Wereld Romadag is een Dag om te denken aan het Roma volk

Wereld Romadag is een Dag om te denken aan het Roma volk – ook wel zigeuners genoemd – en de problemen waar zij mee te maken hebben. Op veel plaatsen in de wereld worden de ietwat excentrieke zigeuners nog wel eens uitgestoten of niet begrepen.

De dag valt op 8 april en is ingesteld in 1990 op het wereld Romani congres in Warschau als herinnering aan het eerste wereld Romani congres op 8 april 1971 in Londen.

Als we de tijdlijn van de geschiedenis van het Roma volk in Europa nagaan vanaf de middeleeuwen zien we in alle landen van Europa een aaneenschakeling van decreten en verordeningen waarin het Roma volk te maken krijgt met discriminatie, uitsluiting, verbanning tot zelfs het vogelvrij verklaren van deze mensen om ze te vermoorden.

Tijdens het nazisme werden de Roma slachtoffer van vervolging en uitroeiing. Het staat beschreven dat de zigeuners nog wreedaardiger werden behandeld door de nazi’s dan de joden. Het totaal aantal slachtoffers van de Roma holocaust (Porajmos genoemd) wordt geschat op 500 000.

Nog steeds worden deze mensen door velen met een scheef oog bekeken. Getuige hiervan een foto die recent in de media circuleerde van een geval van Roma-haat waarin een Roma meisje aan een paal werd vastgebonden in Oekraïne.

Deze mensen zijn kinderen van God en de omstandigheden waarin ze meestal moeten leven beantwoorden niet aan de wil van God.

Paus Paulus VI had op 26 september een ontmoeting met een grote groep Roma en sprak ze aldus toe:

“Onze groet aan u, eeuwige pelgrims; aan u, vrijwillige ballingen; voor u, vluchtelingen die altijd in beweging zijn; Aan jou, zonder je eigen huis, zonder een vast huis, zonder een vriendelijk thuisland, zonder een publieke samenleving! Aan jou, die geen gekwalificeerd werk heeft, geen sociale contacten hebt, onvoldoende middelen hebt!……

Maar waar het nu om gaat is een andere ontdekking. Je ontdekt dat je niet buiten bent, maar in een andere samenleving; een zichtbare maar spirituele samenleving; menselijk, maar religieus; deze samenleving wordt, zoals u weet, de Kerk genoemd. Vandaag, zoals misschien nooit tevoren, ontdek je de Kerk. In de Kerk zit je niet in de marge, maar in sommige opzichten ben je in het hart. U bent in het hart van de Kerk, niemand is alleen in de Kerk; je bent in het hart van de kerk, omdat je arm bent en hulp, onderwijs en hulp nodig hebt; de Kerk houdt van de armen, de lijdenden, de kleinen, de onteigenden, de verlatenen.

De Roma houden sterk aan familiebanden en beoefenen een soms heldhaftige onderlinge solidariteit. Ze houden veel van kinderen.

Paus Johannes Paulus II heeft een grote daad van promotie van het Roma volk gesteld door op 4 mei 1997 een lid van dit volk, Ceferino Giménez Malla, als martelaar van de Spaanse burgeroorlog zalig te verklaren.

Hij geldt als patroon van het Roma volk. Paus JP2 zegde van Ceferino Malla:

 ” Hij wist hoe hij harmonie en solidariteit onder de zijnen moest zaaien, en ook conflicten bemiddelde die soms de relatie tussen niet-Roma en Roma vertroebelen, waaruit blijkt dat de liefde van Christus geen grenzen van ras of cultuur kent.” [2]

Laten we bidden, op voorspraak van de zalige Ceferino Malla, dat de Heer met medelijden op dit verdrukte en verachte volk neerziet zoals Hij eens de verdrukking van zijn volk in Egypte heeft gezien. (cfr. “Gypsies”) en dat er veel mensen opstaan die in het gelaat van deze uitgestoten en misprezen medemensen het gelaat van Christus zien en bereid zijn bruggen te bouwen van vriendschap en liefde.

Auteur:Peter Hellebuyck

7 commentaren op “Wereld Romadag is een Dag om te denken aan het Roma volk

 1. In werkelijkheid zijn alle op aarde verblijvende zielen als zigeuners

  Tijdens mijn kinderjaren had ik een onvergetelijke heldere droom waarin ik over de aarde zweefde en ik kon de zielen van de mensen zien, niet de fysieke lichamen. Het aardse landschap was eerder treurig, als in een voortdurende grauwe schemering waardoor alle kleuren grijs leken. Veruit de meeste zielen waren armzalig gekleed.

  De meesten hadden in aanleg niets anders bij zich dan hun natuurlijke innerlijke beleving die zij meestal schromelijk negeerden. Velen droegen wat spullen of voedsel gewikkeld in een doek, anderen waren zwaarder beladen en nog anderen sleurden zeer veel met zich mee op twee lange staken overladen met pakken en spullen en zo sleurden ze de twee staken achter zich aan. Minder talrijk waren de zielen die een overladen karretje meetrokken. Nog minder in aantal waren degenen die een muilezel of zelfs een paard bezaten, goed beladen en belast. Sommigen konden hun wereldse lasten blijkbaar goed organiseren. Zo ook mijn vader die slechts een eenvoudig bediendenloontje kreeg en een klein pensioentje maar vermoedelijk uit verlangen naar eer bezat hij een huifkar met een paard. Hij had iedere week een reeks vergaderingen, ijverde samen met een collega voor de verbetering van de boerenwereld met als gevolg de vernieling van het natuurlijke landbouwleven dat resulteerde in het gekunstelde technische slavenleven zoals we dat heden algemeen aantreffen. Hij was lid van allerlei wereldse organisaties. Iedere dag en avond belden mensen aan de deur om hem te spreken. Toen hij werd aangesproken om zich als burgemeester verkiesbaar te stellen was hij zeer verheugd maar gelukkig verzette moeder zich daartegen met alle kracht die zij in zich had. Zij bad iedere avond met haar kinderen het rozenhoedje en vader was daar slechts zelden bij aanwezig. Ik zat als hun eerste kind achter mijn ouders in die zware huifkar en ik vergeet nooit dat mijn vader naar me omkeek en ik in zijn ogen zag dat ik niet voldeed aan de wereldse verlangens die hij om mij koesterde.

  Ja, innerlijk zijn wij allen zigeuners.
  Veruit de meeste mensen, ook katholieken, wensen daar nooit aan herinnerd te worden.
  Maar, gelukkig (of ongelukkig?), in de nu volgende jaren zal ons alles worden afgenomen door de hemelse machten en de echt goddelozen zullen tot diepe haat vervallen en God verwensen. Zeer velen zullen niet de moed vinden deze zuivering van de ziel te aanvaarden en zij zullen zich een chip laten inplanten met dezelfde gemoedsinstelling waarmee zij zich lieten vaccineren.
  Sedert Adam en Eva werden we allen op aarde geplaatst als zigeuners.
  Hoe eerlijk wil u zijn, voor of tegen het LEVEN van uw eigen ziel?

 2. Dromen zijn bedrog zong vroeger een Nederlandse zanger. Eigenlijk zijn we geen zigeuners want we horen God toe. We hebben ook geen vaderland, want ons vaderland is in de hemel. We hebben ook geen Koninkrijk, want Jezus Koninkrijk is niet van deze wereld. De normen van Jezus horen niet bij deze wereld. We vechten niet met wapens, maar verkondigen de vredevorst Jezus. We zijn ballingen op deze aarde, die naar iets beters uitkijken. We zoeken niet het aards paradijs maar het hemels paradijs. Zijn gelovigen daarom wereldvreemd? Neen, we zijn rentmeesters die Gods schepping onderhouden en bevestigen, zonder dat wij aan oorlogen deelnemen. We zijn vredestichters.

 3. De grote maatschappij waar we zo ondoordacht naar opkijken is slechts een mislukt toneelspel, het grootste drama van de gezamelijke verlangens en begeerten van miljarden zielen.

  Psalm 130 Petrus Canisius 1939.

  +++ De Profundis +++

  +++ +++ Een bedevaartslied. +++ +++

  1 Uit de diepten, o Jahweh, roep ik tot U,
  2 Heer, hoor mijn klagen;
  Laat uw oren toch luisteren naar mijn bidden en smeken!
  3 Ach Jahweh, zo Gij de zonde gedenkt, Ach Heer,
  wie zou het bestaan?
  4 Neen, bij U is vergeving,
  Opdat ik vol hoop U zou vrezen, o Jahweh.
  5 Mijn ziel schouwt hunkerend naar zijn belofte,
  Mijn ziel smacht naar den Heer;
  6 Meer dan wachters naar de morgen,
  7 Ziet Israël naar Jahweh uit.
  Want bij Jahweh is ontferming, En overvloed van verlossing;
  8 Hij zal Israël bevrijden Van al zijn zonden!

  Deze Psalm is het officiële gebed van de Kerk voor de Heilige Zielen in het Vagevuur en moet gezegd worden na elk gebed voor de Heilige Zielen.

  Het verleden is niet langer uw bezit, de toekomst ligt nog niet in uw macht. U bezit alleen het heden om goed te handelen.
  — Sint Alphonsus Ligouri.

  Anglican Chant: Psalm 130 (De profundis) – Choir of Kings College Cambridge
  youtube. com/ watch?v=rJvZ8qzW0e8
  1. Out of the deep have I called unto thee, O Lord : Lord, hear my voice.
  2. O let thine ears consider well : the voice of my complaint.
  3. If thou, Lord, wilt be extreme to mark what is done amiss : O Lord, who may abide it?
  4. For there is mercy with thee : therefore shalt thou be feared.
  5. I look for the Lord; my soul doth wait for him : in his word is my trust.
  6. My soul fleeth unto the Lord : before the morning watch, I say, before the morning watch.
  7. O Israel, trust in the Lord, for with the Lord there is mercy : and with him is plenteous redemption.
  8. And he shall redeem Israel : from all his sins.

 4. Herinner me nog, los van bovenstaand huilie-huilie bijdrage, de uitzetting door president Sarkozy, een tiental jaren terug, van tienduizenden Roma’s, uit Frankrijk.

  Dat gebeurde onder escorte begeleiding van de Gendarmerie. De Roma’s werden de grens overgezet, vanwege enorme overlast en criminaliteit, vooral aan de FR zuidkust. Stukken landerijen werden bezet gehouden, parkeerplaatsen ingenomen, nog afgezien van inbraken, stelen en beroven van de burgerij.

  Protesten daartegen van de EU Commissie, “vrij verkeer van reizen”, werden door Sarkozy zelf in Brussel onder tafel geveegd. Niet de Commissie maar de FR regering bepaalt wie, wel of niet in FR gewenst is. Frankrijk werd verlost van een plaag. Dus bewaar ons van dit soort steun verklaringen. Ieder volk heeft of krijgt de reputatie die het verdiend.

  1. Liberaal dwalen is de mens aangeboren. Waar is de tijd dat priesters zich onderhielden met zigeuners?

   CCR – “Long As I Can See The Light”
   youtube. com/ watch?v=hiMN760vFUs

   Put a candle in the window, ‘cause I feel I’ve got to move.
   Though I’m going, going, I’ll be coming home soon,
   ‘Long as I can see the light.

   Pack my bag and let’s get movin’, ‘cause I’m bound to drift a while.
   When I’m gone, gone, you don’t have to worry long,
   ‘Long as I can see the light.

   Guess I’ve got that old trav’lin’ bone, ‘cause this feelin’ won’t leave me alone.
   But I won’t, won’t be losin’ my way, no, no
   ‘Long as I can see the light.

   De zigeuner-liberaal dwaalde doorheen de natuur en de velden op zoek naar wild om te slachten en graag ook te stelen, de gecultiveerde liberaal dwaalde tot heden doorheen winkelstraten eindeloos op zoek naar het ‘stelen’ van gekunstelde geneugten. Voor beide groepen heeft het laatste uur geslagen.

   Verloren zijn al degenen die vergaten een brandende kaars in het venster te plaatsen. Vanaf morgen is er geen verschil meer tussen zigeuners en gecultiveerden in hun beider goddeloosheid. Het wordt oog om oog en tand om tand om het kleinste stukje willekeurig gevonden voedsel of druppel drinkbaar water dat nog vindbaar kan zijn. In noord-Korea brak reeds de plaag van kannibalisme uit ; binnenkort wereldwijd.

  2. Beste vriend Jules Van Rooyen,

   Ik wens u vrede en alle goeds. U hebt een reactie gepost op mijn artikel over de Roma’s op katholiek forum. Ik dank u daarvoor. Toch moet ik u zeggen dat uw reactie mij een beetje voor het hoofd gestoten heeft. Het is u vergeven. Maar toch zou ik graag even uitleggen waarom.
   Al geruime tijd heb ik enkele heel goede vriendschappen met die mensen en ik ben ze zeer sterk gaan waarderen. Mag ik u aub een paar vraagjes stellen:
   Hebt u al eens de moeite gedaan om een gesprek aan te knopen met een Roma bedelaar die we op alle hoeken in onze steden kunnen vinden? Hebt u al eens geïnformeerd naar de zorgen en bekommernissen van die mensen? Wat zou u ervan vinden moest u moeten leven in een krot waar het wemelt van de ratten? Wat zou uw vrouw doen moest ze in verwachting zijn en gewoon de straat hebben als woonplaats? Zou ze evenveel moed hebben als de Roma vrouwen, die dit doen vanuit hun rotsvast geloof in God, om haar kind toch op de wereld te zetten. Wat zou u doen moest u de hele nacht zonder elektriciteit in het donker bij het wiegje zitten terwijl de baby onophoudelijk huilt van de honger? Wat zou u doen moest u oude kranten moeten zoeken in de vuilbakken omdat u geen geld heeft om pampers te kopen? Wat zou u doen moest u in de winter heel de voormiddag op de koude straatstenen zitten te bedelen en daarmee 5 euro verdienen waarmee u uw gezin moet onderhouden? Wat zou u doen moesten uw kinderen niet naar school kunnen omdat u geen gepaste kledij hebt en omdat ze in de winter de hele dag in bed blijven om geen kou te hebben? Zou de verleiding niet groot zijn om eens een verdovend middel te roken of uw toevlucht te nemen tot het stelen van een paar appels op de markt of om ergens een gsm scheef te slaan om nadien te versjacheren voor een paar euro? Of zou u wanhopig bij de pakken blijven neerzitten en een beetje huilie huilie doen zoals u schrijft.
   U zegt dat deze mensen de behandeling krijgen die ze verdienen. Graag stel ik u nog eens een vraag: kunt u het volledig aan eigen verdienste toeschrijven dat u geboren en getogen bent in een heel deftige familie en dat u zich hebt kunnen opwerken tot een geleerd en respectabel man? Is het de schuld van de Roma kinderen dat ze geboren worden in een milieu waarin de kansen nihil zijn en waar de uitsluiting van de ene generatie op de andere overgaat?
   Het is inderdaad waar dat deze mensen vaak voor overlast zorgen en problemen veroorzaken.
   In onze utilitaristische en hedonistische samenleving bestaat de verleiding voor de staten om alle categorieën mensen die op de één of andere manier een last zijn of een investering van middelen vragen als een plaag te beschouwen. Dan denkt men dat mensen niet anders zijn dan dieren en dat men ze kan bestrijden zoals men een rattenplaag bestrijdt: door ze uit te roeien.
   Als de gehandicapte kinderen of de kinderen met het syndroom van Down een plaag voor ons worden mogen ze uitgeroeid worden. Als de terminaal zieken te veel kosten idem. Als de drugverslaafden in de Filipijnen een last zijn mogen ze willekeurig neergeknald worden in plaats van dat ze opgevangen worden en een behandeling krijgen. Als de Roma geen regelmatig werk hebben in het Duitse Rijk zijn ze untermenschen en mogen ze uitgeroeid worden als een plaag.
   Ten tijde van Don Bosco moesten de straten van Turijn opgekuist worden van de straatboefjes en ander krapuul. Don Bosco zocht juist deze mensen op en bezocht ze in de gevangenissen. Hij kon straatboefjes veranderen in goede salesianen.
   Ten tijde van Damiaan dacht men dat melaatsheid een gevolg was van ontucht en wilde men de maatschappij bevrijden van deze plaag. Damiaan zocht juist deze mensen op en stierf als één van hen. Ten tijde van Sarkozy zijn de Roma een plaag en moeten ze vluchten van de ene vuilnisbelt naar de andere.
   De boodschap van Christus is heel duidelijk: gaat uit over de hele wereld en verkondig het evangelie aan heel de schepping.
   Christenen kunnen de oplossing van alle problemen niet aan de staat overlaten. Dit is hun opdracht: alle mensen ter wereld het evangelie, de blijde boodschap van Christus brengen.
   Ook de Roma hebben recht op het evangelie. Ook de Roma mogen weten dat ze geliefde kinderen van God zijn. Met deze wetenschap begint elke ontwikkeling en elke verheffing van de volken.
   De missionarissen in Afrika hebben ook niet gezegd tegen de zwarten: jullie hebben de levensomstandigheden die jullie verdienen, we hebben jullie niet nodig, jullie bezorgen ons alleen maar last. Ze zijn op gevaar van eigen leven erop uitgetrokken om deze mensen het enige en definitieve goede nieuws te brengen dat er bestaat: het evangelie van de liefde van Christus.
   Ook de Roma hebben daar recht op. God wil niet dat deze mensen als wild vee worden opgejaagd en in onmenselijke omstandigheden moeten leven. God vereenzelvigt zich met de armsten der armen en leeft in hen.
   Beste vriend Frans Van Rooyen, ik denk dat u wekelijks naar de mis gaat en daar hoort u in het eucharistisch gebed zeggen: armen en zondaars heeft Hij van harte liefgehad, en: maak ons vindingrijk en moedig om allen broederlijk bij te staan die berooid zijn en verdrukt.
   Wie zijn er meer berooid en verdrukt dan de Roma?
   Nog een vraagje: als uw zoon probleemgedrag vertoont, gaat u dan niet op zoek naar de oorzaken en probeert u niet alles uit om hem te helpen, of verbant u hem als een plaag naar het buitenland?
   Paus Benedictus 16 zegt heel duidelijk in zijn wereldbrief Caritas in Veritate dat één van de voornaamste oorzaken van armoede zijn: eenzaamheid en uitsluiting en het niet kunnen maken van verbindingen met de maatschappij.
   In alle tijden heeft de aantrekkingskracht van de christenen bestaan uit hun daadwerkelijke naastenliefde, speciaal voor de meest behoeftigen. Dus niet in het opstellen van allerlei complottheorieën of in het uitschelden van de vrijmetselaars of zelfs niet in het maken van websites waarop eindeloos gepalaverd wordt over het aftreden van de paus.
   Ik ben niet goed op de hoogte van de concrete omstandigheden van de uitwijzing onder Sarkozy waarover u spreekt maar ik vermoed dat er ook in die dramatische situatie mensen of priesters zijn geweest die door daden van liefde het leed van deze mensen probeerden te verzachten. Sarkozy is niet bepaald een voorbeeld van christelijk leiderschap met zijn dictatoriale coronamaatregelen en met zin intentie om in Europa abortus tot mensenrecht te verheffen. Het spreekt voor zich dat zo iemand niet de middelen wil vrijmaken en de moeite wil doen om voor deze voor de maatschappij zogezegd nutteloze mensen op zoek te gaan naar een manier om ze waardige levensomstandigheden te bezorgen.
   Wat er ook van zij, laat ons ophouden elkaar in de haren te vliegen op de kap van mensen die in zulke dramatische omstandigheden moeten overleven en laat ons allen met onze eigen mogelijkheden alles doen om een beschaving van liefde op te bouwen waar ook de Roma die in de meerderheid onze christen geloofsgenoten zijn, een waardig leven kunnen leiden. Laten we deze mensen met sympathie en mededogen behandelen zoals paus JP2 gevraagd heeft en laten we met hen delen al is het maar onze glimlach of een beker koud water. Laten we ook bidden dat er mensen mogen opstaan die hun leven wijden aan de dienst van dit volk. Ik denk daarbij aan de priester Renato Rosso die heel gekend is in Italië als een autoriteit op het vlak van de relaties met de Roma. Deze priester heeft heel zijn leven, soms in uiterst primitieve omstandigheden gewijd aan de evangelisatie van het Roma volk, ook in Azië.
   Beste vriend JulesVan Rooyen, misschien begrijpt u waarom ik uw kijk op de zaak nogal simplistisch vind voor een christen mens. Ik vergeef uw nogal scherpe bewoordingen die me een beetje voor het hoofd hebben gestoten. Ik wens u van harte dat u de vrede, het geluk en de kracht mag kennen van de vriendschap met de armsten der armen. Ik wens u vrede en alle goeds. Van harte, Peter Hellebuyck.

 5. Het moet me toch van het hart,
  dat men de zigeuners wil trachten te helpen,
  dit een onderdeel is van de activiteiten van de NWO,
  omwille van de eis van totale controle.

  Jezus werd geboren toen zijn ouders ongewild zwierven.
  De apostelen waren zwervers.
  Traditionele kloosterlingen en kluizenaars,
  stappen zij niet doelbewust uit de maatschappij?
  Maar . . . al dezen volgen de stem van de Heilige Geest.

  Als kinderen van Adam en Eva
  zwierven nakomelingen uit over de hele wereld.
  Het gaat om de loutering, zuivering, van de zielen.
  Dat is wat we voor ogen moeten houden.
  Daarom hebben geestelijken een grote taak.
  Maar . . . wie niet de stem van de H.Geest volgen,
  zullen altijd blijven dwalen,
  innerlijk en/of lichamelijk.
  Daar kan geen NWO hulp aan bieden,
  alleen echte christenen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht