Nieuw Begin ?

Minstens drie Staten in de USA komen op tegen de zelfvernietiging.
Onder andere Texas, South Dakota, en nu ook Virginia.

Gouverneur Glenn Youngkin tekent 11 “Day One Executive Actions”

January 15, 2022
RICHMOND – Gouverneur Glenn Youngkin heeft vandaag negen Executive Orders en twee Executive Directives ondertekend in het Capitool van Virginia, handelend naar verschillende van zijn Day One-beloften aan Virginians.

De acties omvatten :
— een uitvoerend bevel dat een einde maakt aan het gebruik van inherent verdeeldheid zaaiende concepten – inclusief critical race theory – in het openbaar onderwijs.
— een uitvoerend bevel dat de rechten van ouders bevestigt om beslissingen te nemen over maskers op scholen.
— een uitvoerend bevel dat de Virginia Parole Board beëindigt en de procureur-generaal verzoekt een volledig onderzoek te starten naar de acties van de raad.

“Het is dag één en we gaan werken zoals we beloofd hebben”, zei gouverneur Youngkin.

“De belangrijke stappen die we vandaag nemen, beginnen met het herstellen van excellentie in het onderwijs, het veiliger maken van onze gemeenschappen, het openen van Virginia voor bedrijven en het nieuw leven inblazen van banengroei, en het laten werken van de overheid voor de mensen, en niet andersom.

Mijn Day One Game Plan bevat ook 59 stukken wetgeving en een pakket van meer dan een dozijn begrotingsamendementen waar ik aan werk met leiders van de Algemene Vergadering, inclusief onze inspanningen om de standaardaftrek te verdubbelen, de kruideniersbelasting te elimineren en de belasting op de eerste $ 40.000 aan veteranenpensioen te beëindigen.

Het is een nieuwe dag in Virginia, maar het werk is nog maar net begonnen.”

Uitvoeringsbesluiten:

1. Executive Order Number One maakt zijn day one-belofte waar om excellentie in het onderwijs te herstellen door een einde te maken aan het gebruik van verdeeldheid zaaiende concepten, waaronder critical race theory, in het openbaar onderwijs.

2. Executive Order Number Two maakt zijn day one-belofte waar om ouders in Virginia te machtigen in de opvoeding en opvoeding van hun kinderen door ouders in staat te stellen beslissingen te nemen over de vraag of hun kind een masker draagt op school.

3. Executive Order Number Three komt zijn day one belofte na om de integriteit en het vertrouwen in de Parole Board van het Gemenebest van Virginia te herstellen.

4. Executive Order Number Four komt zijn day one belofte na om misstanden in Loudoun County te onderzoeken.

5. Executive Order Number Five maakt zijn day one-belofte waar om de overheid te laten werken voor Virginians door de Commonwealth Chief Transformation Officer te creëren.

6. Executive Order Number Six maakt zijn day one-belofte waar om Virginia open te verklaren voor zaken.

7. Executive Order Number Seven komt zijn day one-belofte na om mensenhandel te bestrijden en te voorkomen en ondersteuning te bieden aan overlevenden.

8. Executive Order Number Eight maakt zijn day one-belofte waar om een commissie op te richten om antisemitisme te bestrijden.

9. Executive Order Number Nine maakt zijn day one-belofte waar om zich terug te trekken uit het Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI).

Uitvoeringsrichtlijnen:

1. Executive Directive Number One maakt zijn day one-belofte waar om onze economie een vliegende start te geven door de regels voor het doden van banen met 25 procent te verminderen.

2. Executive Directive Number Two maakt zijn belofte van day one waar om individuele vrijheden en persoonlijke privacy te herstellen door het vaccinmandaat voor alle overheidsmedewerkers in te trekken.

Lees de volledige tekst van Executive  Orders en Directives.

Conclusie:
We moeten ons afvragen of dit waarlijk een nieuw begin kan zijn?

Geen van de aanwezigen vroeg om de hulp van God.
Het is puur menselijk verstandswerk, het is ook een zich afzetten van de andere partij die weliswaar de grofste leugens en misleidingen hanteerde. Het gaat om politieke macht, de economie om maximaal werelds goed gevoel zoals we dat sedert jaren nastreven en bovendien willen de Amerikanen liefst ook ’s werelds knapste en grootste blijven.

’s Werelds knapste zullen ze ongetwijfeld blijven maar de ergste beproevingen staan voor de deur en het is niet duidelijk of zij dat willen of kunnen zien aankomen.

Auteur:Hypoliet

14 commentaren op “Nieuw Begin ?

 1. Laat U niet gek maken, beste Hypoliet, met de 8ste regel valt de Gouverneur door de mand. Hij is valse oppositie. Dat betreft de oprichting van nog een anti-apekool commissie. Waarom ? Is hij omgekocht, of is hij te afhankelijk van joods geld voor zijn herverkiezing ?

  In het land van Uncle Sam, hebben de talmoed baronnen, “joden die geen joden zijn, maar de synagoge van satan” (Ap. 2:9, 3:9) en “God niet welgevallig, maar vijand van alle mensen” (1 Tess. 2 : 15), alle touwtjes in handen.

  “Remember”, de Twin Towers destructie, een operatie van de CIA en de Mossad.

  De synangoge heeft de financiële wereld in handen, Wallstreet, het ministerie van Financiën, het ministerie van Oorlog en Regime Change, “Buitenlandse zaken”, de talrijke Geheime diensten, het media kartel van de geschreven pers, het monopolie van Hollywood, inclusief de pornografische industrie met een omzet van bijna 100 miljard, de Big Pharma industrie, o.a. het beruchte, criminele Pfizer, en tenslotte, met een ongelimiteerde geldbuidel maken zij de meeste gekozen functionarissen van zich afhankelijk, rechters en de sherrif incluis. De Gouverneur kennelijk ook, evenals de gekozen presidenten, uitgezonderd de vermoorden, Lincoln (+1865) en Kennedy (+1962).

  Vanaf de Great reset van WOI-WO II, in 1945, hebben alle presidenten oorlogen gestart, waarvoor Amerikaanse jongens het leven lieten. Joodse jongens zitten daar niet tussen. Zij weten wel beter hoe het systeem werkt. Integendeel, zij overwoekeren de grote “Skull and Bones” universiteiten.

  De enige presidenten die weigerden om oorlogen te starten, waren Kennedy en Trump. De eerste werd vermoord door de CIA en van de tweede werd de (her)verkiezing gestolen. Zelfs het Hooggerechtshof wilde niets ondernemen. De VS werd gedegradeerd tot een bananenrepubliek, en het Hooggerechtshof verloor zijn aureool. Als de autochtone Amerikanen de ware macht achter de schermen ontdekken, als zij ervaren hoe het systeem van de “deep state” werkt, dan is het einde van het joodse VS imperium in zicht. De reacties van het volk zullen niet uitblijven, en de jongste verkiezingen zijn de eerste aanwijzing dat ethische kwesties in maatschappelijk opzicht, en met name abortus, een hoofdrol hebben gekregen bij verkiezingen.

 2. @ Jules van Rooyen,
  Dat Joden geen Joden zijn begreep ik dank zij Theudmer en U beste Jules, waarvoor mijn dank. Toch raakt het dramatische lot van de Joden me, sedert ik hen als gewone mensen een beetje leerde kennen in Antwerpen. Wordt maar als Jood geboren om dan beetje bij beetje te gaan begrijpen dat er een keuze van je verwacht wordt. Dat wellicht de meesten zich laten “vaccineren met Jodendom”, als ik het zo mag zeggen, ligt voor de hand. Telkens men er over denkt kan men de hartepijn voelen van Jezus en Maria.

  De mensen in ons eigen landje die dagelijks al die flutkranten lezen en flutTV slapende aanhoren werden net als de Joden.

  Voor zover er nog verstandige Democraten bestaan weten zij geen blijf meer met hun Democratische leiders. Iets dergelijks is waarschijnlijk nog nooit vertoond. Gewoon te zot voor woorden. Nu vragen steeds meer Amerikanen zich af hoe het verder moet met die dwaasten aller landleiders ooit.

  Het vreselijkste is eigenlijk dat ook FoxNews niet zuiver op de graat is. Nochtans hoor ik hen graag met overtuiging spreken want in menig opzicht liegen zij niet. Trump heeft een speciale manier van lichaamsbeweging, dat komt enerzijds omdat hij een geheel liberalistische NewYorker is, maar ik bespeur ook de bedrieglijke achtergrond van geheime genootschappen. De journalisten van FoxNews kunnen daarover toch niet onwetend zijn?

  Kortom het is een boeiend maar duivels toneelspel.

  Voor echte Amerikaanse vaklui blijf ik groot respect koesteren en daarom dus eigenlijk voor heel Amerika. In fijnzinnigheid en vindingrijkheid kan niemand zich aan hen meten, zelfs aangaande de leugens over maan en mars landingen want o.a. de communicatie instrumenten zijn wel echt en van het allerhoogste vernuft, daar kan geen Chinees tegenop.
  Maar hun enige echte hoop is uiteraard de Traditioneel Katholieke Kerk en ook daar vindt men fijne mensen.

 3. @Jules Van Rooyen : In je schrijven ben je steeds de Joden aan het beledigen, je gaat dan geruisloos voorbij dat Jezus een Jood was, alle twaalf apostelen, en dat de maagd Maria een Jodin was. Verder geef je altijd het beeld van een jood die over de wereld heerst, rijk genoeg is, en zeer invloed rijk. Ik nodig je eens uit om naar Antwerpen te komen en een bezoekje te brengen in de Joodse gemeenschap. Je zult daar niet veel rijken aantreffen. Diamantslijpen behoort bijna voor de Jood tot het verleden. En er is veel armoede in de Joodse gemeenschap. De Joodse restaurants brengen de leer van jezus beter in praktijk dan christenen, wie geen geld heeft krijgt daar gratis een maaltijd aangeboden. Joden helpen elkaar. De joodse gemeenschap is een kleine op zichzelf staande gemeenschap, die liever hun boeken bestuderen en zich niet bemoeien met anderen. Maar als er vroeger de pest uitbrak wie was de schuldige? De Jood! Het christendom in het algemeen heeft zich schuldig gemaakt aan Jodenvervolgingen nog erger dan in het Romeinse Rijk. Dus leert is iets serieus over de geschiedenis. Ik dank je daarvoor.

 4. Met dat laatste, ja, natuurlijk wonen er in de VS ook “fijne mensen”, maar met de kazaarse elites, “vijanden van alle mensen”, (St. Paulus), zie hierboven, valt niet samen te leven zoals wij allemaal doen. De gehele moderne geschiedenis sinds de Reformatie medio 16de eeuw, en de dood van Luther (+1546) met alle oorlogen en revoluties sindsdien, zijn op hun conto terug te herleiden. Zolang wij daarvoor de ogen sluiten, in de hand gewerkt door de valse officiële geschiedenis op school en op de hoger onderwijs instellingen, de boeken schrijvers en ga zo maar door, komt er geen verbetering in onze situatie, inclusief de actuele griep tirannie. Zelfs de katholieke Kerk is niet meer het bastion dat ons beschermt. Doorsnee Amerikanen durven er ook niet over te praten. Het land is een joodse kolonie, de AIPAC, hierboven niet vermeld, is het joodse inlichtingen netwerk dat binnenlands, alle inlichtingen over burgers verzameld. Zij bepaalt ook het buitenland beleid, getuige de Harvard studie (2006) van de hoogleraren S. Walt en J. Mearsheimer. De senator E. Hollings verklaarde op 20 Mei 2004, dat de VS, het land Irak binnen viel ter “bescherming van Israël”. En “dat weet iedereen”. Voorts verklaarde hij, “De AIPAC zegt ook wat het beleid moet zijn”. In Juni 2004, verklaarde de onafhankelijke president kandidaat R. Nader, dat dit de situatie is. Deze acceptatie is voort gekomen uit WO II tragedie van de joden vervolgingen, de holocaust religie ; vanaf de jaren 1970, uitgebuit door de joods maçonniek gedomineerde media om alle westerse volken onder druk te kunnen zetten en een schuld complex aan te kunnen praten. Verzet tegen de NWO oftewel de JWO (jew world order) wordt beschouwd als een aanval op het joodse shalom, de joodse “wereldvrede”.
  (AIPAC = American Israeli Public Affairs.)

 5. De reactie van Jules van Rooyen is zoals gebruikelijk doordrenkt met leugens.

  Er bestaat geen enkel bewijs voor een grootschalig bedrog bij de laatste Amerikaanse verkiezingen. Juist daarom wilde het hooggerechtshof zich daar niet aan branden. EN daarom zijn talloze rechtszaken over deze kwestie verloren gegaan. Donald Trump is een narcist zoals de wereld nog nooit gezien heeft. Deze man bedriegt de kiezer door belastingen te ontduiken. Een rijk en machtig man die nauwelijks belastig afdraagt. Waar zijn alle gelden die met crowdfunding zijn opgehaald gebleven. Dat een rechtgeaard katholiek (zoals uzelf meent te zijn) zijn gedrag accepteert en goedkeurt alleen maar omdat hij anti abortus is. (hij zal nu niet meer nodig hebben).
  De zogenaamde false flag operatie bij de Twin Towers is ook van alle kanten ontkracht. U moet in een duistere geestelijke tunnel leven. De waanbeelden die u hebt zijn onbeschrijfelijk.

 6. Het is zinloos een Amerikaanse president van iets te beschuldigen of tegen een andere president uit te spelen want zij zijn allen vrijmetselaars en ook in ons fictief landje kan niemand een hoge positie in staat of kerk verkrijgen zonder heel diep te buigen voor hen.

 7. — Voorbeeld van een gefabriceerde crisis —

  De Democratische gouverneur van California besteedt nogmaals een hoge som om daklozen een woning te bezorgen, het gaat om niet minder dan twaalf miljard dollar. Gevolg is niet minder daklozen maar meer en beter betaalde daklozen. In NewYork idem dito. Het geld gaat ook naar centra voor preventie overdosis druggebruik met toezicht op comfortabel genieten van high-zijn. Direct gevolg is de komst van een groeiend aantal verslaafden naar deze centra.

  In Vlaanderen zou de preventie gaan om ca. drieduizend euro per gemeente vermenigvuldigd met driehonderd gemeenten maakt negenhonderdduizend euro voor ruim zes miljoen Vlamingen tegen slechts twee miljoen dollar voor negentien miljoen NewYorkers. (cijfers haastelijk bijeen gescharreld op internet).

  Het aantal hulpverlenende organisaties is niet te tellen, wereldwijd, en zij beschikken over quasi onbeperkte middelen.

  De Katholieke Kerk verdwijnt hierbij schijnbaar in het lege niets. Het socialisme vaart wel en dat de grote stappen voorwaarts eindigen in communistische dictatuur heeft men nog steeds niet begrepen, en dit met volkomen stilzwijgen van de bisschoppen zoals we allen gewoon werden. Deze kleine rookpluim van gefabriceerde crisis is slechts een onderdeel van de zwarte asregen van de wereldomvattende vulkaan van het nu bijna vervolledigde wereldcommunisme.

  En nu afwachten wat de goddeloze maar versverkozen Republikeinse gouverneur van Virginia gaat doen.

 8. Op hierboven, beste allemaal, ten eerste wijs ik op de “joodse elites”, of de “talmoed baronnen”, of de “geldbaronnen” van Wallstreet en de City, of de “kazaars”, van het Farizees bekeerde Kazaar volk, 7de tot de 10de eeuw, aan de beneden Wolga, Turks/Russisch van oorsprong.
  Zij zijn verslagen door de katholieke prinsen van Kiev, eind 10de eeuw. Leest vooral wat er staat en precies over wie het gaat.

  Ik weet ook wel, beste Willy, dat de kleine luyden onder “de joden”, net zo slachtoffer zijn van het bedrog en de manipulaties als de goyem, wij dus. Maar het probleem is dat die kleine luyden altijd solidair blijven met wat de grote bazen uitspoken.

  Slechts 10 % van het jodendom is de Tora toegedaan, dus ons Oude Testament, en wachten nog steeds op de komst van de Messias. Wellicht woont een deel van hen in Antwerpen. Maar het overgrote deel van “de joden” (90%) volgt de talmoed, een afschuwelijk boek van haat, nog erger dan de Koran.

  Daar komt bij dat de joden van vroeger, uit de tijd van Christus, niet meer bestaan, opgelost in de geschiedenis, in het niets vervlogen in de wind, zoals de Tempel, sinds de tweede uitroeiing door de Romeinse soldaten en de tweede vernietiging van de herbouwde Tempel, in de derde eeuw, nooit meer herstel en herbouw geweest is. Denk niet dat na Golgotha, er niets meer gebeurd is. De meeste joodse hoofdrol spelers bij de veroordeling en de moord op onze Heer, J-Christus, zijn een afschuwelijke dood gestorven. Pilatus pleegde zelfmoord in een gevangenis nabij Lyon.

  Vwb. de Twin Towers, ik herinner me dat nog goed. Ik zie nog de beelden van de Israëlische filmploeg die de inslagen van de vliegtuigen op beeld vast legden. Daarom heeft de hele wereld die beelden ook kunnen zien. Alle joodse mensen die in de Towers dagelijks werkten, waren gewaarschuwd die dag niet te komen. Ook wijs ik op de speculaties en de enorm verdiende vermogens op de beurs van Wallstreet, na de aanslag, met put opties, gevolg van planning en voorkennis. Onderzoek werd niet gepleegd, ondanks verzoeken daartoe.

  Hier in Delft, op de Technische Universiteit is enkele jaren later een conferentie geweest, om te bewijzen dat de Towers in elkaar zijn gezakt door van te voren geplaatste dynamiet ladingen, in de torens. Vandaar de recht om laag in elkaar storting, een gecontroleerde in elkaar storting zoals gespecialiseerde aannemers kunnen doen. Zo’n ingenieurs conferentie kon niet gehouden worden in de VS, wel in Delft. Voor overige aanwijzingen en verklaringen van de aanslag op de Twin Towers, verwijs ik graag naar de bekende webstek van Henry Makow.

  1. Er is geen conferentie geweest maar een presentatie van aannames en gedachtes. Er is GEEN enkel bewijs geleverd over dat de Twin Towers opgeblazen zijn. Geen enkel. Alleen maar conclusies vanuit aannames. Al die aanwijzingen en verklaringen zijn al uit en te na weergelegd en besproken. Nogmaals er is geen enkel direct bewijs voor een false flag operatie met explosieven.

   Ongeveer 15% van de slachtoffers was Joods. Ondanks die zogenoemde waarschuwing. En dat zijn feiten Jules. uw anitsemitisme speelt u danig parten. Uit alles blijkt uw enorme afkeer van de Joden.

 9. Er bestaat een youtube film waarin met oude vliegtuigen werd aangetoond dat een groot vliegtuig met brede vleugels onmogelijk doorheen een muur kan vliegen zonder dat vleugels en het deel van de romp voorbij de vleugels nagenoeg intact gewoon naar beneden vallen. Bij de eerste opstelling plaatste men aan weerszijde van de landingsbaan rijen hoge houten (telefoon-) palen en ze braken alle af als luciferstokjes. Bij de tweede opstelling plaatste men rijen stalen (verlichtings-) palen en toen braken de twee vleugels gelijktijdig af. Dat betekent tevens dat de kerosine in de vleugels niet eens tot in de gebouwen raakte, laat staan een brand veroorzaken. Indien een vonk toch de kerosine had ontstoken dan had men aan de buitenkant van de gebouwen een ontploffing van de neerstortende vleugels opgemerkt. De verdampingstijd van kerosine is korter dan van gewone benzine en het verspreidt zich veel sneller in de omgevingslucht dan bijvoorbeeld water. Wanneer men een grote hoeveelheid water vanaf de hoogte van inslag in de torengebouwen naar buiten gooit merkt men dat op de grond nauwelijks vanwege de grote verspreiding.

 10. @ Jules Van Rooyen: Bedankt voor je reactie. Het onderwijssysteem in Israël begint met de Hebreeuwse Oud Testament, gaat dan verder met de tweede tempeltijdperk, en springt dan door naar de diaspora en bereikt zijn hoogtepunt met het opkomende zionisme, de holocaust en de vestiging van de staat Israël. De Talmoed wordt er niet onderwezen. Dus de leerlingen gaan daar van het school met de gedachte dat hun volk wel het belangrijkste is van de wereldgeschiedenis. In werkelijkheid heeft het Jodendom maar een kleine rol gespeeld in het drama van de wereldgeschiedenis. Wel is het zo dat uit hun volk, de verlosser geboren werd. En dat had Mozes reeds voorzien, de verlosser moest één van de broeders zijn een Jood dus. In het begin was er in Jeruzalem een Messiaanse beweging waar de stiefbroer van Jezus Jacobus de leider was.

  Uit die beweging zal het christendom ontstaan, eerst in een klein landje, in een klein volkje dat weinig belangstelling had voor het lot van andere volkeren. Dat zou veranderen dus met de Jood Jezus. Dus historisch gezien is het belang van het Joodse volk beperkt gebleken. Dus de invloed van de Joden ook op wetenschappelijk gebied was eerder beperkt. Natuurlijk kan je niet voorbij Albert Einstein. Maar zijn theorie van het universum was geen Joodse gedachte. Nu zijn de joden op wetenschappelijk gebied zeer goed. Dus de rol van het Jodendom in het verhaal van de mensheid was eerder beperkt, dit was mijn stelling.

 11. @ Willy,
  U onderschat het volk van God uit het Oude Testament. Niet alleen de toenmalige Egyptenaren ondervonden aan de lijve wat het betekent de Ware God van hemel en aarde te beledigen of te weerstreven, ook de andere naburige volkeren ondervonden dat en die kennis werd verder verspreid naar zeer veel vreemde volkeren. Het is van groot belang te beseffen dat God Zich kenbaar wil maken aan al Zijn schepselen.

  Vandaag puren de zich nog steeds Joods noemende mensen ongerechtvaardigd profijt uit Degene die zij “de Jood Jezus” noemen. Hij kwam om alle mensen te verlossen uit de slavernij van de duivel. Wie zich vandaag nog steeds Jood noemt is een nazaat van de Joden die indertijd Christus veroordeeld wilden zien. Dat betekent dat U vandaag Uzelf overschat.

  De grote vervolging die altijd zowel Joden als Christenen overkomt is enerzijds een straf voor al degenen die Jezus niet willen aanvaarden want dat is het oordeel dat zij zichzelf aandoen — Woord van Jezus! — en anderzijds heeft de vervolging ook tot doel de gelovige Christenen te louteren en te beproeven. U hebt een heel leven lang de gelegenheid om Jezus te aanvaarden om het oordeel af te wenden. Waarna U als Christen toch nog zult vervolgd worden tot beproeving en zuivering van uw ziel.

 12. Ik herinner me nog, beste allemaal hierboven, dat er midden in de smeulende as van de recht in elkaar gezakte Twin Towers, twee intacte paspoorten waren gevonden van zogenaamde vliegers, afkomstig uit een Islamitisch land als Saoudi Arabië.

  Ook was één van de bevindingen op de Delftse conferentie, dat het stalen constructie geraamte van de Twin Towers niet door brandend kerosine kon zijn gesmolten, omdat de daarvoor vereiste extreem hoge temperatuur niet door brandend kerosine kan worden veroorzaakt (1). Zie verder hierboven, dat blijft staande.

  Voorts, beste allemaal, herinner me nog ook dat het zogenaamde derde vliegtuig, elders was neer gestort, in het bos of in het weiland, en nooit terug gevonden is, of althans nooit foto’s van gepubliceerd zijn geweest.
  Ook de vierde inslag, in het Pentagon, was van een raket, en niet van een groot vliegtuig, want vleugels, stabilo, of rompdelen of anderszins grote onderdelen, ontbraken op de plek van inslag. De inslag zelf vond plaats in een afgesloten deel van het enorme gebouw, dat in onderhoud was voor schilderwerk of iets dergelijks. De inslag was enkel een groot gat in het gebouw.

  1. dit lijkt op Macron’s valse sprookje van het brandende dak van de versteende 800 jr. oude eiken balken van de Notre Dame in Parijs, enkele jaren terug. Die kunnen niet branden door een kortsluiting of een lucifer, maar enkel door “militaire” middelen, zoals enkele brandweer lieden de dag erna, in de Figaro, beweerden.

 13. — Allerbest Nieuws vanuit Virginia —

  Gouverneur Glenn Youngkin van Virginia bevestigde zijn inzet voor het beschermen van ongeboren baby’s tegen abortus woensdag toen hij een nieuwe “ambassadeur voor ongeboren kinderen” -positie in zijn regering creëerde.

  lifenews.com/2022/01/20/virginia-gov-glenn-youngkin-creates-ambassador-for-unborn-children-position-to-protect-babies/

  — Gelijkaardig Nieuws in Texas —

  Voor de tweede keer in twee maanden heeft het Hooggerechtshof een verzoek van “Big Abortion” afgewezen om het te helpen het abortusverbod in Texas, dat ongeboren baby’s met kloppende harten beschermt, ongedaan te maken.

  lifenews.com/2022/01/20/supreme-court-rejects-big-abortion-a-second-time-keeps-texas-abortion-ban-in-place/

  Het gaat de goede richting uit!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht