Vrijheid 19Febr2022

Geschreeuw en gejoel “Houdt de lijn! Houdt de lijn!” Grootste chaos in Ottowa, Canada, nu verwend jongetje-tyran Trudeau zijn belofte vervult om de vrijheids-truckers te verpletteren.

 

‘The Five’ advise Justin Trudeau on how to end trucker protests

Fox News Feb 19, 2022 (549.673 views op 2022.02.20.04u25) — 8.91M subscribers


Aan het woord de bekende en sympathieke rechter Jeanine:
Een massieve politiemacht, arresterend en worstelend met protesterenden in de straten van Ottowa na het inrekenen van twee van de leiders. Sommige truckers zeggen dat zij gereed zijn om te vertrekken met eer maar de beambten laten hen blijkbaar niet gaan en nemen beslag op hun voertuigen en de protesterenden zijn niet de enigen die worden overvallen; de eigenares van een drankgelegenheid kreeg medogenloze tegenwind en vertelt hevig beroerd haar verhaal:

Ik gaf een donatie voor het vullen van de brandstoftank van een trucker zodat zij niet bij -30 in de kou moeten slapen ’s nachts, en ik denk dat deze beslissing voor mijn menselijkheid spreekt en niet voor geloof in politiek.
Iemand hing een grote bedsprei over ons uithangbord (zij weent) Sorry, het ware harde dagen (herneemt zich) en de bedsprei geeft de tekst “Terry steunt terroristen” (weent).

Rechter Jeanine:
OK, deze vrouw gaf wat velen zouden beschouwen als een kleine donatie en zij wordt bestraft, verwenst en uitgescholden als terrorist.

Jesse Watters:
Zij is geen politiek persoon. Zij zegt bezorgd te zijn omdat het -30 graden was en gaf de donatie zodat truckers brandstof en voedsel konden kopen en vervolgens wordt heel haar leven overhoop gehaald, haar handel gevandaliseerd en allerlei verwensingen naar haar hoofd geslingerd en zelfs als “nazi” uitgescholden en het is hartbrekend en het is pijnlijk om aan te zien want zij wilde enkel dat iedereen zou samenkomen en elkaar respectvol behandelen. Zij dacht dat dit op heel andere wijze kon worden behandeld en nu moest zij bloeden voor de eerste minister.

Het had eerder iets moeten zijn als “doe gewoon wat leiders doen en kom samen en stop de onderlinge verdeeldheid” maar uiteindelijk zorgen de mandaten voor de grootste verdeeldheid die we ooit zagen in dat land. Zij willen verdeeldheid en je moet van hen afgeraken.

Ze hadden iedereen samen moeten brengen.
Hoe gemakkelijk had het voor hem kunnen zijn om te zeggen, weet je wat, mensen, we gaan het mandaat pauzeren voor veertien dagen en laat ons samenkomen, jullie, truckers, verlaten de plaats en openen de brug weer, laat ons samenzitten, iets eten, warme wafels, en dan bespreken we alles grondig.
Dat had tenminste de mensen een beetje gekalmeerd.
Maar dat deed hij niet!
Hij besprong hen met volle machtsuitoefening!

En nu! Kijk wat we nu hebben! Nu hebben we een heel land vol mensen die elkaar naar de strot grijpen.
En waar is de Canadese zanger Bieber? Hij heeft tot nog toe geen woord hierover gezegd (iedereen grinnikt).

Rechter Jeanine:
Je hebt nu Trudeau — het land dat hij het meest bewondert is China terwijl hij zelf als een dictator te keer gaat en het enige dat hij had moeten doen is een gesprek aangaan met de truckers — maar in de plaats daarvan scheldt hij op een conservatief en Joods lid van het parlement en hij zegt: “Zij staat samen met de types die met een swastika vlag zwaaien!” en nu zien we dat Canadezen hetzelfde doen tegen mensen die willen deelnemen.
Ik bedoel, kan Trudeau hiervan terugkomen of zal hij verder gaan als een tiran?

Gutfeld geeft zijn grappige maar scherpe versie van de feiten (zie filmpje)

Rechter Jeanine:
De waarheid is dat er nu al honderd checkpoints zijn om mensen te controleren, het is al bijna als in oost-Berlijn, en zij zeggen aan de truckers: “Indien je een huisdier in je vrachtwagen hebt en indien we je moeten arresteren, dan zul je dat dier niet meer terugzien! En we gaan de Canadese Kinderbescherming oproepen om je kinderen te op te nemen indien die bij je aan boord zijn!”
Je moet toch echt toegeven, dit is zo ver overdreven: een vredevolle demonstratie als gevolg van anderhalf jaar lock-down. Dit is werkelijk ver erover! Zou je niet zeggen?

Hierna volgt beschrijving van tal van foute gebeurtenissen waarvan men niet kan overzien wie dat veroorzaakte.
Meningsverschillen alom.

De vijf medewerkers van FoxNews tonen aan dat alles op heel andere en aanvaardbare wijze had kunnen verlopen.

Maar blijkbaar komen zij niet tot een definitief besluit.
Bij FoxNews kan men wel rechtvaardigheid vinden maar zelden of nooit de waarheid van Christus.

Conclusie van de vertaler:
De Canadese eerste minister Justin Trudeau gedraagt zich als een dictator, onmenselijk en harteloos, overtreft de wetten, liet een aantal truckers door de politie oppakken, alle resterende vrachtwagens werden weggesleept,
MAAR nu blijkt dat een groot deel van de bevolking zich aan de zijde van de dictator plaatste.

Ter overweging:
* * * * * * * * * * * *
Tweede brief van Petrus 2:18-22 ( Petrus Canisius )

18 Want met hun ijdele grootspraak en losbandige vleselijke lusten verlokken ze hen, die zich ternauwernood van de dolende heidenen hebben afgewend.
19 Vrijheid spiegelen ze hun voor, maar zelf zijn ze slaven van het bederf; want door wien men overwonnen is, van hem is men de slaaf.
20 Wanneer men immers door de kennis van Jezus Christus, onzen Heer en Verlosser, de besmetting der wereld is ontvlucht, maar er weer in verstrikt raakt en het onderspit delft, dan is voor zo iemand het laatste erger nog dan het eerste.
21 Want beter was het voor hen, de weg der gerechtigheid niet te hebben gekend, dan het heilig gebod, dat ze kregen, wèl te kennen, maar het de rug toe te keren.
22 Voor hen blijft gelden, wat het toepasselijke spreekwoord zegt: “Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel,” en “een schoon-gewassen zwijn wentelt zich weer in de modder.”
* * * * * * * * * * * *

De Nieuwe Wereld:
Moeten wij niet terugkeren naar het vrije leven zoals dat duizenden jaren bestond in de gemeenten met vrije boeren die God eer verschaften en als ware gelovigen samenleefden met alle eenvoudige mensen om hen heen ?
Allen werkten samen, niet als slaven, niet als lijfeigenen, maar als vrije Christenen.
Misschien gaat de Schepper van hemel van aarde nu het industriemonster definitief vermorzelen?

Auteur:Hypoliet

95 commentaren op “Vrijheid 19Febr2022

 1. Jezus gaf ons een een mooie vergelijking: Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, noch een zieke boom goede vruchten. Hij heeft deze uitspraak gedaan in twee contexten: met de bedoeling dat we ’s avonds onze eigen daden of het gebrek daaraan beoordelen (Lc.) en met de bedoeling te onderscheiden of we te maken hebben met goede of slecht mensen (Matt.). Wat zijn hun vruchten? Hebben ze geluk gezaaid of ongeluk?
  Als we de huidige regeringen objectief bekijken vanuit zuiver geestelijk humaan oogpunt dan moeten we vaststellen dat de wereld nog nooit eerder zo verdeeld was als nu. Heel slechte vruchten dus.
  Onze eigen regering is na anderhalf jaar strategische “onderhandelingen” tot stand gekomen. Het resultaat is dat de verliezende partijen aan de macht zijn gekomen. Duidelijker kan het niet zijn. Wat voor goeds kan men verwachten van mensen die d.m.v arglistige plannen aan de macht komen? Het is verraad van de democratie. En dat is niet anders in andere Europese landen, in Canada en de V.S. De boom is ziek, de boom is rot.
  Als we denken aan vele woorden van De Croo, Rousseau, Macron, Trudeau moeten we vastellen dat ze
  helemaal niet geïnteresseerd zijn in het verenigen maar juist in het verdelen (ethymologie van diabolos). Deze mensen hebben hun ziel verkocht en deze overgave is duidelijk definitief. Hun god aanbidden ze en staat hen bij. “Dat alles zal ik u geven als Gij in aanbidding voor mij neervalt” (Matt. 4,9)
  Hun adviseurs zijn uiterst intelligent, voorbereid en bedreven in technieken om ieder verzet in de kiem te smoren, ook al moet dat steeds gewelddadiger gebeuren.
  “Wacht u voor mensen die tot u komen in schaapskleren maar van binnen roofzuchtige wolven zijn”.
  De roofzucht wordt met de dag duidelijker. Maar hun absolute onaantastbare sterkte is die van het tweedracht zaaien.
  Dat is niet verwonderlijk en zal helaas zo blijven: wie zonder God is valt ten prooi aan de duivel. “Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij bijeenbrengt, drijft uiteen” (Lc. 11,23)

  1. Beste An
   Uw paranoïde vaststelling “Dat de wereld nog nooit eerder zo verdeeld was als nu”…
   zou ik toch wat willen nuanceren, op basis van volgende feiten.
   Er zijn ongeveer 7,7 miljard mensen op aarde.
   Wereldwijd zijn meer dan 6 miljard coronaprikken gezet, becijfert persbureau AFP (oktober 2021)

   Daar ga ik het bij laten, en hopelijk vindt u in uw apocalyptische wereld toch nog enige nachtrust, want die gun ik u oprecht.

   1. Nee hoor Tom, de wereld is één groot feest.

    https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211027_98117512#:~:text=40%25%20van%20de%20hulpverleners%20is,stoppen%E2%80%9D%2C%20zegt%20Antwerpenaar%20Kevin.

    https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/02/17/agressie-openbaarvervoer/

    Geen verdeeldheid. En de mensen in deze artikelen (uit de MSM) staan maar wat uit hun nek te lullen over het toenemend geweld…

    Ook met de mentale toestand van de jongeren zit het wel snor.

    https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/jongeren-slikken-meer-antidepressiva/article-news-1788631.html

    Al goed dat ze van die God verlost zijn, ze voelen zich nu veel beter met het uitzicht op… Tja, op niks hé. Als het hier op aarde gedaan is is ’t gedaan, toch? En daar worden ze duidelijk heel gelukkig van.

    Ondertussen zien we jaar na jaar de christenvervolgingen toenemen, wereldwijd.

    https://www.kn.nl/nieuws/wereldwijde-christenvervolging-bijna-genocidaal/

    Oh ja. En we staan (mogelijks) ook nog eens vlak voor een derde wereldoorlog. Dat heeft niks te maken met een apocalyptisch wereldbeeld. Dat zijn gewoon feiten.

    Maar verder is alles peis en vree. Iedereen is nu geprikt tegen corona dus de toekomst kan niet meer stuk. Zelfs in mijn eigen familie zijn er ouders die ambras maken omdat hun kinderen niet gevaccineerd zijn. Maar nee hoor, verdeeldheid zit in het hoofd van An. Ze beeldt het zich maar in.

    Ik hoop voor jou Tom, dat het aangenaam toeven is daar in je wereldje zonder verdeeldheid.

    1. Beste Kurt

     Kunnen we wederom effe bij de feiten blijven nl:
     er is een grote groep in wereld en zeker bij ons die kan leven met de maatregelen en met de vaccins.
     Er is een kleine minderheid die dat niet kan.
     Binnen die minderheid heb je nog verschillende variaties: mensen die wel voor een vaccinatie zijn maar tegen een pasje, mensen die niet tegen een vaccin zijn maar wel tegen het verplichten ervan, mensen die tegen de maatregelen zijn om allerlei persoonlijke redenen, hun zaak, werk, enz,
     En ik herhaal: daar heb ik begrip voor.
     Maar graag ook enig begrip voor de mensen die moeten beslissen tussen gezondheid en al het andere, Respect voor de wetenschappers en medici die ons er moeten doorsleuren Als dat voor 95% allemaal lafaards zijn die moeten zwijgen, heb je volkomen gelijk, maar ik denk dat niet.
     Verder heb je nog de amokmakers, oproerkraaiers die altijd tegen iets van overheidswegen zullen zijn, en daar helemaal geen reden voor moeten hebben.
     Is er ooit een maatschappij geweest waar dat niet is?

     Heb ik daar mee gezegd dat wereld één groot feest is. Op zulke simplistische conclusie zal je me niet snel betrappen.
     Ik heb het over deze coronacrisis en het feit dat men (bewust/onbewust) de zaken erger of verkeerdelijk voorstelt dan ze zijn, net dat polariseert en sommigen doen dat bewust en hebben een andere agenda dan uw of mijn gezondheid en daar strijd ik tegen.
     Kijk op al die sites die openlijk tegen vaccinaties zijn en meteen de tal van links naar allerlei complotten…
     Van “Rechterhand Trudea is directeur en kleindochter van prominente Nazi”, tot Vleermuizensoep, 5 g-straling, Bill Gates Chips, QAnon elite, Agenda 2030…

     Dergelijke propaganda kan schadelijk zijn en zeker bij jongen mensen of mensen die goedgelovig zijn, net omdat ze het vertrouwen dat we zo nodig hebben in politiek, media en wetenschap alleen maar zal ondermijnen.
     En ja ik maak me zorgen over Rusland, want daar heerst namelijk een dictator en die beheert wél de media, de wetenschap en de politiek… en dus eigenlijk het volk,…
     hopelijk komt het hier niet zover,… of is het hier ook al zo ver?

   2. @De ongelovige Tom,
    Dan is de wereld MINDER verdeeld dan ik dacht.
    6 miljard coronaprikken gedeeld door gemiddeld 5 á 6 prikken = 1 miljard mensen die zich gek hebben laten maken.
    Ook houdt dat cijfer in, dat dus 6,5 miljard mensen zich NIÉT gek hebben laten maken (hetgeen een ruime meerderheid van de levende bevolking uitmaakt).

    1. Beste Derks,

     Tel daar een groot aantal mensen af die zich niet hebben kunnen laten vaccineren! Daar hou je absoluut geen rekening mee.

    1. Hou het effe bij bij gevaccineerde mensen en niet-gevaccineerden.
     Over die verdeeldheid hebben we het toch hè?
     Effe de grote werelddelen.
     In de Eu 81,4 % van de volwassenen VOLLEDIG gevaccineerd.
     China 87% volledig
     Australië 80% volledig
     Brazilië 74% volledig
     Vs 65% volledig
     India 64% volledig
     In de arme landen is het vaccinatietempo trager, en niet omdat ze niet willen.
     Mag ik daar uit concluderen dat er wereldwijd een zeer ruime politieke en maatschappelijke meerderheid en draagvlak is, die de wetenschappelijke consensus volgt…dat dit allemaal gemanipuleerde gekken zijn, dat sterk ‘argument’ heeft u nu al genoeg ‘bewezen’, dus kom daar niet weer mee af.

     1. @De ongelovige tom,
      Een eerlijker algemeen inzicht van de vaccinaties:

      Ongeveer 1 miljard mensen (van de 7.5 miljard) hebben ‘n vaccin gekregen; de overgrote meerderheid van de mensen heeft dus geen enkel vaccin gekregen.

      Één praktijkvoorbeeld in mijn directe omgeving: ikzélf weiger ‘n vaccin + van mijn twee nog levende zoons, heeft één zoon (met z’n familie) het vaccin geweigerd.
      Dat houdt in, dat van de vijf mij nabijstaande personen maar één persoon zich heeft laten vaccineren. En dát feit, ZONDER enige dwang of drang, maar puur en alleen omdat zij zich goed geïnformeerd hebben.

     2. Tom, heb je er nu nog niet genoeg van? Wat probeer je nu nog verder je gelijk te halen?
      Ten eerste is het al aangetoond dat die officiële cijfers opgeblazen zijn om “het doel” ten allen koste te bereiken.
      Ten tweede zijn deze cijfers niet bereikt vanuit vrijwilligheid maar met pasjes, uitsluiting en terreur. Nieuw modewoord “mandates, mandates, mandates”.
      Een duivel in een wijwatervat verbleekt bij u.

      1. Ok je argumenten over de cijfers zijn me duidelijk gekend.
       In 1 zin:
       De politici, de nieuwe wereldorde, de big farma, of welke moloch dan ook hebben deze cijfers massaal vervalst of opgedrongen, en niet in één of ander gatachterlijk dictatoriaal Noord-Korea, maar ze zijn er in geslaagd alle wetenschappers en gevaccineerden over gans onze aardkloot bij de neus te nemen. Tja.
       En wat kunnen de initiatiefnemers van deze terreurdaad hun uiteindelijke doelstelling op wereldschaal zijn An…?
       Leg met dat morgen nog maar eens uit.

      2. @ De ongelovige tom,

       kijk dan maar eens met eigen ogen waar het om te doen is:

       Ottawa Police Trample Peaceful Protesters with Horses – Freedom Convoy 2022
       [youtube.com/watch?v=oc0yboCWYVA]

       Het weze klaar en duidelijk,
       zij geven niets om mensen.
       Pig-farm, varkens aan de macht.

       Het ziet er naar uit dat het als volgt gaat:
       Vanaf Jan.2020 gerekend zou de wereld-dictatuur 7 jaren duren,
       d.w.z. ongeveer 3,5 jaar aanloop en ongeveer 3,5 jaar totale verdrukking.

       Daarna zal het heel stil zijn op aarde.

   3. @De ongelovige Tom,
    REKENSOM:
    U heeft waarschijnlijk gelijk met het aantal mensen op aarde.
    Ook zult U gelijk hebben met het aantal gezette coronaprikken.

    Echter, bij MIJN weten, zijn de mensen minimaal 3 maal geprikt.
    Dit alles betekent, dat er maximaal 2,5 miljard mensen geprikt zijn inzake corona.
    Ook betekent dat, dat een meerderheid van de mensen NIÉT is ingeënt.

 2. Beste Hypoliet,

  Uw beeld van “de nieuwe wereld” klink mij eerder hypocriet.
  Dat zinnetje rijmt alvast maar uw beeld van de geschiedenis dan totaal weer niet
  Het idyllische beeld dat u schets nl: “het vrije leven zoals dat duizenden jaren bestond waar allen samen werkten niet als slaven, niet als lijfeigenen maar als vrije Christenen”… euh excusez moi.
  Waren het niet de Christen die 12 miljoen slaven vanuit Afrika naar Amerika hebben verscheept in de meest gruwelijke omstandigheden en dat waren mensen die zich lieten inspireren door de Bijbel.
  En dan pik ik nog maar één zwarte tijdsperiode uit de Christelijke geschiedenis.

  Na duizenden jaren van alles behalve vrijheid kwam er pas in 1948 een echte wereldwijde vrijheidsverklaring: de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). In wezen is de tekst de uitwerking van een idee dat al sinds mensenheugenis bestaat: gemeenschappelijke fundamentele rechten zijn nodig omdat de samenleving zonder die rechten niet kan bestaan. Een samenleving die willekeur toestaat in de vorm van misleiding, contractbreuk of willekeurig geweld en machtsmisbruik, is een gevaar voor zichzelf.
  De tekst van de UVRM is tot stand gekomen op basis van een studie van vele rechtsbronnen uit de westerse geschiedenis, maar ZONDER verwijzing naar een geloof of traditie.
  Mensen met zeer verschillende professionele achtergronden en met uiteenlopende overtuigingen en ideologieën waren bij de creatie betrokken. Sinds 1948 hebben de Verenigde Naties zo’n driehonderd verdragen en verklaringen op het gebied van mensenrechten aangenomen. Verwijzingen naar de Universele Verklaring zijn te vinden in de grondwetten van ten minste negentig landen.

  75 Jaar na WOII is vrijheid gevierd.
  Vrijheid vinden wij vandaag ‘vrij normaal’.
  Maar waar begint vrijheid en waar stopt je eigen vrijheid tov een andere?
  Ik raad u aan: volg effe deze youtube-uitzending over het begrip “vrijheid” in het kader van de corona (en ook een stukje geloof) en met de toekomstvisie van 12 jongeren.
  Volg effe dit filmpje en stel dan de vraag of u anno 2022 jongeren nog gaat kunt overtuigen met de Mechelse Catechismus of met een terugkeer naar het ‘ware geloof’ van voor VCII.
  Veel succes alvast.

  https://www.youtube.com/watch?v=rPzEHj56hWI

  1. @ De ongelovige Tom,

   Gedoopt zijn betekent niet dat de gedoopte zonder meer geheel gehoorzaam is aan God en de Tien Geboden. Gelieve dus de naam “Christen” enkel te gebruiken voor Traditie gebonden Katholieken want zonder dat tijdeloze element kan er nauwelijks of geen Geestelijk Leven bestaan.

   De zeer grote massa die goedgelovig de altijd onstandvastige wereldse culturen volgt verkoopt met het grootste gemak hun ziel aan industrie en wereldse ‘wetenschap’ ten koste van de ware Geestelijke Wetenschap.

   Bekeer U voor het te laat is.

  2. Al die, “miljoenen slaven”, volgens @dwaze Tom, waren handelswaar voor allereerst zwarte of Arabische Mohamed handelaren in Afrika, en vervolgens van talmoed joodse handelaren uit de VS, het VK, FR, en nog andere landen, waaronder al of niet joodse NL investeerders.

   Het centrum van de Amerikaanse handel was de Amerikaanse stad Atlanta, in het Zuiden, zo ver ik me herinner. Het staat vast dat de handel voorbehouden was aan talmoed joodse Amerikanen. Christelijke Amerikanen en kopers hielden zich afzijdig. Medio 19de eeuw kwam er verdragsmatig een eind aan, vooral voor de koloniën. In Engeland, 1833, in FR, 1848, in NL, 1860, in de VS, 1865. Maar in Arabisch Islamitisch Afrika ging de slavenhandel voort in een hogere versnelling. Zanzibar was het centrum.

   Zuid Europa, met name de Zuid-Franse zeekust, Spanje en Italië, hebben vreselijk geleden door de vele rooftochten, eeuwenlang, die honderdduizenden slachtoffers maakten, aan de kusten. Schattingen lopen op tot 2 miljoen. De zeeslag bij Lepanto (1571), onder aansturing van de Heilige Paus Pius V (+1572), vernietigde de grote Turkse vloot, en maakte een eind aan de Turkse zee heerschappij in de Middellandse Zee. Dit begunstigde de verdediging tegen de Arabische slaven rooftochten op de Europese kusten.

   De katholieke Kerk heeft de slavenhandel en het slavendom al vanaf de vroegste tijden veroordeeld, verzacht en waar mogelijk afgeschaft. In 1464, veroordeelde paus Pius II, de opgekomen Portugese activiteiten, met de strengste bewoordingen. Vele opvolgers volgden zijn voorbeeld in de navolgende eeuwen, maar de pauselijke invloed was toen afkalvend, door de Europese tweedeling katholiek/protestant. Pas begin 19de eeuw, na de verschrikkingen van de Franse Revolutie (1789), vond hij gehoor in de jaren 1830, en daarna.

   De bloeitijd van de katholieke Middeleeuwen kende geen slavendom in Europa. Pas na de Verlichte Middeleeuwen, met de grote Verduistering van de 18de Eeuw, stak het pleidooi voor het slavendom en de slavenhandel weer de kop op, bij monde van subversieve schrijvers als Voltaire (“écrasez l’infame”) en zijn maten Diderot en consorten. Zij zijn allen onder de meest afschuwelijke omstandigheden gestorven, hardvochtig bewaakt door hun vrijmetselaar loge .:. broeders.
   Het was niet alleen de tijd van opbloei van de slavenhandel.

   Na de rampzalige Reformatie (16de eeuw), startten ook weer de heksen verbrandingen, vooral door toedoen van protestanten, die in geestelijk en politiek opzicht, de macht in Noord Europa hadden overgenomen. Die verbrandingen werden de katholieken in de schoenen geschoven.

   Iedere ketterij brengt zijn eigen duivels voort, de 20ste eeuwse atheïsten zijn de ergsten als we kennis nemen van de misdaden van het atheïstische communisme van Stalin, het atheïstische nazisme van Hitler, of het atheïstische liberalisme van Roosevelt en Churchill. Deze laatste twee startten WO II. De eerste drie zijn allen door geweld omgekomen.

   Waar roemt U op, dwaze Tom ?? Of bent U enkel hier om cynisme te spuien.
   U zou van dit voortreffelijke katholieke Forum, moeten verdwijnen.
   Besef, vòòr het te laat is, dat “buiten de katholieke Kerk van altijd, geen heil te vinden is”.
   (St. Cyprien, en Paus Eugenius, 1438-1444)

   1. Beste Jules
    Als schrijver van geschiedkundige boeken moet ik zeggen dat u toch op zijn minst ‘eigenaardige’ historische feiten hier wereldkundig maakt.
    Kan u ook enige bronnen meegeven? En kom niet af met ‘ik hanteer enkel Katholieke-weet-ik-veel-bronnen.
    De trans-Atlantische slavenhandel was de handel in slaven uit Afrika naar Amerika, bedreven door Europeanen. Het was de middenpassage van de driehoekshandel en speelde zich af tussen 1525 en 1867, waarbij het hoogtepunt lag in de achttiende eeuw en de eerste helft van de negentiende eeuw. Naar schatting zijn 12 miljoen slaven vervoerd.
    Zelf tot in het jaar 1866 schreef paus Pius IX. :
    ‘De slavernij zelf is, naar haar wezen, geheel niet strijdig met de natuurwet en de goddelijke wet, en er kunnen verschillende rechtmatige titels zijn voor slavernij en hiernaar verwijzen door ons goedgekeurde theologen en commentatoren van de heilige canons. Het druist niet in tegen de natuurwet of de goddelijke wet dat men een slaaf verkoopt, koopt, ruilt of wegschenkt.’
    In 1873 verwees deze paus naar de ‘vloek van Cham’, een van de belangrijkste racistische legitimaties voor het tot slaaf maken van Afrikanen. Cham, een van de zonen van Noach, was door zijn vader vervloekt en Afrikanen worden via allerlei twijfelachtige redenaties gezien als nakomelingen van Cham.
    Zie verder op
    https://www.lucepedia.nl/dossieritem/slavernij/de-kerk-en-slavernij

    Voltaire en Diderot hier wegzetten als pleiters voor slavendom?? Erg.
    Voltaire heeft de slavenhandel met klem veroordeeld. Zijn bekendste tekst in dit verband is de aanklacht wegens verminking van de Surinaamse slaaf in Candide, maar het oeuvre van de auteur bevat ook tal van andere interessante passages. In zijn Commentaire sur l’Esprit des lois (1777), feliciteert hij Montesquieu ermee dat hij de schandvlek, die deze verfoeilijke praktijk is, heeft aangeklaagd. Voltaire toonde zich ook enthousiast over de bevrijding van de slaven door het Genootschap der Vrienden (Quakers) van Pennsylvania in 1769
    https://nl.wikipedia.org/wiki/Voltaire

    Diderot die tot de radicale verlichting behoorde meer bepaald tot het abolitionisme (zich tegen slavernij kerende) Onder invloed van de Verlichting en het idee van de rechten van de mens breidde die beweging zich ook verder uit.
    https://historiek.net/abolitionisme-betekenis-geschiedenis/83658/

    Over jouw 20ste -eeuwse “misdadige atheïsten”. Hitler en Stalin
    Allereerst atheïsme is geen doctrine, je kunt niet zeggen ‘het atheïsme heeft iets veroorzaakt’ want het atheïsme is geen leer en geen groep, evenmin als diegenen die niet in waarzegkaarten geloven, een groep vormen.
    Wat Hitler betreft die was niet atheïstisch, hij had het zelfs geregeld over ‘die Vorsehung’, waarbij iedereen wist dat hij een soort god bedoelde en in artikel 24 van het programma van de NSDAP stond dat de partij opkwam voor een positief Christendom. De soldaten van de Whermacht droegen koppelriemen met de tekst ‘Gott mit uns’. Sterker nog zowat alle katholiek bisschoppen en protestante leiders spoorden de Duitsers aan om Hitler in zijn oorlogen te steunen
    Nog veel meer over de rol van Pius XII, de gelovige Hitler en zelfs foto’s op:

    https://www.freethinker.nl/artikelen/daniel-goldhagen-een-morele-afrekening
    https://www.freethinker.nl/artikelen/hitler-was-geen-athe%C3%AFst-deel-1
    https://www.freethinker.nl/artikelen/hitler-was-geen-athe%C3%AFst-deel-2

    Wat het communisme betreft, en dan vooral onder Stalin, dat was in de eerste plaats een totalitaire doctrine die beweerde een heilstaat te creëren met een dogmatisch leerstelsel. Dat was het Marxisme-Leninisme, waarbij alle macht in handen lag van de CCP, dat beheerst werd door de dictator Stalin. Er waren dus wel atheïsten in de Sovjet-Unie maar de misdaden zijn niet gebeurd in naam van het atheïsme, maar in naam van een totalitaire theorie.
    In China heb je hetzelfde gehad met Mao en dat geldt ook voor Pol Pot en zijn Rode Khmers.

    De misdaden van de katholieke Kerk zijn van die Kerk zelf. De slavernij werd door die gezagdragers van de Kerk eeuw na eeuw goedgekeurd en slavenhouders baseerden zich op de Bijbelse uitspraken.

    Tenslotte:
    U mag mij gerust een dwaas noemen, maar de titel van de meeste dwaze geschiedkundige bewering : nl dat “Roosevelt en Churchill WOII startten en daarom in dezelfde lijn mogen geklasseerd worden als misdadigers à la Hitler en Stalin”…die mag u alvast op uw naam noteren.
    En in tegenstelling met wat u mij wenst, (verdwijnen van dit forum), wens ik dat u wel op dit forum blijft, zodat elke uitgeverij vooraf goed beseft met welk een negationistisch figuur ze te doen hebben.

   2. Beste Jules

    Als schrijver van geschiedkundige boeken moet ik zeggen dat u toch op zijn minst ‘eigenaardige’ historische feiten hier wereldkundig maakt.
    Kan u ook enige bronnen meegeven? En kom niet af met ‘ik hanteer enkel Katholieke-weet-ik-veel-bronnen.

    De trans-Atlantische slavenhandel was de handel in slaven uit Afrika naar Amerika, bedreven door Europeanen. Het was de middenpassage van de driehoekshandel en speelde zich af tussen 1525 en 1867, waarbij het hoogtepunt lag in de achttiende eeuw en de eerste helft van de negentiende eeuw. Naar schatting zijn 12 miljoen slaven vervoerd.
    Zelf tot in het jaar 1866 schreef paus Pius IX. :
    ‘De slavernij zelf is, naar haar wezen, geheel niet strijdig met de natuurwet en de goddelijke wet, en er kunnen verschillende rechtmatige titels zijn voor slavernij en hiernaar verwijzen door ons goedgekeurde theologen en commentatoren van de heilige canons. Het druist niet in tegen de natuurwet of de goddelijke wet dat men een slaaf verkoopt, koopt, ruilt of wegschenkt.’
    In 1873 verwees deze paus naar de ‘vloek van Cham’, een van de belangrijkste racistische legitimaties voor het tot slaaf maken van Afrikanen. Cham, een van de zonen van Noach, was door zijn vader vervloekt en Afrikanen worden via allerlei twijfelachtige redenaties gezien als nakomelingen van Cham.
    Zie verder op
    https://www.lucepedia.nl/dossieritem/slavernij/de-kerk-en-slavernij

    Voltaire en Diderot hier wegzetten als pleiters voor slavendom??
    Voltaire heeft de slavenhandel met klem veroordeeld. Zijn bekendste tekst in dit verband is de aanklacht wegens verminking van de Surinaamse slaaf in Candide, maar het oeuvre van de auteur bevat ook tal van andere interessante passages. In zijn Commentaire sur l’Esprit des lois (1777), feliciteert hij Montesquieu ermee dat hij de schandvlek, die deze verfoeilijke praktijk is, heeft aangeklaagd. Voltaire toonde zich ook enthousiast over de bevrijding van de slaven door het Genootschap der Vrienden (Quakers) van Pennsylvania in 1769
    https://nl.wikipedia.org/wiki/Voltaire

    Diderot die tot de radicale verlichting behoorde meer bepaald tot het abolitionisme (zich tegen slavernij keren) Onder invloed van de Verlichting en het idee van de rechten van de mens breidde die beweging zich ook verder uit.
    https://historiek.net/abolitionisme-betekenis-geschiedenis/83658/

    Over jouw 20ste -eeuwse “misdadige atheïsten”. Hitler en Stalin
    Allereerst atheïsme is geen doctrine, je kunt niet zeggen ‘het atheïsme heeft iets veroorzaakt’ want het atheïsme is geen leer en geen groep, evenmin als diegenen die niet in tarotkaarten geloven, een groep vormen.
    Wat Hitler betreft die was niet atheïstisch, hij had het zelfs geregeld over ‘die Vorsehung’, waarbij iedereen wist dat hij een soort god bedoelde en in artikel 24 van het programma van de NSDAP stond dat de partij opkwam voor een positief Christendom. De soldaten van de Whermacht droegen koppelriemen met de tekst ‘Gott mit uns’. Sterker nog zowat alle katholiek bisschoppen en protestande leiders spoorden de Duitsers aan om Hitler in zijn oorlogen te steunen

    Nog veel meer over de rol van Pius XII, de gelovige Hitler en zelfs foto’s op:

    https://www.freethinker.nl/artikelen/daniel-goldhagen-een-morele-afrekening
    https://www.freethinker.nl/artikelen/hitler-was-geen-athe%C3%AFst-deel-1
    https://www.freethinker.nl/artikelen/hitler-was-geen-athe%C3%AFst-deel-2

    Wat het communisme betreft, en dan vooral onder Stalin, dat was in de eerste plaats een totalitaire doctrine die beweerde een heilstaat te creëren met een dogmatisch leerstelsel. Dat was het Marxisme-Leninisme, waarbij alle macht in handen lag van de CCP, dat beheerst werd door de dictator Stalin. Er waren dus wel atheïsten in de Sovjet-Unie maar de misdaden zijn niet gebeurd in naam van het atheïsme, maar in naam van een totalitaire theorie.
    In China heb je hetzelfde gehad met Mao en dat geldt ook voor Pol Pot en zijn Rode Khmers.

    De misdaden van de katholieke Kerk zijn van die Kerk zelf. De slavernij werd door die gezagdragers van de Kerk eeuw na eeuw goedgekeurd en slavenhouders baseerden zich op de Bijbelse uitspraken.

    Tenslotte:
    U mag mij gerust een dwaas noemen, maar de titel van de meeste dwaze geschiedkundige bewering : nl dat “Roosevelt en Churchill WOII startten en daarom in dezelfde lijn mogen geklasseerd worden als misdadigers à la Hitler en Stalin”…die mag u alvast op uw naam noteren.

    En in tegenstelling met wat u mij wenst, (verdwijnen van dit forum), wens ik dat u wel op dit forum blijft, zodat elke uitgeverij vooraf goed beseft met welk een negationistisch figuur ze te doen hebben.

    1. Ongelovige Tom,

     Een eerste reactie: met “negationisme” wordt in de media volgens mij “Holocaust-ontkenning” bedoeld. Ik lees Van Rooyen op dit forum al jaren, maar ik heb hem nog nooit de Holocaust zien ontkennen.

     Groetend, Richard

     1. Beste Richard,
      voor zover ik de definitie begrijp, gaat het om ontkennen of extreem minimaliseren van in het algemeen aanvaarde historische gebeurtenissen.
      Een bekend voorbeeld is inderdaad de Holocaust, maar daar heb ik het hier niet over.
      Ik wil enkel maar wijzen op de manier om geschiedenis zo voor te stellen dat het ‘in je plaatje past’, terwijl de geschiedenisboeken dit anders vertellen.

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Negationisme

  3. Tom,
   Maarten van Rossem is van hetzelfde kaliber als erg veel linkse en “rechtse” politici. Repressie als middel tegen diepgelovige mensen, die de natuurlijke orde zoals God die geschapen heeft, willen behouden en behoeden én tegen alle conservatieve andersdenkenden, die het elan van het mainstream denken en de “vooruitgang” tegenwerken.
   Die man probeert op een grappige manier zijn stellingen te verkondigen maar valt helaas door de mand met zijn fanatieke expliciete ondertoon, zijn onverdraagzaamheid.
   Moet hij de jeugd inspireren? Het was bij momenten eerder andersom.
   Graag iets met meer overtuigingskracht. Ik sta er echt voor open.
   Met zulke dingen spreekt u tegen uw eigen winkel.

   1. Dat hij niet zo een hoge pet op heeft over religies, zeker waar.

    Ik zou daarentegen al wat u hier lanceert en beweert eens willen voorleggen aan die 12 jongeren.
    Uw ‘inspiratie ‘ en overtuiging dat we leven in een dictatoriaal totalitair regime, die mensen wilt ziek maken, doden…die al onze vrijheden wilt ontnemen.
    ja An met die stellingname gaat u hen zéker overtuigen.

    1. Dag Ongelooflijk Tom,

     Ik doe me de moeite om naar dat filmpje te kijken en moet geen enkele moeite doen om het extremisme, frustratie en onverdraagzaamheid bij Maarten van Rossem te zien. Ze zijn zo urgent dat hij ze echt niet kan verstoppen. En vervolgens krijg ik daar geen reactie op. Tom doet weer alsof zijn neus bloed.

     En precies hetzelfde doe je met de uitspraken van tal van politici die ik je voorlegde:
     De Croo: “Dit is de pandemie van de ongevaccineerden” + de bewezen en gefactcheckte leugens ivm met besmettelijkheid
     Rousseau: “Vrijheid ongevaccineerde minderheid moet beperkt­ worden”
     “Zonder vaccinatie­bewijs kom je nergens meer binnen, met een vaccinatie­be­wijs overal”
     “Ze zouden niet meer binnen mogen in restaurants, cafés, dancings, bioscopen, theaters, concertzalen, sportclubs en winkels”
     “de “goeden” mogen beloond worden”
     + angstvallige voorstander van de CST
     Vandenbroucke spreekt precies in dezelfde zin
     Macron: On va les emmerder jusqu’à la fin
     Draghi: The unvaccinated are not part of our society
     Edstadler: Mit der Einführung der Impfpflicht ist es eigentlich rechtswidrig, in Österreich zu wohnen und nicht geimpft zu sein.
     Eine Kündigung bei ungeïmpfte sei sehr warscheinlich möglich.

     En zo kunnen we nog een hele namiddag doorgaan met uitspraken van politici die onmiskenbaar bewijzen dat de ongevaccineerden letterlijk vervolgd worden.
     En ongelooflijke Tom weigerde reeds meerdere malen om deze uitspraken af te keuren waardoor hij zichzelf aansluit bij deze verwerpelijke praktijken waar geen woorden voor zijn.
     Hoe noemen ze dat: iemand met zijn neus in zijn … duwen en nog wil hij het niet ruiken.
     Jij bent echt kwaadaardig Tom. Jij bent ongetwijfeld een van die politici of naaste medewerkers.
     De schaamte ver voorbij.

     1. @An
      Ik sluit mij 100% aan bij Uw reactie van 21 februari 2022 om 14:48 uur.
      Nu weet ik hoe joden zich tijdens WOII voelden: als Unmensch.

     2. Beste An
      Dank om naar dat filmpje te kijken.
      Bedoeling is om het te hebben over Van Rossem zijn stellingnames in het kader van ‘vrijheid’ en tot waar kan die gaan, vrijheid vs geloof vs seksualiteit, de inhoudelijk reactie vd jongeren enz…

      Mag ik weer helaas een zoveelste bokkensprong (afleiding?) zien in je antwoord hierboven.
      Want WAT de man zegt, géén woord, erger nog ik moet mij nu plots gaan verdedigen over HOE hij zijn betoog houdt?
      En als ik daar niet op reageer dan “doe ik maar dat mijn neus bloedt?”
      Ik probeer vriendelijk te blijven: maar speel je een spelletje of wat…?

      Idem met je lange lijst met die uitspraken van politici… “ik ‘weiger’ daar uitspraken over te doen?”
      Beste dame, ik heb eerlijk gezegd niet door dat in een debat over jouw uitspraken en beweringen, ik me ook hier plots moet verdedigen over die uitspraken van beleidsmensen?
      Maar geen probleem hoor en graag zelfs, als je toch expliciet mijn menig daar over wilt.
      Met die uitspraken willen ze alvast hun genomen beslissingen ‘laat je vaccineren’ verdedigen; maar persoonlijk denk ik dat ze bij een groot deel van de ‘anti-vaxers ‘ het omgekeerde bereiken.
      Daardoor is in het debat de vaccinatieplicht mogelijk een trapje lager gezet en blijft men proberen om met ‘dialoog’ alsnog de mensen te overtuigen ipv te verplichten.
      Ik zou nog meer inzetten op overtuiging en bewijs en luisterbereidheid e deelname aan publiek debat; maar achteraf altijd makkelijk en ik realiseer met dat bepaalde mensen nooit zullen overtuigd geraken. Maar dan is dat ook zo gekend en tot waar moet je in dialoog blijven gaan, …soms is niet beslissen achteruit gaan, maar dat geldt ook voor wel beslissen maar dan kan de democratie bijsturen, toch? (zie Van Rossem)
      De vaccinatieplicht in de zorg is een debat apart. Daar heb ik al eens op geantwoord.

      Voldoende zo?
      Ben ik nu niet meer ‘kwaadaardig’?

      Ik hoop het,
      en dan nu graag ook jou antwoorden op mijn 5 vragen, onder het topic ‘Het onaantastbaar recht van leven als vrije mensen 19/02”
      die 5 vragen op mijn reactie van 21/02/2022 om 12:00
      Want we hadden het vooral over JOUW uitspraken en beweringen, remember.

      1. Beste Tom,
       Als je weigert om de reeks van kwaadaardige, totalitaire uitspraken te veroordelen dan veroordeel je je zelf. Je bekent je jezelf als medestander van al die politici die tweedracht, ja haat zaaien. Ja, jij bent zelf een haatzaaier.
       Dat is nogal duidelijk. De schaamte ver voorbij.
       En ik ben overtuigd dat het grootste deel van de bezoekers van dit forum hetzelfde zullen denken.
       Ik ben steeds bereid om mijn uiterste best te doen om het gesprek met andersdenkenden gaande te houden. Maar In ieder geval: voor mij was dit de grens en die ben je overgegaan.
       En dus eindigt ons gesprek hier.

       1. Ah Neen An, mijn antwoord hierboven over die politici, is geen haatzaaierij, dat leest ieder normaal denkend mens dondersgoed en ik denk zelfs jij ook.
        Het is niet meer dan je laatste afleidingsmanoeuvre, want je kiest voor de vlucht vooruit, …deur snel toe , wegwezen, het wordt warm.
        En ja natuurlijk ga je hier nog in club gelijkgestemden vinden, maar tis zoals Frank me vooraf waarschuwde:
        Echte antwoorden, krijg je hier inderdaad zelden, een scheldtirade en verwijten daarentegen…des te meer.
        Dank alvast om met je antwoord Frank gelijk te geven. Wel jammer.

 3. Vrij zijn we van geboorte. Wie anders zegt heeft wat van je nodig. Mensen die zogenaamde wetten maken om die vrijheid vast te leggen spelen dubbel spel. Vrijheid IS namelijk, die hoef je niet vast te leggen. Onvrijheid is pervers.
  Dus die hele VN kan wat mij betreft liever gaan boeren, dan doen ze wat nuttigs. “Leiders” zijn helemaal geen leiders. Ze denken met makkelijk werk veel geld te maken. Ze zijn eerder gemakzuchtig dan nodig, lijkt mij, opgedrongen als lastige steekvliegen.

  1. @ Raphaël,

   God schept vrije mensen.
   Dus heeft iedereen vrijheid van denken,
   tenzij je rekening houdt met je naasten want dan kun je niet altijd zeggen wat je wil,
   en daarom ook al veel minder vrijheid van handelen.

   Is vrijheid betrekkelijk?

   1 Korintiërs 10:29
   “Waarom toch zou mijn vrijheid op zich zelf genomen
   afgemeten worden naar het geweten van een ander?”
   . . . ( en niet naar Christus ? )

   Dus stemmen we ons af op Christus.
   Dus in Christus vinden we een nieuwe vrijheid,
   rekening houdende met God’s Tien Wetten, en met de vijf wetten van de Kerk.

   Vrijheid betekent dat we niet in het wilde weg doen wat onze verlangens en begeerten ons ingeven,
   want dan worden we slaven van onze verlangens en van de duivels die daar op inpikken.

   In alle tijden treden er steeds weer dictatortjes op . . . omdat de grote massa verwend werd door te veel weelde en daardoor goddeloos werd.

   Bijgevolg staat de hele aarde voor de zoveelste keer een grote zuivering te wachten!
   Bijgevolg zal onze vrijheid tijdelijk drastisch worden beperkt.
   Bijgevolg stemmen we ons af op Christus.

   1. Inderdaad, Eric-b-l,
    Vrijheid ontstaat juist als wij vrij zijn van de wil van wat de Oosterlingen ‘Ego’ noemen. Ons ego (onze ‘ik’, het masker ‘persona’, valse ik) is in plaats van onze dienaar, als we niet oppassen, onze meester. En laat die zogenaamde meester nu opgehemeld worden in deze tijd. Zo ook de angst voor een griep. Dat is het ego. Een, volgens mij, vals beeld (idool) wordt de mensen wijs gemaakt door de televisie (witchcraft, tovenarij, hekserij) en films, boeken, radio, lesmateriaal, enzovoorts. En dan wordt men dus geknecht aan zichzelf, ‘verzorgd’ door de zich ‘meesters’ wanend van deze aarde. Dus het ego wordt gevoerd en verleid door anderen. Zo zie ik ‘het nu’ een beetje. Daarom zie ik de wereld in een geestelijke strijd verkeren.

    De enige manier om niet besmet te worden met al die hersenspoeling, is er gewoonweg geen aandacht aan geven. Zonder al die media (propaganda) zou de wereld er stukken gezelliger uitzien.

    Wist je dat men Iran ‘veroverd’ zou hebben van de Sjah, simpelweg door de mensen de grootste roddels over de man voor te houden? Men maakte de mensen bang voor de man. Tja. Angst is een machtig wapen. De diepste emoties van de mens zijn te manipuleren, zegt de wetenschap.

    1. Moet ik niet de tv vergeten: Via de televisie ging dat, dat roddelen en bang maken. Dat vertelde een Iraanse mevrouw tijdens een interview tenminste.

    2. @ Raphaël,
     zoals me in Jesaja uitgebreid kan zien laat God een vreemd volk of dictator verschijnen en zoals ook nu weer blijkt is het goddeloos geworden volk daar niet op voorbereid. De huidige media in de USA tonen duidelijk aan dat ondanks iedereen kan zien dat de ‘democratische’ leiders alle wetten overtreden deze vijanden van de waarheid toch gedurende vastgestelde tijd hun vuil werk zullen uitvoeren.

 4. Hypoliet

  Je zou zo een Bijbeltekst als die van Paulus eigenlijk nooit los moeten zetten. Het is een stukje uit een brief waarin een en ander wordt verteld over hoe de mensen zich volgens Paulus dienen te gedragen.
  Zo zegt hij bijvoorbeeld ook dat de mensen thuis moeten eten en dus niet hongerig naar de mis moeten komen, want dat is ongepast. En zo zegt hij dat een man geen lang haar zou mogen dragen en een vrouw weer juist wel. En dat, nou ja, lees zelf maar. Maar het was wel een baas, die Paulus. Die regelde het allemaal wel.

  1. ??? En Jezus ondertussen wel overal met lang mooi blond hippie-haar afgebeeld? Die Paulus zal blij zijn. En wij mochten vroeger niet ’ter communie’ als we niet ‘nuchter’ waren. Voor de vrouwen en kinderen was dat: niet gegeten hebben sedert minsten één of drie uur geleden, ik ben het even kwijt, en voor de mannen: niet zat. Behalve voor de pastoor, want die moest tijdens de dienst toch ook nog wat drinken. En voor iedereen weer gilt dat ik spot: al die teksten en reglementen bestaan of bestonden hé, ik heb die niet uitgevonden.

  2. @Raphaël,
   een geschiedkundige ben ik niet, maar ik meen gelezen te hebben dat de Romeinen nogal trots op zichzelf waren en als heersers van de toen bekende wereld ook hun best deden om hun uiterlijk goed te verzorgen en geurige zalven en olie gebruikten. Het schijnt dat keizer Augustus een bepaalde stijl kort geknipt haar droeg en dat de hogere standen die stijl volgden. Petrus en Paulus stierven beiden in Rome als martelaar, waarschijnlijk omdat zij meestal in die grote stad vertoefden en dus spreekt het vanzelf dat hun leerlingen werd aangeraden niet op te vallen als on-Romeins zoals de ‘wilde’ stammen buiten Italië. Missionarissen passen zich immers ook zoveel mogelijk aan bij de stijl van het land waarin zij vertoeven, en indien de stijl van de inboorlingen te primitief is kan een missionaris niet anders dan fatsoenlijke kleding aan te raden.

   Sedert pakweg 1968 zijn wij terug aan het verwilderen, ik liet indertijd ook haar en baard groeien want ik leefde meer dan een jaar in een protestantse hippie-commune in Amsterdam dat geleid werd door een Amerikaanse dominee van Joodse afkomst en van wie het me achteraf duidelijk werd dat hij met occulte praktijken bezig was. Dat bleek vooral uit de talrijke brieven die hij voortdurend schreef aan alle commune-huizen in toen meer dan honderdveertig landen (1976). Heden bezit ik deze brieven nog en het is werkelijk schokkend wanneer ik ze nog eens doorblader. Van al die communes is nog slechts de tanende Family International overgebleven, erg socialistisch, al moet het gezegd dat zij goed voorbereid zijn op de komst van de grote werelddictator omdat zij de bijbel bestuderen. Daar zouden volgens mij de gemoderniseerde en verwaterde katholieken die min of meer ‘paus’ Franciscus volgen nog veel van kunnen leren.

   Indien er werkelijk een Groot Katholiek Leider zal opstaan die de RKK volledig zal herstellen dan vraag ik me af wat hij met al de resterende protestantse groepen gaat doen?

   Het weze ook duidelijk dat Paulus door Jezus zelf werd gekozen en dat hij dus een prima leider was, en dat hij als een der voornaamste heiligen nog steeds een der Geestelijke leiders is! Dit wordt nauwelijks of geheel niet ingeschat door goddelozen! Als ze toch eens wilden begrijpen dat de Traditionele RKK niet kan vernietigd worden.

  3. Raphaël,

   In de Latijnse tekst wordt het woord “nutriat” gebruikt, dus er wordt letterlijk gesproken over het haar voeden; dat gaat in mijn oordeel niet over de lengte van het haar maar over overdreven verzorging omtrent het haar; dat is vrouwelijk gedrag en is dus een schande voor een man maar eerbaar voor een vrouw. Mannen mogen niet verwijfd zijn.

   Nazireeërs bij de Israëlieten mochten hun haar zelfs niet korter snijden zolang hun gelofte duurde, dus Sint Paulus kan in mijn oordeel niet lange haarlengte bedoelen met zijn woorden.

   Wat thuis eten betreft: De woorden van Paulus die u in gedachten heeft betroffen de agape-maaltijden voor het bijwonen van de Misliturgie; het ging om broederlijke maaltijden die de christelijke broederlijkheid moesten uitdrukken (het vasten voor het ontvangen van de H. Communie was toen in die vroege tijden nog niet in gebruik; dat werd later geïntroduceerd om de eerbied voor het Allerheiligst Sacrament te bevorderen). Wat er door Paulus veroordeeld werd was het vernederen van de armen die niks hadden om te eten terwijl men dan zelf de maag zat te vullen. Het was dus de bedoeling dat er gedeeld werd met degenen die niks hadden, en voor de honger moesten de meer welgestelden thuis eten, want daar dienden de agape-maaltijden niet voor.

   1. Omtrent verwijfdheid wil ik nog toevoegen:

    In de vroege tijd sinds de Hemelvaart droegen alle of bijna alle christenen baarden; heidenen scheerden hun baarden af met de bedoeling er jonger uit te zien; dergelijke ijdelheid bij mannen was abominabel in de ogen van christenen. Nu heeft zich scheren die connotatie uiteraard niet, maar toen wel.

    Dat de christenen baarden droegen was ook omdat de Profeten, Apostelen en Christus Zelf baarden droegen, en het was ook overgenomen van de Hebreeuwse cultuur, waar het dragen van een baard ook een algemeen gebruik was.

   2. Correctie: Overdreven zorg voor het haar is voor de vrouw uiteraard ook niet goed, maar het is eerbaar voor vrouwen om een meer bijzondere zorg voor hun haar te hebben die mannen niet behoren te hebben omdat het haar dat de vrouw als een sluier draagt het patriarchaal gezag uitdrukt waaronder zij volgens de door God gewilde natuurorde staat. Het gelaat van de man moet echter de glorie van God afstralen, en daarom draagt de man geen bijzondere zorg voor zijn haar; het is belachelijk voor een man om zijn haar met allerlei mengsels in te smeren en na ieder kwartier met een kam erdoor te gaan.

    1. Paulus schrijft in I Korinte 11 gewoon over haar als versiering.
     In vers 14 staat κομα en dat duidt op haarlokken of lang haar. Theudmer heeft dus zeker gelijk dat het gaat om een zekere fatterigheid. In vers 15 zegt St. Paulus dat het haar voor de vrouw als een “sluier” is, wat meer wijst op de lengte van het haar. Het is de bedoeling dat zij het haar opbindt tijdens de Mis. Van een mantilla is dus geen sprake. In vers 5 staat zelfs dat een vrouw zonder zo’n “deksel” is als een kaalgeschorene. Kunnen sommige vrouwen (ook) bij de Traditie in hun (broek)zak steken.

     1. Ik ben het er niet mee eens dat Sint Paulus het, waar hij over biddende vrouwen spreekt, niet over hoofdbedekking zoals mantilla’s zou hebben; hoe ik het lees is dat dergelijke hoofdbedekking voor vrouwen dezelfde significatie heeft als haar haardracht en dat ongesluierd bidden voor hen gelijkstaat aan zich kaalscheren. De dochters van Israël sluierden zich wanneer zij in de Tempel gingen bidden, en de christelijke vrouwen in de oudheid deden hetzelfde wanneer zij de heilige misriten bijwoonden.

   3. Theudmer,

    Maar betekent het woord ‘comam’ niet lang haar?
    ” 14Nec ipsa natura docet vos quod vir quidem, si comam nutriat, ignominia est illi;” vertaling volgens KatholiekeBijbel.nl: 14Leert de natuur zelf u niet, dat het voor een man een oneer is het haar lang te dragen,
    Volgens mijn vertaalmachine betekent comam lang haar en nutria inderdaad voeden.
    Trouwens, de brieven van Paulus zijn toch oorspronkelijk in het Grieks geschreven? Ik kan niet zo gauw het Grieks vinden, maar μακριά μαλλιά betekent lang haar. (Als dat er dus zou staan.)

    Trouwens, waar leert de natuur ons dat eigenlijk? Wat zou Paulus daarmee bedoelen? Als het niet natuurlijk zou zijn, dan zouden we toch immers geen lang haar krijgen? (Ja, de nagels groeien ook steeds door, dat wel. Dat is ook wat raadselachtig voor mij. Alhoewel… ze slijten door gebruik, dat wel) En haren, zouden die ook slijten?

    1. Het Latijns woord “coma” betekent gewoon hoofdhaar en zegt op zich niets over lang haar. Gezien hetgeen ik vermeld heb omtrent nazireeërsgeloften kan St. Paulus geen lang haar bedoeld hebben; in hoofdstuk 21 van de Handelingen der Apostelen worden trouwens vier mannen met een nazireeërsgelofte vermeld.

 5. Vrijheid:

  Geschiedenis herhaalt zich in Oekraïne:
  De VS zoekt bewust oorlog met Rusland. Nu wil Oekraïne bij Europa horen.
  Wat nu aan de hand is in Oekraïne, was in oktober van het jaar 1960 ook andersom aan de hand:
  Toen wilde Cuba (dat tegen de grens van de VS ligt) bij Rusland horen. Hoe reageerde Amerika:
  Amerika (onder leiding van president Kennedy) dreigde met een kernoorlog(!) en stuurde kernonderzeeërs naar Cuba.

  Nu wil Oekraïne bij Europa horen. Hoe reageert Rusland:
  Véél rustiger dan Amerika: Rusland stuurt (zónder dreiging met kernwapens) troepen met tanks naar de Oekraïne.

  1. Inzake de dreigende oorlog Rusland met de VS (en dus een dreigende wereldoorlog):
   Ik weet nog, dat mijn moeder naderhand zei:
   Wij waren allang blij als wij jullie weer terugzagen als jullie van school terugkwamen.

  2. Kom op Derks. Rusland is hier de aanvaller. Over de gronden zou je nog kunnen twisten.

   De cubacrisis bestond niet zozeer of Cuba tot Rusland wilde behoren maar wel de stationering van kernwapens op Cuba. DAAR ging het over Derks. Cuba hoorde al bij Rusland.

   De Oekraine heeft een democratisch gekozen regering. In stand gekomen door zeer schone/eerlijke verkiezingen. In tegenstelling tot wat in buurland Rusland gebeurd. Of bij de noordelijke buur.

   1. @juuls,
    Blijkbaar weet U álles beter, zelfs dié zaken die Uzelf NIÉT hebt meegemaakt.
    Ik weet van de crisis van Cuba – VS, omdat ik het WÉL zelf heb beleefd (hoewel ik toen nog jong was, beleefde ik die periode zeer welbewust).

    1. Klopt ik weet een hele hoop zaak beter dan jij Derks. Dat is een feit.
     Bij de Cubacrisis ging het om de stationering van Russische kernwapens op Cuba.
     De wereld op de rand van een 3e wereldoorlog die vrijwel zeker met kernwapens bevochten had geworden.

    2. @juuls,
     Mijn vader woonde tijdens WOII letterlijk aan het front.
     Tijdens ‘voedseltochten’ (zoek dit op via internet) kwam hij in de hongerwinter terecht.

     Ik heb mijn vader letterlijk(!) zien kruipen over de grond van de pijn.
     Ik heb dus met éigen ogen gezien wat oorlog doet met ’n mens.
     Waarschijnlijk is dát de reden, waarom ik mij die Cuba-crisis nog vóór mij zie.
     En waarschijnlijk is dát de reden, waarom ik mijn kinderen vanaf pakweg het jaar 1990 (toen er onderhandelingen waren om de EU bijeen te brengen) heb bijgebracht, dat zij hoogstwaarschijnlijk oorlog zullen meemaken.

     @juuls, ik ben écht van ’n oudere generatie dan U.

  3. P. Derks. Bekijk je eens deze video door Sahra Wagenknecht, is 1,5 miljoen keer bekeken! Misschien kan dat nog enige verduidelijking brengen. Volgens mij een heel evenwichtige analyse. Dat begrijp je al uit een van haar uitspraken: “De toekomst van Europa is niet tegen maar met Rusland”.
   Er zijn nog politici, weinig maar er zijn er nog, die geen oorlogstaal maar verzoeningstaal spreken.
   Versta je Duits? Want de vertaalde ondertiteling is slecht.
   https://www.youtube.com/watch?v=WCwx94TOGPQ

   1. @An,
    Bedankt voor dat filmp(je).
    De clou: de VS wilden geen samenwerking van De EU met Rusland, doch hebben onder aanvoering van de VS systematisch(!) Rusland uit de samenwerking EU-Rusland gestoten.
    Dit is ook preciés, hoe IK het mij herinner.
    (Weet: dat ik vroeger een bijna fotografisch geheugen.)

    1. correctie laatse zin van mijn reactie naar @An op 22 februari 2022 om 16:36 uur:
     (Weet: ik had vroeger een bijna fotografisch geheugen.)

  4. Ten tijde van de val van de Berlijnse muur was door de VS aan de toenmalige president van de Sovjetunie Gorbatsjov beloofd dat de NAVO niet zou uitgebreid worden. Wat is er ondertussen gebeurd? Het Westen heeft deze belofte brutaal met de voeten getreden. Het ene na het andere ex-Oostblokland is toegetreden tot de NAVO. Daardoor is de kwetsbaarheid van Rusland danig ernstig geworden. En nu willen ze een land dat altijd innig verbonden was met Rusland qua taal en cultuur ook nog eens binnenrijven! Je kan natuurlijk niet blijven de gek houden met een grootmacht.
   Putin heeft gisteren een openbare vergadering met zijn stafleden gehad waar hun standpunt heel gedetailleerd en eerlijk is besproken. Vandaag een persconferentie waar weerom heel gedetailleerd op vragen is geantwoord door Putin. Je kunt de Russen moeilijk van heimelijkheid of slechte wil beschuldigen. Het Westen daarentegen wel. Die doen alles achter de schermen en doen tijdens persconferenties en interviews nietszeggende statements: beschuldigen, onder druk zetten, dreigen, dreigen, dreigen. Een beetje zoals met de vaccinatie: totalitair, brutaal en vals

   1. Misschien eens eerst luisteren naar wat die Oekraïners ZELF willen? Ik heb toevallig vrienden in Polen en Litouwen. Vooral de oude generatie spreekt nog altijd met angst in de ogen over de terreur van het rode totalitaire regime…in tijden dat ze nog deel van die Russische dictatuur waren.
    Maar ik ken ondertussen uw overtuigend argument: die zijn allemaal geïndoctrineerd, en gemanipuleerd… inderdaad zoals met de vaccinaties hier.
    Misschien moeten we de Oekraïense burgers toch al wel waarschuwen dat het hier al even totalitair en dictatoriaal aan toe gaat, vermits ene de Croo en zijn bende de media, en de medici en heel de farma volledig in zijn greep heeft. Op straat moet je hier niet komen, de pers inschakelen is spelen met je leven…tis meteen oppakken en 5 jaar den bak in om wat te kaarten met Navaldy, als die het zolang volhoudt.

   2. @An, inzake Uw reactie van 22 februari 2022 om 20:18 uur:
    Prima verwoord. Ik zou U niet kunnen verbeteren.

    1. Ik wel natuurlijk 😉
     Misschien moeten we eerst aan de Oekraïners zelf eens vragen wat ze willen?
     Ik heb al 25 jaren vrienden in Litouwen en Polen. Vooral de oude generatie spreekt nog altijd met schrik in de ogen over hun dagelijks lijden onder het juk van het Russische angstregime.
     De persoonlijke horror verhalen die ik heb mogen aanhoren, hebben me pas goed doen beseffen wat leven in een democratie betekent.
     En denk je dat die jongere generaties van al die vroeger Oostbloklanden terug snakken naar die innige warme verbondenheid van ‘die goeie oude tijd’?

     Misschien beste Derks moet je samen met An een immigratie naar Rusland overwegen?
     Daar kan in -tegenstelling tot het totalitair brutaal en vals regime van de ‘bende politici hier – de MSM en ieder ontevreden burger tenminste vrijuit zijn ongenoegen uiten.
     Daar kunnen de wetenschappers en dokters, en politieke oppositieleden tenminste zonder druk hun mening kunnen vertellen.
     Russia: een modelstaat waar het democratisch gekozen volk tenminste haar corrupte, manipulerende leiders kan terechtwijzen; kortom een voorbeeld voor het decadente Westen.

    2. Nadat het ijzeren gordijn viel werden in de resten van de sovjetunie meteen overal met groot enthousiasme nieuwe kerken gebouwd. Dat is het sterke punt van Poetin, hij laat de godsdienst gedijen zonder het communisme af te schaffen en zo staat hij gebeiteld en krijgt hij de wind mee. Hij is pro forma een man van God, voor de schijn, maar toch! Men denkt er blijkbaar ook niet over na dat spoedig een groot werelddictator aan het handje van ‘paus’ Franciscus zijn intrede zal doen, een duister man die zichzelf als een god ziet en zich als zodanig zal laten gelden.

   3. @ An,
    in feite is het zo dat alle hogere politici en clerici slechts bestaan onder het duivelse toezicht van de vrijmetselarij. Ook Poetin is een ongelovige al geeft hij de schijn van een goed christen te zijn. Het duizenden jaren oude volk van God onderging in haar geschiedenis menigvuldige straffen wegens afvalligheid en ik denk dat we de hele aardse geschiedenis vanuit dat licht moeten bekijken. De media helpen ons daar niet bij, integendeel. Wie niet vast staat in het geloof wordt misleid en zal een zware straf moeten ondergaan, daar is geen afwijking voor mogelijk tenzij zich te bekeren. God laat toe dat vreemden en goddelozen tijdelijk alles en iedereen domineren. Wij moeten als gelovigen nederig op God gericht blijven zodat onze geestelijke toekomst gevrijwaard blijft. Deze hoofdlijn is in zich heel eenvoudig.

    1. Dag Eric,
     Ik heb ook al dikwijls zo gedacht: dat Putin ook maar een marionet is die uitvoert in opdracht va de vrijmetselarij. Anderzijds denkt ik dan: kan een vrijmetselaar zomaar een kruisteken maken? Putin houdt zich ver van alle vrijmetselaarssymboliek waarmee o.a. Macron, Merkel en Van der Leyen kwistig strooien.
     Misschien is Putin de absolute grootmeester in het schaakspel.
     John F. Kennedy werd op barbaarse wijze kapotgeschoten. Bij Donald Trump was deze barbarij niet meer nodig…
     Misschien is Putin iedereen te slim af. We kunnen niet in zijn hoofd kijken en ondanks de transhumanistische waanzin van Schwab zal dat ook in de toekomst niet lukken.
     Hij blijft altijd beheerst en is al altijd iedereen te slim af geweest.
     Er zijn veel mensen die van oordeel zijn dat een mondelinge overeenkomst geen waarde heeft. Dat is typisch voor goddelozen. Een woord is natuurlijk precies evenveel waard als een contract. Putin heeft de lijnen van dit akkoord van Minsk zelf bepaald toen hij nog hoopte dat er met het Westen te praten viel. Nadat ze zijn geduld bijna eindeloos op de proef te hebben gesteld heeft hij nu begrepen dat ze bedriegers zijn. Ze hebben hem uiteindelijk gedwongen te handelen. En toch…blijft hij meester van de situatie.
     Wordt vervolgd.

   4. Putin misbruikt de NAVO afspraak als excuus om zijn droom van een GrootRussisch rijk te verwezenlijken. Waarom de NAVO niet aanvallen? Maar een souverein land binnenvallen. Openlijk zeggen dat Oekraine geen land is en geen recht heeft een land te zijn. Je gaat daar te makkelijk aan voorbij.
    Bovendien is er geen sprake van een getekende overeenkomst. Maar er zijn wel getekende Minsk accoorden.

    1. @juuls:
     Europa had een afspraak met Rusland: zij zouden afblijven van de oude Sovjetstaten.
     Europa heeft die afspraak ruimschoots terzijde gelegd onder aanvoering van de VS.
     Europa is als een wild dier en is te omschrijven als: zoveel als mogelijk landen aan de EU binden.

     1. juuls,
      En het enige wat de VS wil: op élk gebied (lees: zowel financieel, politiek als militair) als absolute wereldmacht van de wereld blijven. Daar doet de VS letterlijk álles voor.

     2. Je zit helemaal fout Derks. Sowieso gaat het over de Navo. Maar jij vindt dat het schenden van die afspraak goedpraat dat je dan een souvereine staat inpikt?

      Eigenlijk zeg jij. Ukraine wordt gestraft voor Europa wat zich niet gedraagt.

      Ik heb gelijk Derks. Putin misbruikt het niet goed uitvoeren van de Navo afspraak om dan de Ukraine in te nemen. Iets wat hij al heel lang wil. De Baltische staten gaan volgen…

      1. @juuls,
       Ik kan ouderwets zijn, maar ik heb altijd geleerd om vreemden met ‘U’ aan te spreken.
       Waar spreek ik over de Navo? Dat doet Ú.
       Ukraïne straft zichzélf voor z’n wangedrag.
       Ook Europa straft zichzelf voor z’n wangedrag.
       @juuls, U blijft maar onze misleidende westerse media volgen. Heeft U niet geleerd om Uw éigen hersens te gebruiken?

       1. Jij spreekt niet over de Navo maar over Europa terwijl het over de Navo gaat. Rusland vindt dat de Navo te dichtbij komt. Jij spreekt over Europa. Je verwisseld weer eens zaken door Europa en de Navo door elkaar te gooien.
        En aan welk wangedrag is Ukraine schuldig dat het dit met een bloedbad moet bekopen? Als ik jou was zou ik de objectieve Russische media blijven volgen. Die geven u vast het juiste beeld. Over staatsmedia gesproken… met RT heb je een echte. Gevoed door en betaald door het Kremlin. In de afgelopen jaren is aan kritische media een einde gemaakt door het Kremlin. Hoe goed is jouw Russisch ondertussen? Wordt je misschien al in roebels betaald?

     3. Het maakt niets meer uit wie gelijk heeft want het is niet de NAVO die naar het oosten zal gaan, integendeel Poetin zal naar Duitsland komen om dit machtigste NAVO-land aan te vallen en zij zullen vooraf zorgen dat Frankrijk de NAVO niet zal kunnen ondersteunen. Ik baseer me op oude Katholieke profetieen waarvan er de voorbije jaren al veel tot vervulling kwamen. Het Navo-leger en het Russisch leger zullen elkaar volkomen vernietigen op Duitse grond en dan heeft China het laatste woord.

      1. Spreken oude Katholieke profetieen al over een Navo leger… Woow dat is echt vooruitzien…

      2. Eric,
       Zelfs als we louter werelds denken is dit de logische ontknoping. De sterkste en tegelijkertijd waanzinnigste zal iedereen onderwerpen.
       Maar ik denk dat Gods wegen ondoorgrondelijk blijven. We weten het niet.
       Wie zal het vreselijke monster dat de Chinese Communistische Partij is, kunnen vellen? Kijk naar die blik van Xi Jinping en je ziet een gruwel.
       Maar voor God is niets onmogelijk.

      3. @ An,
       Monsterlijke dictators vernietigen altijd zichzelf en het is gemakkelijk te zien dat zij allen meesleuren die naar hen luisterden. Overal zijn het de socialistische ‘democraten’ en de altijd socialistische ‘groenen’ die garant staan voor vernietiging. Ze hebben ocharme toch zulke grote empathie voor zichzelf. We hoeven niet te wanhopen omdat ook in China al sedert eeuwen de Traditionele Katholieke Kerk zeer diep geworteld is en dat Zij nu ondergronds leeft betekent zoals altijd dat de heropleving nadert.

 6. bineren en trineren:
  In de rooms-katholieke kerk mag een priester dagelijks maar één H. Mis lezen (celebreren). Dat is de hoofdregel.
  Met vergunning van het kerkelijk gezag is het een priester geoorloofd om twee missen op dezelfde dag te lezen. Dat noemt men ‘bineren’ (naar het Latijnse ‘binae (per diem)’, twee per dag). Dat kan bijvoorbeeld vóórkomen als er een tekort is aan priesters.

  Op Kerstmis en Allerzielen (2 november) mag iedere priester drie missen celebreren. Dat noemt men dan trineren.

 7. GETUIGENIS OVER MOGELIJKE VACCINSLACHTOFFERS
  De bangmakerij en de dagelijkse indoctrinatie vanuit de media en overheid heeft de voorbije twee jaar zijn vruchten afgeworpen. Een groot applaus voor de “helden”!
  Ook op het werk werd er een grote campagne “opgevoerd”. Overal waar je rondkeek kon je lezen ”Laat u vaccineren, vaccinatie is veilig”.
  Artsen, laboverantwoordelijke en in mindere mate verpleegkundigen werden gevraagd om mooi te poseren op de foto en met een “mooie” slagzin om zoveel mogelijk medewerkers te overtuigen. Op elk computerscherm zag je hun gezichten. Voor de start van de vaccinatie werden we eveneens aangespoord om een video te bekijken van Professor Van Damme. Enkele zinnen die ik onthouden heb: “Vaccins geven nooit schade op lange termijn, als er binnen de 3 weken geen schade is zal er geen schade zijn. Tussen haakjes: het gaat niet over een vaccin maar over gentherapie). “We moeten ons laten vaccineren om om onze medemens te beschermen.”
  Terwijl iedere immunoloog en vaccinoloog op voorhand wist dat deze vaccins geen echte immuniteit geven, laat staan een steriele immuniteit. Ze wisten dus verdomd goed dat ze logen maar ze deden het toch om iedereen mee te krijgen. En ongelooflijk maar waar: nergens tegenspraak. Dat er bijwerkingen zouden zijn en niet de minste wisten ze eveneens verdomd goed maar ze zeiden het omgekeerde: “ze zijn heel beperkt”.
  Hoeveel malen heeft Wouter Beke niet gepocht met de zeer hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen. Onlangs heeft hij het gepresteerd om in de uitnodigingsbrief tot vaccinatie van jonge kinderen te laten vermelden dat dit vaccin aanbevolen is door de Hoge Gezondheidsraad terwijl het “aangeboden” is. Dit “aangeboden” toont duidelijk hoe deze Hoge Gezondheidsraad zich wil indekken.

  In het laatste jaar zijn ontzettend veel uitspraken gedaan door zowat alle belangrijke politici die aan de macht geweest zijn of nog zijn.
  Ik geef u een kleine opsomming maar er zijn er veel meer te vinden, teveel om allemaal op te sommen.

  Joe Biden: “This is the pandemic of the unvaccinated”
  Alexander De Croo: “Dit is de pandemie van de ongevaccineerden”. Merk op dat hij Biden imiteert. Bovendien maakte hij zich schuldig aan leugens i.v.m. het zogegzegde verschil in besmettelijkheid tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. De leugens zijn bewezen (gefactcheckt)
  Conner Rousseau: “Vrijheid ongevaccineerde minderheid moet beperkt worden”
  “Zonder vaccinatiebewijs kom je nergens meer binnen, met een vaccinatiebewijs overal”
  “Ze zouden niet meer binnen mogen in restaurants, cafés, dancings, bioscopen, theaters, concertzalen, sportclubs en winkels”
  “de “goeden” mogen beloond worden”
  + angstvallige voorstander van de CST
  Frank Vandenbroucke: spreekt precies in dezelfde zin
  Emmanuel Macron: On va les emmerder jusqu’à la fin
  Mario Draghi: The unvaccinated are not part of our society
  Karolien Edstadler: Mit der Einführung der Impfpflicht ist es eigentlich rechtswidrig, in Österreich zu wohnen und nicht geimpft zu sein.
  Eine Kündigung bei Ungeïmpfte sei sehr warscheinlich möglich.

  En we kunnen zo nog een hele dag verdergaan in het verzamelen van discriminerende uitspraken.
  Deze handelswijze is werkelijk immoreel en crimineel te noemen, het zijn misdaden van mensen die ze in volle bewustzijn toch plegen omdat ze weten dat ze onschendbaar zijn. Ze tonen aan dat overal in de wereld het totalitarisme in volle opgang is.

  Ik geef u graag nog de links naar een door Galileo vertaalde versie van een studie naar bijwerkingen na de booster-prik, uitgevoerd door het Ministerie van Volksgezondheid van Israël en eveneens rapport met een verduidelijking en conclusie bij deze studie Josh Guetzkow.

  Translated Israeli MOH survey of reported adverse events after the third Pfizer vaccine shot for Covid-19 (substack.com)

  The Israeli Ministry of Health Actually Did a Survey of Adverse Events after The Booster Dose (substack.com)

  We weten langs geen kanten wat er allemaal in die vaccins zit, de vaccins zijn eigenlijk gen-therapieën en door een patent beschermd. De dierproeven zijn gewoon overgeslagen, farmacologische en toxicologische onderzoeken zijn eveneens nooit uitgevoerd. Toch zijn er al miljarden mensen mee ingespoten, in hoge mate door allerhande misleidende campagnes via alle officiële mediakanalen en TV, door middel van allerlei vormen van psychologische technieken (uitsluiting van sociale en zelfs materiële leven, marginalisering (aanwijzen van de zondenbok), discriminatie (pasjes), wettelijke druk en dreigementen van ontslag, …

  Ik geeft u graag enkele getuigenissen waar ik de moeite nam om ze te noteren.
  In de maand november en december 2021 hebben we 3 patiënten opgenomen met Gillain-Barré. (acute ontsteking van het zenuwstelsel door het afweersysteem met verlammingsverschijnselen tot gevolg).
  Die mensen hadden vertrouwen in het “veilige” vaccin. Ze hebben hun plicht gedaan en goed geluisterd naar de overheid (die zich voordeden als de redders van de mensheid). Helaas werd hun hierdoor hun vrijheid en gezondheid compleet ontnomen. Pakkende verhalen.

  Eén van die mannen getuigde dat hij voordien heel sportief was. Zijn leven is verwoest. Hij moet nu leren leven met continue pijnen en is afhankelijk van zware pijnmedicatie. Hun “veilig” vaccin heeft zijn leven veranderd in een hel.

  Je kan uiteindelijk niet veel doen; enkel een luisterend oor zijn en bidden voor deze mensen. Ook al zijn ze niet gelovig, toch zie je heel vlug een glimlach verschijnen op hun gezicht en een grote spontane dank voor een luisterend oor en een troostend woord.
  Het doet mij enorm veel hartzeer deze verhalen te aanhoren als ik dan zie hoe meneer Vandenbroucke op de TV steeds weer zijn zelfde mantra’s blijft uitkramen: dat ze “VEILIG” zijn en dat ze ZEER goed werken.

  Heel vaak hebben we gewoon geen tijd om in gesprek te gaan met onze patiënten. Toch is het nodig om tijd te maken voor hen want als ze merken dat je echt luistert en begaan bent voelen ze zich weer een beetje meer mens. Helaas lopen we allemaal rond met een laptopje en zien soms meer een scherm dan onze patiënt. Dat is de verworvenheid van ons modern zorgsysteem. Het systeem is veel belangrijker geworden dan de mens. Vooral de laatste 15 jaar is dit in een zeer hoog tempo gegaan.

  Een andere man die ook werd behandeld voor Gillain-barré sliep heel slecht en vroeg een andere matras. Hij kreeg die en sliep toen beter en een collega verpleegkundige uitte haar blijheid ten opzichte van hem. De man zei:” Weet je hoe je mij blij kunt maken? Zorg dat ik opnieuw kan lopen. Daar kan je mij een plezier mee doen.” Op zulke momenten is inleving nodig. We moeten daar over nadenken: wat schuilt er in die woorden?

  Wij hebben dus drie mensen behandeld met Gillain-Barré-syndroom in een periode van 2 maand. Hoe zit het in de andere ziekenhuizen? In deze tijden waar er zoveel parameters geregistreerd worden waarvan door Sciensano statistieken gemaakt worden. Waarom wordt dit niet met “mogelijke vaccinatieschade” gedaan? Is het niet de taak van de overheid om dit na te gaan hoe het zit in de ziekenhuizen? Om hierover transparant te zijn? Dit is een belangrijk woord: transparant! De overheid heeft alles gedaan om alles ondoorzichtig te maken. Altijd het zelfde verhaal; GEEN PROBLEMEN! Wie kan dat geloven?

  Ik raad iedereen eens aan om de proef op de som te nemen. Stel dat je vaccinatieschade oploopt en je wil het zelf registreren. Als leek geeft je het gewoon heel snel op! Een kat vindt er zijn jongen niet in terug. Een grote schande! Hoeveel registraties gaan daardoor verloren?

  We hebben onlangs eveneens in één week tijd vijf lumbale puncties uitgevoerd. “VIJF in één week”. Dit was allemaal bij relatief jonge mensen, tussen 18 en 50 jaar. Lumbale puncties worden uitgesloten om neurologische aandoeningen of verschijnselen te diagnosticeren of te verklaren. Deze conclusie kunnen mijn collega’s uiteindelijk ook wel trekken: dat het aantal ‘veel’ is, maar daar blijft het dan ook bij. Het ligt voor hen heel moeilijk om dit eventueel te linken aan vaccinatieschade aangezien praktisch ook iedere zorgverstrekker gevaccineerd is. Dit “mogelijke probleem” kan en mag dus niet waar zijn? Hoe zou ik me zelf voelen als ik mij had laten vaccineren? Ik denk dat ook ik in een ontkenningsfase zou terecht komen en het zoveel mogelijk zou negeren.

  In deze periode van het frequente optreden van Gillain-Barré en de lumbale puncties heb ik mijn mond niet meer kunnen houden. Ik heb dit besproken met mijn hoofdverpleegkundige en uitte mijn bezorgdheid.

  Als jonge mensen opgenomen worden met blijvende klachten van hoofdpijn die niet onder controle zijn en de patiënt ZELF de link gaat leggen met de vaccinatie is er heel vaak een onmiddellijke reactie van de verpleegkundige: “dit kan geen vaccinatieschade zijn want het is al enkele weken geleden dat de patiënt gevaccineerd is.” De kous is af! De verpleegkundige “weet” het natuurlijk altijd beter dan de patiënt. Ik dacht bij mezelf: onze Van Damme heeft zijn propaganda goed gevoerd! Als je mensen goed indoctrineert kan je alles bewerkstelligen.

  Heel vaak wordt de patiënt niet geloofd. De verpleegkundigen kennen de voorgeschiedenis niet, doch het oordeel is al vlug gemaakt. Heel vaak hoor je uitspraken zoals: ”ze komen binnen voor hoofdpijn maar ze kunnen wel continu naar hun smartphone kijken”.

  Zo is ook eens patiënt enkele uren na de vaccinatie op de stroke-unit beland en de reactie van een als intelligent gekende verpleegkundige was: “Slechts enkele uren na de vaccinatie kan je toch geen trombose doen!” Ja, zo blijven we natuurlijk bezig.

  Ik stelde mijn hoofdverpleegkundige de vraag hoe de neurologen dan reageren wanneer de patiënt de link legt met de vaccinatie. Hij gaat namelijk mee met de artsenronde. Gillain-Barré is een gekende frequente bijwerking van vaccineren, dus moet de arts in dit geval wel toegeven er een verband kan zijn. Dit wordt echter nooit vermeld in het dossier van de patiënt, laat staan dat het gerapporteerd wordt aan de overheid. Daar eindigt dan ook het verhaal. Het blijft binnen de 4 muren. De patiënt blijft zitten met alle vraagtekens? Zoals heel dikwijls. Het is een uitspraak die we bijna dagelijks horen van artsen: we weten het niet!
  Artsen weten goed dat de feitelijke verantwoordelijkheid van vaccinatieschade ligt bij degene die het vaccin toedient. Verklaart dit niet alles? Ik zou graag eens weten welke instructies de artsen kregen van de Orde der Geneesheren in verband met COVID-vaccinatie.

  Dit maakt mij zo kwaad. De ondoorzichtigheid van alles.
  Ik stel mij dan de vraag hoe het in de andere ziekenhuizen gebeurt. Heerst daar ook een doofpot- mentaliteit? We hebben toch allemaal een geweten gekregen?
  We gaan naar toestanden zoals in China. Als je alles doet wat er van je gevraagd wordt zal je daar op termijn voor beloond voor worden. Herinner u de woorden van Connertje…wie zoet is krijgt lekkers wie stout is … de roe! (van witte Piet)

  Nog enkele getuigenissen:

  – Een jonge man van 41 jaar wordt opgenomen voor ontregeling van zijn diabetes. Hij was voorheen al 2 maal kort na elkaar op IZ beland voor keto-acidose. Die man heeft aan mij zijn verhaal gedaan en het bleek dat hij totaal niet au-serieux werd genomen. Hij getuigde dat de volledige ontregeling begonnen is na zijn vaccinatie. “Voordien was mijn suiker perfect onder controle”. De arts die blijkbaar de waarheid in pacht heeft zegt hem dat dit niet door de vaccinatie komt en daar houdt het dan weer op. Je staat daar met je verhaal! Die man zat in zak en as. “Ik word niet geloofd en het zit in mijn hoofd.” Zaak afgesloten. Ondertussen ligt hij opnieuw bij ons voor de ontregeling met zeer snel wisselende hoge en lage bloedsuikerwaarden. Hij blijft ook klagen over hoofdpijn die niet onder controle is zelf niet met ibuprofen. De ene klacht na de andere klacht stapelt zich op. Hij heeft nu ook bloed in de urine en dit moet nog verder onderzocht worden.
  Die man is uit pure noodzaak terug bij zijn moeder moeten gaan inwonen omdat hij door de snelle schommelingen in coma kan gaan. Zulke verhalen neem ik mee naar huis.

  Ik wil hier alleen maar duidelijk maken dat heel vaak naar mensen niet geluisterd wordt.
  Ook hier in het dossier werd niet vermeld dat de patiënt een link legt met vaccinatie. Waarom willen ze dit niet noteren?
  In deze verhalen zit inderdaad geen bewijs van vaccinatieschade, doch wel een vermoeden, zeker als de gevolgtrekking van de patiënt zelf komt. Patiënten uiten hun bezorgdheid, zien de problemen optreden en hun geval wordt onmiddellijk van de tafel geveegd: geen vaccinatieschade!

  – Een jonge vrouw van in de 40 komt binnen met zware dyspnoe. Bevinding: afbraak van rode bloedcellen. Uiteindelijk bleek dat ze ook ernstige longembolen deed en moest enkele dagen verplichte bedrust houden omdat er een groot gevaar was om nieuwe embolen te doen met mogelijk overlijden tot gevolg. Die vrouw was zo blij haar verhaal te kunnen doen. Als gevaccineerd verpleegkundige denk ik dat je geen koppeling wilt maken en haar verhaal moeilijk kunt aanhoren. De vrouw getuigde dat ze voordien nooit gezondheidsproblemen had gehad en dat ze na de vaccinatie enorm moe werd. “Voordien kon ik bergen verzetten en dus wist ik onmiddellijk dat er iets niet klopte”.
  Er is een beenmergpunctie gebeurd. De resultaten ken ik niet. Er was een vermoeden van een auto-immune bloedziekte of een hematologische aandoening. Ik weet niet hoe het is afgelopen is met deze vrouw.
  De vrouw zei me dat ze de hematoloog erover zou aanspreken of er een verband kon gelegd worden met de vaccinatie. Ik heb de vrouw later niet meer gezien dus het vervolg ken ik helaas niet.
  De ongerustheid die ze uitte is in elk geval niet in het dossier terecht gekomen in de opvolgnota’s.

  Dagelijks wordt een opvolgnota genoteerd in het patiëntendossier per patiënt. Als verpleegkundige is het belangrijk om bij te houden als er wijzigingen in de behandeling worden aangebracht.
  Bvb. aanpassingen medicatie, infuusbeleid enz.
  Heel veel wordt in de overdrachten doorgegeven maar het is gemakkelijk als je een dubbele check hebt. Daarin zou je dan verwachten dat de bezorgdheid van de patiënt kan genoteerd worden.

  – Een verpleegkundige in opleiding (omscholing) van 34 jaar werd opgenomen met tintelingen over haar volledige lichaamshelft. In eerste instantie dachten ze dat dit gerelateerd was aan migraine maar uiteindelijk bleek uit NMR-scan dat er een letsel te zien was. Ook hiervan heb ik nooit iets gezien in het dossier.
  Deze vrouw werd een maand later opnieuw opgenomen wegens acute uitval van haar zicht aan één zijde, terwijl ze aan het strijken was. Deze uitval bleek zich gedeeltelijk weer op te lossen en dan weer terug te komen. Hoe moet het nu verder met deze vrouw? Hoe ziet haar toekomst er uit.
  Ze wil haar derde vaccin niet en zal nu proberen een vrijstelling te krijgen in een poging om te vermijden dat ze haar droomjob vaarwel moet zeggen.
  De arts zei haar dat ze niet meer naar het ziekenhuis diende te komen, dat ze eerst bij de huisarts moest gaan. Ze was echt geschokt van deze reactie. Ze was heel verontwaardigd en voelde zich in de steek gelaten. Deze verhalen grijpen je echt aan.

  Ook hier zal je nooit kunnen bewijzen dat dit door de vaccin is. Dit is het “smerige” van heel het verhaal. Eerst moet je doodvallen kort na de vaccinatie en dan kun je het uiteindelijk nog niet aantonen dat het van het vaccin is want autopsieën worden door artsen nauwelijks aangevraagd. Ze willen het blijkbaar niet weten. Laat die pot maar gedekt.

  Ik heb mijn bezorgdheid al verschillende malen geuit bij mijn hoofdverpleegkundige over vaccinatieschade in de periode dat ik mijn aangetekende brief verstuurd heb naar de directie en ethische commissie en nu ook weer enkele dagen geleden. Zijn reactie was onmiddellijk:”Je gaat daar geen reactie op krijgen”. Daar sta je dan. Van deze reactie schrik ik niet meer. Ik heb hem dan veel vragen gesteld waar ik eveneens geen reactie op kreeg. Hoe komt het dat wanneer een patiënt zijn problemen linkt aan het vaccin, dit niet in het dossier komt? Hoe komt het dat we zo een toename van lumbale puncties zien? Waarom is er een toename van Gillain-Barré?
  Zijn reactie was: Ik heb nu gelezen dat mensen die COVID doorgemaakt hebben nu meer risico hebben op trombosen en bloedingen. Hij zei ook dat alles geregistreerd wordt.
  “Ja” zei ik en wat wordt daar mee gedaan? Geen reactie. Ik maak mij zorgen ! Heb ik geen recht op een antwoord?

  Die dag hadden we ook weer 2 lumbale puncties bij jonge meisjes van 16 en 18 jaar oud. Het ene meisje had last van diplopie en bij het andere meisje was er een vermoeden van MS.

  Waarom is er dan een ethische commissie?
  Dit was uiteindelijk toch heel voorspelbaar dat ze iedere bijwerking op de rekening van COVID gingen schrijven.
  Je bent dubbel gevaccineerd en geboosterd en uiteindelijk maak je dan nog COVID door. Daar spreekt niemand van de verantwoordelijken over. Wel over het hoger risico op trombosen en bloedingen na het doormaken van COVID! Perfect excuus dus: alles is door COVID!
  Als iemand deze studies kan bemachtigen stuur ze maar door.

  Een ding weten we zeker: het zijn vooral de spike-eiwitten die de schade veroorzaken, ook eventueel chronisch, de zgn. long-COVID. Kijk maar naar de gevallen van longbeschadiging en algemene ontstekingsverschijnselen met als gevolg een waaier aan aandoeningen.
  Het lijkt dus evident dat als je het afweersysteem van je lichaam herprogrammeerd (hacking zoals de CEO van Moderna zelf zei) en er een spike-eiwittenfabriek van maakt, dat hierdoor je lichaam langzaam aftakelt.

  Het probleem zal steeds erger worden en hopelijk zullen uiteindelijk vele ogen toch opengaan.
  Het gaat hier om geld, macht, intimidatie (mensen dreigen hun bestaanszekerheden zomaar af te nemen als ze de spuit niet nemen of uit de “biecht” praten), indoctrinatie en manipulatie (via officiële media.
  Het blijft belangrijk om te getuigen want er is wel degelijk iets ernstig aan de hand.
  Ik heb me voorgenomen de getuigenissen te zoveel mogelijk te noteren – er komen er dagelijks bij – en zo mijn steentje bij te dragen aan de bewustwording.

  1. @An,
   Ik heb onregelmatig contact met ’n moeder van een internist.
   Terwijl ik haar had gewaarschuwd, hebben zowel moeder als zoon zich laten vaccineren.
   Zowel de moeder als de internist(!) hebben nu een scala van klachten.
   Zodra ik meer weet, zal ik U informeren.

  2. Ik geef u graag nog de links naar een door Galileo vertaalde versie van een studie naar bijwerkingen na de booster-prik, uitgevoerd door het Ministerie van Volksgezondheid van Israël en eveneens rapport met een verduidelijking en conclusie bij deze studie Josh Guetzkow.
   Conclusie: er is een enorme onderrapportering van bijwerkingen.
   https://galileoisback.substack.com/p/translated-israeli-moh-survey-of?utm_source=url
   https://jackanapes.substack.com/p/the-israeli-ministry-of-health-actually-db7?utm_source=url

 8. Zeer aanbevolen door o.a. prof. Christian Peronne. Boek van Robert F. Kennedy jr., “Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma”.
  “Iedere bladzijde is een openbaring. Je krijgt een antwoord op al je vragen. Alles is onderbouwd met ontelbare referenties!”
  Laten we niet stilzitten. Laten we bidden voor de vooraanstaande wetenschappers en advocaten die bijna letterlijk hun leven geven voor de waarheid.

  1. Hey An,
   Uiteraard aanbevolen literatuur althans hier op het Forum.
   Ikzelf ga deze ‘onderbouwde’ literatuur van een veroordeelde al zeker niet tot mij nemen.
   Daarmee heb ik niet gezegd dat er geen lobbywerk is binnen de Big Pharma, die is er, maar bewijs daarvoor verneem ik toch liever vanuit een wat meer onpartijdige bron.
   De man verkoopt goed, maar makkelijk geld verdienen op kap van goedgelovigen, is vaak de hoofdreden van complotschrijvers, in plaats van wakker te liggen van de waarheid.

   Citaat ‘Lexpress:
   Professor Perronne, die ooit onderscheidingen en institutionele functies vergaarde, werd al enkele jaren gemarginaliseerd onder infectiologen vanwege zijn heterodoxe standpunten over de ziekte van Lyme.
   In The Truth About Lyme Disease (2017) suggereerde hij zelfs dat een nazi-dierenarts, Erich Traub, achter geheime Amerikaanse militaire experimenten zat met teken die als biowapens worden gebruikt. Een James Bond waardig scenario, maar niet op feiten gebaseerd.
   De Covid-epidemie zal de voorliefde van Christian Perronne voor pseudowetenschappelijke, zelfs complottheorieën, aan het licht hebben gebracht. Hij was met name een van de hoofdpersonen in de samenzweerderige documentaire Hold-Up .
   Op 17 december hebben de openbare ziekenhuizen van Parijs (AP-HP) een einde gemaakt aan zijn functies als hoofd van de afdeling infectie- en tropische ziekten van het Raymond-Poincaré-ziekenhuis in Garches (Hauts-de-Seine) wegens “opmerkingen die als het ambt dat hij uitoefent onwaardig”.
   De sanctie komt bovenop de meerdere klachten die tegen hem zijn ingediend bij de Nationale Raad van de Orde van Artsen.

   https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/christian-perronne-y-a-t-il-une-fake-news-qu-il-n-a-pas-commise_2148020.html

   1. Ik bewonder jouw moed – ik méén het – maar het is echt vergeefse moeite, Tom. De paranoiannen van deze wereld hebben hun eigen circuits, hun eigen kanalen en hun eigen geloof. Daar kan geen mens tegenop. Net als jij begrijp ik ook absoluut niet wat ze daarmee hopen te bereiken. Als dat de manier is om hun ene ware god wereldwijd te laten erkennen, dan zijn ze alvast niet goed bezig. Maar daar komen ze nog wel achter. Geduld is een schone deugd. Alleen jammer voor al die mensen die ze ondertussen grandioos bij de neus nemen. Maar bon, mundus vult decipi, ergo decipiatur. En de paranoiannen zullen nu weer zeggen dat dat op ons slaat, en niet op hen. Zoals het moeilijker is voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen, zo is het voor jou nog moeilijker om paranoiannen te overtuigen. Veel sterkte, maar ik heb het opgegeven. Vriendelijke groet.

    1. Je weet nooit dat ik een verdwaalde forumlezer zou kunnen doen twijfelen, beste Frank.
     de Romeinse redenaar Cicero zei al in 63 v.Chr
     “Door te twijfelen komen we tot de waarheid”

     Maar toegegeven; gezien de meeste reacties (gelukkig niet allemaal) ga ik ‘mijn’ waarheid hier nooit verkocht krijgen. Daarvan ben ik meer overtuigd dan diegenen die ik zou willen overtuigen 😉

     Wel mooi van de redactie dat ook een niet- of andersgelovige de kans krijgt om een ‘ stem te lanceren..
     Echt verrassend.
     Alhoewel ik nu op enkele reacties het bericht krijg… “ in afwachting van publicatie…”
     raar.
     Bon vredevolle avond nog.

     1. Dat is nu net het probleem, Tom. Jij hebt geen absolute waarheid en ik ook niet. Wij weten het niet, maar wij geloven in twijfelen, in verder zoeken en met de hele zooi proberen verder te geraken. Gelukkig zijn de meeste mensen dat ook altijd blijven doen. En zullen dat -zeker weten – blijven doen. Ondanks de Alwetende.
      En ja, dit forum laat veel toe. Van andersdenkenden, maar ook van gelijkgestemden met bijzonder bizarre ideeën. Het is hun keuze.

  1. Schokkend, beste en moedige An, die prof. Perronne is een held om dat boek van Kennedy (advocaat), op een publieke FR omroep aan te prijzen. Kennedy heeft er 40 jr. aan gewerkt.
   Wat we nu mee maken met de vaccinatie genocide, speelt dus al decennia lang. Maar wij burgers die, gelukkigerwijs, ver af staan van de medische wereld, hebben dat totaal niet in de gaten gehad.
   Na de publicatie van mijn eigen boek “Sluiproutes van de macht” (12 jr. werk), begreep ik niet het commentaar van één, mij onbekende lezer. Hij bevestigde de onzichtbare judeo maçonnieke macht achter de zichtbare macht, maar hij begreep niet dat ik niets vermeld had over de misdaden van de Big Pharma maffia.
   Pas nu, de afgelopen 2 jr. zijn mij de ogen open gegaan.

   Voorts, spijtig dat prof. Perronne de vloer moet aanvegen met de elites van de medische wereld.
   Hij is een zeldzaam sterke, karaktervolle medicus, en heeft samen met enkele collega’s moeten knokken tegen vroegere wantoestanden van foutieve diagnoses, in de medische wereld.

   De medische opleidingen van nu zijn gebaseerd op protocollen. Dat beangstigt, en dat kan leiden tot gevaarlijke herhalingen. Dokters wordt niet meer geleerd om zelfstandig te denken. Tenslotte, trekt U niets aan van die twee atheïsten die het voortreffelijke katholieke Forum willen verzieken.

   1. Bedankt Jules, ik laat ze gewoon links liggen. Ze zijn allebei in aanbidding voor hem neergevallen…verblind en verstokt nu.
    Lezers kunnen natuurlijk zelf beoordelen wie het meest geloofwaardig is.

    1. Nou, beste An, zeker kunnen de lezers zelf oordelen.
     Trouwens, hoewel het algemene geluid van de ordinaire-paradigma-verkopers best wel overtuigende woorden bevat, is het toch wat schraal van toon en vervelend op den langen duur.
     Ik bedoel, het ligt er duimendik bovenop dat er iets verkocht moet worden, en iig geen mooie muziek, vrees ik.

     P.s. Maak je je niet te druk? Dat is ook weer nergens voor nodig. Loslaten is ook een kunst.

     1. Wat mooi. Jij lag ook met alles en zowat elke andere evenenestenaaste, nee? Ik kan je wel hebbe, aartsengel. assedamaarhierniedoorhebbe!

     2. Ja, Raphaël, af en toe zijn ze wel wat vermakelijk. De rest neem je erbij.
      De beste vond ik toch van die wereldberoemde hysterica die gelooft in God.
      En van die Christen slavenhandelaars.
      En die Harari gekte was ook wel leuk.
      Dank voor je goede raad. Ik zal het wat rustiger aan doen.

      1. Oef gelukkig, dat je het me laat weten.
       Na beschuldigingen van schaamteloze haatzaaierij, en minachting moet ik dan niet meteen een klacht van Unia verwachten?
       Dank

       1. @De ongelovige tom,
        Als U een sex-site bezoekt en U ziet vervolgens naakte mensen op Uw computer, dan belt U zeker de politie?

        1. @De ongelovige tom,
         U reageert net zo hypocriet als dat het westen furieus reageert op Rusland inzake de oorlog in Oekraïne:
         Ik zag zojuist een artikeltje in de krant, dat kernachtig het probleem van ’t westen uitdrukte:
         Hoe zwaar de sancties ook zullen zijn, Europa kan niet zonder Russisch gas.

      2. Beste An, over die ‘grappige’ slavenhandel had ik Jules al geantwoord, maar het geraakt blijkbar niet voorbij de redactie daarom probeer ik het hier.

       Beste Jules

       Als schrijver van geschiedkundige boeken moet ik zeggen dat u toch op zijn minst ‘eigenaardige’ historische feiten hier wereldkundig maakt.
       Kan u ook enige bronnen meegeven? En kom niet af met ‘ik hanteer enkel Katholieke-weet-ik-veel-bronnen.

       De trans-Atlantische slavenhandel was de handel in slaven uit Afrika naar Amerika, bedreven door Europeanen. Het was de middenpassage van de driehoekshandel en speelde zich af tussen 1525 en 1867, waarbij het hoogtepunt lag in de achttiende eeuw en de eerste helft van de negentiende eeuw. Naar schatting zijn 12 miljoen slaven vervoerd.
       Zelf tot in het jaar 1866 schreef paus Pius IX. :
       ‘De slavernij zelf is, naar haar wezen, geheel niet strijdig met de natuurwet en de goddelijke wet, en er kunnen verschillende rechtmatige titels zijn voor slavernij en hiernaar verwijzen door ons goedgekeurde theologen en commentatoren van de heilige canons. Het druist niet in tegen de natuurwet of de goddelijke wet dat men een slaaf verkoopt, koopt, ruilt of wegschenkt.’
       In 1873 verwees deze paus naar de ‘vloek van Cham’, een van de belangrijkste racistische legitimaties voor het tot slaaf maken van Afrikanen. Cham, een van de zonen van Noach, was door zijn vader vervloekt en Afrikanen worden via allerlei twijfelachtige redenaties gezien als nakomelingen van Cham.
       Zie verder op
       https://www.lucepedia.nl/dossieritem/slavernij/de-kerk-en-slavernij

       Voltaire en Diderot hier wegzetten als pleiters voor slavendom??
       Voltaire heeft de slavenhandel met klem veroordeeld. Zijn bekendste tekst in dit verband is de aanklacht wegens verminking van de Surinaamse slaaf in Candide, maar het oeuvre van de auteur bevat ook tal van andere interessante passages. In zijn Commentaire sur l’Esprit des lois (1777), feliciteert hij Montesquieu ermee dat hij de schandvlek, die deze verfoeilijke praktijk is, heeft aangeklaagd. Voltaire toonde zich ook enthousiast over de bevrijding van de slaven door het Genootschap der Vrienden (Quakers) van Pennsylvania in 1769
       https://nl.wikipedia.org/wiki/Voltaire

       Diderot die tot de radicale verlichting behoorde meer bepaald tot het abolitionisme (zich tegen slavernij keren) Onder invloed van de Verlichting en het idee van de rechten van de mens breidde die beweging zich ook verder uit.
       https://historiek.net/abolitionisme-betekenis-geschiedenis/83658/

       Over jouw 20ste -eeuwse “misdadige atheïsten”. Hitler en Stalin
       Allereerst atheïsme is geen doctrine, je kunt niet zeggen ‘het atheïsme heeft iets veroorzaakt’ want het atheïsme is geen leer en geen groep, evenmin als diegenen die niet in tarotkaarten geloven, een groep vormen.
       Wat Hitler betreft die was niet atheïstisch, hij had het zelfs geregeld over ‘die Vorsehung’, waarbij iedereen wist dat hij een soort god bedoelde en in artikel 24 van het programma van de NSDAP stond dat de partij opkwam voor een positief Christendom. De soldaten van de Whermacht droegen koppelriemen met de tekst ‘Gott mit uns’. Sterker nog zowat alle katholiek bisschoppen en protestande leiders spoorden de Duitsers aan om Hitler in zijn oorlogen te steunen

       Nog veel meer over de rol van Pius XII, de gelovige Hitler en zelfs foto’s op:

       https://www.freethinker.nl/artikelen/daniel-goldhagen-een-morele-afrekening
       https://www.freethinker.nl/artikelen/hitler-was-geen-athe%C3%AFst-deel-1
       https://www.freethinker.nl/artikelen/hitler-was-geen-athe%C3%AFst-deel-2

       Wat het communisme betreft, en dan vooral onder Stalin, dat was in de eerste plaats een totalitaire doctrine die beweerde een heilstaat te creëren met een dogmatisch leerstelsel. Dat was het Marxisme-Leninisme, waarbij alle macht in handen lag van de CCP, dat beheerst werd door de dictator Stalin. Er waren dus wel atheïsten in de Sovjet-Unie maar de misdaden zijn niet gebeurd in naam van het atheïsme, maar in naam van een totalitaire theorie.
       In China heb je hetzelfde gehad met Mao en dat geldt ook voor Pol Pot en zijn Rode Khmers.

       De misdaden van de katholieke Kerk zijn van die Kerk zelf. De slavernij werd door die gezagdragers van de Kerk eeuw na eeuw goedgekeurd en slavenhouders baseerden zich op de Bijbelse uitspraken.

       Tenslotte:
       U mag mij gerust een dwaas noemen, maar de titel van de meeste dwaze geschiedkundige bewering : nl dat “Roosevelt en Churchill WOII startten en daarom in dezelfde lijn mogen geklasseerd worden als misdadigers à la Hitler en Stalin”…die mag u alvast op uw naam noteren.

       En in tegenstelling met wat u mij wenst, (verdwijnen van dit forum), wens ik dat u wel op dit forum blijft, zodat elke uitgeverij vooraf goed beseft met welk een negationistisch figuur ze te doen hebben.

        1. Beste Richard
         Ja dat klopt, ik heb al verschillende keren iets gepost maar dan kreeg ik melding ‘in afwachting van moderatie …” of zoiets en verscheen er dagen niets…
         Aanvankelijk dacht ik, ligt dit aan mij waardoor ik nog eens iets stuurt.
         Plots verschijnt dan alles maar dan ook dubbel. Wat uiteraard niet mijn bedoeling is.
         Misschien kan de redactie dit verklaren?

         Groet

         1. @ Tom, wanneer men URL’s plaatst is de kans groot dat de AI van de webpagina beslist om de goedkeuring van de moderator te vragen en dat kan even duren.
          Een mogelijke hack is door h t p s : / / en w w w weg te laten bijvoorbeeld [webxxx.pagyyy.com]

   2. Jij hebt een stevige geschiedenis/reputatie, Jules. Mag ik een ontmoeting (meeting, réuni) regelen met een aantal ziekenhuisverantwoordelijken, dokters, professoren, om jouw stellingen te toetsten? Mogen we dat filmen? Je mag die An meebrengen. En Derks en Theudmer enz. ook. Ik méén het. Zeg ja, en ik stuur je mijn persoonlijk adres.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht