Aartsbisschop Viganò waarschuwt voor komende ecologische dictatuur


‘Deze courtisanes van de macht, die niemand heeft gekozen en die hun benoeming te danken hebben aan de globalistische elite die hen gebruikt als cynische uitvoerders van hun bevelen, hebben sinds 2017 in niet mis te verstane bewoordingen de soort samenleving uitgeroepen die ze willen bereiken.’


Aartsbisschop Carlo Maria Viganò

 

ma 18 okt 2021 – 8:28 uur EDT

TURIJN, Italië (LifeSiteNews) — Dit is een vertaalde transcriptie van de videoboodschap van aartsbisschop Viganò voor de “No Fear Day” van 15 oktober 2021 in Turijn (Turijn), Italië.

 

Je kwam samen, in zulke grote aantallen, op dit plein in Turijn, terwijl honderdduizenden mensen over de hele wereld hun verzet tonen tegen de vestiging van een wereldwijde tirannie. Ondanks de oorverdovende stilte van de media, roepen al maandenlang miljoenen burgers uit alle landen hun “NEE!” Nee tegen de pandemische dwaasheid, nee tegen de lockdowns, de avondklok, het opleggen van vaccins, de gezondheidspaspoorten, de chantage van de totalitaire macht die tot slaaf is gemaakt van de elite. Het is een macht die zich openbaart als intrinsiek slecht, bezield door een helse ideologie en gedreven door criminele doeleinden. Een macht die nu verklaart dat ze het sociale contract heeft verbroken en ons niet als burgers beschouwt maar als slaven van een dictatuur die vandaag een gezondheidsdictatuur is en morgen een ecologische dictatuur zal zijn.

 

Deze macht is zo overtuigd van van haar succes in haar stille coup d’ é tat dat het schaamteloos ons in het gezicht slaat niet alleen met de ideologie die eraan ten grondslag ligt, maar ook met de religie die het inspireert. Vandaag, op de Quirinal-heuvel – het paleis dat ooit de residentie was van de pausen in de stad Rome – wordt vandaag een tentoonstelling geopend met de emblematische titel ” Inferno “, waarvan het middelpunt het beeldhouwwerk van Auguste Rodin De poorten van de hel is , voltooid tussen 1880 en 1890. Dit werk was bedoeld als ingang van het Museum voor Decoratieve Kunsten in Parijs, en het model werd ook gepresenteerd op de Parijse Expositie van 1900 om het maçonnieke en anti-katholieke karakter van die gebeurtenis te bezegelen. Bovendien staat het al jaren als het idool van Moloch van de set voor de film Cabiria in het Colosseum. Zo hebben we de demon die kinderen verslindt, The Gates of Hell, de “Poort van de hel”, geïnspireerd door de gedichten Fleurs du mal van Charles Beaudelaire (Bloemen van het Kwaad), en ook het “Festival van de Laster” een paar dagen geleden in Napels. In de stad San Gennaro (Sint Januarius) werden met toestemming van het gemeentebestuur posters opgehangen met afschuwelijke godslasteringen tegen God, om de vrijheid van denken en spreken te vieren door de Heer te beledigen.

 

Ze vertellen ons duidelijk: ze zijn dienaren van de duivel, en als zodanig eisen ze het recht om voor zichzelf op te komen, gerespecteerd te worden, en hun ideeën te verspreiden. En dat niet alleen: in naam van een macht die zich heeft toegeëigend – een macht die volgens de Grondwet aan het volk zou moeten toebehoren – eisen ze onze gehoorzaamheid tot op het punt van zelfbeschadiging, de ontneming van de meest elementaire rechten en de opheffing van onze identiteit.

 

Deze courtisanes van de macht, die door niemand zijn gekozen en die hun benoeming te danken hebben aan de globalistische elite die hen gebruikt als cynische uitvoerders van hun bevelen, hebben sinds 2017 in niet mis te verstane bewoordingen de soort samenleving uitgeroepen zoals zij die willen. In de documenten over de Agenda 2030 die te vinden zijn op de website van het World Economic Forum lezen we: “Ik bezit niets, heb geen privacy, en het leven is nog nooit zo goed geweest.” Privé-eigendom, in het plan van de globalisten gepromoot door Klaus Schwab Rothschild, zal moeten worden afgeschaft en vervangen door een universeel inkomen dat mensen in staat stelt een huis te huren, te overleven en te kopen wat de elite heeft besloten aan hen te verkopen, misschien zelfs zonlicht en de lucht die ze inademen.

 

Dit is geen dystopische nachtmerrie: dit is precies wat ze voorbereiden, en het is geen toeval dat we deze weken horen praten over de herziening van kadastrale schattingen en stimulansen voor de herstructurering van onroerend goed. Eerst laten ze ons schulden maken met de luchtspiegeling om ons huis te restaureren, dan sluiten de banken het af en verhuren het aan ons. Hetzelfde gebeurt met werk: vandaag vertellen ze ons dat we kunnen werken als we de ‘groene pas’ hebben, een juridische aberratie die de psycho-pandemie gebruikt om ons te beheersen, al onze bewegingen te volgen en te beslissen of, waar en wanneer we kunnen naar buiten gaan en naar huis komen. De Agenda 2030 omvat uiteraard ook elektronisch geld met de verplichting om te kopen en te verkopen met een kaart die gekoppeld is aan de “groene pas” en aan sociaal krediet. Omdat de gezondheidscrisis en de nu dreigende ecologische noodsituatie degenen die de macht hebben effectief legitimeren om een ​​systeem te creëren voor het evalueren van ons gedrag, zoals dat al van kracht is in China en Australië. Ieder van ons zal een bepaalde score hebben, en als iemand niet is ingeënt, als hij te veel vlees eet, als hij geen elektrische auto’s gebruikt, krijgt hij minder punten en kan hij bepaalde diensten niet gebruiken, reizen met het vliegtuig of de hogesnelheidstrein, of hij zal zijn eigen medische zorg moeten betalen of zich neerleggen bij het eten van kakkerlakken en regenwormen om de punten terug te krijgen die hem in staat stellen te leven. Ik herhaal: dit is geen hypothese van een of andere “samenzweringstheoreticus”, maar de feiten zijn er al, terwijl de media van het regime de loftrompet steken over het nut van een onderhuidse chip dat alles vereenvoudigt in het combineren van de groene pas met de identiteitskaart, de credietkaart en het belastingsdossier.

 

Maar als het vandaag de dag mogelijk is om ons te beletten te werken, simpelweg omdat we ons niet onderwerpen aan een onwettige, discriminerende en onderdrukkende regel, wat denkt u dan dat deze tirannen ervan zal weerhouden te beslissen dat we op een dag niet naar restaurants of naar het werk kunnen gaan? als we hebben deelgenomen aan een ongeoorloofde demonstratie, of als we een bericht op sociale media hebben geschreven waarin we huismiddeltjes ondersteunen, tegen de dictatuur, of ten gunste van degenen die protesteren tegen de schending van hun rechten? Wat zal hen ervan weerhouden op een knop te drukken en ons te beletten ons geld te gebruiken, alleen omdat we niet zijn geregistreerd bij een bepaalde politieke partij of omdat we Moeder Aarde niet hebben aanbeden, het nieuwe “groene” idool dat zelfs door Bergoglio wordt vereerd.

 

Ze willen ons van onze bestaansmiddelen beroven, ons dwingen te zijn wat we niet willen zijn, te leven zoals we niet willen leven en te geloven in dingen die we als godslasterlijke ketterij beschouwen.

 

Je moet inclusief zijn”, allesaanvaardend, vertellen ze ons; maar ze werpen zich tegen ons en discrimineren ons omdat we gezond willen blijven, omdat we het normaal vinden dat het gezin uit een man en een vrouw bestaat, omdat we de onschuld van onze kinderen willen bewaren, omdat we niet willen om kinderen in de baarmoeder te doden of ouderen en zieken in hun ziekenhuisbedden.

 

Ons samenlevingsmodel is gebaseerd op broederschap”, stellen ze ons gerust; maar in deze samenleving kunnen mensen alleen broeders zijn door onze gemeenschappelijke Vader te verloochenen en te lasteren. Om deze reden zien we zoveel haat jegens Onze Heer, de Heilige Moeder en de Heiligen. Daarom hebben ze, onder het mom van het vieren van de ‘Opperdichter’, niet de hemel tentoongesteld, maar wel de hel, die hier op aarde de te wensen en te bereiken plek is geworden.

 

We respecteren alle culturen en religieuze tradities”, specificeren ze; en het is inderdaad waar dat alle afgoden en bijgeloof een plaats vinden in het oecumenische pantheon van de nieuwe universele religie die door de vrijmetselarij en de Bergogliaanse kerk wordt gewenst. Maar er is maar één religie die verboden is: de ware religie die Onze-Lieve-Heer leerde aan de apostelen, de religie die de Kerk ons ​​voorstelt om te geloven. Het is inderdaad waar dat in de globalistische smeltkroes alle culturen aanvaard worden, met uitzondering van de onze. De barbaarsheid van polygamie, grofheid, onbeleefdheid, schande, alles wat lelijk en obsceen en aanstootgevend is, heeft het recht zich te manifesteren en op te dringen; en tegelijkertijd, met de grootst mogelijke samenhang, beschaving – ware cultuur, de schatten van kunst en literatuur, de getuigenissen van ons geloof uitgedrukt in kerken, monumenten, schilderijen, en muziek – deze moeten allemaal worden verboden, zodat er geen confrontatie tussen hen kan zijn. Er is geen vergelijkingsterm die laat zien hoe verschrikkelijk de wereld is waar ze naar verlangen, en hoe verkieslijk de wereld is die ze ons hebben laten ontkennen en verachten.

 

De leugen regeert, en er is geen burgerschap voor de waarheid. Je hebt dit de afgelopen maanden ervaren, ziend met welke brutaliteit de mainstream propaganda heeft geleverd namens het pandemische verhaal, waarbij elke dissonante stem wordt gecensureerd; en vandaag de dag worden degenen die het niet eens zijn met het systeem niet alleen bespot en in diskrediet gebracht, maar zelfs gecriminaliseerd, als publieke vijanden bestempeld en afgedaan als gekken aan wie een verplichte gezondheidsbehandeling zou moeten worden opgelegd. Dit zijn de middelen die elk totalitair regime heeft gebruikt om met politieke en religieuze tegenstanders om te gaan. Alles herhaalt zich, recht voor onze ogen, op een veel subtielere en slijmerige manier. Omgekeerd worden degenen die buigen voor de tirannie en haar hun trouw aanbieden, publiekelijk geprezen, gezien in alle televisieprogramma’s en als een gezaghebbende referentie aangemerkt.

 

Ons protest tegen het groene paspoort mag niet stoppen bij het overwegen van deze specifieke gebeurtenis, hoe onwettig en discriminerend ook, maar moet zich uitbreiden naar het algemene beeld, wetende hoe de doelstellingen van de globalistische ideologie te identificeren, degenen die verantwoordelijk zijn voor deze misdaad tegen de menselijkheid en God, en degenen die medeplichtig zijn en die onze mogelijke bondgenoten zijn . Als we de dreiging die over ons allemaal opdoemt niet begrijpen en ons beperken tot het protesteren tegen slechts één detail – zij het een in het oog springend – van het hele project, zullen we niet in staat zijn om krachtig en moedig weerstand te bieden. Een verzet dat niet gebaseerd zou moeten zijn op het simpele verzoek om vrijheid – hoe legitiem en deelbaar ook – maar eerder op de trotse claim van respect voor onze identiteit, cultuur, beschaving en geloof dat Italië groot heeft gemaakt en dat elke uitdrukking van het leven bezielt van onze vaderen, van de meest nederige tot de meest verheven.

 

De groene pas is slechts een verdere stap in de richting van de Poort van de Hel die vandaag op de Quirinaal-heuvel wordt weergegeven, een schaamteloze verontwaardiging uitgevoerd door degenen die geloven dat ze onaanraakbaar zijn en dat ze krachtige bescherming genieten.

 

We hebben niet de miljarden [dollars] van George Soros en Bill Gates; we hebben geen filantropische stichtingen en we kopen politici niet om om ze tot bondgenoten te maken; we hebben geen televisiestations of sociale media waarmee we onze ideeën kunnen delen; we zijn niet georganiseerd zoals de voorstanders van de Grote Reset, en we hebben geen hypnotiserende pandemie of economische scenario’s opgezet.

 

Maar, zie je, zelfs in onze schijnbare zwakte, ondanks dat we er niet eens in slagen om zichtbaarheid te hebben op televisie of sociale media; ondanks dat we ongeorganiseerd zijn en weinig geneigd zijn om te demonstreren en te protesteren – aangezien dit altijd het voorrecht is geweest van professionele revolutionairen en de anarchisten van links – hebben we toch iets wat zij niet hebben. We hebben het Geloof, de zekerheid van de belofte van Onze-Lieve-Heer: “De poorten van de hel zullen niet zegevieren.” En we worden ook bezield door een innerlijke kracht die niet de onze is, en die herinnert aan die serene moed waarmee de vervolgde christenen vervolgingen en martelaarschap onder ogen kregen – een kracht die degenen die geen hart hebben bang maakt, die degenen angst aanjaagt die een ideologie van dood en leugens dienen, die weten dat ze aan de kant van de eeuwig verslagenen staan.

 

Ze vergeten, deze ellendige dienaren van de Nieuwe Orde, dat hun orde een dystopie is, ja een helse dystopie, die weerzinwekkend is voor ons allemaal, juist omdat het niet van mening is dat we niet gemaakt zijn van elektromagnetische circuits, maar eerder van vlees en bloed, passies, genegenheden en daden van vrijgevigheid en heldhaftigheid. Omdat we mensen zijn, gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. Maar de demonen zijn niet in staat om dit te begrijpen: en om deze reden zullen ze jammerlijk falen.

 

We reageren op de Poort van Rodin, de Poort van de Hel, met de Ianua Coeli, de Poort van de Hemel: de titel waarmee we de Allerheiligste Maagd aanroepen. Moge zij die in het Boek van de Apocalyps het hoofd van de oude Slang slaat, onze Koningin en onze Leider in de strijd zijn, met het oog op de triomf van Haar Onbevlekt Hart.

 

En opdat deze dag waarop u openlijk en moedig uw verzet tegen de dreigende tirannie demonstreert, niet steriel blijft en verstoken blijft van bovennatuurlijk licht, nodig ik u allen uit om samen met mij de woorden te reciteren die de Heer ons heeft geleerd. Laten we dat doen met ijver, met een impuls van naastenliefde, de bescherming van Onze Heer en Zijn Allerheiligste Moeder inroepen over ons allemaal, onze families, ons Vaderland en de hele wereld: Onze Vader, die in de hemel zijt …

 

+ Carlo Maria Viganò, aartsbisschop

 

Auteur:Hypoliet

15 commentaren op “Aartsbisschop Viganò waarschuwt voor komende ecologische dictatuur

  1. hallo, juuls, heb je al gemerkt dat je net als de beruchte uit de grond oprijzende rookpluim de voorbode bent van de communistische vulkaan die uiteindelijk ook jezelf zal opslokken. Nu loop je nog voor dat lava uit maar uiteindelijk zal er geen vrije grond meer overblijven.

   Ik denk niet dat modernisten zulke grote dingen aankunnen, net zo min als ze de waarheid aankunnen.
   {youtube.com/watch?v=m1qZFv6pQ4s} kerkje van Todoque op La Palma !

 1. Bill Gates heeft ooit gezegd: waarom zou ik president van de VS willen worden? Ik heb meer macht en geld dan de president. Alles kan. Nu al worden we afgeluisterd langs onze smartphones, computers, laptops, en langs beveiligingscamera’s dit alles onder de mom van terrorisme, maar het is de gewone burger die er ook ongevraagd het slachtoffer van is. We moeten ons verzetten tegen dat roofdier. Internetbedrijven zijn roofdieren op zoek naar een prooi. en inderdaad de leugen regeert.

 2. Precies zoals wordt beschreven in een boek dat ik aan het lezen ben. De titel is. “Pandemie van de angst. Een opstap naar een totalitaire maatschappij?”. van Kees v/d Pijl. De Aartsbisschop heeft gelijk. Het is een door oligarchen met hulp van ict Big Tech die aan censuur doet als kritiek wordt gegeven. Vele bedrijven en Big Pharma. Vaccinaties die niet zo mag heten omdat ze dierproeven overslaan maar wel ons worden opgelegd. Pharmacybedrijven dat werkelijk boeven zijn. Meerdere keren beboet omdat ze ondeugdelijke medicijnen op de markt brachten. Zoals Pfizer, Astrazenica, Moderna, Jansen enz. Maar gaan gewoon door met hun “vaccins” die significant veel bijwerkingen en dodelijke afloop hebben. Medici, wetenschappers, virologen c.s. waarschuwen daartegen. Maar worden monddood gemaakt. Hoe juist volledig gevaccineerden het virus verspreiden omdat het immuunsysteem wordt verzwakt. Kijk hoe Israël voorop liep met een bijna volledig gevaccineerd land maar nu wordt geteisterd met vele ziekte-uitbraken. Meerdere landen is dat ook het geval. Kritiek wordt gesmoord. De ongevaccineerden krijgen de schuld. Dat is het 1e wat ze de mens opleggen. Lockdowns die succesvol zijn omdat de mensen het gedwee accepteren. Zo gaan ze verder om de mens op marxistische leest onder controle brengt. De Great Reset. Je zult geen prive-eigendommen meer hebben maar bent gelukkig. Gelukkig kan al niet. Geluk komt en gaat. Daarom heeft de Bijbel het over vrede en liefde in je hart wat vreugde geeft. Ds.Paul Visser had laatst een overweging over het steeds meer met name christenen die daardoor in de verdrukking komen zoals in Openbaring wordt weergegeven. Op YouTube te vinden en inmiddels in 2 weken 198.000 keer bekeken. We gaan bizarre tijden te gemoed waar een kleine groep elite c.s. de samenleving onder hun controle wil brengen. Dat doen ze subtiel met SDG (duurzame ontwikkelingsdoelen). Armoede bestrijden, schoon drinkwater enz. Dat is mooi. Maar het werkelijke doel is uiteindelijk marxisme. Zij bepalen wat je mag doen en laten. Zij worden rijker en rijker en de mens wordt armer en wordt op hoge kosten gejaagd. Prive eigendommen ontnomen en is dan happy. Een interviewer zei dat we aan onze ziel dienen te denken. Want als je het boze (boosaardigheid) in de ogen kijkt dien je op te letten dat je niet gevormd wordt door dat kwaad. Houd daar afstand van. De Bijbel zegt dat een Christen daar niet in mee dient te gaan. Ze (ik, we) vol moeten houden. eens wordt het ten goede gekeerd.

  1. Hahah soms zou je inderdaad wensen dat er censuur toegepast zou mogen worden. Zoals bij dit onzinverhaal.
   Maar ja het legt wel de zwakheden bloot van de antivaxxers, Hun totale zwakte van argumenten.

   1. @juuls,
    Het is ’n beetje flauw van U om de nieuwkomer @Paul op precieze puntjes aan te vallen.
    U zou – voor hetzelfde geld – het tegenovergestelde kunnen melden.

    1. Nee hoor de argumenten van pro vaxxers zijn ijzersterk, Het enige wat we horen is om de vakkundigheid van de mensen die de argumenten aanvoeren en verdedigen in twijfel trekken zonder bewijsbare beweringen. Puur en alleen aannames. Omdat de bigpharma grote verdiensten kent zal het wel zo zijn dat het opzet is… Dat is geen bewijs maar een aanname….

  2. Paul,

   Mensen die het “Build Back Better”-slavenjuk weigeren moeten kennis vergaren om uit de systeem-infrastructuur te stappen en zelf leefomgevingen te kunnen bouwen die niet in de greep zijn van de technocratische machthebbers, want meer en meer willen die laatsten de sociale infrastructuur hanteren om mensen tot slaafse instemming te chanteren. Een exodus uit de systeem-infrastructuur van Farao is onvermijdelijk.

   Het is dan ook essentieel dat men leert om natuurlijker te leven (homesteading, bushcraft, kleinschalige, lokale agricultuur). Ze willen dat mensen voor stoffelijke noden afhankelijk zijn van hen en willen niet dat zij weten dat ze dat niet hoeven te zijn.

 3. @juuls,
  Israël heeft als een complete idioot (sorry voor dat misselijk makende woord) de inwoners gevaccineerd.
  Desondanks wordt Israël opnieúw (of nog stééds) overspoeld met covid.
  De vaccinaties helpen dus uitdrukkelijk niét om covid te voorkómen,

  1. Vaccinaties zijn er ook niet om het totaal te voorkomen. Dat wordt door niemand gezegd maar alleen door antivaxxers gezegd dat dat gezegd is. Gevaccineerden maken alleen minder kans op corona diegene die het onverhoopt toch krijgen zullen een minder ernstig ziekteverloop kennen.
   Maar ik durf er niet aan te denken wat er had gebeurd zonder vaccinaties en maatregelen. Hebben wij die luxe om dat uit te proberen?

 4. Ik val er maar zomaar in, omdat ik dit “gesprek” een beetje lees, maar wat een neerbuigendheid, heer Juuls. Heer Derksen blijft wel de gelijkwaardige gesprekstoon voeren. Het verraad uw zwak staan en zwakheid.

  1. Juuls is een forumtrol; hij heeft een kwaadaardige agenda met zijn aanwezigheid hier.

 5. @Marian Kraus,
  Bedankt voor Uw aardige reactie.
  Ik vermoed, dat @juuls inderdaad ’n betaalde(!) forumtrol is (’n trol = iemand die zich stelselmatig misdraagt door te schelden, te pesten, te dreigen enz.).
  Hij probeert om steeds iemands zwakte uit te buiten ten behoeve van (eigen?) gewin.

  PS: Mijn eigen kinderen (plus hun eega’s) hebben zich tot nu toe evenmin laten vaccineren. Hun opleiding: MBO tm universiteit). Géén van hen heeft tm heden covid of iets dergelijks gehad.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht