Mgr Leonard aan de beterhand

Vorig week-end liet het bisdom Namen weten dat de gezondheidstoestand van de vroegere aartsbisschop Leonard zorgwekkend was. Hij was begin februari besmet geraakt met Covid en geraakte maar niet aan de beterhand. Enkele dagen geleden kreeg hij drie hartinfarcten, wat hem nog meer verzwakte. Een hele beproeving voor een man van 81 jaar.

Vanuit verschillende hoek werd opgeroepen tot gebed voor zijn genezing en nu, na een week hospitalisatie in Gap en daarna in Aix-en-Provence, wordt medegedeeld dat hij niet meer in levensgevaar is. Deo Gratias! De aartsbisschop zou in de komende dagen het hospitaal mogen verlaten. Hij zou dan terugkeren naar zijn woonplaats in de parochie van Savines-Le-Lac, vlakbij het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Laus.

Mgr Leonard was professor filosofie aan de universiteit van Louvain-La-Neuve en president van het Naamse Saint-Paul seminarie, door hem opgericht om opnieuw een echt katholieke seminarie-opleiding aan te bieden, zeer tegen de zin in van sommige van zijn progressieve collega-bisschoppen. In 1991 werd hij tot bisschop van het bisdom Namen gewijd in de Saint-Aubain kathedraal, waar een klein groepje uiterst linkse betogers wat protest liet horen, omdat zij hem te “conservatief ” vonden. Ik was toen zelf trouwens in de kathedraal om de nieuwe bisschop te verwelkomen…

Zeer tegen de zin in van het Belgische kerkelijke establishment en van de nuntius, die onder druk gezet werd door kardinaal Danneels, werd hij door Paus Benedictus XVI als diens opvolger en aartsbisschop van Mechelen-Brussel verkozen. Ondanks de vijandige houding van de meeste andere bisschoppen, sabotage van zijn werk door bepaalde priesters van zijn bisdom  en lastercampagnes vanuit de media, trachtte hij met veel inzet een nieuwe evangelisatie op gang te brengen. Hij heeft de tijd niet gehad om zijn werk af te maken.

Op de leeftijdsgrens van 75 jaar gekomen, bood hij zijn ontslag aan. Hoewel het gebruikelijk is, dat een aartsbisschop nog een tijd in functie blijft, werd hij onmiddellijk door paus Franciscus op non-actief gezet. Het is niet moeilijk te begrijpen waarom…de “beminnelijke” Danneels koesterde een venijnige afkeer voor Leonard en zijn banden met Bergoglio zijn voldoende bekend. Tegen alle gebruiken in, werd Mgr Leonard  ook niet tot kardinaal verheven, hij die nochtans alle kwaliteiten daartoe vertoonde als theoloog, filosoof, man van diep geloof en grote ervaring.

Zeker ontgoocheld door de kuiperijen van zijn Kerk en door de manier waarop men hem voor zijn werk bedankte, heeft hij in 2015 België verlaten. Hij heeft zich dan gevestigd  naast het mariale heiligdom van Laus in de Franse Alpen, waar hij verder een rijk en vruchtbaar apostolaat volbrengt. Hij is verder nog blijven schrijven en publiceren en komt nog geregeld naar België om er lezingen te geven.

Wij zijn dankbaar voor zijn genezing en wensen hem alle beterschap toe.

Auteur:Veroon ter Zee

5 commentaren op “Mgr Leonard aan de beterhand

 1. Dat is dan weer in deze donkere tijden wat beter nieuws. deze Aartsbisschop stond nog voor christelijke waarden en werd door iedereen tegengewerkt, en dit door de meer progressieve die de kerk willen kapot krijgen met hun transhumanisme het verheerlijken van de nietige mens.

 2. Ik herinner me nog goed de tweedelige documentaire van 2014 op Canvas “De ketter en de kerkvorst”, het verslag van een samenzijn met filosoof en atheïst Etienne Vermeersch. Het was prachtige om te zien hoe diepmenselijk, hartelijk en eerlijk Mgr. Leonard is en hoe hij vanuit zijn hele wezen Vermeersch met het grootste gemak ontwapende.
  God zij dank dat de gebeden van velen verhoord werden.

  1. Volledig eens met uw e-mail.
   Het is aangeraden voorzichtig te zijn met iemand die door kerk en media ‘heilig’ word verklaard …
   Mgr Leonard mag dus op zijn twee oren slapen …

 3. In Nederland hebben wij ook zo’n bisschop: mgr. dr. Jan Liesen van Breda.
  Onlangs heeft hij nog een geweldige lezing gegeven die nu via de website van zijn bisdom ook voor ieder van U te volgen is. Zie:

  https://www.bisdomvanbreda.nl/

  Start vervolgens links boven de video: “Lezing bisschop Liesen over het leerling-zijn van de Heer” (wat tegelijk wil zeggen: gezonden worden, missionair-zijn naar wezen als gelovige, en dus ook leerlingen maken middels je woorden en daden).
  Zeer inspirerend.
  Dus: van harte aanbevolen!

  1. Bisschop Liesen van Breda komt verrassend goed over. Konden de Belgische bisschoppen een voorbeeld aan hem nemen dan waren we misschien een stapje verder.
   Misschien!

   Vermits bisschop Liesen nu ‘A’ lijkt te zeggen, zal hij nu ook ‘B’ gaan zeggen? M.a.w. zal hij nu ook overgaan tot de echte oorspronkelijke Latijnse Mis? Met ‘oorspronkelijk’ wordt niet een geschiedkundig feit in de wereldse tijd bedoeld, want de Latijnse Mis is Geestelijk tijdeloos oorspronkelijk. Zoals God boven de wereldse tijd verheven.

   Want als de bisschop en de paus blijven treuzelen bij stapje ‘A’ dan lijkt dat op innerlijke verdeeldheid, als een gecultiveerde gespletenheid, in de zin van we doen alsof we zoals ‘paus’ Franciscus tegemoet willen komen aan de tijdeloze Traditie maar we blijven gewoon treuzelen bij stapje ‘A’.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht