Covid 19: Kerk mag toegang tot de sacramenten niet laten bepalen door staat, aldus Zwitserse bisschop

Mgr. Marian Eleganti OSB, hulpbisschop emeritus van Chur (Zwitserland) roept de Kerk op, om te “stoppen de toegang tot de sacramenten voor gelovigen moeilijk te maken”. Dit schreef hij onder andere op de Oostenrijkse website kath.net, in het kader van het Zwitserse referendum einde november inzake de Covid 19 wetgeving.  

“De Kerk bestaat niet om de staat de dienen, maar om als de bruid van Christus in te staan voor het verstrekken van de mysteries (sacramenten). Zij mag het sacramentele leven niet moeilijk en ontoegankelijk maken voor gelovigen op basis van louter seculiere uitsluitingscriteria,” benadrukte Mgr. Eleganti. Hij riep de Kerk dan ook op, om geen blinde uitvoerders te blijven van een Covid systeem, dat de laatste twee jaren niet de beloofde resultaten heeft gebracht. Men moet leren leven met het virus, aldus Eleganti. Dit geldt ook voor de Kerk, die haar grenzen moet durven te stellen.  “De Kerk kan niet met de staat onderhandelen over toelatingsvoorwaarden voor haar sacramenten en vervolgens namens haar de bijbehorende controles op de kerkportalen rigoureus afdwingen. Ze is een dienares van het heil, geen politieagente. Gelovigen kunnen zelf kiezen waar ze heen gaan en hoe ze zichzelf beschermen.” Mgr. Eleganti vroeg zich trouwens af, wat Jezus zou denken van het (huidige) “gedrag van de Kerk? Zou Hij zijn goedkeuring geven? Twijfels zijn hier aan de orde!” 

Mgr. Eleganti identificeerde het tekort aan geloof en de onregelmatige ontvangst van de sacramenten binnen de Kerk als belangrijkste reden waarom de Covid crisis blijft aanslepen. “Zelfs degenen die alle voorzorgsmaatregelen zo goed mogelijk in acht nemen, hebben geen enkele garantie op bescherming, tenzij ze zich overgeven in de hand van God. Wat zou er zijn gebeurd als het hele Christendom zijn sacramentele leven had geïntensiveerd (Heilige Biecht; Heilige Mis; Heilige Communie; aanbidding) in plaats van ‘het stil te leggen’?” Zowel de staat als de kerkleiding zelf onderschatten volgens Eleganti het spirituele leed, veroorzaakt door het verminderen van de toegang tot de sacramenten. Toch is de helende kracht die uitging van het geloof in Christus en het H. Sacrament in het evangelie al zeer duidelijk, aldus Eleganti.  “Alle mensen probeerden Hem aan te raken; want er ging een kracht uit van Hem die allen genas (Lk 6:19). Is de Heilige Eucharistie niet het lichaam van Christus? “

Jezus kan ons enkel beschermen indien we in Hem geloven en Hem durven te vertrouwen, zelfs wanneer de communiegang met potentieel besmettingsgevaar “even wennen” is, aldus Eleganti. En daar wringt net het schoentje. “Misschien komt het pad dat de Kerk van onze tijd bewandelt in feite overeen met haar geestelijke toestand.” Een grondige bekering is hierbij zeker aan de orde, concludeerde Mgr.  Eleganti.

Huidige Covid regels in het bisdom Chur:

Kerkdiensten binnen met minder dan 50 deelnemers (inclusief voorgangers):

 • Maximale bezetting van het kerkgebouw= 2/3
 • Mondmaskers verplicht vanaf 12j
 • 1,5 m afstand houden buiten gezinsbubbel
 • Contactgegevens worden bijgehouden

Kerkdiensten binnen met meer dan 50 deelnemers:

 • Covid19-certificaat voor iedereen vanaf 16j
 • Geen mondmaskers of bijhouden contactgegevens

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

11 commentaren op “Covid 19: Kerk mag toegang tot de sacramenten niet laten bepalen door staat, aldus Zwitserse bisschop

 1. De hulpbisschop heeft hier zeker een punt, we vertrouwen op God en Jezus en toch hebben we schrik om met een paar mensen naar te kerk te gaan! Er zijn in dit leven geen zekerheden, wel moeten we vertrouwen op God. Als ik met de fiets in het drukke verkeer begeef, dan hoop ik dat mensen rekening houden met mij, en ik over hun. Dus we participeren in het verkeer. Al twee jaar zijn ze bezig met beperkingen, ook voor de kerkgangers, misschien moeten we eens een kerk bezetten met een mondmasker????

 2. Hoe katholiek / christelijk zijn we nog als we meer angst hebben voor het virus dan dat we vertrouwen beoefenen in het Heilig Sacrament? Het is eigenlijk zonde (letterlijk & figuurlijk) dat door de Rooms-Katholieke Kerk gewijde bisschoppen hierin meegaan. Zijn zij nog Rooms-Katholiek of zijn zij misschien vervallen tot een soort van protestantisme?

 3. “Bisschoppen, theologen en katholieke wetenschappers die een op immorele wijze geproduceerde, onvoldoende geteste, inefficiënte en gevaarlijke mRNA-injectie niet alleen niet veroordelen, maar zelfs kritiekloos aanprijzen en daarbij niet eens weten dat men in heel wat landen (o.a. in Japan) met succes zijn toevlucht neemt tot goedkope en goede geneesmiddelen die onze autoriteiten ondertussen hier met zware sancties verbieden, zijn niet goed bij hun hoofd. Als diezelfde lui dan ook nog eens meegaan in een politiek van dwang en broodroof en ook geen nota nemen van de vele zware bijwerkingen en doden na vaccinatie, hebben ze ook hun harten laten verstenen tot kille graven van onverschilligheid. Dienen zij nog God? Hebben zij zware zonden op hun geweten? Heeft God hen om één of andere reden verblind? Zijn zij nu heimelijk dienaars van Satan zijn geworden?” Dat is wat spontaan in me opkomt. Ik weet niet of ik met deze woorden kan of wil instemmen, maar hopelijk zetten deze woorden hier en daar iemand in de kerk aan tot dieper onderzoek, stil gebed, vruchtbare bezinning en nuttige bekering. Als die persoon mij van een helder antwoord kan dienen, lees ik dat graag, bij voorkeur een groot, en daarmee bedoel ik een onderlegd, wijs, moedig en vooral betrouwbaar wetenschapper, theoloog en/of bisschop. Alvast bedankt.

  1. Fake news. Raar dat je Katholieke wetenschappers veroordeelt alleen op basis van je standpunt dat het verkregen vaccin gebaseerd is op een embryonale cel. Nog raarder is dat je dan zegt dat het een gifspuit is. Zonder enig bewijs of onderbouwing. Het vaccin is voor 99% van de mensen volstrekt veilig te nemen. Mensen die er niet tegen kunnen zijn al uitgesloten hou je over incidentele gevallen van onverwachte allergische reacties. Dat alles is wetenschappelijk onderbouwd en bewezen.
   De enige betrouwbare wetenschapper die zegt wat jij wil horen vindt jij betrouwbaar. De overgrote meerderheid van wetenschappers, ter zake kundige experts bevelen aan het vaccin te nemen.

   1. Je antwoord wijst erop dat je helemaal niet goed geïnformeerd bent. Wie zoekt, die vindt. Gebruik je eigen verstand en vergelijk. Dan wordt veel snel duidelijk.

 4. @juuls,
  Bent U mensenschuw?
  U vindt het vreemd om ’n vaccin te weigeren, omdat dat vaccin is gebaseerd op embryonale cellen..
  Anders gezegd: U vindt het normaal, als babies (= meervoud) vermoord worden ten behoeve van het maken van pillen/spuiten enz.

  @juuls, wat zou u ervan vinden, als ik Uw eigen vrouw/vriendin zéér welbewust zwanger maak om vervolgens dat kind te vermoorden? (Tja, het is tóch maar ÉÉN kind en ik beloof daarmee in de toekomst vele zieke mensen gezond te maken.)
  + om een en ander te controleren, heb ik in de toekomst nóg ’n paar kinderen nodig. Mag ik daartoe óók bij je vrouw/vriendin komen?

  1. Nee hoor. Het is wat mij betreft prima dat je een vaccin weigert. Maar ik heb moeite met de leugens er om heen. U doet alsof er nog steeds abortussen plaatsvinden met het doel ontwikkeling van medicijnen. Abortussen zullen altijd plaatsvinden je hebt ook de zgn natuurlijke abortussen. Of abortussen ter bescherming van het leven van de moeder. En nee ik vind het niet normaal als er abortussen gepleegd zouden worden met als doel foetale cellen te kunnen gebruiken. Ik betwist de term babies… Deze kan pas gebruikt worden als er een geboorte heeft plaatsgevonden. Uw voorbeeld ga ik niet eens op in. Een monster bent u in mijn ogen. Ik snap werkelijk waar niet dat alles hier op deze site door reageerders in het extreme wordt gemaakt. Ik ben voor de mogelijkheid van abortus als dat het leven van de moeder beschermd. Daarnaast als de vrucht een uitkomst is van verkrachting en incest. En voor de zoveelste keer zeg ik het nu nogmaals ik ben tegen abortus als supermarkt product.

 5. @; juuls..

  @: juuls.. je ‼️[heult] mee met een soort mensen die het uitschot en schande van de mensheid zijn..massa moordenaars van hun eigen volk en andere volkeren ..met die die b.v. in Nederland zo’n 90 ongeboren PER DAG 👹nisch laten afslachten in hun slachthuizen die ze abortusklinieken noemen ..dat zijn land en volksverraders en aan die monsters geeft jij je instemming. https://niburu.co/binnenland/16910-opnieuw-krankzinnig-hoog-aantal-extra-doden

  Op ejbron.wordpress.com las ik het volgende: ..Een leugen die vaak genoeg verteld wordt, wordt op den duur vanzelf waarheid”, zei ooit Vladimir Iljitsj Lenin… dit is wat alle regeringen hedentendage toepassen en feitelijk alle vele eeuwen c.q. zelfs voor duizenden jaren.
  Je komt hier voor te ergeren ..voor smeerlappen is dat energie.

 6. Kijk, een van de weinige herders die hun kudde weiden. Hier zwijgen ze braafjes en laten ons luisteren naar “herders” die ons de afgrond in Leiden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht