Het franciscaanse kapitalisme

Is paus Franciscus nu een kapitalist en rechts geworden? In dit forum is hij vaak als links afgeschilderd wegens zijn sympathieën voor bepaalde agenda’s (groen, humanitair). Vergeet u “links” en “rechts”‘. Die termen zijn zinledig. Ooit stond links voor “sociale strijd” en rechts voor “het behoud van traditie”. Dit is voorbij. Links in het moderne gebruik staat voor humanitair (minderheden, migratie, groen) en rechts voor business. Daarvoor is orde in de wereld nodig en de NATO en de Amerikanen zijn garant daarvan (“rules based order“). Maar ook links vindt de NATO prima want die is ook garant voor de humanitaire agenda. Denk meer aan de krokodillentranen van onze NGO’s over de vrouwenrechten in Afghanistan.

Bergoglio is voorbij links en rechts, hij is een opportunist en is dat eigenlijk altijd geweest. Misschien meent hij echt dat die houding de Kerk beschermt en een goede positie waarborgt in de nieuwe wereldorde? Maar dat doet er niet toe. Ook de weg naar de ondergang is met goede bedoelingen geplaveid.

 

Niet het oog van de Drie-ene God maar het oog van de elite, het maçonnieke symbool op het dollarbiljet

Dit is het alziende oog, niet van de Drie-ene God maar dat van de elite, het maçonnieke symbool op het dollarbiljet. De vertaling uit het Latijn luidt: “De begonnen onderneming wordt bevorderd. De nieuwe wereldorde“. 

Hier volgt de nieuwe wereldordening.

De Vaticaanse “Raad voor een Inclusief Kapitalisme” 2020

Bergoglio heeft de keuze gemaakt. Let op het woord “inclusief”. Met stroop kun je vliegen vangen. Met “inclusief” vang je de linksen en de groenen. Met “kapitalisme” maakt hij duidelijk dat hij een aantal landen uitsluit die dat niet voldoende zijn, het socialistische China en ook Rusland dat soevereiniteit belangrijk vindt en zich niet uitverkoopt.

We bekijken die in 2020 uitgebouwde raad van dichterbij. Namen en feiten, geen speculaties. Bron is dit artikel van “Russtrat” (pseudoniem) uit de Russische site “katehon”. “Katehon” is een woord uit de Brieven van Paulus en staat voor de “wereldlijke beschermer van het geloof“. Waar kun je die vinden, “wereldlijke beschermers”? In deze Raad?  Dit is de link van het diep gravende artikel: https://katehon.com/en/article/deep-state-aims-and-actors

In dat artikel vindt u alle links naar ledenlijsten – voor zo ver bekend – en officiële documenten van deze Raad. Er wordt ook teruggekoppeld naar de naadloos aansluitende documenten van World Economic Forum van Davos en de VN-Agenda 20/30.

Een foto van de officiële site “councilforinclusivecapitalism.com” Dit zijn een aantal van de “guardians” van het project. De meeste priesters en prelaten staan erbij als garnituren behalve kardinaal Turkson, vertegenwoordiger van het Vaticaan in Davos aan de linkerzijde van de paus. Rechts van de paus mevr. Lynn Forester de Rothschild, medestichter. De “guardians” kwamen een eerste keer bijeen op 8 december 2020, dag van de Onbevlekte Ontvangenis. Een symboliek daarin?

Op het eerste gezicht een inclusief gezelschap. U ziet bij de leken één zwarte. Dat is de Amerikaan Ferguson, hoofd van een groot pensioenfonds. U ziet een aantal Aziaten maar dat zijn Amerikanen en Europeanen van Aziatische afkomst, waaronder één sikh. Er is ook één persoon uit Singapore. U ziet dus hoofdzakelijk Amerikanen en West-Europeanen. De moslimwereld lijkt volledig afwezig in dit internationale gezelschap. China en Rusland zijn volledig afwezig. Met deze keuze schaart de paus zich achter de Westerse confrontatiepolitiek tegen Rusland, China en een deel van de moslimwereld (Iran, Syrië..).

Er zouden 27 “guardians” (voogden) zijn, verder “stewards” (beheerders) door de top aangesteld, “advisors” (raadgevers) en “allies” (bondgenoten). De algemene lijst bevat 144 deelnemers. Sommige business-conglomeraten komen in de lijsten meermaals voor. Er zijn ook nog de non-profit en NGO’s. Die vindt je meer bij de “allies”, die vertegenwoordigen zogezegd de gewone wereldburgers. De conglomeraten zijn overduidelijk in de meerderheid. De webpagina beweert dat de Raad 10,5 miljard aan activa beheert, wereldwijd 200 miljoen werknemers heeft en kantoren in 163 landen (lijst niet bekend). De pagina huldigt trouw de VN-doelstellingen van de duurzame ontwikkeling. De pagina stelt bovendien dat al die doelstellingen onverkort tegen 2030 moeten worden gerealiseerd en dat er een versnelde digitalisering moet komen. Wat is dat laatste? Noem maar op: digitale passen, volledige digitalisering van het geld dat volledig door centrale banken gecontroleerd zou worden.

Ronkende principes maar in feite wil deze elite gewoon hun globalistische systeem  verankeren onder kerkelijke sanctionering in tijden van Corona-austeriteit en reductie van het levensniveau (klimaatmaatregelen). U kunt dat niet los zien van de pausverkiezingen in 2013 en de machtsovername van de diepe kerk en de jezuïeten.

Het weekend voor het aftreden van paus Benedictus werd het Vaticaan tijdelijk van Swift (internationaal betalingssysteem) afgekoppeld… Een sanctie omdat het Vaticaan niet snel genoeg mee deed met de akkoorden i.v.m. de belastingsparadijzen? Obama had in die jaren ook gedreigd om Zwitserland er af te gooien als het niet snel genoeg mee deed. Het is in elk geval duidelijk dat de Westerse diepe staat (Obama, Clinton..) en de “diepe kerk” de machtswissel gestuurd hebben. Kardinaal Danneels heeft op het einde van zijn leven daar in een optreden in Leuven nog over opgeschept.

Mevr. Lynn Forester de Rothschild enkele jaren jonger met haar vrienden, de Clintons en Podesta, hoofd van het Democratische verkiezingscomité in 2016. Bergoglio erbij gefotoshopt…  Hij lag al voor zijn “verkiezing” in 2013 zeer goed bij Clinton, zo blijkt uit haar destijds gelekte e-mails. Lynn Forester is de derde vrouw van Evelyn Rothschild, de Rothschild-erfgenaam in Groot-Brittannië en financiële raadgever van koningin Elisabeth II. Lynn beheert o.a. “The Economist”.  Zij bracht CEO’s van Bank of America, de belegger State Street, Visa, Master Card, Johnson and Johnson, Merck, Allianz, softwarebedrijf Salesforce, Dupont, Estee Lauder, pensioenfonds Calpers, de Ford Foundation, de Rockefeller Foundation… mee naar de Raad.

De Groep van 30

Dit is een vereniging van topbankiers gesticht in 1978. De website “groupof30.org”  zegt dat ze non-profit zijn en met een schenking van de Rockefeller Stichting opgestart zijn. Ze hebben een “stuurgroep” gemeenschappelijk met Bilderberg. Ze zijn een soort bemiddelaar tussen Bilderberg en de bank van de centrale banken, de BIS, in Basel. Die is dan weer incestueus verbonden met de Wereldbank en het IMF. De BIS controleert alle centrale banken behalve die van Syrië, Noord-Korea, Cuba, Iran en enkele kleinere landen. Een aantal leden van de Groep van 30 zetelt nu in de pauselijke Raad.

De Groep van 30, enkele jaren geleden. Centrale bankiers en enkele grootbanken. Oudere “caucasische” blanke mannen, één of twee Aziaten, één vrouw. Die hebben allemaal een optrekje in Basel waar ze hun “aanbevelingen” halen. Een aantal van hen zitten ook in het Basel Comité van Banktoezicht. Die hebben een “Financial Stability Board” die de lijst opmaakt van de systeembanken die te groot zijn om failliet te gaan. De Groep van 30 vaardigt leden af om te zetelen in de Vaticaanse Raad. 

De Groep van 30 overlapt de Groep van 20 die opgericht is in Londen tijdens de G-20-bijeenkomst in 2009. Dat is de bijeenkomst van de grootste economieën. De Groep van 20 is een soort club van centrale bankiers voor het managen van de wereldeconomie.

De Groep van 20

Met dank aan de “Japantimesco.jp”. De twintig gouverneurs van centrale banken ter gelegenheid van de G-20 in Japan in 2019. Enkele ministers van financiën van de G-20 zitten ertussen. Die zijn de waterdragers. Die Groep van 20 zien mekaar in het jaar veel meer dan de ministers mekaar zien. Een aantal van hen zetelen ook in de Groep van 30.

Nu iets over twee invloedrijke afgevaardigden van G30 en G20  die in de pauselijke Raad zetelen, nl. Carney en Ferguson.

   

Marc Carney en Derek Ferguson, leden van de pauselijke Raad. Carney is ex-voorzitter van de Bank of England. Hij is ook nog voorzitter van de Bank of Canada geweest. Canada mag dan wel onafhankelijk zijn maar financiële zaken blijven in de Britse familie. De Amerikaan Ferguson is de uiterst succesvolle CEO van een van de grootste pensioenfondsen-beleggers nl. TIAA.

Carney is een sleutelfiguur. Op de familiefoto met de paus staat hij als tweede rechts van de paus. Hij is haantje-de-voorste en pleitte al in augustus 2019 bij de bijeenkomst van grote centrale bankiers voor een door de centrale banken gecontroleerde digitale eenheid die de dollar zou vervangen. Hij is volledig aan boord van de groene agenda. Hij speelt op dit moment een grote rol achter de schermen van de klimaatconferentie in Glasgow. Hij is met hart en ziel verknocht aan de RESET van het World Economic Forum (WEF), waar hij ook zetelt. Noem maar op: “Build back better” of zoals een andere slogan van een clip luidde: “Wij zullen niks bezitten maar gelukkig zijn.

Slot: “Own nothing and be happy”..

Vraag blijft wat Bergoglio daar doet op die foto (bovenaan). Hij staat in het midden tussen de “guardians” onder een schilderij van de Verrijzenis van Jezus. Medestichter Lynn de Rothschild noemde hem recent de “morele leider” van het hele project. Is Bergoglio die geestelijke leider die alles in banen leidt of is hij de nuttige idioot die het Vaticaan als een extraterritoriale globalistische interface inricht tussen Bilderberg, Davos, de Groep van 20 en 30, hun denktanks, de Westerse diepe staat en de diepe kerk? Waarom meedrijven met de uitzichtloze Westerse confrontatiepolitiek tegen Rusland en China? Verkoopt hij niet zijn ziel? Hij alleen kan de Kerk niet ten gronde richten, verre van, maar het blijft een trieste bedoening.

Het laatste boek van Bergoglio “Laat ons dromen” over de nieuwe wereld na Corona, “het pad naar een betere toekomst”. Een betere wereld opbouwen. Dankzij het “inclusieve kapitalisme”?

 

 

Auteur:Andries Termote

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

41 commentaren op “Het franciscaanse kapitalisme

 1. Je kan altijd wel kritiek blijven uiten op de kerk, de paus, en de leiders van de kerk en wat schieten we daar mee op? Niets natuurlijk. Kritiek is gemakkelijk, iets opbouwen veel moeilijker. Wat kerk betreft blijf ik positief ondanks alles. We moeten oppassen voor visionairs want Gods plan met zijn kerk is al heel lang een feit.

 2. De politiek die de Rooms Katholieke kerk bestuurt, als we naar de geschiedenis kijken heeft dit altijd een burgeroorlog tot gevolg gehad.

 3. @; willy..

  Jij zoudt beter moeten weten.. dat kritiek op de kerk kritiek op deze usurpator antipaus is, én…op zijn medestanders. .. Zijn [daden] zijn daden van verraad, als persoon is hij dan een verader.. ook raad ik iedereen aan om wat vaker eens naar de ogen van Bergoglio te kijken.

  In hun uit-werking zijn die daden smerig, de persoon die die daden tot uitwerking brengt noemen we dan een smeerlap, de usurpator antipaus is dus dan óók nogeens een smeerlap en verrader.. geen titels om trots op te zijn voor een normaal mens ..maar blijkbaar heeft hij geen moeite om medemensen in het verderf te storten..zoals als het oproepen om zich te laten vaccineren..ook is het duidelijk dat zielen voor eeuwig verloren gaan door zijn toedoen..

  Zuster Nativitas heeft een profetie over een bisschop die niet waardig is om dit ambt te dragen (en dat hij moet opstappen) ..wij kunnen ondertussen weten dat deze bisschop [van Rome] de Illuminati-vrijmetselaar Bergoglio is.

  Ook haal je met een smerige sneer uit naar de visionairs.. blijkbaar kun je niet het onderscheid maken tussen ware boodschappen uit de hemel en valse boodschappen c.q. profetieën.

  CITAAT:: “We moeten oppassen voor visionairs want Gods plan met zijn kerk is al heel lang een feit”. Wat is dat nou weer voor een 🙉 domme en primitieve opmerking, gelijk die we ook van P.Derks vernemen.
  Gods plan wordt juist aan de goede visionairs verkondigd.

  Nu kunnen zwak gelovigen o.a. denken: oh ..”nepnieuws uit” de hemel..en gemakshalve een excuus daarmee creëren om zich er niet in te verdiepen.
  Jezus onze Heer heeft het ook [ongeveer] zo geuit..dat gelovigen menen niet zich hoeven te verdiepen in de waarschuwingen die hij aan de mensheid geeft.. en is Hij zeer ontsteld over.

  Het komt ongeveer overeen hoe mensen denken over het vaccineren.. iemand zei: “die zeggen dit over het vaccineren en de tegenstanders zeggen weer dat..
  Deze 🙉 [luie] mensen zijn niet bereid om de voor [en] tegens te ‼️overdenken en te onderzoeken..en kiezen dan voor de gemakkelijkste weg en 😱 [geloven] dan in de “oprechtheid” van de overheid en laten zich dan… dus vaccineren..c.q. vergiftigen met het zand van satan.. in God geloven ze niet (meer) of nauwelijks en kiezen dan impliciet voor hun eigen ondergang.

 4. Aan Joseph..

  Je schreef:
  ▪︎De {politiek} die de Rooms Katholieke kerk [bestuurt], als we naar de geschiedenis kijken heeft dit altijd een burgeroorlog tot gevolg gehad▪︎

  Anna Katharina Emmerick zei dat de wereldleiders hun gif achterlieten bij hun bezoek aan het vaticaan.

  Ook schijnt de [top] van de Jezuïeten orde satanische misdadig te zijn.. google b.v maar eens: jezuïeten orde.. of de volgende link https://mail.niburu.co/69-artikelen/occult/4438-jezuiten-laten-de-maskers-vallen ..De meeste wereldleiders zijn door de Jezuïeten orde opgeleid.. ook dus in Nederland en België..dit is niet pluis. Hedentendage heeft de Illuminati-vrijmetselarij dus haar eigen paus in het vaticaan zitten ..maar nog een grotere misdadiger komt na Bergoglio, zo is een huidige profetie op YouTube..het heeft ook met maitreya de valse profeet te maken

 5. De tweede of derde laag in de hiërarchie van de top van het judeo-maçonnieke systeem dat de wereld beheerst, is met de foto’s naar buiten getreden. De alias paus Franciscus maakt er deel van uit. In kort bestek is hierboven aangegeven wat de agenda is van hen, die de mensheid knechten, al meer dan 2 eeuwen lang sinds de FR revolutie (1789). Om die macht te behouden en uit te breiden, worden verkiezingen gestolen en is de paus B XVI afgezet en vervangen door de Argentijnse vrijmetselaar Bergoglio.
  De “Great Resets” van 1914 en 1940, vervolgens de Koude Oorlog (1945-1989) waren de belangrijkste, politieke richting aanwijzers. Hoofd daders waren de regeringen in Londen, Washington en Parijs.
  De vreselijke economische crises in de jaren 1920 en 1930, veroorzaakt door de joodse heersers van het geldwezen, waren ter onteigening en vernietiging van de middenstand, de boeren en de kleine en middelgrote zelfstandigen.

  De katholieke Kerk van altijd viel er buiten, tot de opvolgers van de laatste echte paus, Pius XII (+1958). Zij twee opvolgers, de communist, vrijmetselaar Roncalli, alias J XXIII, en de joodse vrijmetselaar Montini, alias P VI, hebben de Kerk van altijd “aan de tijd aangepast”,en “de ramen opengezet”, dwz. de wereld kwam binnen en heeft haar in bezit genomen. De Conciliaire Kerk, is de wereld ondergeschikt, door toedoen van gemijterde schurken nu meer dan een halve eeuw terug. Dit proces van aanpassing ging geleidelijk aan met het verdwijnen van de voor-conciliaire generaties geestelijken en gelovigen. De totaal aangepaste Kerk, is die van Bergoglio. De foto bevestigt het welslagen van de oorlog tegen het Christendom door Satan’s Synagoge, vermeld in de Apocalyps (Ap. 2 : 9, 3 : 9) door St. Paulus in zijn brief aan de Efeziërs aangegeven (6, 10-17) ; en gebrandmerkt als “de vijand van alle mensen” (1 Tes. 2 : 15). Nu wzelfs op de foto in het Vaticaan. Dit startte in 1958 en het Concilie 1962-1965.

 6. @Jo : wat gemene opmerkingen, als je gelooft in de hemelse boodschappen waarom geloof je dan niet de Mariaverschijningen van Medjugorje?? Daar zegt de Maagd Maria dat deze paus door God gekozen is!!! Gaat gij dat tegenspreken????

  1. @ Willy,
   kun je verwijzen naar de plaats waar Maria dat zei ? Dat wil ik graag met eigen ogen lezen.

    1. verbetering inzake mijn reactie van 16:46 uur:
     @ Willy,
     Ik sluit mij aan bij de vraag van @eric-b-l .

  2. Deze paus is inderdaad door God gekozen, of beter gezegd God laat dit toe om zijn kerk die nu overgenomen is door de wereld met al haar dwalingen tot de grond af te breken en zodoende op de vastgestelde tijd te vernieuwen ! Zo simpel is dit.

 7. De Paus en dergelijke zijn volgens bepaalde analisten (bijv. Robin de Ruiter, en vele anderen) niet de top van de piramide. Het zijn nog steeds uitvoerders van het beleid van de top, zeggen die.
  Dus aan kleine spelers al teveel tijd en energie aan spenderen lijkt mij zonde.

  Wat betreft de eindtijd, realiseer ik me dat ‘men’ de Bijbel zou kunnen ge(mis)bruiken om dat als agenda te nemen voor de uitvoering van de plannen.

  Want zo zouden Christenen dus kunnen denken dat het allemaal wel goedkomt, immers het script uit de Bijbel (lijkt) wordt zichtbaar (te worden). Dus is men tevreden gesteld.
  Dit misverstand zou zeer tragisch zijn.

  Dus we kunnen wat wereldpolitiek betreft niet zeker weten wat waar en onwaar is. En het gaat om de waarheid, is het niet?

  We hebben met sommige zeer grote en ontwikkelde geesten te doen, meen ik. We kunnen (dus) nooit te snel conclusies trekken. (Dit is eigenlijk in normale tijden ook niet nodig trouwens, ware het niet dat er nu blijkbaar, naar mijn idee, weinig geestelijk (wérkelijk Goede, menslievende) leiders zijn.)

  Maar, zoals gezegd door willy, kritiek is makkelijk, opbouwen moeilijker.

  Het gaat er in deze tijden over dat de mensen elkander helpen. Wanneer er ellendigen zijn die hun macht misbruiken om heel de wereld naar hun hand te zetten en al het goede en ware en schone stuk te maken, dan is dát het probleem.

  De bedrijven hebben blijkbaar hun macht verenigd en willen nu, behalve veel geld en macht, ook de mens kopen. Bedrijven zijn rijk geworden en deze rijkdom gaan ze investeren in behoudt van de machtspositie van hen en hun kinderen. De rest van de mensheid hebben ze zo in de hoek gedreven. Dankzij de industrie, de olie, het gas, de computers, het plastiek, de medische pillendraaiers, enzovoorts. De bedrijven willen hun moraal aan anderen opleggen. Maar hoe kan een grootgraaier zijn egoïsme opleggen aan andere (goede) mensen? Dat is de wereld op zijn kop! Dan wordt de wereld een hel, lijkt mij. Dan gaat de slechte de goede leiden?

  De uitweg zit in jezelf, meen ik. Verlicht uzelf en leer éérst uzelf kennen, want zonder zelfkennis is er geen kennen en (goed) doen. Zonder zelfkennis is het nadoen. En dat is wellicht goed in goede tijden, maar in tijden van verwarring is het nodig, lijkt mij.

  Ik volgde o.a. de leer van het non-dualisme; een leerschool naar de ziel en het zelf. Een weg, een middel. Geen absolute waarheid dus. Maar een middel om de eigen geest te leren kennen.

  En ik moet zeggen; ik leerde zo Jezus beter begrijpen. Dus slecht lijkt het me niet.

  Maar, ook nu: de weg is moeilijk en duurt lang. Het zijn geestelijke oegeningen die vermoeiend en eerst onbegrijpelijk zijn. Het is als een sport beoefenen; oefening baart de kunst.

  1. Referte mijn reactie hierboven.
   Zo langzamerhand krijgen we de indruk, beste Raphaël, dat U met veel omhaal en verpakt in woordenbrei, de nieuwe mol zou kunnen zijn, met “de uitweg zou in jezelf zijn” ; met de raad, “verlicht U zelf en leer éérst U zelf kennen”, en tenslotte doet U de deur dicht met, “….de leer van het non-dualisme, een leerschool naar de ziel en het zelf” !
   Het non-dualisme is typisch maçonniek, het alles is in alles, zijn grond regels uit het maçonnieke New Age gedachtengoed.

   U lijkt mij een bedrieger. De zoveelste vrijmetselaar die hier probeert te infiltreren, op het moment dat enkele andere mollen ontmaskerd zijn en uiteindelijk hier verdwenen.
   U slijt hier “lessen” aan “profane” beginners onderaan de maçonnieke ladder, van de maçonnieke leerschool. Nergens betrap ik U op verwijzingen naar de H. Schrift; noch op kennis van de Kerkgeschiedenis.

   Elders peurt U naar de oorsprong van het Heilig Misoffer van altijd, voor het eerst vorm gegeven door St. Paulus en St. Petrus, in de vroegste jaren van het Christendom.

   1500 jaar later, na het Concilie van Trente (1545-1563) , heeft de Heilige paus Pius V (1566-1572) in 1570, het Heilig Misoffer in marmer gebeiteld, en verplicht opgelegd aan de gehele Kerk van altijd, op straffe van ex-communicatie in zijn Encykliek “Quo primum tempore” :
   “Nous défendons pour l’avenir, à perpétuité, que l’on chante ou récite d’autre formes que celle conformes au Missel que nous publions. Nous avons décidé et nous ordonnons que jamais rien ne soit ajouté, retranché ou modifié à notre Missel.”

   Daarmee is het laatste woord gezegd, in marmer gebeiteld, “à perpétuité” : “voor in eeuwigheid”.

   Het gaat U niet om kennis uit het verre verleden, maar U gebruikt dit (zoals andere mollen voor U al deden), om verwarring en tweedracht te zaaien. Peuren in het verre, verre verleden om de H. Mis te diskwalificeren, is kwaadaardig bedoeld. Net zoals een eerwaarde pater Jezuïet die de volkstaal van de NOM Mis verdedigde, tegenover één van mijn kinderen, met de woorden, “Christus sprak ook geen Latijn”.
   Deze eerwaarde pater sloeg over, twee millenia, Overlevering, Traditie, en Kerkleer van Concilies en pauselijke Encyklieken, om zijn gelijk te halen van de rampjaren 1960, en dat vervloekte V2 concilie (1962-1965), plus “de geest” erna.
   Laat ons met rust, Raphaël, en verdwijn van dit voortreffelijke katholieke Forum.

 8. wegens fout: hernieuwde reactie voor @Jules van Rooyen,
  Bedankt voor Uw reactie naar ‘de nieuwe mol’.
  De EU is maar wát druk bezig met deze site en dat … op ónze centen!

  1. Hahah leuk… Nou ja je moet ook een complotwappie zijn om achter elke reageerder weer een duister complot te vermoeden van aangestelde mollen etc… Maak je niet zo druk. Deze site is veel te klein om door mollen interessant gevonden te worden. Inderdaad kennis van Kerkgeschiedenis en de Heilige Geschriften ontbreekt volledig. Maar ja geeft dat een alleen recht op een mening van de status van de Katholieke Kerk? Daaruit spreekt diezelfde arrogante hautaine houding die zorgde voor een VAII.
   Dat mensen wensen dat bepaalde mensen van een forum verdwijnen geeft dat ook nog meer aan.
   Maak een gesloten groep aan waar je lekker met zijn allen kunt mekkeren over niet gehoord worden en dat je de mond gesnoerd wordt. Het adagium van deze tijd vrijheid wordt ingeperkt….. wacht maar tot onze tijd gekomen is dan zullen met jullie afrekenen….
   En Derks de EU maakt zich niet druk om een site als deze. Een verzameling niet serieus te nemen dwazen.

 9. @Derks en Eric-b-l: Het staat duidelijk te lezen en ook wat de zieners waarvan drie nog dagelijkse verschijningen krijgen in het driemaandelijkse (gratis) boekje van de ‘ Koningin van de vrede ‘ Ik krijg dit boekje al sinds het ontstaan van het boekje eind de jaren negentig.

 10. @; willy..

  Een paus wordt door de kardinalen gekozen en jullie kardinaal verrader Danneels
  heeft samengespannen met Bergoglio en vele anderen tegen de Duitse paus ..hoe kan daar Gods zegen op rusten.
  En zijn er eerder al niet regels opgesteld die zo’n gedrag verbieden bij een paus keuze ?! Ik meen dat ergens gelezen hebben.

  Maar feitelijk kijk ik alleen naar de informatie over het handelen van Bergoglio en die zijn ten zeerste te verwerpen.
  Ook zegt Maria en of Jezus Christus op een andere plaats het tegenovergestelde.
  De verraderlijke daden van Bergoglio zeggen meer dan genoeg.. en dat is het éérste criterium wat mijn beoordeling bepaalt.

  Ook Vassula is [naderhand] een “scheve schaats” gaan rijden..wat Bergoglio betreft; ..op de site restkerk .net is genoeg informatie te vinden..trouwens ook hier.
  DOORdenken..dat kost een beetje meer moeite ..oefening 💆‍♂️ baart kunst..🤭

 11. @Jo : Je gelooft wat je wilt geloven, ik weet dat er andere zijn die boodschappen krijgen van Jezus of de Maagd Maria maar wat is echt en wat is onecht?????

 12. @; Raphaël ..

  De religieuze antichrist maitreya, zichzelf de Christus noemende.. is de valse profeet uit het Oosten.. in Jesaja 46:11 éérste versregel aangeduid als de ROOF-vogel uit het Oosten….en zijn lot is beschreven in Jesaja 11:4.. Jes.66:17 ..Dan.7:11

  Op luciferische wijze heeft hij zich een valselijk opstandingslichaam “Licht”-lichaam verworven..zoals lucifer als een engel des licht kan verschijnen.
  Hij acht zich hoger dan Jezus Christus..terwijl hij een [schepsel] is.
  Hij beweert zelfs dat hij het was die Jezus Christus overschaduwde 🥱 bij Zijn doop in de Jordaan.

  Als ik “”Non-dualisme”” vertaal met het -zijn- van vóór de zondeval is het dus alleen in Maria te erkennen en te vinden..

 13. @;willy..

  Willy je “moet” toch nog wat meer oefenen in het doordenken..uitgaande van je laatste reactie.
  Maar ook ik ben al 50 jaar aan het doordenken.. terwijl de mensheid helaas maar 3 maanden krijgt tot aan de 3e wereldoorlog dus 6 maanden tot aan het 6e zegeloordeel in Openb.6.
  Dus moet ook ik eerlijk zijn en erkennen dat ik als laatbloeier tegelijkertijd toch ook wel wat traag 🙉 ben.. Jesaja 49:8 🤔

 14. Referte hierboven.
  De maçonnieke stelling doordenkend, “alles is in alles”, levert op vele aspecten die “het systeem” ons burgers wil opleggen en afdwingen, soms sluipender wijs, of soms onder druk.
  “Alles is in alles” is in wezen de meest radicale gelijkschakeling van alles dat het leven kenmerkt. Het is een radicale gelijkschakeling waarvan de Franse revolutionairen, in 1789, niet eens konden voorzien dat het ooit zover met hun communistische waanidee zou kunnen komen.
  “Alles is in alles” betekent bv., dat onderscheid en identiteit onbestaanbaar zijn, dat de twee geslachten, en iedere benaming, slechts schijn is.
  De filosoof van de grote Verduistering, Emmanuel Kant (eind 18de eeuw) beweerde al dat de mens niet in staat de realiteit te zien, te vatten, te kennen en te ervaren. Dus er is volgens Kant ook geen waarheid.
  De actuele strijd tegen de “woke” denkwereld berust op dit maçonniek ontsproten idee, van radicale gelijkheid. Het verschil tussen mannen en vrouwen, wordt ontkend. Het geslacht is ter eigen keuze. Er zijn van allerlei geslachten. De wereld is grenzeloos, en iedereen mag wonen waar hij wil. Staten, naties, volken, rassen en beschavingen met hun specifieke, historische kenmerken zijn ter vernietiging door te draaien in de gehaktmolen. En tenslotte, de katholieke Kerk van altijd, heeft na het Vat 2 concilie de waarheid afgeschaft, “want in ieder godsdienst schuilt een straal van waarheid”. Deze ideeën draaien de wereld dol en vernietigen de Christelijke beschaving van de Westerse volken.

 15. @Jo,

  Non-dualisme zie ik als een manier (les-materiaal) om o.a. de eigen geest te leren kennen. Dus voor mij heeft het niet zoveel van doen met geloof, maar eerder met onderzoek naar het denken, voelen, beleven.
  Als (duaal) voorbeeld: We noemen iets een stoel en denken dan meteen aan een ding dat we ‘stoel’ noemen. We hebben dus het woord aan een ding gekoppeld. Dát is in wezen al een vorm van dualisme, namelijk, we maken van één twee, namelijk, we maken van dat (1) ding (de stoel in dit geval) een (2) beeld in ons hoofd, gekoppeld aan taal.
  Dus er is dan a.h.w. die stoel als ding, en die stoel als geinternaliseerd (eigengemaakt, aangeleerd) beeld. Er zijn er nu dus twee; het ding zelf en de abstractie ervan in het hoofd.

  Dát is bijvoorbeeld dus, het duale, namelijk het dubbele, oftewel dus het duale (tweeën, twee van één maken, de werkelijkheid ‘opbreken/delen’).

  Het non-dualisme nu, laat zien (leert) dat er één is. Die stoel IS er en het idee van de stoel is er ook, maar in wezen zijn ze één. Maar wij schijnen er twee van te maken. En dat is eigenlijk, goed beschouwd, een illusie.

  Dus de filosofie van het non-dualisme heeft meer te maken met het inzicht krijgen in de realiteit om ons heen, maar ook om ons te laten inzien dat we geconditioneerd zijn.
  Dit is toch logisch immers? Leert een baby niet alles om zich heen kennen? Het begint als onbeschreven blad en vult daarop ervaringen in. Zo is de natuur. Stapje na stapje leert het kind de ‘werkelijkheid’ om hem heen waar te nemen en te herinneren, innerlijk te maken. Zo snel als mogelijk, want dat vergroot zijn overlevingskans, evolutionair gezien. (Zo is de natuur, meen ik.)

  Op een gegeven moment leert het kind ook praten. Hij leert het woordje ‘ik’, ‘mama’ enzovoorts en het koppelt die woorden aan de beelden en de emoties die ze bij hem oproepen. Zo worden langzaam aan steeds meer beelden aan de taal gekoppeld, totdat men ‘volwassen’ is. Dan is men uitgeleerd (nou ja?) en kan men de wereld in.

  Kortom, de leer van het non-dualisme is meer een psychologische/biologische verkenning in en van het eigen ‘bewustzijn’. En dan vooral het eigen zelfbewustzijn.
  Immers, we zijn vlees en bloed, maar ook geest (bewustzijn).
  En dat onderzoek naar de eigen geest m.b.v. de kennis die sommigen daaromtrend vergaard hebben, en dan vooral gericht op de zelf-doorstane leerprocessen, kan men scharen onder de noemer non-dualisme: wat zie ik nou eigenlijk precies als ik naar de wereld kijk?. Wat voel ik daarbij, denk ik daarbij. En klopt dat allemaal? Kan ik de zaken ook soms ánders zien? Kan ik soms bewuster worden van mezelf en de wereld om me heen? Kan ik weer in die ‘baby-staat’ komen toen ik nog gewoon gelukkig geweest moet zijn? Of moet ik daarvoor op vakantie, mooie spullen kopen, macht vergaren, enzovoorts, of kan ik simpel berusten in het wonder dat ik leef?
  Kan ik ook NEE zeggen tegen slechtheid? Hebzucht? Drift? Móet ik als een dwaas aan mijn ego’s wensen voldoen? Enzovoorts. (Heb ik een ándere keuze?)

  Vgl de Bijbel:
  Kan ik weer het kind worden, zoals de Schrift dat ook vertelde? Liefdevol en onschuldig? Eerlijk en betrouwbaar? Gewoon, een stukje van de schepping? Kan ik weer, en de mensen om me heen, gelukkig zijn zónder streven naar ego-strelende zaken? Moet ik een glimmend vat zijn, mooi van buiten maar verrot van binnen omdat ik misschien uit een criminele familie zou komen, of kan ik mij soms heropbouwen? (Geestelijk gezien)
  vgl ook:
  “18 Maar wat den mond uitgaat komt uit het hart, en dat verontreinigt den mens. 19 Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenis, godslastering 20 Dat zijn de dingen die den mens verontreinigen; maar eten met ongewassen handen verontreinigt hem niet.”.

  Uit het hart. Uit de geest, het ego? En waaróm komen die zaken (aanleg, talenten) zoals ze komen? Is dat aangeboren, verworven? Kunnen we ook aardiger worden tegenover elkaar? (Jawel, als we doen wat Jezus ons leerde, meen ik.) Dus we kunnen ons voordeel doen met de Blijde Boodschap. (Ware niet het dat de bewaarders van het mysterie niet corrupt zouden kunnen worden.) Dus de normale mens heeft waarschijnlijk genoeg aan de regels:
  Doe een ander niet dat gij niet wilt dat u geschiedt. Lieg niet, steel niet, ga niet met de buurvrouw, e.a., dus gedraag je beschaafd. En dank God dat je leeft.

  En anderen willen de zaken meer rationeel begrijpen. Die lezen wat andere boeken, over psychologie, filosofie, natuurkunde, biologie, geschiedenis etc. En die beginnen met evt de wereld ’te verbeteren’, bij zichzelf. (Als er al wat verbeterd kán worden, maar dat is een tweede.)

  Het non-dualisme heeft m.i. dus écht niets met bijgeloof te maken, zoals sommigen wellicht zouden kunnen denken. Het is eerder een eerlijke weg naar de confrontatie met jezelf om de wereld om je heen te begrijpen. Wie ben ik? Simpel, biologisch, natuurlijk en rationeel. Soms even wat dieper nadenken over het eigen functioneren op deze aarde. Totdat kijken schouwen wordt en schimmige duisternis wat verlicht wordt in het heldere licht van pure ‘waarheid’.

  E.a.a. is door mij zeer moeilijk te omschrijven. Bovendien kunnen woorden super-link zijn. Ze kunnen verkeerd opgevat worden, expres verdraaid, in onwetendheid slecht opgevat, enzovoorts.
  En ziet hoe men heden ten dage overspoeld wordt met dualistisch taal? (En beelden daarbij (film, televisie) die de taal nóg krachtiger doet maken, plus evt. muziek erbij.)
  Tenslotte is zo een leer niet om uitgelegd te worden, maar om als lessen gevolgd te worden. Zélf immers weet je niet veel, dus we hebben anderen nodig die e.e.a. uitgezocht en geleerd en opgeschreven hebben. Maar vooral doen. Het is net als een sport. Wil je ergens goed in worden dan zul je moeten oefenen.

  Maar goed. Dit is eigenlijk niets voor deze site. (Hoewel???)
  (Ware het niet dat deze barre tijden vragen om bepaalde duidelijkheid.)

 16. @Raphaël,
  U schrijft zéér(!) veel + ONbegrijpbaar.
  Ik waag zelfs te betwijfelen of U-zélf begrijpt wat U schrijft.

  1. Goede opmerkingen heer Derks.
   Dat ik veel schrijf is omdat ik probeer e.e.a. goed te verwoorden. Dit soort stof is nu eenmaal niet in een paar zinnetjes vatten.

   Mij commentaar was (trouwens) gericht aan Jo. Omdat ik meende dat Jo wat belezener is, zou hij e.e.a misschien wel kunnen begrijpen, maar ook wel inzien dat deze materie nogal abstract van aard is.

   Uw vragen zouden kunnen zijn:
   “Raphaël, wilt u korter van stof en duidelijker kunnen zijn?”.
   Antwoord: “Wellicht wel of niet, ik weet dat nu even niet.”.

   En uw twijfel betreffende mijn verstandelijke vermogens op dit specifieke vlak? Tja. Ik doe wat ik kan en probeer mijn best te doen.
   Maar, eerlijk is waar, voor degene die zulke stof vreemd is, lijkt het inderdaad tamelijk raadsel-achtig. Dat is nu net het probleem, het is zo ongrijpbaar. Het is ‘bewust-zijn’. En dan vooral ‘zelfbewust-zijn’.
   Het is net als met -zeg- piano-spelen. Voor de geoefende speler is het gesneden koek, maar voor een nieuweling is (lijkt!) het onbegrijpelijk moeilijk.
   Daarom zeg ik: oefen de eigen geest, want oefening baart kunst.

   Dan wordt wellicht het onbegrijpelijke begrijpbaar en de twijfel verandert in inzicht.

 17. @; Raphaël

  Je schreef::
  ••Non-dualisme zie ik als een manier (les-materiaal) om o.a. de eigen geest te leren kennen••

  In de grote Waarschuwing in het 6e zegeloordeel, (Openb.6:12-17 = de Dag des Heren)..zul je jezelf begrijpen in de ogen van God.
  Alles wat je hier te berde bracht over het -zijn- is falend mensenwerk.
  Je verspilt je tijd, de volgende link: https://youtu.be/tb0_Q0OcBZc geeft je duidelijkheid ..en vraagt voorbereiding.

 18. @ willy (4 november 2021 om 11:49)
  ‘ Koningin van de vrede ‘ boodschappen en nieuws uit Medjugorje. Dat blad kende ik niet. Dat “paus Franciscus door God gekozen is” hoeft geen probleem te zijn want Lucifer is ook door God tot aartsengel verkozen, het gaat er maar om wat zulke hooggeplaatste persoon uitvoert. In het geval van Bergoglio lijkt het er toch sterk op dat hij voor de vijand werkt. Hoe kan hij ‘per ongeluk’ zulke zware extremiteiten in de praktijk brengen ? Raadsel. Ik ben natuurlijk veel te klein om dat te kunnen vatten, daarom kan ik ook niet zulke grote dingen fout doen.

  Misschien heeft paus Franciscus dezelfde soort opdracht gekregen als priester Aaron in Exodus 32.
  Hoe kunnen we dat weten ?
  Misschien is het niet eens belangrijk om het te weten.
  Laat hem dus maar zijn gang gaan, (zonder mij).

  1. Eric,

   Bisschoppen van Rome worden niet rechtstreeks door God gekozen, maar door een electoraal lichaam van kardinalen; God heeft aan Petrus het recht gegeven om te bepalen hoe zijn opvolger gekozen wordt, en volgens het huidig pontificaal recht geschiedt dat in een conclaaf door kardinalen. Wanneer de gekozene de pauskeuze aanvaardt bekleedt God hem rechtstreeks met het pontificaal gezag.

   Het kan gebeuren dat kardinalen een paus kiezen per inspirationem, maar zo een gebeuren is niet iets dat vaststaat bij elk conclaaf en ook wanneer dat geschiedt zijn het nog steeds de kardinalen die uiteindelijk de electorale daad verrichten. God heeft gewild dat de Kerk van Rome een zichtbare, ongebroken successie heeft; een rechtstreekse keuze door God zou een nieuwe successie betekenen, onderscheiden van die van Petrus.

   Franciscus is momenteel de wettige Paus van Rome, maar dat betekent niet dat hij rechtstreeks geselecteerd werd door God. In conclaven wordt er voortdurend aan politiek gedaan, en het kan gebeuren dat er slechte mannen gekozen worden.

  2. Theudmer,
   als klein kind kreeg ik reeksen van iedere nacht herhaalde heldere dromen vanwege mijn toen nog onzichtbare engelbewaarder. In een zulke reeks leide hij me doorheen een grote loods vol grote en kleine decorelementen voor toneelpodium. Aan het einde van de wandeling verduidelijkte hij dan in geestelijke beeldspraak dat de samenleving slechts een toneelspel is. Elke droomreeks werd net zo dikwijls herhaald totdat ik me bewust werd wat er gebeurde en het niet meer vergat. Latere jaren toonde hij zich alsof hij mijn grootvader was die me altijd bleef verduidelijken dat achter alle wereldse gebeurtenissen een diepere geestelijke oorzaak en betekenis schuilde. De wereldse samenleving is slechts een kleuterschool. Kleuters begrijpen nauwelijks wat zij elkaar aandoen in goede of kwade zin, vooral geestelijk. Sommige kleuters moeten een hoge titel dragen. Ononderbroken is er geestelijke leiding actief, niemand loopt willekeurig door het leven. Daarom ook denk ik dat Vassula geen ongelijk heeft met respect te eisen voor paus Franciscus. Het maatschappelijk leven is slechts een spel, een goddelijke komedie. Vertoeven aan de rand van de samenleving kan dikwijls bitter zijn door uiterlijke waarden, maar altijd geestelijk zoet. De gevaccineerde mensheid wordt tot een klein beetje meer geestelijk inzicht geleid met zeer veel onbegrepen zielepijn. De wenende Mariabeelden tonen degenen die niet bidden hoe de geestelijke wereld heel nauw om ons zieleheil bekommerd is. Ook al draait mijn maag om bij het aanschouwen van het langdurige komediespel tussen J.Biden en Bergoglio laatstleden toch is het ook lachwekkend te zien hoe wellicht miljoenen zielen daarin worden meegeleid. Slechts stijve uiterlijke vorm en geestelijk totale leegte. En ja, op dit soort taferelen kan niets anders meer volgen dan afschuwelijke scenes van vernieling en uitzichtloze miserie voor al die zielen die juist daardoor toch al een beetje aan God beginnen denken. De wereldse bitterheid van aan de rand van de samenleving te wonen ontvluchten de meeste mensen heel hun leven lang maar daardoor beseffen ze nooit de zoete geestelijke beleving. Dus moet er uiteindelijk een bende misleiders te voorschijn komen om hen de wraak van God te bezorgen. De Grote Waarschuwing zal hen ook tonen dat Jezus heel erg bezorgd is om hen maar daarna krijgen de talrijke resterende koppigaards een grote schaal met de ergste bitterheid over zich gegoten. Wanneer dan inderdaad een monarch o.i.d. moet komen dan is dat enkel om hen te tonen hoe belangrijk de Kerk op aarde is. Dan zijn er nochtans toch betrekkelijk weinigen die zich dat willen blijven herinneren. En na luttele jaren moet toch weer een grote afval worden misleid en opgeruimd. Net zoals de jaargetijden, steeds weer opnieuw en telkens zijn er goede vruchten te oogsten maar ook veel afval te ruimen.

 19. @Jo,

  Het lijkt me duidelijk dat het onderwerp alhier geen aansluiting vindt.
  Laten we er maar over ophouden.

  Gegroet.

 20. @; Raphaël..

  Waar jij over praat is mij bekend ..maar pas je eigen woorden toe op de link die in mijn vorige reactie staat:: citaat: Daarom zeg ik: oefen de eigen geest, want oefening baart kunst.
  Dan wordt wellicht het onbegrijpelijke begrijpbaar en de twijfel verandert in inzicht.

  En daarom hier een doordenker van Nostradamus ..inzake betreffende.

  De maan midden in de [nacht] boven op de berg. Ezechiël 17:22
  De [nieuwe] wijsgeer heeft haar met zijn ‼️ [éne] gedachte gezien
  Door zijn discipelen de onsterfelijke genoemd.
  De ogen naar het zuiden ((Hebreeën 4:12))..gericht; in zijn gevoelens, handelingen en lichaam geestdriftig.

 21. @; eric-b-l..

  Paus Franciscus [door] God gekozen❓, als dat zo zou zijn heeft de Heilige Geest in zijn werking gekozen voor het kwade van en in Bergoglio.. 😱..🙈..🙉.
  Gekker kan het niet..wel even doordenken..is mijn raad.

  De kardinalen hebben via bedrog in de paus keuze voor Bergoglio gekozen.
  De volgende paus zou, volgens profetieën op YouTube, een nog grotere smeerlap zijn dan de huidige..dus dan zou God daar ook zijn hand in hebben.
  Ik krijg daar tandpijn van aan mijn kunstgebit 😁

  1. U twijfelt openlijk aan het oordeel van God! U heeft straks heel wat te verantwoorden…. De pauskeuze is zoals altijd door God geleid. U zou in de keuze ook kunnen lezen dat God een ander pad op wil dan het pad wat door u wordt aanbeden.

  2. @ Jo en @ Juuls,
   neem a.u.b. eens rustig de tijd om Exodus 32 te lezen.
   De afvalligen onder de Joden waren veel te ver van God verwijderd en dan dreigt voor de goede Joden het gevaar om daar in mee te gaan. Helemaal zoals zich dat vandaag wereldwijd voordoet. Het socialistische modernisme verleidt iedereen! Daarom is er een paus nodig die de verduisterden van ziel naar het verderf leidt. Volgens mij kan dat zijn opdracht zijn. Zoals priester Aaron in Exodus 32. En ik heb een sterk vermoeden dat Vassula dat bedoelde.

 22. @: juuls..

  De brave 😱..🙉..🙈 kardinaal Danneels heeft openlijk over zijn verraad gesproken..zelfs in het Huis van God.. één van die mede samenzweerders was Bergoglio..een Illuminati-vrijmetselaar.. de pauskeuze is dus door satan geleid en door God gedoogd.
  Het was een menselijke activiteit tezamen met satan.. God heeft het gedoogd.
  De Heilige Geest gaat niet tot het kwade inspireren.

  Zo kan de Heilige AartsEngel Gabriël ook NIET [tevens] Mohammed een andere boodschap brengen die in tegenspraak is met de boodschap aan Maria.
  Als jij mij..of ik jou op je neus wil slaan zal heus geen hand uit de hemel komen om tegen te houden..want dat doet de mens zich zelf aan.

  Ook is Bergoglio geen Aäron want Aäron verklaarde het volk in vers 22 als slecht.
  Bergoglio is in tegenstelling tot Aäron wel in zichzelf slecht.
  Ook in de volgende pauskeuze kiest de meerderheid van slechte kardinalen een nog slechtere paus als Bergoglio ..zoals gezegd in een profetie op YouTube.
  Hij is een handlanger van de religieuze antichrist te weten de valse profeet maitreya.. Dan.7:11 zal zijn lot zijn.

  1. Is dus door satan geleid en door God gedoogd… Dan zou God geweten hebben van dit zogenaamde verraad…. Maak uzelf niet belachelijker dan u al bent. Er is daarnaast helemaal geen bewijs. Dat er een boek is wat anders beweerd wil nog niet zeggen dat het de waarheid is. Een boek gebaseert op horen zeggen verhalen. De conclusie is juist dat men best een sympathie mag uitspreken voor een persoon waarmee niks gezegd is over stemmen ronselen.

   1. Wat zeg je nu ? Het Boek met ontelbare Openbaringen een leugen noemen. De onaantastbare Waarheid van het Woord van God. De geschreven Heilsgeschiedenis. De hoop tot leven voor je eigen ziel. De Aartsvaders, de Apostelen, de Heiligen, met de Zoon van God als Sluitsteen bevestigende de Kerk op aarde en de Traditie van het Woord en de Latijnse heilige Mis, de vergeving van je zonden vind je dus ook niet belangrijk. Wanneer weldra de zon niet meer zichtbaar zal zijn door de vulkanische aswolken, Juuls, hoe ga je jezelf dan kunnen bevrijden van duizenden duivels om je heen ?

 23. @Jo: God laat alles meewerken ten goede, het is wat Eric schrijft, Gods gedachte zijn veel hoger dan het onze. Als we God zouden begrijpen, dan waren we God zelf !!! God werkt op een mysterieuze manier en de Geest van Jezus is rein en zuiver en mag m’n niet beschimpen, ook de Heilige Geest werkt op zijn manier aan het heil van de mens.

  1. @Willy,
   God is zéér goed door ons te begrijpen: Waarvoor dient tenslotte ons R.K. geloof + waarvoor is Jezus-Zélf naar de aarde gekomen?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht