Katholieke nieuwssprokkels

Toewijding van Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekte Hart van Maria

Op 25 maart ek., feestdag van Maria Boodschap, zal paus Franciscus Rusland en Oekraïne toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria, zoals gevraagd door de Heilige Maagd in Fatima. Hij zal dit doen tijdens een plechtige boeteviering in de Sint-Pietersbasiliek te Rome.

Terzelfdertijd zal in Fatima zelf een soortgelijke plechtigheid plaatsvinden. Kardinaal Konrad Krajewski, apostolisch aalmoezenier, zal daarin voorgaan. Hopelijk zal hij beter geïnspireerd zijn dan in 2020, toen hij zijn steun verleende aan een collectief van “sekswerkers”  en in 2021, toen hij het initiatief nam om 50 transseksuele migranten naar het Vaticaan te halen, om hen te laten vaccineren op de vooravond van Pasen.

De charismatische Mgr. Athanasius Schneider, hulpbisschop van Astana in Kazakhstan, die zelf afstamt van Wolga-Duitsers, die door Stalin werden gedeporteerd, verheugt zich over de beslissing van de paus en roept alle katholieken op zich aan te sluiten bij de noveen die hij op 17 maart heeft afgekondigd. De noveen is een smeekbede die alle bisschoppen moet aanzetten om zich aan te sluiten bij de toewijding.

Tot slot nog even vermelden dat de toewijding van Rusland aan het Onbevlekt hart van Maria in 2015 door de Russische president Poetin zelf aan paus Franciscus gevraagd werd tijdens een ontmoeting in het Vaticaan, waarbij hij hem een waardevol icoon van de Heilige Maagd als geschenk overhandigde. Vergeefs : de paus weigerde de toewijding, zoals eerder al Benedictus. Nu kan het dan plots toch wel!

Golf van vandalisme tegen de basiliek van Koekelberg

Sinds meerdere weken is de basiliek van Koekelberg het doelwit van  een nieuw soort vandalisme. Jongeren op steps of volwassenen in een zwarte wagen werpen vanuit hun voertuig kasseien door de ramen. Meer dan  vijfendertig  ramen werden reeds vernield. Bakstenen werden gevonden in de refter, in het lokaal van de huisbewaarder en op het bureau van de algemeen beheerder. In deze sterk geïslamiseerde Brusselse gemeente roep dit vragen op. Sommige radicale moslims eisen dat de basiliek tot moskee zou worden omgevormd. Maakt dit deel uit van de strategie om dit te bereiken?

Volgens de VN is abortus de oplossing voor klimaatverandering

Terwijl de wereld in de ban is van het conflict in Oekraïne, mogen wij de langste en bloedigste oorlog niet vergeten, die al in de moederschoot begint. Deze oorlog eist elk jaar het leven van miljoenen onschuldige en weerloze baby’s, juist in hun meest kwetsbare toestand.

Vierhonderd pro-life groepen uit de hele wereld beschuldigen de Commissie van de Verenigde Naties over de Status van de vrouw (14-25 maart) van discriminatie en uitsluiting omwille van hun strijd om het Recht op Leven van het ongeboren kind. De organisaties die het recht op leven en het gezin verdedigen zijn gewoon niet welkom en erger nog, het is hen verboden deel te nemen! De commissie is helemaal in woke-handen beland en omarmt de progressieve waanzin door te suggereren dat abortus, genderideologie, LHBTQ+ agenda  en zelfs seksualisering van kinderen oplossingen zijn voor de klimaatverandering.

In wat een gezamenlijke poging lijkt om de Verenigde Naties in een bevooroordeelde progressieve echokamer te veranderen, hebben machtige groepen( Soros, Gates,…)de Commisie onder druk gezet om pro-life groeperingen van het evenement uit te sluiten.

Het protest hiertegen groeit . Ondermeer de christelijke protestgroep CitizenGO, die zeer actief is op internet, lanceert  een petitie, die de onderhandelaars in de Commissie voor de Status van de Vrouw verzoekt om de wraakroepende paragrafen te schrappen.

Abortus, seksualisering van kinderen, anticonceptie van jonge meisjes en genderideologie kunnen nooit oplossingen zijn voor een kunstmatig opgeblazen  “klimaatverandering” en de VN moet dit rechtzetten!

Schisma in de katholieke Kerk onvermijdbaar

Terwijl er oorlog woedt in het oosten van het Europese continent, neemt de strijd binnen de katholieke Kerk steeds grotere proporties aan.

Ook hier gooit het thema homoseksualiteit roet in het eten. Als God wordt uitgebannen, als er over het wezenlijke, ons leven na de dood, het oordeel, de beloning van het goede en de bestraffing van het kwade,  hemel, hel en vagevuur, niet meer gesproken wordt, wat blijft er dan nog over? Een lege ideologische doos.

In een verklaring, die op 15 maart werd gepubliceerd, heeft de Australische kardinaal Pell aan de Congregatie van de Geloofsleer gevraagd om openlijk twee van de hoogste gezagsdragers van de katholieke Kerk , de jezuïetenkardinaal Hollerich van Luxemburg en de beruchte Duitse bisschop Bätzing van Limburg, terecht te wijzen omwille van  ”  hun ” duidelijke en algemene ” verwerping van de leer van de Kerk over de seksuele ethiek.

Kardinaal Hollerich, die voorzitter is van de komende synode over de synodaliteit in october, heeft vorige maand verklaard dat de huidige leer van de Kerk over homoseksualiteit “verkeerd” was en dat de “sociologisch-wetenschappelijke” basis van deze leer over wat vroeger als “sodomie” veroordeeld werd, niet meer “correct ” was. Hollerich toonde zich eerder ook al voorstander van de inzegening van homoseksuele “huwelijken”…

Bisschop Bätzing stelde in een interview van 4 maart geleden, dat seksuele betrekkingen tussen personen van hetzelfde geslacht geoorloofd waren en niet als zonde konden beschouwd worden. De Catechismus moet volgens hem dan ook gewijzigd worden om aan deze nieuwe zienswijze te voldoen…Waarschijnlijk zullen in Vlaanderen bisschop Bonny en enkele anderen hetzelfde denken…

Kardinaal Pell verklaarde daarop dat dergelijke uitspraken fundamenteel verkeerd zijn. “Niet alleen verwerpen zij de hele joods-christelijke leer gericht tegen de homoseksuele praktijken, maar zij ondermijnen en verwerpen de leer over het monogame huwelijk, de exclusieve en unieke verbintenis tussen een man en een vrouw”.

De kardinaal benadrukte dat de oplossing er niet in bestaat ” zich te onderwerpen aan de veranderlijke dictaten van de hedendaagse wereldlijke cultuur en hij voegde er aan toe : ” zoals paus Paulus VI dit reeds jaren geleden voorzag, is dit voor de Kerk de weg die leidt naar de apostasie en de zelfvernietiging “! 

 

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

1 commentaar op “Katholieke nieuwssprokkels

  1. Er is een onzichtbare oorlog ook op ongeboren kinderen. Ook dat is inderdaad een oorlog. Wat Koekelberg betreft ik heb daar nog godsdienstwetenschappen gevolgd in de kelder die voor deze reden was ingericht, nu zitten deze mensen in Leuven. Als m’n van de basiliek van Koekelberg ooit nog een moskee zou bouwen zou mij dat in het geheel niet verbazen. Vroeger waren daar al veel jongeren actief met hun skatebord. Maar we werden toen niet lastig gevallen. Europa heeft christelijke wortels maar die hebben ze allang verworpen. Over de toewijding van Fatima heb ik reeds uitvoerig mijn bescheiden mening gezegd. Goed artikel.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht