Offensief van Duitse katholieke homo’s en haatcampagne tegen Benedictus XVI

In een documentaire, die op 24 januari werd uitgezonden door de Duitse publieke televisiezender ARD, hebben 123 priesters en medewerkers van de katholieke Kerk in Duitsland zich openlijk als homoseksuelen geuit. Zij hebben opgeroepen om een einde te maken aan de institutionele discriminatie van LGBTQ-personen. Zij eisten ook de verwijdering van ” verouderde opvattingen van de kerkelijke doctrine ” met betrekking tot seksualiteit en gender.

De hoofdrolspelers zijn Caritas-functionarissen, medewerkers van verschillende bisdommen, priesters, monniken, nonnen, opvoeders, leraren, artsen en verplegers van Duitse katholieke klinieken. Om er slechts enige te noemen, de jezuïetenpriester Ralf Klein, pastoor in het Zwarte Woud, de Franciscaner monnik Norbert, twee lesbische nonnen en de bisschop van Aken, Helmut Dieser, die opriep om het kerkelijk recht te wijzigen, “zodat homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders officieel voor de Kerk zouden kunnen werken” zonder hun geaardheid te moeten verbergen…De bisschop excuseerde zich ook bij al degenen die zich gekwetst en verkeerd begrepen(sic…)voelden door de Kerk omwille van hun seksuele keuzes. Op welke kerkelijke planeet zijn deze mensen beland?

Het is zeker geen toeval, dat dit offensief van de homoseksuele lobby binnen de Duitse kerk samenvalt met de aanvallen tegen paus Benedictus, die de laatste dagen in alle hevigheid zijn toegenomen. Benedictus heeft zich immers geëxcuseerd voor een geval van misbruik, dat  in het aartsbisdom Munchen in de jaren ’80 plaatsgevonden heeft, toen Ratzinger er aartsbisschop was. Deze zaak werd reeds in 2010 uitgeklaard, toen ook al een georchestreerde storm uitbrak, die tegen hem gericht was. ” De vroegere paus Benedictus was op de hoogte van het misbruik in het bisdom Munchen en heeft er niets aan gedaan”…is de titel waarmee de hele linkse wereldpers enkele dagen geleden uitpakte, om Benedictus door het slijk te sleuren.

De timing van de uitzending valt ook samen met de uitrol van de schismatieke “Synodale weg”, waarvoor de Duitse kerk gekozen heeft. De inzegening van “homo-huwelijken’ en de wijding van vrouwen tot priester staat daarbij hoog op de agenda! Tenminste twee Duitse bisschoppen, waaronder kardinaal Reinhard Marx van Munchen (dezelfde die niets gedaan heeft aan de misbruikschandalen) zijn voorstander van een zogenaamde “pastorale zegen van verbintenisen van mensen van hetzelfde geslacht”…!

Vanuit het Vaticaan is de stilte oorverdovend. Uit een interview met de bisschop Massimo Camisasca in de Italiaanse Corriere della Sera van 22 januari, kan men afleiden dat paus Franciscus jegens Benedictus een diepe afkeer koestert, omdat hij uitspraken doet en thema’s belicht, die ingaan tegen het afbraakbeleid van de huidige paus. Liefst zou men hem volledig het zwijgen willen opleggen…

De laffe aanvallen tegen paus Benedictus zouden echter ook Franciscus wel eens zuur kunnen opbreken. Toen hij immers nog aartsbisschop was in Argentinië, zijn er verschillende zaken van misbruik bekend, waarin hij een duistere rol zou gespeeld hebben. Eén zaak heeft betrekking op een zekere pater Grassi, die in 2009 beschuldigd werd van twee misbruikzaken, de andere draait rond pater Sasso, die in 2007 werd beschuldigd van het misbruiken van vijf minderjarige meisjes. In Grassi’s geval werd Bergoglio beschuldigd van het belemmeren van de rechtsgang. Er is ook nog het geval van Mario Inzoli, veroordeeld wegens misbruik, geschorst door Benedictus XVI en in ere hersteld door paus Franciscus…Is het toeval, dat de linkse mainstream-media in alle toonaarden zwijgen…totnutoe toch?…

Wat de Kardinaal en de Paus Jozef Ratzinger tegen het misbruik en de vuiligheid in de Kerk gedaan heeft, blijft in de geschiedenis als een voorbeeld van ongeëvenaard doeltreffend bestuur. De werkelijke redenen van de gewelddadige aanvallen tegen paus Benedictus, moeten echter gezocht worden in zijn onderricht over het wegcijferen van God en over het verloochenen van de katholieke moraal  door de Kerk zelf, een Kerk, die zich volledig onderwerpt aan de linkse ideologieën, zoals zij door de volgelingen ven Mei ’68 gepredikt werden en nu verder als “woke” de maatschappij en de katholieke Kerk willen destabiliseren.

Vandaag is overduidelijk dat de homo-en LGBTQ- lobby binnen-en buiten de Kerk gelooft dat er een ultieme krachtproef gaande is. Het stilzwijgen van de Duitse kerk over de heiligschennende voorstellingen van de trans-madonna en de trans-heilige familie in Duitse LGBTQ-magazines, is veelzeggend. Door paus Benedictus de Grote te veroordelen tot de ‘damnatio memoriae’, trachten zij in feite de de leer van de katholieke kerk en van de Schepper te vernietigen.

De Vlaamse kerk is in hetzelfde bedje ziek. Alles gebeurt hier echter op een meer heimelijke manier. Welke boodschap wordt er door vele priesters gegeven? Hoe zit het met de pastorale werkers-en werksters? Welke relativistische nonsens wordt er door bepaalde godsdienstleraars over de kerkelijke morele leer verkondigd ?

Ik ben benieuwd of en hoe Bergoglio de schismatieke ontwikkelingen binnen de Duitse kerk gaat aanpakken en of hij die een halt zal toeroepen? Zijn prioriteiten liggen schijnbaar elders. Tijdens een mis op 23 januari heeft hij nogmaals uitgehaald naar de “starre gelovigen, die zich willen opsluiten in een sacrale religiositeit, die zich beperkt tot een uiterlijke eredienst”. Steeds hetzelfde deuntje…, afgezaagd, liefdeloos, hatelijk en vernederend. Buiten alle realiteit. Wij zijn trouw aan de Paus, als opvolger van Petrus, maar onze trouw is niet blind en zij kent grenzen!

bron:La Nuova Bussola Quotidiana

Auteur:Veroon ter Zee

9 commentaren op “Offensief van Duitse katholieke homo’s en haatcampagne tegen Benedictus XVI

 1. Homoseksualiteit in combinatie met het priesterschap in combinatie met het verlies van het geloof in combinatie met het Novus Ordo geloof van na het het Tweede Vaticaanse Concilie komt veel voor bij priesters in Nederland, België en Duitsland, deze cocktail was de basis voor het misbruik in de Rooms Katholieke kerk dodelijk voor het voor het Novus Ordo geloof van na het Tweede Vaticaanse Concilie en voor het feit dat veel misbruik zaken die vaak niet waar waren door eigen homoseksuele priesters naar buiten werden gebracht. Ze hebben de kerk veel schade berokkend en deze homoseksuele priesters zullen de Novus Ordo Rooms Katholieke kerk van na het Tweede Vaticaanse Concilie vernietigen. De Rooms Katholieke Kerk heeft heeft de keus om vernietigd te worden of de bisschoppen moeten de wil hebben om zuiveringen door te voeren. Inmiddels verlaten de Romeinse priesters in grote aantallen de Rooms Katholieke kerk en beginnen voor zichzelf of sluiten zich aan bij de Sint Petrus broederschap of de Sint Pius X broederschap.

  1. @Joseph,
   ik ben blij, dat U het onderwerp aansnijdt.
   Zo hebben homoseksuelen en losbandige leraren/leerlingen † mgr. Gijsen zeer onterecht in diskrediet gebracht. Het is de hoogste tijd, dat dat feit rechtgezet wordt in Rome.
   (Al zal dit voor de † mgr. Gijsen geen aardse voordelen brengen.)
   (In MIJN ogen EN persoonlijke ervaring als gelovige en kerkmeester, was † mgr. Gijsen een ware heilige.)

   1. Één uitspraak van † mgr. Gijsen is mij áltijd bijgebleven:
    Op mijn vraag hoe hij het aangedurfd had om het priesterseminari te Rolduc van de grond af aan op te bouwen, antwoordde hij – naar boven kijkend en handen vouwend-
    Ja, Derks, als HIJ het wil …
    In Limburg was in dié tijd alleen de HTP over, die ‘moderne’ priesters opleidde; vele kerken waren op sterven na dood + op scholen was godsdienstonderricht zowat verboden + er waren totaal geen priesterroepingen meer + priesteropleiding Rolduc was al ’n 10 jaar gesloten.
    Toen mgr. Gijsen aan het roer stond, draaide dat alles steeds beter: Rolduc werd door hem weer opgebouwd + steeds meer priesterstudenten + steeds meer gelovigen in de kerken + steeds meer scholen gaven godsdienstonderricht + geloofsstudies voor leken werden opgezet.
    En dit alles, terwijl † mgr. Gijsen omringd was door tegenwerkers (hij had nauwelijks médewerkers).

    Vervolgens wilde † mgr. Gijsen alleen dié scholen het predikaat ‘katholiek’ noemen, die aan ZIJN richtlijnen voldeden.
    Toen brak zeer snel de hel loos met als eindresultaat: mgr. Gijsen werd verbannen door Rome + mgr. Gijsen werd vervangen door de nieuw benoemde mgr. Wiertz (mijn kinderen noemden hem meteen ‘die vieze vetzak met een computer in de auto’) (Wiertz was inderdaad corpulent – zeg maar ‘gewoon vet’ – én had ’n computer in de auto) + er kwamen núl(!) priesterstudenten uit Limburg + de scholen veranderden hun namen in NIÉT katholieke namen + de kerken raakten opnieuw leger + de lekenstudies voor godsdienstonderricht werden stopgezet.

    Kortgezegd: Limburg ging metéén met de komst van mgr. Wiertz zwaar achteruit qua geloof.
    Gelukkig zit hij nu in ’n bejaardenhuis waar die véél minder kwaad kan uitrichten.

 2. God behoudt Zich altijd een kleine rest, die nochtans ook gelouterd wordt. Wij hebben dus geen enkele reden om te wanhopen. Vele verloren zielen kunnen nog gered worden door onze gebeden en boete naar vermogen. Voor ons glanst reeds het Licht aan de horizon. Reden tot vreugde in deze duistere dagen.

 3. @Joseph,
  U zult gelijk hebben met Uw redenaties en gedachtenwijze.
  Echter, dit heeft gróte consequenties.
  Nu praat ik uit opgedane ervaring in de praktijk:
  Wat dient te gebeuren met het eigendom van de kerkgebouwen + met wat dient te gebeuren met het eigendom van de pastorieën en met de kapelanieën? Die zij allemaal betaald door de plaatselijke R.K. gemeenschap!!!
  Verandering van geloof houdt vólautomatisch in, dat de betreffende priesters zélf moeten zorgen voor zowel een kerk + zélf moeten zorgen voor woonruimtes van zowel pastoors en bijbehorende kapelaans.

  Wegens grote teloorgang van het geloof in algemene zin, is er plaatselijk eventueel nog de mogelijkheid om de kerk met bijbehorende gebouwen en gronden gratis over te nemen van de R.K. gemeenschap.

  1. verbetering laatste alinea c.q. laatste zin:
   Wegens grote teloorgang van het geloof in algemene zin, is er plaatselijk eventueel nog de mogelijkheid om de kerk met bijbehorende gebouwen en gronden gratis over te nemen van de plaatselijke R.K. gemeenschap. (Dit, natuurlijk in overleg met de betreffemde bisschop.)

 4. Vermits de meeste mensen hardnekkig in zonde willen blijven leven kan men er van uitgaan dat stilaan huizen onbewoond zullen zijn en blijven. Deze trend zal geleidelijk doorzetten. Kerken en parochiegebouwen en gemeentelijke diensten zullen aftakelen. In Amerika is deze trend al jaren geleden op gang gekomen.

 5. Het geloof is langzaam maar zeker aan het verdwijnen bij de moderne mens met zijn sociale media. deze is vervangen door de wetenschap die nu voor god speelt. En uiteindelijk zal de mens zelf voor god spelen en dat zal zijn grootste vergissing zijn. De huidige paus heeft een wereld dag ingesteld voor de vrede, hij vreest de inval van de Russen in Oekraïne . Had Jezus niet gezegd dat er altijd geruchten van oorlog zouden zijn? Had de Maagd Maria in Fatima niet opgeroepen voor te bidden voor Rusland? Hebben we dat gedaan? Neen, en Rusland is zeker geen christelijk land geworden. De aanvallen tegen de kerk zullen toenemen. En het communisme is zeker niet dood.

 6. Alleluia ! Bestaan er nog enkele “echte” priesters in België? Mijn volgende reis in mijn familie in Vlaanderen, zal ik dan een bezoek brengen. Moet ik wel zeggen : ik heb een neef in Vlaanderen, een heilige priester !

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht