Vrede stoken in plaats van oorlog!

Geen enkele twijfel, geen enkel misverstand mag bij onze lezers bestaan: voor ons als christenen, is oorlog steeds slecht. Met alle middelen moet daarom naar vrede getracht worden, zeker ook in dit conflict tussen Rusland en Oekraïne. Diplomatie, discussie, overleg, met toegevingen langs beide kanten, steeds heeft dit conflicten beëindigd. Anders is het een totale oorlog, met bloedige en onvoorspelbare gevolgen voor alle betrokkenen, ook voor hen die aan de zijlijn staan, wij dus. Nu reeds zijn de economische gevolgen voor onze landen voelbaar en dit kan enorme proporties aannemen. Als Rusland de gastoevoer naar Duitsland onderbreekt, ligt de hele Duitse industrie binnen de twee dagen plat!

Sommige grote schreeuwers in de media, die nooit zelf een oorlog meegemaakt hebben, lijken  met hun zwart-wit verhaal  naar dergelijk scenario toe te werken. Waarom? Zijn zij niet de vredesapostelen, degenen die denken de wijsheid in pacht te hebben en in alle media-pannels  opgevoerd worden als strijders voor tolerantie en “democratische waarden”? Men vergeet daarbij dat zij terzelfdertijd  oproepen tot haat tegen diegenen die zij als ideologische vijanden beschouwen.

Vooral in Vlaanderen is het journalistieke niveau op een dieptepunt beland. Wie naar Franse vrije TV- of radio zenders  luistert of kijkt (C-news of  Sud Radio bv, te bekijken op You tube) merkt een volledig andere toon, verschillende meningen, hoogstaande debatten…een wereld van verschil. Zelfs een Franse journaliste bericht er vanuit de Donbass, de Russisch gezinde autonome gebieden. Wat zij beschrijft is hartverscheurend… In Vlaanderen mogen de mensen dit niet weten… !

Moet ons dit verwonderen? Wie wat dieper op de zaken ingaat, merkt dat bij dit conflict van nuance geen sprake meer is. Er is één opgedrongen verhaal, zonder schakeringen en zonder analyse van feiten. Juist zoals bij het grote verhaal rond de “opwarming van de aarde”, waarbij een theorie opgedrongen wordt, dat van “de schuld van de mens”. Nochtans betwisten vele wetenschappers dit, met feiten en argumenten, maar zij worden als “negationisten ” bestempeld, ontkenners, naar analogie met de ontkenners van de holocaust(woorden zijn wapens…)!

Hetzelfde liedje met de intussen volledig vergeten corona pandemie. Vele deskundigen, artsen en wetenschappers, hadden van in het begin hun twijfels over het officiële verhaal en over de aanpak van de crisis. Dokters, die vragen stelden bij de doeltreffendheid en de veiligheid van onvoldoende geteste vaccins, werden uitgelachen en bedreigd met uitsluiting uit de orde van Geneesheren( uit goede bron vernomen). Toen iemand tegen deze gang van zaken protesteerde in het VRT-programma De Afspraak, werd hem op een onbeschofte manier de mond gesnoerd. Wie niet met de dictatoriale oekazen akkoord ging, werd onmiddellijk gestigmatiseerd en van alle debatten uitgesloten. Het werd een “anti-vaxer” en een “complottist “.

De journalisten, die aan dit cynische spel meedoen, beseffen waarschijnlijk niet hoe hun optreden een aanfluiting is van alle principes van de journalistiek. Ook nu is dit het geval. Wat ook de schuld van de Russische politieke verantwoordelijken is, waarom komt er geen kritiek op  het uitsluiten van beroemde Russische musici, orkestleiders, zangers, die van de dag op morgen zonder enige reden ontslagen worden? Waar blijft het protest van de oh zo progressieve cultuursector? Het gaat hier om mensen, die echte culturele parels zijn, geen nep…misschien is het alleen maar jaloezie. Aan een Italiaanse universiteit, werd Dostojewski uit de rekken gehaald en Russische katten zijn voortaan niet meer welkom op tentoonstellingen…Waanzin en hysterie, nog uitvergroot door het gif van de sociale media. Dit kwetst de ziel van het Russische volk en zal niet snel vergeten worden.

Wellicht is dit te verklaren door de escalatie van het conflict en de communicatie- en propaganda-oorlog langs beide kanten, die ermee gepaard gaat. Daarbij wordt volledig voorbij gegaan aan de feitelijke oorzaken van deze oorlog, begonnen  met de burgeroorlog van 2014 en de afscheiding van twee Russisch-sprekende gebieden, wat uitmondde in de akkoorden van Minsk, die nooit gerespecteerd werden en waarbij “Europa” zijn handen in onschuld waste. Verder zal ik daarover niet uitweiden. Het is niet de bedoeling van mijn artikel.

Zwart en wit, de goede en de slechte, het zijn begrippen, die als zij op cynische en doelbewuste  wijze uitgespeeld worden, tot de grootste catastrofes kunnen leiden. Als christenen moeten wij ons hiertegen met hand en tand verzetten. Geen leugens, maar feiten, waarheid. Vrede, dat is het doel waarvoor wij ons moeten inzetten. En laten bepaalde politiek correcte en verblinde criticasters hun flesje arsenicum maar bovenhalen, dit forum zal altijd een vrije stem blijven, tot spijt van wie het benijdt.

Ook daadwerkelijke steun voor het beproefde Oekraïense volk. Opvang, indien nodig. Maar wellicht zal dit beperkt blijven, omdat deze vluchtelingen zich liefst in een naburig land vestigen, om eens het terug veilig is, zo snel mogelijk snel terug te keren. Dit in tegenstelling tot andere als “vluchteling ” bestempelde inwijkelingen, die komen om te blijven…

Verder financiële steun. Dit kan via de doeltreffende kanalen van Het Rode Kruis of van Caritas Vlaanderen, wiens onbaatzuchtige inzet bij iedereen bekend is.

En niet vergeten, gebed, aanbidding en vasten, want de echte vrede berust bij God.

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

37 commentaren op “Vrede stoken in plaats van oorlog!

 1. Onze media zijn slecht en de journalisten zijn compleet fout.
  U bent een fervent antivaxer.
  U ontkent dat de opwarming van de Aarde de schuld van de mensen is.
  De Russen zijn niet de vijand, maar het Westen.
  U wilt geen leugens, maar feiten.
  Iedereen die de echte waarheid kent wordt monddood gemaakt.
  Wie dat wil mag Oekraïne steunen.
  En de holocaust heeft wel degelijk plaatsgevonden.
  Heb ik uw betoog zo een beetje correct samengevat?

  1. Ook in Rusland en zelfs in China zijn er nog altijd veel christenen die zich nooit zullen laten vaccineren en die voor Godsontkenners zoals U, Frank Dierickx, bidden opdat Uw hartje eindelijk zacht mag worden.

 2. Aan Frank Dierickx

  Je bent een schijnhumanist ..een antihumanist; .. Veroon ter Zee heeft het zeer, zeer goed verwoord.
  Uiteindelijk willen deze mensenhaters de volkeren op de knieën krijgen ..ze vernederen en kleineren om zichzelf te verheffen als de ware leiders van de mensheid om de overgeblevenen totaal te verslaven.

  Hoe verblind 😱en zwart ben je in je denken.. in je geestelijke vermogens.
  Ook ben je hier niet alleen met je luciferiaanse gedachtegang..er zijn hier nog meer van jouw soort ..zonder eeuwigheidsperspektief.

 3. Ik heb letterlijk nog NOOIT eenartikel gelezen, die zó kort vertelt wat er aan de hand is.
  Ikzelf heb óók al gehoord van artsen die vragen stelden bij de doeltreffendheid en de veiligheid van onvoldoende geteste vaccins, werden bedreigd met uitsluiting uit de orde van Geneesheren.
  Echter, omdat ik dat NIÉT rechtstreeks van artsen gehoord heb, heb ik daarover nooit iets geschreven.

  Heel frappant vind ik, dat ikzelf NIÉT gevaccineerd ben en al sinds jaren een fragiele gezondheid heb.
  Ondanks dat ik mij tussen de mensen begeef, ben ik NIÉT geïnfecteerd.
  Van mijn uitgebreide(!) kennissenkring heb ik maar van twee gezinnen gehoord dat zij corona hebben gehad. Van die twee gezinnen heeft één gezin gedaan wat zij bij élke griep doen: ’n week thuisblijven.

  Héél frappant vind ik, dat corona bijna volledig is verdwenen nu er moeilijkheden met Rusland zijn.
  Het lijkt wel of politiekers en journalisten een pakt gesloten hebben om moeilijkheden te creëren.

 4. @Frank Dierickx,
  U zou zich in de vastentijd onthouden van reacties (Uw éigen belofte).
  De vastentijd is maar pás begonnen (sinds aswoensdag, 02 maart) ÉN U bent metéén Uw belofte ‘vergeten’.
  Doet U alleen maar SCHIJNbeloftes?
  (@Jo ik heb hierbij dankbaar gebruik gemaakt van het door U gebruikte woord).

 5. Jammer genoeg heeft de schrijver maar één zin gewijd aan het feit, dat de akkoorden van Minsk (zelfstandige provincies van de Donbas-regio: Donetsk en Loehansk) nóóit gerespecteerd werden door de Oekraïne én waarbij “Europa” zijn handen in onschuld wast.

  Verder heeft de schrijver niet één woord besteed aan het feit, dat élke supermacht neutrale gebieden om zich heen wenst (denk aan de Cuba – crisis in 1962 + denk aan China met als nabuurland Taiwan).

  Oei, daar heb ik een zéér nabije toekómstige crisis genoemd: China – Taiwan (die crisis is in feite al bezig).

 6. Europa kan nóóit als supermacht gezien worden zolang zij niet zelfvoorzienend zijn met de benodigde energie.
  Waarschijnlijk is dát de reden waarom Europa nu (met woorden) tegen Rusland tekeer gaat: Europa wil graag een superstaat worden en dát kan alleen maar als Rusland naar de pijpen van Europa danst (lees: als Rusland olie blijft leveren aan Europa + als Rusland deel wordt van de EU).

  Europa heeft het alleen andersóm niet geprobeerd: Europa heeft (letterlijk nóóit) geprobeerd om deel uit te maken van Rusland (is dat wegens misplaatste hoogmoed?).
  Alleen dié landen kunnen supermacht spelen, die over genoeg bronnen heeft inzake energie + water.
  Energie is niéts anders dan het benodigde levenswater om de industrie in leven te houden, terwijl water benodigd is om als méns in leven te blijven.
  Rusland zal pas toegeeflijker worden, als Europa hen iets kan leveren wat de Rússen nodig hebben.

  1. Eisen van Moskou:
   1. dat Oekraïne zijn militaire acties staakt
   2. dat Oekraïne in de grondwet verankert neutraal te blijven en dus geen lid wordt van het westerse Navo-bondgenootschap.
   3. Kiev moet verder de Krim als Russisch grondgebied erkennen en de afvallige regio’s Donetsk en Loehansk als onafhankelijke staten.

   Die eisen komen 100%(!) overeen met wat ik zojuist (om 06.04 uur) stelde: ÉLKE grootmacht wil neutrale gebieden om zich heen.

   1. Eisen van Rusland:
    parool.nl/wereld/oekraine-iets-positiever-over-overleg~bf396654/#:~:text=Twaalf%20dagen%20na%20de%20Russische,steeds%20meer%20Russische%20troepen%20samen.

 7. Neutrale landen in Europa:
  Finland
  Ierland
  Liechtenstein
  Oostenrijk
  Turkmenistan
  Zweden
  Zwitserland

  En daar moet bijkomen (of Europa hoog of laag springt): Oekraïne.
  Vaticaanstad

 8. Oeps: Vaticaanstad hoort natuurlijk onder Zwitserland te staan.

  1. Ook Polen probeert zich afzijdig te houden, zij hebben nog akelige herinneringen.

 9. @eric-b-l,
  Of Polen WIL of NIÉT wil: Polen maakt deel uit van de EU.
  Polen hoort dus NIÉT bij mijn rijtje (zoals correct door mij gemeld); Hooguit kan Polen INTERN – dus BINNEN EU-verband – bezwaar maken.

 10. Talrijke mensen op andere sites wereldwijd hebben het al uitgezocht.. en ons de informatie aangereikt.. Amerika en alle mede samenzweerders willen Rusland opgedeeld zien in kleinere landen..ook willen ze middels de boycotten de volkeren op de knieën krijgen door voedsel en energie te korten en nog vele andere tekorten.. een van de eerste aanzetten waren de corona maatregelingen die de eerste tekorten lieten ontstaan aan bv. personeel.

  Ze weten ook dat Rusland gelijk heeft en die handelt zoals ze politiek en strategisch wel zo moet handelen..
  Maar het domme en schuldige volk dat zich niet wil laten informeren graaft zijn eigen graf want in hun valse humaniteit (zoals ene Frank alhier) zijn ze als gutmenschen voor die boycotten.

  Op de site niburu•co staat het volgende::
  Moeders laten zelfs hun gezin in de steek om de wapens op te pakken voor Illuminati clown Zelenski.
  Joyce Koster (40) vertrekt morgen vrijwillig naar het door oorlog verscheurde Oekraïne, om te vechten tegen de Russen. Haar drie kinderen zijn verdrietig en boos. ,,Maar ik hoop ze ook een voorbeeld te geven, dat je je medemens niet in de kou moet laten staan.”
  Misschien is dat de vriendin van ene Frank….alhier 🤣😂
  Gekker en dwazer kan het niet.

 11. Dat is toch wat Thierry Baudet opperde: https://youtu.be/BdLL6OxWo8Q ..dat rommelen ..maar helaas.. ondanks dat het mij juist lijkt en het juiste woord, lijkt hij mij toch ook een vangnetpion ..om met de woorden van alias Martin Vrijland te spreken.

 12. @Jo,
  Ik heb dat filmpje bekeken. U heeft gelijk: na 16 minuten gebruikt dht. Baudet de woorden ‘De EU rommelt ons ’n wereldoorlog in’.
  Ook merk ik op, dat dhr. Baudet (ik ben werkelijk géén fan van hem) regelmatig door de vrouwelijke voorzitter geïnterrumpeerd wordt.

 13. ‘Complottheorieën zijn een soort modern alternatief voor religie. Ze bieden een simpele indeling in wij en zij en in de goeden en de slechten. Ze scheppen een overzicht in de abstracte en chaotische wereld. Wat dat betreft is er niets menselijker dan denken in complotten, aangezien er niets menselijker is dan complotten smeden.’ (Van Buuren)
  ‘Het draait om spanning en sensatie, en er is de detectivefactor. Je hoeft er ook niet alleen maar serieus mee bezig te zijn. Kijk naar al die kinderen die met Illuminati-dingen bezig zijn, hoe die ermee omgaan, dat is echt speels. Het is ook entertainment. Het is spelen met de grenzen tussen realiteit en fictie.’ (Harambam)
  https://www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-geloven-mensen-complottheorieen

  1. @Frank Dierickx,
   Bij dit onderwerp heeft letterlijk(!) NIÉMAND gesproken over complotten.
   Blijft over: Uzélf.
   Kijkt U teveel naar detective-films?

  2. ‘Wat dat betreft is er niets menselijker dan denken in complotten, aangezien er niets menselijker is dan complotten smeden.’.
   Zo! (‘Duistere’) afspraken tussen mensen is inderdaad van deze wereld. Samenspannen van een club om Cesar om te brengen, Koningen af te zetten, staatshoofden te verwijderen, wrede zakenafspraken, geheime monopoly-structuren. Cartels, beursmanipulatie, oorlogsvoering, enzovoorts enzovoorts, gebeurt en daar hebben we dus rekening mee te houden. Dus stof genoeg voor de (privé-) complotdenker.
   Wanneer men de wereld onderzoekt, komt men immers vroeg of laat ‘complotten’ tegen.
   Maar, dat wordt gezegd, sommige complotdenkers hebben veel overeenkomsten met mensen die lijden aan paranoïde wanen. Die zien dus ‘spoken’. Tja, die mensen zijn er wellicht ook. En vooral in onzekere tijden gaan deze lieden wellicht te ver in de fantasie? Gebruiken sommige complotdenkers omgekeerde logica als ‘bewijs’? Verwart men argumenten? Is men überhaupt wel in staat om met gegevens te manipuleren in het brein, of wordt het brein overtuigd door zijn zoeken naar zekerheid? Wiskunde, filosofie, helder denken zijn kunsten die wél geleerd moeten zijn of worden. Je kunt bijvoorbeeld wel ‘zeggen’ dat je kunt fietsen als je een kleuter bent, maar je zult het toch moeten leren. En als de peuter bijvoorbeeld praten heeft geleerd, zal het zich later wellicht niet realiseren dat dat praten ‘ook’ maar aangeleerd is. Dus, kortgezegd, wanneer de ‘materie’ van het complotdenken de geest overneemt ipv andersom, dan bestaat het gevaar van de selffulfilling profecy. Denk ook aan de cognitieve dissonantie, zo mooi uitgelegd door Piet Vroon’s epistels.

   Wanneer het gaat om de spanning en sensatie, lijkt het mij verwerpelijk. Als het draait om toch eens te gaan zien waar ‘het kwaad’ toch vandaankomt, lijkt het al zinvoller. Om de wereld te begrijpen is het immers nodig om van de evt. samenzweringen kennis te nemen? Geschiedenisles heeft als eerste doel (?) de mensen wakker te maken over de fouten, gemaakt in het verleden. Wie het verleden niet kent is gedoemd het te herhalen, zegt men immers?

   Maar om nu bijvoorbeeld elke historicus, detective, politie-ambtenaar, rechter, polemoloog, of zelfs een goedwillend intelligent mens die de wereld bekijkt, een complot-denker te noemen is absurd in mijn ogen.

   1. @Raphaël,
    U schrijft veel, héél veel, maar vertelt niéts. Dat is trouwens óók ’n kunst.

    1. Dat dacht u maar, beste Derks.
     Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig, zullen we maar zeggen. En kunst? Alles is een kunst. En oefening baart deze, zegt men.

     1. @Raphaël,
      Ik citeer U letterlijk!: Dus U baart.
      Conclusie + Gevolgtrekking: U bent dus ’n vrouw, waarschijnlijk in barensnood.
      Succes met Uw bevalling.

     2. En je moet wel minimaal een héél klein beetje begrijpend kunnen lezen, toch?

      1. @Frank Dierickx
       Blijkbaar(??) bent Ú @Raphaël!!!
       Soie, over ’n paar uur (ik denk niet zo snel) zal ik u begrijpen … hoop ik.

     3. En vertel eens aan Derks dat ‘soie’ zijde is in het Frans. Hij bedoelt waarschijnlijk ‘soit’. Ik wil je niet als engel (boodschapper) gebruiken, maar ik had beloofd hem 40 dagen niet lastig te vallen. Ik weet wel dat Frans jouw ding niet is, maar dit moet nog wel lukken. Merci.

      1. Raphaël is de engel van het genezen, staat er geschreven. Boodschappen (doen, grapje!) is niet mijn ding.

       P. Derks,

       Omdat men (soms/vaak) vergeet een aanhef boven de brief (dit commentaar) te zetten ontstaat er verwarring.
       Maar, heeft u niet gehoord van de uitdrukking: “Oefening baart kunst” ?

       Wist u dat er heel vroeger iemand leefde die Socrates genoemd werd? Nou ja, leefde, misschien was het wel een figuur gecreerd (Gemaakt, verzonnen) door Plato, een grote filosoof die zo een 2100 jaar geleefd zou hebben.
       Deze Socrates hielp de mensen ‘bevallen’ van inzicht. Door middel van vragenstellen zocht hij in de kern van de mens wat hij eigenlijk zelf al wist, maar niet wist dat hij het wist.
       Ja, een tamelijk filosofische benadering van de waargenomen realiteit. Wat weet een mens en weet hij dat écht of dénkt hij alleen maar wat te weten? (Socrates’s moeder of was het zijn vrouw, dat weet ik even niet, schijnt vroedvrouw geweest te zijn toen. Vandaar wellicht het idee van zijn metafoor-gebruik.)
       (Ja, het is weer lang, Derks, daar kan ik niks aan doen. Het is moeilijk hoor!)
       Maar ja. Deze filosoof heeft veel nagelaten, waaronder het begrip dat veel dingen (vakken, ambachten, geneeswijzen en dergelijke) kunsten waren. Dus iemand moest bijvoorbeeld niet trots zijn op dat hij iets kon. Dat was vaak een kunst, die men kon leren. Vandaar dat we zeggen “oefening baart kunst”.

       1. Nou ja, leefde, misschien was het wel een figuur gecreerd (Gemaakt, verzonnen) door Plato, een grote filosoof die zo een 2100 jaar geleefd zou hebben.
        Herstel:
        Nou ja, leefde, misschien was het wel een figuur gecreerd (Gemaakt, verzonnen) door Plato, een grote filosoof die zo een 2100 jaar GELEDEN geleefd zou hebben.

      2. @Frank Dierickx,
       Dat heeft U tóch dwars gezeten. U bent een serieuzer man dan ik in begin dacht.
       soie = terzijde; in het Engels: by the way.
       Heb ik tóch iets aan de buitenlandse talen gehad.
       Aan het laatste woord herken ik het, dat U ook de DUITSE taal beheerst. U bent dus internationaal.

 14. Thierry Baudet en zijn drie naaste medewerkers hebben veel te snel de kaart Klaus Schwab en het WEF ‼️[uitgespeeld]..de effectiviteit is nu verdwenen ..maar dat was misschien ook de bedoeling..als het vangnetpionnen zijn.

  De verwijzing naar de ‼️uil van Minerva was een van die tekenen die argwaan oproepen ..en ook nog anderen, zoals door alias Martin Vrijland vermeldt.
  Ook met die bedreigingen van een tribunaal geef je de tegenstander-s de gelegenheid om zich te her-positioneren in de verdediging.

  Hoe het dan wel moet zegt de volgende ACTUELE profetie 🤫..🤭..😉
  Men zal moeten erkennen, dat groot bedrog werd gepleegd in de contracten die met het volk werden afgesloten, het (hun Illuminati-vrijmetselarij) bouwwerk zal wegzinken in het zand.
  De meester🤫 heeft de arbeiders weggestuurd die hem [evenaarden] ..voor slechte knechten geen goede meesters.
  Grote sprekers wordt de mond gesnoerd EN ze zijn ONTREDDERD. Etc.

  1. Hi Jo,

   Ik dacht dat je weg was hier?
   btw, niet ELKE site is te vertrouwen, begrijp je?
   Kijk altijd naar de daden van mensen, woorden kunnen bedrieglijk zijn.
   Zoek zeker sites die geestelijk geïnspireerd zijn. Dat ten eerste. Zonder gezonde basis is er vaak geen goed bouwwerk. De fundering moet niet van zand zijn, maar hij moet op harde grond gebouwd zijn. Stevig en vast. En op de juiste plaats qua regen, zon en wind.

   Baudet zegt zeker mooie ware dingen, maar een politicus blijft een politicus. Kijk altijd naar de daden en niet naar de woorden alleen. De praktijk zal wellicht uitwijzen wie liegt en wie niet.
   Meestal zijn het de gepensioneerden die – wat last van het geweten krijgend en los van de hypotheek- die beginnen te praten. Vooral de experts die het hart op de juiste plek hebben zijn goed om te volgen.

   n.b. je teksten lijken mij beter zonder al die tekentjes erin.

   n.b.2, Weet dat er altijd (verborgen) meesters boven de zichtbare meesters staan.

 15. Aan Frankie de “onnozele” humanistische valsaard

  In het blad.. {Gezond Verstand} ..staat onder de kop PSYCHOLOGISCHE OORLOGVOERING :: Hoe de term [complot-denken] ‼️democratische ‼️Controle onmogelijk maakt …..dus het controleren van complot‼️praktijken

  In talrijke profetieën van Jezus Christus en Zijn Moeder worden deze samen‼️[ZWERING]EN van overheden ..en de Illuminati-vrijmetselarij en het huidige vaticaan bevestigd.

  Het staat zelfs in Openb.3:9 ..ZIE Ik breng (lieden) van de synagoge van satan, die zeggen dat ze Joden zijn: ..toch zijn ze het niet, maar ze LIEGEN.
  ZIE.. Ik zal (ze tot u) doen komen…ze doen ‼️neer-vallen aan uw voeten en ze doen weten dat Ik u lief had.
  Dus Frenkie ..bekeer je en bespaar je die neer-gang.

  1. Aan jou had ik het nog niet beloofd om tijdens de veertigdagentijd niet op jouw commentaren te reageren (aan een aantal anderen hier wel), maar jij hoort nu ook tot dat rijtje.
   Niet omdat ik jouw mening niet kan pruimen, of geen weerwoord zou hebben, maar uitsluitend opdat jij flink de regels van dit overigens voortreffelijk Katholiek Forum overtreedt. Je mag niet schelden. Fijne dag nog.

   1. @Frank Dierickx,
    Nu vertelt U iets geheel nieuws: Als U iets belooft, dan dient U ÉLKE persoon op internet datzelfde beloven??? (U zou zich in ieder geval gedurende de vastentijd onthouden van reacties.
    Ik hoop dat U in ieder geval Uzélf gelooft (dan is er tenminste één persoon die door U geloofd wordt: Uzélf.)

    Maar … geloof mij één keer: als U iets belooft (wat U 100% in eigen hand heeft, dan dient U zich gewoon aan Uw belofte te houden.
    Nu komt U over als 100% onbetrouwbaar. Dat wil toch niémand!! (Dus Uzelf moet dat ook niet willen.)

 16. P.s.

  Ook dat blad van Karel van Wolferen heeft een logo met de ‼️uil van Minerva.
  Dus de vrijmetselarij implicerend ..ook op YouTube zie je die uil in het beeld.
  Karel van Wolferen zal dan ook waarschijnlijk een vangnetpion zijn.
  Hij is trouwens decennia geleden ook al bij een bilderberger-conferentie geweest.
  Reden temeer om op je hoede te zijn.

 17. Hi 🤔 Raphaël..

  Deze site lijkt inderdaad dat ze niet te vertrouwen is..als een van de medewerkers opeens een prik-gelovige wordt. ..maar ikzelf ben wel te vertrouwen..
  Maar voordat ik me bekeer.. infiltreer ik even terug ..voor de goede zaak.. maar dat doe ik dus in alle transparantie. 😉 ..😂🤣
  En moet ik even mijn ei kwijt over de Oekraïne en zo..opdat ik niet al teveel gefrustreerd raak ..🤫..🤭

  Ongeduld is een ondeugd..oorzaak van de rest van mijn schuld.
  De tijd van mijn helletocht 1SAMUEL 2:6 is nog niet aangebroken ..zal ongeveer 3 maanden voor de 3e wereldoorlog zijn.
  Misschien weet je nog wat ik be-doel..💆‍♂️

  1. Jo,
   Ik had het niet over deze site hier, maar over die, welke jij zoal noemde 😉

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht