Aartsbisschop waarschuwt: woke, BLM en klimaat zijn nieuwe pseudo-religies in competitie met Christendom

Het Woke-isme, Black Lives Matter en de klimaatbeweging zijn nieuwe pseudo-religies, die in directe competitie staan met het Christendom, waarschuwde Aartsbisschop José Hector Gomez van Los Angeles, voorzitter van de Amerikaanse bisschoppenconferentie in een opmerkelijke videoboodschap.

Deze boodschap in het Spaans, die onder andere veel kritiek kreeg van de Washington Post en andere media van het Amerikaanse progressieve establishment, was bedoeld voor de deelnemers aan de conferentie “Católicos y Vida Pública” (Katholieken en het Openbare Leven) te Madrid op 4 november 2021.

Christendom als bedreiging voor globalistische plannen

De reden waarom seculiere pseudo-religies volgens Aartsbisschop Gomez zo sterk gepromoot worden is dat de Westerse wereld tegenwoordig wordt geleid door een internationale elite met weinig interesse in religie of de lokale cultuur en tradities van de landen waarin ze wonen. “Deze groep, die het in bedrijven, regeringen, universiteiten en media voor het zeggen heeft,…wil een globale beschaving scheppen, gebaseerd op consumptie, wetenschap, technologie, humanitaire waarden en technocratische maatschappelijke organisatiemodellen. In deze elitaire wereldbeschouwing, is er geen plaats voor ‘achterhaalde’ geloofssystemen en religies….Vooral het Christendom wordt gezien als een hindernis voor de beoogde maatschappijvorm.” Het gevolg is dat de “ruimte”, die de Kerk en Christelijke gelovigen mogen innemen almaar kleiner wordt, aldus de aartsbisschop. Dit gebeurt via de “cancel culture”, die toelaat om Christelijke overtuigingen over de mens, het huwelijk en de familie almaar verder uit te wissen, onder het mom dat zij een “bedreiging vormen voor de vrijheden en zelfs de veiligheid van andere groepen binnen onze samenleving.” 

Woke-isme al lang gecultiveerd door universiteiten

De hedendaagse ideologieën rond ras, gender en klimaat die vandaag zo sterk worden gepromoot zijn niet nieuw, verklaarde Gomez, maar worden al jarenlang aan Westerse universiteiten gecultiveerd en voorbereid. De Coronacrisis, het daarbij horende sociale isolement en de moord op de Afro-Amerikaan George Floyd vormden de ideale startblok om marxistisch en dus atheïstisch geïnspireerde “woke” concepten, zoals “sociale gerechtigheid”; “identiteitspolitiek” en “intersectionaliteit” hoger op de agenda te brengen. Het resultaat is het ontstaan van een fanatiek “racistisch” antiracisme, met een éénzijdig seculier mensbeeld, waarbij ieder individu ingedeeld wordt volgens ras, gender of geaardheid. Dit nieuwe tribalisme met zijn vereenvoudigde boodschap van onderdrukkers versus onderdrukten staat heel ver van het Christelijke mensbeeld. 

“Gevaarlijk” substituut voor ware religie

Daarom vindt Gomez dat de Kerk het woke-isme niet vanuit een sociaal en politieke hoek dient te benaderen, maar als een “gevaarlijk substituut voor ware religie”.  Waarom gevaarlijk? “Zoals we in mijn land kunnen zien, leiden deze strikt seculiere bewegingen tot nieuwe vormen van sociale verdeeldheid, discriminatie, intolerantie en onrecht,”  klinkt het antwoord. Aartsbisschop Gomez riep Katholieken daarom op om weer gedreven getuigen te worden van hun geloof. “We moeten het Woord van Jezus Christus verkondigen. Verkondig het moedig en creatief. We moeten ons reddingsverhaal vertellen. Dit is de missie van de Kerk voor alle tijden en voor alle culturele tijdperken. We mogen ons niet laten intimideren door deze nieuwe religies van sociale rechtvaardigheid en politieke identiteit. Het evangelie is de sterkste kracht voor sociale verandering die de wereld ooit heeft gezien. En de Kerk is vanaf het begin ‘antiracistisch’ geweest, “ benadrukte de aartsbisschop. Daar hebben we geen nieuwe ideologieën voor nodig. 

Bron: Katholisches.info

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

5 commentaren op “Aartsbisschop waarschuwt: woke, BLM en klimaat zijn nieuwe pseudo-religies in competitie met Christendom

 1. Velen geloven nu ook in de vaccins tegen corona alsof het om een nieuwe vorm van religie gaat. Ook sommige bisschoppen doen hieraan mee. Het zou nochtans goed zijn dat ze zich enkele vragen stellen en die vragen ook voorleggen aan hun gelovigen, aan de wetenschappelijke gemeenschap, aan de artsen van hun bisdom en aan de burgerlijke autoriteiten. Hier nogmaals mijn lijstje.

  1) Waarom verbiedt men dokters goede en efficiënte geneesmiddelen off label voor te schrijven in overleg met de patiënt?
  2) Waarom treedt men niet op tegen de censuur op Youtube, Google en andere internetkanalen?
  3) Waarom verplicht men de reguliere media niet om aantoonbare fouten duidelijk en luid recht te zetten?
  4) Waarom dringt men bij de reguliere media niet aan op ernstige debatten tussen voor- en tegenstanders van de genomen maatregelen?
  5) Waarom laat men toe dat de reguliere media nog steeds spreken over besmettingen, terwijl zelfs de WHO zegt dat het om niet meer gaat dan positieve PCR-tests?
  6) Waarom verspilt men al dat belastingsgeld aan onbetrouwbare PCR-tests? In de VS wordt de PCR-test geweerd omdat die geen onderscheid kan maken met de griep. De griep zou het voorbije jaar voor 98% verdwenen zijn.
  7) Waarom is het mogelijk dat leidende figuren in gezondheidsinstituten van overheidswege na bewezen diensten kunnen werken bij Big-Pharmabedrijven en omgekeerd?
  8) Waarom krijgen jongeren bij de vaccinatie te horen dat ze de eerste weken geen zware inspanningen mogen verrichten of aan sport mogen doen, terwijl een dode binnen de eerste twee weken na vaccinatie nooit als dode door vaccinatie kan worden erkend?
  9) Wat is de precieze periode dat een dode na vaccinatie wel als een dode door vaccinatie kan worden erkend?
  10) Waarom maakt het FAGG niet langer onderscheid tussen doden na vaccinatie en doden door vaccinatie en betwist ze alle doden door vaccinatie?
  11) Waarom vermeldt het FAGG hierbij geen leeftijdscategoriën? Het is niet verantwoord om vele levensjaren van jongeren af te nemen om enkele luttele levensjaren bij ouderen te redden, denk ik dan. Ben ik dan zo verkeerd?
  12) Waarom verwijst het FAGG vaag naar zijn experts maar niet naar de wetenschappelijke artikelen waarop ze zich baseren?
  13) Waarom stelde Sciensano tot op vandaag het aantal doden door Covid niet bij? In vele landen wordt gemeld dat het aantal met 80% moet naar beneden worden gebracht vanwege de sterker doorwegende andere doodsoorzaken.
  14) Waarom worden de bijwerkingen en de doden na vaccinatie niet beter gemonitord?
  15) Waarom worden artsen niet duidelijker opgeroepen alle bewerkingen en doden na vaccinatie duidelijk te melden maar wordt het hen integendeel zo moeilijk mogelijk gemaakt?
  16) Waarom wordt er niet aangestuurd op meer post mortem onderzoek van doden na vaccinatie?
  17) Waarom werd de intensive Care niet opgeschaald?
  18) Waarom vaccineert men jongeren en kinderen die geen gevaar lopen?
  19) Waarom gebruikt men uitsluiting voor het opleggen van vaccins die geen definitieve goedkeuring genieten en kunnen genieten omdat er onvoldoende tijd is verstreken om nu al hun gevolgen te kennen? En daarbij direct aansluitend als direct gevolg: waarom zet men de gevaccineerden op tegen de ongevaccineerden, terwijl de gevaccineerden even goed het virus kunnen doorgeven? Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken die vaststellen dat de hoeveelheid virus bij gevaccineerden veel hoger is, als ze besmet zijn.
  20) Waarom ziet men niet in dat als dit verhaal verkeerd afloopt dit tot een enorm wantrouwen zal leiden in wat nog overblijft van onze democratie en rechtsstaat en dat men nu de zaden aan het zaaien is voor burgeroorlog en dictatuur?

  1. Het antwoord op die lange lijst van vragen is eenvoudig: decennia geleden heeft Maria ons voorbereid. “Rome zal het geloof verliezen”, en “Het communisme zal de hele wereld domineren.” Iedereen kan die feiten nu klaar en duidelijk zien. Voorlopig is niemand opgewassen tegen de overmacht van die dictatuur. Omdat de dictatuur wereldwijd aanwezig is kan niemand daaraan ontsnappen. Daarom is er slechts de keuze tussen de duivelse macht van het communisme en de levengevende liefdevolle macht van God. Er is geen andere keuze mogelijk. Niet kiezen betekent eveneens God beledigen. Waarom moet dat altijd weer herhaald worden ?

 2. Waar blijft de oproep van de bisschoppen voor het gebed ? Als antwoord op de voorspellingen van de heilige Maria heeft ze opgeroepen tot het gebed, in het bijzonder de rozenkrans. Is het gemakzucht of medeplichtigheid dat de clerus zo stilzwijgend is ? Is het reeds zover dat Rome het geloof verloren heeft ?
  Dan moeten de gelovigen zelf het roer in handen nemen om op te roepen tot gebed.

 3. Voor één keer moet ik u volledig gelijk geven, snet. Ik wou dat er een paar honderd miljoen mensen een maand aan een stuk hun paternoster lazen, tot de bollekes tot op de draad versleten waren. Dan bleven die tenminste al binnen, en kon het virus zich niet verder verspreiden. Mooie bijdrage van de Maagd aan de pandemie, toch?

 4. Mag ik u er op wijzen dat de pandemie van abortus vele malen erger is en ook werkelijk zware gevolgen veroorzaakt zoals bezetenheid door bloeddorstige duivels vermits abortus een moordpandemie is. Er is de groeiende bezetenheid door bloeddorstige duivels van al degenen die de beruchte vaccins onder het mom van geneesmiddelen in onwetende mensen prikken. Mag ik u er ook op wijzen dat Dr. Fauci moedwillig en berekend in januari 2020 de algemene paniek ontstak en dus ook van de duivel weet heeft. Gelukkig begrijpt u dat het vertrouwen op God verre te verkiezen is boven wereldse medicijnen, toch zeker dat onbetrouwbare experimentele leugenvaccin.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht