Hart Voor Rusland Te Weinig En Te Laat

Speciaal voor de goddeloze criticasters: een korte beschrijving van de meest opvallende verschijning in Fatima en het belang ervan. De verschijning van Maria in Fatima van 13 mei 1917. De Zieners:

Francisco Marto
Geboren op 11 juni 1908 in Aljustrel, Gestorven op 4 april 1919 in Fatima

Jacinta Marto
Geboren op 11 maart 1910 in Fatima, Gestorven op 20 februari 1920 in Lissabon

Lucia Dos Santos
Geboren op 22 maart 1907 in Aljustrel, Gestorven op 13 februari 2005 in Coimbra

Feestdag Fatima: 13 mei.
Feestdag van de heilige Francisco en Jacinta: 20 februari.


Fatima 13 juli 1917.
Maria aan Jacinta Marto 7jr, Francisco Marto 9jr en Lucia Dos Santos 10jr

Als men doet wat Ik jullie zal zeggen, zullen er velen gered worden en zal er vrede zijn. De oorlog loopt ten einde; als men echter niet ophoudt God te beledigen, zal er onder het pontificaat van Pius XI, een ergere oorlog beginnen. Als je op zekere nacht een onbekend licht zult zien, weet dan dat dit het teken is dat God u geeft, dat Hij de wereld voor haar misdaden zal straffen met oorlog, hongersnood, vervolging van de H. Kerk en de Heilige Vader.

Om dit te voorkomen kom Ik vragen, om Rusland aan Mijn Onbevlekt Hart toe te wijden en op de eerste zaterdagen van de maand een eerherstellende Communie te doen. Als men acht slaat op Mijn verzoek, zal Rusland zich bekeren en zal er vrede zijn; doet men het niet, dan zal Rusland haar valse leer over de wereld verspreiden, oorlog en vervolging van de Kerk is er onherroepelijk het gevolg van. De goeden zullen gemarteld worden en de H. Vader zal veel te lijden krijgen. Verschillende naties zullen van de aardbodem worden weggevaagd; tenslotte echter zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen. De H. Vader zal Mij Rusland toewijden, dit zal zich bekeren en de wereld zal een tijd van vrede ontvangen. In Portugal zal men het geloof behouden. Vertel dit aan niemand, alleen Francisco kun je het vertellen. Als je de Rozenkrans bidt, zeg dan na ieder tientje: “0 Mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoedt ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral hen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben”. Hierna bleef het even stil. Dan vroeg Lucia: “Verlangt U verder niets meer van mij?” “Neen, verder verlang 1k nu niets van je”. Dan verdween Zij weer in Oostelijke richting in de oneindige verte van het firmament.


Wanneer men tegenwoordig aan mensen vraagt wat zij weten over Fatima stuit men meestal op vraagtekens.

Dat zelfs Paus Pius XII het niet voor mogelijk hield had dan toch ten minste moeten kunnen leiden tot het vaste voornemen om alle priesters in alle parochies met grote regelmaat aan te zetten tot gebed om het doel te bereiken. Maar het modernisme overwon alle goede voornemens. Vanaf de komst van de eerste vrijmetselaarspaus Johannes XXIII was er geen houden meer aan. Het Tweede Vaticaans concilie verkondigde de machtige opgang van de duivel over alle landen.

Daarna kwamen enkele pausen tot schijntoewijdingen:

De ‘schijntoewijding’ van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria door Bergoglio 

Toewijding van Rusland komt veel TE LAAT!!!

Vraag eens na bij alle geburen en kennissen en u zult zien dat nauwelijks nog een mens te vinden is die weet waarover Fatima gaat en nog minder wie het grote belang er van inziet.                           ——————————————————-
Consecration of Russia || Answered by Most. Rev. H. E. Athanasius Schneider 
Premiered Mar 10, 2022
(74 views @ Mar 18, 2022)

Zion Catholic Media – Isaiah 25:6-7 


Snelle transscriptie in vertaling van een deel van het gesproken woord:

Mr. Robert Moynihan, Founder and President, Urbi Et Orbi Communications
and
Bishop Athanasius Schneider, Auxiliairy Bishop of Astana, Kazakhstan


– Bishop Athanasius Schneider:
Ik denk dat de politieke situatie vandaag anders is dan in de communistische tijd. Dus vandaag denk ik dat zelfs de regering van Rusland naar mijn mening zo’n gebaar als positief zou beschouwen, omdat Rusland op de een of andere manier wordt gewaardeerd, als je Rusland expliciet alleen Rusland noemt bijvoorbeeld, is het voor een politicus duidelijk dat het op de een of andere manier winstgevend is voor de reputatie van zijn land, gewoon pragmatisch denken. En daarom kan ik me niet voorstellen dat de Russische regering tegen de orthodoxe kerk zal zijn. Ik denk dat de kerk ook gelukkig moet zijn omdat de Russisch-orthodoxe kerk een van de meest Mariale Christenkerken ter wereld is omdat ze elke dag een speciale titel hebben van een icoon die ze vereren van Onze Lieve Vrouw.

En dus een diep Mariale Kerk, de Russisch-Orthodoxe kerk, en dus als de eerste bisschop ter wereld, dit is de opvolger van Petrus, die zij erkennen, ook al zijn zij niet canoniek bereid om in gemeenschap te zijn met de Heilige Stoel, maar erkent de Russisch-Orthodoxe Kerk dat de Paus de opvolger is van Petrus en hij is de eerste, de Apostolische zetel (Latijn: sedes) in de christelijke wereld, en wanneer hij Rusland en de Russische Kerk zal toevertrouwen of wijden aan de zorg van Onze Lieve Vrouw, de Moeder Gods of Haar Vruchtbaar Hart, denk ik dat ze gelukkig zijn omdat dit een gebed is, zelfs als we nog niet canoniek verenigd zijn, kunnen we elkaar zeggen: bid alsjeblieft voor mij.

Ik heb veel orthodoxe vrienden en zij zeggen bid voor mij, ik zeg: bidden voor jullie, dit kunnen we doen. En toen de paus, de eerste bisschop ter wereld, in de Apostolische opvolging bidt, dat is een gebed, de wijding is een gebed, lofprijzing, officieel en plechtig voor Rusland, tot Onze Lieve Vrouw, het zou intrinsiek een positieve daad moeten zijn en toch moet het zonder enige vooroordelen worden beschouwd als een akte van naastenliefde, broederlijke naastenliefde jegens hun Kerk. Dus ik zou zeggen, ze zouden dit op deze manier moeten overwegen en ik hoop dat dit aan hen kan worden uitgelegd voordat de toewijding in de toekomst moet plaatsvinden, en deze aspecten aan de regering en aan het patriarchaat en zelfs, waarom niet, om vertegenwoordigers van de Russisch-Orthodoxe Kerk uit te nodigen om aanwezig te zijn bij deze daad van de plechtige toewijding van Rusland aan het Onbevlekte Hart van Maria.

– De heer Robert Moynihan:
Welnu, dan kunnen zelfs deze woorden die u hebt gesproken op de een of andere manier misschien voorbereiden op dit betere begrip en de betekenis van het gebaar. Er zou één belemmering kunnen zijn, de Grieks-Katholieke kerken, zouden ze tegen een toewijding van Rusland kunnen zijn?

– Bisschop Athanasius Schneider:
Nee, ze zouden nooit tegengewerkt worden, dat weet ik voor zeker.
Waarom zouden ze tegengewerkt moeten worden?
Dat dit het verzoek is van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima?
Het zijn katholieken.


Conclusie.

Het komt allemaal erg zwak over.
En nu staat ons de allerergste oorlog en vernietiging te wachten.
Voor wie ongelovig blijven is er geen sprankje hoop meer over,
daarom lees dringend: De Grote Waarschuwing 

Het enige dat we als christenen nog kunnen doen is bidden om het geweld te verzwakken, en dat veel ongelovig geworden gedoopten zich nog snel zouden bekeren, terugkeren op de weg naar onze ware Moeder Maria en de Roomse Moeder Kerk.

Auteur:Hypoliet

12 commentaren op “Hart Voor Rusland Te Weinig En Te Laat

 1. De vraag of Rusland, nu wel of niet is toegewijd aan de Heilige Maagd, blijft de gemoederen al meer dan een eeuw bezig houden. Als we kijken naar de realiteit, is dat echter allang gebeurd. Het grote kwaad, het “Empire of Evil”, de uitspraak van president Reagan, is met het vallen van de Muur, (1989), van Moskou, verhuisd naar Washington. Alle tekens wijzen daarop. De bloei en de devotie van de Orthodoxe kerk gemeenschap in Rusland, is onmiskenbaar. De Russische staat, heeft vanaf 1989, alle kerken in Rusland, hersteld, van de aanslagen, beschadigingen en de terreur, uit de Sovjet tijd. Poetin zelf is een praktizerende Orthodoxe gelovige. Hij roept al vele malen het Westen op zich niet af te keren van de Christelijke wortels. Recent heeft hij de Jew World Order ontmaskerd, en roept op tot een heilige strijd als leidraad voor de Russische troepen..

  Rusland is wars van de Westerse decadentie. De noodgreep in Ukraine, is de ultieme Kruistocht uit zelfverdediging, tegen het Grote kwaad van de Amerikaans – joodse Kabal, die het land in de greep heeft gekregen, een provocatie tegen de Russische veiligheid.

  Voor ons betekent Poetin’s interventie, wellicht een komende bevrijding van de gevaarlijke, knellende Navo greep op onze landen in Europa. De VS beoogt een oorlog tegen Rusland en wil ons allen daarin meeslepen. De zoveelste, in de lange rij van meer dan 200 aanvalsoorlogen die de VS, sinds zijn oprichting in 1776, direct of indirect, gestart heeft.
  (Zie verder, mijn meerdere uitleg, in de lange draad van, “Mag Rusland zich verdedigen…………”.

  1. @ Jules van Rooyen,
   Oost Europese christenen zijn net zo gemoderniseerd als overal ter wereld. Voor Poetin en soortgelijken gaat het evenzo voor modernistische misleiding van het volk. Geef hen godsdienstvrijheid, zelfs onbegrepen ‘vernieuwde’ godsdienst, en de economie komt weer vrolijk op gang. Kortom er is geen verschil met andere landen. Het door schijnchristelijk vernieuwd socialisme verschaft nieuw communisme, wereldwijd.

   Dan is er nog de oorlogsmist die rijkelijk over ons heen gesproeid wordt sedert WW2. Dat is allemaal te herleiden tot de opkomst van de onnatuurlijke aandrijving, met stoom, gas, opgeklopte ‘atomen’ of eender wat. De zogenaamde ‘motor’ (het begrip ‘motor’ zou uitgevonden zijn door Emanuel Swedenborg) sleurde zielen weg uit de natuurlijke en uit de Katholieke samenleving met onnoembaar leed tot gevolg, heden nog steeds groeiend ziele-leed.

   Sedert de sixties werden we automatons, door overheid en zelfs zelf gecontroleerd in referentie tot verwaterde wetten die er niet meer toe doen.

   Ziedaar voldoende argumenten om te begrijpen dat er nog geen werkelijke toewijding aan het heilig Hart van Maria kon plaatsvinden en voorlopig niet zal kunnen plaatsvinden.

   Nu worden alle landen machteloos gemaakt, dat zal zelfs opvallend weinig tijd kosten, en dan zullen mensen gaan begrijpen hoe belangrijk God is in ieders leven.
   Dan pas, niet eerder, zullen de harten algemeen afgestemd geraken op persoonlijke toewijding tot Maria en vervolgens komt de geestelijke bevrijding van Rusland eindelijk in zicht.

 2. Zal de paus neerknielen als hij de akte tot toewijding van Rusland aan het zeer Heilig Hart van Maria zal uitspreken? Ik betwijfel het.
  Zal hij al de bisschoppen van de wereld verordenen dit te doen ( op straffe van “ontslag”) ? Ik betwijfel het.
  Zal hij enkel Rusland aan het zeer Heilig Hart van Maria toewijden? Ik betwijfel het.
  Zal hij al de katholieken bijna smekend vragen
  om de eerste zaterdagen van de maand ervoor te bidden ? Ik betwijfel het.
  Mijn mening is dat het weeral een politieke ,diplomatieke en malfide schijn-vertoning zal zijn. En dat de gehele mensheid tot zijn ondergang zal gaan zolang de mens onoprecht is en zich niet oprecht tot het Heilig Hart van Jezus en van Deze van Maria zal bekeren.

  1. @Andre,
   Deze ‘paus’ zal voor NIEMAND neerknielen. Hij is vol van zichzélf.

 3. Inderdaad die toewijding komt veel te laat, maar beter te laat dan nooit. Het is goed dat deze paus het gaat doen. Of hij zal oproepen om de eerste zaterdagen de rozenkrans de bidden, daar heb ik ook zo mijn twijfels over. En je mag niet vergeten, De Westerse wereld kan m’n nog moeilijk katholiek of christelijk noemen. Hoeveel gaan daar op reageren????

  1. Deze paus zal en kan niets anders doen dan nog maar eens misleiden, dat is zijn goedbetaalde job (want hij heeft een dikke bankrekening, dat had waarschijnlijk nooit eerder een paus).

    1. @juuls,
     Of de paus-zélf een dikke bankrekening heeft, is mij onbekend.
     Wél is bekend, dat het Vaticaan rijk is, zie de site:
     vastgoedjournaal.nl/news/10500/57/Sobere-paus-aan-hoofd-grootste-vastgoedimperium-ter-wereld/

     1. @juuls,
      Let op: dat artikel is van d.d. 18 maart 2013.
      Dus de waarde van dat onroerend goed is nu minstens(!) verdubbeld.

      1. @juuls,
       Normaal bent U als de kippen erbij om reactie te geven.
       NU echter: helemaal NIETS.
       Staat U met de mond vol tanden?

    2. Bankier Jeffrey Sachs, verdediger van abortus, zat vooraan op de eerste rij tussen de kardinalen tijdens vergaderingen geleid door Bergoglio. Heel gezellige vrindjes onder elkaar. Foto’s waarschijnlijk nog te zien op kavlaanderen. catapulta.com.ar/?p=11779
     type in duckduckgo: banker jeffrey sachs and bergoglio

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht