Franciscus krijgt deksel op de neus

Het blitsbezoek van paus Franciscus aan Hongarije( zes uren) , heeft nogmaals aangetoond hoezeer deze paus bewust politiek, ideologie en geloof verwart.

Toen journalisten hem vroegen te reageren tegen het voornemen van de Amerikaanse bisschoppen om president Joe Biden, die zichzelf “katholiek ” noemt, maar openlijk voorstander is van abortus, de communie te ontzeggen, antwoordde de paus dat het de rol van de Kerk niet was om politieke standpunten in te nemen.

Nochtans heeft hij in Hongerije niets anders dan dat gedaan. Hij is er zelfs zo kort mogelijk gebleven, om duidelijk te maken hoe weinig respect hij had voor de Eerste minister Victor Orban.

Bergoglio is geobsedeerd door migratie en open grenzen politiek. Het is ziekelijk. Tijdens zijn kort bezoek in Hongarije pleitte hij voortdurend voor de culturele diversiteit en voor het aanvaarden van immigratie, ook van mensen van andere kulturen of religies( moslims natuurlijk…): tegenover de culturele, ethnische, politieke en godsdienstige diversiteit, kunnen wij twee houdingen aannemen: ons opsluiten in een houding van verkrampte verdediging van wat wij onze identiteit noemen, of ons open stellen voor de ontmoeting met de andere en samen de droom van een broedelijke samenleving  cultiveren”.

Al wie volgens hem de moed heeft om zich niet te laten meeslepen in het globalistische verhaal en beseft welk gevaar de ongebreidelde migratie en de daarmee gepaarde omvolking inhoudt voor het behoud van onze identiteit en zelfs voor het voortbestaan van de volgende generaties, wordt door deze paus als hardvochtig en rigide afgedaan.

Bergoglio beschouwt zijn eigen uitspraken echter niet als politieke standpunten…zij passen nu eenmaal in zijn ideologisch kader, dat elke afwijkende mening bij voorbaat uitsluit. Wij hebben onlangs nog gezien hoe hard deze man kan zijn voor wie niet in de pas loopt: zijn recente pogingen om de eeuwenoude en bloeiende traditionele latijnse liturgie uit te roeien, is er het zoveelste bewijs van.

In Hongarije, een land, dat noch het communisme, noch het Ottomaanse rijk is vergeten, botsten de oproepen van Bergoglio echter op een antwoord dat hem sprakeloos achterliet…Premier Orban vroeg hem fijntjes om “ ook het christelijke Hongarije niet te vergeten en het zeker niet te laten vernietigen”. 

Deze eenvoudige repliek op de multiculturele pleidooien van Franciscus heeft de verdienste dat zij duidelijk is.

Auteur:Veroon ter Zee

2 commentaren op “Franciscus krijgt deksel op de neus

  1. Paus Franciscus is een echte Moslim. Welk bijzonder een Moslim als hoofd van de Rooms Katholieke kerk.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht