Viganò: Globalisten ontstoken oorlog in Oekraïne

Abp. Viganò: Globalisten hebben oorlog in Oekraïne aangewakkerd om de tirannie van de Nieuwe Wereldorde te vestigen. Het Oekraïense volk, ongeacht tot welke etnische groep het behoort, zijn slechts de laatste onwetende gijzelaars van het supranationale totalitaire regime dat de nationale economieën van de hele wereld op de knieën heeft gebracht door de COVID-misleiding.

Archbishop Carlo Maria Viganò
Mon Mar 7, 2022 – 12:46 pm EST
Help Ukrainian vluchtelingen ontsnappen: LifeFunder.com

(LifeSiteNews) — Niets gaat verloren met vrede. Alles kan verloren gaan met oorlog. Laat de mensen terugkeren naar begrip. Laat ze de onderhandelingen hervatten. Onderhandelen met goede wil en met respect voor elkaars rechten, laat hen beseffen dat een eervol succes nooit wordt uitgesloten als er oprechte en actieve onderhandelingen zijn. En ze zullen zich groot voelen – met ware grootsheid – als ze stilte opleggen aan de stemmen van passie, collectief of privé, en de rede overlaten aan het juiste domein, zullen ze hun broeders bloedvergieten en hun vaderland de ondergang besparen.

Zo kwam het dat Pius XII op 24 augustus 1939 zowel heersers als volkeren toesprak omdat er oorlog dreigde. Dit waren geen woorden van leeg pacifisme, noch van medeplichtig zwijgen over de vele schendingen van justitie die in vele kringen werden uitgevoerd. In dat radiobericht, dat sommigen zich nog herinneren, beriep de oproep van de Romeinse paus zich op “respect voor elkaars rechten” als voorwaarde voor vruchtbare vredesonderhandelingen.

-3-
Het mediaverhaal

Als we kijken naar wat er in Oekraïne gebeurt, zonder misleid te worden door de grove vervalsingen van de reguliere media, realiseren we ons dat respect voor elkaars rechten volledig is genegeerd; We hebben zelfs de indruk dat de regering-Biden, de NAVO en de Europese Unie opzettelijk een situatie van duidelijke onevenwichtigheid in stand willen houden, juist om elke poging tot een vreedzame oplossing van de Oekraïense crisis onmogelijk te maken, waardoor de Russische Federatie een conflict op gang brengt. Hierin ligt de ernst van het probleem. Dit is de valstrik die is opgezet voor zowel Rusland als Oekraïne, die beide gebruiken om de globalistische elite in staat te stellen haar criminele plan uit te voeren.

-4-
Het zou ons niet moeten verbazen dat pluralisme en vrijheid van meningsuiting, zo geprezen in landen die beweren democratisch te zijn, dagelijks worden afgewezen door censuur en intolerantie ten opzichte van meningen die niet in overeenstemming zijn met het officiële verhaal. Dit soort manipulaties zijn de norm geworden tijdens de zogenaamde pandemie, ten nadele van artsen, wetenschappers en dissidente journalisten, die in diskrediet zijn gebracht en verbannen vanwege het simpele feit dat ze de effectiviteit van experimentele serums in twijfel durven te trekken. Twee jaar later heeft de waarheid over de nadelige effecten en het ongelukkige beheer van de gezondheidscrisis hun gelijk bewezen, maar de waarheid wordt koppig genegeerd omdat het niet overeenkomt met wat het systeem wilde en nog steeds wil.

-5-
Als de wereldmedia tot nu toe schaamteloos hebben kunnen liegen over een kwestie van strikte wetenschappelijke relevantie, leugens verspreiden en de realiteit verbergen, moeten we ons afvragen waarom ze in de huidige situatie plotseling die intellectuele eerlijkheid en respect voor de ethische code moeten herontdekken die op grote schaal wordt ontkend met COVID.

-6-
Maar als deze kolossale fraude door de media is ondersteund en verspreid, moet worden erkend dat nationale en internationale gezondheidsinstellingen, regeringen, magistraten, wetshandhavingsinstanties en de katholieke hiërarchie zelf allemaal de verantwoordelijkheid voor de ramp delen – elk op zijn eigen gebied door het verhaal actief te ondersteunen of niet te bestrijden – een ramp die miljarden mensen in hun gezondheid heeft getroffen, hun eigendom, de uitoefening van hun individuele rechten en zelfs hun eigen leven. Zelfs in dit geval is het moeilijk voor te stellen dat degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan dergelijke misdaden ter ondersteuning van een pandemie die bedoeld en kwaadwillig werd versterkt, plotseling een schok van waardigheid zouden kunnen krijgen en zorgzaamheid zouden kunnen tonen voor hun burgers en hun thuisland wanneer een oorlog hun veiligheid en hun economie bedreigt.

-7-
Dit kunnen natuurlijk de voorzichtige reflecties zijn van degenen die neutraal willen blijven en met onthechting en bijna desinteresse kijken naar wat er om hen heen gebeurt. Maar als we onze kennis van de feiten verdiepen en documenteren, vertrouwend op gezaghebbende en objectieve bronnen, ontdekken we dat twijfels en verwarringen al snel verontrustende zekerheden worden.

-8-
Zelfs als we ons onderzoek alleen willen beperken tot het economische aspect, begrijpen we dat persbureaus, politiek en openbare instellingen zelf afhankelijk zijn van een klein aantal financiële groepen die behoren tot een oligarchie die, veelbetekenend, niet alleen verenigd is door geld en macht, maar door de ideologische affiliatie die haar actie en inmenging in de politiek van naties en de hele wereld leidt. Deze oligarchie toont haar tentakels in de VN, de NAVO, het World Economic Forum, de Europese Unie en in “filantropische” instellingen zoals George Soros’ Open Society en de Bill & Melinda Gates Foundation.

-9-
Al deze entiteiten zijn privé en leggen verantwoording af aan niemand anders dan aan zichzelf, en tegelijkertijd hebben ze de macht om de nationale regeringen te beïnvloeden, ook via hun eigen vertegenwoordigers die worden gekozen of benoemd op sleutelposten. Ze geven het zelf toe, wanneer ze met alle eer worden ontvangen door staatshoofden en wereldleiders, gerespecteerd en gevreesd door deze leiders als de ware meesters van het lot van de wereld. Zo zien degenen die de macht hebben in naam van het “volk” dat ze de wil van het volk met voeten treden en hun rechten beperken, om gehoorzame hovelingen te zijn aan meesters die niemand heeft gekozen, maar die niettemin hun politieke en economische agenda aan de naties dicteren.

-10-
Dan komen we bij de Oekraïne-crisis, die ons wordt gepresenteerd als gevolg van de expansionistische arrogantie van Vladimir Poetin ten opzichte van een onafhankelijke en democratische natie waarover hij absurde rechten probeert op te eisen. Van de “oorlogsstoker Poetin” wordt gezegd dat hij de weerloze bevolking afslacht, die moedig is opgestaan om de grond van hun thuisland, de heilige grenzen van hun natie en de geschonden vrijheden van de burgers te verdedigen. De Europese Unie en de Verenigde Staten, “verdedigers van de democratie”, zouden daarom niet in staat zijn om niet in te grijpen via de NAVO om de autonomie van Oekraïne te herstellen, de “indringer” te verdrijven en vrede te garanderen.
In het licht van de arrogantie van de “tiran” wordt gezegd dat de volkeren van de wereld een gemeenschappelijk front moeten vormen, sancties moeten opleggen aan de Russische Federatie en soldaten, wapens en economische hulp moeten sturen naar de “arme” president Zelensky, “nationale held” en “verdediger” van zijn volk. Als bewijs van Poetins ‘geweld’ verspreidden de media beelden van bomaanslagen, militaire huiszoekingen en vernietiging, waarbij de verantwoordelijkheid aan Rusland werd toegeschreven. En er is nog meer: juist om een ‘duurzame vrede’ te garanderen, openen de Europese Unie en de NAVO hun armen wijd om Oekraïne als leden te verwelkomen. En om ‘Sovjetpropaganda’ te voorkomen, maakt Europa nu Russia Today en Sputnik zwart, om ervoor te zorgen dat informatie ‘vrij en onafhankelijk’ is.

-11-
Dit is het officiële verhaal, waaraan iedereen zich conformeert. In oorlog zijn, dissidenten worden onmiddellijk desertie, en degenen die van mening verschillen, maken zich schuldig aan verraad en verdienen min of meer ernstige sancties, te beginnen met openbare exercitie en verbanning, goed ervaren met COVID tegen degenen die “niet-vaxxed” zijn. Maar de waarheid, als je het wilt weten, stelt ons in staat om de dingen anders te zien en de feiten te beoordelen voor wat ze zijn en niet voor hoe ze aan ons worden gepresenteerd. Dit is een ware en juiste onthulling, zoals aangegeven door de etymologie van het Griekse woord ἀλήθεια. Of misschien, met een eschatologische blik, een openbaring, een ἀποκάλυψις.

-12-
De uitbreiding van de NAVO

Allereerst is het noodzakelijk om de feiten te onthouden, die niet liegen en niet vatbaar zijn voor verandering. En de feiten, hoe irritant ze ook zijn om te herinneren aan degenen die ze proberen te censureren, vertellen ons dat de Verenigde Staten sinds de val van de Berlijnse Muur hun politieke en militaire invloedssfeer hebben uitgebreid tot bijna alle satellietstaten van de voormalige Sovjet-Unie, zelfs onlangs, annexerend bij de NAVO Polen, de Tsjechische Republiek, en Hongarije (1999); Estland, Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakije, Bulgarije en Roemenië (2004); Albanië en Kroatië (2009); Montenegro (2017); en Noord-Macedonië (2020). De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie bereidt zich voor op uitbreiding naar Oekraïne, Georgië, Bosnië en Herzegovina en Servië. Praktisch gezien wordt de Russische Federatie militair bedreigd – van wapens en raketbases – op slechts een paar kilometer van haar grenzen, terwijl het geen militaire basis heeft in dezelfde nabijheid van de Verenigde Staten.

-13-
Nadenken over de mogelijke uitbreiding van de NAVO naar Oekraïne, zonder te denken dat het de legitieme protesten van Rusland zal opwekken, is niets minder dan raadselachtig, vooral gezien het feit dat de NAVO in 1991 aan het Kremlin beloofde niet verder uit te breiden. En dat niet alleen: eind 2021 publiceerde Der Spiegel ontwerpen van een verdrag met de Verenigde Staten en een akkoord met de NAVO over veiligheidsgaranties (hier, hier en hier). Moskou eiste wettelijke garanties van zijn westerse partners die zouden voorkomen dat de NAVO verder naar het oosten zou uitbreiden door Oekraïne aan het bondgenootschap toe te voegen en ook militaire bases in post-Sovjetlanden te vestigen. De voorstellen bevatten ook een clausule over het niet inzetten van offensieve wapens door de NAVO in de buurt van de Russische grenzen en over de terugtrekking van de NAVO-troepen in Oost-Europa terug naar hun posities van 1997.

-14-
Zoals we kunnen zien, is de NAVO er niet in geslaagd haar verplichtingen jegens Rusland na te komen, of heeft zij de situatie op zijn minst op een zeer delicaat moment gedwongen tot geopolitieke evenwichten. We moeten ons afvragen waarom de Verenigde Staten – of beter gezegd de Amerikaanse diepe staat die weer aan de macht kwam na de verkiezingsfraude die Joe Biden naar het Witte Huis bracht – spanningen met Rusland wil creëren en zijn Europese partners bij het conflict wil betrekken, met alle gevolgen van dien.

-15-
Zoals generaal Marco Bertolini, voormalig commandant van het Joint Summit Operational Command, helder heeft opgemerkt: “De Verenigde Staten hebben niet alleen de Koude Oorlog gewonnen, maar wilden ook [Rusland] vernederen door alles te nemen wat in zekere zin binnen zijn invloedsgebied viel. [Poetin] droeg met de Baltische landen, Polen, Roemenië en Bulgarije [toetreding tot de NAVO]. Geconfronteerd met Oekraïne [toetreding tot de NAVO], wat elke mogelijkheid van toegang tot de Zwarte Zee zou hebben weggenomen, reageerde hij” (hier). En hij voegt eraan toe: “Er is een probleem van de stabiliteit van het regime, er is een situatie ontstaan met een vrij onwaarschijnlijke premier [Zelensky], iemand die uit de wereld van entertainment komt.” De generaal laat niet na eraan te herinneren, in het geval van een Amerikaanse aanval op Rusland, dat “de Global Hawks die over Oekraïne vliegen vertrekken vanuit Sigonella [Italië]; Italië is voor een groot deel een Amerikaanse militaire basis. Het risico is er, het is aanwezig en reëel” (hier).

-16-
Belangen die voortvloeien uit de blokkade van de Russische gasleveringen

We moeten ons ook afvragen of er achter de destabilisatie van het delicate evenwicht tussen de Europese Unie en Rusland ook economische belangen zitten, die voortvloeien uit de noodzaak van EU-landen om Amerikaans vloeibaar gas te verkrijgen (waarvoor we ook de hervergassingsinstallaties nodig hebben waarvan veel landen verstoken zijn, en waarvoor we in elk geval veel meer zullen moeten betalen) in plaats van Russisch gas (dat ecologischer is).

-17-
Het besluit van het Italiaanse olie- en gasbedrijf ENI om investeringen in de Blue Stream-pijpleiding van Gazprom (van Rusland naar Turkije) op te schorten, brengt ook met zich mee dat een extra bevoorradingsbron wordt ontnomen, aangezien deze de trans-Atlantische pijpleiding (van Turkije naar Italië) voedt.

-18-
Het klinkt dan ook niet als toeval als Zelensky in augustus 2021 verklaarde dat hij de Nord Stream 2-pijpleiding tussen Rusland en Duitsland beschouwde als “een gevaarlijk wapen, niet alleen voor Oekraïne maar voor heel Europa” (hier): door Oekraïne te omzeilen, berooft het Kiev van ongeveer een miljard euro per jaar aan inkomsten uit doorvoertarieven. “We bekijken dit project uitsluitend door het prisma van veiligheid en beschouwen het als een gevaarlijk geopolitiek wapen van het Kremlin”, zei de Oekraïense president, instemmend met de regering-Biden. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland zei: “Als Rusland Oekraïne binnenvalt, zal Nord Stream 2 niet doorgaan.” En zo is het gebeurd, niet zonder ernstige economische schade aan Duitse investeringen.

-19-
De virologische laboratoria van het Pentagon in Oekraïne

Nog steeds met betrekking tot de Amerikaanse belangen in Oekraïne, is het de moeite waard om de virologische laboratoria in Oekraïne te vermelden die onder controle van het Pentagon staan en waar het erop lijkt dat alleen Amerikaanse specialisten met diplomatieke immuniteit rechtstreeks onder het Amerikaanse ministerie van Defensie worden ingezet.

-20-
We moeten ook de klacht van Poetin onthouden over het verzamelen van genomische gegevens over de bevolking, die kunnen worden gebruikt voor bacteriologische wapens met genetische selectie (hier, hier en hier). Informatie over de activiteiten van laboratoria in Oekraïne is natuurlijk moeilijk te bevestigen, maar het is begrijpelijk dat de Russische Federatie niet zonder reden van mening was dat deze laboratoria een extra bacteriologische bedreiging voor de veiligheid van de bevolking zouden kunnen vormen. De Amerikaanse ambassade heeft alle bestanden met betrekking tot het Biological Threat Reduction Program van haar website verwijderd (hier).

-21-
Maurizio Blondet schrijft:

Event 201, dat de pandemische explosie een jaar voordat het gebeurde simuleerde, werd bijgewoond (samen met de usuals, Bill en Melinda) door de schijnbaar onschuldige John Hopkins University met zijn gezegende Center for Health Security. De humanitaire instelling had lange tijd een minder onschuldige naam: het heette Center for Civilian Biodefence Strategies en ging niet over de gezondheid van Amerikanen, maar over het tegenovergestelde: de reactie op militaire aanvallen van bioterrorisme. Het was praktisch een civiel-militaire organisatie. Toen het zijn eerste conferentie hield in februari 1999 in Crystal City in Arlington [Virginia], waar het Pentagon is gevestigd, bracht het 950 artsen, militair personeel, federale functionarissen en gezondheidsfunctionarissen samen om deel te nemen aan een simulatieoefening. Het doel van de simulatie is om een ingebeelde “gemilitariseerde” pokkenaanval tegen te gaan. Het is pas de eerste van de oefeningen die zullen opbloeien in Event 201 en in de Pandemic Imposture (hier).

-22-
Er komen ook experimenten naar voren over het Oekraïense leger (hier) en interventies van de Amerikaanse ambassade met betrekking tot de Oekraïense aanklager Lutsenko in 2016, zodat hij geen onderzoek zou doen naar “een miljardairsronde tussen G. Soros en B. Obama” (hier).

-23-
Een indirecte bedreiging voor china’s expansionistische ambities ten aanzien van Taiwan

De huidige Oekraïense crisis brengt secundaire, maar niet minder ernstige gevolgen met zich mee voor het geopolitieke evenwicht tussen China en Taiwan. Rusland en Oekraïne zijn de enige producenten van palladium en neon, die onmisbaar zijn voor de productie van microchips.

-24-
De mogelijke vergeldingsactie van Moskou heeft de afgelopen dagen meer aandacht getrokken nadat marktonderzoeksgroep Techcet een rapport publiceerde waarin de afhankelijkheid van veel halfgeleiderfabrikanten van materialen van Russische en Oekraïense oorsprong zoals neon, palladium en anderen werd benadrukt. Volgens schattingen van Techcet komt meer dan 90% van de Amerikaanse leveringen van halfgeleider neon uit Oekraïne, terwijl 35% van het Amerikaanse palladium uit Rusland komt. […] Volgens de Amerikaanse International Trade Commission stegen de neonprijzen met 600% vóór de Russische annexatie van het schiereiland de Krim in 2014, omdat chipbedrijven afhankelijk waren van enkele Oekraïense bedrijven […]

-25-
Als het waar is dat een Chinese invasie van Formosa de wereldwijde toeleveringsketen van technologie in gevaar zou brengen, is het ook waar dat een plotseling tekort aan grondstoffen uit Rusland de productie zou kunnen stoppen, waardoor het eiland het “microchipschild” zou verliezen en Beijing ertoe zou kunnen aanzetten de annexatie van Taipei te proberen. (BRON)

-26-
Bidens belangenverstrengeling in Oekraïne

Een ander probleem dat we meestal niet diepgaand analyseren, is dat met betrekking tot Burisma, een olie- en gasbedrijf dat sinds 2002 op de Oekraïense markt actief is.

-27-
Tijdens het Amerikaanse presidentschap van Barack Obama (van 2009 tot 2017) was joe Biden zijn rechterhand met een “delegatie” om de internationale politiek te regelen, en het is sindsdien dat de “bescherming” die de Democratische Amerikaanse leider bood, werd gegeven aan Oekraïense nationalisten, een lijn die de onverzoenlijke onenigheid tussen Kiev en Moskou creëerde. […] Het was Joe Biden in die jaren die het beleid voerde om Oekraïne dichter bij de NAVO te brengen. Hij wilde Rusland de politieke en economische macht ontnemen.
[…] De afgelopen jaren werd de naam van Joe Biden ook in verband gebracht met een schandaal over Oekraïne dat ook zijn kandidatuur had geschokt. […] Het was april 2014 toen Burisma Holdings, het grootste energiebedrijf in Oekraïne (actief in zowel gas als olie), Hunter Biden inhuurde als consultant […] met een salaris van $ 50.000 per maand. Allemaal transparant, behalve dat Joe Biden in die maanden het Amerikaanse beleid voortzette dat erop gericht was Oekraïne weer in bezit te krijgen van die gebieden van de Donbass die nu door Rusland erkende republieken zijn geworden. Het Donetsk-gebied wordt verondersteld rijk te zijn aan onontgonnen gasvelden die het doelwit zijn geweest van Burisma Holdings. Een internationaal beleid verweven met het economische beleid dat de Amerikaanse media in die jaren deed opdraaien (BRON).

-28-
Democraten beweerden dat Trump een mediaschandaal had gecreëerd om de campagne van Biden te schaden, maar zijn beschuldigingen bleken waar te zijn. Joe Biden zelf gaf tijdens een bijeenkomst in de Rockefeller Council for Foreign Relations toe dat hij had ingegrepen bij toenmalig president Petro Porosjenko en premier Arsenij Yatseniuk om onderzoeken naar zijn zoon Hunter door procureur-generaal Viktor Shokin te voorkomen. Biden had gedreigd “een leninggarantie van een miljard dollar in de Verenigde Staten in te houden tijdens een reis naar Kiev in december 2015”, meldt de New York Post. “Als [de procureur-generaal Shokin] niet wordt ontslagen, heb je het geld niet” (hier en hier). En het OPENBAAR MINISTERIE werd effectief ontslagen, waardoor Hunter werd gered van verder schandaal.

-29-
Biden’s inmenging in de politiek van Kiev, in ruil voor gunsten aan Burisma en corrupte oligarchen, bevestigt het belang van de huidige Amerikaanse president om zijn familie en imago te beschermen, wanorde in Oekraïne en zelfs een oorlog aan te wakkeren. Hoe kan iemand die zijn rol gebruikt om voor zijn eigen belangen te zorgen en de misdaden van zijn familieleden te verdoezelen, eerlijk en zonder te worden gechanteerd, regeren?

-30-
De Oekraïense nucleaire kwestie

Tot slot is er de kwestie van de Oekraïense kernwapens. Op 19 februari 2022 kondigde Zelensky op een conferentie in München zijn voornemen aan om een einde te maken aan het Budapest Memorandum (1994), dat Oekraïne verbiedt atoomwapens te ontwikkelen, te verspreiden en te gebruiken. Onder de andere clausules van het memorandum is er ook de clausule die Rusland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk verplicht om af te zien van het gebruik van economische druk op Oekraïne om zijn beleid te beïnvloeden: de druk van het IMF en de Verenigde Staten om economische hulp te verlenen in ruil voor hervormingen die in overeenstemming zijn met de Grote Reset vormen een verdere schending van de overeenkomst.

-31-
The Ukrainian Ambassador in Berlin, Andriy Melnyk, argued on Deutschlandfunk radio in 2021 that Ukraine needed to regain nuclear status if the country failed to join NATO. Ukraine’s nuclear power plants are operated, rebuilt and maintained by the state-owned enterprise NAEK Energoatom, which completely ended its relationship with Russian companies between 2018 and 2021. Its main partners are companies that can be traced back to the US government. It is easy to understand how the Russian Federation considers the possibility of Ukraine acquiring nuclear weapons as a threat and demands Kyiv’s adherence to the non-proliferation pact.

-32-
De kleurenrevolutie in Oekraïne en de onafhankelijkheid van de Krim, Donetsk en Loegansk

In 2013, nadat de regering van president Viktor Janoekovitsj besloot om de associatieovereenkomst tussen Oekraïne en de Europese Unie op te schorten en nauwere economische betrekkingen met Rusland te smeden, begon een reeks protestdemonstraties bekend als Euromaidan, die enkele maanden duurde en culmineerde in de revolutie die Janoekovitsj omverwierp en leidde tot de installatie van een nieuwe regering. Het was een operatie gesponsord door George Soros, zoals hij openhartig tegen CNN zei: “Ik heb een stichting in Oekraïne sinds voordat het onafhankelijk werd van Rusland; deze stichting is altijd in het bedrijfsleven geweest en heeft een beslissende rol gespeeld in de gebeurtenissen van vandaag” (hier, hier en hier).

-33-
Deze regeringswisseling lokte de reactie uit van de aanhangers van Janoekovitsj en van een deel van de Oekraïense bevolking die zich verzette tegen de pro-westerse verschuiving van Oekraïne, die niet gewenst was door de bevolking, maar werd verkregen door een kleurenrevolutie, waarvan er in voorgaande jaren algemene repetities waren geweest in Georgië, Moldavië en Wit-Rusland.

-34-
Na de schermutselingen van 2 mei 2014, waarbij ook nationalistische paramilitaire randfiguren (waaronder die van Pravyi Sektor) tussenbeide kwamen, was er ook het bloedbad in Odessa. Ook de westerse pers sprak op een schandalige manier over deze verschrikkelijke gebeurtenissen; Amnesty International (hier) en de VN veroordeelden deze misdaden en documenteerden hun wreedheid. Maar geen enkel internationaal gerechtshof heeft een procedure tegen de verantwoordelijken ingeleid, zoals vandaag de bedoeling is tegen de vermeende misdaden van het Russische leger.

-35-
Een van de vele overeenkomsten die niet worden nageleefd, is ook het Minsk-protocol, dat op 5 september 2014 is ondertekend door de Trilaterale Contactgroep oekraïne, bestaande uit vertegenwoordigers van Oekraïne, Rusland, de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Loegansk. Een van de punten van de overeenkomst was ook de verwijdering van gewapende illegale groepen, militaire uitrusting, evenals strijders en huurlingen van het grondgebied van Oekraïne onder toezicht van de OVSE en de ontwapening van alle illegale groepen. In tegenstelling tot wat werd afgesproken, worden neonazistische paramilitaire groepen niet alleen officieel erkend door de regering, maar krijgen hun leden zelfs officiële opdrachten.

-36-
Ook in 2014 verklaarden de Krim, Donetsk en Loegansk zich onafhankelijk van Oekraïne – in naam van zelfbeschikking van volkeren die door de internationale gemeenschap worden erkend – en verklaarden zich geannexeerd door de Russische Federatie. De Oekraïense regering weigert nog steeds de onafhankelijkheid van deze regio’s te erkennen, gesanctioneerd door een volksreferendum, en laat de neonazistische milities en de reguliere strijdkrachten zelf vrij om tegen de bevolking te woeden, omdat het deze entiteiten als terroristische organisaties beschouwt. Het is waar dat de twee referenda van 2 november 2014 een verlenging vormen van het Minsk-protocol, dat alleen voorzag in een decentralisatie van de macht en een vorm van speciale status voor de regio’s Donetsk en Loegansk.

-37-
Zoals professor Franco Cardini onlangs opmerkte: “Op 15 februari 2022 heeft Rusland aan de Verenigde Staten een ontwerp van een verdrag afgeleverd om deze situatie te beëindigen en de Russisch sprekende bevolking te verdedigen. Oud papier. Deze oorlog begon in 2014” (hier en hier).

-38-
En het was een oorlog in de bedoelingen van degenen die de Russische minderheid van Donbass wilden bestrijden: “We zullen een baan en pensioenen hebben, en zij niet. We zullen bonussen ontvangen voor het krijgen van kinderen, en zij niet. Onze kinderen zullen scholen en kleuterscholen hebben; hun kinderen blijven in de kelders. Op deze manier zullen we deze oorlog winnen”, zei president Petro Porosjenko in 2015 (hier). Het zal niet ontgaan dat deze maatregelen vergelijkbaar zijn met de discriminatie van de zogenaamde “un-vaxxed”, die verstoken zijn gebleven van werk, loon en onderwijs. Acht jaar bomaanslagen in Donetsk en Loegansk, met honderdduizenden slachtoffers, 150 dode kinderen en zeer ernstige gevallen van marteling, verkrachting, ontvoering en discriminatie (hier).

-39-
Op 18 februari 2022 hebben de presidenten van Donetsk en Loegansk, Denis Pushilin en Leonid Pasechnik, de evacuatie van de burgerbevolking van hun provincies naar de Russische Federatie bevolen vanwege de voortdurende botsingen tussen de Donbass Volksmilitie en de Oekraïense strijdkrachten. Op 21 februari ratificeerde de Doema (Lagerhuis van het Russische parlement) unaniem de vriendschapsverdragen, samenwerking en wederzijdse bijstand die president Poetin had gesloten met de Volksrepublieken Donetsk en Loegansk. Tegelijkertijd beval de Russische president het sturen van troepen uit de Russische Federatie om de vrede in de Donbass-regio te herstellen.

-40-
Hier kan men zich afvragen waarom, in een situatie van flagrante schending van de mensenrechten door neonazistische strijdkrachten en paramilitaire apparaten (die vlaggen met hakenkruizen voeren en de beeltenis van Aldolf Hitler tonen) tegen de Russischtalige bevolking van de onafhankelijke republieken, de internationale gemeenschap zich verplicht voelt om de interventie van de Russische Federatie te beschouwen als een veroordeling, en inderdaad om Poetin de schuld te geven van het geweld.
Waar is het veelgeprezen recht van het volk op zelfbeschikking, dat op 24 augustus 1991 geldig werd gehouden voor de proclamatie van de onafhankelijkheid van Oekraïne en erkend door de internationale gemeenschap? En waarom zijn we vandaag verontwaardigd over een Russische interventie in Oekraïne, terwijl de NAVO hetzelfde soort dingen uitvoerde in Joegoslavië (1991), Kosovo (1999), Afghanistan (2001), Irak (2003) en in Libië en Syrië (2011), zonder dat iemand bezwaar maakte? Om nog maar te zwijgen van het feit dat Israël in de afgelopen tien jaar herhaaldelijk militaire doelen in Syrië, Iran en Libanon heeft geraakt om de oprichting van een vijandig gewapend front aan de noordelijke grens te voorkomen, en toch heeft geen enkele natie voorgesteld sancties op te leggen aan Tel Aviv.

-41-
Het is onthutsend om te zien met welke hypocrisie de Europese Unie en de Verenigde Staten – Brussel en Washington – hun onvoorwaardelijke steun geven aan president Zelensky, wiens regering nu al acht jaar lang ongestraft Russisch sprekende Oekraïners vervolgt (hier), voor wie het zelfs verboden is om in hun eigen taal te spreken, in een natie die tal van etnische groepen omvat, waarvan degenen die Russisch spreken 17,2% vertegenwoordigen. En het is schandalig dat ze zwijgen over het gebruik van burgers als menselijk schild door het Oekraïense leger, dat luchtafweerposities plaatst in bevolkingscentra, ziekenhuizen, scholen en kleuterscholen, juist zodat hun vernietiging de dood onder de bevolking kan veroorzaken.

-42-
De reguliere media zijn voorzichtig om geen beelden te tonen van Russische soldaten die burgers helpen veilige posities te bereiken (hier en hier) of humanitaire corridors organiseren, waar Oekraïense milities op schieten (hier en hier). Net zoals het ook zwijgt over de afrekening van scores, bloedbaden, geweld en diefstal door randgroepen van de burgerbevolking, aan wie Zelensky wapens heeft gegeven: de video’s die op internet te zien zijn, geven een idee van het klimaat van burgeroorlog dat kunstig is aangewakkerd door de Oekraïense regering. Daarbij kunnen we ook de veroordeelden toevoegen die zijn vrijgelaten om te worden opgeroepen voor het leger en ook de vrijwilligers van het vreemdelingenlegioen: een massa fanatici zonder regels en zonder training die zullen bijdragen aan het verergeren van de situatie, waardoor deze onbeheersbaar wordt.

-43-
President Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy

Zoals door veel partijen is opgemerkt, komt de kandidatuur en verkiezing van de Oekraïense president Zelensky overeen met dat recente cliché, dat de afgelopen jaren is ingehuldigd, van een komische acteur of amusementspersoonlijkheid die aan de politiek wordt uitgeleend. Geloof niet dat het ontbreken van een geschikte cursus honorum een belemmering is voor het opklimmen naar de top van instellingen; integendeel: hoe meer een mens blijkbaar een vreemdeling is in de wereld van politieke partijen, hoe meer men ervan uitgaat dat zijn succes wordt bepaald door degenen die de macht hebben.
Zelensky’s optredens in drag zijn perfect in overeenstemming met de LGBTQ-ideologie die door zijn Europese sponsors wordt beschouwd als een onmisbare vereiste van de ‘hervormingsagenda’ die elk land zou moeten omarmen, samen met gendergelijkheid, abortus en de groene economie. Geen wonder dat Zelensky, lid van het WEF (hier), kon profiteren van de steun van Schwab en zijn bondgenoten om aan de macht te komen en ervoor te zorgen dat de Grote Reset ook in Oekraïne zou worden uitgevoerd.

-44-
De 57-delige televisieserie die Zelensky produceerde en waarin hij speelde, toont aan dat de media zijn kandidatuur voor president van Oekraïne en zijn verkiezingscampagne hebben gepland. In de fictieserie The Servant of the People speelde hij de rol van een leraar op een middelbare school die onverwacht president van de Republiek werd en vocht tegen de corruptie van de politiek. Het is geen toeval dat de serie, die absoluut middelmatig was, nog steeds de WorldFest Remi Award (VS, 2016) won, tot de top vier finalisten behoorde in de categorie komediefilms op de Seoul International Drama Awards (Zuid-Korea) en werd bekroond met de Intermedia Globe Silver award in de categorie entertainment tv-series op het World Media Film Festival in Hamburg.

-45-
De media-opschudding verkregen door Zelensky met de televisieserie bracht hem meer dan 10 miljoen volgers op Instagram en creëerde het uitgangspunt voor de oprichting van de gelijknamige politieke partij Dienaar van het Volk, waarvan Ivan Bakanov, algemeen directeur en aandeelhouder (samen met Zelensky zelf en de oligarch Kolomoisky) van Kvartal 95 Studio, en de eigenaar van het TV 1 + 1 televisienetwerk, is ook lid. Zelensky’s imago is een kunstmatig product, een mediafictie, een operatie van manipulatie van consensus die erin geslaagd is om het politieke karakter in de Oekraïense collectieve verbeelding te creëren dat in werkelijkheid, en niet in fictie, de macht heeft veroverd.

-46-
“Slechts een maand voor de verkiezingen van 2019, die hem zagen winnen, verkocht Zelensky het bedrijf [Kvartal 95 Studio] aan een vriend, nog steeds op zoek naar een manier om de opbrengst van het bedrijf te krijgen dat hij officieel had afgezworen aan zijn familie. Die vriend was Serhiy Shefir, die later werd benoemd tot raadslid voor het presidium. […] De verkoop van de aandelen vond plaats ten voordele van Maltex Multicapital Corp., een bedrijf dat eigendom is van Shefir en geregistreerd is op de Britse Maagdeneilanden” (hier).

-47-
De huidige Oekraïense president promootte zijn verkiezingscampagne met een commercial die op zijn zachtst gezegd verontrustend was (hier), waarin hij, met twee machinegeweren in de hand, op parlementsleden schoot, die werden aangeduid als corrupt of dienstbaar aan Rusland.

-48- twitter Luigi Di Maio

-49-
De strijd tegen corruptie die door de Oekraïense president in de rol van “dienaar van het volk” wordt rondgebazuind, komt echter niet overeen met het beeld dat van hem naar voren komt uit de zogenaamde Pandora-papieren, waarin 40 miljoen dollar aan hem lijkt te zijn betaald aan de vooravond van de verkiezingen door de Joodse miljardair Kolomoisky [1] via offshore-rekeningen (hier, hier en hier). [2] In zijn thuisland beschuldigen velen hem ervan de macht te hebben afgenomen van de pro-Russische oligarchen, niet om het aan het Oekraïense volk te geven, maar eerder om zijn eigen belangengroep te versterken en tegelijkertijd zijn politieke tegenstanders te verwijderen:

-50-
Hij liquideerde de ministers van de oude garde, in de eerste plaats de machtige minister van Binnenlandse Zaken, [Arsen] Avakov. Hij trok de voorzitter van het Grondwettelijk Hof, die optrad als controle op zijn wetten, ruw met pensioen. Hij sloot zeven tv-zenders van de oppositie. Hij arresteerde en beschuldigde viktor Medvedcuk van verraad, een pro-Russische sympathisant maar vooral de leider van de partij Platform van oppositie – For Life, de tweede partij van het Oekraïense parlement na zijn partij Dienaar van het Volk. Hij staat ook terecht voor verraad van oud-president Porosjenko, die achterdochtig was tegenover iedereen, behalve tegenover degenen die met de Russen of hun vrienden overweg konden. De burgemeester van Kiev, de populaire voormalige wereldkampioen boksen Vitaly Klitchko, is al onderworpen aan verschillende huiszoekingen en inbeslagnames. Kortom, Zelensky lijkt schoon schip te willen maken met iedereen die niet op één lijn zit met zijn politiek (hier).

-51-
Op 21 april 2019 werd Zelensky met 73,22% van de stemmen verkozen tot president van Oekraïne en op 20 mei werd hij beëdigd. Op 22 mei 2019 benoemde hij Ivan Bakanov, directeur-generaal van Kvartal 95, tot eerste plaatsvervangend hoofd van de veiligheidsdiensten van Oekraïne en hoofd van het hoofddirectoraat voor de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad van het centrale directoraat van de veiligheidsdienst van Oekraïne. Samen met Bakanov is het de moeite waard om Mykhailo Fedorov, vicepresident en minister van Digitale Transformatie, lid van het World Economic Forum (hier) te vermelden. Zelensky zelf heeft toegegeven dat hij als inspiratie de premier van Canada Justin Trudeau (hier en hier) heeft.

-52-
Zelensky’s relaties met het IMF en het WEF

Zoals het tragische precedent van Griekenland heeft aangetoond, worden nationale soevereiniteiten en de volkswil van parlementen de facto uitgewist door de beslissingen van de internationale hoge financiën, die het regeringsbeleid verstoren door middel van chantage en regelrechte afpersing van economische aard. Het geval van Oekraïne, een van de armste landen van Europa, is geen uitzondering.

-53-
Kort na de verkiezing van Zelensky dreigde het Internationaal Monetair Fonds Oekraïne geen lening van 5 miljard dollar te geven als hij niet aan hun eisen zou voldoen. Tijdens een telefoongesprek met de CEO van het IMF, Kristalina Georgieva, werd de Oekraïense president berispt voor het vervangen van Yakiv Smolii door een man die hij vertrouwde, Kyrylo Shevchenko, die minder geneigd was om zich te houden aan de dictaten van het IMF. Anders Åslund schrijft op Atlantic Council:

-54-
De problemen rond de regering-Zelensky nemen alarmerend toe. Allereerst heeft de president sinds maart 2020 niet alleen een ommekeer geleid van de hervormingen die onder hem zijn doorgevoerd, maar ook van de hervormingen die door zijn voorganger Petro Porosjenko zijn geïnitieerd. Ten tweede heeft zijn regering geen plausibele voorstellen gedaan om de zorgen van het IMF over de niet-nagekomen toezeggingen van Oekraïne weg te nemen. Ten derde lijkt de president niet langer een regerende parlementaire meerderheid te hebben en lijkt hij niet geïnteresseerd in het vormen van een hervormingsgezinde meerderheid (hier).

-55-
Het is duidelijk dat de interventies van het IMF gericht zijn op het verkrijgen van de toezegging van de Oekraïense regering om zich aan te sluiten bij het economische, fiscale en sociale beleid dat wordt gedicteerd door de globalistische agenda, te beginnen met de “onafhankelijkheid” van de Centrale Bank van Oekraïne van de regering: een eufemisme waarmee het IMF de regering in Kiev oproept om afstand te doen van legitieme controle over haar Centrale Bank, dat is een van de manieren waarop de nationale soevereiniteit wordt uitgeoefend, samen met de uitgifte van geld en het beheer van de staatsschuld. Aan de andere kant had Kristalina Georgieva slechts vier maanden eerder samen met Klaus Schwab, prins Charles en VN-secretaris-generaal António Guterres de Grote Reset gelanceerd.

-56-
Wat met vorige regeringen niet mogelijk was geweest, werd voltooid onder het presidentschap van Zelensky, die samen met de nieuwe gouverneur van de BCU, Kyrylo Shevchenko, de goede genaden van het WEF (hier) betrad. Nog geen jaar later schreef Shevchenko, om zijn onderwerping te bewijzen, een artikel voor het WEF met de titel Centrale banken zijn de sleutel tot de klimaatdoelen van landen en Oekraïne wijst de weg (hier). Zo wordt de Agenda 2030 uitgevoerd, onder chantage.

-57-
Er zijn ook andere Oekraïense bedrijven die banden hebben met het WEF: de State Savings Bank of Ukraine (een van de grootste financiële instellingen in Oekraïne), de DTEK Group (een belangrijke particuliere investeerder in de Oekraïense energiesector) en Ukr Land Farming (een agrarische leider in de teelt). Banken, energie en voedsel zijn sectoren die perfect aansluiten bij de Grote Reset en de Vierde Industriële Revolutie getheoretiseerd door Klaus Schwab.

-58-
Op 4 februari 2021 sloot de Oekraïense president zeven televisiestations, waaronder ZIK, Newsone en 112 Ukraine, die allemaal schuldig waren aan het niet steunen van zijn regering. Zoals Anna Del Freo schrijft:

Een harde veroordeling van deze liberticidale daad is gekomen, onder andere ook van de Europese Federatie van Journalisten en de Internationale Federatie van Journalisten, die hebben gevraagd om de onmiddellijke opheffing van het veto. De drie omroepen kunnen vijf jaar lang niet meer uitzenden: ze hebben zo’n 1500 mensen in dienst, van wie de banen nu op de tocht staan. Er is geen echte reden waarom de drie netwerken zouden moeten worden afgesloten, behalve de willekeur van de Oekraïense politieke top, die hen ervan beschuldigt de informatiebeveiliging te bedreigen en onder “kwaadaardige Russische invloed” te staan. Een krachtige reactie komt ook van NUJU, de Oekraïense journalistenvakbond, die spreekt van een zeer zware aanval op de vrijheid van meningsuiting, gezien het feit dat honderden journalisten de mogelijkheid wordt ontnomen om zich te uiten en honderdduizenden burgers het recht op informatie wordt ontnomen.

-59-
Zoals we kunnen zien, is waar Poetin van wordt beschuldigd in feite uitgevoerd door Zelensky en, meer recentelijk, door de Europese Unie, met de medeplichtigheid van sociale mediaplatforms. Del Freo’s artikel merkt op:

“Het sluiten van televisiezenders is een van de meest extreme vormen van beperking van de persvrijheid”, zei EFJ-secretaris-generaal Ricardo Gutierrez. “Naties hebben de plicht om te zorgen voor effectief pluralisme van informatie. Het is duidelijk dat het presidentiële veto helemaal niet in overeenstemming is met de internationale normen voor de vrijheid van meningsuiting.”

Het zou interessant zijn om te weten welke uitspraken zijn gedaan door de Europese Federatie van Journalisten en de Internationale Federatie van Journalisten na de black-out van Russia Today en Sputnik in Europa.

-60-
Neonazistische en extremistische bewegingen in Oekraïne

Een land dat oproept tot humanitaire hulp van de internationale gemeenschap om zijn bevolking te beschermen tegen Russische agressie, moet in de collectieve verbeelding opvallen voor respect voor democratische principes en voor wetgeving die activiteiten en de verspreiding van propaganda door extremistische ideologieën verbiedt.

-61-
Neonazistische bewegingen die zich bezighouden met militaire en paramilitaire acties opereren vrij in Oekraïne, vaak met de officiële steun van openbare instellingen. Deze omvatten het volgende: Stepan Bandera’s Organisatie van Oekraïense Nationalisten (OUN), een beweging met een nazi-, antisemitische en racistische matrix die al actief is in Tsjetsjenië en die deel uitmaakt van de Rechtse Sector, een vereniging van extreemrechtse bewegingen gevormd ten tijde van de Euromaidan-staatsgreep in 2013/2014; het Oekraïense opstandige leger (UPA); de UNA/UNSO, paramilitaire vleugel van de extreemrechtse politieke partij Oekraïne Nationale Vergadering; de Korchinsky Broederschap, die in Kiev bescherming bood aan ISIS-leden (hier); Misanthropic Vision (MD), een neonazistisch netwerk verspreid over 19 landen dat publiekelijk aanzet tot terrorisme, extremisme en haat tegen christenen, moslims, joden, communisten, homoseksuelen, Amerikanen en mensen van kleur (hier).

-62-
Er moet aan worden herinnerd dat de regering expliciete steun heeft gegeven aan deze extremistische organisaties, zowel door de presidentiële garde naar de begrafenissen van hun vertegenwoordigers te sturen, als door het Azov-bataljon te ondersteunen, een paramilitaire organisatie die officieel deel uitmaakt van het Oekraïense leger onder de nieuwe naam Azov Special Operations Regiment en georganiseerd is in de Nationale Garde. Het Azov-regiment wordt gefinancierd door de Oekraïense Joodse oligarch Igor Kolomoisky, de voormalige gouverneur van Dnepropetrovsk, die ook wordt beschouwd als de financier van de nationalistische milities van Pravyi Sektor, die verantwoordelijk worden geacht voor het bloedbad in Odessa. We hebben het over dezelfde Kolomoisky die in de Pandora Papers wordt genoemd als sponsor van president Zelensky. Het bataljon heeft relaties met verschillende extreemrechtse organisaties in Europa en de Verenigde Staten.

-63-
Amnesty International riep na een ontmoeting op 8 september 2014 tussen secretaris-generaal Salil Shetty en premier Arseniy Yatsenyuk de Oekraïense regering op om een einde te maken aan de misstanden en oorlogsmisdaden gepleegd door de vrijwilligersbataljons die samenwerken met de strijdkrachten van Kiev. De Oekraïense regering heeft een officieel onderzoek geopend naar de zaak en verklaart dat er geen officieren of soldaten van het Azov-bataljon lijken te worden onderzocht.

-64-
In maart 2015 kondigde de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Arsen Avakov aan dat het Azov-bataljon een van de eerste eenheden zou zijn die door troepen van het Amerikaanse leger zou worden getraind, als onderdeel van hun trainingsmissie Operation Fearless Guard. De Amerikaanse training werd stopgezet op 12 juni 2015, toen het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een amendement aannam dat alle hulp (inclusief wapens en training) aan het bataljon verbood vanwege zijn neonazistische verleden. Het amendement werd vervolgens ingetrokken onder druk van de CIA (hier en hier) en de soldaten van het Azov-bataljon werden getraind in de Verenigde Staten (hier en hier): “We trainen deze jongens nu al acht jaar. Het zijn echt goede vechters. Dat is waar het programma van het Agentschap een serieuze impact kan hebben.”

-65-
In 2016 bleek uit een OVSE-rapport [Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa] dat het Azov-bataljon verantwoordelijk was voor de massamoord op gevangenen, het verbergen van lijken in massagraven en het systematische gebruik van fysieke en psychologische marteltechnieken. Nog maar een paar dagen geleden werd de plaatsvervangend commandant van het bataljon, Vadim Troyan, door minister van Binnenlandse Zaken Arsen Avakov benoemd tot hoofd van de politie van de oblast.

-66-
Dit zijn de “helden” die samen met het Oekraïense leger vechten tegen de Russische soldaten. En deze helden van het Azov-bataljon durven, in plaats van hun kinderen te beschermen, hun eigen vlees tot vlees te maken voor de slacht, door jongens en meisjes in dienst te nemen (hier en hier), in strijd met het Facultatief Protocol bij het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (hier), betreffende de betrokkenheid van minderjarigen bij gewapende conflicten: een ad hoc juridisch instrument dat bepaalt dat geen enkel kind onder de 18 jaar onder de 18 jaar onder dwang mag worden gerekruteerd of rechtstreeks mag worden gebruikt in vijandelijkheden, hetzij door de strijdkrachten van een staat, noch door gewapende groepen.

Het is onvermijdelijk dat de dodelijke wapens die door de EU, waaronder het Italië van Draghi, met de steun van “antifascistische” politieke partijen worden geleverd, voorbestemd zijn om tegen deze kinderen te worden gebruikt.

-67-
De Oekraïense oorlog in de plannen van NWO

De censuur die wordt opgelegd aan Russische omroepen is duidelijk bedoeld om te voorkomen dat het officiële verhaal wordt weerlegd door de feiten. Maar terwijl de westerse media beelden tonen van het videospel War Thunder (hier), frames uit de film Star Wars (hier), explosies in China (hier), video’s van militaire parades (hier), beelden uit Afghanistan (hier), de metro van Rome (hier) of beelden van mobiele crematoria (hier) door ze door te geven als echte en recente scènes van de oorlog in Oekraïne, de realiteit wordt genegeerd omdat al is besloten om een conflict uit te lokken als een wapen van massale afleiding dat nieuwe beperkingen van vrijheden in westerse landen legitimeert, volgens de plannen van de Great Reset van het World Economic Forum en de Agenda 2030 van de Verenigde Naties.

-68-
Het is duidelijk dat het Oekraïense volk, afgezien van de kwesties die diplomatie kan oplossen, het slachtoffer is van dezelfde wereldwijde staatsgreep die wordt uitgevoerd door supranationale machten die niet vrede tussen naties beogen, maar eerder de vestiging van de tirannie van de Nieuwe Wereldorde. Nog maar een paar dagen geleden zei de Oekraïense parlementariër Kira Rudik tegen Fox News, terwijl ze een kalasjnikov vasthield: “We weten dat we niet alleen vechten voor Oekraïne, maar ook voor de Nieuwe Wereldorde.”

-69-
VIDEO:
Ukrainian parliament member: ‘We are proving everybody wrong’
Feb 27, 2022 (252,998 views @ Feb 08, 2022)

-70-
De schendingen van de mensenrechten in Oekraïne en de misdaden van de neonazistische milities die herhaaldelijk door Poetin aan de kaak werden gesteld, konden geen politieke oplossing vinden omdat ze werden gepland en aangewakkerd door de globalistische elite, met de medewerking van de Europese Unie, de NAVO en de Amerikaanse diepe staat, met een anti-Russische toon die bedoeld was om onvermijdelijk een oorlog te maken waarvan het doel is om op te leggen, voornamelijk in Europa, de gedwongen invoering van energierantsoenering (hier), [3] reisbeperkingen, de vervanging van papiergeld door elektronisch geld (hier en hier) en de adoptie van digitale ID (hier en hier). We hebben het niet over theoretische projecten. Dit zijn besluiten die op het punt staan concreet te worden genomen, zowel op Europees niveau als in individuele landen.

-71-
Respect voor de wet en normen

De interventie in Oekraïne door de NAVO, de Verenigde Staten en de Europese Unie lijkt geen enkele legitimiteit te hebben. Oekraïne is geen lid van de NAVO en als zodanig zou het niet moeten profiteren van de hulp van een entiteit wiens doel de verdediging van zijn lidstaten is. Hetzelfde kan gezegd worden van de Europese Unie, die zelensky nog maar een paar dagen geleden uitnodigde om toe te treden. In de tussentijd heeft Oekraïne sinds 2014 $ 2,5 miljard van de Verenigde Staten ontvangen en alleen al in 2021 nog eens $ 400 miljoen (hier), plus andere fondsen voor een totaal van $ 4,6 miljard dollar (hier). Van zijn kant heeft Poetin 15 miljard dollar aan leningen aan Oekraïne gegeven om het van een faillissement te redden. De Europese Unie van haar kant heeft $ 17 miljoen aan financiering gestuurd, naast financiering die door verschillende individuele landen is verzonden. Maar deze hulp heeft de Oekraïense bevolking slechts minimaal ten goede gekomen.

-72-
Bovendien schendt commissievoorzitter Ursula von der Leyen, door in naam van de Europese Unie in te grijpen in de oorlog in Oekraïne, de artikelen 9, 11 en 12 van het Verdrag van Lissabon. De bevoegdheid van de Europese Unie op dit gebied berust bij de Europese Raad en de hoge vertegenwoordiger. Het is in geen geval van de voorzitter van de Commissie. In welke hoedanigheid denkt voorzitter Von der Leyen te doen alsof zij het hoofd van de Europese Unie is en zich een rol toe-eigent die haar niet toebehoort? Waarom grijpt niemand in, vooral gezien het gevaar waaraan Europese burgers worden blootgesteld als gevolg van de mogelijkheid van Russische vergelding?

-73-
Bovendien voorzien de grondwetten van de naties die vandaag steun en wapens naar Oekraïne sturen in veel gevallen niet in de mogelijkheid om een conflict aan te gaan. Artikel 11 van de Italiaanse grondwet stelt bijvoorbeeld: “Italië verwerpt oorlog als een instrument van belediging voor de vrijheid van andere volkeren en als een middel om internationale controverses op te lossen.” Het sturen van wapens en soldaten naar een natie die geen deel uitmaakt van de NAVO of de Europese Unie vormt de facto een oorlogsverklaring aan de natie die met haar oorlog voert (in dit geval Rusland), en zou daarom de voorafgaande beraadslaging van de oorlogsverklaring moeten vereisen, zoals is voorzien in artikel 78 van de Italiaanse grondwet:
“De Kamers [van het Parlement] beraadslagen over de staat van oorlog en verlenen de regering de nodige bevoegdheden.” Het lijkt er niet op dat de Kamers tot op heden zijn opgeroepen om zich in deze zin uit te drukken, of dat de president van de Republiek heeft geïntervenieerd om naleving van de grondwettelijke bepaling te eisen. Premier Draghi, door de globalistische kliek aangesteld voor de vernietiging van Italië en zijn definitieve slavernij aan supranationale machten, is een van de vele hoofden van nationale regeringen die de wil van de burgers beschouwt als een vervelend obstakel voor de uitvoering van de agenda van het World Economic Forum.
Na twee jaar van systematische schendingen van de grondrechten en van de grondwet is het moeilijk te geloven dat hij de belangen van de Italiaanse natie boven de belangen van degenen die hem aan de macht hebben gebracht, zal willen stellen. Integendeel: hoe rampzaliger de gevolgen zijn van de sancties die zijn regering heeft aangenomen, hoe meer hij zich gewaardeerd kan voelen door degenen die hem macht hebben gegeven. De staatsgreep die is gepleegd door middel van de psychopandemische noodsituatie gaat vandaag verder met nieuwe ongelukkige beslissingen, geratificeerd door een parlement zonder ruggengraat.

-74-
Het is ook een schending van artikel 288 van het Italiaanse wetboek van strafrecht om Italiaanse burgers – en zelfs leden van de meerderheid in de regering en politieke leiders – toe te staan om te reageren op de oproep van de Oekraïense ambassadeur voor inschrijving in het vreemdelingenlegioen: “Iedereen op het grondgebied van [Italië] die zonder goedkeuring van de regering burgers in dienst neemt of bewapent om [in het leger] te dienen ten gunste van een vreemde natie, wordt gestraft met een gevangenisstraf van 4 tot 15 jaar.” Geen enkele magistraat heeft, althans voorlopig, ingegrepen om de verantwoordelijken voor deze misdaad te straffen.

-75-
Een andere overtreding wordt gevonden in de activiteit van het overbrengen van kinderen van Oekraïne naar Italië (en vermoedelijk ook naar andere landen) die zijn verkregen via draagmoederschap, bevolen door Italiaanse paren in strijd met wet 40/2004, zonder dat er enige straf wordt opgelegd aan degenen die schuldig zijn aan deze misdaad, evenals hun medeplichtigen.

-76-
Er moet ook aan worden herinnerd dat de uitlatingen van leden van de regering of van politieke leiders met betrekking tot de Russische Federatie en haar president, samen met de sancties die tegen Rusland zijn aangenomen en de herhaalde gevallen van willekeurige discriminatie van Russische burgers, bedrijven, artiesten en sportteams vanwege het enkele feit dat ze Russisch zijn, zijn niet alleen provocaties die moeten worden vermeden om een serene en vreedzame oplossing van de Oekraïne-crisis mogelijk te maken, maar ook de veiligheid van Italiaanse burgers in zeer ernstig gevaar brengen (evenals de veiligheid van burgers van andere landen die een vergelijkbare houding aannemen ten opzichte van Rusland). De reden voor zo’n onbezonnenheid is onbegrijpelijk, tenzij er een opzettelijke wens is om reacties van de tegenpartij uit te lokken.

Het Russisch-Oekraïense conflict is een zeer gevaarlijke valstrik die is opgezet tegen Oekraïne, Rusland en de naties van Europa.

-77-
Oekraïne is het laatste slachtoffer van volleerde beulen

De Russisch-Oekraïense crisis brak een maand geleden niet plotseling uit. Het is lange tijd voorbereid en aangewakkerd, zeker te beginnen met de blanke staatsgreep van 2014 die door de Amerikaanse diepe staat in een anti-Russische sleutel werd gewenst. Dit wordt aangetoond, naast andere onbetwistbare feiten, door de training van het Azov-bataljon door de CIA “om Russen te doden” (hier), waarbij de CIA de intrekking van het amendement dwingt dat hulp aan het bataljon verbiedt dat door het Congres in 2015 is gemaakt.
De interventies van Joe en Hunter Biden zijn in dezelfde richting gegaan. Er zijn dus aanwijzingen voor voorbedachtheid op de lange termijn, in overeenstemming met de niet aflatende expansie van de NAVO naar het Oosten. De Kleurenrevolutie van Euromaidan, evenals de oprichting van een pro-NAVO-regering bestaande uit homines novi getraind door het World Economic Forum en George Soros, was bedoeld om de voorwaarden te scheppen voor de onderwerping van Oekraïne aan het NAVO-blok, waardoor het werd verwijderd van de invloed van de Russische Federatie. Daartoe heeft de subversieve actie van de NGO’s van de Hongaarse filantroop, ondersteund door mediapropaganda, gezwegen over de misdaden van neonazistische paramilitaire organisaties, gefinancierd door dezelfde mensen die Zelensky sponsoren.

-78-
Maar als de hersenspoeling door de reguliere media in westerse landen erin is geslaagd een volledig vervormd verhaal van de werkelijkheid over te brengen, kan hetzelfde niet worden gezegd van Oekraïne, waar de bevolking zich goed bewust is van de corruptie van de politieke klasse die aan de macht is en van de afstand tot de echte problemen van de Oekraïense natie. Wij in het Westen geloven dat de “oligarchen” alleen in Rusland zijn, terwijl de realiteit is dat ze vooral aanwezig zijn in het hele sterrenstelsel van naties die voorheen de Sovjet-Unie vormden, waar ze rijkdom en macht kunnen vergaren door zichzelf eenvoudigweg ter beschikking te stellen van buitenlandse “filantropen” en multinationale ondernemingen.
Het doet er weinig toe of hun offshore-rekeningen de primaire oorzaak zijn van de armoede van de burgers van deze landen, de achterstand van het gezondheidszorgsysteem, de buitensporige macht van de bureaucratie, de bijna totale afwezigheid van openbare diensten, buitenlandse controle over strategische bedrijven en het progressieve verlies van soevereiniteit en nationale identiteit: het belangrijkste is om “geld te verdienen” en samen met politieke persoonlijkheden te worden vereeuwigd, bankiers, wapenhandelaren en degenen die het volk uithongeren. En dan naar de mondaine badplaatsen Versilia of de Amalfikust te komen om met hun jachten en platina kaarten te pronken met de ober uit Odessa of de schoonmaakster uit Kiev die hun schamele loon naar hun familieleden thuis sturen.
Deze Oekraïense miljardairs die keppeltjes dragen, zijn degenen die Oekraïne uitverkopen aan het corrupte en corrumperende Westen, hun eigen welzijn ruilen voor de slavernij van hun landgenoten aan de woekeraars die de wereld overnemen, met behulp van dezelfde meedogenloze en immorele systemen overal. In het verleden verlaagden ze de salarissen van arbeiders in Athene en Thessaloniki; Vandaag hebben ze gewoon hun horizon verbreed naar heel Europa, waar de bevolking nog steeds ongelovig toekijkt terwijl eerst een gezondheidsdictatuur en vervolgens een milieudictatuur wordt opgelegd.

-79-
Aan de andere kant, zonder het voorwendsel van een oorlog, hoe zouden ze in staat zijn geweest om de stijgende prijs van gas en brandstoffen te rechtvaardigen, waardoor het proces van een “ecologische” overgang van bovenaf werd opgelegd om de verarmde massa’s te beheersen? Hoe hadden ze de volkeren van de westerse wereld de vestiging van de tirannie van de Nieuwe Wereldorde kunnen laten slikken, toen de pandemische klucht zich aan het ontrafelen was en misdaden tegen de menselijkheid aan het licht bracht die door BigPharma waren gepleegd?

-80-
En terwijl de EU en de regeringsleiders Rusland de schuld geven van de dreigende ramp, laten de westerse elites zien dat ze zelfs de landbouw willen vernietigen, om de verschrikkingen van de Holodomor op wereldschaal toe te passen (hier). Aan de andere kant wordt in veel landen (waaronder Italië) de privatisering van waterwegen getheoretiseerd – en water is een onvervreemdbaar publiek goed – ten voordele van multinationals en met als doel de landbouwactiviteiten te controleren en te beperken. De pro-NAVO-regering van Kiev gedroeg zich niet veel anders: acht jaar lang werd de Krim beroofd van water uit de rivier de Dnjepr om de irrigatie van de velden te voorkomen en de mensen uit te hongeren. Vandaag, in het licht van de sancties die aan Rusland worden opgelegd en de enorme vermindering van de graanvoorraden, kunnen we de enorme investeringen van Bill Gates in de landbouw (hier) begrijpen, volgens dezelfde meedogenloze winstgevende logica die al is ervaren met de vaccincampagne.

-81-
Het Oekraïense volk, ongeacht tot welke etnische groep ze behoren, zijn slechts de laatste onwetende gijzelaars van het supranationale totalitaire regime dat de nationale economieën van de hele wereld op de knieën bracht door de COVID-misleiding, na publiekelijk te theoretiseren over de noodzaak om de wereldbevolking te decimeren en de overlevenden te transformeren in chronisch zieke patiënten die hun immuunsysteem onherstelbaar hebben aangetast.

-82-
Het Oekraïense volk moet goed nadenken over het oproepen van de interventie van de NAVO of de EU, op voorwaarde dat het echt het Oekraïense volk is dat het doet en niet eerder hun corrupte heersers geholpen door racistische huurlingen en neonazistische groepen in de beloning van hiërarchieën. Want terwijl hen vrijheid wordt beloofd van de indringer – met wie ze het gemeenschappelijke religieuze en culturele erfgoed delen dat ze ooit deel hebben uitgemaakt van Groot-Rusland – is wat in werkelijkheid cynisch wordt voorbereid hun definitieve annulering, hun slavernij aan de Grote Reset die alles voorziet behalve de bescherming van hun identiteit, hun soevereiniteit en hun grenzen.

-83-
Laat het Oekraïense volk eens kijken naar wat er met de naties van de Europese Unie is gebeurd: de fata morgana van welvaart en veiligheid wordt gesloopt door de bezinning van het puin dat de euro en de lobby’s van Brussel hebben achtergelaten. Naties binnengevallen door illegale immigranten die criminaliteit en prostitutie voeden; vernietigd in hun sociale weefsel door politiek correcte ideologieën; willens en wetens failliet zijn gegaan door roekeloos economisch en fiscaal beleid; geleid tot armoede door het schrappen van arbeids- en sociale zekerheidsbescherming; beroofd van een toekomst door de vernietiging van het gezin en de morele en intellectuele corruptie van de nieuwe generaties.

-84-
Wat ooit welvarende en onafhankelijke naties waren, divers in hun respectievelijke etnische, taalkundige, culturele en religieuze specificiteiten, zijn nu getransformeerd in een vormeloze massa mensen zonder idealen, zonder hoop, zonder geloof, zonder zelfs maar de kracht om te reageren tegen de misbruiken en misdaden van degenen die hen regeren. Een massa zakelijke klanten, slaven van het systeem van gedetailleerde controle opgelegd door de pandemische farce, zelfs in het licht van bewijs van de fraude. Een massa personen zonder individuele identiteit, gemarkeerd met QR-codes als dieren op een intensieve boerderij, als producten van een enorm winkelcentrum. Als dit het resultaat is geweest van het opgeven van nationale soevereiniteit voor alle naties – iedereen, zonder uitzondering! – die zich hebben toevertrouwd aan de kolossale zwendel van de Europese Unie, waarom zou Oekraïne dan anders zijn?

-85-
Is dit wat uw vaderen wilden, wat zij hoopten, wat zij wensten, toen zij samen met Vladimir de Grote de Doop ontvingen aan de oevers van de Dnjepr?

Als er een positief aspect is dat ieder van ons in deze crisis kan herkennen, is het dat het de gruwel van de globalistische tirannie heeft onthuld, zijn meedogenloze cynisme, zijn vermogen om alles wat het aanraakt te vernietigen en te vernietigen. Het zijn niet de Oekraïners die tot de Europese Unie of de NAVO zouden moeten toetreden, het zijn eerder de andere naties die eindelijk door trots en moed zouden moeten worden opgeschrikt om hen te verlaten, dit verfoeilijke juk van zich af te schudden en hun eigen onafhankelijkheid, soevereiniteit, identiteit en geloof te herontdekken. Hun eigen ziel.

Voor alle duidelijkheid: de Nieuwe Orde is geen onontkoombare bestemming, en ze kan worden ondermijnd en aangeklaagd, als de volkeren van de wereld zich maar realiseren dat ze zijn bedrogen en opgelicht door een oligarchie van duidelijk identificeerbare criminelen, die zich op een dag zullen moeten verantwoorden voor die sancties en die blokken fondsen die ze vandaag straffeloos toepassen op iedereen die de knie niet voor hen buigt.

-86-
Een beroep op het Derde Rome

Ook voor Rusland is dit conflict een valstrik. Dit komt omdat het de droom van de Amerikaanse diepe staat zou vervullen om Rusland definitief uit de Europese context te verdrijven in zijn commerciële en culturele betrekkingen, en het in de armen van China te duwen, misschien in de hoop dat de dictatuur in Beijing de Russen kan overtuigen om het systeem van sociaal krediet en andere aspecten van de Grote Reset te accepteren die Rusland tot nu toe heeft kunnen vermijden, althans voor een deel.

-87-
Het is een valstrik, niet omdat Rusland ongelijk heeft door Oekraïne te willen “denazificeren” van zijn extremistische groepen en bescherming te garanderen aan Russisch sprekende Oekraïners, maar omdat het juist deze redenen zijn – theoretisch houdbaar – die specifiek zijn gecreëerd om het te provoceren en ertoe aan te zetten Oekraïne binnen te vallen, op zo’n manier dat het de NAVO-reactie uitlokt die al enige tijd is voorbereid door de diepe staat en de globalistische elite. De casus belli was bewust gepland door de echte daders van het conflict, wetende dat het precies die reactie van Poetin zou krijgen. En het is aan Poetin, ongeacht of hij gelijk heeft, om niet in de val te lopen en in plaats daarvan de rollen om te draaien en Oekraïne de voorwaarden voor een eervolle vrede te bieden zonder het conflict voort te zetten. Inderdaad, hoe meer Poetin gelooft dat hij gelijk heeft, hoe meer hij de grootsheid van zijn natie en zijn liefde voor zijn volk moet tonen door niet toe te geven aan provocaties.

-88-
Sta me toe de woorden van de profeet Jesaja te herhalen: Dissolve colligationes impietatis, solve fasciculos deprimentes, dimitte eos qui confracti sunt liberos, et omne onus dirumpe; frange esurienti panem tuum, et egenos vagosque induc in domum tuam; cum videris nudum, operi eum, et carnem tuam ne despexeris. Tunc erumpet quasi mane lumen tuum; et sanitas tua citius orietur, et anteibit faciem tuam justitia tua, et gloria Domini colliget te.

Los de banden van goddeloosheid, maak de bundels die onderdrukken ongedaan, laat degenen die gebroken zijn vrijuit gaan en breek elke last. Deel uw brood met de hongerigen, verwelkom in uw huis de getroffenen en daklozen; als je een naakte man ziet, kleed hem dan en keer je eigen vlees niet de rug toe. Dan zal je licht opkomen als de dageraad en zal je wond snel genezen zijn. Uw gerechtigheid zal u voorgaan, de heerlijkheid des Heeren zal u op de voet volgen. (Is 58:6-8).

-90-
De wereldcrisis waarmee de ontbinding van de traditionele samenleving wordt voorbereid, heeft ook de katholieke kerk getroffen, wier hiërarchie wordt gegijzeld door afvalligen die hovelingen van de macht zijn.[4] Er was een tijd waarin pausen en prelaten koningen confronteerden zonder zich zorgen te maken over menselijk respect, omdat ze wisten dat ze spraken met de stem van Jezus Christus, de Koning der koningen. Het Rome van de Caesars en pausen is nu verlaten en stil, net zoals eeuwenlang ook het Tweede Rome van Constantinopel heeft gezwegen.
Misschien heeft de Voorzienigheid verordonneerd dat Moskou, het Derde Rome, vandaag in de ogen van de wereld de rol van κατέχον (2 Thess 2:6-7) op zich zal nemen, van eschatologisch obstakel voor de Antichrist. Als de dwalingen van het communisme door de Sovjet-Unie zouden worden verspreid, zelfs tot het punt dat ze zich binnen de Kerk opdringen, kunnen Rusland en Oekraïne vandaag een historische rol spelen in het herstel van de christelijke beschaving, en bijdragen aan het brengen van de wereld tot een periode van vrede waaruit ook de Kerk weer zal opstaan, gezuiverd en vernieuwd in haar dienaren.

-91-
De Verenigde Staten van Amerika en de Europese naties moeten Rusland niet marginaliseren, maar eerder een alliantie met haar vormen, niet alleen voor het herstel van de handel voor de welvaart van iedereen, maar met het oog op de wederopbouw van een christelijke beschaving, die alleen de wereld kan redden van het globalistische techno-gezondheid transhuman monster.

-92-
Slot overwegingen

Er is grote bezorgdheid dat het lot van de volkeren van de wereld in handen is van een elite die aan niemand verantwoording verschuldigd is voor haar beslissingen, die geen enkele autoriteit boven zichzelf erkent, en die, om haar eigen belangen na te streven, niet aarzelt om de veiligheid, de economie en het leven van miljarden mensen in gevaar te brengen, met de medeplichtigheid van politici in hun dienst en de mainstream media. De vervalsing van feiten, de groteske vervalsingen van de werkelijkheid en de partijdigheid waarmee het nieuws wordt verspreid, staan naast de censuur van afwijkende stemmen en leiden tot vormen van etnische vervolging van Russische burgers, die juist in de landen worden gediscrimineerd die zeggen democratisch te zijn en de grondrechten te respecteren.

-93-
Ik hoop van harte dat mijn oproep tot de oprichting van een antiglobalistische alliantie die de volkeren van de wereld verenigt in oppositie tegen de tirannie van de Nieuwe Wereldorde, zal worden aanvaard door degenen die het algemeen welzijn, vrede tussen naties, eendracht tussen alle volkeren, vrijheid voor alle burgers en de toekomst van de nieuwe generaties ter harte nemen. En zelfs daarvoor, mogen mijn woorden – samen met die van veel intellectueel eerlijke mensen – bijdragen aan het aan het licht brengen van de medeplichtigheid en corruptie van degenen die leugens en fraude gebruiken om hun misdaden te rechtvaardigen, zelfs in deze momenten van grote bezorgdheid over de oorlog in Oekraïne.

-94-
Moge de sterken naar ons luisteren, om niet zwak te worden in onrecht. Mogen de machtigen naar ons luisteren, als ze willen dat hun macht niet vernietiging is, maar steun voor de volkeren en bescherming voor rust in orde en werk (Pius XII, Radioboodschap aan staatshoofden en volkeren van de wereld in dreigend oorlogsgevaar, 24 augustus 1939).

-95-
Moge de Heilige Vastentijd alle christenen ertoe brengen om vergeving te vragen aan de Goddelijke Majesteit voor de zonden van degenen die Zijn Heilige Wet vertrappen. Moge boetedoening en vasten de Here God tot barmhartigheid brengen, terwijl we de woorden van de profeet Joël herhalen: Parce, Domine: parce populo tuo; et ne des hæreditatem tuam in opprobrium, ut dominentur eis nationes. Vergeef uw volk, Heer, en stel uw erfdeel niet bloot aan smaad, aan de spot van de volken (Jl 2:17).

 
+ Carlo Maria Viganò, Archbishop,
Voormalig Apostolic Nuncio van the United States of America
March 6, 2022
Eerste Zondag van de Vasten


[1] In 2011 was Kolomoisky een van de medeoprichters van het Joodse Europees Parlement, samen met miljardair Vadim Rabinovich. Vgl. https://ejp.eu/. Merk op dat Rabinovich lid is van het Opposition Platform – For Life, de Oekraïense pro-Russische politieke partij waarvan de leider Viktor Medvedcuk werd gearresteerd door Zelensky.

[2] Volgens de Russische politicus Viktor Vladislavovitsj Zubarev, een lid van de Doema, zou Zelensky ook $ 1,2 miljard hebben gestort bij Dresdner Bank in Costa Rica en een villa in Miami gekocht voor $ 34 miljoen (hier). Voor een uitgebreider beeld, zie het onderzoek van Slidstvo-info, een onafhankelijk Oekraïens bureau voor onderzoeksjournalistiek (hier).

[3] Opgemerkt moet worden dat de Italiaanse minister van Ecologische Transitie, Roberto Cingolani, een paar dagen geleden besloot om een deel van de olievoorraden aan Oekraïne te verkopen “als een concrete hulp ook op het energiefront”, precies zoals hij tijdens de pandemie miljoenen maskers weggaf aan China, om ze vervolgens kort daarna (hier) terug te kopen van Beijing.

[4] In het nummer van 6 maart heeft Famiglia Cristiana een kop, commentaar op een artikel van de oprichter van de Sant’Egidio-gemeenschap, Andrea Riccardi: “Laten we de oorlog stoppen en een nieuwe wereldorde opbouwen” (hier).


TOPICS
Katholieke Kerk, Geloof, Vrijheid, Politiek – wereld

Auteur:Hypoliet

48 commentaren op “Viganò: Globalisten ontstoken oorlog in Oekraïne

 1. Zoals andere mensen bewezen hebben blijkt Putin nog steeds een Klaus Schwab adept te zijn ..die zijn rol moet uitspelen voor de komst van de “eerste” antichrist..de valse profeet maitreya.
  Alertheid is geboden.

  1. Jo,

   Pas toch op met anderen zomaar te herhalen. Bewezen? Wie bewees dat dan? Noem die andere mensen? Ik geloof dat niet.

 2. Hey Hypoliet

  Ik wil je melden dat je moet opletten met het woordje “oorlog “; straks draag je zonder het te beseffen een vergiftigde onderbroekje” en dat kan flink gaan stinken.
  Je moet wel het juiste mediaverhaal, (in casu het nieuwe Russische ‘perskalifaat’) volgen hé Hypoliet.
  Het is toch overduidelijk dat dit niét, ik herhaal, niét om een oorlog gaat, maar om een “Speciale Militaire Operatie”.
  Straks verdwijn je nog voor 15 jaren in een Siberisch strafkamp, en dat zou een groot verlies zijn voor het KF.
  In eerste instantie gaat het om de Oekraïense burgers eindelijk te bevrijden van fascisten en neonazi’s. Daar heb je geen manipulatieve media voor nodig, dat heeft de grote bevrijder in Moskou op TV zelf verklaard.
  Want niet vergeten: ondertussen is het Naziregime van clown Zelynski, miljoenen burgers met behulp van de Navo en De VN, onder militaire dwang, aan het transporteren naar Westerse verschrikkelijk decadente kampen.
  Beetje wel bij de juiste actualiteitsbronnen blijven liefst.

  Verder Hypoliet lijk mij de Covidcrisis wat naar de achtergrond te zijn verdwenen, toch?
  Waarbij ik me afvroeg: “hoe het zit met de roofzuchtige moordplannen van Bill Gates, Klaus Schwab, de Joodse NWO, aangestuurd door haar despoten als Decroo, Macro, Rutten? Die strategie lijkt me gezien de Covid-evolutie in elkaar te stuiten stuiken? Of hoe zie jij dit?”
  Alleszins dat is toch al goed nieuws dan, niet?
  Het is nu enkel hier op het voortreffelijk KF nog wachten op een persmoment van de geschiedkundige analyse van de master historicus himself, Jules, die ons helder gaat verklaren waarom dit mondiaal oorlogsplan het precies niet lijkt te halen. Alsook volgt er een korte (of lange) uiteenzetting aan wie we de bevrijding van 2 jaren leven in een dictatuur te danken hebben. Een ding staat al vast het zullen geen Joden zijn.

  Hopelijk zijn we van dat virus verlost, maar een mens moet bezig blijven, niet waar?
  Dus ondertussen ruilen we de gifspuiten en covid-pasjes in tegen een nieuwe wereldbedreiging.
  Neen niet zozeer de Nazi’s uit Oekraïne, en uiteraard niet de grote verdediger van de democratie en mensenrechten daar in het grote Rusland geleid door ene President Poetin.
  Het zijn DE GLOBALISTEN, beste lezer !
  Ja, ja, een nieuwe (oude?) soort tirannieke orde die na de mislukte vorige wereldcoup deze keer via grove schaamteloze vervalsingen van de reguliere media, ons het respect voor elkaars rechten volledig negeert en ons in een totale duisternis zal storten.

  Beste lezer,
  “Nestverlater” Kurt kon het niet langer meer aanhoren; hij sprak enkele dagen terug van een negatieve ‘verpolitisering’ van het KF,… ik kan hem begrijpen.
  Maar ik spreek -na het lezen van dit en het vorige alweer zéér rationeel geschreven stukjes proza- liever van een soort van ‘afbraak-politiek’, die gelukkig dankzij het inhoudelijke absurditeitsgehalte, kan gekaderd worden in volgens mij eerder de amusementslectuur.

  Terwijl de wereld, sinds het begin van de ‘Tsaar’ zijn veroveringsoorlog, het ware patroon van ‘Mad Vlad’ zijn bedoelingen doorziet;
  Terwijl de TV-beelden van gevangen genomen 18 jarigen (nog kinderen) soldaten, – denkende dat ze op oefenmissie waren – alsmaar mismakelijker en pijnlijker worden;
  Terwijl het Poetin regime nu ook burgers zelfs kinderen laat vermoorden in een soeverein buurland op basis van een uitgekauwde nazi-leugen;
  Terwijl hij steden, woonwijken, ziekenhuizen, een hele infrastructuur tot moes bombardeert;
  Terwijl hij de havenstad Marioepol en zijn inwoners uithongert;
  Terwijl bijna twee miljoen burgers op de vlucht slagen uit angst voor zijn oorlogsmachinerie;
  Terwijl miljoenen gezinnen uit elkaar gerukt worden;
  Terwijl hij zijn aanhangers in Rusland vanaf de kleuterklas al jaren voedt met haat tegen ons Westerlingen;
  Terwijl hij als een ordinaire dief miljarden uit de staatskas plukt voor hemzelf en zijn clubje jaknikkers, een gigantisch kapitaal dat had kunnen gaan naar ziekenhuizen, onderwijs sociale instellingen of ondervoede Russen;
  Terwijl wie hem in Rusland niet meer gelooft nog probeert weg te komen, alvorens hij die mogelijkheid hen ook ontneemt door het invoeren van een staat van beleg;
  Terwijl Finland, Zweden puur uit angst bij de Navo willen en de Zwitser zijn neutrale houding opheft;
  Terwijl na 75 jaren Europese volkerenvrede voor de eerste keer in de geschiedenis na WO2 een dictator dreigt met een nucleaire aanval;
  Terwijl ik geen zin en vooral geen tijd meer heb, om net als u, hier nog 80 andere eyeopeners te lanceren;

  Komen 2 Christelijke wereldverbeteraars, pacifisten, bruggenbouwers, alias Veroon Ter zee en ene Hypoliet ons hier op het voortreffelijk KF waarschuwen:
  dat we ons hééél véél zorgen moeten maken over de arrogantie van de Westerse ‘oligarchie’.
  Een véél erger regime dan dat van Poetin, die hun tirannieke tentakels tonen in de VN, de NAVO, het World Economic Forum, de Europese Unie en in filantropische instellingen zoals George Soros’ Open Society en de Bill & Melinda Gates Foundation.
  Dàt beste lezers, dàt zijn de ware oorlogsstokers in Oekraïne, én zeg alvast verder dat enkele verstandige mensen het op het KF gezegd hebben !

  Blijf, beste heren-columnisten, vooral met deze kleuterachtige populistische propaganda doorgaan, het enige dat u bereikt zijn misschien nog wat armtierige Roebels op jullie bankrekening.

  Of het KF nog iets te maken heeft met geloven of niet geloven, met een (al was het een wat filosofische) poging om te wereld beter te maken, dat laat ik ook best aan haar lezers over.

  1. De ongelovige Tom spreekt over “75 jaren Europese volkerenvrede”.

   Wat ik zie is een lang op voorhand geplande afbraak van het ware christelijk geloof dat vervangen werd door socialisme met slechts een schijn van godsdienst. De media kregen totale greep op het volk omdat er geen geestelijke beleving meer is.

   Spoedig zult U merken dat socialisme niet verder leefbaar is omdat het altijd afglijdt naar communisme zoals het in China al ten zeerste benauwend werkzaam was sedert Mao en nu economisch zelfmoord pleegt zoals ook al in de Sovjetunie ten tijde van Stalin. Niets functioneert er nog en wanneer straks het enorme Taiwanese chipbedrijf TSMC in Chinese handen valt dan komt de hele wereld tot stilstand. Dan vervallen we allen tot een soort prehistorisch beestachtig bestaan, tand om tand, haat om haat, en alleen de meesten die God trouw bleven zullen kunnen overleven zoals in alle tijden gebeurde en duidelijk begrijpelijk in de bijbel opgetekend staat.

   Een nieuwe tijd zal komen, misschien met minder technologie, maar nu moeten we eerst door een inktzwarte nacht vol angst, stromen bloed en benauwenissen.

   1. Ik denk beste Eric, dat als de ‘globalisten’ er vandaag niet zouden geweest zijn, u spoedig zult merken hoe leefbaar het ‘Poetinisme’ wel is.
    Ik vermoed dat U al een gerespecteerde ouderdom heeft, dus mag ik u een levende getuigen noemen van op zijn minst dan 75 jaren vrijheid, democratie en universele mensenrechten, waar u tevens in alle vrijheid voor God mag kiezen.
    Wees niet boos op mij als ik niet kies voor diezelfde God, maar als we samen al wél voor die waarden willen blijven vechten, gaan we er makkelijk nog 75 jaren bij doen.
    En een wereld waar dat mogelijk is, die wens ik mijn kinderen, en hun kinderen boven alles toe.

    1. Deongelovige Tom,

     Wat fijn dat u een hart toont. Laten we dan maar zoeken naar de waarheid, hè? Dat kan al beginnen bij dat vervelende covid of zo. Das wat makkelijker dan dat politieke gekonkel.

    2. Oh, ja, Tom,

     Ik heb nog een vraagje van je beantwoord. Je weet wel, toen je zoveel vroeg.

  2. Het zijn de woorden van Aartsbisschop Viganò, beste Tom.
   Zie: ht**tps://ww**w.lifesitenews.com/opinion/abp-vigano-globalists-have-fomented-war-in-ukraine-to-establish-the-tyranny-of-the-new-world-order/
   (Sterretjes weghalen.)

   En inderdaad, het is géén oorlog maar een invasie. Dat is inderdaad een groot verschil. Maar de kans is er dat het hetzelfde gaat als met Adolf Hitler toen in de dertiger jaren. Ook hij wilde de Duitsers in Tsjechië (dacht ik) en Pruisen redden uit de vervelende behandeling van de anderen toen zij na een eerdere oorlog zo vreselijk misdadig verdeeld waren. De geschiedenis lijkt wat dat betreft er op wat er nu plaatsvindt.
   Ook begonnen toen de Fransen en Engelsen de oorlog, zeggen sommigen.

   1. Raphael,
    Ik zie het verschil niet tussen een invasie en oorlog.
    Maar leg het me uit.
    En laat met ook weten welk noodlijdend volk er in Oekraïne zonodig moest gered worden en liefst ook gered worden van wat?

    1. Deongelovige tom,

     Kijk als het u belieft naar de uitleg van bijvoorbeeld Carel van Wolferen, en andere kenners hierover. Die kunnen het veel beter uitleggen dan ik.
     Van kenners begreep ik dat er Russen waren in de Ukraïne die als tweederangs-burgers behandeld werden. Dat hoorde ik zelf al zo een 5 jaar geleden op de radio. Dit speelt dus al heel lang. En leest u de verklaring van de heer Putin zélf? Hij legt het allemaal goed uit.
     Of het allemáál waar is wat hij zegt, of niet, dat weet ik natuurlijk niet. Ik was daar nooit, meen ik. Ook bepaalde geestelijken doen hun uiterste best om de mensen eerlijk voor te lichten. Die lijken te vertrouwen.

     Wat oorlog betreft zijn er bepaalde wetten waaraan voldaan moet worden. Dus er moet een verklaring gegeven worden en zo. Dat is kost van polemologen.

     1. Raphaël,

      Volg jij ook wat de actualiteit of is elk medium per definitie ongeloofwaardig?
      Want zo komen we er niet, je moet toch soms ook voor jezelf tot een oordeel komen?
      Tenzij je zegt: ‘die oorlog interesseert met niet, volg ik niet; ook goed, maar dan vind ik dat je niet echt kan deelnemen aan een debat hierover.
      Of Poetin zijn ‘verklaring’ goed heeft uitgelegd, betwijfel ik zeer.
      Alleszins een buitenlands volk gaan vermoorden om linguïstische reden, daar moet je niet veel polemologen voor inschakelen om dat te veroordelen.
      Ondertussen hebben 39 landen (nog nooit zoveel geweest) het Internationale Tribunaal ingeschakeld omPoetin te veroordelen voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

       1. @ Raphaël,
        bedankt voor die Karel van Wolferen, ik kende hem nog niet.
        Maar over christendom hoorde ik hem nog niet spreken.
        Voorlopig houd ik het er op dat hij een strijder is voor rechtvaardigheid.
        Misschien omzeilt hij Christus om niet buitengestoten te worden ?
        Afwachten, tijd brengt raad.

 3. @ De ongelovige Tom,
  christenen worden altijd vervolgd, zelfs de apostelen hadden het daar soms moeilijk mee onder elkaar omwille van de wetten van Moses, zie het boek Handelingen, maar voortdurend werden zij hartelijk ontvangen door heidenen die over Jezus gehoord hadden.

  Dat wij vrijuit konden spreken de voorbije 60 jaren is bijlange niet waar, we werden vooreerst voorzichtig maar voortdurend psychisch onder de groeiende invloed van het modernisme gevormd en gekneed en die invloed zat overal in, in alle vormen van godsdienst, kunst, filosofie, politiek en nu is de psychische invloed totaal geworden en dictatoriaal. Desondanks stellen we met verwondering vast dat meer jongens tot het Traditionele priesterschap geroepen worden ondanks het voor hen aartsmoeilijk is om een geschikte bisschop te vinden voor de wijding.

  Het is dus vanzelfsprekend dat ook de oosterse christenen kunnen terugkeren naar de ware kerk, Poetin of geen Poetin.

  1. Ik zie dat iets anders. Ik stel vast dat mijn grootouders, ouders, op een gegeven moment in de geschiedenis meer vrijheid kregen om zélf wel/niet te kiezen voor een geloof of voor welke tussenvormen dan ook.
   Die keuze zal wellicht altijd wat ‘gestuurd’ worden door de op dat moment heersende ‘cultuur.’
   Ik stel vast dat in West Europa dat niet zozeer een kwestie van vervolging is geweest, maar eerder van een grote vredevolle verlating geweest is.

   De kerk moet haar analyse maken waarom dat zo gegaan is.
   Ik begrijp waarom één van mijn grootmoeders heel gelovig is, maar ben de laatste om haar dat te ontraden of af te nemen. Ik gun ieder zijn keuzes.
   Jonge generaties terug meekrijgen in een traditionele geloofscultuur van voor of na VC 2 lijkt me haast onhaalbaar.
   Los van de keuze: is het niet beter dat elke mens allereerst vrij zijn levensovertuiging kan kiezen, maar dat ook een volk op democratische wijze haar leefcultuur kan bepalen. Dictaturen hebben nooit gewerkt.
   Als jij vindt dat mensen een slechte of verkeerde keuze gemaakt hebben, zou dat jou toch niet mogen storen,?
   Net zoals het mij niet stoort of iemand 5 keren per dag wilt buigen naar Mekka of zich goed voelt in het lezen van de bijbel.
   Zolang we elkaar maar respecteren in een keuze.

  2. Hieronder, (of hierboven), beste Eric, uit de verderfelijke atheïsten hoek, vindt U precies dezelfde geschiedenis vervalsing als we gewend waren vanaf de lagere school. Immers, “diegene die de geschiedenis bepaalt, bepaalt het heden en de toekomst”.
   Dat hebben we geweten, onze gehele schooltijd door.

   Nu is dat sterker geworden. Scholieren worden nog dommer gehouden, dan ze al zijn. De huidige generaties scholieren worden schaamteloos links geïndoctrineerd, in de “god is dood” cultuur. Iedere notie van waarheid en gerechtigheid, is uit het vocabulaire geschrapt. Soms is het zo faliekant vals, hetgeen ze te horen krijgen, dat de leermeester zegt, ja, dat weet ik, je hebt gelijk, “maar het staat in het boek”.

   Zo worden jonge geesten tegenwoordig getraind om met welke leugen dan ook, door het leven te gaan. Dat ligt ten grondslag aan de opzet van de griep leugens die we twee jaar moesten verduren.
   In België, vooral. Vooral Vlamingen moeten nooit meer aankomen met “De Leeuw van Vlaanderen”. Zij lagen collectief plat voor hun eeuwige vijand, de staat. In NL was de oppositie actief, vanaf het begin. De mensen begrijpen beter dat de staat altijd de vijand is van de burger.

   Afwijken van het verhaal van de officiële geschiedenis heet revisionisme. De communisten hebben dat chiquere woord bedacht. Zij herschreven de complete geschiedenis van het Orthodoxe Rusland. Na de Franse Revolutie herschreef de dik betaalde vrijmetselaar Michelet, de Franse geschiedenis en die van de Revolutie (1789).

   Hieronder (of hierboven), ja, uit de atheïsten hoek, is het revisionisme inmiddels tot kunst verheven. Ik citeer, “……………..niet een kwestie van vervolging, maar eerder van een grote verlating………” ! En dan de laatste regel, “……….Zolang we elkaar maar respecteren in een keuze.”

   Wat een hypocrisie. Ongelooflijk om zulke onzin leugens, hier op dit voortreffelijke katholieke Forum, naar voren te brengen. Vervolging is het lot van alle Christenen, vanaf Luther (+1546). Luther is de revolutionair die de deur open zette, voor 5 eeuwen geweld. Door zelfophanging maakte hij er een eind aan. Dit lot treft uiteindelijk alle massa moordenaars, op enkele uitzonderingen na, Churchill en Kaganovitch, de man van de Holodomor.

   De 16de en de 17de eeuw, waren eeuwen van vervolging en burgeroorlogen in geheel Noord-West Europa,
   Dld, NL, Eng, Fr, Tsjechië, sprongen eruit. Dat zijn vreselijke eeuwen geweest, eeuwen van verschrikkingen, de eeuwen van godsdienstoorlogen, meerdere burgeroorlogen van de adel en de gezeten burgerij, in strijd tegen boeren en buitenlui, die, koste wat kost, het katholieke geloof en het Heilig Misoffer van altijd, van al hun voorvaderen niet wilden prijsgeven. Zij streden tegen de elites van toen, die hun kans schoon zagen, zich te kunnen verrijken met kerkelijke goederen.

   Vier eeuwen later, namen de communisten het voortouw in de kerkvervolgingen, en richtten enorme slachtingen aan tegen de Russische clerus (120.000), de kloosters, en de gelovigen. Dat gebeurde eerst in Rusland (1917) en later in de veroverde landen die na de WO II, deel gingen uitmaken van de Sovjet Unie.

   Vanaf begin jaren 1930, probeerden Spaanse communisten, met steun uit Moskou, en samen met atheïsten, anarchisten, socialisten en vrijmetselaars, het katholieke koninkrijk Spanje om te bouwen in een sovjet republiek. Helaas nam de laffe Bourbon koning, te vroegtijdig de vlucht, in navolging van Louis XVI, die ook de strijd in 1789, niet durfde aan te gaan. Zijn geloof gaf hij echter niet op in gevangenschap en ontbering. Hij was een martelaar. Zijn heilig verklaring ligt op stapel.

   God zij dank was in Spanje, de katholieke generaal Franco, in 1936, mans genoeg om de burgeroorlog tegen te gaan, en 4 jr. later, de vijanden van het eeuwige Spanje te vernietigen. Franco is ongetwijfeld, in Europa, de grootste contra – revolutionaire staatsman ooit, van de laatste 2 eeuwen geweest. Hij weigerde ook het vervloekte Vat. II concilie (1965) te volgen.

   Alle details over Franco’s strijd zijn bekend, dus niemand moet proberen dat stuk geschiedenis te vervalsen. Recent is Franco’s boek, “La Masoneria” (1952), in Spanje opnieuw uitgegeven, en in Frankrijk uitgegeven door Editions Saint-Remi, in de Franse vertaling, “La Franc-Maçonnerie”.

   1. Jules van Rooyen,
    ik heb geen probleem met heidenen. Ik probeer uit te vissen of zij kennis hebben over hun eigen ziel.
    Jezus is het niet om de wereldse mens te doen, het werelds leven is veel te kort om er zo veel waarde aan te hechten.

    Al in mijn kindertijd toonde mijn engelbewaarder me herhaaldelijk hoe onbelangrijk de wereld is. Daarom ben ik nieuwsgierig om te weten hoe heidenen dat zien.
    Niet alleen in het boek Handelingen maar ook bij de Evangelisten, na de verrijzenis van Jezus, ziet men hoe nieuwsgierig heidenen zijn, als zij klaar staan om gedoopt te worden.

    Ook De ongelovige Tom kan best wel enkele ervaringen gekregen hebben tijdens zijn leven en dan wordt het de hoogste tijd dat hij zich dat herinnert en er diep over nadenkt.
    Een belangrijke tip vanwege Amerikaanse hippie-protestanten anno 1976 is dat het waarschijnlijk geen toeval is dat iemand hier op het KF op bezoek komt.

    Hij beseft niet eens dat zijn ziel alleen vrije keuzes kan maken zolang zijn lichaam hem omhult,
    daarna, in de geestelijke wereld, kan hij slechts ondergaan wat de vorming van zijn ziel hem opleverde.

    Het is nu, in het keiharde realistische heden, dat men de eigen ziel vormt, voor het Licht van God in de hemel of voor de duisternis van de vervloeking in de hel.

    Kortom, die hele oorlog is niet belangrijk op zich.

    1. Iedereen heeft zo z’n eigen rol, beste Eric ! Ik begrijp goed wat U bedoelt, in zekere zin juist, maar we leven niet meer in de jaren 1950.
     Toen was er sprake van de Triomferende Kerk van altijd. Slechts een tiental jaren verder werd die Kerk van altijd, vernietigd door de eigen kerkelijke top, joden en vrijmetselaars.

     Nu, zo’n halve eeuw verder, betalen we de tol, en leven we in een wereld die God heeft dood verklaart. In die wereld is de Kerk van altijd omringt door vijanden, en zelfs van binnen uit, bedreigt door een totaal corrupte clerus, vooral in de hogere regionen. “De hel is geplaveid met hun botten”, is een bekend citaat. Dus nu spreken we van een lijdende Kerk van altijd. Dan is het onze taak, de vijanden te ontmaskeren, en zo mogelijk met historische argumenten, het kwaad een zichtbare plek te geven. Niks aanpassen aan de vergiftigde ketterse tijdgeest, geen zoet zappigheid. Zet ze op hun plek. De tijd van “suikerbrood” is voorbij. Diegenen die zich hier voordoen als “belangstellenden”, zijn welkom, maar zoek eerst uit of ze welwillend zijn, hun heil zoeken, maar zoniet, als het blijkt dat het over vijanden gaat, weg er mee.

     Vergeet nooit, beste Eric, dat Christus zelf de Farizeese tollenaars, de bankiers van toen, de Tempel uit mepte met een zweep. Lees ook Mt. 23, de belangrijkste strafrede van Christus, tegen de Farizeese Schriftgeleerden en andere joden, die Hem zochten te doden. Het Nieuwe Testament staat er vol van. Helaas zijn die teksten uit het NOM missaal verdwenen, en alle waarschuwingen tegen de Farizeeën verdampt voor NOM katholieken. De NOM katholieken weten niet meer waar het kwaad huist, dat het zich altijd tegen de natuurlijke orde richt, (de 10 Geboden, die in ieder mens in gemerkt zijn), laat staan dat ze weten dat het altijd draait om, “voor of tegen Christus” (H. Don Bosco)

    2. De Apostelen en hun opvolgers moesten indertijd dikwijls vluchten. Er was geen Kerkelijke macht of iets dergelijks, geen Zwitserse soldaten om Petrus bij te staan. En ook moeten we bidden voor onze vijanden.

     We moeten de nieuwe en de echte heidenen altijd alleen over Jezus spreken, niet over politiek en wereldse machten want er zijn veel wijze mensen overal, zoals bijvoorbeeld Karel van Wolferen, aan deze wijsgeren moet en zij genoeg hebben, dat is niet onze taak.
     We kunnen hen ook verwijzen naar de artikels van kardinaal Vigano.
     Wanneer zij daarover jennen hoeven we niet te antwoorden.

     Jezus kon een zweep hanteren en Zijn Goddelijke macht laten gelden, dat kunnen wij niet.

     Gewoon over geestelijke dingen spreken vinden zij banaal en dan blijven ze weg want het geesteliijk leven is niet hun keuze.

  1. Oei, Frank,
   Wat een apart web-site.
   Men kan er geen commentaar lezen, de naam van de schrijver zie ik niet, en wie zitten erachter?

   1. Men kan er geen commentaar GEVEN, bedoel ik.

    Sites waar men niet kan reageren, waar de schrijvers onbekend zijn, waar de redactie onbekend is, vermijd ik. Sites waar men om zijn mening afgehaald wordt mijd ik.
    Ik vind het niet leuk als iets éénrichtingsverkeer is. Niet leuk.

 4. @ De ongelovige Tom,

  ik begrijp U goed denk ik,
  mijn broer en ik werden ongeveer 16 in 1966-67 en toen was het modernisme in de kerk al op volle kracht en de media werden min of meer wild in het promoten van socialistische propaganda, dat ging dan zo in de zin van je mag alles doen wat je maar wil en wat je hartje begeert zolang je niemand pijn of kwaad doet.

  Dat klinkt toch zo goed in de oren van streng opgevoede jongeren.
  Gemakkelijk zat.
  Ik werd socialist uit idealisme, van ca. 1968 tot 1976, en alles mocht!
  Vandaag kan ik goed zien hoeveel kwaad dat socialisme in de samenleving aanrichtte.

  Socialisme lacht met de geestelijke beleving.
  Nooit zal een socialist over geestelijke dingen spreken, of over zijn ziel, of over de toekomst van verduisterde zielen en wat men daar kan aan doen.

  Ze willen dat niet horen.
  Waarom niet?

 5. @ Jules van Rooyen

  De volgende profetie: https://youtu.be/G02_Pv8cLBE ..heeft het duidelijke over die linkse rakkers ..de grote verraders.. in ons midden ..in de samenleving.
  Ook Nostradamus heeft het over die linksen.. valse humanisten.
  Dat iedereen zichzelf overtuige.

 6. In het tijdschrift van Karel van Wolferen: {Gezond Verstand} ..staat bij de inhoud: ..Ons uiltje verbeeldt de Uil van Minerva ..die vliegt in de schemering. KENNIS die komt die komt bij een aflopende beschaving.

  Ook Thierry Baudet wees naar een {Uil van Minerva} ..
  Conclusie: men moet op de hoede zijn voor deze personen.
  Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

  1. Jo,
   Hij (M.) heeft wel een goed stel hersens. Iemand gaf daar dit linkje:
   https://www.youtube.com/watch?v=pd9B3cilgHY&t=937s
   Over het uitmoorden van de familie Romanov door Wallstreet-types 😉

   Wat een ellende daar zeg! ‘Ze’ hebben 110 jaar geleden miljoenen en miljoenen mensen gedood. En steeds de besten, dat is nog erger. En nu zitten we wéér met die geldwolven opgescheept. Ze kópen desnoods alles, zelfs de kerk? En die nare massamedia laten maar steeds hetzelfde liedje horen. Dommer kan bijna niet, of slechter, dat is maar nét hoe je het ziet.

   Met die vuile ‘corona’ de mensen een beetje bang te maken. En dan stiekem ondertussen de rest van de smerigheid implementeren. En ‘wij’ hier maar verdeeld zijn. Met trollen en al?

   1. Oh, Jo,

    Ik las dat Nostradamus insiders-info had, boeken die hij had ontdekt en die stiekem had gelezen. Zou hij het masterscript hebben kunnen lezen van die duivels? Dat zou verklaren waarom hij schreef wat hij schreef: waarschuwingen? Er zijn wel een meer mensen geweest die ‘waarheid vooraf spraken’. Soms hebben die waarschijnlijk gewoon menselijke informatie van de slechte mensen die de wereld willen innemen.

    Je ziet de agenda trouwens telkens terug, hetzelfde patroon. Een land innemen door de top uit te moorden, of zoals nu, de top zelf neer te zetten. En te infiltreren in de rest.

     1. Ps. Volgens professor-emeritus Rudy Cambier (Universiteit van Luik), specialist in het Picardisch, heeft Nostradamus de Centuriën amper zelf geschreven, maar heeft hij het werk grotendeels gekopieerd van de monnik Yves de Lessines, vierde abt en prior van de Cisterciënzer-abdij van Cambron te Cambron in Henegouwen. Volgens Cambier heeft Nostradamus bij een bezoek diens geschriften ontvreemd: ze bevatten helemaal geen voorspellingen, maar ze zijn een poëtisch versluierde terugblik op de geschiedenis van de Tempeliers, hun macht en hun ondergang. Zuiver taalkundig bevatten de centuriën veel Picardische woorden en uitdrukkingen, een streektaal van het Frans die Nostradamus niet machtig was.

 7. @Raphaël

  Treed eens in wat meer details.. wees eens wat meer inhoudelijk..
  Ik ben geen onnozelaar.. om zomaar in het wilde weg naar Nostradamus te wijzen..
  ..ofschoon ik wel de 🃏 van de 🦋koning ben..

  1. Welke details, Jo?
   Het was een boek dat ik eens las waar dat instond. Ik weet niet meer exact welk boek. Het was uit de biep. De man was een erg goede arts, naar het schijnt. Tijdens de pest (hé) heeft hij er velen gered stond er te lezen. Maar, op een of andere wijze kwam hij aan bepaalde boeken. Het was een soort roman, heel spannend. Hij kwam wel positief ‘uit de verf’.

   1. Dit boek?
    Nostradamus en de erfenis van de Tempeliers, R. Cambier
    Productcode (EAN): 9789080670051
    Verschijningsdatum: 15/11/2002

    1. Nee, Frank, ik geloof dat het een ander boek was.
     Maar, leuk dat boek dat je aangeeft!
     Ach, ik vind het eigenlijk niet zo belangrijk verder.
     ’t Zal wel.

 8. @Frank ..ie🤥 ..zit alweer op het verkeerde spoor.

  Nu ben ik ook nog slimmer😲 als die professor van @Frank, citaat: “ze bevatten helemaal geen 😱voorspellingen” .. dat wil ik effe weerleggen met 2 profetieën van Nostradamus.. Centurie VIII-31 in relatie met Centurie IX-76.
  TWEE KEER gaat daarin het om de valse profeet en de antichrist.

  Vers 31
  ▪︎De eerste grote vrucht van de vorst van Pesquière;..(dat betreft de valse profeet)
  ▪︎Doch daarna zal komen de zeer wreede kwaadaardige. (DE antichrist)
  ▪︎IN Venetië..((als water-stad is symbolisch, water staat hier voor het bovennatuurlijke, het bovenzinnelijke)..zal hij (de valse profeet maitreya) zijn trotse roem verliezen (Daniël 7-11).
  ▪︎En in het !! ongeluk (Daniël 7-11) wordt hij gestort door een meer ‼️vrolijke [hemeling].

  Centurie 9-76
  ▪︎Met de zwarte, roofzuchtige (Jesaja 46:11 ‼️éérste versregel) en bloeddorstige.
  ▪︎Afkomstig uit het bed van de onmenselijke Nero, ((impliceert de antichrist)).
  ▪︎Tussen ‼️twee rivieren een militaire linkerhand.
  ▪︎Hij zal worden gedood door Joyne de kale.

  De roofzuchtige is de valse profeet maitreya, zichzelf de Christus noemende.. die gedood wordt door John de kale ..Joy is Vrolijk en verwijst naar de vorige profetie.
  Van Joyne moet je de y omdraaien en dan heb de h van John en moet je de e wegdoen.. en van John de kale wil dus gewoon zeggen dat hij kaal is ..kale is niet zijn achternaam..want dat zou ook kunnen, zoals er mensen zijn die Naaktgeboren 😂🤣heten. Ik had al een onderbroekje aan.🤫

  De bovenzinnelijke “waterstad Venetië” is de Shamballa in de Himalaya.
  De twee rivieren de twee gedeeltes, gebieden van het aardsparadijs.
  Want het occulte duistere Oosten heeft ook een geestelijk “correspondentie” oord.
  Bij het 6e zegeloordeel wordt dat “gebied” buiten werking gesteld.
  De twee rivieren zou je ook met de linkse en rechtse hersenhelften kunnen vergelijken ..wat ook Hebreeën 4:12 doet begrijpen.

  Anna Katharina Emmerick zei het al: “Voor het laatste oordeel en de Wederkomst zal het Oosten in duisternis zijn” ..en impliceert in dit geval.. middels het VUUR van de Heilige Geest in de Waarschuwing.

  Het water als verwijzing naar het boven-zinnelijke zien we goed in de volgende profetie..
  ▪︎Het zovéél aan zilver van Diana en Mercurius.
  ▪︎De Beelden ((visionair)) zullen in het [meer] gevonden worden.
  ▪︎De enkeling ((de 🦋kroonprins)) is zoekende naar nieuwe klei.
  ▪︎Hij en de zijnen ((het uitverkoren leger van God)) zullen in goud ((‼️=Verlichting)) worden gedrenkt

 9. Verder over Nostradamus en Henry V …
  https://chartedefontevraultprovidentialisme.wordpress.com/2015/11/27/lettre-de-michel-de-nostredame-au-roi-de-france-henri-v-second-la-revelation-du-grand-monarque/
  Hordes moslims die handel drijven met deze antichristen zullen uit de landen in het oosten (de Balkan?), komen om alles in ons prachtige koninkrijk van de lelies te vernietigen. Pest, hongersnood en dood zullen deze heidense volkeren vergezellen. Naburige koninkrijken zullen worden binnengevallen. Het Heilig Graf zal worden ontheiligd (Israël valt binnen en de heilige plaatsen worden teruggenomen?) en een vloed van menselijk bloed zal de steden van het zuiden overspoelen (zie profetieën van La salette over de steden van Zuid-Frankrijk).

  Op dat moment zal Uwe Majesteit verschijnen in al uw glorie, vergezeld van de genaden van de hemel, en bewogen door de kwellingen en pijnen die de kinderen van de Heilige Kerk zijn toegebracht, zult u een groot leger verzamelen. Deze zal de zee oversteken en de onderdrukten te hulp komen (een nieuwe kruistocht?) nadat hij de naburige koninkrijken tot rust heeft gebracht en de vereniging van deze koninkrijken heeft georganiseerd . De vrede keerde terug naar Europa, Uwe Zeer Grote Majesteit zal de bevoegdheden van de paus (inmiddels verdreven uit Rome) herstellen en de heilige plaatsen leveren .

 10. @Jo,
  Ik zie je reacties: ze zijn véél te lang + volgens mij is letterlijk(!) NIÉMAND geïnteresseerd in al die zogenaamde voorspellingen van al of niet katholieke ‘profeten’.

 11. @P.Derks..

  Jij bent er mij toch eentje 🤔.. de reacties zijn alléén te lang !!.[doordat] jij niet geïnteresseerd bent, dus het betreft een subjectieve ervaring.

  De [extra] hulp uit de hemel afwijzen vind ik [bru(u)t]aal ((en tegelijkertijd pijnlijk zeker voor Jezus Christus zelf en die het ons dan ook verwijt in Zijn boodschappen)). Ik mag dan wel, met bepaalde informatie, meerdere keren aandringen.. maar dan is het om het vastgeroest denken uit te dagen 🤺..om het aan te scherpen.

  En ja dat geeft wel eens vaker spanning…maar ik blijf dat niet doen.. dus dat steggelen, ook niet met jou, want het is een tijdelijke manier van doen..en relatief.
  Eigenlijk hebben wij alle twee daar geen zin in, neem ik aan.. trouwens wie wel🤣😂
  Heel veel mensen in deze tijden willen ONT-spannen..ze weigeren🙈 bepaalde zaken ..gebeurtenissen te ‼️doordenken🙉 ..terwijl buiten hun om, enorme spanningen zich juist opstapelen..zoals we allen kunnen zien en beleven.

  Neem nu de in zekere mate bekende Waarschuwing van Garabandal.. de nieuwe aanvullende hemelse informatie in wat tijdens de Waarschuwing zich zal voordoen is best beangstigend voor de arme zondaar-s..

  ..Men kan zich beter van te voren op de hoogte stellen en je in zekere mate naar vermogen en genaden op het betreffende voorbereiden en instellen, of om uiteindelijk dan toch met het onvermijdelijke geconfronteerd te worden ..als met een verschrikkelijk onweer dat plots over je heen valt.. en je nergens kunt schuilen.. Openb.6:16.
  Maarten Luther deed toen bij “zo’n” onweer een belofte aan God waar hij uiteindelijk aan heeft versaagd.

  @eric-b-l zei het al: ..de huidige begenadigde zielen verkeren al in het proces van reiniging en loutering ….en zullen dus bij en na de Waarschuwing extra ‼️zichtbaar stralen.
  Niet het Licht van de Heilige Geest doet lijden maar de zondige weerstand in de mens zal de mens doen lijden tijdens de Waarschuwing.
  Daarom kon Maria, Jezus als het Licht zelf ontvangen en ver-dragen omdat Ze zelf geheel en al zonder erfzonde was.

  Vandaar de helletocht en de tocht door het vagevuur..ter reiniging en loutering.. om een zekere tijd erna de [[bevestiging]], verzegeling te krijgen met hetgeen in Hebreeën 4:12 staat. ..Dit komt overeen met wat Nostradamus schreef..
  Het is niet uitgesloten dat de wijze hoe Nostradamus dit schouwend profetisch vermogen zich eigen heeft gemaakt van occulte oorsprong was.

  Maar als het occulte Oosten beweert dat de eerste Mens op een hoger niveau geschapen is dan in het vlees, komt dat toch overeen met wat A.K.Emmerick schetst in haar geschrift: [De geheimen van het oud verbond]..dit is gemakkelijker te begrijpen in de context van een zekere persoonlijke ervaring.. na de Waarschuwing zal dat zeker begrepen worden.
  Veronderstellen dat dat in strijd is met Genesisverhaal wil ik zeggen dat Ezechiël 28:13-16 een toelichting is op Genesis..voor de goede verstaander..ingewijde door Gods genade.
  Verhoudingsgewijs staan daar de 9 edelstenen in verband met de 12 edelstenen in Openb.21.. helaas ga ik dat nu niet verder toelichten..want dat zet geen zoden aan de dijk.. dat ligt niet aan mij maar aan de bekende ontkenners.😂🤣

  1. @Jo,
   Dan zal het wel aan MIJ liggen dat ik Uw warrige verhalen over de nabije toekomst niet serieus neem.
   Zulke warrige verhalen kunnen mijns inziens alleen komen uit een zieke geest.

 12. @Frank Dierickx..

  Mag ik aannemen dat je besef hebt van de mystiek van “een” 🦋koning.?!
  …Uitgaande van je reactie op 9 maart 2022 om 22:06
  Citaat:: ..Kijk uit. Hij is de 😲zandloper ((maar je bedoelt natuurlijk de voorloper zoals eens een Johannes de Doper een voorloper was🤣😂)) van de vlinderkoning
  En Zoals deze.. https://youtu.be/DUkrNoMPacU ..voorloper🤺..eindtijd Cyrus.

 13. @: P.Derks..

  Citaat: “Dan zal het {wel aan MIJ liggen} dat ik Uw warrige verhalen over de ‼️nabije toekomst niet serieus neem.
  Zulke warrige verhalen kunnen mijns inziens alleen komen uit een ‼️ zieke geest”

  Inderdaad P.Derks..het ligt aan jou ..Thomas van Aquino zal trots om me zijn als hij het volgende “hoort zeggen”… ‼️Het intellect is de scheids-rechter tussen de geestelijke-vermogens VAN de ziel en de ziele-krachten.. het intellect van de mens is geen zelfstandige grootheid.. de mens in zijn geheel is middelaar in geheel zijn wezen.. in verhouding tot de gehele schepping..naar ziel, geest en lichaam.

  Dus waar je bij mij te kort aan {gezonde} geest veronderstelt ..doe jezelf aan projectie, het betreft je eigen naamkaartje.. inzake die zieke geest.
  Waarschijnlijk weet je heel weinig van profetieën en ben je daardoor niet in staat ze te beoordelen.. laat staan dat je dan in staat ben er over te oordelen, daarbij heb je dan indirect kritiek op die Personen die uit de hemel komen om de mensheid te waarschuwen. Je vooroordelen laten hoogmoedige dwaasheid zien.

  Je zogenaamde IQ van 200 of 250 getuigt van verduisterd verstand.. ik heb het je al eerder gezeg.

  Er komen steeds meer profetieën die mijn eerdere opvattingen bevestigen.
  Als talrijke profetieën een derde wereldoorlog verkondigen met atoombommen dan is er hier een zekere @: Theudmer die beweert dat een atoom niet bestaat.. een platte aarde ..en wat al niet meer. …van waandenkbeelden gesproken😱..😂🤣.
  Ik heb dus nu zeker een reden om definitief niet meer te reageren ..bij zoveel onbenul en bekrompen domme vooroordelen.

  1. Het valt mij werkelijk op, dat mijn IQ U triggert.
   Overigens U meldt als mijn IQ 200 of 250: dan zou ik volgens mij ruimschoots het wereldrecord bezitten.
   U spreekt zélf van ‘onbenul’. Die kwalificatie geef ik terug aan U; daarmee diskwalificeert U zichzélf.

   Volgens U zijn alleen maar ’n stelletje ‘onbenullen met bekrompen vooroordelen’ op deze site.
   Daarom mijn wedervraag aan U, @Jo: wat zoekt U dan op deze ombenullige site? Zoekt U aandacht voor Uw (volgens mijn beperkt inzicht) ziekelijke geest?

 14. @Jo,
  Mij valt één ding op bij U als persoon:
  U legt de nadruk op bijv. geloofspunten, die in het geheel niét van belang zijn + belangrijke geloofspunten worden door U terzijde geschoven als onbelangrijk. U reageert dus precies verkeerd om.
  Ik zal u een voorbeeld geven: in het algemeen rijden de mensen op de rechterrijstrook.
  Als U in die landen op de linkerrijstrook rijdt, dan veroorzaakt U ongelukken.

  Zo is het ook inzake geloof. Mijn advies aan U: concentreer U op het R.K. geloof en laat ALLE bijzaken voor wat ze zijn.
  Jezus heeft de sleutels van de hemel aan apostel Petrus (en diens opvolgers) gegeven. Niémand anders op aarde heeft die sleutels gekregen (die toegang tot de hemel geven).
  En het leven NÁ het aardse leven duurt lang … héél lang, namelijk voor eeuwig (= duurt voort zonder einde). Op Uw eeuwig leven dient U zich dus te concentreren. ÁLLE andere zaken zijn totaal ÓNbelangrijk.

 15. @Jo,
  Dan nog als laatste reactie aan U:
  De belangrijkste vraag voor gelovigen is: wie de rechtmatige(!) opvolger is van apostel Petrus.
  Is die rechtmatige opvolger Bergogolio of Benedictus (dus wie bezit de sleutels van de hemel)?
  Anders gezegd: wie van de twee wijst ons de weg naar de hemel en dus de weg naar het eeuwigdurende al-gelukkige leven.
  En @Jo, dat eeuwigdurende(!) ál-gelukkige(!) leven wens ik ÉLK mens toe.

 16. @ P. Derks
  U schrijft: “En het leven NÁ het aardse leven duurt lang … héél lang, namelijk voor eeuwig (= duurt voort zonder einde).” Dat is zowel onvolledig als onjuist. “Eeuwig” betekent ook “zonder begin”. Eeuwig houdt dus in: volstrekte tijdloosheid. Dit is negatief verwoord, maar beter laat het zich voor ons niet omschrijven. Die eeuwigheid “duurt” dus helemaal niet, laat staan “lang”. Of meent u dat de een in het hiernamaals langer “eeuwig” leeft dan een ander?

 17. Hier op aarde hebben we een besef van “zijn” omdat we zowel de relatieve tijd als de relatieve materie moeten “voelen”, als een straf. Dat “zijn” heeft daarom ook “duur”. Tijd en materie horen samen.
  Vanwege de met regelmaat bewegende hemellichamen krijgen we een veilig en rustgevend gevoel van tijd.

  De seizoenen hebben een belangrijke functie i.v.m. innerlijk geestelijk volwassen worden, hetgeen vooral door verstedelijkte mensen en bedrijfsslaven niet meer ervaren wordt. Dat heeft belangrijke gevolgen.
  Heden werden de meeste mensen slaven van gematerialiseerde tijd en dat is totaal geestdodend.
  De overgang naar meer geestelijk leven zou op school moeten onderwezen worden, helaas werd dat onderwerp taboe verklaard door de hedendaagse wereldwijde socialistische dictatuur.

  Maar in de laagste hemels ondergaat men nog steeds een zekere “tijd” en een zekere “materie”.
  Hoe God boven de tijd staat is voor een aards mens niet te vatten.
  God is almachtig omdat Hij boven tijd en materie staat.

  Omdat de mens bestaat uit lichaam, ziel en geest zijn we via die geest altijd met God verbonden.
  Daarom moet de mens zichzelf en de aardse wereld overwinnen zodat de innerlijke geest beter ontvankelijk kan worden voor de Leven gevende Geest van God, indien niet dan wordt hij een slaaf van de duivel. Daar valt nog veel over te zeggen dat te veel ruimte behoeft om hier weer te geven, o.a. de vraag wat “licht” is.

  Wanneer het aards lichaam wegvalt ervaart en ondergaat de ziel nog steeds tijd zodra hem dat gegund wordt. omdat hij op aarde te weinig innerlijk leefde, geen gebedsleven had, te weinig geestelijke teksten overwoog. Dikwijls kan een mediterend biddende ziel korte tijd verheven worden tot een hogere beleving, en moet dan weer terug, hetgeen als een ontmoedigende teleurstelling wordt ervaren.
  Hogere engelen, vooral Aartsengelen, kunnen naar lagere niveau’s afdalen en zich zelfs lichamelijk zichtbaar en tastbaar maken.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht