Is een gevaccineerde Katholiek een “afvallige”?

Toen ik in mijn laatste artikel openlijk sprak over mijn Covid 19 vaccinatiestatus, moest ik in de commentarensectie nogal wat kritiek ondergaan. Ik werd onder andere “onbetrouwbaar”, “spiritueel leeg” en “afvallig” genoemd, omdat ik me na herhaalde kritiek tegen de Covid maatregelen alsnog liet vaccineren. Het lijkt wel, of sommige mensen niet meer weten tegen wie ze hun woede nog kunnen afreageren. Ik zie in de commentaren veel onmacht en opgekropte frustratie. En eerlijk gezegd begrijp ik deze frustratie volkomen. Wat betreft vaccinatie bestaat er al lang geen vrije keuze meer. Het Covid regime is iets dat we elke dag ondergaan en dat onze menselijke waardigheid steeds verder aantast. 

Het wordt daarnaast almaar duidelijker, dat regeringen niet gevaccineerden het leven zo moeilijk mogelijk willen maken.  “Je veux les emmerder le plus possible”, verklaarde de Franse President Emmanuel Macron onlangs tot ontzetting van zijn bevolking.  Hoe moet een burger op zulke flagrante minachting van de eigen leiders reageren?  Is radicaal verzet tegen vaccinatie het enige antwoord, of is het vooral belangrijk om de nadruk te leggen op de zinloosheid van dwang? Ook al kan pesterij leiden tot algemene vaccinatie, niemand kan de geesten overtuigen van de rechtvaardigheid van vrijheidberovende maatregelen “voor ieders veiligheid”. Radicaal verzet is een mogelijkheid, maar niet het enige antwoord op deze onderdrukking. Belangrijk is om vooral om geen dupe te worden van de verborgen agenda’s van de verschillende politieke strekkingen, die ijveren voor onze steun.

Hier volgen een aantal stellingen, die makkelijk misbruikt kunnen worden om de bevolking te manipuleren, en dus verdere bezinning verdienen:

Stelling 1: ik keer me af van de leugenpers en geef mijn volledige vertrouwen aan “kritische” blogs.

Ons medialandschap wordt tegenwoordig gekenmerkt door een informatieoorlog tussen een door (zelf)censuur gekenmerkt officieel narratief en de zogenaamde “kritische” alternatieve media. Er ontstaat daarom steeds meer onzekerheid over de betrouwbaarheid van de berichtgeving. Bij zogenaamde wetenschappelijke experts is onafhankelijkheid soms ver te zoeken. Ook in de alternatieve media kan de kwaliteit variëren en wordt legitieme informatie vaak vermengd met pseudowetenschap of doemsvoorspellingen. Men kan twijfels hebben over de officiële media, maar is de antivax propaganda dan beter te betrouwen? En vooral, wil men zich daarop baseren, om vaccins te weigeren en voor sociale uitsluiting te kiezen? Dit is een moeilijke afweging, die ieder voor zich moet uitmaken. Ik merk wel, dat er steeds meer wetenschappers en intellectuelen zijn, die een kritische houding aannemen tegen het Covid Safe Ticket en bijhorend regime. Misschien vormen deze een aanvaardbare tussenweg.

Stelling 2: Elke gevaccineerde gaat volledig  akkoord met de Covid politiek van de regering en meningen van TV-experts

Deze stelling wordt vaak gepromoot door onze politici en  officiële media. Volgens dit narratief wordt elke persoon, die zich laat vaccineren, een voorstander van de officiële Covid politiek en gelooft hij/zij steevast, dat de maatschappij hier beter van wordt. Toch kan je je afvragen waarom deze fans dan zoveel kunst en vliegwerk nodig hebben, waaronder een groen Covid Safe Ticket en bijzondere quarantainevrijstellingen, om zich toch maar te laten overhalen tot vaccinatie. Deze gevaccineerden zijn helemaal geen fans, maar Chinese vrijwilligers van het Covid beleid. Je zal hen in geen geval foto’s zien posten op social media, met een pleister op hun arm. Zij laten zich gewoon vaccineren, omdat het almaar moeilijker wordt om zonder prik nog een normaal sociaal leven te leiden. De Covid-sekte telt trouwens almaar minder overtuigde militanten. Steeds meer mensen erkennen de zinloosheid van draconische maatregelen en vaccins, die nauwelijks beschermen tegen besmetting. Dit merk je al gauw aan het aantal mensen die de aanbevelingen van experts negeren en er de kantjes van aflopen. 

Stelling 3: door vaccinatie te weigeren en me te segregeren van de rest van de maatschappij ben ik een held

Of men ze nu bewondert of verfoeit, vaccinweigeraars brengen vaak zware offers voor hun principes. Koppels, families, vriendengroepen worden er uit elkaar gereten.  Jobs en opportuniteiten worden erdoor verloren. Men dient zich dus af te vragen of de politieke impact van een weigering opweegt tegen de negatieve gevolgen van sociale uitsluiting. Wie leidt er schade indien Jan met de Pet een vaccin weigert, behalve de vaccinweigeraar en zijn onmiddellijke omgeving?  Verarming en marginalisering zijn allesbehalve romantisch. Een moedige houding is ongetwijfeld bewonderenswaardig, maar het is ook belangrijk om zijn strijd goed uit te kiezen. Is men bereid zijn leven weg te gooien voor een prik? Men kan zich bovendien afvragen of de argumenten tegen de Covid 19 vaccinatie beter te betrouwen zijn dan de argumenten voor? Wil men echt offers gaan brengen, gebaseerd op één van de vele alternatieve pseudowetenschappelijke argumenten tegen de officiële rommelwetenschap? Pseudowetenschap is pseudowetenschap. De echte verliezer lijkt me hier wel de wetenschap zelf, die ieder tot viroloog maakte, maar ons verder intellectueel en medisch verweesd achterliet….

Stelling 4: elke Katholiek die zich laat vaccineren is een “afvallige”.

Er bestaan heel wat verschillende meningen rond de Covid 19 vaccinatie in de Katholieke Kerk. Sommigen stellen zich vragen over het gebruik van celculturen van geaborteerde foetussen bij de ontwikkeling van deze vaccins, een moeilijk punt in een geloofsgemeenschap, die sterk gelooft in de heiligheid van het leven. Indien je Paus Franciscus als legitiem hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk en Kardinaal De Kesel als legitieme Primaat van België beschouwt, is vaccinatie echter geen teken van apostasie of reden to excommunicatie. Integendeel, misschien getuigt de officiële Roomse Kerk van teveel enthousiasme rond de Covid 19 vaccinatie, wat volgens mij een inschattingsfout van angstige babyboomers is. Ook het rabiate antivax-verhaal in sommige schismatieke kringen kan men maar beter met gezond scepticisme ontvangen. Men kan zich trouwens vragen stellen over gelovigen, die medemensen op basis van hun vaccinatiestatus veroordelen, of ze zich nu identificeren als progressief of behoudsgezind. Een geloof dat gekenmerkt wordt door sociale druk, rigiditeit en opgedrongen randvoorwaarden, kan nog moeilijk oprecht genoemd worden. Het maakt daarbij niet uit tot welke religieuze strekking men behoort. 

Stelling 5: de antivaxer /gevaccineerde is onze vijand

Onze maatschappij wordt onderdrukt door haar eigen elite, maar toch laat de bevolking zich afleiden door artificiële polarisering en framing op basis van iemands vaccinatiestatus of politieke voorkeur. Mensen worden op de meest belachelijke wijze gestigmatiseerd en tegen elkaar opgezet. Wanneer stoppen we hier eindelijk mee? Niet de vaccinweigeraars of gevaccineerden zijn onze vijand. Onze ware vijand zijn internationale belangengroepen en technocraten die onze toekomst op het spel zetten voor de eigen carrière. Indien we dat niet willen inzien, zijn we allemaal schaapjes, ongeacht onze vaccinatiestatus. 

Conclusie 

Onze vaccinatiestatus bepaalt niet of we al dan niet goede Christenen zijn. Het is ook geen reden tot polarisering, aangezien onze beslissingsvrijheid hierover sowieso een illusie is. Ieder moet voor zichzelf kunnen uitmaken, hoe hij deze nachtmerrie overleeft en vooral te boven komt. De belangrijkste bedreiging voor onze vrijheiden lijkt me vandaag de Covid pas, die zo snel mogelijk afgevoerd dient te worden. Niet de vaccinatie, maar de pasjesmaatschappij vormt een belangrijke voorloper van het “teken van het beest”, waartegen we in de Openbaring van Johannes verwittigd worden. Het lijkt me belangrijk om vooral tegen deze onaanvaardbare vorm van controle strijd te voeren.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

42 commentaren op “Is een gevaccineerde Katholiek een “afvallige”?

 1. Goed artikel om de impasse te omschrijven die heerst in de geesten die waarheid van leugen niet meer kunnen onderscheiden.
  Maar er dient gezegd te worden dat de waarheid geen nuance verdraagt, het is het één of het ander;
  Ik ben nu al twee jaar bezig met onderzoeken en alle mogelijke info tot mij te nemen via allerlei kanalen en ook wat er rond mij gebeurt te analyseren. In ieder geval dient gezegd te worden dat de alternatieve media nu de verdienste heeft een veel grotere claim op de waarheid te hebben, natuurlijk zitten er ook daar verhalen bij die ongefundeerd de wereld ingeslingerd worden maar zijn gemakkelijk te herkennen en als je die er uit filtert blijft er een zeer overzichtelijke en duidelijke lijn over.
  De mainstream media verschrompeld hier tegenover tot een marginaal stelletje gemanipuleerde leugenmachine en dit is gewoon een droeve vaststelling.
  Wie hun knusse en veilige oude leven ten allen prijze wil in stand houden kan dus onmogelijk de waarheid aannemen omdat zij dit gewoonweg niet aankunnen en moeten zich dus vastklampen aan deze stortvloed van leugens en bedrog welke dagelijks over de mensen wordt uitgestort via de mainstream kanalen en is tevens ook de reden waarom mensen boos worden of in paniek raken wanneer je tracht van iemand de harde waarheid te laten zien (en hier spreek ik van ervaring) meer nog de meeste mensen weigeren zelfs maar te kijken naar een andere waarheid omdat men zodanig bang is om hun houvast te verliezen waarop hun gehele levensbeeld is op gebaseerd !
  Vele malen erger is het gesteld met de kerkleiders die via allerlei spitsvondigheden het eigen geweten in de kiem smoren om de leugen terwille te zijn en hun te onttrekken aan hun verantwoordelijkheid om de waarheid te dienen die tevens veréén-zelfdigd is in Christus Jezus en dus gemakzuchtig het anti -christelijke narratief van de overheid slaafs volgen .
  Wat nog veel erger is (indien mogelijk) dat deze kerkleiders door hun lauw geloof velen meesleuren in deze dwaalwegen , de kerk die mensen zou moeten waarschuwen voor leugens en bedrog lijken nu geraffineerde rattenvangers te zijn die hun volgzame kudde naar de ondergang loodsen

   1. Jij wel dan? Met je akte… pfff

    Maar ik heb het wel onderzocht en Sergeant yves heeft gelijk!

 2. Vaccinatie is een morele plicht: het is je plicht jezelf en anderen te bescher^men. Een taak die zeker geldt voor wie zich katholiek noemt.

  1. Het is larie te beweren dat niet-gevaccineerden een groter gevaar betekenen voor de maatschappij dan gevaccineerden. Ook die laatste groep, waartoe ik behoor, blijft een potentieel gevaar voor zijn naasten want kan ook drager zijn van het virus. Misschien zelfs een groter gevaar omdat die er onbewust van is drager te zijn. Zelf heb ik dat ondervonden toen ik besmet geraakte na tweemaal te zijn ingeënt en daardoor vier familieleden serieus heb ziek gemaakt.

  2. @sara,
   Ik ben antieker dan de meeste lezers/reageerders op deze site. Bovendien heb ik ’n zeer zwakke gezondheid.
   Tel daarbij op, dat ik 65+ ben en … opgeteld moet ik dus behoren tot de meest kwetsbare groep.

   Echter, tot Úw verbazing, ben ik zeer welbewust NIÉT gevaccineerd.
   De reden waarom ik niet gevaccineerd ben: God heeft ons mensen uitstekend gemaakt. Dat behoeft geen enkele verbetering.

   Ik ga raden of U wel/niet kerkganger bent: U bent géén gelovige + U bent al helemaal geen kerkganger.

   1. @sara,
    aanvulling inzake de reden waarom ikzelf – ondanks mijn broze gezondheid -niét gevaccineerd ben:
    God heeft ons mensen (dus óók ons DNA) uitstekend gemaakt. Dat behoeft geen enkele verbetering.

 3. •••••
  Ofschoon de reactie van -Sergeant yves- de spijker op de kop slaat, krijg ik de indruk dat het artikel van een excuustruus is.😱

 4. We evolueren inderdaad naar volkomen polarisatie,
  daaraan ontsnappen is niet mogelijk.

  Voor gelovigen is de keuze simpel: we volgen Jezus,
  zelfs indien we er voor vermoord worden.

  Sterven moeten we toch!
  Liever sterven in Waarheid en de hemelpoort zien opengaan, dan te sterven in lafheid, bitterheid van duivelse machinaties en geplande leugens.

  De overheid zal sowieso alle bezittingen van iedereen in eigendom nemen, met of zonder gifvaccin, inbegrepen uw bloedeigen lijf en dan zult u moeten betalen voor het gebruik van eigen lijf en goederen.
  Blijkbaar hebben de meesten dat nog altijd niet begrepen.

  Alleen Jezus is de Waarheid, de Weg en het Leven, nooit de staat!
  Dus volgen we Jezus en Maria, nooit de staat!

  Zelfs de mensen die zich nog steeds traditionele Joden blijven noemen — en het niet meer zijn — worden al vele jaren gepest door de ongeldige zionistische staat, des te meer de Christenen in eender welke staat!

  Kom maar af! Lafaards!
  Sleep me maar naar het Romeinse Colosseum en laat de wilde dieren nog maar eens een zoveelste keer los! Met goedkeuring van de nieuwe valse moderne farizeeers en socialistische en “democratische politici”!
  Of beter: bekeer u!

 5. •••••
  God heeft [gedoogd] dat de Illuminati-vrijmetselarij, als Ezau..met de Rothschilds.. het grondgebied van Israël tot zionistische staat zou maken.
  In de eindtijd tot aan het ‼️6e zegel staat opnieuw Ezau tegenover Jacob.
  Niet Ezau maar Jacob is de uitverkorene ..en Ezau heeft dus door list, bedrog en wat al niet meer genomen wat hem eigenlijk niet toekwam.
  Met het 6e zegel wordt Ezau afgelost door Jacob.

  Dus het moest vervuld worden dat Ezau Israël fundeerde ..anders zouden andere profetieën over Israël niet vervuld worden.

  De protestantse visionaire dominee Leenhouts (ds. Leenhouts is te googlen)..vermeldt dat de Heer roept om Elia ..Elia is in dit geval NIET de echte Elia maar de Maleachi 3:1 bode..de latere grootvorst (Jesaja 32).. koning(keizer) ..over de 12 stammen van Israël..in onze tijd geboren zoals Jeremia 33:15-16 en o.a. 23:5-6 aantoont.. want Jezus Christus gaat [niet] in Israël op de troon van David zitten zoals de evangelische christenen veronderstellen.. omdat Hij voorbijgaat in het 6e zegel, Openb.6:12-[17].
  Helaas zijn er gelovigen die nog in de ontkenningsfase zitten🤭

 6. @…..
  Wat is er nou mis om iedereen gelijkwaardig te behandelen? ..schreef @:juuls elders ..deze communistische mentale instelling komt overeen met wat @:”sara” schreef:: ▪︎Vaccinatie is een morele plicht: het is je plicht jezelf en anderen te bescher^men. Een taak die zeker geldt voor wie zich katholiek noemt▪︎

  Het jezelf beschermen met de vaccinaties is een absurde veronderstelling.. mensen met een boosterprik en daarna ziek worden zeggen zelf al dat ze geen 4e prik meer zullen nemen.. maar naar een aantal maanden zal hun QR code ongeldig zijn..en zijn dan nog verder van huis.

  Nooit meer zullen ze weten, als ze ergens ziek van worden, of het komt door de vaccinaties of van een normaal lichamelijk ziekte verloop.. en krijgen dan het ene medicijn na het andere aangeboden.

 7. •••••
  De vrijheid..gelijkheid..broederschap komt van de Franse revolutie..en is de grondslag voor het communisme ..en wat al die revolutie hebben aangericht kan men o.a. googlen.
  Bij de gifspuit moet je je zelf ook opofferen voor het algemeen belang..het collectief 😤..😡
  Duizenden en duizenden..en in de miljoenen wereldwijd hebben zich inderdaad al opgeofferd..maar voor wie…ook dat is bekend.

  De genade Gods maakt de mens tot een krachtig individu.. een hemelstormer.

 8. Spijtig genoeg voor Mevr. Gabriels kan er niets anders dan polarisatie zijn, aangaande de vaccinatie dictatuur. Deze vaccinaties, die een eerste einddoel van de “New World Order” zijn, beogen het omvormen van de “mens” tot een trans-wezen, gelijktijdig mens en machine.
  In talloze websites, zelfs door pharma-medewerkers, wordt toegegeven dat het hoofddoel de degeneratie van de mensheid is; vooraan dan de vernietiging van de echte transcendale verbintenis die godsgelovigen kenmerkt.

  Over de vaccinaties is derhalve geen compromis mogelijk, evenmin als over de goddelijke status van Jezus en zijn waarheid. Daarom weiger ik vaccinatie tot het ultieme einde.

  De westerse staten worden nu geregeerd vanuit het WEF hoofdkwartier (zie de samenstelling van de nieuwe Nederlandse regering); Het Vaticaan en de hogere clerus hebben zich daarbij aangesloten. De facto beleven we nu de installatie van nep-staatskerken, zoals onder het Russisch en Chinees communisme. De voorwaarden en de toelating over wat er nog in de kerken gebeurd, wordt beslist door de meest abjecte Loge-regeringen in NL en B. In Nederland aanvaarden ze bvb. de beperkte toegang tot de eredienst van slechts 50 personen.

  Als de kerken al voor “de minsten van de mijnen” zouden opkomen, dan zouden ze met een waar offensief de Covid Pass , mondmaskers en kindvaccinaties bestrijden. Maar in de wereld is voor tyrannie-afwijzers, zoals in Bethlehem, geen plaats meer in de herberg (zelfs nog geen glaasje water).

  De katholieke kerk wordt door dergelijk, aan de wereld gehoorzaam volk, herleid tot een geruïneerde spookconstructie. Aan de vruchten kent men de boom : een goede boom brengt goede vruchten voort, in overvloed. Een slechte boom dient slechts om omgehakt te worden.

  Men ziet dit ook in Oostenrijk, waar de verplichting tot vaccinaties aanstaande zijn : uit protest tegen de steun van hogere kerkbesturen, regent het ontslagen uit de katholieke kerk. Daarom kan het enige nut van een katholiek Forum erin bestaan, zich teweer stellen tegen de (ook kerkelijke) dictatuur en de Waarheid zonder compromis te volgen. Die waarheid is dat “vaccins” een heel ander doel hebben dan de gezondheid van de bevolking.

  Overigens wil ik aan de communistische trollen op dit Forum eens aanbevelen de verzamelde werken van Aleksandr Solzjenitsyn (nog eens) door te nemen.

 9. De Decaloog verbiedt een mens om te doden en zwaar letsel toe te brengen zonder goddelijk mandaat, ook wanneer hijzelf de persoon is die hij doodt of verwondt; de katholieke morele theologie is daar duidelijk over. Harakiri plegen is immoreel, wanneer men dat nu doet door een dolk in de buik te steken of door een dodelijke giftige injectie te laten zetten. Nu is er een tijd waar de standvastigheid van christenen in het Westen beproefd wordt; het is aan de gelovigen om de tekenen des tijds te herkennen.

  1. Ondertussen werken de oligarchen aan een nieuwe psychologische operatie onder de naam “cyberveiligheid”. In december heeft de “war game”-simulatie “Collective Strength” plaatsgevonden in Israël met participatie van functionarissen uit meerdere landen met een gesimuleerd scenario omtrent een grootschalige cyberaanval die een financiële en maatschappelijke collaps kan teweegbrengen. De simulatie staat in het kader van “Cyber Polygon” van Klaus Schwab wiens Wereldeconomisch Forum betrokken was bij de oefening. De simulatie doet denken aan “Event 201” waarin de functionarissen van de Nieuwe Wereldorde zich voorbereidden ter uitvoering van de covidistische psychologische operatie.

   Zoals het covidisme staat het “Cyber Polygon”-narratief ten dienste aan de Vierde Industriële Revolutie van Schwab ter uitbouw van technocratische, gedigitaliseerde wereldtirannie. Een georkestreerde financiële collaps doormiddel van cyberaanvallen kunnen zij immers als scenario proberen te gebruiken om mensen gewillig te doen instemmen met een centralisering van controle op het internet en met “maatregelen” omtrent “het gevaar van cyberaanvallen”. De steeds verdere convergentie van “Big Tech” en de financiële wereld is wat de oligarchen willen om hun technologische dystopie uit te bouwen.

   Op “PAL NWS” verscheen een artikel met de titel “Zorgsector dubbel zo vaak slachtoffer van cyberaanvallen in 2021” (14 januari 2022). Heel “toevallig”.

 10. Ik zou zeggen Katherina, kijk in de spiegel en vraag je dan eerlijk af of je helemaal eerlijk bent. Het antwoord komt uit jezelf als het goed is.

  En wij gaan dit niet bespreekbaar maken. Als jij meedoet aan een medisch experiment waar je met een stof geïnjecteerd wordt, dan moet je dat zelf weten. Maar dan moet je er verder niet meer over praten, denk ik. Het is jouw keuze.

  Het is hetzelfde alsof je meedoet aan de loterij. Doe je dat, dan doe je dat, maar praat er niet over, dat hoeft niet.

  Dus, het is jouw beslissing, maar maak er geen item van. Dat is politiek.
  En gelovig? Tja, als je de Bijbel leest, dan kun je weten je hoe Jezus dacht over ziekten. Hij was (ook) een dokter. Maar of hij een medisch experiment zou toejuichen? Tja. Maar dat moet ieder mens ook maar zelf weten.

  1. Ik bedoelde het natuurlijk aan u met de mooie naam: Katharina, in het bovenstaand commentaar.

 11. Aan Sergeant yves: nav. {14 januari 2022 om 18:24}.

  Die Katharina Gabriels heeft zichzelf gekwetst met haar rare artikel over haar vaccineren ..en dat als lid van de redactie, als ik het goed begrijp.
  Ik vind het allemaal zeer verdacht..als ik het een en ander op een rijtje zet.
  En daarom ga ik niet meer reageren ..dat zal menigeen hier niet erg vinden.🤭..🤥.

 12. @Katharina,
  U heeft eindelijk(!) stevig nagedacht over vaccinatie. Dat is in ieder geval ’n pluspunt.

  God heeft de mens goéd geschapen. Dat houdt in: met de juiste lichamelijke eigenschappen.
  En tevens houdt vaccinatie minimaal in: een tekort aan geloof in Gods Ál-wetendheid en Ál-eerlijkheid.

  Daar velen niet (niet meer) in God geloven, houdt vaccinatie in: verandering of zelfs het áfwijzen van die door God geschonken lichamelijke eigenschappen (lees: verandering van je DNA).
  Anders gezegd: de mens wil zélf bepalen welke eigenschappen ons lichaam moet hebben.
  Wéér anders gezegd: Wijziging van ons DNA = opstand van de mens tegen God.

  Het is een andere zaak, of het WIJS is om Uw persoonlijke opstand tegen God in een gelovige site publiek te maken + zelfs te verdedigen. U maakt het nóg erger: U probeert vaccinatie op deze gelovige site te bevorderen c.q. U probeert vaccinatie te verdedigen.

  Ter verdediging kunt U hooguit aanvoeren, dat Uw geloof niet zo standvastig (onwankelbaar) is als U zou wensen + dat Uw geloof nóg kleiner is dan ’n mosterdzaadje (= zie bijbel: Mattheüs 13; dit was het kleinste zaadje wat bekend was toen Jezus als Mens op aarde was); bij ietwat tegenstand valt U al om. U kunt Jezus vragen om méér geloof.

  @Katharina, ik wens U en de Uwen van harte een groter geloof.

 13. En… als in het vaccin iets zit wat ervoor kan zorgen dat je kunt kopen en verkopen…?
  Dat zou zomaar kunnen. Dan spreken we over het in de H.Schrift vermelde Merkteken van het Beest. We weten hoe dat afloopt.
  Als binnenkort het geldsysteem instort, komt de QR ervoor in de plaats. Van luciferase is bekend dat het zich naar de hand verplaatst.
  Waarmee heb je je dan laten inspuiten…?

  1. Misschien is het U onbekend dat nu al velen een chip in hun rechterhand lieten plaatsen (in het hoekje tussen duim en wijsvinger) en dat dit in sommige bedrijven al sedert enkele jaren verplicht is om aanvaard te worden?

   Door zowel vaccin als chip-inplant te weigeren worden we helemaal afhankelijk van God, net zoals de het eerdere volk van God, de Joden, in de woestijn met Mozes.

   1. @ eric-b-l
    Eric, ik heb al veel profetieën gelezen van zeer bekende en ‘door de kerk goed gekeurde’ mystici, waaronder de Zalige Anna Katharina Emmerick en anderen. Nog nooit heb ik bij hen iets gelezen over de inplanting van een chip.
    Ik weet wel dat er technologen mee bezig zijn, maar daar blijft het bij. Ik heb ook ooit gehoord dat de Amerikaanse soldaten zo iets in hun lichaam hebben, maar of dat waar is, is wel iets anders.
    Als we de drie dagen duisternis overleven, dan zal “geld” niet meer bestaan. Ruilhandel komt in de plaats.
    Wees er zeker van … we staan aan de vooravond (bij wijze van spreken) van deze grote gebeurtenis.

 14. @Derks : Je gaat geruisloos voorbij dat oorspronkelijk God de mens goed had geschapen, door de zondeval is ziekte en dood de wereld in gekomen, en was niets nog normaal.

 15. @Marie-Elisabeth,
  Ruilhandel is in princiepe precies als geld, maar dan precies andersom.
  Tegenwoordig heb je geld. Dat geld geef je in de winkel in ruil voor goederen.
  (Er IS ’n tijd geweest, dat geen geld bestond; toen gaf ruilde men goederen om ándere goederen (of gunsten) te verkrijgen.)

  Ruilhandel lost dus niéts, maar dan ook niéts op.

 16. Zoals in alle tijden zullen er later weer machtigen optreden en geldstukken laten slaan, al was het maar om hun macht te consolideren. Maar nu naderen we het moment van de bankreset en vervolgens de chip -inplant. Onder andere in Zweden werden reeds duizenden chips ingeplant en voorlopig vonden de onbewuste slachtoffers dat leuk en gemakkelijk bij betalingen. Uiteraard ook in de USA en Belgie en zelfs in Polen.

 17. Als gelovige mogen wij ons niet laten vaccineren met een vloeistof dat eerder werd getest op ,nog in leven gehouden zolang als nodig, geaborteerde foetussen .Ook al zou het onrechtstreeks zijn maakt men zich schuldig aan het mee in stand houden van een zware doodzonde namelijk tegen het vijfde gebod:Gij zult niet doden…Komt ook nog bij dat er van ons verwacht wordt om open te staan voor het martelaarschap indien de situatie het eist en ons vertrouwen volledig te stellen op God .!Toegeven aan de listen van de duivel is nooit een goed idee en momenteel is de duivel overuren aan het maken .Wat de gevaccineerden betreft geloof ik wel dat ,indien er achteraf berouw komt ,God in een oogwenk heel dat gifspul kan teniet doen …Er is hoop ook voor de gevaccineerden…mijn inziens

 18. @Katharine, u heeft gelijk wat u zegt over het door de overheden die, in dit geval, ongevaccineerden buiten sluiten van de maatschappij en je dan kiest voor vaccinatie(s). Dat is uw overweging. Ik ben niet tegen vaccinaties. Maar heb wel het een en ander gelezen over wat in covid vaccinaties zoals grafeen enz zit. Ik kijk/lees alternatieve berichten. Maar alleen die er m.i. toe doen. Dat is bijv. de vermaarde Duitse microbioloog Bhakdi. die middels een filmpje laat zien dat de covid vaccinatie(s) juist het eigen immuunsysteem verzwakt, waardoor mensen vatbaarder worden voor ziekten. Er zijn significant veel bijwerkingen en ook meer overlijdens door deze vaccinaties gemeld. (Voor Kerstmis zei een internist van een academisch ziekenhuis in een video van De Nieuwe Wereld al dat inmiddels 65% gevaccineerden in het ziekenhuis waren opgenomen). En dat zegt deze professor niet alleen, duizenden medici, virologen en andere gelinkte wetenschappers zeggen dat. Bijv een brief die 70.000 artsen tekenden, tegen de (verplichte) vaccinaties en de bijwerkingen ervan aan de Duitse regering om geen tweedeling te bewerkstelligen. Die door de mainstream media, de Techreuzen, overheden werden gecensureerd of verzwegen. Het is de opmaat van een kleine groep oligarchie, miljardairs, die met het failliete financiële wereld en bankwezen, de IT wereld, de media, overheden met hun Buil Back Better slogans, de wereld willen beheersen met het doel de mens op marxistische leest onder controle te brengen. George Orwell, C.S. Lewis hadden dit al voorspelt. Of de verdrukking die in Openbaring staat.

  1. Wat een klinkklare onzin bij elkaar. Voor elke arts die dit beweert zijn er 100 die het tegenovergestelde zullen beweren. Het “is een groot complot” denken. Is alleen iets van wishfull thinking. En bij elk incident kraaien de aanhangers victorie. Er is geen enkel bewijs van een groot bewust complot.

   1. @juuls.
    Ál degenen die beweren dat ze de mens beter kunnen construeren dan God, moéten des duivels zijn. Echter de meeste gevaccineerden zijn mede-slachtoffers.

   2. Zovelen hebben nog nooit de eigen ziel gezien. Binnenkort zal God Zijn almacht tonen en iedereen zal de eigen ziel MOETEN zien, niemand zal kunnen ontkomen aan de almacht van God. Dat zal de laatste kans zijn voor de vele juuls-en die zich door wereldse wijsheid laten misleiden.

 19. @Katharina,
  Ik denk dat U toch meer bijval zult hebben bij de redactieploeg van Kerk en Leven.

 20. In oktober 2019 kondigde Bill Gates al aan dat er iets gedaan moest worden aan de overbevolking en dat vaccins daar een goed middel voor zouden zijn.
  Kort daarna , maart 2020 , worden we allemaal bang gemaakt voor een virus dat via een vleermuis zorgde voor besmetting.
  Dat verhaal kon er bij mij niet in, want het gaat via je spijsvertering die vleermuis. Je zou hooguit voedselvergiftiging kunnen oplopen.
  Vervolgens ontdekte prof dr Zelenko dat een anti malariamiddel Hydroxychloroquine met zink en Azytromycine werkt tegen covid.
  Daar nam ook onze dokter uit de Peel, waar veel covidpatienten waren, Rob Elens , kennis van en hij paste het toe op zijn patiënten. Met als gevolg dat hij deze patiënten genas en ze niet meer naar het ziekenhuis hoefde te sturen waar ze aan de beademing werden gelegd op hun buik notabene. Dat is nieuw: een protocol dat vlak daarvoor was ingevoerd. Deze patiënten hadden aan het zuurstof gemoeten. Helaas mocht Rob Elens zijn patiënten niet genezen !!! Reden : er zouden teveel bijwerkingen zijn. Het is een beproefd malariamiddel dus hoezo ?! Zelfs The Lancet deed mee aan dit bedrog. Later hebben ze het moeten rectificeren.
  Ook dr Raoul uit Frankrijk werd verboden om mensen met dit middel te genezen.
  Je vraagt je af waarom. Welnu, zolang er geen geneesmiddel is, mag het “vaccin” ahum zeg maar de gifspuit, worden ingevoerd.
  Artsen die nu Ivermectine ( ook een middel tegen covid als het al wat verder gevorderd is ) krijgen boetes van 150.000 euro.
  De mensen mogen niet genezen worden , maar moeten aan de spuit.
  Dat invoeren van de gifspuit ging razendsnel: ipv 5 à 10 jaar onderzoek wat gebruikelijk is bij echte vaccins , werd dit al in een paar maanden goedgekeurd.
  Toen was het voor mij duidelijk dat we worden bedonderd.
  Ik las commentaren van wetenschappers die lijnrecht tegenover ( betaalde ) wetenschappers op tv.
  Elke dag was Ab Osterhaus/ Ab Whiskey op tv.
  Nou, ik was nog niet vergeten hoe deze rat in 2009 ging proosten toen er een meisje van drie jaar was overleden aan de Mexicaanse griep. Toen werd er ook angst aangepraat en degenen die erin trapten kregeen last van narcolepsie.
  Nog een alarmbel die afging.
  Toen ging Bergoglio zich er ook nog eens mee bemoeien door zo’n domme opmerking dat het een daad van naastenliefde zou zijn. Hahahaha ! Als ik me laat inenten met de griepprik, doe ik dat voor mezelf en niet voor een ander. Als ik aambeienzalf gebruik , niet omdat ik aambeien heb maar voor een ander , klinkt dat ook belachelijk dus :”je doet het voor een ander”, is grote kletskoek.
  Dan waren er wetenschappers zoals prof dr Dolores Cahill, dr Judy Mikovitsj, prof dr Bhakdi,
  dr Geert van den Bossche, en ook Willem Engel ( die een studie biochemie en nanotechnologie achter de rug heeft en nu dansleraar is) die ons waarschuwden dat deze spuit genocide op termijn is.
  Deze mensen worden van youtube weggehaald, van twitter verwijderd , kortom : zij mogen zich niet uitspreken.
  Ik heb beelden gezien van rode bloedlichaampjes van oningespotenen en ingespotenen en het resultaat is schokkend ! Bij de eerste groep is allles netjes geordend, maar de andere groep zie je dat ze aan elkaar kleven.
  Begrafenisondernemers spreken over doden die vanaf de nek tot het hoofd blauw zien en zo geschminkt moeten worden dat ze nog herkenbaar zijn.
  Ik heb mezelf vanaf het begin goed geïnformeerd, en ook mijn naasten zodat wij minder kans hebben op : hersenbloeding, hartfalen, nierfalen, leverfalen, longfalen, ziekte van Kreuzfeld Jacob, dementie,
  verlamming, tremoren, tumoren enz.
  Jammer dat je de gifspuit hebt genomen , Katharina, maar neem in ieder geval niet de booster.
  Ik hoop dat je geluk hebt en een placebo hebt gekregen.
  Wat de “paus”betreft : het is duidelijk dat hij de loopjongen is van de VN.
  Dat hij onverschillig is voor de abortussen die ermee gepaard gaan, is een doodzonde.
  Zo leidt hij de kudde, al die mensen die hem vertrouwen, de afgrond in. Zonder het te weten begingen zij een doodzonde. Priesters zijn hier mede schuldig aan.
  Ik geef hier verder geen oordeel over, dat is aan God.

  1. Ik zal voor u bidden. Mogelijk dat u weer bij zinnen komt en uw gezonde verstand hervindt!

   1. @Juuls,
    Bidden is NIMMER(!!!) om daarmee de gek te houden.
    Tot Ú zou ik Uw laatst zin gebruiken: “Kom weer bij zinnen. Gezond verstand heeft U genoeg.”

 21. @juuls,
  Zelf de Katholieke Artsenvereniging Sint Lucas ( cathmed ) heeft bevestigd dat de ‘covid 19 vaccins’ zoals die van Pfizer, Moderna , J&J, en AStra Z een link hebben met abortieve cellijnen.
  Dat zou – op zijn minst – toch een belletje moeten laten rinkelen bij alle katholieken, niet ?
  En U weet toch dat deze “covid 19 vaccins” , op basis van RNA messenger technieken, nog altijd officieel en juridisch in testfase zijn tot 2024.
  Dat zou – op zijn minst – toch een belletje moeten laten rinkelen bij alle ouders van jonge KINDEREN, niet ?
  Het is ronduit SCHANDALIG dat regeringen zulke technieken bij kinderen willen toepassen. Tja, waar blijft het GEZOND verstand ?

 22. Ik kan alleen maar hopen dat de redactie onderstaande links goedkeurt.
  medische-ethiek.nl/ethische-vragen-betreffende-covid-19-vaccins/
  ge-bu.nl/artikel/mrna-vaccins-bij-covid-19?full

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht