Geen cent voor de linkse propagandamachine 11.11.11!

Elk jaar wordt door 11.11.11- de Koepel van de Vlaamse Internationale Solidariteit- campagne gevoerd om geld in te zamelen rond een mondiaal thema. De bevriende media, de VRT op kop, steunen met alle middellen de campagnes van de NGO.

Het  waarom is niet ver te zoeken! Van in het begin is de organisatie, oorspronkelijk Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking(NCOS) genoemd, een linkse constructie die tot doel heeft subsidies en giften om te zetten in politieke propaganda. De eerste voorzitter was de gekende PS politicus, Paul-Henry Spaak. Andere opvallende voorzitters van linkse signatuur waren de BRT-journalist Walter Zinzen, berucht om zijn eenzijdige “duiding”  en de “rood-groene” politicus Jos Geysels, die tien jaar lang de subsidiemachine leidde. Bij de directeurs vinden wij Jozef De Witte van het Centrum voor Gelijke kansen en racisme, nog zo’n gesubsidieerde propaganda-en klikmachine in dienst van de anti-Vlaamse “deep state”.

Ook de huidige directeur, Els Hertogen, is een uiterst-links creatuur, die het niet schuwt haatspraak te gebruiken , om mensen en partijen te demoniseren, die niet in haar discours passen, bij gebrek aan echte argumenten. Donderdagmorgen kreeg zij van de VRT weer eens de kans op Radio 1 haar eenzijdige verhaal uit te spinnen…Dit kan samengevat worden in enkele woorden: de volgens haar beschamende resultaten van de COP-21 klimaathoogmis in Glasgow, met op de achtergrond  het apocalyptische  Greta Thunberg verhaal over het klimaat en de schuld van de blanke Westerling, waardoor  de arme landen van het Zuiden in catastrofale toestanden dreigen te belanden en het egoïsme van het Westen, dat de broodnodige corona-vaccins voor zichzelf houdt. Voeg daarbij nog de strijd voor de “open grenzen” en de “rechten” van de “LGBT”-gemeenschap, dat alles gehuld in de sluier van het “wokisme” en het plaatje is rond. Kortom, in goede marxistische stijl: de traditionele maatschappij is slecht en moet dringend uitgezuiverd, zoniet vervangen worden door een nieuwe revolutionaire wereldorde…de grote zuivering, de Sprong voorwaarts van Mao of de groene mars van de Rode Khmers in Cambodja als voorbeeld… eigenlijk komt het daarop neer.

Als men de lijst van aangesloten organisaties bekijkt, wordt al snel duidelijk dat 11.11.11 een krabbenpoel, is, waarin allerlei linkse organisaties elkaar vinden. Oxfam bijvoorbeeld, dat in 1975 nog probeerde de eerder vermelde misdaden van de Rode Khmers te ontkennen. Of de vzw Vrede, die een mantelorganisatie was van de Sovjetunie en die massaal de ‘vredespropaganda’ van de KGB verspreidde. Of de Christenen voor het socialisme, Hand in hand, Palestina Solidariteit( zelfs Joden die in hun eigen vaderland een huis bouwen, worden door hen kolonisten genoemd…), Vluchtelingenwerk, Vrede, Wereldsolidariteit, allemaal organisaties, die van dichtbij of van ver een link hebben met politiek Uiterst-Links…Natuurlijk zijn er ook de “nuttige idioten”, zoals  de massamoordenaar Lenin het zo treffend uitdrukte, de meelopers die het touw weven, waarmee zij zullen worden opgeknoopt…de eertijds katholieke bewegingen  Broederlijk Delen, Caritas International, Pax Christi…en natuurlijk zijn nu ook de klimaatactivisten op de kar gesprongen!

Zoals ik al  zei, is 11.11.11 een goed geoliede subsidiemachine. De ontvangsten voor de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bedroegen in 2020 in totaal 15.109.905 euro. Daarvan zijn 60% subsidies :Europees en buitenland 622.838 euro, federaal 7.725.052 euro, provinciaal 517.597 euro, Vlaams: 150.000 euro, andere 78.812 euro en subsidies voor tewerkstelling 526.215 euro. in totaal iets meer dan negen miljoen euro aan subsidie volgens de koepel zelf!  Eigenlijk is het met ons belastinggeld en zonder onze instemming, dat deze reusachtige subsidiebedragen aan 11.11.11 worden uitgekeerd.

Met dit geld voert 11.11.11 eveneens campagne voor de’ dekolonisering’ van Vlaanderen, waarbij de Vlamingen de kolonisatoren zouden zijn van hun eigen vaderland…Hoe kan men zijn eigen vaderland koloniseren? Is de kolonisator niet degene die het geld incasseert en de gekoloniseerde degene die met  zijn arbeid het geld voortbrengt? Is de kolonisator niet degene die zijn religie en zijn cultuur opdringt en de gekoloniseerde  degene die zijn geloof en zijn tradities moet opgeven?

Wie solidair wil zijn, wie het ‘arme zuiden’ wil helpen, moet dit rechtstreeks doen, zonder gepolitiseerde koepelorganisaties, waar geen enkele democratische controle over is. Steun bijvoorbeeld het prachtige werk van één van de mede-auteurs van dit Forum: de Vlaamse Pater Daniël Maes, die in Syrië ‘bergen verzet’ en samen met christenen en moslims alles in het werk stelt om dit mooie land, dat verwoest werd door de burgeroorlog, maar ook door de misdadige politiek van het Westen, met inbegrip van België, uit zijn as te doen herrijzen.

Geen Euro, geen cent voor de linkse propagandamachine 11.11.11!

 

Auteur:Veroon ter Zee

25 commentaren op “Geen cent voor de linkse propagandamachine 11.11.11!

 1. De titel “11.11.11” doet me denken aan het einde van de WO I, in 1918.
  De beëindiging had maanden eerder kunnen plaats vinden, maar de .:. geallieerde “leiders” hielden vast aan de bijzondere datum, de 11de dag van de 11de maand, om 11.00u. ’s ochtends. Drie keer 11, een maçonniek getal, dat samen “6” is.
  De bewust opgezette vertraging van de wapenstilstand, kostte de laatste maanden nog aan duizenden soldaten het leven. De subversieve vrijmetselarij top kon dat geen barst schelen : “les déplorables”, dwz. de mensheid bestaat niet uit mensen maar uit dieren (Talmoed regel), die te beschouwen zijn als een kudde vee, dienstig aan de joods-maçonnieke wereldheersers die er naar believen over kunnen beschikken. De huidige nep pandemie en de geforceerde inentingen die miljoenen doden en gehandicapten veroorzaken, moet gezien worden als WO III.

  Waren het indertijd de wapenindustrieën en de olie industrieën die het grote geld in het laatje brachten, nu is het Big Pharma, eveneens met een top van voornamelijk joodse leden. Schwab, Bill Gates, Fauci, de Pfizer top, Rockefeller, en joods-maçonnieke politici als Merkel, Macron, enz. .

  Ook toen, in 1914, hadden de joods-maçonnieke wereld heersers alle touwtjes in handen van alle regeringen der landen, die bij de oorlog betrokken waren. Het was de tijd van hoogconjunctuur voor de wereld wijde georganiseerde vrijmetselarij. Het was de tijd van de 3de vrijmetselaar Republiek in Frankrijk, die alle ellende op eigen grondgebied organiseerde en moest ondergaan na 1914. Het was die Republiek die ook het meest verloren heeft aan mensenlevens en in materieel opzicht. Frankrijk was na WO I, geruïneerd, en de bevolking ontdaan van haar mannelijke jeugd, vaders en zonen. Wij kunnen ons dat niet voorstellen, de leegtes in de talloze gezinnen, die de gesneuvelden veroorzaakt hebben.

  Vanuit WO I, is WO II ontstaan, 1939/1940.
  Helaas, de mensen zijn meestal niet geïnteresseerd of spotten met de feitelijkheden. Sommigen willen het niet weten. Ziende blind collaboreren zij met de duivels die hun eigen ondergang beogen, van ras, Chr. beschaving, land, volk, en eigendom. Zelfs in het Vaticaan heeft hij daar intrek genomen, door dat vervloekte Vat 2 concilie. De geestelijke, kerkelijke schutsmuren tegen de boze wereld zijn toen gesloopt.

 2. De linkse partijen en de black live matters, inclusief het CDA, hebben in Nederland Zwarte Piet vermoord en daardoor het Sint Nicolaas feest in afgeschaft. Het CDA is een Christelijk partij, een product van het Tweede Vaticaanse Concilie. Op het Tweede Vaticaanse Concilie, de Novus Ordo Mis rust een vloek, alle producten van het Tweede Vaticaanse Concilie worden vernietigd en dit gast ook met het CDA gebeuren.

 3. @Jules van Rooyen,
  Probeer dit artikel eens naar iemand te versturen via email.
  U zult versteld staan: de email wordt geblokkeerd middels de zin:
  Uw bericht heeft enkele of alle geadresseerden niet bereikt.

  Dit geldt voor meerdere artikelen van het katholiek nieuwsblad!!!

   1. @Marie-Elisabeth,
    Bedankt voor Uw antwoord. Dit bevestigt 100% dat ‘overheden’ deze site wantrouwen als de pest.
    Tevens bevestigt U met Uw antwoord, dat niet IKZÉLF maar de site van katholiekforum door onbekende overheden in de gaten wordt gehouden (en indien ‘zij’ het nodig achten het katholiekforum ineens van het computerscherm kunnen doen verdwijnen).

    1. P. Derks,

     Indien het klopt dat u geen e-mails kunt versturen wanneer deze website erin vernoemd staat, dan betekent dat waarschijnlijk dat uw e-mailprovider deze site op een zwarte lijst heeft staan. De grote internetbedrijven zijn in de greep van de Nieuwe Wereldorde en voeren censuur uit volgens het plan van hun meesters. Zo werd Katholiek Forum ook al van Facebook geworpen. Het is niets nieuws.

     1. @Theudmer,
      Als U gelijk heeft (waaraan ik écht niet twijfel), dan dient de directie van het katholiekforum.net nú al’n plan B op te stellen opdat zij bereikbaar zullen BLIJVEN.

      1. DIRECTIE:
       Mocht U naar ’n oplossing zoeken, ik heb al ’n provider waarop U Uw artikelen ongecensureerd kunt publiceren. U dient dan telefonisch contact met mij op te nemen. U kent al mijn telefoonnummer, doch als U dat nummer intussen kwijt bent, dan vindt U het in ’t telefoonboek. Ook kent U mijn emailadres.

    2. @Marie-Elisabeth,
     Misschien wordt alleen ’n specifieke browser gecontroleerd.
     Ik heb Google Chrome als standaardbrowser.

 4. duidelijker:
  @Jules van Rooyen, (of élke ándere lezer):

  Probeer dit artikel (POSTED INACTUALITEIT & OPINIE Geen cent voor de linkse propagandamachine 11.11.11!) eens naar iemand te versturen via email.
  U zult versteld staan: de email wordt geblokkeerd middels onder andere de zin:
  Uw bericht heeft enkele of alle geadresseerden niet bereikt.

  Dit geldt voor meerdere artikelen van het katholiek nieuwsblad!!!

 5. Redactie + alle ándere verantwoordelijken van deze site + @Jules van Rooyen, (of élke ándere lezer):

  Het is nog véél erger dan ik dacht:
  Alle betreffende emails worden geblokkeerd zodra je in ’n email de naam meldt van katholiekforum.net
  Dus: Deze gehele(!) site wordt door onze politieke machthebbers als gevaarlijk beschouwd.

  katholiekforum wordt dus 100% tegengewerkt door onbekende overheden.

  1. ONWAAR. Ik kan het artikel prima versturen per email Derks. U zal wel iets fout hebben gedaan. Welk emailprogramma gebruikt u. Gmail werkt prima ieg

 6. Redactie + alle ándere verantwoordelijken van deze site + @Jules van Rooyen, (of élke ándere lezer):

  Er is één gemakkelijk oplossing: door de letter ‘x’ toe te voegen aan katholiekforum.net.
  Dus: katholiekforum.netx

  Als U dát doet, dan worden de emails gewoon verzonden en is er in feite niets aan de hand.

 7. ‘Ze’ hebben emails intussen veranderd:
  Als je nu ook nog een ‘x’ vóór katholiekforum.net. zet, dan worden de emails gewoon verzonden en is er in feite niets aan de hand.
  Dus: xkatholiekforum.netx

 8. ‘Ze’ hebben emails intussen wéér veranderd:
  Nu wordt óók geweigerd: xkatholiekforum.netx
  Het is dus nu ’n spelletje geworden wie de langste adem heeft.

 9. Even heel iets anders.
  Ik kocht een nieuwe koelkast en nu lees ik in de gebruiksaanwijzing dat er een sabbat-mode op blijkt te zitten. Zo kun je instellen dat op die speciale dag de koelkast rekening houdt met die tijd. Alleen díe dag kun je instellen.

  @Jules van Rooyen

  ” De geestelijke, kerkelijke schutsmuren tegen de boze wereld zijn toen gesloopt.”.

  Inderdaad.

  Zo voel en zie ik het ook. We zijn nu bijna weerloos tegen de absurde, brutale overmacht. De waakhond van de beschaafde mens is verdoofd en vervangen door een vos. De mensen zullen pas weten wat ze missen als het er niet meer is. Maar we moeten het hen vergeven. Jarenlange indoctrinatie met die smerige MSM heeft ze volgestopt met leugens, listen en bedrog. Ze zijn weerloos en betoverd. De mensen zijn behekst door elektrische apparatuur. Het kwaad zit vreselijk diep en is overal vertegenwoordigd. Scholen, universiteiten, MSM, dokters, etc… vergiftigd met schijnwetenschap en puur vullis. Smerig en obsceen. Doortrapt en als virussen doordrongen in elke cel van de maatschappij en dus ons leven.

 10. @heer van Rooyen,

  Er is er, denk ik maar één mens die uiteindelijk kan beoordelen of iemand te vertrouwen is of niet. In deze barre tijden begrijp ik dat er spanningen zijn en dat we dan dingen zeggen die we niet hard kunnen maken.
  Om u gerust te stellen, beste Jules; uw ontrouw naar mij toe is gelukkig onterecht. Ik ben zo blij u dat te kunnen meedelen,
  Maar u doet mij wel zeer verdriet. Dat mag u ook wel weten.

 11. O wat zou ik graag meemaken dat er een groepje 11 11 11 ‘ers’ aan mijn deur kwamen bellen..

 12. @; ..

  Ik heb een emailbericht naar mezelf gestuurd met een korte tekst over katholiekforum•net ..en de mail is gewoon aangekomen.
  Misschien vinden ze de 🤺 reacties van P.D. zo treffend dat hij een gevaar is voor de staatsveiligheid 😱..🤭..😂..🤣..😁

  1. @Jo,
   Zie bericht op deze(!) pagina van Marie-Elisabeth op 12 november 2021 om 18:28 uur.

 13. @: Frederik Van der Linden..

  CITAAT: ▪︎wat zou ik graag meemaken dat er een groepje 11 11 11 ‘ers’ aan mijn deur kwamen bellen▪︎

  Ik zou zeggen: sluit je aan bij het 🤺 leger (zonder wapens) van God.. en je wens gaat in vervulling …nadat je je eerst zelf overwonnen hebt ..door Gods genaden.

 14. Gun geen cent aan “11.12.13”, “Zusterlijk Slokken” of “Grenzeloze Mijnheer Doktoors” of andere NGO-rendabele geldproductie entiteiten

 15. Het is al lang geweten dat de organisaties die achter 11.11.11. staan vooral eerst aan zichzelf denken. Door de gulle subsidies worden ze persoonlijk slapend rijk terwijl het geld bedoeld is voor ontwikkelingshulp in arme landen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht