Mars voor het Leven op 24 april 2022

Op 24 april 2022 organiseert de Frans/Nederlandstalige organisatie Clara Life een demonstratie tegen abortus en euthanasie. Alle relevante informatie vindt u op het facebook evenement.

https://www.facebook.com/events/341544290866834?ref=newsfeed

Katholiek Forum is niet betrokken van de organisatie van deze demonstratie.

In mei is het 20 jaar geleden dat euthanasie in België werd toegestaan. Sindsdien zijn er 24.522 euthanasieverklaringen geregistreerd. Euthanasie is gelegaliseerd voor minderjarigen en sommige politici willen het toestaan voor mensen die hun wil niet kunnen uiten. Zo wordt de waardigheid van ouderen, dementerende, depressieve, gehandicapte of zieke mensen systematisch geschonden. Ook is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat de Evaluatiecommissie Euthanasie niet meer naar behoren functioneert en dat het begrip psychisch lijden steeds vager wordt. Daarom pleiten sommige psychiaters voor een verbod op euthanasie bij psychisch lijden.
De Mars voor het Leven vraagt:
– dat de Evaluatiecommissie euthanasie wordt hervormd, zodat een controle op de uitgevoerde euthanasie effectief mogelijk wordt (en dat het bijvoorbeeld onmogelijk wordt voor de artsen-commissieleden om hun eigen dossiers te evalueren, wat momenteel niet het geval is). In dezelfde geest vragen wij om dat de vereiste van een ¾-meerderheid van de commissieleden om een dossier door te verwijzen naar het parket verlaagd wordt naar ¼;
– dat het verboden wordt om euthanasie toe te passen bij psychisch lijden, omdat niet kan worden vastgesteld of psychisch lijden ongeneeslijk, onbehandelbaar of uitzichtloos is. We vragen ook om een betere opvolging en concrete ondersteuning van mensen die hieraan lijden;
– dat elk plan om euthanasie toe te staan bij mensen met dementie zonder meer wordt verlaten, omdat deze personen niet in staat zijn hun toestemming te geven en het niet aan ons is om over de waarde van hun leven te beslissen;
– dat meer nadruk wordt gelegd op palliatieve zorg, wat een humaner alternatief is. Dat de lijdende mensen werkelijk omringd en gevolgd worden. Dat ondersteunende beroepen worden geherwaardeerd om te helpen bouwen aan een echt waardigere wereld voor morgen.
Op 19 januari 2022 pleitte de Franse president Macron ervoor dat “het recht op abortus” ingeschreven wordt in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, omdat het een “Europese waarde” zou zijn. De Mars voor het Leven en CLARA Life i.s.m. de Europese organisatie One of Us vraagt:
– dat de Europese Unie zich absoluut afzijdig houdt van deze ethische kwesties, binnen het kader van zijn eigen bevoegdheden blijft, en de nationale soevereiniteit en het gevestigde subsidiariteitsbeginsel respecteert. Abortusregulering is een exclusieve bevoegdheid van de EU-lidstaten;
– dat de Europese Unie afziet van alle plannen om abortus als recht in het Handvest van de grondrechten op te nemen, wetende dat er geen “fundamenteel recht op abortus” is of kan zijn, wat in tegenspraak is met het internationaal gevestigde recht op leven;
– dat de Europese Unie, als ze de kwestie van abortus wil onderzoeken, denkt aan echte oplossingen en echte alternatieven voor abortus (materiële hulp, kinderdagverblijven in bedrijven, echte seksuele voorlichting, enz.), zodat zowel het ongeboren kind als de vrouw in haar vrouwelijkheid en moederschap echte bescherming genieten.

Auteur:ForumAdmin