De NWO en de oorlog in Oekraïne. Fatima.

Oekraïens parlementslid, Kira Rudyk, op Foxnews op 27 febr.

Wij strijden niet alleen voor onszelf en voor de vrije wereld

maar voor “deze nieuwe wereldorde“…

Sommige websites zien er de hand van Davos (World Economical Forum) achter. “10 redenen waarom de oorlog… in de RESET past” is een typische titel. De werkelijkheid is minder simpel. De elite holt soms meer achter de feiten aan dan dat ze die kunnen sturen. We zullen de zeer verontruste reacties van enkele uitmuntende aanhangers van de Nieuwe Wereldorde (NWO) bekijken: twee joodse intellectuelen, Bernard Henry Lévy (BHL) en Yuval Harari en van één publicatie die al honderd zeventig jaar spreekbuis van de elite is, nl. The Economist. Maar eerst de paus.

De vierde toewijding aan O.-L.-Vrouw van Fatima op 25 maart 2022

Ook paus Franciscus draagt zijn steentje bij. Hij zal op 25 maart 2022 Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekte Hart van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima wijden. Dat is dan al de vierde toewijding wat Rusland betreft. Er was er één onder Pius XII, Johannes-Paulus II (1984) en al één onder Franciscus (2013). De belangrijkste was op 25 maart 1984 in het bijzijn van 200000 gelovigen. Zuster Lucie, de laatste overlevende, heeft toen bevestigd dat die consecratie verlopen is volgens de aanwijzingen die de kinderen in 1917 gekregen hebben. Ze zei: Sim, està feita, tal como Nossa Senhora a pediu, desde o dia 25 de Março de 1984″.

Heeft die vierde toewijding te maken met de NATO-top (staatshoofden) in Brussel op 24 maart 2022? Die gaat over de grote opties voor de toekomst (Rusland-China).  Is het om te tonen dat de katholieken achter de NATO staan als het tot een confrontatie komt? Dat Rusland HET gevaar is en blijft dat het in 1917, in 1984… was? De paus is een trouwe aanhanger van de NWO. Die nieuwe wereldorde moet zich dan wel bedreigd voelen als ze zelfs de slinkende groep van katholieken in het Westen wil inschakelen.

 

Rechtvaardige oorlogen zijn ver te zoeken

De heilige Augustinus en de heilige Thomas van Aquino formuleerden als criteria: een staat moet voldoende autoriteit hebben, er moet een rechtvaardige aanleiding zijn en de oorlog moet uitsluitend worden gevoerd met het oog op het bewerkstelligen van vrede, steun aan het goede en onderdrukking van het kwade.

Dat lijkt hier niet van toepassing. De Russen doen meer dan het beschermen van de etnische Russen in de Donbass, ze hebben een grootscheepse bezetting van het oosten, de kust en het centrale binnenland doorgevoerd. De Oekraïners hebben het recht zich te verdedigen tegen een inval. Maar begrijpt u waarom ze al vijf maanden hun grootste leger (40000 tot 60000 man) met daaronder de gevreesde speciale troepen en de buitenlandse huurlingen (Blackwater..) in het uiterste oosten houden vlakbij de afgescheurde Donbass? Als het enkel is om een Russische inval in het land af te weren dan moet je het centrale gebied (Kiev) eerst beveiligen. Die grote legermacht is in het uiterste oosten in de eerste plaats om de Donbass koste wat het kost te heroveren. De Oekraïense regering had al lang gezegd dat ze zich niet aan de Minsk-akkoorden (2015) wilden houden en de Westerse bondgenoten hebben hen daar nooit op aangesproken.

Daarmee is ook duidelijk dat de Amerikanen al maanden wisten van een Russische inval. Hun huurlingen zijn aanwezig in het uiterste oosten. Eric Prince van de multinational Blackwater (nu Academi)  heeft daar vorig jaar al over opgeschept. Biden voorspelde in december en januari een grote inval met omsingeling van steden. Dat was geen bluf. De Amerikanen wisten gewoon dat de grote herovering van Donbass met alle militaire middelen, raketten en tanks (door de Oekraïners gepland voor de vroege lente) automatisch een Russische reactie zou ontketenen. Misschien hebben ze enkel de omvang of richting ervan onderschat. Wat de Amerikanen betreft, kan die oorlog best nog wat duren. Ze hebben er enorme voordelen bij: wapenverkoop (aan Duitsland..), LNG-gasverkoop, Amerikaanse troepen in Europa aan de EU-landen factureren enz.

De NWO, een pseudowetenschappelijke dictatuur

De “Illuminati” Comenius (1592-1670), boegbeeld van de EU-programma’s, afkomstig uit Moravië, de eerste haard van het protestantisme in Europa onder Jan Hus (1369-1415)

De NWO gaat terug op  de pseudoreligie evolutionisme die de vrijmetselaars zo dierbaar is. Die is terug te voeren tot het gnosticisme en kabbalisme (de mens als herschepper van de mislukte schepping) dat in de Italiaanse Renaissance (15de eeuw) doorgebroken is bij een aantal katholieken. Dat heeft zich dan verspreid in het protestantisme en de Noord-Europese loges. De evolutionaire mythe is de exacte tegenhanger van de verdrijving uit het paradijs en de zondenval. Christus heeft ons uit die val verlost en we zijn geroepen om Gods werk verder te zetten en bij te dragen tot het goede. Maar een nieuw Eden wordt de wereld niet! De Illuminati pedagoog Comenius (1592-1670) wil wel een nieuw Eden op aarde. In zijn opdracht voor de mensheid gericht tot de “Illuminati” zegt hij duidelijk: “We moeten de heerschappij van de menselijke geest over de materie vestigen.Zo realiseren we de collectieve ziel van de vrijmetselarij waarin we allemaal moeten opgaan op straffe van verdwijning. Een zwermende geest, een netwerk van intelligenties geconnecteerd door ultra snelle communicatienetwerken, zo noemt de Israëlische historicus en futuroloog Yuval Harari (1976-) dat. 

De futuroloog Harari waarschuwt voor deze oorlog…

     

Hierbij ziet u zijn boek “Homo Deus” (de God Mens) dat in De Morgen en De Standaard enkele jaren geleden de hemel in geprezen werd. De elitemens zou volgens hem haar herseninhoud kunnen uploaden aan een wezen met duurzame “reservestukken”. Dat wezen is dan verbonden met de zwermende geest, een soort wereldintelligentie (zoals Google met hun A.I. beweren te bouwen). Deze geüploade elitemens zou niet sterven omdat die altijd maar bijgewerkt en geüpdatet wordt. Die zou wel in de eeuwigheid in haar van de zwerm afhankelijke rol vastgevroren blijven. Dat is in feite satanisch en de definitie van de hel.

Harari loopt nu de tv-platforms af  maar niet om over de “Mens God” te spreken. Deze man is ten diepste verontrust door de oorlog in Oekraïne. De mens had volgens hem de oorlog achter zich gelaten sinds de val het communisme.  De mens kon zich nu richten op de evolutionaire sprong. U weet wel, de agenda 2030, de vergroening, die zou leiden tot een betere toekomst uitmondend in de samensmelting van mens en machine, het transhumanisme tegen 2050. Door deze oorlog komt de fundamentele richting van de menselijke geschiedenis (het transhumanisme) in het gedrang, de menselijke dwaasheid slaat ons in het gezicht.

We moeten in het Westen stoppen volgens hem met cultuuroorlogjes tussen “links” en “rechts”, Biden- en Trumpaanhangers enz. We steken te veel energie in “cancel culture”, het creëren van veilige ruimten voor elke denkbare minderheid. Kijk naar Oekraïne, zegt hij, wat een lichtend voorbeeld. Daar gaan liberalisme (links?) en nationalisme (rechts?) samen. Ze respecteren hun minderheden want de president Zelenski is zelf een jood. En de minderheden vechten nu samen voor hun land, feministen, LGTB’ers schouder aan schouder met extreme nationalisten. De haat tegenover Russen is normaal, niks racistisch want de Russen bedreigen hen. Oekraïne is een voorbeeld van een gelukkige globalisering!

Woont deze man op een andere planeet dan u en ik? Hij is Israëli en zou toch moeten weten dat in buurland Syrië al 10 jaar een vreselijke oorlog woedt? Een half miljoen doden en miljoenen vluchtelingen. Heeft hij nooit gehoord van de oorlog in Yemen, de militaire acties in de door Israël bezette gebieden?  Er is niet minder geweld en oorlog sinds 1991 dan in de decennia ervoor, integendeel. Waar haalt die man dat?

De vader van de “Responsibility to Protect” (RtP) keurt af

Bernard Henry Lévy (1948-) is filosoof, mediafiguur en vader van de RtP. Dat heeft de NATO toegepast in Kosovo (1999) en Libië (2011) waar BHL volk in de afgescheurde gebieden persoonlijk was gaan aanvuren en dus oorlogsstoker gespeeld heeft. De luchtoorlog van de NATO tegen Servië (waarvan Kosovo zich afscheurde) heeft 78 dagen geduurd. Geen enkel NATO-vliegtuig is neergeschoten. Eerst hebben ze de Servische luchtafweer en de vliegtuigen buiten werking gesteld. Daarbij zijn honderden wellicht duizenden doden gevallen. De NATO deed het om te verhinderen dat Servië een “genocide” zou aanrichten.

BHL wil dit niet toepassen op de Russen in Oekraïne. Die hadden voor de afgescheurde gebieden een RtP kunnen inroepen tegen een mogelijke genocide bij de grootscheepse militaire herovering van de Donbass gepland door het Oekraïense leger, de gevreesde speciale troepen en de Amerikaanse huurlingen.

Waarom kan dit niet worden toegepast? Oekraïne is voor BHL een model net zoals voor Harari. Servië in 1999 was geen model, Milosevic werd als een “Hitler” bestempeld. Ook Rusland en Putin zijn voor BHL zeker geen model, eerder een antimodel door de invloed van de conservatieve orthodoxe kerk (LGTB, homorechten). Oekraïne is een model omdat het (extreem) nationalisme en (extreem) liberalisme er samen gaat, het respecteert zijn minderheden want de president is een jood, er is Gay Pride… Toen de kineast Anne-Laure Bonnel op Cnews vanuit Donbass verslag uitbracht, toonde ze BHL (in de studio) op haar smartphone foto’s van verminkte kinderlijken. Daar zijn bij aanvallen door het regeringsleger sinds 2014 al 14000 doden gevallen. BHL wuifde dat weg.

The Economist waarschuwt

“The Economist” houdt van oorlog (zie de voorpagina’s hierboven) maar niet van deze…

 

“The Economist” is het lijfblad van de Westerse elite sinds 1843.  Het toont de talking points en trends die de elite zal pushen. Het is normaal gezien niet tegen oorlog, integendeel, maar deze oorlog verafschuwt het blad.  Het schuwt daarbij de grote woorden niet: Dit is het ergste in Europa “sinds 1939. Voor hen is het duidelijk:  Putin staliniseert Rusland opnieuw. Hij zal uiteindelijk de middenklasse wurgen (zoals Stalin de koelakken) en de stalinistische terreur installeren. Anders kan hij die mislukkende oorlog niet volhouden. Ook de bijkomende reden “Oekraïne denazificeren” is puur stalinisme. Hoe kunnen er nu nazi’s de plak zwaaien in een land waar een jood president is?

Deze twee joods Amerikaanse journalisten van de Grayzone denken daar anders over https://thegrayzone.com/2022/03/04/nazis-ukrainian-war-russia/

Hier ziet u de wolfsangel, het embleem van het uiterst rechtse Azovbataljon met garnizoen in het belegerde Mariupol.  Zijn dit de trotse erfgenamen van Bandera (1909-1959)? Bandera was de leider van de OUN, die tienduizenden Polen en Hongaren heeft afgeslacht en tienduizenden joden aan de Duitsers overgeleverd. Of is dit gewoon weirdo symboliek van extreme nationalisten? De Iraanse journalist Mazaheri noemt ze “nali’s” i.p.v. “nazi’s”. Nazi is een afkorting van “nationaal-socialisten” en nali van “(extreem) nationalisten- (extreem) liberalisten”.  Oekraïne is de twee: harde nationalisten vooral in het westen en sinds de kleurenrevoluties van 2004 en 2014 harde neoliberalen gevormd en gedropt door Amerikaanse universiteiten. Zowat alles wat verkocht en geprivatiseerd kan worden, is geveild: het water, het vervoer, de zwarte aarde, de geneeskunde, de genetische gegevens van de bevolking. Bill Gates is er nu één van de grootste grondbezitters via zijn stichtingen. Ondanks alle Westerse militaire en andere hulp heeft het land al 57 miljard extra schuld opgelopen sinds 2014.

Oekraïne is (niet) Syrië

Oekraïne is niet  Syrië!De Oekraïners zijn toch mensen zoals wij?“, hoor je dan… Toch is de frontstad Mariupol zoals de frontstad Aleppo geweest is. Extremisten die burgers als schild gebruiken en militaire posten in ziekenhuizen, theaters en appartementsgebouwen installeren. Extremisten die schieten op burgers die de humanitaire corridors gebruiken.

Besluit

De NWO is verontrust bij monde van zijn eminente vertegenwoordigers, ze zou “sinds 1939” niet zo diep geschokt geweest zijn. Wie aan Oekraïne raakt, raakt aan een sluitstuk van de Westerse globalisering. Het is zelfs een model voor ons van het samen gaan van “links” en “rechts”.  Wie aan Oekraïne raakt, brengt het stalinisme en de totalitaire staat terug. Ook de paus schakelt zich daarbij in door nog maar een toewijding van Rusland uit te voeren, de tweede in zijn loopbaan, de vierde in het totaal. De atheïstische NWO moet wel verontrust zijn als ze zelfs de slinkende groep Westerse christenen wil inspannen voor het geval de oorlog escaleert.

 

Auteur:Andries Termote

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

3 commentaren op “De NWO en de oorlog in Oekraïne. Fatima.

 1. Het moet voor de humanistische mens die geloofd dat we allemaal evolueren naar het goddelijke moeilijk zijn om een oorlog te rechtvaardigen. Dit gegeven zien we ook bij de Joodse schrijver. De ware God aanbidden is er voor de Westerse mens niet meer bij. Hij heeft God in de prullenbak laten verdwijnen. Hij heeft Hem gewist uit zijn computer. De globalisering krijgt nu een deuk, en China weet niet wat de kiezen, China wil een economische grootmacht worden en kan oorlog missen als tandpijn. De oorlog kan nog jaren duren, als je weet hoe Poetin zijn oorlogen voert, vernietiging van alle steden. Zeven jaar hebben de Russen gevochten in Afghanistan, en in Syrië al meer dan elf jaar. Poetin heeft duidelijk geduld. Maar de kaarten spelen nu in het nadeel van de antichrist Poetin.

 2. Velen onderschatten hoe ver de tentakels van de initiaten van Lucifer zich spreiden doorheen de wereld; Zelensky en Poetin hebben beiden Joodse “handlers”; bij de Joodse Zelensky is dat Ihor Kolomoyskyi, de donkere vorst (NWO-bestuurder) van Oekraïne, en bij Poetin is dat Shlomo Lazar van Chabad-Loebavitsj. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de hegeliaanse tactieken van de luciferianen; zij creëren verschillende door hen gecontroleerde facties en spelen die tegen elkaar uit met de bedoeling hun “orde” uit de door hen gecreëerde chaos te bouwen. Hun leuze is “ordo ab chao”.

  Het is niet moeilijk om te zien hoe het Oekraïne-Rusland-narratief in de context van de Great Reset bedoeld is door de architecten ervan; kijk naar wat er met voedselprijzen etc. dreigt te gebeuren. Wat ze willen is dat mensen in hun miserie zelf gaan vragen naar het wereldsysteem dat de luciferianen willen uitbouwen.

  Men laat zich telkens weer opnieuw duperen, helaas. Niet zo lang geleden werd er gejuicht voor de gecontroleerde oppositie-man Donald Trump met zijn Joodse “handler” Sheldon Adelson, en nu zijn er die juichen voor de Chabad-Loebavitsj-marionet Poetin. De initiaten van Lucifer geven “helden” en “redders” aan diegenen die zijn niet kunnen winnen voor het narratief van VRT, CNN etc., maar die valse helden dienen dezelfde agenda als hun gepretendeerde tegenstanders en voeren het script uit dat zij gekregen hebben. Verschiet er niet van indien de satanisten hier in het Westen de steun van sommigen aan Poetin gaan gebruiken om mensen die kritiek uitgedrukt hebben tegen de Great Reset onder aanklacht van landverraad in de gevangenis te werpen.

  Wat de Toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria betreft; die is van het grootste belang omdat deze in het plan van God staat ter herbekering van de apostatische volkeren. De Toewijding is echter tot op heden nog steeds niet geschied zoals de Hoge Vrouwe het wilde; Rusland moet uitdrukkelijk vermeld worden en de Toewijding moet uitgevoerd worden door de Paus van Rome met de participatie van de diocesane bisschoppen doorheen de heilige Kerk. Om de Toewijding correct te voltrekken moet Franciscus van Rome dus aan de bisschoppen opdragen om samen met hem de Toewijding van Rusland uit te voeren.

  Rusland is nog niet bekeerd zoals de Onbevlekte aankondigde; het schisma van Photios is niet het Christendom; alleen de katholieke religie is christelijk en het schisma van Photios is daar inherent vijandig aan. Sint Vladimir van Kiev werd gedoopt in de katholieke religie, maar na zijn dood werd het land van de Roes meegetrokken in de kerkscheuring van de Griekse Byzantijnen. De bekering van Rusland vermeld door Maria betekent een bekering tot het katholiek Christendom en we zien dat die bekering nog niet gebeurd is.

  De vernietiging van de Nieuwe Wereldorde zal van Adonaï komen en dus via de heilige religie die Hij gevestigd heeft op aarde voor het heil van het Huis van Adam.

  Wat betreft het cybernetisch “Wereldbrein” dat de luciferiaanse sciëntisten willen creëren; daarover heeft “SchwabRealHuman” op Twitter recentelijk geschreven. De kinderen van de Nieuwe Wereldorde zijn krankzinnigen, gestoorden; het digitaal wereldsysteem dat zij willen uitbouwen willen zij onder direct bestuur van gevallen engelen brengen. Ik heb het in het verleden reeds gezegd, maar de introductie van het hanteren van elektriciteit zelf kwam van mensen die de kennis ertoe ontvangen hebben van de donkere engelen van de satan; Thomas Edison was een spiritist van het Theosofisch Genootschap.

  De eerdergenoemde “SchwabRealHuman” verwees onlangs op Twitter (12 maart 2022) naar een document gepubliceerd in 2021 door Stephen Brock Schafer (Joodse achternaam, staat op “Hebrewsurnames”) met de titel “PRETERNATURAL ONE WORLD GOVERNMENT”. Let op het woordgebruik “preternatural”; in de theologie verwijst men met dat woord naar datgene wat gevallen engelen betreft. Onder andere het volgende staat in het document:

  “This paper addresses the issues involved with achieving such refinement in the form of Coherent One World Government based on a fractal electromagnetic unified (coherent universal) field ontology that can foster a humanitarian quality of collective human intention (moral agency) of “the people”.”

  Psychologische heerschappij door elektromagnetisme is waarnaar die Schafer streeft.

  Op het videoplatform “Odysee” staat een video met de titel “Pray not to the waves from the shores of Bensalem…” waarin wordt gesproken over de rozenkruiser Francis Bacon en zijn “Nieuw Atlantis”; reeds die rozenkruiser van eeuwen terug was voor bestuur en maatschappelijke ordening volgens sciëntistische technocratie. Het is opvallend dat de auteur van de video, een protestant, over het feit spreekt dat Bacon, een aanhanger van de protestantse revolutie in de vroege tijden ervan, een rosicrucianistische aanhanger was van de luciferiaanse wereldrevolutie. Amerikaanse protestanten draaien de geschiedenis om door te denken dat de katholieke Kerk een historisch werktuig van de gnostici is tegen Christus terwijl in werkelijkheid de katholieke Kerk de historische Kerk van Christus is en het protestantisme een wapen gesmeed door de gnostici om de Latijnse Kerk te destabiliseren en te ondermijnen. De katholieke Kerk is van God maar geïnfiltreerd door gnostici, maar het protestantisme werd gemaakt door de gnostici tegen de katholieke Kerk. De Renaissance-revolutie van de rozenkruisers was tweeledig, bestaand uit het protestantisme en het copernicanisme, en was bedoeld door de architecten ervan achter de schermen om de katholieke temporale orde in Europa omver te werpen; de latere Franse Revolutie was daar een verdere ontwikkeling van.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht