Katholieke nieuwssprokkels

SPROKKEL 1

Een Amerikaanse versie van de “St. Gallen-maffia” ?

Een selecte groep hoge Amerikaanse prelaten, samen met de apostolische nuntius en functionarissen van de Vaticaanse Curie, kwamen onlangs in het geheim bijeen in Chicago om de diepere oorzaak te begrijpen, van wat zij “de oppositie” tegen paus Franciscus noemen en om tevens de ideologie van Vaticanum II te promoten.

Het evenement was een initiatief van pater Mark Massa, SJ, directeur van het Boisi Center en Michael Sean Winters, redacteur van de National Catholic Reporter, een zeer progressief blad.

Onder de deelnemers bevonden zich een aantal hooggeplaatste prelaten, waaronder twee leden van de Raad van kardinalen en dus adviseurs van paus Franciscus: kardinaal Sean O’Malley en kardinaal Oscar Rodriguez Maradiaga. Ook aanwezig waren de apostolische nuntius van de Verenigde Staten, mgr. Christophe Pierre en de modernistische Vaticaanse non, zuster Nathalie Becquart, die een sleutelrol speelt in de synode over synodaliteit.

De progressieve kardinaal Blaise Cupich van Chicago was ook aanwezig, naast Joseph Tobin en andere prelaten van dezelfde strekking. Verder waren een hele resem journalisten van de  eerder genoemde National Catholic Reporter aanwezig, evenals de “liberale” theoloog Massimo Faggioli en Thérèse Lysaught, lid van de Pauselijke Academie voor het Leven, academie, die, zoals u weet, door paus Franciscus volledig werd ontmanteld, en tevens promotor van anti-covid vaccins, die ontwikkeld werden op basis van stamcellen van geaborteerde kinderen…

De conservatieve kardinaal Burke was natuurlijk  niet uitgenodigd.

Een goed gezelschap dus…Opmerkelijk is de geheimhouding rond deze bijeenkomst. Bepaalde Amerikaanse katholieken hebben de conferentie vergeleken met ‘de maffia van Sankt Gallen’, het geheime kerkelijk genootschap, dat aan de oorsprong zou liggen van het onverwachte aftreden van paus Benedictus XVI.

SPROKKEL 2

Het verwerpelijke LGBTQ2SAI+ activisme van het woke Disney 

Sinds Joe Biden als president van de VS werd verkozen, is de culturele strijd, die er al langer woedt tussen ultra-progressieven en conservatieven, ontaard in een ware oorlog, die de Amerikaanse maatschappij grondig verdeelt.

Meer en meer Staten met een Republikeinse meerderheid, nemen wetten aan, die het Recht op het ongeboren Leven beschermt. Anderen, willen schoolgaande kinderen beschermen tegen de terreur van genderfanaten en LGBTQ-activisme. Zo heeft de Republikeinse gouverneur van Florida, Ron Desantis, een wet goedgekeurd over ” de bescherming van de rechten van de ouders op school”, gestemd door de senaat van zijn Staat. De wet verbiedt terecht de promotie van de genderideologie op school( tot negen jaar). Deze wettelijke maatregel heeft onmiddellijk, als op commando, in de grote media en de LGBT lobby een storm doen losbarsten. Zij beschuldigen de gouverneur ervan ” de homoseksuele kinderen ” te discrimineren en zelfs ” homoseksuele koppels van hun kinderen(sic) te willen scheiden”.

Bob Chapek, CEO van een groot Disney pretpark in Orlando, werd, nog voor de wet gestemd werd, onder druk gezet door de kleine LGBT minderheid om zijn sympathie en zijn steun te betuigen voor hen te betuigen, wat hij deed.  Eens de werd gestemd, werd de druk van homo-lobby nog sterker. Chapek en zijn adjuncten gingen volledig overstag en kondigden aan alle investeringen van Disney in Florida te stoppen, zolang deze “haatwet” niet ingetrokken zou zijn.

In een soort showproces, dat veel gemeen heeft met openbare bekentenissen tijdens de Culturele revolutie in China, heeft het directiecomité van Disney zijn medewerkers verplicht interne video’s te bekijken, die een onvoorwaardelijke steun eisen voor de LGBT gemeenschap! Een tragische vergissing…in een totalitaire maatschappij zijn het steeds degenen die de rug plooien, die het zwaarst aangepakt worden.

In een van die video’s stelt Karey Burke, een hoger kaderlid, zich voor als de gelukkige moeder van twee kinderen: de een is ’transseksueel’ en de andere ‘panseksueel’. Deze Karey Burke drukt de wens uit dat 50% van de figuren in de komende Disney producties behoren tot de “onderdrukte seksuele en raciale minderheden”! In een andere video informeert de directrice “diversiteit en inclusie” van Disney de medewerkers dat de maatschappij besloten heeft de benamingen “jongens en meisjes” in haar pretparken te schrappen om de “transgender kinderen” niet te stigmatiseren. Een “herlees” comité heeft reeds de opdracht gekregen om alle vroegere Disney producties grondig te onderwerpen aan “politiek correcte” screenings.

Dit doet onwillekeurig denken aan de meest gruwelijke uitspattingen in de communistische regimes.

Er komt meer en meer protest tegen deze waanzinnige koers van Disney. Vele ouderverenigingen hebben aangekondigd de parken van Disney te zullen boycotten en het conservatieve Nieuwskanaal The Daily Wire  heeft besloten honderd miljoen dollar te investeren in een parallel circuit voor de realisatie en distributie van kinderfilms, om zo Disney klein te krijgen! Geld kan ook gebruikt worden om het goede te doen!

Ondertussen heeft de Biden-administratie haar steun betuigd voor de LGBT lobby, zoals zij het ook al deed voor de extremisten van Black Lives Matter. Zij wil er alles aan doen om de wetten van de conservatieve Staten te dwarsbomen…

Het is niet moeilijk te verstaan waarom bepaalde landen en volkeren dit soort van Amerikaanse, volledig ontspoorde democratie, verwerpen. Ook bij ons sluipt dit gif onze maatschappij binnen. Sterk tegengas geven, terwijl het nog kan, indien wij als katholiek en zelfs gewoon als vrij mens, willen overleven!

SPROKKEL 3

Californië wil kindermoord legaliseren

Niet alleen op het gebied van gender, seksualiteit en alles wat er bij hoort, is het  soort Amerika, dat in onze gesubsidieerde media als het enige en goede Amerika wordt voorgesteld, het linkse Amerika. Het is dat Amerika dat gerust als de as van het kwaad mag bestempeld worden.

Op gebied van abortus is er in bepaalde “democratische” Staten een echt opbod in het Kwaad.

De Staat Californië denkt eraan om het doden van een boreling, die niet of niet meer beantwoordt aan het ouderlijk project, uit de strafwet te halen. Een post-partum eugenisme dus, dat toelaat elke zorg en voeding aan een pasgeborene te weigeren, wanneer ” de personen die de bevalling uitvoeren” dit beslissen!  

Californië, de idyllische Staat van de stars en de start-ups is een Orwelliaanse hel geworden, een ideologisch laboratorium van de menselijke revoluties die ons te wachten staan. Volgens de democratische gouverneur Gavin Newsom, moet zijn Staat een  “heiligdom ” worden voor alle morele en maatschappelijke omwentelingen.

In deze context heeft de Amerikaanse president Biden beslist om in zijn budget voor 2023 belangrijke sommen te voorzien voor organisaties die abortus uitvoeren of propaganda voeren voor wettelijke abortus. Terwijl het vroeger verboden was belastinggeld te gebruiken voor activiteiten die verband hielden met abortus, is het sinds een beslissing van Biden in 2021 toegelaten fondsen voor het ” programma van gezinsplanning X” te storten aan organisaties die vrouwen naar abortuscentra sturen of zelf abortussen uitvoeren!

Verder zijn 572 miljoen dollar voorbehouden voor internationale programma’s voor gezinsplanning, in het kader van het Fonds van de Verenigde Naties voor de bevolkingsbeheersing. Deze enorme bedragen kunnen gestort worden aan organisaties zoals de Internationale federatie voor de gezinsplanning of Marie Stopes International, die abortussen uitvoeren of aan organisaties, die pleiten voor wettelijke abortus als methode van geboortebeperking.

Een bedroevend einde voor de Staat Californië, die met veel getoeter van “oscars” verklaart te strijden tegen slavernij, onderdrukking van de zwaksten en blanke overheersing…

Is Californië niet het lichtend voorbeeld voor allen die in onze Lage landen neerknielen voor het Amerikaanse progressisme, die met enige achterstand het cultuur marxisme van Uncle Sam en zijn intolerantie naäpen  en van Vlaanderen op moreel vlak een nieuw Californië aan de Schelde willen maken? De vraag stellen, is ze beantwoorden.

SPROKKEL 4

Toenadering tussen de Paus en de Pius X Broederschap?

In elk geval heeft op zesentwintig maart in Rome een ontmoeting plaatsgevonden tussen paus Franciscus en de Algemeen Overste van de Priesterbroederschap Pius X, eerwaarde Davide Pagliarani.

De Priesterbroederschap heeft hierover een communiqué uitgegeven, waarin staat dat het informele gesprek zeer vriendschappelijk geweest is en het voor de Algemeen Overste de gelegenheid was zich aan de Paus, die hij voor het eerst ontmoette, voor te stellen. Een manier om het ijs te breken, zeg maar.

Priester Pagliarani benadrukte dat de Pius X Broederschap “slechts tot doel heeft de Kerk te dienen, in de huidige crisis die haar zwaar treft. Al wat de Broederschap doet moet slechts in deze context begrepen worden”.

Dit bezoek van de Algemeen Overste stond al langer op de agenda, maar de Covid-19 crisis heeft hier roet in het eten geworpen.

De Priesterbroederschap Pius X roept op ” te bidden voor de Kerkelijke gezagsdragers en vooral voor Paus Franciscus. Moge dank zij deze gebeden de Katholieke Traditie al haar rechten in de Kerk terugvinden, zodat zij een heilzaam middel voor een zo groot mogelijk aantal zielen moge zijn en zo ertoe bijdragen hun eeuwig geluk te bereiken”.

Hopelijk draagt dit op termijn bij tot een oplossing van de onnodige broedertwist tussen twee takken, die, zij het met verschillende nuances, hetzelfde katholieke geloof verdedigen.

 

 

 

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

1 commentaar op “Katholieke nieuwssprokkels

  1. Is dat nu de kerk die Jezus gesticht heeft? Is dat nu de kerk die door Jezus gewild is? Jezus had nog geen steen om zijn hoofd op te leggen. De hoge prelaten leven in meer luxe dan hun stichter. We leven nu eenmaal in een liberale ideologie. De vrijheid van de mens staat centraal. En de kern van die vrijheid is ; we doen lekker waar we goesting in hebben, de rest interesseert ons niet mentaliteit. De vrouwen eisen hun rechten, wij eisen onze vrijheid. En dit terwijl er landen zijn zoals Rusland en China waar vrijheden beperkt zijn, en er geen vrijheid van pers is. Christenen worden in China juist als in Noord-Korea naar opvoedingskampen gestuurd en in het slechtste geval gewoon vermoord. Het Vaticaan zwijgt. Dus als je kon kiezen is de liberale ideologie beter dan de autocratische ideologie. Maar vrijheid neemt de gerechtigheid bij de neus. De mens die doet wat hij wil. Democratie is uitgevonden in het oude Griekenland, het volk aan te macht. Maar eigenlijk is dat ook een illusie, een verzonnen verhaal van mensen rond een kampvuur.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht