuwssprokkels” is op zich een echt goede vondst.

  Elon Musk echter bij gelegenheid een verschaffer van vrijheid noemen lijkt me een niet houdbare stelling, net zo min is hij een vredebrenger.

  De Kerk met Haar tijdelijk extreem modernisme hoeft daarom nog geen ministerie voor wereldse vrede op te richten en in hetzelfde bedje ziek is Joe Biden die nu een ministerie voor waarheid wil oprichten als reactie op Musk’s overname van Twitter.

  Dat is allemaal erg beangstigend. Alleen christenen kunnen onder deze verschrikkelijke ontwikkelingen de angst overwinnen.

  Dat mensen zoals Bill Gates en Elon Musk meer dan waarschijnlijk autisme en asperger ondergaan is voor hen geen bezwaar gezien hun hoog IQ maar daar staat tegenover dat hun liefde beperkt is tot filantropie. Vijf tot zes mensen op de tien zouden min of meer autistisch zijn en het is niet duidelijk of dit feit oorzaak is tot onverholen bewondering voor hen in de media – gelijken herkennen elkaar. Niet alleen bij Steve Jobs gaat het bovendien ook over narcisme maar iedereen kan zien hoe dit ook bij Gates en Musk wortel heeft geschoten.

  Dat deze door God geschapen zielen ook goede vriendjes van elkaar zijn geeft wel te denken.

  Wie zich de moeite doet een reeks youtuubjes met Elon Musk als hoofdvertolker te bekijken komt al gauw tot de conclusie dat er iets heel erg fout is met hem en evenzo met zijn omgeving. Men valt dan op de schokkende herkenning van de details die door Katholieke profeten voorzegd zijn over de antichristelijke werelddictator. De wereld bewondert hem onvoorwaardelijk en hij weet zich altijd zeer intelligent voor te doen ondanks of juist door ongelooflijk opgeblazen leugens. Eigenlijk logisch vermits zovelen niet meer weten wat het betekent nederig op God de Vader te vertrouwen en daarom hun vertrouwen schenken aan Gates, Jobs en Musk en hun industriële overmacht die sedert de uitvinding van de stoommotor uit niets dan leugens en goddeloosheid bestaat.

  Tegen zulk geestelijk geweld kan een gewoon mens niet meer optornen, ook geen Kerkelijk Consistorie voor wereldse vrede of een ministerie voor waarheid want de leugen zit al in de benaming verscholen. Per slot van rekening zijn het vooral de christenen die gemakkelijk kunnen begrijpen dat “absolute vrijheid van meningsuiting” in wezen synoniem is aan liberalisme en socialisme die deze aangenaam klinkende leugen verspreiden totdat zij voldoende macht verzamelen en dan plots communistisch blijken te zijn.

  Vermits er zelfs in de USA geen generaal Franco meer beschikbaar is zullen we ontzettende geestelijke orkanen en aardbevingen over ons heen krijgen. Klamp u vast aan uw paternoster en aan de kruisweg.

 2. @eric-b-l,
  U heeft een goede én correcte mensenkennis.
  Door schade en schande wijs geworden?

   1. @eric-b-l,
    Één troost heeft U: Dat geldt voor (bijna) iedereen.
    Omdat ik NÓÓIT ongevraagd namens ánderen mag spreken, heb ik in de 2e zin erbij gezet: ‘(bijna)’.
    Proficiat, U heeft de turbulente tijd zéér goed overleefd.
    Voor zover ik mág en kán oordelen (wie ben IK???), bent U ’n goed mens (geworden).

   2. Kent U het tweedelige werk van Karel van Isacker: “Mijn land in de kering”?
    Dat heeft mijn ogen geopend: hoe de industrie het natuurlijke leven vernietigde. Bedenk dat Abraham in de woestijn zwierf met zijn hele huishouding en zelfs koning David leefde nog in tenten. De eerste tempel in de woestijn bestond uit tentzeil (Mozes) en de (eigenlijke tweede) tempel in Jeruzalem was net zo klein en eenvoudig als de eerste maar wel van steen. Daarna pas kwam er een werkelijk grote tempel en gelijk daarmee kwam de hoogmoed. En nu wordt ook onze hoogmoedige cultuur helemaal afgebroken. We krijgen wat we verdienen indien we Elon Musk geloven. Lucifer zelf gaat die man in bezit nemen. Erger kan niet.

    1. Bewondering voor het meesterwerk van Karel Van Isacker. Een zeer beklijvend boek!

 3. Aan P. Derks en Waramund
  Wat erg dat er een commentaarsectie dicht is, zeg!. Ik vond het juist een goede discussie. Maar hoe u nu zo goed Latijn leest, Waramund, weet ik nog steeds niet.
  Zou wel autodidact zijn.

  Ik wilde nog zeggen dat volgens de info die ik zie de nefilim onderdaad ‘reuzen’ zijn. Maar die zijn dus te lezen niet zo heel erg groot. Als het bed 9 el lang was dan was dat 2,70 meter en 3 el breed is 1,80 meter. Dan zal de man 2, 40 geweest zijn, dat is groot, maar ook niet extreem. En die speer woog 600 sikkels is 8 kilo, en dat harnas 60 kilo, dat is te doen. Dus om dat nu hele grote reuzen te noemen? ( Zouden de Israëlieten soms zelf klein van postuur geweest zijn? Vraag ik me dan af. )

  P. Derks.
  U kunt altijd Google Translate gebruiken om bijvoorbeeld het Latijn te vertalen in een andere taal. Zelf heb ik de link daarvan als een bladwijzer staan, zoals dat in Opera (browser) heet. Dan klik ik die bladwijzer aan en met behulp van kopiëren en plakken (met de muis), plak ik zo de gewenste tekst (zoals van Waremund) en kan ik het lezen in de gewenst taal, bijvoorbeeld het Nederlands.

  Verder gebruik ik ook de online Bijbel zodat ik er vijf tegelijkertijd kan lezen, dus ook de Latijnse versie erbij, bijvoorbeeld.
  Bijbel:
  https://bible.hispage.nl

  U kunt zelf de versies instellen. En u kunt zoeken op steekwoorden.

 4. @Raphaël, inzake @Waramund
  Maar hoe u nu zo goed Latijn leest, Waramund, weet ik nog steeds niet.

  Dat klopt, Dat heeft @Waramund nog stééds niet verteld.
  Want nógmaals: Latijn werd tm eind jaren 1960 alléén geleerd op het seminarie (= priesteropleiding).
  Eigen studie was uitdrukkelijk NIÉT mogelijk.

  1. Naschrift:
   Na de jaren ’60 werd Latijn niét meer onderwezen.

   1. Zou het niet beter zijn om het verwijt van pedanterie (waanwijsheid) te voorkomen en voortaan vóór U zo’n uitspraak doet ALTIJD EERST even een encyclopedie (van Elsevier, Oosthoek of gewoon de Winkler Prins of Wikipedia via Internet) goed te raadplegen?
    Kleine moeite. Dan staat U namelijk sterker in de discussie.

    Zie voor het begrip Gymnasium dus bijvoorbeeld: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gymnasium#Het_gymnasium_tot_1917

    Geen dank; graag gedaan!

    1. @Lucas van Bergen,
     U heeft véél te vroeg een grote mond:
     Seminarie = priesteropleiding

     Gymasium = hoogste middelbare school waar klassieke talen werden onderwezen.

     Het verschil tussen U en mij: U heeft een en ander geleerd (of opgezocht), terwijl ik het in de praktijk heb ondervonden. Desondanks wil U het beter weten dan ik, hetgeen niet pleit voor Uw intelligentie.

     === MODERATOR: NIET OP DE PERSOON!===

     1. Moderator:
      alvorens U een opmerking geeft naar één persoon, is het gebrukelijk dat U ook naar de ándere persoon kijkt (Daar wordt gesproken van ‘pedanterie’.)

      pedanterie = verwaandheid (zn) : arrogantie, eigendunk, eigenwaan, hoogmoed, inbeelding, ingebeeldheid, laatdunkendheid, opgeblazenheid, pedanterie, pretentie, verbeelding, zelfoverschatting.

      1. Dit gaat op voor de hele bovenstaande discussie. Dit is enkel een punt van orde. Wij zien graag discussie onder nieuwsartikelen.

 5. als een priester meer vrijheid zou krijgen (samenleven of trouwen) dan zouden er veel meer zijn, nu zijn er te weinig
  en dat komt omdat ze alleen maar in de weer MOETEN zijn maar van het leven genieten mogen ze niet
  een priester is geen slaaf maar een volgeling van Jezus en het is niet omdat Hij (Jezus) geen relatie had dat zijn volgelingen
  ook vrijgezel moeten blijven'(denk daar eens over na)

  1. Beste Jos Thomas,
   het is goed dat je oprecht bent en oprecht schrijft maar je hebt klaarblijkelijk nog geen kennis over het geestelijk leven gekregen, niet in de school, niet van je ouders en duidelijk ook niet vanwege de gemoderniseerde Kerk van tegenwoordig.

   Niet alleen Jezus zelf maar ook de apostelen en al hun opvolgers waren echt heel druk bezig met het zieleheil van de mensen. Het gaat helemaal niet om werelds werk van bijvoorbeeld acht uren bezig zijn en dan heerlijk zich uitleven in vrijheid en werelds geluk.

   Om Jezus te volgen kan men niet anders dan zichzelf geheel ‘vergeten’ maar wel helemaal bekommerd zijn om het innerlijk contact te bewaren door o.a. gebed en meditatie en vooral bekommerd zijn om de zielen. Degenen die dat echt willen en er hard aan werken zijn de echte christenen. Een priester moet dus echt leven om het geestelijk leven van zijn gelovigen als de herder van een kudde schaapjes dag en nacht te behartigen. Dat is de enige en volledige overgave aan de roeping van het priesterschap.

   Ook zijn er nog steeds echte kloosterlingen, tegenwoordig niet meer veel – en dat is tijdelijk – die heel veel bidden en hun ego trachten te overwinnen om de wereld los te laten en dus meer geestelijk te leven en zich op die wijze meer en meer met Jezus en Maria te verbinden.

   Als je meer houdt van je eigen werelds leven dan van Jezus en Maria dan beledig je God. Sommige veel te moderne priesters geven de indruk dat Jezus een socialistische idealist zou zijn die niets anders doet dan barmhartigheid rondstrooien maar in werkelijkheid gaat barmhartigheid altijd hand in hand met gerechtigheid en dat is geen socialistisch spelletje.

   Lees goede ernstige boeken over de heiligen van de Katholieke Kerk en bestudeer hoe zij leefden, dan zul je begrijpen dat een priester onmogelijk vrije tijd kan genieten zonder zijn schaapjes te schaden.

 6. @jos thomas,
  Omdat een priester van Jezus houdt, is er geen plaats voor een vrouw (als het goed zit).
  Een getrouwd priester zou in de eerste plaats moeten zorgen zijn vrouw.

  Een ongehuwd priester heeft die zorgen niet: Gód komt bij hem op de eerste plaats;
  metéén daarna komt op de tweede plaats: het zorgen dat de gelovigen bij God komen.
  Een goede(!) priester heeft dus geen plaats meer over (tenzij een vrouw genoegen neemt met de derde plaats (= de allerlaatste plaats).

 7. U en Eric bent veel te idealistisch. Priesters zijn ook én wel allereerst mens. En mensen hebben primaire behoeften zoals nood aan steun, bevestiging ondanks al hun fouten en tekorten, verlangen naar uitwisseling van gedachten en ervaringen, behoefte aan warmte en genegenheid, rust en een thuisgevoel. Verwachten dat priesters ALTIJD in de hoogste fase van godservaring, mystieke eenwording met God, Jezus en Maria verkeren, dat gaat alle werkelijkheid te boven. En waar geen psychisch-fysieke compensatie voor de ‘dorre tijden in een mensenleven’ is, daar gaat de mens ten onder aan zwaarmoedigheid, depressies enz., óók de vaak simpele priester. Wat komt er dan terecht van hun steun aan en begeleiding van gewone gelovigen die hetzelfde meemaken? Bovendien, hoe kan de priester spreken van datgene wat hij niet kent? Hij kan dan alleen boekenwijsheid opdissen die zelden past bij de concrete omstandigheid van zijn gesprekspartner in de biechtstoel enz. Verkeerd adviseren ligt dan gemakkelijk op de loer.

  Priesters zijn niet automatisch wereldwijs en heilig tijdens en of meteen na hun seminarieopleiding of wijding. Heilig kunnen ook zij slechts worden na een lange soms slopende (geestelijke en of lichamelijke) lijdensweg. Tijdens dat proces moeten ze wel staande blijven. Grote heiligen hadden in hun leven dan ook vaak een vrouwelijke tegenpool (moeder, zus, kloosterlinge) die hen corrigeerde als ze dreigden te verdwalen.

  Idealen zijn dus misschien wel mooi, maar ze moeten ook haalbaar zijn voor de doorsnee gelovige in casu de gewone priester, kloosterling, zeker in de welvaartsstaten waarin wij momenteel leven.

  Misschien is het daarom ook beter als men priesters voortaan geen heiligheid meer toedicht alvorens ze werkelijk heilig zijn geworden.

  Men zou ze voordien beter zelf ook kunnen vragen waaraan zij behoefte hebben i.p.v. ONZE verwachtingen en vooronderstellingen aan hen op te dringen.

  In het recente verleden zijn dergelijke enquêtes ook gehouden, maar werd er helaas nooit naar geluisterd omdat de kerkelijke superieuren geen realisten waren maar idealisten in een zeer bevoorrechte positie (in weelde, rijkdom levend, ook aan sociale contacten in de upperclass en gelijkgezinde seminarie- of kloosterkringen; menige paus en kardinaal was rijk, had een of meer maitressen, was wereldlijk heerser enz. terwijl de priesters met hun voeten in de klei het vuile werk alleen moesten doen!)

  Zonder God, Jezus en de H. Geest tekort te willen doen, mag men dit dus ook zeker meer onder ogen zien: Zij voorzien in het hoogste, spirituele, maar niet in al het menselijke, aardse leven. Menig priester moet in zijn leven dan ook eens bij een psychiater langs en of bij een huisarts. Dat is beslist geen schande. De realist houdt daar dan ook rekening mee! Priester zijn en blijven gewone mensen.

  1. @ Lucas van Bergen,
   U vergeet de talrijke voorbeelden van waarachtige Katholieke priesters en kloosterlingen zoals Benedictus van Nursia, Pater Pio, Franciscus van Assisi, Pater Reus, enz, te veel om op te noemen, maar vooral de apostelen zelf die allen martelaren werden.

   Een herder verlaat zijn schapen niet en laat zich niet afleiden uit de eigen absoluut noodzakelijke geestelijke beleving. Christelijke ouders offeren zich toch ook op voor hun kinderen, des te meer een herder van zielen.

   Noch de vroegere noch de huidige cultuur van genotzucht en vluchten voor lijden kan geen referentie zijn.

  2. Beste Lucas. Als de Eucharistie niet zou bestaan had u gelijk. Zonder Eucharistie is gewijd leven vechten tegen de bierkaai. Gewijd zijn in de katholieke zin is leven voor en door Eucharistie die zin en kracht geeft voor een leven van getuigenis van een liefde die menselijkheid overstijgt.

 8. @Lucas van Bergen,
  IÉDERE(!) priester dient idealistisch te zijn. Priester is géén beroep zoals bijvoorbeeld timmerman.
  Priester word je NIMMER voor de lol (= omdat het zo prettig zou zijn).

  U vergeet totaal dat priester geen beroep is, maar een roeping (= God roept je om visser te worden).
  Hiermee bedoel ik natuurlijk geen gewóne visser (= iemand die probeert om vissen te vangen), maar iemand die probeert om ménsen te ‘vangen’ met het doel om die mensen naar Jezus te leiden.

  1. @Lucas van Bergen,
   naschrift:
   roeping = daartoe ben je geboren (het zit LETTERLIJK in je genen).

   1. Het is goed aan te nemen dat wanneer eenvrouw beslag legt op een geroepene dat zij handelt tegen Gods plan en in de eeuwigheid zeer diep in het Vagevuur zal belanden, zo goed als tegen de deur van de Hel en dit voor lange tijd allicht
    Iemand die geroepen is wordt best gesteund door gebed en boete en ondersteuning in de dagelijkse benodigdheden zodat die zich volledig kan ontplooien volgens Gods Plan.

    1. Hoe komt U erbij dat de vrouw die U op het oog heeft, “handelt tegen Gods plan”?
     Het is juist haar natuur om haar man te begeren. Staat er immers niet ook in het boek Genesis hoofdstuk 3 vers 16 ‘Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, hoewel hij over u heerst’?! Dat is een uiting van eeuwenoude zelfkennis van de mens!
     Bovendien, in de orthodox christelijke kerk mogen priesters gehuwd zijn. Huwelijk en priesterschap kunnen, zo blijkt, dus wel degelijk goed samengaan zelfs als er kinderen komen.

    2. @ Lucas van Bergen,
     U springt van “Genesis 3;16 . . . Dat is een uiting van eeuwenoude zelfkennis van de mens” naar ontkenning van het bestaan van God?
     De mens heeft zeer weinig zelfkennis, zoniet zou de mens niet zo zondig leven.

     Of anderzijds bedoelt U dat God niet bestaat en het Woord van God enkel mensenwerk zou zijn en dat zou dan zelfkennis betekenen?

     U bedoelt hopelijk niet dat haar begeerte naar haar man iets met zelfkennis te maken heeft?

     Bedoelt U met “in de orthodox christelijke kerk mogen priesters gehuwd zijn” de Oosters Kerk?
     Deze kerk is geen referentie voor de Traditionele Rooms Katholieke Kerk.

     Graag verduidelijking a.u.b.

     1. Sorry, ik ontken nergens het bestaan van God.
      De Schrift(en) zijn m.i. de weerslag van door God aan mensen ingegeven / geïnspireerde kennis van de realiteit tegen de achtergrond van kennis van goed en kwaad.
      N.b. Voor U is blijkbaar de “Traditionele Rooms Katholieke Kerk” (Pius X-beweging en c.s.) maatgevend voor alles dat Christus volgt. Voor mij geldt dat niet. Christelijke kerken zijn allemaal afsplitsingen van dezelfde stam en daarom ook tot op zekere hoogte wel degelijk met elkaar vergelijkbaar. Het streven moet dan ook altijd zijn – zoals Jezus het ooit uitdrukte in zijn wens ‘Opdat zij allen één zijn’. We moeten op weg blijven naar inclusieviteit, broederschap, eerlijk delen, niemand buitensluiten wereldwijd! Dat is onze ultieme roeping. In die alomvattende liefde eren we God ultiem. God die Liefde is, volgens 1 Joh. 4.
      Ik hoop dat ik dit – van U – mag geloven en leven, want katholiek betekent in de kern algemeen, en kan dus ook rechtens niet geclaimd worden door een extreme vleugel ter linker- of rechterzijde, denk ik zo.

     2. @ Lucas van Bergen,
      de “heilige Traditie” is het onvoorwaardelijk aanvaarden van het Woord van God zonder afwijkingen, zonder eigen uitvindsels. De weg van de apostelen is de Traditie van de Apostolische Kerk.

      Ook in de voorbije tweeduizend jaren behield God zich ononderbroken een kleine Rest zoals dat duizenden jaren voorheen het geval was. Ook die Rest moet zware beproevingen ondergaan. Degenen die het moderne Onzevader bidden en “de moderne mis vieren” riskeren in dwalingen te belanden.

      U vertoont overduidelijk het verlangen naar modernisering, socialisering, verwereldlijking, meeheulen met de tijdsgeest.

      Uw zogenaamde inclusiviteit is de zoveelste aanval van modernisme, socialisme, protestantisme tegen de zuivere onvervalste waarheid waar zovelen altijd weer voor wegvluchten en dan inclusief samenhokken zoals bijvoorbeeld Amerikaanse ‘democraten’ zich zonder blozen eindeloos laten misleiden door geheel goddeloos geworden leiders die zich zelfs Traditioneel Katholiek durven noemen terwijl zij tevens abortus als een Katholieke plicht voorstellen.

      U bent vrij te handelen zoals U dat zelf wenst, de gevolgen zijn voor U.

      Verder dank ik U voor Uw modernistische aanvallen want dat bewerkt altijd een verrijking en een versterking van het innerlijke leven.

      1. @eric-b-l,
       Bij deze wil ik U hartelijk(!) bedanken voor Uw antwoorden aan @Lucas van Bergen.
       Ikzelf ben daartoe niet meer in staat.

 9. Ja, “dat denkt U zo”, welnu, beste Lucas, waarop baseert U uw stellingname, “dat denk ik zo”.
  Op wie, of op welke regel uit de Openbaring beroept U zich ?
  U weet toch dat zij de enige bron is der waarheid, uitgedragen door alle eeuwen heen, door de katholieke Kerk van altijd ?

  Uw liberale, protestante stellingname past niet in dat kader. Wat wilt U, wilt U zoals vele protestanten een eigen kerkelijke richting stichten ? Daarvan bestaan er al meer dan 600, als ik goed ben ingelicht.

  Vermoedelijk speelt hoogmoed U parten. En dan kunnen we beter zwijgen. Dan helpt niks meer en laten we U in uw vet gaar smoren. Maar bent U een jeugdige, misleide waarheid zoeker, buig dan uw rug, kniel neer voor Christus en al zijn Kerkelijke opvolgers, en volg het Heilieg Leergezag van altijd, in deemoed en volgzaamheid, al naar gelang de Heilige Schrift, het kostbaarste boek der mensheid, dat aangeeft, gratis en voor niks. Maar men moet dat wel willen, en volhouden.

  1. Ik meen hier toch duidelijk gelezen te hebben dat we niet meer op de man zouden moeten spelen, en zeker niet meer zouden intimideren. Heeft U soms een bevoorrechte positie binnen de leiding van dit forum als geldschieter of geestelijk vader dan wel pater familias? Wie bent u dat u mij kapittelt; bent u mijn superieur? Waarom gebruikt u anders ongestraft termen als hoogmoed, misleid en een uitdrukking als ‘we laten u in uw vet gaar smoren’? En dan die oproep om nederig te worden enz. Bah. Dat zijn toch geen normale formuleringen waarmee men zijn gelijkwaardige medemens die nadenkt en niet steeds meteen in de houding springt als er een hiërarchisch hogere voorbijkomt, benadert?!
   Op een fatsoenlijke vraag zou ik wellicht reageren. Ik doe er nu maar het zwijgen toe want uw christendom / katholicisme: het is archaïsch en mij steeds meer een gruwel want volstrekt uit de tijd. Maar, doe wat u blijkbaar doen moet. Het is niet aan mij om u de les te lezen.
   Mijn gebed doe ik wel in mijn ‘binnenkamer’ zoals de Heer bevolen heeft. Over al het andere zouden we fatsoenlijk van gedachten moeten kunnen wisselen zonder verdachtmakingen, vooroordelen enz. Maar blijkbaar ben ik daarvoor aan het verkeerde adres. Misschien moet ik daar dan maar consequenties aan gaan verbinden.

  2. @ Lucas van Bergen,

   Op kerknet.be dat zich het portaal van de katholieke kerk durft noemen – zij werden geheel socialistisch en liberaal – is free speech niet mogelijk, men mag alleen knikken en goedkeuren.

   Hier op dit Katholiek Forum mag men vrij spreken en niemand hoeft zich buitengesloten te voelen wanneer men niet voldoet aan socialistische dictatoriale eisen.

   De waarheid van God hoeft niet verdedigd te worden want God is Waarheid.
   Dat is een geruststelling voor degenen die waarheid zoeken.

   “Des te verder een samenleving wegdrijft van de waarheid des te meer haat zij hen die de waarheid trachten te verkondigen.” — George Orwell.

   Daarom, Lucas van Bergen, komt men hier soms tot harde uitspraken.

   De reden daartoe is dat velen van ons jaren lang leden onder de misleidingen van de moderne ‘katholieke’ bisschoppen en heden zelfs van een ‘paus’ die zacht gezegd wel erg opportune spelletjes speelt en tot nog toe niet in staat bleek een woord of een letter toe te voegen aan het Magisterium van de ware Traditionele Katholieke Kerk. Want het Woord van God kan nooit buiten te Traditie vallen want God is in alle tijden onveranderlijk Dezelfde.

   Daar U zich als ‘modern’ opstelt is dat voor velen hier moeilijk om te aanvaarden maar we laten U vrijuit Uw mening verkondigen. U wordt niet zomaar uitgesloten of de toegang ontzegd.

   Laten we dus trachten de andere en U aan te horen en beetje bij beetje tot begrip te komen.

 10. @ Lucas van Bergen,

  Jezus veroorzaakte grote onrust bij degenen die verantwoordelijkheid droegen over wereldse vrede en wereldse rechtvaardigheid. Jezus predikte nooit het socialisme of andere vormen van wereldse genoegdoening.

  Waarom maakt U zich zoveel zorgen over uitsluitend wereldse vrede en sociaal welzijn?

  Stierf Jezus aan het kruis om de wereldse vrede te bevorderen?

  Genas Jezus zieken en gehandicapten en wekte Jezus doden terug tot leven omwille van wereldse vrede en wereldse rechtvaardigheid?

  Kan men niet de Naam van Jezus vervangen door de namen van de Apostelen omwille van Jezus en Zijn zuiver Geestelijke Prediking en Zijn zuiver Geestelijk werk in het genezen van mensen zonder peperdure pharmaceutische kwakzalverij en het opwekken van zielen uit de dood zoals de ware heilige priesters van de echte onvervalste Traditie dat ook deden? Stonden de apostelen en de heiligen niet zeer hoog verheven boven verwereldlijking van de zielen en arbeiden zij niet onvertogen, dag en nacht, uitsluitend om het Geestelijke heil van de zielen?

  Toon me een moderne priester van heden wiens zorg om het Geestelijk Heil van de zielen vele malen groter zou zijn dan zijn zorg om werelds welzijn, wereldse vrede en wereldse rechtvaardigheid.

  Overal ter wereld ziet men vanwege leiders en moderne priesters niets anders meer dan wereldse bekommernis.
  Is het bijvoorbeeld niet zo dat onze bisschoppen zich veel meer zorgen maakten om een tijdelijke pandemie dan om het eeuwige heil van de zielen?

  Hoe gaat paus Franciscus de zeer zwaar wegende verwereldlijking oplossen met uitsluitend wereldse zorgen?

 11. Is het niet zo dat
  1. De paus slechts 1 long heeft en voortdurend dus ondersteund wordt door de Goddelijke genade om de Kerk van Jezus te leiden?
  2. Men mag aannemen dat wanneer Jezus niet akkoord is met de gang van zaken door de paus bedisseld dat Jezus wel zal zorgen dat er verandering in zal komen.
  3. Vergeten we niet al teveel de werking van God de Heilige Geest in het reilen en zeilen van de Kerk, het is gewoonlijk lang na Zijn tussenkomst dat Zijn gebeuren zichtbaar en herkenbaar wordt.
  4. Het beter is te putten uit de rijke Traditie om de hedendaagse problemen te ontwarren en tot oplossingen te kunnen komen.
  5.Wij alle zeilen dienen bij te zetten want de vijand is momenteel heel actief en het is enkel door gebed en boete dat een ommekeer mogelijk is, hoe moeilijk het ook is om dit te geloven,maar geloof berust op vertrouwen en niet op de theorie van de loge.

  1. Met U beide ben ik het ten dele eens. Het gaat mij – en overigens ook de paus – niet louter om werelds heil dat we louter zouden moeten verwachten van concreet ingrijpen van de Heer zelf. God, Jezus en de H. Geest hebben handen en voeten nodig van ons om vrede en welzijn hier voor alle mensen zoveel mogelijk te realiseren. Lijden behoren we immers niet te bevorderen of tolereren; we moeten ze lenigen en voorkomen waar mogelijk want er is maar één aarde en die is beperkt qua mogelijkheden. We moeten dus eerlijk delen en niet het grootste deel voor onszelf opeisen en anderen maar laten verrekken. Dat zou immers tegen de liefde zijn die we verschuldigd zijn aan al onze broeders en zusters. Eerlijk delen is dus gevraagd en daarvoor is zelfbeheersing nodig die middels gebed en vasten te realiseren is. Als we de Heer en zijn Heer liefhebben voor al het goede dat ons dagdagelijks ten deel valt, worden we op enig moment van volledige zelfgave bevestigd als beminde zoon en of dochter van de Heer. Daarna is feitelijk vrijwel alles te dragen als we maar liefhebben. Het aangehaalde geestelijk leven is dus van groot belang, maar dat is dus niet genoeg. Wat we in de kerk en de eredienst zeggen, uitspreken en uitzingen dat we geloven en liefhebben, dat moeten we ook in praktijk brengen in deze wereld! Wij moeten Gods handen en voeten zijn; de Liefde vereist concrete daden van liefde anders is ze ongeloofwaardig. De Heer wenst immers BARMHARTIGHEID en geen louter offerande!

 12. @ Lucas van Bergen,

  U vergeet welk drama heel het volk van God moest ondergaan toen Mozes erg lang op de berg bleef om de Tien Geboden in ontvangst te nemen. Van de Egyptenaren kregen de Joden grote hoeveelheid goud en juwelen mee nadat de Egyptenaren begrepen hadden dat de ware God bestaat en dat de Joden Zijn volk waren en omdat de Egyptenaren zich nu bedreigd voelden vanwege de leugens van hun afgodendienst.

  Die rijkdom was voor velen onder de Joden aanleiding tot feesten ondanks hun uitzichtloze toestand in de woestijn. Priester Aaron leek in dat drama wel een dubbelzinnige rol te spelen. Men kan zich afvragen of dit ook het geval is met onze Belgische bisschoppen?

  Voor de Christenen van de kleine Restkerk is het sedert jaren duidelijk dat we in de woestijn terechtkwamen. Maar de bisschoppen laat nauwelijks nog van zich horen, tenzij in bewoordingen die wel heel erg socialistisch aandoen en die door het gemoderniseeerde volk graag worden gehoord.

  Het is nu nog slechts een kwestie van korte tijd vooraleer paus Franciscus zal aanleiding geven tot heidense feestelijkheden. De voorbije jaren heeft hij dit wereldwijde feest overduidelijk en voor iedereen goed zichtbaar voorbereid.

  Het kan dus niet anders meer dan wanneer de grote aangemelde synode voorbij zal zijn het grootste deel van het volk de beslissingen van die synode zal toejuichen. Dit kan alleen nog resulteren in een wereldwijd heidens feest met goedkeuring van paus Franciscus.

  U weet dat Jahweh zich toen in de woestijn wreekte op de afvallige Joden.

  Een gelijkaardige wraak hangt nu boven de hoofden van alle modernen en andersoortige afvalligen die de tekens van de tijd niet willen zien en die niet willen luisteren naar de talrijke profeten van onze tijd.

  1. Het vervloekte V2 concilie (1965), is verantwoordelijk voor de algehele afval en decadentie van de katholieke Kerk, beste Eric. De waarheid van de Natuurlijke Orde (de Decaloog = 10 Geboden) en de Kerkelijke Leer van altijd, is ingeruild voor de zogenaamde “barmhartigheid”, zonder de premisse van de waarheid. Dat is het nieuwe V2 evangelie, zoals Lucas hierboven aangeeft.

   Nostra Aetate is het centrale document van de V2 ketterij. Heidense religies, afgoderijen, ketterijen, van o.a. joden, islamieten, boedisten, hindoes, e.a. dwalingen, zijn indertijd, een “straal van waarheid” toegekend. Daarmee kwamen zij op gelijke voet met de waarheid van Christus, waarvoor zovele martelaren, in 2000 jr. Kerk geschiedenis, gestorven zijn.

   De V2 sekte is en blijft blind voor de strafredes van Christus tegen de Farizeeërs (o.a. Mt. 23, Joh.8, 43-59), en het wegslaan met de zweep van de Farizeese bankiers rabbijnen in de Tempel. Zij zijn gekuist, en uit het moderne missaal verdwenen.

   De V2 sekte mist het geloof, de diepe eerbied en de dankbaarheid voor de Verlossing die Christus Kruisdood en Verrijzenis, de mensheid gebracht heeft. Zij denkt en handelt daarbuiten, zij mist de clou, de volle erkenning van Christus, als Gods Zoon, die gezegd heeft, “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, en niemand komt tot de Vader, dan door Mij.”
   Daarbuiten heerst duisternis.

   Het Heilig Misoffer van altijd, is afgeschaft als zijnde anti-apekool, en vervangen door de Lutherse Tafel dienst, genaamd de Eucharistie “viering” ! De term “offer”, het overdoen van het Kruisoffer op Golgotha, telkens weer, zijn termen die niet meer V2 passend worden geacht, in het grote kader van de anti-apekool herziening. V2 was het meest kwalijke revisionisme dat de Kerk ooit gekend heeft. Daar ligt de kern van de crisis. Dat was de crux waar het gehele V2 circus van de jaren 1960, om draaide.

   1. Nabrander ;
    “,,,,,,,,,”barmhartigheid”, zonder de premisse van de waarheid, Dat is het nieuwe V2 evangelie……”

    In het Evangelie van vandaag, de 4de Zondag na Pasen, dd. 15/05, H. Johannes, 16 : 5-14, lezen we in de woorden van Christus, alvorens terug te keren naar de hemel, hoezeer de waarheid het absolute primaat heeft :

    “…………Nog veel heb ik U te zeggen, doch dat kunt gij nog niet verdragen. Maar wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, dan zal Hij u de volle waarheid leren. Want Hij zal niet spreken uit Zichzelf, maar Hij zal spreken, al wat Hij hoort ; en Hij zal u de komende dingen verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want van het mijne zal Hij ontvangen en het aan u verkondigen.”

    Tenslotte, ter overdenking, zonder waarheid is er geen gerechtigheid, noch vrijheid, noch barmhartigheid. Duisternis, chaos en tirannie heersen, waar waarheid ontbreekt.
    Het V2 concilie heeft met het vernietigen van de waarheid, de maatschappij wereldwijd berooft van het vermogen tot onderscheid tussen goed en kwaad, zin voor realiteit, richting en welzijn.

  2. Beste Eric, U maakt van de mythen die joden eeuwenlang elkaar vertelden om de werkelijkheid zin te geven een-op-een historische realiteiten. Angst speelt U helaas parten en niet bewust-zijn en redelijkheid en realisme. De geschiedenis herhaalt zich niet, dat weet U best. Uw fundamentalisme is – om voor de afwisseling een vergelijking te maken – gelijk een dolle hond die zich in de eigen staart bijt en maar rond blijft tollen niet wetende dat hij dom bezig is.

   U zou zich eens beter moeten informeren naar hoe mythen te lezen / begrijpen.
   Bekwaam U in het lezen van gedichten, Psalmen enz. en kijk dan nog eens naar de Schrift. Niet alleen het Oude Testament, maar tracht ook (psychologisch) te doorgronden wat Jezus Christus bedoelt in de teksten die van hem zijn overgeleverd via de evangelisten, Paulus enz.
   U zult dan bij kritische beschouwing ervaren dat U er niet komt met louter fundamentalistische, letterlijke beschouwing van de teksten. U zult nog veel kunnen leren van de kerkvaders als Augustinus, Ireneüs enz. die wel degelijk doorhadden dat men veel figuurlijk, overdrachtelijk, meerduidig moet beschouwen als men wil doordringen tot de geest, begeestering / spiritualiteit van de teksten. Wat U en anderen hier stelselmatig afwijzen omdat het geen hamer oplevert waarmee men zijn opponent de hersens kan inslaan, zal dan t.z.t. ook bij U veel licht doen opgaan. Eenvoudig waarheden bestaan namelijk niet. Zelfs juristen slagen er zelden in om alles correct in woorden en formules te vatten zodat niemand er nog een draai aan kan geven. M.a.w. U jaagt een illusie na. Mensen hebben (bij)bedoelingen en gevoelens bij wat ze zeggen. Zeker waar het Jezus Christus betreft – die veelal in parabels / vergelijkingen sprak. Alleen wie door de Heer wordt uitgekozen om Hem te begrijpen (zo stelt Hij het zelf!) en ook liefheeft en barmhartigheid betracht, die zal kunnen doordringen tot het wezen van het mysterie. Ik zeg dat niet in mijn eentje, maar U kunt dat ook proeven in teksten van anderen, zoals:
   ‘De Kerk kent aan het mystieke leven en zijn verschijnselen over het algemeen slechts een privaat karakter toe.’ In aanvulling hierop stelde Karl Rahner:

   ‘God spreekt tot ons op vele verschillende manieren. Het is niet bevestigd, dat de belangrijkste boodschappen worden gegeven in visioenen. Ze maken deel uit van het evangelie en ze klinken in de stem van de kerk in hun gewone verkondiging. En soms werkt de Heilige Geest ook door de theologen en spirituele bewegingen van de kerk zonder enig visioen te hebben. De mensen die voorstander zijn van openbaringen en visioenen moeten niet vergeten: de arme en gemarginaliseerde mensen zijn zeker de geschikte plaatsen waar iemand Christus zelf kan ontmoeten. In het sacrament en in de genade van de Heilige Geest, die aan iedereen wordt aangeboden, heeft God zijn meest oprechte aanwezigheid.’

   In het oudste geschrift van het Nieuwe Testament (1 Tess. 5,21) kan men lezen: ‘Onderzoekt alles en behoudt het goede.’ Onderscheiding der geesten is echter nodig indien men niet misleid wenst te worden.

   Teresa van Avila die bij voorkeur afwijzend staat tegenover mystieke ervaringen is daarom heel duidelijk: ‘Het goede of het kwade zit niet in het visioen op zichzelf. Het zit in degene die het in zich opneemt zonder nederigheid. ( ) Ontbreekt dat, dan brengt het visioen geen voordeel, ook al kwam het van God. Zo het bewustzijn dat deze genade onverdiend is niet tot nederigheid maar in tegendeel tot hoogmoed brengt, zal het zijn als met de spin bij wie alles wat ze eet in vergif verandert, terwijl de bij er honing van maakt.’

   Tot slot moet me van het hart: het lijden van U en anderen aan de Kerk betreur ik ten zeerste, maar is een vrijwel onoplosbaar probleem. Het hangt namelijk samen met de opvoeding en vorming die U genoten hebt. U bent nog niet voor rede vatbaar, en dat wreekt zich in de communicatie met andersdenkenden. U kunt daar blijkbaar niets aan doen, dan door U open te stellen voor wat anderen te berde proberen te brengen. Dat is moeilijk voor U, maar niet onmogelijk. Ik reken U dus niets aan, noch wil ik U vernederen, iets dat sommigen hier helaas zelf niet kunnen nalaten met hun vileine postings die duidelijk tot doel hebben om anderen te krenken en buiten te sluiten. Ik heb eerder gezegd dat ik misschien beter hier kan vertrekken. Van nu af zal ik me daarom beraden op meer afstand houden en zwijgen. Of dat voor altijd zal zijn, kan ik niet beloven.
   Wees hartelijk gegroet.

   1. @ Lucas van Bergen,
    enkele jaren terug ‘verbleef’ op dit forum een commentator wiens naam ik vergat (Paul van den berg o.i.d.) en telkens ik een berichtje van hem las leek het me dat ik voor een koud metalen tafeltje zat en vastgebonden aan mijn stoel met een gewapende militair achter mij en tegenover me zat die commentator mij koel en sluw te ondervragen.
    Misschien was U dat wel, dan U hebt wel een en ander bijgeleerd. U bent nu nog sluwer geworden.

    Karl Rahner kan hier niet als raadgever ter sprake komen, hij is een misleider.

    Teresa van Avila was niet zomaar bij voorkeur afwijzend tegenover mystieke ervaringen vermits zij die zelf ontving. Dat sterkt de ziel, nooit de wereldse mens. Men kan niet anders dan ze altijd weer te overwegen en wee degene die daar hoogmoedig door wordt want dan wordt hij door duivels besprongen. Men moet nederig bidden: Heer ik ben niet waardig dat Gij tot me komt maar U bent de Heer over alle zielen en alle leven en U ontfermt Zich over de kleinen die geen uitzicht hebben op werelds geluk.

    Het lijden van de christenen die altijd trachten waakzaam uit te kijken en de Waarheid niet te kwetsen — Jezus niet te kwetsen — is een zoet lijden dat U blijkbaar niet kent.
    Dit betekent tevens dat U de ware liefde nog niet vond zoals blijkt uit ieder woord dat U schrijft. Haal Uw hartje uit de werelds-schijnveilige koelkast en laat het ontdooien.

 13. De oorsprong dus

  Tijdens de openingsplechtigheid waren 2540 bisschoppen uit alle werelddelen aanwezig. Paus Johannes XXIII vroeg de vergaderde bisschoppen om ‘aggiornamento’. Dit Italiaanse woord voor modernisering betekent ‘bij de tijd brengen’. Modernisering van de Kerk was volgens deze paus onontkoombaar.

  Zou de H Geest zich dan zo gedeisd hebben gehouden?

  1. De garantie van onfeilbaarheid door de goddelijke bescherming over de Kerk is er bij uitspraken ex cathedra door de paus alleen en samen met de andere bisschoppen en ook bij de gelijktijdige unanieme onderrichting van een doctrine als apostolisch door de paus en alle bisschoppen tezamen, in concilie of verspreid doorheen de wereld. Bij de dwalingen die in het kader van het Tweede Vaticaans Concilie via kerkdocumenten verspreid werden waren die criteria niet vervuld en was er dus niet de garantie van onfeilbaarheid.

   Het concilie werd op legitieme wijze geconvoceerd, maar met slechte, subversieve intenties, en tijdens de kerkvergadering hebben de luciferiaanse infiltranten in de clerus de gang van zaken gemanipuleerd en gestuurd. Kerkdocumenten zoals “Nostra Aetate” en “Dignitatis Humanae” zijn daar giftige vruchten van.

   Katholieken kunnen bijdragen aan katholiek herstel door te betrachten hun parochie ten goede te beïnvloeden, maar uiteindelijk zal het herstel zich moeten voltrekken onder de sturing van een paus die zich als voorvechter van de katholieke orthodoxie zal tonen. De Kerk is immers monarchaal en het is nodig dat de opvolger van Petrus uitdrukkelijk de “nieuwe misorde” en de moderne heterodoxe theologieën als verboden noemt, en het zou een goed idee zijn om een excommunicatie latae sententiae te plaatsen op het uitvoeren van de liturgie van Paulus VI.

   1. Paulus VI

    ik heb zijn eenvoudig graf bezocht in de crypte van de St Pieter en vond dit op internet

    Paulus VI, geboren als Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini (Concesio bij Brescia, 26 september 1897 – Castel Gandolfo, 6 augustus 1978), was paus van de Rooms-Katholieke Kerk van 1963 tot zijn dood 15 jaar later. Hij zette het Tweede Vaticaans Concilie voort, dat door zijn voorganger, Johannes XXIII, begonnen was. Hij was de eerste paus die per vliegtuig rond de wereld reisde. Later zou Johannes Paulus II (paus van 1978 tot 2005) deze vorm van missie vertienvoudigen. Op 14 oktober 2018 werd Paulus VI heilig verklaard.

    Hij is dus wel een ‘heilige’

 14. Behalve de reactie van @Lucas van Bergen, zijn álle reacties werkelijk uitstekend. Bedankt daarvoor.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht