Texaanse hartslagwet vermindert drastisch het aantal abortussen

Ondanks de desinformatie en de constante aanpassing van nieuwsfeiten aan de de progressieve ideologie, zoals dit door de staatszender VRT en door de DPG-pers wordt toegepast, komt af en toe wat verfrissend  nieuws door de “Nacht und Nebel” machine doorgesijpeld.

Zo berichtte de Vlaamse nieuwssite PAL NWS onlangs dat na het invoeren in september van de controversiële ‘ heartbeat act’ of hartslagwet in de Amerikaanse staat Texas, het aantal abortussen met 50% gedaald is! Deze wet verbiedt vruchtafdrijving vanaf het ogenblijk dat de hartslag van het ongeboren kind meetbaar is. Dat komt in de praktijk neer op een achttal weken zwangerschap.

De Vlaamse media hebben hierover zeer eenzijdig bericht. De wet werd afgedaan als een aanslag tegen de vrijheid van de vrouw…gelukkig zou de administratie van president Biden daar wel een stokje voor steken…. Ondanks verwoede pogingen van de toch zo katholieke president, die onlangs nog door zijn bewonderaar Bergoglio breedlachend in Rome ontvangen werd en  waarbij met geen woord over het heikele thema abortus in de Verenigde Staten gerept werd, is de wet een feit en heeft zij nu al positieve resultaten.

Uit een studie, nochtans uitgevoerd vanuit het perspectief van oppositie tegen de “hartslagwet”, blijkt dat het aantal abortussen in de staat Texas met vijftig % daalde tegenover 2020. Het rapport baseerde zich op het aantal vruchtafdrijvingen dat 19 van de 24 abortusklinieken uitvoerden in de maand september. Die zijn samen goed voor zo’n 93 procent van alle abortussen in de staat.

Andere staten in de V.S. stemden in het verleden gelijkaardige wetten. Rechtbanken echter blokkeerden deze steeds na het aanspannnen van rechtszaken  door abortusactivisten. De nieuwe Texaanse wet echter bevat een uniek wettelijk verdedigingsmechanisme. Elke burger kan immers een burgerlijke rechtszaak aanspannen tegen iemand die “criminele abortus” aanbiedt of eraan meewerkt. Zo wordt het blokkeren via de rechtbank bemoeilijkt.

De auteurs van de studie, die behoren tot het kamp van de vrije abortus, voorspellen dat sommige vrouwen “gedwongen zullen worden hun zwangerschap voort te zetten, wat gepaard gaat met nadelige gevolgen voor de gezondheid en de economische situatie van de vrouwen en kinderen in kwestie”…steeds dezelfde holle argumenten…Vrouwen zouden ook ‘nauwgezetter opvolgen ‘ of zij al dan niet zwanger zijn…Waarom dit een vrouw zou schaden, is mij een raadsel.

Tegen de stroom in. Soms is er wat moed en wat durf nodig om tegen de totalitaire krachten van het kwaad op te boksen. Het loont echter! De Texaanse wet strijdt effectief tegen de plaag van abortus, met succes! Een voorbeeld om te volgen, ook in andere materies!

Auteur:Veroon ter Zee

5 commentaren op “Texaanse hartslagwet vermindert drastisch het aantal abortussen

  1. Texas is vermoedelijk het ware hart van America, natuurlijker ook dan New York of California, ondanks technisch aan de top. De vaccinpas wordt er sterk gerelativeerd. Zij bouwen op eigen kosten verder aan de muur van de grens met Mexico vermits Trump dat werk niet kon voltooien. Men vergist zich wanneer men denkt dat het J.Biden-regime de leiding heeft, volgens mij is dat regime slechts een façade van de wereldregering. De democraten mogen nu even (beschaamd en verbitterd) monddood lijken wegens hun zware verlies in Virginia waar nu de republikijnen het voor het zeggen hebben waardoor alle welwillende Amerikanen eens een zucht van opluchting kunnen laten, even toch. Maar de democraten weten zich immers geruggesteund door de NWO. Het wordt met de dag spannender want indien alles op normale wijze kon verlopen werd J.Biden en heel zijn duistere club ongeldig verklaard. Dat zal uiteraard niet gebeuren. Dit leidt naar oorlog, en niet alleen binnenlands! Een zware loutering voor de traditie-getrouwe katholieken zit er aan te komen.

    1. Storend om te lezen dat u Democratische stemmers geen welwillende Amerikanen vindt en zit te hopen op een oorlog. Wat een krachtig Christelijk standpunt!

  2. @eric-b-l,
    U heeft een en ander compleet door.
    Dit is eenzelfde verhaal als covid.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht