Afrikaanse Kardinaal Sarah doorprikt migrantenobsessie van Franciscus

De diepgelovige en charismatische Guinese kardinaal Sarah( dikwijls voorgesteld als papabile en in alles de tegenpool van de despotische Bergoglio), is heel kritisch voor de migratiepolitiek, zoals die in vele Europese landen gevoerd wordt. Dat liet hij blijken tijdens een opmerkelijk interview met de gekende Franse nieuwszender Europe 1.

Hij vindt het totaal onverantwoord dat christelijke ideeën rond naastenliefde en gastvrijheid misbruikt worden om massamigratie te promoten. Daarbij spelen NGO’s, die doen alsof grenzen niet bestaan, een cynisch spel en dragen zij een valse boodschap uit.

Uit het interview blijkt duidelijk dat hij het fundamenteel oneens is met de obsessionele open grenzen politiek van paus Franciscus. Hij bekritiseert diens beleid niet rechtstreeks, hij relativeert diens keuze, door te stellen dat het slechts een optie is, die onvoldoende overwogen, doordacht en afgewogen werd in het licht van het globaal welzijn van de migranten.

Hij zegt letterlijk: “Immigratie stimuleren is een zware vergissing. Het is een drievoudig verraad aan Afrika en aan het Midden-Oosten. Eerst berooft men hen van hun rijkdommen en hun ontwikkelingspotentieel en ontneemt men hen hun intellectuele capaciteiten en hun arbeidskrachten. Vervolgens laat men de mensensmokkelaars begaan, die  duizenden mensen aan boord nemen, om ze daarna te laten verdrinken, een ware misdaad! En tenslotte laat men deze mensen geloven dat zij door hier naartoe te komen het Eldorado en het aards paradijs in bezit gaan nemen. Zij komen echter terecht in kampen, worden illegalen en worden uitgebuit door allerlei netwerken.”

Kardinaal Sarah vervolgt: ” Het Westen kan niet iedereen opnemen, daarom is het een misvatting om immigratie te bevorderen. Door bepaalde kerkelijke ambtsdragers wordt vaak het evangelie misbruikt om te stellen dat ook Jezus naar Egypte emigreerde en dat wij daar dus een voorbeeld moeten aan nemen…Jezus emigreerde echter omdat hij door Herodes werd bedreigd. Eens de bedreiging verdwenen, keerde hij naar zijn geboorteland terug. Ook het Joodse volk is verschillende keren verbannen naar Mesopotamië. Telkens is het teruggekeerd.”

Volgens de kardinaal, die zelf uit een arm gezin in Guinee komt, moeten wij al deze kandidaat-emigranten niet hier opvangen… Zijn visie is dat “iedereen zich slechts op een evenwichtige wijze in zijn eigen land en zijn eigen continent kan ontplooien, in harmonie met zijn cultuur en zijn religie. Niemand zal Afrika kunnen ontwikkelen buiten de Afrikanen zelf!”

Daarom dringt hij aan op meer dialoog en overleg, om het probleem met veel eerlijkheid en veel waarheid aan te pakken, zoniet is men een nieuwe slavernij aan het organiseren.

Binnen de Kerk, tot aan de top, hebben sommigen het begrip” Christendom” opgegeven. Zij geloven dat het christendom afgedaan heeft. Kardinaal Sarah heeft harde woorden voor deze visie. ” het einde van het christendom profetiseren is zelfmoord plegen, want het Westen is gevormd door het christendom, Alles is christelijk, zijn kunst, zijn hele cultuur. In dat geval betekent dit het einde van het Westen. Wij kunnen onze oorsprong en onze wortels ontkennen, zoals dit al begonnen is met de Europese grondwet, maar het is en blijft zelfmoord. Het is zoals een boom, waarvan men de wortels wegkapt: deze boom sterft. Wie dus het einde van het christendom verkondigt, verkondigt zijn eigen ondergang? Het is zelfmoord. Indien het christendom, dit wil zeggen de christelijke beschaving, de christelijke cultuur, het christelijke leven, die essentieel zijn in een maatschappij, verdwijnen, betekent dit zelfmoord.”

Deze zelfmoord van het Westen is volop aan de gang. Alle christelijke symbolen worden uitgewist, tot de term kerstmis en kerstfeest toe. Zelfs de kerstboom moet er aan geloven, zoals in verschillende Franse steden, waar de fanatici van Rood-Groen aan de macht zijn…! De Europese Commissie heeft zelfs enkele dagen geleden richtlijnen voor de Europese ambtenaren uitgevaardigd, waarin het wensen van een zalig kerstfeest verboden wordt, juist zoals het gebruik van de benaming ” meneer en mevrouw” en nog vele andere natuurlijke woorden en omgangsvormen, die te nauw aansluiten bij de christelijke cultuur en samenleving! In eigen land, wil men de aanduiding van het geslacht m/v op de identiteitskaart afschaffen…Wil de bevolking dit? Laat het in slaap gewiegde volk dit toe en is het reeds zo ver afgestompt? Werd er rond deze eventuele beslissing een algemene bevraging georganiseerd, zoals dit in een democratie normaal zou zijn?

Word wakker, beste mensen…de tyrannie wordt anders werkelijkheid!

 

PS: Al te vaak komen er op onze artikels reacties, die niets met de inhoud ervan te maken hebben en soms ellenlange scheldtirades en logorreeën tot gevolg hebben. Hierbij dus het verzoek om alleen commentaar te geven op de inhoud van het artikel, waardoor dit forum een verrijking kan betekenen voor vele lezers.

Veroon ter Zee

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

98 commentaren op “Afrikaanse Kardinaal Sarah doorprikt migrantenobsessie van Franciscus

 1. Zolang u en de rest van de redactie trollen en atheïsten met hun irreligieuze agenda toelaat bij de reacties kan deze website geen “verrijking” zijn voor lezers; u moet dan niet verschieten dat er conflicten ontstaan.

 2. @: Theudmer..

  Je slaat de spijker precies midden op de kop.🤯..🥱..is een goede timmerman aan je verloren gegaan.😁

 3. @@-

  De kardinaal heeft het juiste inzicht in deze.🤗
  Het staat gewoon in het oudtestament ..de volkeren zullen na de verdrukking (in de eindtijd) ieder terugkeren naar hun eigen land.🤗 ..na de Waarschuwing in het 6e zegel [reinigingsoordeel]..en wraakgericht.

 4. Sommige websites van vaklieden en specialisten laten wel volgers toe die vrij mogen kijken en misschien iets kunnen leren, maar o wee wanneer iemand een commentaar durft te geven dat de vaklui aanvalt of in hun hemd zet dan wordt men zonder opgave van redenen zonder meer buitengesloten. Op een christelijke website moet men mensen de tijd gunnen om tot inzicht te komen maar dan moeten zij ook goede wil tot verbetering tonen. Anderzijds is het ook zo dat men door aanvallers kan leren en zien waar men zelf nog te kort schiet in kennis om hen iets bij te brengen. Narcisten die na vele maanden bewezen niet in staat te zijn zichzelf te onderzoeken en nooit hun ego in vraag stellen gewoon uitsluiten tenzij men hen lijdend en biddend wenst te ondergaan in de hoop op verbetering.

 5. De redactie mag ook wakker worden, beste Veroon ! Wij zijn U allen dankbaar dat het voortreffelijke katholieke Forum, überhaupt bestaat, maar verwijt ons niet dat wij wij alles over onze kant laten gaan, zijdens infiltranten vijanden van de Kerk van altijd. Hoeveel vrijmetselaars hebben we niet ontmaskerd, de afgelopen 5 jaren ? Vroeg of laat verraden ze zich zelf ! Dat is hun handicap. Helaas is de redactie te klein, en onvoldoende weerbaar. Maar die lacune nemen sommige inzenders voor U waar.

  1. Inzenders die waarnemen? Omdat u vindt denkt dat iemand een trol is, is deze het nog niet.
   Het is raar dat reageerders de taak van redactie op zich nemen of denken te moeten nemen. De redactie zou voldoende middelen moeten hebben om eventuele reageerders die ter kwader trouw zijn te ontmaskeren.
   En hoe zou u een vrijmetselaar willen ontmaskeren hier? Nooit dus. Maar u beschuldigd daar gewoon iemand van zonder een greintje bewijs . Omdat hij een andere standpunt vertegenwoordigd als het uwe. Dat is iets anders dan de waarheid..Hopelijk waakt de redactie voor dit soort valse beschuldigingen. En gaat ze niet mee in uw verdachtmakingen.

 6. Denkt je nu echt dat Europa een christelijk continent is? In Nederland moeten zelfs vele kerken hun deuren sluiten door gebrek aan volk en financiële middelen. Een priesteropleiding volgen in Nederland is dan ook niet goedkoop, ik denk dan aan te wat latere roepingen. In België gaan sommige nog op zondagmorgen naar de kerk en later naar de bakker voor broodjes en koffiekoeken, en nadien gaan ze naar de voetbal. Vroeger in de Middeleeuwen was Europa nog een christelijk natie maar dat was ook niet alles zoals het moest zijn. Moest je aan de deur van een kerk gaan staan en vragen aan te mensen die aanwezig zijn, wat hun inspiratie is om naar de kerk te gaan. Dan zullen de antwoorden wel wat divers zijn, maar het meest zal je horen: baart het niet dan schaadt het niet.

 7. Op het moment dat de Kardinaal geciteerd wordt snijdt het artikel best hout. Alleen vervelend dat de schrijver vervolgens hele verkeerde conclusies hieraan verbindt. Hij misbruikt in mijn ogen het interview.

  Want de kardinaal zegt best zinnige dingen. Om immigratie te stoppen dienen problemen aan de bron te worden opgelost. Niks is minder waar!

 8. Aan Veroon ter Zee,

  Je (u) schreef::
  “Word wakker, beste mensen…de tyrannie wordt anders werkelijkheid”•
  De tyrannie wordt werkelijk zoals het in de h.Schrift vermeld is ..ook zoals vermeld in de profetieën.

  Zie: er is een die beweert (Jesaja 49:1) het voorteken te hebben dat noodzakelijk is om de Maleachi 3:1 bode te zijn, de vorläufer van Jezus Christus in zijn 2e komst dat het 6e zegel betreft met de bekende Waarschuwing….en hier uitgelegd..opdat we de nuchterheid blijvend betrachtigen.
  En dat is zijn werkelijke loopbaan in zijn maatschappelijke uitdrukking..zoals iedereen die uitdrukking min of meer bezit in zijn maatschappelijk leven.

  De Maleachibode is als de Vreugdebode (Jesaja 52:7-12) van de nieuwe hemel en Nieuwe aarde in zijn eerte fase (Jes.65:17-20+)..de leider van Gods leger van dappere [uitverkorenen].
  Voor 2 personen bij uitstek is dat een aanstoot te weten @;eric-b-l en alias @Theudmer, de 3e persoon wordt verblindt door zijn IQ en neem ik niet serieus..in dat opzicht.

  Die 2 eerst genoemde personen kunnen zich beter eens afvragen of ze (met hun geloofsniveau)..bij God waardig genoeg zouden kunnen bevonden worden om bij dat leger van uitverkorenen te horen.. voordat ze misplaatste kritiek uiten op de leider van dat leger; hun spreken en redenen is derhalve meer 🙈 kwaadsprekerij.

  En daarom hier nog maar weer eens een profetie …die steekt ..tot irritaties::
  ▪︎Weldra zal een gigantische vogel uit zijn slaap ontwaken.
  Geducht om zijn bek en zijn klauwen zal hij de nek van de stier doorbijten;
  In zijn onleesbare dorst zal hij de zondige ingewanden van de draak drinken. (helletocht, 1-SAMUEL 2:6)
  Hij zal de Gallische kleuren over de aarde verspreiden, hij zal de koningen weer hun eigen bezittingen weer terug (Jesaja 32; in de 12 stammen van Israël) geven▪︎

  En om nog wat meer te irriteren, de volgende profetie::
  ▪︎Men zal moeten erkennen dat groot bedrog werd gepleegd in de contracten die met het volk werden afgesloten ((“democratie”))…het bouwwerk ((van de Illuminati-vrijmetselarij, Daniël 2:34-35))..zal wegzinken in het zand.
  De meester 🤭 heeft de !! arbeiders weggestuurd die hem evenaarden; voor slechte knechten geen goede meesters.
  Grote sprekers wordt de mond gesnoerd EN ze zijn ONTREDDERD.
  De leeuwerik van Gallië herneemt zijn vlucht in vrijheid, enz.▪︎

  En nog een profetie die aansluit bij de vorige::
  ▪︎Een prins uit het Noorden zal met een groot leger door Europa trekken…. Hij zal de republieken omverwerpen en alle rebellen “”uitroeien.””
  Zijn “”zwaard”” door God gesteund, zal de kerk van Christus vurig verdedigen.. het orthodoxe geloof ophemelen en het rijk van Mohammed onderwerpen▪︎

  En nog een…..
  ▪︎Het bloed vloeit, de hanenkam richt zich op..op de kop van de misdrijven.
  LAAT DE GOEDE MENSEN ZICH KOEST HOUDEN, God ziet alles, de tijden gaan in vervulling, de gerechtigheid van de DONDERMOTOR zal geschieden, God beveelt en laat ook betijen.

  De PELGRIM, opgehouden door de orkanen, nadert de Tuilerieën; met zijn DAPPEREN zal hij plots verschijnen op het plein ..tot grote vreugde van het volk.
  Zijn mededingers die ook een kans wagen, zullen jammeren en diep ontgoocheld zijn. ..Het ijzer zal deze keer niet zwichten voor de bek van het pluimvee ((haan, Orléanisten)), noch van de vogels van Jupiter ((bonapartisten))..De koninklijke vogels hebben geen vleugels meer..

  ..Eén enkele heeft de mensheid op goddelijke wijze gered ((P.Derks had het dus in een eerdere reactie goed verondersteld🤭))…ik zie hem komen, die ZAL regeren.
  O wat een meesterschap, moed, goedheid en prud’homie.

  De gevallen groten, BEROUWVOLLE machthebbers zullen het graf bezoeken van de grote heilige van Africa. ..Ze zullen er hutten bouwen en er hun fouten en zonden betreuren.
  En ik, ik zal standhouden en handhaven, ..dat is mijn plan van mijn kant, met hulp van Gods genaden en Zijn uitwerking. …onverbiddelijk.

 9. Zo dwars gebakken kom je zelden tegen, beste Juuls, hierboven !
  Met altijd hetzelfde “zaniken” toontje, wordt U niet geloofwaardiger.
  In ieder geval bent U geen vrijmetselaar, want die hebben geleerd, om vooral niet zo te opereren, of met de botte bijl, maar sluipender wijs, met het strooien van eufemismes en valse interesses.
  Een geoefend iemand haalt een vrijmetselaar, in een gesprek dat niet over koetjes en kalfjes gaat, in 10 minuten, er tussen uit. Oog in oog, zie je het aan de lichaamstaal van de “dikke nek”.
  Ik stond zelfs enkele jaren terug, tegenover een zeer hoge vrijmetselaar, tijdens een congres van de toenmalige Europese Beweging, in Den Haag. Die man had een groot negatief aura, om zich heen. Je voelde heel sterk duister gevaar. Ik heb later geïnformeerd bij een .:. insider, en die bevestigde mijn vermoedens. Betrokkene was inderdaad van hoge .:. rang. Zij vormen de ruggegraat van “Satan’s Synagoge”, filiaal. (Ap. 2 : 9, 3 : 9).

  1. U zal wel vaker tegenover vrijmetselaars staan, u vermoed immers achter elke zuil een vrijmetselaar. Ik denk dat u er zelfs over droomt.
   Het maken van een vijand verenigt in de strijd. U draaft echter door vind ik.
   U giet uw obsessie in een aantal geschiedkundige feiten waaraan u conclusies verbindt..

   1. Heeft u misschien niet goed gelezen, zagevent? Hij schreef dat hij bevestiging gekregen heeft van zijn vermoeden dat het om een vrijmetselaar ging vanuit de loge. Bevestiging van maçonniek lidmaatschap horen vanuit de loge zelf is geen dromerij, noch gokwerk.

    U moet geen valse beelden schetsen van mensen. Indien u blijft beweren dat het maçonniek lidmaatschap van de genoemde figuur niet waar is, wie liegt er dan volgens u? Jules van Rooyen of de vrijmetselaar die het maçonniek lidmaatschap bevestigde?

    De tentakels van de vrijmetselarij zitten overal, in de politiek, in de grote mediaplatformen, de financiële wereld; de mensen mogen zich er niet bij neerleggen dat hun landen kapotgemaakt worden door die schimmige organisaties.

    1. Ja hoor dat heb ik gelezen. Maar hij heeft zelf niet goed gelezen mijn reactie ging over het ontmaskeren hier (op dit forum) van vrijmetselaars.

    2. Zeker binnen de Magistratuur, te lezen tussen de lijnen der dolle vonnissen en arresten, die pro-islam zijn, kennelijk uit antiklerikale, christofobe PoCo-Loge haat.

 10. @Jo,
  Voor ’n compleet boekwerk met U bij de boekhandel zijn.
  Denkt U écht, dat er iemand is (al is het er meer één), die Uw boekwerk leest?

 11. correctie,
  @Jo,
  Voor ‘n compleet boekwerk met U bij de boekhandel zijn.
  Denkt U écht, dat er iemand is (al is het er maar één), die Uw boekwerk leest?

 12. Kardinaal Sarah heeft gezegd dat hij dankbaar was voor het missiewerk van Europese priesters in Afrika waardoor hijzelf het licht van het geloof ontving. Zo iemand kijkt ongetwijfeld met gepijnigde ogen naar een zelfmoordend Europa dat haar heiligdommen verbrandt als een uitzinnige vrouw, zat van de wijn der ontucht. Het is echter belangrijk om te verwijzen naar de oorzaken van dit groot kwaad en naar de architecten van de schaduw die de westerse landen terneerdrukt, want het gaat hier over resultaten van een eeuwenlange arbeid van diegenen die Europa “Edom” noemen en het willen vernietigen om een wereldheerschappij van hun autocraat te vestigen. Zij zijn degenen die Europa drogeren; zij zijn het die de onreine wijn aanreiken die haar schandelijke dronkenschap veroorzaakt.

  De protestantse revolutie van de rozenkruisers heeft de Christenheid aangevallen en de juiste harmonie tussen Altaar en Troon verstoord met de introductie van het concept van “de staat” als entiteit onafhankelijk tegenover de heilige Kerk. Via het protestants individualisme werd het voltairiaans rationalisme van de achttiende eeuw uitgebroed in de geesten, dat alles bewerkt door de verborgen werkzaamheid van de clandestiene sekten die ten dienste stonden aan kabbalistisch Juda. Pseudofilosofen zoals Kant en zijn kompaan Moses Mendelssohn, een kabbalistische Judeeër, waren agenten van de donkere krachten ter verspreiding van het pantheïsme dat het wereldbeeld is van de luciferiaanse cultus van diegenen die de Nieuwe Wereldorde opgebouwd hebben en waarin de goddeloze moderne denkwereld geworteld is.

  De Franse Revolutie, ontketend door de kabbalistische leiders van Juda via hun gnostische “nuttige idioten”, zette een proces van verwoesting in gang dat de restanten van de Christenheid neergeworpen heeft die nog niet ten val gekomen waren door de protestantse revolutie, en de laatste min of meer sterke christentroon die de Apostolische Troon nog kon verdedigen viel met de Gelukzalige Karel van het Huis van Habsburg. De Nieuwe Wereldorde had toen West-Europa geheel in de greep en de Tweede Wereldoorlog niet lang erna werd ontketend om de meest weerbare zonen van de blanke volkeren hier nog meer af te slachten langs verschillende oorlogsfronten en zo “Edom” nog meer te verzwakken, en ook om achteraf via het zionisme het Heilig Land in de handen van openlijke Judaïsche bestuurders te leggen, want het is op de Berg Sion dat de Judeeërs hun wereld-autocraat willen kronen.

  Het is in de genoemde gijzeling van Europa dat de huidige cultuur-marxistische decadentie uitgewerkt werd. Onze Lieve Vrouw van Fatima waarschuwde dat de dwalingen van judeo-bolsjewistisch Rusland zouden verspreid worden over de wereld, en hier in het westen is dat in de vorm van het trotskisme geschied dat een mars door de instellingen voltrokken heeft en heden de volkeren hier steeds verder mentaal probeert te ontwrichten door psychologische oorlogvoering. Sinister Frank Vandenbroucke is een verpersoonlijking van het westers trotskisme, een geesteszoon van de bolsjewistische psychopathische moordenaar Lev Davidovitsj Bronstein die “Trotski” genoemd werd om zijn Judaïsche afkomst te maskeren voor de gojim.

  Degenen die zich verzetten tegen de Nieuwe Wereldorde maar niet willen inzien dat het in de kern om een religieuze strijd gaat tussen de Kerk van Christus en de synagoge van de satan doorheen de eeuwen snappen niet dat het verslaan van de genoemde wereldorde niet met louter menselijke middelen behaald kan worden. Met hun carnaal verstand snappen ze wel sommige dingen, maar zien ze het geheel niet; zolang mensen zich blijven wentelen in het atheïsme, nihilisme, naturalisme en materialisme, valse filosofieën gecreëerd als psychologische oorlogswapens tegen de volkeren, blijven zij “nuttige idioten” van de kwaadaardige architecten van die verderfelijke leringen.

  Het is dus belangrijk dat prelaten de oorzaken en de geschiedenis van het huidig samenlevingskwaad doorgronden, opdat zij dat kwaad in de wortel kunnen aanvallen, want zij moeten leiding geven aan een godsdienstig herstel met de heropbouw van de Christenheid op de puinen van de Nieuwe Wereldorde.

  1. Geen woord teveel hierboven, over 5 eeuwen afbraak, terreur en oorlog, tegen ééns katholieke volken, verbonden met Rome.
   De Reformatie van Luther (+1546) zette de deur open voor vele geheime sektes, die er eeuwen over deden om de paus van Rome buitenspel te manoeuvreren. Zij slaagden erin om zelfs het idee van de paus monarch bij de historische rekwisieten op zolder weg te zetten.
   De Heilige Poolse pater Franciscaan Kolbe (1894-1941), martelaar van het Nazi-regiem, was getuige van de mars der vrijmetselaars hartje Rome, in 1917, rond de tijd van de Maria verschijningen in Fatima. Zij vierden toen het 200 jarig bestaan van de vrijmetselarij, opgericht door twee dominees, Anderson en Desalguiler.

   Pater Kolbe was als jong student in Rome, waar hij aan de pauselijke universiteit theologie studeerde. Als ooggetuige maakte hij aantekeningen. Hij zag hoe talloze leden van de sekte op de stoep van het Vaticaan, publiekelijk met hun banieren, folders en vlaggen, leuzen zongen ter ere van satan. Zij beweerden letterlijk, “satan zal heersen binnen het Vaticaan, en de paus zal zijn slaaf zijn.” De vlaggen toonden St. Michael, neergeslagen door Lucifer. Zij deelden folders uit met teksten die de paus van allerlei schunnigheden en kwaad betichten. De heilige pater Franciscaan benadrukte, “de dodelijke haat tegen de Kerk van Christus en zijn plaatsvervanger”, overeenkomstig de principes van de vrijmetselarij, die de vernietiging van alle religies beoogt, en speciaal de katholieke godsdienst. Overal ter wereld zijn de cellen van deze maffia te vinden die op de meest verschillende manieren hetzelfde doel nastreven. Zo maken ze gebruik van verschillende organisaties met verschillende namen en doelen. Dit moet het verspreiden religieuze onverschilligheid bevorderen en de moraliteit verzwakken.

   Hoe profetisch waren zijn woorden. We zien dit overal. De doelstellingen van de vrijmetselarij zijn die van de Franse revolutie, radicale vrijheid tegenover God, radicale gelijkheid en broederschap, los van God. (lees, in communistische termen, “kameraad”)
   Daarvan zijn de samenlevingen van de ééns Christelijke naties, als zuurdesem, doortrokken geraakt, in 2 eeuwen tijd. De gedemoraliseerde mensheid werkt mee, voegt zelfs toe. Maar nu, nu de maçonnieke doelen bereikt zijn, zit de mensheid gevangen in een sanitaire tirannie. Het lijkt erop dat de idealen van de Franse revolutie (1789), uitgemond zijn ineen totalitair aangestuurde gemeenschap, neer gestort in een permanente staat van cultuur marxistische omwenteling. Deze vernietigd de Natuurlijke Orde. (= 10 Geboden)

   Het was alsof de leden van de maçonnieke sekte, indertijd in 1917, op de stoep van het Vaticaan, hun triomf voorvoelden, hun zege over het Christendom voorzagen, en dat de alleen heerschappij, hen spoedig ten deel zou vallen. Zij zagen toen hun kans schoon uit de kast te komen, en zij hadden gelijk voor de komende decennia. Dat was tijdens de Eerste Wereldoorlog, de bij uitstek gewilde maçonnieke oorlog, om het katholieke Habsburgse keizerrijk te vernietigen. De historicus Aldo Mola bevestigde dit, in 1988, in Turijn, op het jaarlijkse internationale vrijmetselaar congres. De aanloop begon eind 19de eeuw, toen de Engelse koning Edward X (+1910), de wereld rondreisde voor lobbying en propaganda voor de op stapel gezette Grote Wereldoorlog.

   De Eerste Wereldoorlog, werd jarenlang voorbereid en gestart door 3 Engelse ministers, Churchill, LloydGeorge en lord Grey. De eerste twee waren joods. Deze oorlog zou drie keizerrijken vernietigen en generaties doden van de besten onder de mannelijke Europese jeugd. De oorlog zou ook de deur open zetten voor de Russische revolutie. De Oktober revolutie van 1917, werd gefinancierd door Anglo-Amerikaanse talmoed geld baronnen van Wallstreet en de City.

   Deze oorlog zou het aanschijn van de wereld veranderen en, de komende jaren, in bloed drenken. Tenslotte, waren de Amerikaans/Engels, joods, maçonniek gedomineerde vredes besprekingen in 1919, voor het “Verdrag van Versailles”, de aanloop voor de Tweede Wereldoorlog (1939-1945). Enkel vrijmetselaars zaten aan tafel. De Amerikaanse delegatie telde 120 joodse mannen, onder leiding van Baruch, de joodse goeroe van alle Amerikaanse presidenten tot na 1945.

   Hoewel de meesten de ogen sloten voor de nieuwe realiteit in 1945, legde deze oorlog het fundament van de Nieuwe Wereld Orde (NWO). Met de valse “pandemie” uitbraak, is de structuur, de personele bezetting en het doel van het mega complot van eeuwen, naar buiten getreden. Doel is de permanente introductie van een cultuur van de dood. Abortus, euthanasie en genocide bepalen de agenda. Het gaat om de volgelingen, binnen dezelfde sekte, van
   de aanstichters van beide Wereldoorlogen.
   Zij zijn er zelfs in geslaagd om, al decennia terug, God dood te verklaren.

   Uiteindelijk moet het voor praktizerende Christenen duidelijk zijn dat de revolutionaire ellende, de verwoestingen van oorlogen, de cultuur marxistische ontwrichting der beschaving, en nu de doden, de gewonden en de gehandicapten van de sanitaire tirannie, de straffen zijn voor enkele eeuwen goddeloosheid, zelfs in een hogere versnelling ontaard in haat tegen de Allerhoogste.

 13. @ Theudmer,

  hetgeen de goede Kardinaal Sarah heeft gezegd is waar en hetgeen u vermeldt is waar en ook leerzaam.

  Maar zo dikwijls op dit nochtans nuttige en leerzame Katholiek Forum meen ik te moeten vaststellen dat men te veel vanuit de aardse diepte kijkt. Het echte leven is immers geestelijk en al het aardse is slechts tot loutering der zielen. Moeten we daar niet een beetje meer de nadruk op leggen, vraag ik me af ?

  God heeft alles onder controle. Daarom zijn al die wereldse ontwikkelingen niet belangrijk. Op zoveel plaatsen in de heilige Schrift kan men vaststellen dat God de duivel toelaat om binnen zekere beperkingen allerlei daden te stellen, zelfs machtige bolwerken op te richten, duistere heuvels en zwarte bergen overheersen vele landschappen. Het enige praktische wereldse dat wij kunnen verrichten is de aandacht van mensen trachten te richten naar God. Maar gebed is beter dan dat.

  Steeds meer ben ik van mening dat ook wanneer een Karel de Grote of een Jeanne d’Arc moet optreden dit alleen maar dient om het bewustzijn van de mensen op God te richten. Dat door gebed hun inbreng in het geestelijk leven van groot belang is want daarom moeten zij het onmetelijke belang van de Kerk leren respecteren, ja, velen moeten dat belang eerst nog ontdekken, detecteren, er pijnlijk over struikelen om het te zien. En zelfs dan moeten we bereid zijn vast te stellen dat het God is die achter de wereldse toneelschermen werkzaam is.

  1. Jezus leidt mensen maar eigenlijk doet Hij het werk:
   Millions of Muslims are Converting to Christianity After Having Dreams and Visions of Jesus Christ
   Nov 29, 2021

  2. Eric,

   Men mag geen valse tegenstelling opwerpen tussen daadkracht en gebed; de gebeden van contemplatieven brengen trouwens kracht en zegening over het werk van de mannen van daden. Toen het Huis van Israël krijg voerde tegen Amalek hadden de Israëlieten de bovenhand zolang Mozes de armen omhoog hield, maar als hij hen zou laten zakken hebben kreeg Amalek de bovenhand [Exodus 17, 11].

   Vergeet niet, Eric, dat de Heilige Jehanne d’Arc uitgezonden werd met de specifieke missie om Karel VII naar Reims te leiden ter koningszalving om zo de uitverkoren bloedlijn van Sint Lodewijk op de Franse Troon te houden. Ik denk dat dit zo was omdat God via Sint Remigius het Huis van Mervik gekozen had om in Gallië te regeren en dat zowel de Mervikingen, de Karlingen en de Capetingers agnatisch van die bloedlijn waren; een werk van de Goddelijke Voorzienigheid dus.

   Sinte Jehanne is een heilige van het Sociaal Koningschap van Christus, van het principe dat de temporale heerser de luitenant van Christus is die zijn rijk moet regeren volgens de goddelijke wetten. In een rijk dat volgens de christelijke orde geregeerd wordt is het gemakkelijker voor mensen om hun zielen te redden dan ergens waar een satanisch bewind de bevolking verdrukt. Het was gemakkelijker om christelijk te leven onder de scepter van Sint Ferdinand van Castilië dan hier heden te midden van de bureaucratie van De Croo, functionaris van de Nieuwe Wereldorde, en God heeft het recht om geëerd te worden, ook op het publiek en bestuurlijk niveau van een land. En, zeker, God is het huidig kwaad niet aan het verhinderen, en via dergelijke beproevingen kunnen christenen gelouterd worden door het leed, maar dat betekent niet dat het kwaad van God komt en dat er niet tegen moet gestreden worden. God wil juist dat in tijden zoals de huidige de ijver voor Zijn Heilige Naam zich glorieus manifesteert in Zijn dienaren.

   Het leven van Gabriël Garcia Moreno, de katholieke dux van Equador, toont aan dat er ook in moderne tijden overwinningen voor de heilige Kerk behaald kunnen worden; daarom heeft de priester Augustin Berthe zijn leven geschreven, om die les te geven aan zijn lezers. Die godvrezende man, Garcia Moreno, heeft zijn hiel in de nek van de maçonnieke heerschappij geduwd en de Heer Jezus Christus gewroken tegen Zijn vijanden.

 14. @; eric b-l bedoelde natuurlijk https://youtu.be/V9vb_SUunZ8 en met Jeanne D’Arc de volgende profetische aanwijzingen:

  De Dag der gerechtigheid is aangebroken (1-Samuel 2:6).
  Ik zie in het aanschijn van degene die door iedereen werd [ontkend] 😱..😁..de wereld bezwijken en instorten 🙉….Een vrouw ((een andere Jeanne D’Arc))..heeft hem gered, een vrouw volgt hem🤫… Een dienaar van de Allerhoogste ondersteunt hem. ..Deze dienaar werd [onlangs] met de de heilige olie gezalfd..God is met hen (de 2 koningen)).🤔..🤥..Theudmer.

 15. U gaat toch wel te kort door de bocht, als U zegt dat “die wereldse ontwikkelingen niet belangrijk zijn.”
  U kunt niet achterover leunen, beste Eric, zoals protestanten of islamieten, die alles aan Allah overlaten. Wij hebben niet alleen ook de goede werken te doen, maar hebben ons ook te verdedigen en inspanningen te getroosten, om de samenleving op het goede spoor te krijgen of te houden.
  Dat geldt des te meer voor de sanitaire tirannie, die ons allen uiteindelijk in een groene neo-communistische dwangbuis wil opsluiten, waar ook geen plaats meer is voor God, noch vrijheid van godsdienst tegenover het burgerlijk gezag, noch vrijheid van meningsuiting !
  Zonder die vrijheden, waar wij voor knokken, kunnen we niet
  aan de plicht vasthouden om, “het bewustzijn van mensen op God te richten.”
  Ja zeker, OLH in de hemel bestuurt en regelt ons individuele heil, maar U kent ongetwijfeld ook de gevleugelde regel, “aide toi, et le ciel t’aidera” ! (help jezelf, en de hemel zal je helpen)

 16. Jesaja 63 (Petrus Canisius)
  1 Wie is het, die van Edom komt, In bloedrode kleren van Bosra, Stralend in zijn feestgewaad, Fier in zijn geweldige kracht? Ik ben het, wiens woord gerechtigheid is, Die machtig is, om te redden! 2 Waarom is dan uw feestgewaad rood, Uw kleren, alsof Gij de wijnpers treedt? 3 Ik, Ik alleen heb de wijnpers getreden, En geen enkel volk stond Mij bij; Ik heb ze vertreden in mijn toorn, Ze vertrapt in mijn gramschap. Toen spatte hun bloed op mijn kleren, En besmeurde Ik heel mijn gewaad; 4 Want Ik had een dag van wraak beraamd, Gekomen was mijn jaar van verlossing! 5 Ik keek rond: Geen helper daar! Stond verbaasd: Er was niemand, die steunde! Toen heeft mijn eigen arm Mij geholpen, En mijn gerechtigheid Mij gesteund. 6 Ik vertrapte de volkeren in mijn toorn, Maakte ze dronken van mijn gramschap; En Ik liet hun bloed Op de aarde stromen! 7 Ik wil de gunsten van Jahweh herdenken, De roemruchte werken van Jahweh: Al wat Jahweh voor ons heeft gedaan, Zijn grote goedheid voor Israëls huis; Wat Hij in zijn ontferming voor ons deed, En naar de volheid van zijn genade; 8 Hoe Hij zeide: Ze zijn toch mijn volk, Kinderen, die hun trouw niet verbreken! 9 Hij was hun een Redder in al hun benauwdheid; Geen bode of engel: Hijzelf heeft ze gered. In zijn liefde en ontferming heeft Hij zelf ze verlost, Hen opgenomen, gedragen heel de vroegere tijd. 10 Maar zij waren weerspannig, En bedroefden zijn heilige geest; Zo is Hij hun vijand geworden, Heeft Hij zelf ze bestreden. 11 Toen dacht zijn volk aan de vroegere dagen, Aan de dagen van Moses! Waar blijft Hij, die uit de wateren trok Den herder zijner kudde? Waar blijft Hij, die in diens hart Zijn heilige geest heeft gelegd; 12 Die Moses met zijn rechterhand heeft geleid, En met zijn heerlijke arm? Die voor hen uit de wateren kliefde, Om zich een eeuwige naam te bereiden; 13 Hen door de watervloeden deed gaan, Zonder te struikelen, als een ros over de steppe? 14 Als een kudde, die naar de vlakte daalt, Heeft Jahweh’s geest hen geleid; Zó hebt Gij uw volk willen leiden, Dat Gij u een heerlijke naam hebt bereid! 15 Ach, blik neer uit de hemel, Zie neer uit uw heilige en heerlijke woning! Waar blijft nu uw ijver en kracht, uw ontroering, ontferming? 16 Onthoud ze ons niet: want Gij zijt onze Vader! Neen, Abraham kent ons niet eens, En Israël herkent ons niet meer; Maar Gij, Jahweh, blijft onze Vader, Gij heet onze Verlosser van ouds! 17 Waarom, Jahweh, hebt Gij ons van uw wegen laten verdwalen, Ons hart afgestompt, om U niet te vrezen? Ach, Heer, keer terug omwille van uw dienaars, Terwille van de stammen, die uw erfdeel zijn. 18 Waarom hebben de goddelozen uw tempel beschimpt, Onze vijanden uw heilige woning vertreden; 19 Zijn wij geworden, als hadt Gij nooit over ons geregeerd, Als waren wij nooit naar U genoemd?
  Jesaja 64
  1 Ach, scheur toch de hemel vaneen, en daal neer, Zodat de bergen voor uw aangezicht rillen; 2 Als een vuur, dat brandhout doet vlammen, Een vuur, dat het water doet stomen: Om uw vijanden uw Naam te doen kennen, En volken voor U te doen beven

  Het zijn normaal de kloosterlingen en ook enkelingen die een geestelijke strijd voeren, er zijn de soldaten die fysiek strijden met of zonder geloof in God en er zijn de gezinnen die zich tussen die twee groepen bevinden.

  Jezus zegt in Lucas 10:18 “Ik zag satan als een bliksemstraal uit de hemel vallen.” en het boek Openbaringen zegt dat Aartsengel Michaël de draak en zijn engelen op aarde gooide.

  Het aardse platform bevindt zich boven de hel. Reden waarom duivels hun uiterste best doen ons van die kennis af te leiden met science fiction en ‘andere wetenschap’ ten dienste van op hol geslagen industrie.

  De duivel kan nooit fysiek bestreden worden. Dus dient het wereldse geweld en ook het verstandelijke geweld een andere functie, op zich leidt het tot niets. Alleen bewustwording van zielen kan ik als enige doel zien. En zo kom ik terug bij Jesaja 63 hierboven.

  Aan echt christelijke soldaten kan men zeggen: het is God die in u de strijd voert, maar als gij Hem vergeet zal Hij u vergeten. Wellicht zijn er nog veel betere woorden om dit te verduidelijken. De christelijke soldaat mag niet strijden vanuit haat want dan verbindt hij zich met de duivel. Dat geldt ook voor ‘politici’.

  Dit geestelijk beleven wordt benadrukt in het hele Nieuwe Testament. Zoals Lucas 10: “41 Maar de Heer gaf haar ten antwoord: Marta, Marta, over veel zijt ge bezorgd en bekommerd. 42 Slechts één ding is noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, dat haar niet zal ontnomen worden.”
  En verder het leven van de Apostelen na Pinksteren.
  En daarna de vele heiligenlevens in de heilige Rooms Katholieke Kerk.
  Hun daden zijn de daden van de Heer. Zijn Naam is voor eeuwig gevestigd.

  1. De geschiedenis van de Heilige Kerk van altijd, beste Jo, bewijst de uitgangspunten van “goede werken” zoals hierboven is aangegeven. Uw (protestante) insteek is de contemplatieve kant van de medaille. Hoewel onderschat en minder zichtbaar, is die er ook. Zij zijn de ondersteuners met eeuwig durend gebed, zonder welke, de bouwers spoedig uitgeput zouden zijn geweest.

   Om te beginnen, ongeveer 30 jaren hebben de apostelen St. Petrus en St. Paulus, plus de overige apostelen en leerlingen, en de leerlingen rond de leerlingen, de nauwe geestelijke verwanten van Christus, zoals St. Lazarus, Marta en Maria Magdalena, nodig gehad om van de Midd. Zee kusten, katholieke kusten te maken.

   Alvorens Jeruzalem vernietigd werd in het jaar 70, en de joodse bewoners werden uitgemoord door de Romeinse soldaten olv. Titus, waren de Midd. Zee kusten en achterlanden gekerstend. Overal waren bisschoppen met bekeerlingen in die tijd, druk bezig met verdere kerstening. Stap voor stap werd in de achterlanden tot in verre uithoeken van Europa en Noord Afrika, gemissioneerd. Alle joodse bekeerlingen van de eerste uren uit de eerste jaren van Christus openbare leven en die Hem gekend hebben, hadden kerkelijke functies. St. Nicodemus bv. was met St. Petrus naar Engeland getrokken, en hij heeft zelfs Schotland gekerstend. St. Linus, een leerling rond Christus, was bisschop van Besançon, en werd de opvolger, de tweede paus, na de moord op St. Petrus, in Rome, in het jaar 67.

   Tenslotte, ongeveer 40 koningen inclusief keizer Charlemagne, hebben van Frankrijk het grootste en machtigste katholieke koninkrijk gemaakt, totdat zij haar aanzien, aard en karakter verloor met de satanische revolutie, in 1789. Haar kerstening is apostolisch van oorsprong, en daarom is zij de “oudste dochter” van de Kerk gebleven.
   Maar, zelfs die herinnering is niet meer levend in dat depressieve volk. De “republiek” van vrijmetselaars, protestanten en talmoed joden, heeft in 2 eeuwen, daar een eind aan gemaakt.
   Degene die daarop wijst, die dat niet accepteert en die voor de FR katholieke beschaving strijdt en FR weer levend wil maken, is een Sefardisch joods-Algerijnse berber journalist, Eric Zemmour, die nu een gooi doet naar het presidentschap. De paradox van de ont-Christelijking, in onze tijd.

 17. @; Jules van Rooyen..

  De sola Scriptura christenen [benadrukken] de persoonlijke relatie met Jezus Christus ..en wijzen de sacramenten af of verstaan ze symbolisch.

  Veel katholieken hebben in die zin geen persoonlijke relatie met de Drie-Ene God.
  Maar in onze tijd worden we allen feitelijk gedwongen om zich echt persoonlijk tot Hem te richten anders redden we het zo bij zo niet in de komende verdrukking ..door de synagoge van satan..de Illuminati-vrijmetselarij.

  1. Excuses Jo, bovenstaand was gericht aan Eric, met zijn epistel van Jesaja.
   Dus correctie hierboven, lees de eerste regel : ……………De geschiedenis van de Heilige Kerk van altijd, beste Eric, bewijst ………….

   1. Alle goede werken zijn door God ingegeven. Wij zijn geestelijk te vergelijken met kleutertjes die slechts na vele herhalingen ook zelf tot iets komen en dan geprezen worden door de schooljuffrouw of een wijze ouder, waardoor zij uiteindelijk tot een beetje hogere beleving komen.

    Ik baseer me op de talrijke reeksen dromen in mijn kindertijd, vanwege mijn engelbewaarder die bewees me echt te beschermen. Een reeks dromen over eenzelfde onderwerp eindigde wanneer ik na de zoveelste herhaling van dat onderwerp me plots volledig bewust werd van al die herhalingen. Die onderwerpen zijn in mijn ziel gegrift alsof ze mijn eigendom zijn. Mijn ouders en mijn broers beweren dat dromen bedrog zijn maar ik ben er zeker van dat zij er geen aandacht voor hadden. Mijn zus had er meer aandacht voor, helaas onvoldoende. En nu ben ik de enige van mijn familie die nog aandacht koestert voor God. Zij allen werden totaal onbewust socialist en een broer zegt me bijvoorbeeld dat het zonnewonder in Fatima door aliens werd veroorzaakt, niet door een gefantaseerde God.

    Kerstening is niet het werk van mensen maar God wekt zielen op om Zijn werk te tonen aan de anderen, als voorbeeld. Zoals priesters bijzondere uitverkorenen zijn. Niemand kan zichzelf tot priester maken zonder eigenzinnige bedoelingen. De Apostelen waren zeer sterk met Jezus verbonden, zoals ook al de Rooms Katholieke heiligen.

    1. Dat is allemaal waar, beste Eric, maar de Allerhoogste schenkt niet alleen genade aan bekeerlingen vanaf de vroegste tijden, maar ook genade aan alle geestelijken, vanaf de apostelen, om het bekering werk te doen, evenals genade aan de hoogste autoriteiten, zoals de hierboven genoemde 40 FR koningen. Zonder hen, zonder hun geloof en zonder hun koninklijke genie en lange termijn visie, was Europa niet het enige Christelijke continent geworden van de Noord Kaap tot aan Gibraltar en Oostelijk, tot aan de Oeral, van Apostolische oorsprong. Alles komt daar vandaan, nergens anders heeft zo’n unieke beschaving kunnen wortelen. En dat startte met koning Clovis (466-511). Zonder hemelse genade hadden de restanten van het Romeinse Rijk, niet over kunnen gaan in handen van de barbaren koning Clovis (+511), stichter van (het eeuwige) Frankrijk, bekeerd door zijn vrouw, Ste. Clothilde. Zonder haar was dat niet gelukt. Het Hemelse wonder van de gewonnen veldslag tegen een grote overmacht van heidense Alamannen (ongeveer 496), gaf de doorslag. Hij behaalde de overwinning door het aanroepen van “de God van Clothilde”, en zijn belofte zich te bekeren en zich te laten dopen. De doop werd verricht door St. Remi, bisschop van Reims, medio jaren 90, van de 5de eeuw. Keizer Constantijn bereikte hetzelfde resultaat, in het jaar 312. Zij allen, geestelijken en autoriteiten, kregen eeuwen lang zoveel genade dat velen ook wonderen konden verrichten, zieken konden genezen, doden weer levend maken, en nog veel meer.
     Dit genade werk gaat door ook in deze tijd, en ook de wonderen zijn de wereld niet uit. Voor het Godswerk kiest Hij de goede mensen, evenals onze Hemelse Moeder Maria. Denk aan oa. het Zonnewonder van Fatima (1917), en de kinderen van Fatima. Dat concrete aspect van opbouw in de wereld, laat U liggen, beste Eric.

   2. Het staat U vrij het genie van Clovis (ca. 466-511) te bewonderen dat hij als genade van God mocht bezitten. Bij koningen bespeurt men altijd een zekere hoeveelheid geestelijke ruis. Daarom koester ik groter respect voor de heilige Benedictus van Nursia (480-547) die zich op veertien-jarige leeftijd zou aangesloten hebben bij een groep kluizenaars, op twintig jaar zou hij gestopt hebben met studeren en eenzaam in een grot gaan wonen. Bij hem kan ik geen geestelijke ruis bespeuren. Is het een toeval dat er ca. veertien jaren verschil zou zijn in hun leeftijd zodat hun handelingen min of meer parallel liepen ?

    In het Belgisch Limburgse Rijkhoven zou een onbekende kluizenaar verbleven hebben in een hutje nabij een moeras. De Abdis van de Abdij van Munsterbilzen en de Graaf van Loon stichtten hier in 1216 de kapel van Alden Biesen en dat bouwwerkje werd in 1220 geschonken aan de Duitse Orde die midden in dat moeras een Commanderie oprichtte in de vorm van een versterkte burcht. Deze groeide uit tot een machtige Landcommanderie. De Franse revolutie palmde eeuwen later alles in en liet het uiteraard (net zoals J.Biden in de US) volledig verkommeren.
    Wereldse handelingen zitten altijd boordevol geestelijke ruis.

    Beste Jules van Rooyen, voor eenzame kluizenaars koester ik een veel groter respect dan voor geniale koningen.

    Mag ik U even laten proeven van Bijbelse suggesties? Een onbekende kluizenaar verhuist naar een woeste streek, woont jarenlang in een hutje en vele decennia later ontstaat op die plek een hele stad met middenin een grote abdij. Dit beschouw ik als een Bijbels principe zonder geestelijke ruis. De ruis komt achteraf wanneer de wereldse welvaart te groot wordt en er noodgedwongen een oordeel moet geveld worden. De onbekende kluizenaar heeft daar geen schuld aan, hij voerde ‘slechts’ een goddelijk werk uit waardoor de hemel grote aantallen zieltjes kon winnen. Daar kan geen geniale koning aan tippen.

    1. Ik heb veel bewondering voor het eremitisch leven, maar niet iedereen krijgt de goddelijke gratie om als anachoreet in de wildernis te gaan leven; de meeste mensen kunnen dat niet. God heeft gewild dat er ook mensen zoals Sint Lodewijk geweest zijn die de heerschappij van Christus over het temporaal domein representeerden. Christenen moeten ernaar streven dat de landen waar zij wonen volgens de goddelijke wetten geregeerd worden; daarom gingen de oude missionarissen naar de vorsten van heidense volkeren om hen proberen te bekeren, want bekeerde vorsten van heidenvolkeren konden dan werken aan de kerstening van hun onderdanen.

     De heilige apostelen zelf kregen niet de opdracht van Christus om zich tot hun dood op de berg Karmel terug te trekken in afzondering en gebed, ook al is dat een zeer verheven manier van leven, maar werden uitgezonden om de volkeren te bekeren en te dopen. De Gelukzalige Katharina Emmerick had gezien hoe Christus Zijn apostelen leerde op Witte Donderdag hoe de sacramentalie van koningszalving uit te voeren bij christenvorsten; dat de Heer deze ritus toevertrouwde aan Zijn heilige apostelen toont aan dat Hij christelijke sociale heerschappij op aarde wilde. Adomnán van Iona schreef over hoe een engel Sint Columba opdroeg om Áedán mac Gabráin aan te stellen als Koning van Dál Riata, en ten tijde van het doopsel van Hlodvik Hilderikszoon bracht een duif de Heilige Ampul als zichtbaar teken van zijn uitverkiezing door God om over Gallië te regeren. God wilt dus dat Zijn goddelijk koningschap over het temporaal domein erkend wordt.

     Ik voeg hier nog aan toe dat christenvorsten in de geschiedenis veel bijgedragen hebben aan de bouw van kloosters, dus ook het monastiek leven wordt bevorderd door de kerstening van het temporaal domein.

     1. Correctie: “God wil dus dat Zijn goddelijk koningschap over het temporaal domein erkend wordt”

    2. Tot op heden vond ik slechts bijbelse suggesties over de wijze waarop nieuwe steden of samenlevingen ontstaan en het was pas na verloop van jaren dat dit me opviel, daarom heb ik ze nooit genoteerd.

     Het volk van God werd eerst naar Egypte geleid door een heilige uitverkorene en later naar het beloofde land geleid door een heilige, niet door een koning. En zelfs dan nog moest dat volk ervaren hoe belangrijk een goede God-getrouwe koning is.
     Wij, “dappere” Belgen, stonden daar nooit bij stil. Wie hield ons onwetend? Gevallen of omgekochte aartsbischoppen, kerkvorsten die ons niet eens onze eigen heiligen gunnen!

     Via Columbus kregen enkele koningen de gelegenheid om een ware nieuwe Katholieke samenleving te garanderen in “Nieuwe Wereld” Amerika maar de ruis van geldelijke en oorlogs-belangen verdoofde hen. Het gevolg was totale chaos waar Columbus niet tegen opgewassen was, temeer daar hij talrijke reizen ondernam o.a. om goud te zoeken voor zulke niet al te Katholieke koning. Hij bleef reizen totdat men hem begon te haten. Misschien stierf hij als een heilige?

     Zo komen we weer bij Jesaja 63. Of moet men dit noemen de menselijke traagheid van Petrus die bij gelegenheid liever wegvlucht uit Rome? Weldra zal paus Franciscus zijn persoonlijk Quo Vadis Domine moment beleven. Beter laat dan nooit. Hij is nauwelijks erger dan ‘onze’ aartsbisschoppen, gewoon familie.

     1. Eric: “Het volk van God werd eerst naar Egypte geleid door een heilige uitverkorene en later naar het beloofde land geleid door een heilige, niet door een koning.”

      Mozes werd geen koning genoemd, maar hij behartigde wel de temporale zaken van het volk van Israël in Naam van God; ook daar was er dus niet het maçonniek concept van “de staat” onafhankelijk tegenover de Kerk. Ik ga ervan uit dat u dit weet, maar ik wil het toch benadrukken om mogelijke lezers te doen inzien hoe tegenstrijdig het genoemd maçonniek concept is met de christelijke principes van sociale orde en hoe het totaal geen wortels heeft in de christelijke religie.

      Eric: “Wij, “dappere” Belgen, stonden daar nooit bij stil. Wie hield ons onwetend? Gevallen of omgekochte aartsbischoppen, kerkvorsten die ons niet eens onze eigen heiligen gunnen!”

      Voor het Tweede Vaticaans Concilie was er nog wel meer kennis over de historische heiligen, maar het belgiekske was een creatie van Nathan Rothschild die via zijn Dictaat van Calais deze contreien opgekocht heeft van zodra men zich hier losgevochten had van Oranje. Men zocht naar geld en de Judeeër Rothschild bood dat aan in ruil voor slavernij aan zijn familie. Het belgiekske kreeg een structuur volgens het Frans orleanisme, een strekking geboren uit de satanische Franse Revolutie, met de vrijmetselaar Leopold I als eerste figuurhoofd.

      Naargelang de tijd verstreek groeide de invloed van het liberalisme binnen de lokale kerken hier, en de bisschoppen hier geraakten steeds meer verweven met de Rothschild-gecontroleerde structuren van het belgiekske via het zogenaamd “liberaalkatholicisme”. De huidige “CDenV” is de abominatie waartoe dat heilloos pad uiteindelijk geleid heeft. De katholieke ruggengraat bevond zich hier in landelijk Vlaanderen, maar ondertussen is dat verwoest. Reeds voor het Concilie zat hier echter reeds een subversieve man op de archiëpiscopale Troon van Mechelen, namelijk Kardinaal Mercier, en de degeneraat Suenens was een drijvende kracht van de revolutie tijdens het Concilie.

      Eric: “Het gevolg was totale chaos waar Columbus niet tegen opgewassen was, temeer daar hij talrijke reizen ondernam o.a. om goud te zoeken voor zulke niet al te Katholieke koning. Hij bleef reizen totdat men hem begon te haten. Misschien stierf hij als een heilige?”

      Ik beschouw Columbus als een sinistere figuur. Het was Isabel de Katholieke die hem liet vertrekken op zijn reis, en het is mijn overtuiging dat zij oprecht de bedoeling had nieuwe volkeren tot het Christendom te brengen en de Christenheid te versterken tegen de macht van de heidense Turken. Die Columbus, echter, zijn origine is nogal obscuur en er is gespeculeerd geweest dat hij mogelijk een crypto-judeeër was. Hij heeft de overgang van Sefardische Judeeërs uit Spanje naar de Caraïben gefaciliteerd.

      Wat ik mij afvraag is in hoeverre Columbus betrokken was bij de sciëntistische complotten van de rozenkruisers tegen de christelijke Kerk. John Dee, de hermetische hofmagiër van de protestantse koningin Elizabeth in Engeland, geconnecteerd, nota bene, met de judeo-kabbalistische Jehuda Loew, van wie gezegd wordt dat hij een afstammeling van David was, hield zich bezig met de ontdekkingsreizen op zee in die tijd en stond aan de grondslag van het judeo-maçonniek Brits imperium. Hij was ook bezig met cartografie en stond in contact met Gerhard Mercator, en hij had dus een invloed op de ontwikkeling van de moderne cartografie die de vierhoekige aarde en de landen voorbij de oceaan probeert verborgen te houden voor de bevolking. John Dee wilde de tekst van het verloren boek, de “Inventio Fortunatae”, in handen krijgen die sprak over land in het Verre Noorden, en wanneer u op de oude kaart van Mercator bij “Polus Arcticus” (“Noordpool”) kijkt ziet u vier continenten verdeeld door waterstromen. In hoeverre was Columbus betrokken bij de rosicrucianistische complotten om de bevolking onwetend te houden omtrent de waarheid over de aardwereld?

      1. Ik had in mijn vorige reactie moeten schrijven “landen” in plaats van “continenten”. Ik vermeld nog dat in het “Boek van Henoch” de Gaard van Eden in het noorden van de wereld gesitueerd wordt, aan het uiteinde der aarde waar het firmament vastgehecht is aan de aarde. De Gelukzalige Katharina Emmerick werd via een koud gebied naar de Profetenberg gebracht die opwaarts naar de Gaard leidt. Het land dat de Heilige Abt Brendanus vond (“Navigatio Sancti Brendani Abbatis”), was dat een gebied in het Verre Noorden?

       De “Verenigde Naties” is een gevangenis voor de volkeren om de landen voorbij de oceaan verborgen te houden voor hen, en samen met “NASA” houdt die organisatie de mensen in de leugen dat zij op een draaiende bol zouden rondwandelen vliegend door een uitdijende kosmische soep terwijl ze toch de constellaties eeuw na eeuw hun vaste koersen zien varen wanneer zij naar de hemel schouwen en de poolster op dezelfde plaats zien blijven staan. Wetende dat de Gaard van Eden in het Verre Noorden gelegen is kan men zich de vraag stellen: Wat is het noorderlicht dat men kan zien in het Arctisch gebied werkelijk?

      2. Beste Theudmer, het is een mooie zoektocht die U onderneemt. Uiteraard wens ik U daarmede een goede voortgang. Het is eigenlijk onbelangrijk dat men onwetend onder de leugens van de vijand vertoeft maar wel is het van het grootste belang dat men oprecht Jezus zoekt te ontmoeten.

       Sedert 2014 had ik eindelijk voor het eerst een persoonlijke biechtvader maar nu blijkt dat hij geen enkele kennis bezit over hekserij. Ik voelde wel dat hij daar niet in tegemoet zou komen en dat bleek dan tenslotte ook zo, maar meteen lijkt het alsof ik niet goed verder kan. Slechts een enkele priester is bekend met hekserij maar ik zie hem uiterst zelden en er is geen gelegenheid meer voor een gesprek. Zeer erg ook is dat ik ontdekte dat wij nog naar een Latijnse Mis kunnen gaan ondanks dat drie leden van het bestuur, die ik tot nu toe ken, eigenlijk niet echt christelijk genoemd kunnen worden. De hele toestand is hallucinant. Kunnen wij nog genieten van een Latijnse Mis omdat onbetrouwbare mensen ons dat gunnen of toelaten of gewoon omdat zij zich goed voelen in de positie van bestuurslid ? Dat de drie personen die ik nu ken menselijk onbetrouwbaar zijn is van zodanige aard dat ik hen zo veel mogelijk tracht te mijden. Een van hen is erg narcistisch en bezit bovendien over talenten zoals men bij heksen aantreft. Jarenlang onderschatte ik die persoon. Het is wel heel erg dat men tijdens elke Mis voortdurend moet opletten om niet in de maling te worden genomen. Namen en feiten kan ik hier niet noemen. Sedert dit duidelijk werd begrijp ik ook waarom te veel goede mensen nog nauwelijks durven komen. Aan een man trachtte ik uit te leggen wat narcisme is maar hij kent het niet en hij kan het niet onderzoeken en ondertussen lijdt hij innerlijk aan de gevolgen van die onmenselijke toestand en komt hij nog sporadisch naar de Mis.

       Blijkbaar laat God toe dat de duisternis voorlopig nog blijft toenemen.

       1. Eric: “Het is eigenlijk onbelangrijk dat men onwetend onder de leugens van de vijand vertoeft”

        Ik ben het er niet mee eens dat losbreken uit de leugens van de vijand onbelangrijk zou zijn; het anti-christelijk sciëntisme werd en wordt gebruikt om mensen in apostasie te duwen, verstoken van het licht van God om gepijnigd te kermen in de duisternis van het ongeloof. De pythagoreaans-copernicaanse kosmologie met een vliegende bol in een uitdijend universum, de kosmologie van de kabbalistische Zohar, wordt door de cryptocratie als psychologisch wapen gehanteerd tegen het Christendom, om de zonen van Adam te doen denken dat zij leven op een kleine, nietsbetekenende partikel in een woeste, conflicterende chaos die zijn eigen weg gaat zonder bestuur en controle door een bovennatuurlijke God. Het is de kosmologie van het monistisch pantheïsme waarmee de cryptocraten het christelijk monotheïsme vervangen hebben. Dezelfde cryptocraten hanteren nu het pantheïstisch sciëntisme om de gedupeerden te hypnotiseren opdat dezen gewillig en verblind in hun eigen doem zouden treden.

        Het is dus wel belangrijk dat de leugens van de Nieuwe Wereldorde verbrijzeld worden, en indien de brede bevolking zou inzien dat de pythagoreaans-copernicaanse kosmografie vals is, dan zou het bouwwerk van die wereldorde instorten, want een kosmologie is een kader dat een wereldbeeld omgeeft. Daarom wordt het Boek van Genesis zo intensief aangevallen en wordt “Flat Earth” zwaar gecensureerd; wanneer men “flat earth” opzoekt wordt men overspoeld met belachelijke video’s die bedoeld zijn om mensen afkerig te houden jegens het afwijzen van de aardbol-gedachte, en de FE-video’s die als “gevaarlijk” beschouwd worden door het schaduwbewind vindt men nog slechts via alternatieve zoekmachines zoals “DuckDuckGo”. Ik weet nog hoe enkele jaren geleden opeens het algoritme op YouTube aangepast werd ter verberging van FE-video’s; meer en meer mensen waren “flat-earthers” aan het worden, en om dat tegen te werken greep “Big Tech” in. Met “flat-earthers” wordt voortdurend gelachen door onwetenden, maar het bewind heeft schrik van hun discours, want het bedreigt het satanisch wereldbeeld waarin de satanisten de bevolking mentaal opgesloten hebben. Hoeveel nihilistische atheïsten gaan er nog zijn wanneer de volkeren inzien dat zij op een ommuurd terrein wonen, afgesloten met een solide firmament met water erboven en daarboven de hemel waar God troont?

        Eric: “Sedert 2014 had ik eindelijk voor het eerst een persoonlijke biechtvader maar nu blijkt dat hij geen enkele kennis bezit over hekserij.”

        Over de gevaren van het occultisme is er niet veel kennis bij de Vlaamse clerus. Helaas, want geestelijke oorlogvoering is een belangrijk thema in een wereld waarin volkeren bestuurd worden door tirannen die magie praktiseren. Maar dat gebrek aan kennis bij clerici komt door de judeo-maçonnieke infiltratie in de rangen van de heilige Kerk.

        In de VS is er de “Society of the Most Sorrowful Mother” waar priesters onderricht kunnen ontvangen omtrent de geestelijke krijg; indien u Engels kent kunt u hen contacteren.

       2. Het zou natuurlijk beter zijn indien men ‘alles’ kon weten.
        Het smalle paadje naar de hemel leidt immers ook langs doornstruiken. Men kan niet over die takken heen springen. Geestelijke voortgang gaat niet zonder lijden. Tweemaal werd me jaren geleden in een droom duidelijk voor ogen gehouden dat ik vanop een afstand en vanop een onbereikbare hoogte overheerst werd door een bende met een dominante vrouw aan het hoofd. Jarenlang liep ik daar over te tobben maar ik werd er niets wijzer door. Het werd pas duidelijk nadat zulke dominante vrouw als begeleidster in mijn schoolbus stapte. Kennis over narcisme kreeg ik pas het voorbije jaar dank zij talrijke youtube filmpjes. Hier hetzelfde: omdat ik dat onderwerp niet kende had ik het nooit zelf kunnen gaan onderzoeken. Maar mijn wereld werd er alleen maar complexer door. Een erg sluwe dominante persoon als bestuurslid van een kleine parochie die er geen graten in ziet de hele Mis te verstoren om de eigen agenda door te duwen. Dat is te veel. Ik ga alleen nog van huis weg als het echt niet anders kan. Ik moet er niet aan denken wat er kan gebeuren wanneer ‘mijn’ heks en het narcistische bestuurslid toevallig op een dag eens gemeenschappelijke bedoelingen zouden hebben. Want uiteraard krijg ik dan weer eens de schuld en verklaringen geven lijkt me onmogelijk.

        Dat herinnert me telkens aan de enorme vernederingen die Leon Theunissen van Mortsel moest ondergaan.

        Daarom, niet alleen voor mezelf maar voor ontelbaren die door onwetendheid lijden, ben ik er van overtuigd dat het gewoon dat erg smalle paadje is waarop men langs talrijke doornstruiken moet gaan en met zeer kleine stapjes vanwege de scherpe doorns. De kunst is zich te oefenen in empathie, kennis over empathie heb ik juist aan die dominante heks te danken heb want ik kende het niet, en dan trachten in te zien dat die gevaarlijke mensen ook zichzelve niet gemaakt hebben tot wat zij zijn.
        Hen trotseren lijkt me uitgesloten.

        Mensen die dank zij empathisch sterke ouders zelf empatisch sterk staan kunnen de dominatie van narcisten aan. Maar hoe zou een sterke empaath omgaan met hekserij? Dat is me niet duidelijk.

        Aanleunend aan dit onderwerp denk ik er over terug met astrologie te beginnen omwille van de platte aarde. Doctors in de psychologie leerden een systeem te hanteren dat gewoon een afkooksel is van de toch erg geestelijke astrologie. Nooit zullen zij dat toegeven maar iedereen kan het zelf onderzoeken en zien hoe men liegt.

        1. Eric,

         Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen wat we strikt gesproken hekserij noemen en vormen van psychologische manipulatie. Hekserij is het inroepen van gevallen engelen via bepaalde riten en invocaties; tegen hekserij wapent men zich door in staat van gratie te zijn en door gebed. Het origineel gebed van Paus Leo XIII tot Sint Mikaël bidden is krachtig, maar wij als leken mogen niet het exorcisme-gedeelte reciteren van die tekst. Als leek begint u dan met “Princeps gloriosissime caelestis militiae” en eindigt u met “ut non seducat amplius gentes.”; na die woorden komt het exorcisme-gedeelte en dat mag de leek niet reciteren. Ik weet niet of er een geautoriseerde Nederlandse vertaling van die tekst te vinden is.

         Astrologie is occultistisch en dus verboden; het schrijft ten onrechte magische kracht toe aan de sterren en een macht om de toekomst te voorspellen. Wel is het zo dat God de sterren kan gebruiken om tekenen te geven aan de inwoners op aarde, en variërende sterren hebben stralingen met variërende fysische effecten op het organisme van de mens, dus ook op gemoed en emotionele impulsen.

         1. Inderdaad verlies ik mijn kalmte er bij want het is als de strijd prolife waar men niet kalm en harteloos kan blijven toezien hoe jaarlijks meer dan 44 miljoen kinderen vermoord worden. Moest men er kunnen toe komen het aantal uren wiskunde op school een beetje te verminderen en in de plaats daarvan de beginselen van astrologie te onderwijzen – eenvoudige horoscopen zonder geboorteuur voldoen ruimschoots – dan zou de wereld van aanschijn veranderen. Al vroeg zouden kinderen met aanleg voor mystiek herkend en op de juiste wijze opgevolgd worden zodat er meer kloosters konden ontstaan. Mensen met een duistere aanleg kunnen op de juiste wijze opgevolgd worden en men kan dan zeer goed voorkomen dat zij geheime genootschapen stichten. Het zijn juist de gevaarlijkste individuen die angstvallig hun geboortedatum geheim houden. Het zou onmogelijk worden dat onbetrouwbare mensen tot het priesterschap zouden toetreden. Evenzo kunnen dergelijke duistere zielen uit de politiek geweerd worden. Dit heeft niets met esoterie maar alles met openheid, zorg om de medemens en de opvoeding van zielen en daarom heel zeker tot meerdere glorie van God.

          1. U bent hier het terecht veroordelen van een maçonnieke esoteristische leer aan het vergelijken met de wereldwijde afslachting van ongeboren kinderen; schaam u, Eric.

           Occultistische pseudomystiek is niet hetzelfde als de christelijke mystieke theologie. Sterren hebben geen macht over de geest van de mens.

           U bent helaas duidelijk nog steeds in de greep van Jakob Lorber.

        2. Hekserij is gewoon misbruik van empathie. De heks kan een gewone vrouw of man zijn die altijd het risico loopt ontdekt te worden, maar wanneer zulke persoon er echt voor gaat en zich behoorlijk ingedekt heeft en zich veilig weet dan gaat die heks in de richting van bezetenheid door een duivel waardoor die heks een duivelskind wordt en zeer gevaarlijk en meedogenloos. Volgens mij benadert zulke fanatieke heks de innerlijke duisternis van een moordenaar.

         Astrologie beschouwen als onderworpen aan magische krachten is geen astrologie maar occultisme ten dienste van leugens. Om het dikwijls grote misbruik van empathie te verbergen bedient men zich van horoscopen, een geschikte misleiding waar onwetenden altijd in trappen. Daardoor krijgt de astrologie een slechte naam. Studenten psychologie krijgen de opdracht een eigen systeem te ontwikkelen om karaktertypes te onderscheiden en in verhouding tot elkaar te plaatsen tot het verkrijgen van meer inzicht in anderen en zichzelf. Het is niet moeilijk deze studies in te kijken, bijvoorbeeld in een leeszaal van een bibliotheek. Altijd stelt men vast dat zij nooit verder komen dan een flauw afkooksel van de niet te overtreffen astrologie. Het geestelijk element van de astrologie wordt aan studenten psychologie onthouden want geestelijk mag natuurlijk niet. Daarom waren meerdere pogingen om astrologie en wereldse ‘wetenschap’ te verbroederen altijd tot mislukken gedoemd.

         Astrologie als occultistisch voorstellen is hetzelfde als geloven in maan- en marslandingen.
         Wereldse ‘wetenschappers’ zullen altijd de schouders ophalen over hekserij en astrologie, maar ondertussen beleven zij mindere waarden en tevens bedriegen en misleiden ze het volk.

         Dan is er nog het narcisme. Voor zover ik het tot nog toe kan overzien zijn de gevaarlijkste narcisten degenen die empatisch sterk staan, dit weten te verbergen, en dus zeer sluw te werk kunnen gaan. Ik vermoed dat de echt sterk empatische heksen altijd narcistisch zijn.
         Wanneer men eenmaal zulke narciste ontdekt heeft blijkt het onmogelijk mensen te waarschuwen, men ziet het niet en begrip blijft derhalve uit, op enkele uitzonderingen na. Pijnlijk om aan te zien. Het blijkt dat de terapeuten en psychologen die youtube filmpjes samenstellen over narcisme niet of nauwelijks godsdienstig zijn. Daar zouden dus priesters een belangrijke taak aan kunnen hebben maar ik kan me voorstellen dat ook zij lelijk in de knoei kunnen geraken in het geval van ontmoeting met een narcistische empaath.

         Ik kan geen aantal noemen, ontelbare keren werd ik gescreend door mensen met empatisch vermogen, meestal vrouwen. Ik kan niet in korte tijd inschatten of zij betrouwbaar zijn dus blijf ik liever zoveel mogelijk thuis.

         Wanneer men zich bedreigd voelt door mensen die empathie misbruiken dan zou dat ook kunnen betekenen dat men zich meer in gebed moet verdiepen, niet alleen om beschermd te worden door Jezus en Maria, maar in een later stadium misschien om mee te strijden tegen de duistere machten. Dan rijst de vraag: hoe moet men zich een strijd tegen een narcistische empaath voorstellen? Het filmpje “YOU SHOULD BE IN JAIL” – WATCH ANGRY JIM JORDAN HUMILIATE HILLARY CLINTON” waarin Hillary ijskoud overmachtig lijkt te blijven is uiteraard niet meer toegankelijk. Hoeveel dergelijke monsters lopen vrij rond ?

         1. @eric-b-l,
          Marslandingen hébben al plaatsgevonden (zij het dat die nog onbemand waren).

         2. Eric: “Astrologie als occultistisch voorstellen is hetzelfde als geloven in maan- en marslandingen.”

          Astrologisme is, zoals alchemisme, occultistisch. de leugen van “de wetenschappers” is de bewering dat de sterren kolossale buitenaardse werelden zouden zijn terwijl zij in werkelijkheid lichtobjecten zijn die zich boven ons binnen de aardwereld bevinden. De sterren echter zijn geen geestelijke wezens; wel zijn er door God engelen over aangesteld, en volgens oude overlevering zijn bepaalde gevallen engelen in gevangenschap geketend aan sterren. Sterren zijn fysische objecten, en de stof heeft geen rechtstreekse invloed op de geest; wel hebben sterren invloed (straling) op het fysiek component van de mens.

          Goed om te vermelden is dat Christus in de H. Schrift zegt dat er sterren ter aarde zullen vallen; op een platte, vierhoekige, ommuurde aarde met kleine, lokale sterren past deze uitspraak van de Verlosser. Het copernicaans denksysteem, echter, pretendeert van de sterren kolossale werelden te maken, en is dus tegenstrijdig met de eschatologische profetische uitspraak van de Heer Jezus Christus.

          Wat narcisme betreft: Dat is zeer zeker een groot kwaad, en in deze tijden van individualisme wijdverspreid, maar het is geen hekserij in de strikte betekenis van het woord.

          1. Correctie: “De leugen van “de wetenschappers”” en “De sterren, echter, zijn geen geestelijke wezens”

         3. Net zoals de kunst van het echte dichten niet kan bestaan zonder voeling met de dimensie van de Geest, zo is het met astrologie. Reden waarom beide vandaag niet meer voorkomen in hun ware zuivere gedaante. Het is altijd aangenaam genot grote dichters te lezen ook wanneer onchristelijk maar in dat geval voelt men zich innerlijk gekwetst. Op dezelfde wijze is het aangenaam interpretaties van horoscopen te lezen maar wordt men gekwetst wanneer de beschrijvende persoon christelijke kennis vermijdt of zelfs afwijst. Het hele astrologische systeem is wonderlijk dichterlijk van aard. Pogingen werden ondernomen om de mythologische namen te veranderen in meer nuchtere benamingen maar dat vindt geen doorgang. Niets belet ons om nuchter te blijven. De mythologische namen beschouwen als occultistisch betekent dat men vooroordelen heeft. De naam ‘Venus’ heeft in de astrologie geen enkele band met occultisme maar duidt gewoon het objectieve en kleurloze woord ‘liefde’ dat pas kleur krijgt door de aspecten van de andere ‘planeten’ waardoor het inzicht groeit over welke liefde het gaat, gevende of nemende liefde, wereldse, sociale of geestelijke liefde, en in welke mate, enzovoort. Geen enkele van de ‘planeten’ of sterrenbeelden hebben een occulte inbreng want dan is er geen sprake meer van objectiviteit. Voor zover ik weet heeft de Kerk nooit de namen van sterrenbeelden verandert. Zijn die sterrenbeelden geen algemeen aanvaarde tekens ter oriëntatie? Of mag men zich niet oriënteren omwille van de heidense benaming? Dat is ondenkbaar. Bijvoorbeeld ‘Saturnus’ staat voor gestrengheid, ambtelijkheid, precisie, recht, gefundeerdheid, ernst, enzovoort, maar krijgt pas kleur door de andere aspecten. Wie daar occulte inbreng gaat zoeken is wel erg aan het dwalen. Zoals men op duivelse wijze kan dichten en daardoor lezers afstoot of onwaarachtige lezers aantrekt zo is het met eendere objectieve waarden. Een keukenmes hanteert men dagelijks en pas wanneer men zich door onhandigheid kwetst denkt men aan bloed, echter zonder meteen moordlustig te worden. Sommigen verbleken bij het zien van bloed en kunnen zelfs verflauwend door de knietjes gaan, dat maakt iemand nog niet bloeddorstig of occultist. Men kan een kort fragment gevoelige opera herbeluisteren en geraakt worden door de gepijnigde gevoelens van zelfs een afgewezen homofiele minnaar zonder daarom homofiele verlangens te koesteren; wat hier niet alleen boeit maar vooral leert is hoe mensen het veelomvattende toch altijd erg geestelijke begrip ‘liefde’ beleven, en hoe zij al of niet neigen tot verbetering van zichzelf of integendeel verharden en afglijden naar liefdeloosheid. Dat is de ware en zuivere bestemming van astrologie, er is geen andere mogelijk zonder dingen te forceren.

          1. Dat sterren met de namen van Romeinse heidense afgoden benoemd worden is nog een overblijfsel uit het heidendom; weekdagen worden ook nog steeds met heidense namen benoemd. Maar ik heb het niet over namen waarmee sterren benoemd worden, wel over de occultistische dwaalleer die beweert dat sterren geestelijke wezens zijn die de toekomst kunnen voorspellen; die leer is tegenstrijdig met de theologische orthodoxie en zeer gevaarlijk voor de ziel, want wie sterren aanroept kan antwoord krijgen van duivels.

           God kan met de stand van sterren bepaalde boodschappen bedoelen voor de mensheid, maar de sterren zijn zelf zielloze objecten die hun functie hebben in de schepping. Pantheïsten willen zielloze objecten als geestelijke wezens presenteren omdat zij beweren dat geheel de stoffelijke wereld een god is en er geen bovennatuurlijke realiteit is. Laat u niet door hen misleiden, Eric. Astrologie is één van de leringen van het wereldbeeld van de leiders achter datgene wat heden “de wetenschap” genoemd wordt; sterrenwichelarij is één van de dingen waar diegenen invallen die de christelijke God afgewezen hebben.

           Wat sodomieten betreft: Die zijn bezig met eigenliefde van een meest walgelijke, gruwelijke soort. Dergelijke verdorvenheid heeft niets te maken met authentieke spiritualiteit.

         4. Waar haalt u in godsnaam het idee vandaan “dat sterren geestelijke wezens zijn die de toekomst kunnen voorspellen”. Dat is geen leer! Dat is waanzin! Iets dergelijks heb ik nooit gelezen, ook niet in de boeken over occultisme die ik al lang niet meer bezit. Mythologie is de duivelse bijbel van de hekserij, geen banden met astrologie. Wat drijft iemand er toe te beweren dat sterren de toekomst zouden voorspellen? Alleen vooroordelen. Dat zou betekenen dat goede ouders en therapeuten en psychologen geen innerlijke tendens mogen beschrijven over een kind of over eender wie. Iedere gewone mens met een gezond gebruik van empathie kan bij de eigen kinderen en bij vrienden tendensen bespeuren. Noemt u dat voorspellen? Want dat kan ook zonder astrologie, maar de astrologie dwingt u na te denken over uzelf en anderen.

          Ik probeer tevergeefs me voor te stellen op welke wijze men ooit sterren als levende wezens moet zien. Dat is onmogelijk. Astrologie kan onmogelijk voortkomen uit afgoderij of bijgeloof want dat slaat nergens op. De onwetende heidense volksmond spreekt over “Jupiter die ons goed gezind zal zijn”. De uitdrukking: “Geboren worden onder een goed gesternte” is geen wetenschap, slechts een mooie wens van heidenen. Hier op verder borduren is tijdverlies. De drie wijzen uit het oosten waren geen occultisten. Welke ster zij zagen is niemand duidelijk. Ik houd het op een geestelijk verschijnsel vanwege een engel die hen de weg wees. Zo niet dan was Bethlehem overspoeld door nieuwsgierigen en daar heb ik nooit over gelezen. Het zou wel mooi geweest zijn moesten duizenden en duizenden Jezus gaan bezoeken aan de hand van een opvallende ster. Evenmin is er een band tussen astrologie en mythologie want dat is onmogelijk. U stelt me teleur, ik verwacht beter van u.

          1. Eric: “het idee vandaan “dat sterren geestelijke wezens zijn die de toekomst kunnen voorspellen”.”

           Ik zeg dat niet; de valse leer van “astrologie” zegt dat die ik veroordeel. Het is de valse leer die achter onzin zoals horoscopen steekt.

           Het valt me op dat u bij dit onderwerp uw karakteristieke kalmte verliest, Eric. Maar de waarheid is de waarheid; esoteristische onzin zoals “astrologie” is niet compatibel met het katholiek geloof. Het is heidense sterrenwichelarij.

     2. Columbus blijft intrigeren. Dat zijn karveel “Santa Maria” noemde en hij graag met priesters sprak en dat de vandaag onbekend geworden Katholieke wijze van spreken toen vanzelfsprekend was, alhoewel vormelijk, bewijst noch het een noch het ander. Maar verbazend blijft wel dat hij recht toe vaarde naar San Salvador, het eerste eiland ver vooraf het vasteland. Hij bezat talenten en had inzicht. Op al zijn reizen verloor hij geen enkel zeilschip en dat was in die tijd wonderlijk. Moderne zeilschepen kunnen scherp tegen de wind zeilen, 45 graden, vroeger 67,5 graden, waardoor de reis langer duurde en meer geduld vergde in het navigeren. De moed om over een licht panikerende bemanning baas te blijven. Daarna had hij op zijn lauweren kunnen rusten en genieten van een geschonken landgoed. Waarom bleef hij heen en weer reizen? Om te onderzoeken welke route de snelste en veiligste was? Hij was gezagvoerder in de Portugese koopvaardijvloot, toen als de beste en de verst reikende beschouwd. Hij kon kaarten maken, las boeken over geografie en kosmografie, wiskunde dus, en was door zijn huwelijk gelieerd met twee van de belangrijkste families van Portugal.

      De Amerikaanse professor Samuel Eliot Morrison schrijft dat Columbus een echt vrome Katholiek was. Tijdens WW2 vroeg hij aan president Roosevelt om mee te mogen reizen op zee en ontving de opdracht om als hoofdofficier van de Amerikaanse Marine aan militaire geschiedschrijving te doen, diende op elf schepen, beleefde episoden van de oorlog en schreef de “History of the US Naval Operations in WWII” waarvoor hij de Bancroftprijs ontving. In 1942 de Pulitzerprijs voor zijn wetenschappelijke biografie van “Columbus, Admiral of the Ocean Sea”. Hij volgde zelf met een tweemaster en met een driemaster delen van Columbus’ reizen

      Het zou me sterk verwonderen moest hij geen kennis genieten van oude wereldkaarten.
      Bancroftprijs, een prijs voor boeken over diplomatiek of geschiedenis uitgereikt door de Amerikaanse Columbia-universiteit.
      The Pulitzer Prize is an award for achievements in newspaper, magazine, online journalism, literature and musical composition within the United States. It was established in 1917 by provisions in the will of Joseph Pulitzer, who had made his fortune as a newspaper publisher, and is administered by Columbia University.
      Waar deze beroemde grootheid zegt dat Columbus echt Katholiek was moet men dit waarschijnlijk met een flinke korrel zout nemen.

      Uiteindelijk heb ik wel veel bijgeleerd op dit Katholiek forum.

 18. Stuur sarah eens naar Lesbos. Hij zal dan anders ^praten dan uit zijn ivoren torentje

  1. Kardinaal Sarah komt uit Afrika, “Jerome”, en hij woonde daar niet in een ivoren toren. Het zijn uw satanische meesters die de toestand te Lesbos gecreëerd hebben terwijl zij hun dikke buiken zaten vol te vreten op de ruggen van de blanke volkeren die zij proberen te vernietigen.

 19. Eens te meer bewijst de schrijver van dit artikel geen benul te hebben van de Katechismus en het respect dat een waardig katholiek moet hebben voor het Magisterium. De Heilige Vader benoemen als “despotische Bergoglio” is strijdig met artikel 907 van de Katechismus:
  907. Naargelang van de kennis, de deskundigheid en het aanzien dat zij genieten, hebben zij het recht, zelfs ook soms de plicht, hun mening over wat het welzijn van de kerk aangaat aan de gewijde Herders kenbaar te maken en deze, met behoud van de zuiverheid van geloof en zeden en van de eerbied jegens de Herders, en rekening houdend met het algemeen nut en de waardigheid van de personen, aan de overige christengelovigen bekend te maken (CIC, can. 212, § 3).

  1. Vrij vertaald Mark. De gewijde herders doen niet wat zij willen en nu zijn ze als verwende kinderen die hun zijn niet krijgen. Respect is nul voor de Paus. Men is zo verblind door de afkeur en haat dat alles geoorloofd is. Niks discussie of dialoog.

 20. @; juuls en @: Mark

  Even een [door]denker voor jullie twee ..het onderstaande is geleend van een andere site🤝……spaart mij tijd🤗

  ▪︎Volgens mij worden we als persoon geoordeeld en niet als groep. Daarom legt de bijbel steeds de nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid, ook al is ‘de rest’ tegen je (denk b.v. aan de eenzame profeten – ook Paulus – die spraken tégen de heersende mode). We verschijnen ook niet als groep voor de troon van God, maar als individu.

  Daarom heb ik een [afkeer 🤗..🤗]..van de nadruk op de groep, wat men in de 👹politiek ‘het collectivisme’ noemt. Hitler had ook als leidraad “‼️😱..Du bist [nichts], dein Volk ist alles”.

  Deze leidraad had dus maling aan persoonlijke ellende [die de staat veroorzaakte].
  Nu bij Covid haalt men ook steeds “de groep” aan die persoonlijke rechten zou mogen vertrappen in naam van de groep. Zoals de USSR dat ook deed en juist daarom inhumaan was▪︎

  Men is zo verblind door de [afkeur] en haat dat alles geoorloofd is. ‼️Niks discussie of dialoog.
  Juist ..@juuls ….geen compromissen met het kwaad, want dat bestaat al vele eeuwen door de overheids-elites ..misdadige slechte leiders van de volkeren, die de wereld en de gehele schepping voor zichzelf opeisen.. als Goden.
  Volgens een bericht op ejbron.wordpress com zouden er wereldWIJD al 5 miljoen mensen door vaccinaties gestorven….wie haat wie dan.

  De gevaccineerden zijn egoïstische blinden die middels Russische roulette [schijt] ..shit en lak hebben aan al die voorgaande dode mede-mensen.. en daar geen les uit willen trekken…van solidariteit gesproken.

  1. “Volgens een bericht op ejbron.wordpress com zouden er wereldWIJD al 5 miljoen mensen door vaccinaties gestorven….wie haat wie dan.” Wat heeft dat met de Paus de maken? Sites als deze neem ik niet serieus elke keer blijkt dat de bronvermelding ontbreekt, er zelfs geen bron is. De statistieken in elkaar worden gezet. Sommige cijfers worden aan hun context onttrokken. Feit is dat er momenteel meer dan 1 miljard vaccinaties zijn gedaan. En dat 99.9% daarvan hooguit met lichte bijwerkingen te maken heeft gehad.
   Verder blijf ik liever vrij van deze haatsite.

 21. @: juuls..

  Het staat in de bijbel: kwaad (o.a. haat) wordt goed en het goede wordt kwaad genoemd … https://youtu.be/g1qVluFquA4 ..CITAAT juuls; ••En dat 99.9% daarvan hooguit met lichte bijwerkingen te maken heeft gehad••😱 …🤥

 22. @ Theudmer, van 14 december 2021 om 07:11

  Inderdaad verlies ik mijn kalmte er bij want het is als de strijd prolife waar men niet kalm en harteloos kan blijven toezien hoe jaarlijks meer dan 44 miljoen kinderen vermoord worden. Moest men er kunnen toe komen het aantal uren wiskunde op school een beetje te verminderen en in de plaats daarvan de beginselen van astrologie te onderwijzen – eenvoudige horoscopen zonder geboorteuur voldoen ruimschoots – dan zou de wereld van aanschijn veranderen. Al vroeg zouden kinderen met aanleg voor mystiek herkend en op de juiste wijze opgevolgd worden zodat er meer kloosters konden ontstaan. Mensen met een duistere aanleg kunnen op de juiste wijze opgevolgd worden en men kan dan zeer goed voorkomen dat zij geheime genootschapen stichten. Het zijn juist de gevaarlijkste individuen die angstvallig hun geboortedatum geheim houden. Het zou onmogelijk worden dat onbetrouwbare mensen tot het priesterschap zouden toetreden. Evenzo kunnen dergelijke duistere zielen uit de politiek geweerd worden. Dit heeft niets met esoterie maar alles met openheid, zorg om de medemens en de opvoeding van zielen en daarom heel zeker tot meerdere glorie van God.

  1. U bent hier het terecht veroordelen van een maçonnieke esoteristische leer aan het vergelijken met de wereldwijde afslachting van ongeboren kinderen; schaam u, Eric.

   Occultistische pseudomystiek is niet hetzelfde als de christelijke mystieke theologie. Sterren hebben geen macht over de geest van de mens. U kunt niet deterministisch voorzien wie gaat opgroeien tot een altruïstische mens en wie tot een verdorven slechtaard; mensen hebben de macht tot kiezen tussen goed en kwaad, en het is niet aan ons gegeven om op voorhand te weten waar iedereen gaat eindigen. U wilt met uw “astrologie” een controle hebben over zaken die u niet kunt hebben.

   U bent helaas duidelijk nog steeds in de greep van Jakob Lorber.

 23. De praktijk.
  Gedurende acht jaren bestuurde ik in Antwerpen schoolbusjes en gehandicaptenbusjes, slecht betaalde job, maar ontzettend leerzaam. Nooit spijt van gehad. In die tijd gebruikten scholen de eerste eenvoudige computers en zo kreeg ik ieder jaar een een adressenlijst met zelfs de geboortedatums van de kinderen op vermeld. Ongelofelijk hoe me dan mensen leert kennen. Daar valt eigenlijk een boek over te schrijven. Het hoogtepunt was een vrouwelijke begeleidster met empathisch talent die niet geheim hield hoe zij in de ziel van al haar kinderen kon schouwen. Zij wist dat men met astrologie hetzelfde kan bereiken, zij het moeizamer. In mijn kindertijd kwam op een avond een veel oudere nicht met haar vriendin thuis op mij en mijn broertje passen en ik zag dat zij in me konden kijken waarna ik onder de sofa kroop en er niet meer onder uit kwam. De herinnering aan die ervaring heeft me jaren achtervolgd want mijn ouders en de geburen hadden dergelijk talent niet. Ik bracht een weekend door in een klooster van Karmelieten en ik kende de rol van de novicemeester wel, een positie waarvoor ik het grootste respect koester. Maar altijd was er een vrouw in zijn buurt die zich volledig op mij concentreerde. Zij zat ook in het koor tussen de paters tijdens de diensten en ononderbroken had zij mij in het vizier. Het is begrijpelijk dat sommige vrouwen hun zeer groot empathisch talent kunnen ten dienste stellen van een novicemeester maar in die tijd was dat allemaal nog onbekend terrein voor mij en dus keerde ik nooit meer terug voor verdere verkenning van het kloosterleven.

  Maar dan is er ook de reeks vrouwen die hun talenten misbruiken en nu na zovele jaren kan ik niet anders dan hen aanklagen en nog steeds verstomd staan over de omvang van een soort misdaden die in volledige vrijheid ongehinderd voortgang geniet. Zij hebben mijn leven verwoest. Het is ook geweten dat sommige slachtoffers die niet godsdienstig zijn gemakkelijk in instellingen terecht komen, allerlei zinloze therapie moeten ondergaan samen met het slikken van medicijnen die hun innerlijk gevoel moeten verminderen, werkelijk zonde. De omvang van het misbruik van empathie is nauwelijks in te schatten. ik denk wel dat het gaat om miljoenen slachtoffers. Men mag niet vergeten dat sommige moeders hun eigen zonen geestelijk gulzig verorberen waarna sommigen homofiel worden. Volgens mij is dat de belangrijkste oorzaak van homofiele ingesteldheid, misschien wel de enige oorzaak. Empathie en astrologie zijn geheel natuurlijke waarden en vrij te gebruiken ten goede of ten kwade. Wanneer men astrologie veroordeelt veroordeelt men tevens de empathie en omgekeerd.

  Een zware misdadiger kan niet verdragen dat men hem in de ogen kijkt. Moet men dan de empathie en de astrologie afschaffen wegens gevaarlijke gevolgen? Had ik enkele jaren geleden een horoscoop gemaakt van het narcistische bestuurslid van een bepaalde parochie, het had me een berg zielepijn bespaard. Misdaad kan men niet afschaffen, wel verminderen, en veel mensen willen niet eens horen over het bestaan en nog minder over de omvang en de mogelijkheden van empathie zowel als van astrologie. Beiden gaan hand in hand. Ze grenzen niet aan elkaar, ze zijn een en hetzelfde geheel natuurlijk verschijnsel, te gebruiken ten goede of ten kwade en het is deel van de schepping zoals door God gewild. Ten slotte, de taal van de engelbewaarders is pure geestelijke taal zonder fysieke woorden, de allerfijnste empathie, en die is ook werkelijk overal in de nog vrije natuur te vinden en te herkennen, zelfs bij de dieren zoals Sint Franciscus beleefde. Daarom zijn empathie en astrologie gewoon geestelijke taal die niet noodzakelijk alleen van heksen en duivels moet komen. Deze taal is universeel. Goed voor de goeden en slecht voor de slechten.

  1. Dat psychiatrische instellingen en farmaceutisch gif destructieve effecten hebben is ongetwijfeld waar, maar na eerder ten gunste van reïncarnatie gesproken te hebben verkondigt u hier nu astrologie; die leringen zijn niet verenigbaar met de christelijke godsdienst. Dat zijn dingen waar vrijmetselaars zich in hun logetempels mee bezighouden; katholieken mogen daar niets mee te maken hebben. U kunt niet tegelijkertijd voor Christus kiezen en voor de mysteriereligiën van Babylon en Egypte; de twee kampen sluiten elkaar uit.

   Aan horoscopen geloven is één van die dingen die vermeld kunnen worden in biechtspiegels als te biechten zonden tegen het Eerste Gebod.

   De priester-schrijver Emmanuel Barbier waarschuwde voor hetgeen u verkondigt, Eric. Uw manier van denken heeft ingang gevonden bij christenen door toedoen van de spiritualistische beweging van Gérard Encausse, een dienaar van de satan. Dat de discipels van Jakob Lorber weten dat hun leer tegenstrijdig is met de doctrine van de heilige Kerk tonen hun antikatholieke uitlatingen aan. U lijkt, helaas, verhard in uw dwaalwegen te zijn, maar ik zeg het nog eens: Keer u af van de leringen van de vijand van het Christendom, want zij zijn gevaarlijk voor uw ziel. Wees tevreden met hetgeen God geopenbaard heeft en probeer Zijn orthodoxe leer niet samen te brengen met leringen die er tegenstrijdig mee zijn.

    1. @ Theudmer
     @ P. Derks

     Idem, Eric kan geen twee Heren dienen, horoscopen, tarrotkaarten, glaasje rijden, … naar magnetiseurs gaan, dat zijn allemaal praktijken waar katholieken vanaf moeten blijven.

 24. [ensie.nl/betekenis/sterrenwichelarij]
  sterrenwichelarij – Zelfstandignaamwoord
  1. (astrologie) is het geloof dat er verband bestaat tussen het lot van mensen en de stand van de hemellichamen
  — Astrologen vinden het woord sterrenwichelarij vaak een raar woord.

  [nl.wikipedia.org/wiki/Astrologie]
  Astrologie, astromantie of sterrenwichelarij is een verzamelnaam voor ideeën over het veronderstelde verband tussen het lot van mensen en gebeurtenissen op aarde en de stand van de hemellichamen.

  Deze hierboven beschreven broddel is waar men algemeen gedachtenloos van uitgaat.

  “Het lot van mensen, of gebeurtenissen op aarde.”
  Dit kan onmogelijk afhangen van de stand van sterren, alleen een dwaas kan iets dergelijks bedenken. Maar een sluwe en onbetrouwbare vos kan onwetenden met dergelijke onzin uitbuiten en misleiden. Net zoals moderne wetenschappers met spectrometers, satellieten en hypothesen.

  Omdat astrologie de geestelijke dimensie erkent wordt het door wetenschappers geschuwd en maken zij het belachelijk om zichzelf te rechtvaardigen.
  En dat GELOOFT dan iedereen wel!

  “Aan horoscopen geloven”
  wat kan dit mogelijkerwijs betekenen, wat kan men daar allemaal mee bedoelen?

  Bijgeloof? Dubbelzinnige bedoelingen? Kwaadaardig opzet? Een ander geloof? Misschien zelfs een soort religie met aanbidding van sterren? Esoterie?
  En heksen zijn gewoon lelijke oude wijfjes die een beetje raar overkomen?

  Te gek om nog meer woorden aan te verspillen.

  Nostradamus misbruikte astrologie voornamelijk als datum-stempel, dat is dus niet wat men onder astrologie moet verstaan. De klassieke misleiding: de planeten hebben het gedaan!

  Jakob Lorber heeft niets met astrologie. Hij was vooreerst klassiek componist. Het enige boek dat hij in zijn armoede bezat was een katholieke bijbel. In een van zijn werken verdedigt hij vurig alle vrouwen die groot empatisch talent bezitten en hij kan niet verdragen dat sommige vrouwen als heks worden bestempeld. Dit zou het vermoeden bevestigen dat hij een bepaald soort dames bezocht maar daar is weinig over te vinden. Men kan hem wel in grote mate vergelijken met zijn tijdsgenoot de componist Schubert die hij ooit ontmoette en die eveneens vanwege diens armoede geen geschikte vrouw kon vinden.

  Gérard Encausse was een gevaarlijk man die zichzelf belangrijk vond en persoonlijke grootheid nastreefde. Iemand als hij heeft een innerlijke aardbeving nodig om nederig te kunnen worden en God in waarheid erkenning te gunnen, dan had hij als een Paulus kunnen worden. Het is best mogelijk dat hij aan het hof van tsaar Nicolaas II wedijverde met Rasputin. Machtswellust? Dat neemt niet weg dat zijn horoscopen een hoge graad van objectiviteit kunnen bezitten al was het alleen maar omdat hij als arts en als occulte bisschop zich geen fratsen kan veroorloven hetgeen zeker de grootheid van zijn naam zou schaden.

  Ten overvloede:
  Deuteronomium 18, Jesaja 47:12-13, Jeremia 2:8, enz.

  Dan blijft er nog het echte werk waar het om gaat.
  Daar zijn we nog steeds niet aan toe.
  Empathie en astrologie gaan hand in hand. Maar iedereen zwijgt er over en vooral vrouwelijke misdadigers leven zich in volle vrijheid uit en handelen naar eigen goeddunken. Zelfs binnen de Traditie van de Katholieke Kerk.
  Het zij dan zo.

 25. @: …

  Dante Alighieri zegt ook iets over de planeten en hun relatie met de mens.. maar helaas heb ik daar geen aanleg in ..wel begreep ik dat de meest gunstige stand van de planeten verband houdt met de psyche ten tijde van de Waarschuwing “van” Garabandal in het 6e zegeloordeel ..dan zullen namelijk alle planeten op een lijn treden en dat zal 🙉 9 enorme donders (bazuinen) in het heelal veroorzaken.
  Deze intuïtie was juist want ook andere bronnen bevestigen dit.. zelfs de Illuminati-vrijmetselarij ..zoals ik eerder aantoonde.🤭

 26. @: ..

  P.s. volgens Anna Katharina Emmerick zou Abraham een ware kennis daaromtrent hebben gehad.

 27. @: ..

  Reïncarnatie bestaat inderdaad niet [maar wel] de preëxistentie van de ziel .. dit is te vinden bij de onthullingen aan Teresa Higginson en de pastoor van (ik meen) Hoban ?! ten tijde van de 2e wereldoorlog.

  In boven[zin]nelijke sferen doet de ziel daar blijkbaar bepaalde indrukken op, die later in het leven op reïncarnatie lijken.. maar het niet zijn omdat elke ziel haar eigen specifieke lichaam bouwt middels het [fijn]stoffelijke ziele-lichaam 1Kor.15:44.
  De kerk heeft de preëxistentie van de ziel ontkend wellicht vanwege de preëxistentie van het Woord ..Jezus Christus ..opdat daar geen verwarring over zou bestaan.

  1. @Jo,
   U gelooft maar raak; dat is Uw vrije wil. Maar vervuil met Uw absurd geloof a.u.b. niet deze site.

  2. Het Tweede Concilie van Constantinopel heeft onfeilbaar de leer van pre-existentie van zielen geanathematiseerd (zie de anathematismen tegen de dwalingen van Origenes); op het vasthouden van die leer staat excommunicatie voor ketterij.

   Astrale lichamen bestaan ook niet. U heeft in het verleden beweerd dat Sinte Hildegard van Bingen en de Gelukzalige Katharina Emmerick gezien hadden dat zulks bestond, maar dat is niet waar. Esoteristen proberen voortdurend katholieke heiligen te usurperen met valse interpretaties. Katholieken zijn geen theosofistische spiritisten maar bewaren datgene wat goddelijk geopenbaard werd en door de opperpriesters van Rome en de algemene concilies onfeilbaar gedefinieerd werd.

 28. @ Jo
  Ik geloof dat je écht aan het flippen bent. Knettergek geworden? Waar haal je die onzin?
  Je kan dat beter plaatsen bij Restkerk. Daar vind je misschien wat meer aanhangers.

 29. @: Theudmer..

  Dat is niet zo slim van je:.. @:Theudmer.. al veel eerder heb ik het een en ander uitgelegd, zoals jezelf al in zekere zin aangeeft.

  Even gegoogled, citaat::
  ••De mythe over de [vele levens] van de ziel. … Reminiscentie ‼️> impliceert ‼️ [dus] de pre-existentie van de ziel. En deze vóór het leven bestaande ziel is weer dezelfde als de ziel van de gestorven mens, want het leven ontstaat uit de dood en omgekeerd. Aldus ‘een oude leer’ die in de Phaedo wordt aangehaald.•• (De Phaedo is een van de dialogen van Plato). ….Hetgeen dan dus ook niet verwonderlijk is dat de kerk dat afwijst.

  God heeft de mens niet in een puur materialistische natuur geschapen ..dat willen ze in de wetenschap graag geloven.
  Voor 99% ben ik er van overtuigd dat het Hildegard van Bingen was die verklaarde dat dat de lichamelijke constitutie van Adam was als een Lichtkleed.
  Ook vanuit het geschrift: {De geheimen van het oud verbond ..te googlen} van Anna Katharina Emmerick is het voor de goede verstaander af te leiden

  Staat gewoon in de h.Schrift:: ‼️het zichtbare ontstaat uit het ONzichtbare.. en is te begrijpen voor de goede verstaander.

  1. Wat niet slim is is het anathema over uw hoofd halen dat uitgesproken is door de heilige Kerk over een ketterij; we spreken hier over het niveau van de kerkelijke onfeilbaarheid, een christelijk dogma; dus het ontkennen daarvan is ook heretisch. De Sleutelmacht van de Kerk werd aan Sint Petrus gegeven, en niet aan Plato.

   De Kerk heeft het pre-existentialisme geanathematiseerd omdat het tegen de christelijke doctrine ingaat. Wie pretendeert dat anathema naast zich neer te mogen leggen is een ketter.

   En, neen, Sinte Hildegard en de Gelukzalige Katharina Emmerick hebben niet beweerd dat Adam in een astraal lichaam gecreëerd werd; zijn vlees was omgeven met een grote glorie die hij verloor via de Zondeval; dat wel. Maar hij was een wezen van vlees en bloed.

   Jo: “God heeft de mens niet in een puur materialistische natuur geschapen ..dat willen ze in de wetenschap graag geloven.”

   U doet hier aan stroman-argumentering, want ik heb niet beweerd dat de mens een louter fysiek wezen is zoals de materialisten beweren; de menselijke natuur bestaat uit een fysiek component en een geestelijk component, lichaam en ziel. Ik had het hier echter over de esoteristische leer van astrale lichamen, iets wat niet van het Christendom komt maar uit de gnostische wereld die het ouder heidens esoterisme synthetiseerde.

   Jo: “Staat gewoon in de h.Schrift”

   Van welk schriftvers pretendeert u dat het een bestaan van astrale lichamen verkondigt? Er is er geen één omdat de canonieke boeken geen esoteristische boeken zijn. Het lichaam van de mens is door God van aarde gemaakt, zoals het Boek van Genesis aantoont, en niet van “sterrenstof” zoals gnostische sciëntisten zoals Neil deGrasse Tyson en anderen beweren. Weet, Jo, onwetende, dat die gnostische “sterrenstof”-onzin de onderliggende leer is achter dat concept van astrale lichamen dat u aangenomen heeft. Gnostici beweren dat er oorspronkelijk een pantheïstisch “pleroma” was dat verstoort werd waardoor er volgens hen een soort van fysieke kosmische soep ontstond doordat geestelijke substanties in materie opgesloten geraakten. Zij beweerden dus dat geestelijke substantie stoffelijk werd door een verstoring van een pantheïstische goddelijke orde en dat zo sterren ontstaan zijn en na een lang evolutieproces de mensen. Dat pantheïstisch wereldbeeld zit achter de belachelijke bewering van deGrasse Tyson en ook achter uw esoteristisch concept van astrale lichamen; het vliegende aardbol-concept sluit ook aan bij dat gnostisch wereldbeeld. In de bijbelse kosmografie, echter, is de aarde geen “planeet” maar een stationaire wereld, en niet uit ster-substantie gemaakt.

   Het woord “astraal” komt van “aster”, Latijn voor “ster”.

   Origenes werd ook beïnvloed door het vernoemd gnostisch wereldbeeld, Origenes die, zoals eerder vermeld, pre-existentialisme aangenomen had; nogmaals verwijs ik naar de anathematismen van het Tweede Concilie van Constantinopel, want die tonen de subversieve aard aan van uw leringen op dit forum. Origenes beweerde, nota bene, dat sterren en mensen door zonde gematerialiseerde geesten waren; daarom was hij pre-existentialistisch, want dat materialiseren vond volgens hem plaats bij reeds bestaande geesten die rebelleerden. Het Boek van Genesis leert, echter, dat de stoffelijke wereld gewild werd door God en als intrinsiek goed geschapen werd, en Hij creëerde het lichaam van Adam voordat Hij een geestelijke ziel in dat lichaam creëerde.

   1. Correctie: “Er is er geen één dat die leer verkondigt omdat de canonieke boeken geen esoteristische boeken zijn.”

 30. @: Marie-Elisabeth..

  Wat geweld-ig dat je weer met een nietszeggende inhoud reageert.. waar ook je internet vriendje 🤣 P.D. zich heel vaak 🙉 aan schuldig maakt.. dus twee handen op een buik.😁

  Ja.. en restkerk• net ..is waarschijnlijk je een doorn in het oog, omdat daar Bergoglio hun een doorn in het oog is🤣..😂

  En waar ik die 🙉onzin vandaan haal ..is een vraag vanuit onbenul ..want jij hebt niet het vermogen om nog het een nog het ander ..te kunnen beoordelen..of het zin of on-zin is🥱..😁..💆‍♂️..😉.

 31. @: Marie-Elisabeth..

  P.s..
  Op de site restkerk ..net ben ik al een hele tijd [niet meer] welkom met mijn reacties 😷 🤐 want ik heb hun tegen de haren in-gestreken 🤥 want Bergoglio is een “katholieke” valse profeet.
  De echte bijbelse valse profeet is maitreya..de religieuze antichrist..de voorloper van de feitelijke antichrist.
  De 😎Maleachibode krijgt dus nog al wat ..weerstand.. Jesaja 49:4

 32. @: Theudmer ..

  Astraal: BETEKENIS & DEFINITIE
  (Lat.), de sterren betreffend:
  1. Astraalgeesten, de volgens het antieke geloof aan de sterren toegekende zielen;
  2. Astraallichaam, de sinds de Oudheid door velen, tegenwoordig door spiritisten, theosofen en anthroposofen, aangenomen fijne stoffelijke gestalte van de ziel, die door het zgn. etherische lichaam met het lichaam in verbinding staat;
  3. Astraalmythologie is ontstaan in Babylonië en Egypte. Zij veronderstelt dat de wil der góden en het lot der mensen uit de constellaties en de beweging der sterren af te lezen is.

  Het woord astraal heeft een bijsmaak..ik spreek liever van (onzichtbare) fijnstoffelijke lichamen zoals bij Aristoteles te vinden is.. het onzichtbare fijnstoffelijk ziele-lichaam is het voertuig van de ziel en bouwt het lichaam.
  De celdeling na de bevruchting vindt niet plaats zonder dat fijnstoffelijk ziele-[voertuig] van de ziel..te begrijpen door Aristoteles.
  Thomas van Aquino veronderstelde waarschijnlijk het lichaam.. en heeft niet echt de informatie gehad om het anders te begrijpen.

  Citaat•• zijn vlees was 😲{omgeven} met een grote glorie die hij verloor via de Zondeval; dat wel. Maar hij was een wezen van vlees en bloed••
  In het geschrift: {de geheimen van het oud verbond}.. is te lezen dat Adam afdaalde, hetgeen te verstaan is als verdichten..verdichten in de vorm, het verheerlijkte opstandingslichaam impliceert een “omgekeerd” proces, deze doorstraalt alles van hetgeen het lichaam is…

  …vandaar ook de noodzakelijke reiniging en loutering van ziele-krachten.. lichaam..en geest, wat in het bijzonder en algemeen bij de Waarschuwing (Maleachi 3:1-5) gebeurd, vandaar de ZICHTBARE 🤗 3 voudige of drieledige licht[uit]straling van de gereinigde mens..

  ..En die drieledigheid is als eerste, tot getuigenis van het komende, te [zien] bij de Maleachi 3:1 bode ..vandaar zijn ZIELEtocht door hel..vagevuur en hemel.
  En wordt hij in Dan.7:13 {vóór} Hem ‼️[geleid].. om zijn opdracht te onvangen..dit in onderscheid met hetgeen in Openb.5:7 ..waar het onze Heer Jezus Christus betreft.. in vers 14 wordt een fundament gelegd.

  In 1Kor.15:44 ..waar ik al naar verwees, wordt het fijnstoffelijk ziele-lichaam bedoel
  en niet het fysieke lichaam van vlees en bloed..het fysieke lichaam was een latente mogelijkheid die alleen mogelijk was door de zondeval.
  Het fysieke lichaam impliceert ook het proces van de mogelijkheid tot lijden, wrijving is weerstand.. Ezechiël 28:13+ impliceert een toelichting op het scheppingsverhaal in Genesis.

  De valse profeet maitreya, zichzelf de Christus is de “top” van de Oosterse occulte leringen ..vandaar de confrontatie in Shamballa in de Himalaya gebergte.
  De confrontatie (Jes.52:7-12) tussen de Maleachibode als de eindtijd Cyrus Jesaja 46:11.. 2e versregel en de ROOF-vogel maitreya uit het Oosten in de 1e versregel en zijn dood, vermeld in Dan.7:11 ..Jes.66:17 ..2Thess.2:7 en Jes.11:4.

  Ook de dieren en de gehele natuur werden in hun glorie meegesleurd in zichtbare vermaterialisering…het zichtbare ontstaat uit het ONzichtbare, Hebreeën 11:3.
  Citaat▪︎😱 {{en na een 🙉..🙈 lang evolutieproces de mensen}}. Dat pantheïstisch wereldbeeld zit achter de belachelijke bewering van deGrasse Tyson en 😱ook achter 😱 {uw} esoteristisch concept van astrale lichamen.

  Citaat•• Het Boek van Genesis leert, echter, dat de stoffelijke wereld gewild werd door God en als intrinsiek 🤗..💆‍♂️goed geschapen werd•• hetgeen hierboven staat doet er niets van af.

  Citaat▪︎vlees was 🙉..🙈 omgeven met een grote glorie die hij verloor via de Zondeval; dat wel▪︎ ….dan ben je toch ergens in je logica, verdwaald en de verkeerde weg ingeslagen…maar daar kom je echt niet mee in de hel …lijkt mij.

  1. Dat u liever “fijnstoffelijke lichamen” zegt dan “astrale lichamen” verandert niet de occultistische origine van uw leer.

   Sint Paulus zegt in 1 Korintiërs niets over astrale lichamen maar heeft het over de glorificatie die de heiligen te wachten staat bij de opstanding; hun lichamen zullen zijn zoals dat van Christus na de Verrijzenis. Na Zijn Verrijzenis at Hij voor de ogen van Zijn apostelen en liet Hij Sint Thomas voelen aan de wonde van Zijn zijde opdat het duidelijk zou zijn voor hen dat Hij daar was in vlees en bloed. U probeert iets op te dringen aan de Heilige Schrift dat er niet staat.

   Jo: “is te lezen dat Adam afdaalde, hetgeen te verstaan is als verdichten..verdichten in de vorm”

   Het afdalen van de proto-ouders dat Zuster Katharina Emmerick zag was van een letterlijke, fysieke berg, de Berg van Eden. De Gaard van Eden is gelegen op een gigantische berg; zo bleef de Gaard onaangeraakt door de Grote Vloed terwijl de rest van de aarde onder water stond. Die berg staat in het Noordoosten van de aarde, op land voorbij de Grootzee dat de VN verborgen probeert te houden voor de inwoners van onze continenten hier. Sint Efraïm de Syriër wist van de Edenberg, en de Profeet Ezechiël verwijst ernaar met de woorden “et ejeci te de monte Dei, et perdidi te, o cherub protegens, de medio lapidum ignitorum” (hoofdstuk 28). Interessant om te weten is dat Cosmas de Alexandrijn, die “Indicopleustes” genoemd wordt, zei dat het huis van Seth tot de Zondvloed in de landen voorbij de Grootzee gewoond heeft, en dat de Ark van Noë van ginder naar onze continenten overgevaren is.

   Jo: “Ook de dieren en de gehele natuur werden in hun glorie meegesleurd in zichtbare vermaterialisering…het zichtbare ontstaat uit het ONzichtbare, Hebreeën 11:3.”

   Zoals ik reeds aantoonde is uw bewering van kosmische “materialisering” een origenistische ketterij, veroordeeld door een algemeen concilie vanuit de hoogste uitoefening van het kerkelijk gezag; katholieken erkennen dat de Kerk onfeilbaar is wanneer zij dat doet.

   In het vers uit het Hebreeërsepistel waarnaar u verwijst gaat het niet over astrale lichamen maar over het geloof; de gewijde tekst heeft een context, en verzen uit die context trekken om er valse interpretaties aan op te dringen is het werk van bedriegers.

   1. “en dat de Ark van Noë van ginder naar onze continenten overgevaren is”

    Die continenten waren toen nog één, ongebroken continent, dus dat moet ik hier aan mijn reactie corrigeren; ik had dus moeten schrijven “naar het oorspronkelijk, ongebroken continent hier overgevaren is”.

 33. Toelichting op:: En wordt hij in Dan.7:13 {vóór} Hem ‼️[geleid].. om zijn opdracht te onvangen..dit in onderscheid met hetgeen in Openb.5:7 ..waar het onze Heer Jezus Christus betreft.. [[in vers 14 wordt een fundament gelegd]].
  {In vers 14 betreft dan Daniël 7:13-14.}

 34. Hier een profetie van Nostradamus (op herhaling) die het drieledigheid principe van de ziel impliceert::
  ••Aan het einde van de Var verandert de Almachtige.
  ••Dichtbij de oever worden [[drie]] schone kinderen geboren
  ••Ineenstorting van het volk ((van Nederland)) door bevoegde leeftijd
  ••De regering in het land ((Nederland)) verandert 🤗🤗🤗 en GROEIEN zal een oprechter iemand.

  De schone kinderen zijn gewoon meerderjarigen..volwassenen..ze worden Schoon, mooi door de lichamelijke licht[uit]straling..en als nieuw geborenen.
  Elk krijgt ⅓..eenderde van de gehele genadezegen.
  De gehele zegen bezit de Maleachibode.. die in deze dus afhankelijk is van deze 3 vrouwen ..ook aangegeven bij Teresa Higginson.
  “Een” vrouw redt hem ..zo luidt de profetie.
  De herstelde optimale samenwerking tussen man en vrouw ..gerelateerd aan van vóór de zondeval. Jeremia 31:22..betreft de eindtijd met het 6e zegel.

  1. De echte, door katholieke profetieën aangekondigde Heilig-Roomse keizer zal geen Christusprofetieën van het Oud Testament godslasterlijk op zichzelf toepassen, iets wat u doet door te beweren dat u de Zoon van David bent die de messiaanse profetieën aankondigden.

   Misschien, wanneer hij opstaat in de publieke arena, mag u patatten schillen voor zijn leger, Jo.

 35. @; Theudmer..💆‍♂️

  In een van de profetieën vernam ik dat het vlees van het lichaam van de koning hier op aarde, dus van Henry V..John P🦋’s anders was dan dat van de andere mensen.

  Jezus Christus verschijnt heel vaak aan zijn begenadigde personen in een gewone gestalte van een mens en [niet] in de gedaante van zijn verheerlijkte lichaam.
  Een geestverschijning gestalte zegt het ook al: het is geen verheerlijkt opstandingslichaam waarin Hij verscheen.. in een andere passage verschijnt Hij als een tuinman.

  In Hebr.11:3 wordt ook melding gemaakt dat de wereld geschapen is …dat het zichtbare uit het ONzichtbare is ontstaan.. voor mij is dat duidelijk, maar helaas niet voor jou.. door de zonde-val werd Adam zichtbaar in het zichtbare..van vlees en bloed.. dus een vermaterialisering..zoals wij leven.. en doorsnee het on-zichtbare niet zien.

  Volgens A.K.Emm. is paradijs niet op aarde maar in het noorden buiten de aarde, Johannes de Doper ging naar de Himalaya, om ingang (visionair?!) in het aardsparadijs te krijgen.

  Astraallichaam is een…aangenomen fijne stoffelijke [gestalte] …‼️VAN de ziel, die door het zgn. etherische lichaam [MET] het lichaam in verbinding staat;
  En deze fijnstoffelijke voertuigen van de ziel hebben hun wortels weer in betreffende spirituele sferen.

  Blijkbaar kun je taalkundig ook niet onderscheiden wat er werkelijk staat in o.a. Jeremia 23:5-6 en 33:15-16.
  De 😎..🤴………….🤥

  1. Ik heb uw gnostische onzin hier voldoende weerlegd, dus ik hoef niet nog eens te herhalen, maar op enkele dingen in uw reactie ga ik hier nog reageren. U neemt leringen van luciferiaanse figuren zoals Helena Blavatsky aan en ageert bewust tegen de onfeilbare doctrine van de katholieke Kerk. Heeft u ondertussen de door mij vernoemde anathematismen tegen de origenistische dwaalleringen gelezen?

   Jo: “Jezus Christus verschijnt heel vaak aan zijn begenadigde personen in een gewone gestalte van een mens en [niet] in de gedaante van zijn verheerlijkte lichaam.
   Een geestverschijning gestalte zegt het ook al: het is geen verheerlijkt opstandingslichaam waarin Hij verscheen.. in een andere passage verschijnt Hij als een tuinman.”

   In hoofdstuk 24 van het Sint-Lucasevangelie staat het volgende:

   “Dum autem hæc loquuntur, stetit Jesus in medio eorum, et dicit eis : Pax vobis : ego sum, nolite timere. Conturbati vero et conterriti, existimabant se spiritum videre. Et dixit eis : Quid turbati estis, et cogitationes ascendunt in corda vestra ? videte manus meas, et pedes, quia ego ipse sum ; palpate et videte, quia spiritus carnem et ossa non habet, sicut me videtis habere. Et cum hoc dixisset, ostendit eis manus et pedes. Adhuc autem illis non credentibus, et mirantibus præ gaudio, dixit : Habetis hic aliquid quod manducetur ? At illi obtulerunt ei partem piscis assi et favum mellis. Et cum manducasset coram eis, sumens reliquias dedit eis.”

   Let vooral op de woorden “palpate et videte, quia spiritus carnem et ossa non habet, sicut me videtis habere”; het is duidelijk dat Christus bedoelde aan te tonen dat Hij daar was met Zijn eigen vlees, bloed en gebeente. Uw negatie van de lichamelijke verrijzenis van Christus zoals de christelijke orthodoxie die verstaat is typisch gnostisch; de oude gnostici waar de heilige vaders tegen streden ontkenden ook dat de verrezen Christus een lichaam van vlees en bloed had.

   Jo: “In Hebr.11:3 wordt ook melding gemaakt dat de wereld geschapen is …dat het zichtbare uit het ONzichtbare is ontstaan..”

   In vers 3 gaat het erom dat de zichtbare schepping gecreëerd werd door de onzichtbare God; Hij sprak en de dingen werden geschapen. Dat heeft niets te maken met esoteristische onzin zoals het concept van “astrale lichamen”.

   Jo: “Volgens A.K.Emm. is paradijs niet op aarde maar in het noorden buiten de aarde”

   Dat heeft zij niet gezegd; zij was nog steeds op aarde toen zij in Eden was, en zij zag water vloeien uit de Gaard, benedenwaarts, naar de lagere regionen van de aarde. Het Aards Paradijs is op aarde; vandaar de benaming “Aards Paradijs”. De Gaard van Eden bevindt zich op aarde, in wat in de oude dagen de derde hemel genoemd werd. Die derde hemel is nog onderdeel van de aardse hemel en de berg waarop de Gaard ligt is zo hoog dat hij tot in die derde hemel reikt; het is een kosmische berg. Goed om ook te vermelden is dat de sterren volgens de bijbelse kosmografie zich binnen het aards gebied bevinden; zij zijn niet buitenaards.

   Jo: “Johannes de Doper ging naar de Himalaya, om ingang (visionair?!) in het aardsparadijs te krijgen.”

   Neen. De Profetenberg die de Gelukzalige Katharina Emmerick zag staat niet in de Himalaya maar in het Verre Noorden; de satanisten die de wereldbevolking in hun greep houden proberen dat gebied afgeschermd te houden voor de brede bevolking. Volgens oude loor bevindt de Gaard van Eden zich aan het uiteinde van de aarde waar het firmament de fundamenten des hemels raakt.

   Wat Sinte Hildegard betreft: Deze heilige stond niet aan uw kant omtrent uw theosofistische leer van “astrale lichamen”, want die leer van u hangt samen met het atomisme dat alle stof pretendeert te reduceren tot één uniek soort bouwblokken waaruit dan volgens die leer geheel de fysieke wereld bestaat. Die leer is onderdeel van wat de sciëntisten heden verkondigen. Sinte Hildegard geloofde echter, zoals de andere katholieken in de Eeuwen des Geloofs, dat de vier elementen, water, vuur, aarde en lucht, de door God geschapen primordiale stoffen waren waarvan Hij alles van de aardwereld gemaakt heeft. Niet van atomen dus, maar van de vier elementen. In de mens zijn die vier elementen aanwezig, water (bloed), vuur (lichaamswarmte), aarde (vlees) en lucht (adem) en hij vertegenwoordigt op die manier de gehele aardse schepping.

   Het atomisme uit het Grieks heidendom had in West-Europa bijna geen aanhang in de Eeuwen des Geloofs (de “middeleeuwen”) maar werd later geherintroduceerd door subversieve filosofen zoals Descartes.

 36. @: Theudmer🥱 🤺..😂,

  Voor goed begrijpend te lezen hoef je geen IQ van 250 🤔..😁 te hebben.
  Citaat:: “Zoals ik reeds aantoonde is uw bewering van kosmische “materialisering” een origenistische ketterij..”

  Dan raad ik je aan het relaas van A.K.Emm over de zonde-val opnieuw te lezen
  Van Origines weet ik weinig of niets over.. en ik ga er mij ook niet in verdiepen.
  Maar weet dat het 20 eeuwen heeft geduurd 😲 voordat het geheim van 2Thess.2:7 begrepen werd door goed 😉 te lezen ..en te begrijpen dat de persoon in 3-4 NIET de antichrist is maar de valse profeet te weten maitreya.

  Met alle respect en eerbied voor waar je wel inzicht in hebt..maar ieder is het zijne gegeven via zijn voor-ouders en ouders.
  Ik kan en weet zovéél niet wat andere mensen wel kunnen en weten.. en als men deze simpele overweging steeds opnieuw overweegt ..denk ik dat dat iets met nederigheid en zelfkennis te maken heeft… je eigen grens kennen en niet de grens van een ander oversteken..op welke manier dan ook.

  En wat ik verder en eerder al beweerde was ..dat de ene grootvorst van Isaï afstamde en de andere (van Lodewijk XVII) van David in [rechte] lijn.
  Die van Isaï, (Jesaja 11:1).. die een broer van David was, was dus NIET van koninklijke afstamming ..om toch van koninklijke afstamming te worden moest er [later] ingetrouwd worden langs de vrouwelijk lijn van koning David ..dus met een zijner vrouwelijke nakomers……simpel hè 🤭

  Maria heeft het zelf gezegd:: “de grootvorst..koning stamt van Isaï af.
  En ook daar wil jij niets van weten dat er 2 grote Monarchen in de eindtijd zullen functioneren.. de 1e is in feite de 😇regent van de andere..helaas ..en daar is niets mis mee ..je moet je grenzen kennen😂..🤣.🤗
  Tegenwoordig gaat het machinaal..dat patatten schillen ..of vergis ik me?!
  Maar in België doen ze het misschien nog handjes-matig..”😤” 🤣..😂

  1. Hofnar worden zou u misschien nog wel lukken, Jo, maar koningschap is te hoog gegrepen voor u.

   Indien u patatten zou schillen zou u zich ten minste nuttig maken in plaats van hier uw grootheidswaanzin te etaleren.

 37. @: Theudmer…

  A.K.Emm heeft wel degelijk gezegd dat het aardsparadijs niet meer op aarde is.. maar dat is, mijns inziens, niet in tegenspraak met wat jij daar over zegt.

  En dan heb je het over Helena Blavatsky.. een van de voorwerkers van maitreya, de valse profeet die note bene de tegenstander is van de Maleachi bode..hoe verzin je het om mij daar in verband te brengen.🥱

  Dan verwijs je naar Lucas 24.. maar aan Paulus is Jezus Christus WEL verschenen in zijn verheerlijkte opstandingslichaam… zielen uit het vagevuur kunnen ook hun handdruk op bv. een tafel achterlaten..hebben ze dan opeens een lichaam🙉

  Hebr.11:3 …het zichtbare is ontstaan UIT onzichtbare….dus volgens jou UIT 🙉..🙈de onzichtbare God. Begrijpend lezen blijkt inderdaad een kunst te zijn.

  Citaat:: de satanisten die de wereldbevolking in hun greep houden proberen dat gebied afgeschermd te houden voor de brede bevolking…zo’n soort visie kun je ook vinden binnen de new-age.😂..🤣….😁

  Citaat •• die leer van u hangt samen met het atomisme dat alle stof pretendeert te reduceren tot [[één uniek soort bouwblokken]] waaruit dan volgens die leer geheel de fysieke wereld bestaat••
  Je had beter een aparte map op je computer kunnen maken met de titel: John de 🦋koning.. dan had je geweten…

  …dat ik het volgende betoogde: ..de wetenschappers van de deeltjesfysica veronderstellen de CONSISTENTIE in het vinden van de subtiele fundamentele bouwsteen van het atoom..en die bouwsteen van het bestaat NIET.. omdat de relativiteit van de afgelegde weg in tijd en ruimte wordt opgeheven..omdat de consistentie van het “energetische” ..verleden en heden daar één is.. en = (be)-oordeel ..en dit is wat zal gebeuren in de Waarschuwing.
  En verwees ik naar een Illuminati film ..The Tomb Raider.

  Ezechiël 28:13+ is een toelichting op het scheppingsverhaal.. (meer voor begenadigde “ingewijden” zoals ikzelf 🤭) en beiden zijn niet in tegenspraak met elkaar.
  Een goede koning is eerst zichzelf tot hofnar ..”zoals” de vlinder eerst een rups..
  De profetie zegt dan ook:: Ik, (Jezus Christus) ..zal hem van een rups tot vlinder maken.😉..🤥
  John .. 😎🤺 🤗 (🦋🤴).

 38. @: Theudmer..

  Pater Pio had het ook over dat koningschap..van en over de ziel, ieder mens moet koning worden over de ziel ..maar een new-ager zal dat ook veronderstellen ..maar dan zonder de Verlosser de enig geboren Zoon uit de Vader.
  De waan van de zinnen (in de wereld) is: ..dat niet te veronderstellen en niet naar deze grote roeping te streven ..naar deze [grootheid] van het het koningschap over het innerlijk rijk van de ziel.

  Patatten schillen is dus inder-daad ook nuttig om het lichaam te voorzien van het noodzakelijke.. dus als ik dat doe voor mijzelf en mijn broer🤫..ben ik inderdaad nuttig bezig.

  Jesaja 25:6-12 heeft het over de betreffen BERG ..het betreft daar het 6e zegel reinigingsoordeel in Jes.24 als ingebed naar het laatste oordeel in Jes.25:7-8 ..terwijl het laatste oordeel en het 6e zegeloordeel onderscheiden zijn ..zijn ze dus als een “eenheid” ..vandaar dat maitreya de valse profeet aangekondigd wordt als de antichrist.

  Het VUUR van de Waarschuwing gaat middels die onzichtbare kosmische berg en komt in de materie in in Himalaya..waar het luciferische opstandingslichaam van maitreya vertoeft.

  Dante zegt het al: .. waar het eerste nijd uitgaat daar zal hij zijn ondergang vinden ..in het 6e zegel.

 39. P.s.
  Jesaja 28:1-6 …vooral vers 6 lezen …en behoort @: Theudmer dan ook tot die 🤺strijdbare 😇helden die het betreffende koningschap opeisen ..zonder valse nederigheid?! 😁..😉

 40. P.s.
  De valse profeet maitreya..de ROOF-vogel uit het occulte Oosten in het 1e versregel in Jes.46:11, heeft zich een schijnlichaam gecreëerd uit de etherische sferen en dat hij verlevendigt vanuit zijn luciferische opstandingslichaam in de Himalaya..

  Nostradamus voorzegd dat hij daarheen terug vlucht voor die andere, te begrijpen de Maleachibode c.q. de Vreugdebode (Jesaja 52:7-12) c.q. de eindtijd Cyrus (niet Trump)😱 c.q de prins op het witte paard ..volgens A.K.Emm.🤗
  Ook de (katholieke) vrijmetselaar Tolkien maakt daar een toespeling op in zijn boeken ..van die strijd.

 41. P.s.

  En wat staat er in Openb.13:15 …het betreft maitreya die het [gecreëerde “beeld” uit de etherischesferen] een geest geeft.
  Ook zijn er raakpunten met waar ze in de wetenschap toe instaat zijn..zoals inmiddels al bekend..en nog niet bekend is.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht