“We zullen ‘vuile Rest’ spelen” waarschuwt Polen aan EU

Professor Ryszard Legutko: “We zijn niet bang voor Europees recht. Wij zijn bang voor de Europese wetteloosheid; van de tirannie van de meerderheid; van machtsmisbruik; en niet van een hoffelijk gebruik van de Verdragen.”

President Vonderleyen aan het Europese parlement:
Bij zijn toetreding tot de Europese Unie heeft het Poolse volk zijn vertrouwen gesteld in de Europese Unie. Zij verwachtten dat de Europese Unie hun rechten zou verdedigen. En terecht. De Commissie is de hoedster van het verdrag.

Uiteraard pleit ook Angela Merkel de ‘Polexit’ te stoppen, en niet simpel hen te straffen!

De Poolse minister van Justitie keert zich tegen de EU, nu een rechtsstaatdeadline voor Polen nadert: “Polen mag niet ’tegen elke prijs’ in de EU blijven.”

 

Polen waarschuwt Brussel.

De speech van ECR-covoorzitter Professor Ryszard Legutko, enkele weken geleden:

. . . Dus als je dit eenmaal in gedachten houdt, zul je begrijpen waarom dit parlement een Koude Oorlog heeft gevoerd en probeert conservatieve regeringen in Europa te destabiliseren en terwijl ze dit doel bereiken hebben ze de basisprincipes van de verdragen geschonden en de ad-hocregels verzonnen die er niet zijn.

In deze roemloze taak zijn ze helaas bijgestaan door andere instellingen, waaronder de Europese Commissie, die in ieder geval sinds de tijd van Jean-Claude Junker en de heer Timmermens een politieke instelling is geworden, sterk partijdig, ideologisch en arrogant.

De in artikel 5 expliciet neergelegde beginselen van bevoegdheidstoedeling, subsidiariteit en evenredigheid werden overboord gegooid.

Om een voorbeeld te geven, morgen is er weer een hoofdstuk van Polen bashing vanwege onze abortuswet. Dat zaken als abortus uitsluitend onder de bevoegdheid van de natiestaat vallen, who cares? De meerderheid kan elke terughoudende regel overstemmen. Als het maken van 2 + 2 = 5 de Poolse regering zou schaden, zouden ze niet aarzelen om het in stemming te brengen. En weet je wat? De kans is groot dat ze het zouden goedkeuren.

( applaus van een deel van de aanwezigen )

Nadat ze de Verdragen van hun grondbeginselen hadden ontdaan, kwamen ze met hun eigen regels, die niet in de Verdragen voorkomen en die de Verdragen uitsluiten. Het eerste product van hun uitvindingsgenie kwam van de Commissie, en dat was het ‘kader voor de rechtsstaat’, en daarna haar parlementaire vruchten: de ‘regel van de conditionaliteit’. Een absolute wandaad. Een puur gedrocht vanuit juridisch en moreel oogpunt. En dus? Macht is gelijk aan recht? ( macht-spraak is dus rechtspraak? )

De nieuwste gizmo is het ‘primaat van het EU-recht’. In verschillende verklaringen is deze zin ondergedompeld in een typische EU-gobledegook. Maar ik zou graag willen weten wat u precies bedoelt met deze bewering, mevrouw de voorzitter. In de Verdragen wordt er met geen woord over gerept. Waar hebt u het vandaan? Zo niet van de Verdragen, waar dan wel vandaan? En wat denkt u dat het betekent?

( applaus van een deel van de aanwezigen )

Dat de Europese wet het nationale recht overtreft op de gebieden waarover de EU exclusief deskundigheid heeft? Dit is eerder een algemeen sensicale uitspraak. Niemand trekt het in twijfel. Dat de Europese wet het nationale recht overtreft op de gebieden waarover de EU geen bevoegdheid heeft? Dat is absurd. Het zou lijken op het primaat van de Europese wet boven het recht van de staat Texas. Ik weet zeker dat de meerderheid van mijn collega’s in deze Kamer precies dit zou willen, maar dat maakt het niet minder absurd. Of misschien bedoelt u met “primaat” dat de Europese instellingen zullen beslissen welke gebieden onder hun bevoegdheid vallen en welke niet. En nationale instellingen zullen niet de macht hebben om zich tegen hun beslissing te verzetten. Maar dit is een zeer gevaarlijk concept, uiterst gevaarlijk omdat het de EU almacht en alwetendheid geeft die ze niet heeft, die ze niet kan hebben en om eerlijk te zijn, verdient ze het niet.

In de afgelopen tien jaar is de EU niet in staat gebleken zich te beperken en de grenzen te respecteren die worden opgelegd door de beginselen van bevoegdheidstoedeling, subsidiariteit en evenredigheid. Het vertrouwen dat het de komende jaren binnen de Verdragen zal blijven, is verdwenen.

Ziet u, mevrouw de voorzitter, wij zijn niet bang voor het Europees recht. Wij zijn bang voor de Europese wetteloosheid, voor de tirannie van de meerderheid, voor machtsmisbruik, voor het achteloze gebruik van de Verdragen. Ondanks wat men in het parlement en in de Commissie kan zien, macht is niet gelijk aan recht. ( macht-spraak is geen rechtspraak )

( applaus )

Poland Sends WARNING To Brussels

Michael Heaver

Auteur:Hypoliet

9 commentaren op ““We zullen ‘vuile Rest’ spelen” waarschuwt Polen aan EU

 1. De EU zal zich nóóit gewonnen geven. Reden: de EU is erger (lees: stiekemer + erger) geworden dan de vroegere (communistische!!!) Sovjet Unie.

  1. De tentakels van de EU zitten overal in de samenleving . Is sedert zijn ontstaan in werking getreden. We zitten in een ver gevorderde staat van ontbinding. Wetteloosheid, geldzucht en vul zelf maar aan.

 2. fascistisch = een extreme vorm van autoritair nationalisme en is antidemocratisch, anticommunistisch, antiliberaal, antiparlementair en anti-intellectueel. Het is een politiek stelsel dat onder meer werd ingesteld in Italië van 1922 tot 1943 (= vertaling van wikipedia).

  Opmerking:
  Mij valt op, dat er letterlijk(!) niemand meer reageert.

 3. Verkiezingen zijn in de EU alleen maar om de SCHIJN op te houden van democratie (democratie = een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening).

 4. Ik vrees dat de meeste mensen nog altijd van mening zijn dat het binnen afzienbare tijd weer ‘normaal’ gaat worden.
  “We zullen het wel rooien, we hebben geen God nodig”.
  Zelfs dat vaccin:
  “We twijfelden nog omwille van sommige collega’s, maar we wilden toch echt op vakantie, dus gauw even die prik, en we zijn vertrokken.”
  Enzoverder enzovoort.
  De meedogenloze lichtheid van het bestaan, dat is een mentale ziekte vrees ik.

  1. De meeste mensen zijn laag-intelligent; daarom ook is het idee van democratie zo absurd.

   Ook voor regeringsposities worden dikwijls mensen van lagere intelligentie geselecteerd omdat die gemakkelijk te controleren zijn door de verborgen macht. Het is geen toeval dat regeerders zo dikwijls van lagere sub-rassen zijn; zie bijvoorbeeld Vincent Van Quickenborne en Alexander De Croo. Het betreft dan kleinburgerlijke pseudogeleerden die denken dat ze edelingen zijn.

   Mensen van hoger bloed met geboren leiderskwaliteiten worden steeds schaarser; daarom is het noodzakelijk dat mensen van de hogere Nordische sub-rassen bewuster gaan selecteren in het kiezen van huwelijkspartners en zich tot een georganiseerde stam binnen het volk gaan ordenen.

   Maar zelfs dan nog blijft de belangrijkste kracht om de massale “MKUltra”-hypnose te doorbreken religieus herstel, de terugkeer naar God. De strijd betreft immers niet louter vlees en bloed, maar militerende geestelijke krachten, en tegen de krachten van de duisternis kan men alleen staande blijven met het licht van het bovennatuurlijk geloof.

  2. Bij het lezen van dit soort reacties vraag jij je nog af waarom er niemand reageert. Ik vraag me af wie het hardst getroffen is door een mentale ziekte..

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht