Vrouwelijke juristen benadrukken: geen verband tussen abortus en meer kansen voor vrouwen

Vrouwen hebben geen abortus nodig om professioneel succesvol te zijn, volgens 240 Amerikaanse juristes en wetenschapsters. Deze vrouwelijke academici, onder leiding van de hoogleraren rechten Teresa Collett, Helen Alvaré en juriste Erika Bachiochi, reageerden op een recente pro-abortus brief door 500 vrouwelijke atleten aan het Amerikaanse hooggerechtshof. Deze werd geschreven naar aanleiding van een komende zitting op 1 december 2021, die mogelijk het beruchte “Roe v Wade”-arrest (1973) zou kunnen doen wankelen. “Roe v Wade” vormde de aanleiding voor de legalisering van abortus in de Verenigde Staten. 

In hun brief benadrukten de atletes dat “controle over de fertiliteit nodig was om vrouwen een gelijke participatie te bieden in het economische en sociale leven van de natie.”  Eén van de auteurs, Olympisch zwemster Crissy Perham, verklaarde dat de keuze voor een abortus tijdens haar studententijd haar professionele en sportieve carrière had gered. “Ik was nog niet klaar om moeder te worden en de abortus gaf me een tweede kans. Deze keuze heeft ertoe geleid dat ik Olympisch atleet kon worden, een universitair diploma kon halen en vandaag een fiere moeder ben.” Perham’s mening is tegenwoordig zeer populair, ook in ons land. De persoonlijke ontplooiing van de moeder primeert hier over de bescherming van haar ongeboren kind. Maar werkt abortus werkelijk emanciperend voor vrouwen? 

Helemaal niet, vinden Collett, Alvaré en Bachiochi, die sterke argumenten voerden tegen abortus als onmisbaar instrument in de sociaal-economische promotie van vrouwen. We lichten ze even voor u toe. 

1. De sociaal-economische inhaalbeweging van vrouwen in de VS begon al lang voor de legalisering van abortus

Amerikaanse vrouwen maakten in het begin van de 20ste eeuw al politieke vorderingen, lang voor de legalisering van abortus zelfs ter sprake kwam. Een belangrijke mijlpaal was de verkiezing in 1916 van het eerste vrouwelijke lid van het Amerikaanse Congres, de Republikeinse politica Jeannette Rankin. Dit gebeurde zelfs 4 jaar voordat vrouwen in de VS stemrecht kregen. Het in 1920 ingevoerde vrouwenstemrecht gaf tijdens het interbellum verdere kansen aan dames om zich te laten verkiezen tot volksvertegenwoordiger, senator of gouverneur. Ook op de arbeidsmarkt werden belangrijke stappen voor meer gendergelijkheid gezet. Een wet uit 1938 gaf Amerikaanse vrouwen bv recht op hetzelfde minimumloon als mannen. Vanaf 1947 mochten vrouwen samen met mannen in de jury van rechtszaken zetelen.  Nieuwe wetten in de jaren 60 beschermden vrouwen tegen discriminatie inzake arbeid, onderwijs en toegang tot infrastructuur of subsidies. 

2. Er is geen aantoonbare correlatie tussen het recht op abortus en een verhoogd sociaal-economisch succes voor hedendaagse vrouwen. 

Van 1990 tot 2016 daalde het aantal abortussen in de VS met 46%. Toch had dit geen negatieve impact op vrouwelijke carrière-kansen. Integendeel. Het aantal vrouwelijke werkneemsters met een hoger diploma steeg tijdens deze periode van 24,5% tot 41%. Ook stelde het Amerikaanse census bureau een verdubbeling van het aantal vrouwelijke ondernemers vast: van 5,4 miljoen in 1997 tot 11,1 miljoen in 2017. 

3. Er zijn belangrijke aanwijzingen dat abortus nadelig is voor vrouwen

Hoewel de legalisering van abortus geen aantoonbare invloed heeft gehad op de economische vooruitgang van vrouwen, betalen ze wel de rekening op gebied van welzijn. Volgens Collett, Alvaré en Bachiochi leidde abortus tot een “scheiding tussen seksualiteit en een gezamenlijke toekomst” en wordt “buitenechtelijke seks als de vanzelfsprekende prijs van een romantische relatie beschouwd, zelfs als vrouwen blijven melden dat ze deze nieuwe seksuele ethiek niet wensen.” Door de achteruitgang van het huwelijk als instituut moeten vrouwen hun kinderwens bovendien vaak naar beneden aanpassen. Volgens een analyse uit de New York Times (2018), is er een belangrijk verschil tussen de oorspronkelijke kinderwens van Amerikaanse vrouwen (gemiddeld 2,7 kinderen) en het uiteindelijke aantal kinderen die ze krijgen (gemiddeld 1,8).  Ook de idee dat een zwangerschap de “keuze” is van de vrouw, leidt al snel tot de verschuiving van alle ouderlijke verantwoordelijkheid naar de moeder. Het verband tussen seks en vaderschap wordt op deze manier afgezwakt, waardoor sinds de jaren 70 (het tijdperk van Roe vs Wade) steeds meer Amerikaanse kinderen opgroeien in éénoudergezinnen. Dit leidt dan weer tot meer kinderarmoede. 

Ten slotte leidt abortus tot een verminderde interesse bij bedrijven om een aantrekkelijke omgeving te scheppen voor jonge moeders. Volgens een artikel van de New York Times uit 2019, is de discriminatie tegen zwangere werkneemsters in de VS meer dan ooit een probleem. Sommige managers gaan zelfs zo ver als het aanmoedigen van een abortus bij hun team leden. “Wil je je verkoopcijfers in stand houden? Word dat liever niet zwanger….” Een beangstigende trend, die eens te meer aantoont dat abortus niet meteen iets te maken heeft met de promotie van vrouwen of hun rechten.  

 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

9 commentaren op “Vrouwelijke juristen benadrukken: geen verband tussen abortus en meer kansen voor vrouwen

 1. “Sommige fabrieken gebruiken (levende) baby-cellen o.a. om hun vaccins te maken.
  Deze menselijke babycellen blijven echter (ook) achter in het vaccin omdat het te duur zou zijn om ze eruit te halen.
  Dus de vaccins worden niet alleen al gemaakt met menselijke cellijnen van babytjes, er blijven ook babycellen achter in het vaccin die mensen dan ingespoten krijgen. En dat is volgens deskundigen geen gezonde zaak.”

  Een filmpje dat daarover gaat en me wel waarachtig lijkt: https://www.youtube.com/watch?v=2RNb4cXIPrU&t=171s
  (U kunt de ondertiteling aanzetten en dan Nederlands als taal kiezen.)

  Het lijkt mij niet erg ‘Bijbels’ of ‘voordelig’ is om vlees en bloed (cellen) van andere mensen in de aderen ingespoten te krijgen. En wellicht is er verband tussen het wegnemen van menselijk leven en bepaalde ‘medische’ technieken.

  Misschien bestaat er verband tussen winstmakende bedrijven en abortussen?
  Zou het kunnen dat de vrouwen met ‘werken’ voor het lapje gehouden worden en zij wellicht beter en fijner thuis kunnen werken aan de opvoeding van haar kinderen dan zich te verhuren aan een andere meneer of mevrouw om daarvoor klussen doen?
  Je weet het niet hè?

  1. Het zijn geen babycellen. Maar cellijnen die voortkomen uit een heel lang geleden geaborteerde embryo. Deze cellen zijn doorgekweekt en hebben nooit in een embryo gezeten. Dat er restjes embryo in een vaccin zitten is totale onzin en ook nooit wetenschappelijk bewezen.

    1. Nee hoor. Gewoon de echte waarheid. Dat jij die niet wil of kan aanvaarden vanwege je Katholieke achtergrond maakt het nog niet onwaar.

   1. @ Juuls

    Gedenkwaardig zijn de woorden waarmee Paus Johannes Paulus II elk experiment met embryo’s krachtig veroordeelde, door te verklaren:

    “Geen enkele omstandigheid, geen doel, geen enkele wet, kan ooit een daad geoorloofd maken die intrinsiek ongeoorloofd is, aangezien deze in strijd is met de Wet van God die staat geschreven in ieder mensenhart, kenbaar door de rede zelf, en verkondigd door de Kerk. Deze evaluatie van de moraliteit van abortus moet ook worden toegepast op de recente vormen van interventie op menselijke embryo’s die, hoewel ze worden uitgevoerd voor op zichzelf legitieme doeleinden, onvermijdelijk het doden van die embryo’s met zich meebrengen. Dit is het geval bij experimenten met embryo’s, die steeds vaker voorkomen op het gebied van biomedisch onderzoek en in sommige landen wettelijk zijn toegestaan. Hoewel ‘men moet handhaven als geoorloofde procedures deze die worden uitgevoerd op het menselijk embryo die het leven en de integriteit van het embryo respecteren en geen onevenredige risico’s voor het embryo met zich meebrengen, maar eerder gericht zijn op de genezing ervan, de verbetering van de gezondheidstoestand of de individuele overleving ‘, moet niettemin worden gesteld dat het gebruik van menselijke embryo’s of foetussen als object van experimenten een misdaad vormt tegen hun waardigheid als menselijke wezens die recht hebben op hetzelfde respect dat verschuldigd is aan een eenmaal geboren kind, net als aan ieder ander persoon. Deze morele veroordeling betreft ook procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van levende menselijke embryo’s en foetussen – soms specifiek ‘geproduceerd’ voor dit doel door in-vitrofertilisatie – ofwel om te worden gebruikt als ‘biologisch materiaal’ of als leveranciers van organen of weefsels voor transplantaties bij de behandeling van bepaalde ziekten. Het doden van onschuldige menselijke wezens, zelfs als ze worden uitgevoerd om anderen te helpen, is een absoluut onaanvaardbare daad. ” (Encycliek Evangelium vitae, 62-63)

 2. Aan juuls:

  U mag zoiets best wel schrijven, beste, maar geef dan wetenschappelijke argumenten? Ik zal een voorbeeld geven. Leest u deze studie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26103708/

  Wellicht spreekt u enigszins Engels.
  Indien u kunt dit kunt en enigszins algemeen ontwikkeld bent op wetenschappelijk-medisch gebied, kunt u het misschien wel lezen. Lezen dat er ‘fetal cellen fetal DNA fragment contaminants’ staat. Dat lijkt mij redelijk wetenschappelijk.
  En als u een andere mening heeft dan kan dat, maar onderbouw deze mening dan ook met wetenschappelijke argumenten. Zo niet, dan schrijft u wellicht zonder onderbouwing?

  1. Aanvullend:
   U, Juuls, schrijft “Het zijn geen babycellen. Maar cellijnen die voortkomen uit een heel lang geleden geaborteerde embryo. Deze cellen zijn doorgekweekt en hebben nooit in een embryo gezeten.”

   Reactie: En toch lijken het mij precies dezelfde cellen als toen zij uitgenomen waren uit een mens. Doorgekweekt ja, maar veranderd? U zegt het. In wezen blijven het baby-cellen. Maar in ieder geval, menselijke cellen, of beter gezegd, menselijk DNA.

   Verder kunnen er na 1973 best wel verse cellen gebruikt zijn, van nieuwe ‘donoren’ dus.
   Maar dit verandert weinig aan het gegeven dat sommigen andere mensen met menselijk materiaal inspuiten. En ook al is dat heel weinig, het lijkt me niet gezond.

 3. @juuls,
  Daarbij komt ook nog, dat betreffende babies puur en alleen voor dát doel verwekt moeten zijn.
  Het is dus niét zo, dat er toevallig babies doodgingen, toen er (alwéér uiterst toevallig) er deskundigen met hun gehele apparatuur langskwamen en (alwéér uiterst toevallig) alle betreffende doctoren met hun directies aan het vergaderen waren wat er met betreffende babies moest/kon gebeuren, terwijl (alwéér uiterst toevallig) betreffende ouders aanwezig waren én zowel álle ouders als doctoren toestemming gaven om hun levende(!) baby opzettelijk te doden om daarvan cellijnen te nemen.
  (want van een dode baby cellijnen nemen, is tot op heden ónmogelijk.

 4. De moraal is zodanig laag gezakt dat we net als in Oud-Testamentische welvarende tijden niet alleen geen zin meer hebben on God tegemoet te komen, laat staan God te respecteren, maar we voelen het nu zelfs als beroving van persoonlijke vrijheid aan om ook afstandelijk heel eventjes rekening te houden met de Tien Geboden, dat we net als de vroegere Joden die het beste kalfje als vanzelfsprekend aan de tempel zouden offeren we nu liefst de slechtste oude koe nog met tegenzin offeren en dan ook nog arrogant durven vragen “Zeg eens, God, moet het een witte koe zijn of een gevlekte, of wat zint Je eigenlijk nog !!!” ZOVER IS HET NU MET DE MODERNE MENS GEKOMEN !

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht