De totalitaire kooi lijkt zich te sluiten: wat nu?

Onze vrijheden en cultuur staan sterk onder druk. De invoering van de CovidSafe pas voor steeds meer activiteiten maakt een definitief einde aan de vermeende vrijblijvendheid van vaccinatie. De totalitaire kooi, gebouwd in naam van onze “veiligheid”, begint zich langzaam te sluiten. Bovendien lijkt het wel of we de cultuuroorlogen rond gender, ras en klimaat aan het verliezen zijn ten voordele van ultraprogressieve krachten die een monopolie schijnen te hebben op de reguliere media. Zelfs jeugdprogramma’s als “K2 zoekt K3”  worden nu misbruikt om de “woke” ideologie te verheerlijken. Velen onder ons vragen zich af: wat nu? Het lijkt duidelijk dat we volatiele, extreem gepolariseerde en onzekere tijden tegemoet gaan. Sommigen spreken zelfs van een eindtijd, misschien niet van deze wereld, maar wel van het type samenleving waarin we opgroeiden. Hoe kunnen we ons voorbereiden op het onbekende dat ons tegemoet komt? 

Spirituele voorbereiding

Voor Christenen is het in onzekere tijden vooral belangrijk om volledig te vertrouwen op God en te werken aan een actief gebedsleven. Verzorg jezelf zowel fysiek als mentaal. Probeer ook netwerken te vormen met andere lokale gelovigen. Hou er rekening mee, dat de openbare eredienst  in jouw parochie of stad kan verdwijnen onder het mom van “sanitaire” of andere maatregelen. Reken niet op ons episcopaat om op te komen voor onze religieuze rechten. Integendeel, loyale Christenen zullen steeds verder in de marginaliteit geduwd worden, niet alleen door de geseculariseerde maatschappij, maar ook door het gesubsidieerd, spiritueel comateus instituut, dat zich in Vlaanderen en elders “Kerk” laat noemen. Vertrouw in geen geval de apostelen van politieke correctheid binnen de Kerk, die bv het Covid-narratief of “woke” gedachtengoed klakkeloos napraten. Het is beter om bruggen te bouwen met personen buiten de Katholieke Kerk met een kritische geest. Beschouw dit als een opportuniteit om te evangeliseren. 

Word minder afhankelijk van het “systeem”

Politieke en ideologische onrust gaan vaak gepaard met economische en financiële problemen. Het is dus belangrijk om minder afhankelijk te worden van het ‘systeem”. Probeer thuis voldoende voeding en medicijnen te stockeren, zodat je bij eventuele economische schokken, stock breuken of sociale onrust een tijd verder kunt zonder winkels te moeten bezoeken. Denk ook aan een alternatieve verwarmingsbron, (regen)watertank, elektrokit of zonnepanelen. Leer je huis, kledij etc zelf te herstellen. Start een moestuin; dit kan ook op een terras in de stad. 

Hou wat cash geld of goud in huis, voor het geval dat banken het laten afweten. Het is trouwens niet het moment om schulden te maken of financiële risico’s te nemen.  Sociale en economische onrust kunnen bovendien leiden tot meer criminaliteit. Niet het moment dus, om rijkelijk te communiceren over je riante levensstijl. Dit zou wel eens ongewenste interesse kunnen aantrekken. 

Ook online kan het nuttig zijn om je discreter te gaan gedragen. Smartphones, smart watches, artificiële intelligentie (Siri, Alexa etc) zijn eigenlijk privacy-killers. Denk eraan om ze spaarzamer te gebruiken. Er bestaan Faraday-zakjes om je smartphone volledig af te sluiten van het netwerk. Kies voor social media, internet browsers en zoekmachines die je privacy respecteren. Vervang je cloud door externe schijven.

Laat je niet strikken door de waanbeelden van deze tijd

In deze volatiele tijden is het echter vooral belangrijk om jezelf en je kinderen te beschermen tegen propaganda en foute informatie, die zowel door de reguliere als alternatieve media verspreid kunnen worden. Je kan hier enkel mee omgaan, door er sterke principes op na te houden, te vertrouwen op je gezond verstand en je niet te laten misleiden door allerlei ideologische trends. Bespreek dit ook regelmatig met je partner en kinderen. Het is niet omdat een meerderheid een bepaalde mening heeft, dat je deze moet volgen. 

Hierbij een aantal thema’s die vandaag onze aandacht verdienen:

 • De wetenschap is een methode om onze omgeving te bestuderen: het is geen doel op zich en al zeker geen religie. Vertrouw niet op “de wetenschap”, indien deze ingaat tegen je moreel kompas of vermogen tot logisch nadenken. Wetenschappelijke argumenten kunnen perfect misbruikt worden om een politiek agenda te ondersteunen. God heeft ons het vermogen tot redeneren geschonken. Laten we dit cadeau niet weggooien in naam van een misplaatst vertrouwen in wetenschappers. Trouwens, de wetenschap is vandaag nog niet ver genoeg gevorderd om complexe problemen als pandemieën of klimaatverandering aan de hand van simplistische maatregelen op te lossen. Dit zijn slechts lapmiddelen, waarvoor we jammer genoeg een veel te hoge prijs moeten betalen. 
 • Statistieken en cijfers vormen geen voldoende basis om politieke beslissingen te verantwoorden. Laten we niet vergeten dat data makkelijk te manipuleren zijn of op slordige wijze verzameld kunnen worden. Men kan er gemakkelijk beweringen mee “bewijzen”, die totaal incorrect zijn. Data en wetenschappelijk ogende argumenten worden bovendien vaak als schaamlap gebruikt, om het tekort aan talent en wijsheid van politici te verbergen. We moeten ons daarom hoeden voor technocraten zonder ziel, die onmenselijke beslissingen nemen op basis van “de wetenschap”.
 • Een vaccin weigeren is niet egoïstisch: iedere mens heeft het recht om vrij te beslissen of hij/zij een medische behandeling wenst te ondergaan. Staatspropaganda, regeringsdruk, stigmatisering en discriminatie van niet-gevaccineerden staan lijnrecht tegenover het recht op geïnformeerde toestemming (informed consent). Dit betekent dat je als patiënt het recht hebt om bij iedere tussenkomst van een zorgverlener je toestemming te geven of te weigeren. Het is niet de schuld van de vaccinweigeraar, dat de regering versoepelingen wenst te koppelen aan extreem hoge vaccinatiecijfers. Het is niet de verantwoordelijkheid van de burger om op te draaien voor de onrealistische doelstellingen van de overheid.
 • Laat je niet meeslepen door apocalyptische angstzaaierij rond klimaatverandering, kometen, meteoren, pandemieën, elektromagnetische stormen, killer robots, aliens  etc. God is de Heer van dit universum en Jezus zal terugkomen op het einde van de geschiedenis. Al de rest is science fiction en angstporno om de bevolking in het gareel te houden. 
 • Kies voor schoonheid: schoonheid is essentieel voor ons mentaal en spiritueel welzijn. Verwerp de cultus van de lelijkheid in de muziek, beeldende kunst, architectuur etc. Creëer, subsidieer of consumeer geen lelijke of immorele kunst, maar steun kunstenaars en ontwerpers die de esthetiek wel hoog in het vaandel dragen en zich kritisch opstellen tegenover de eenheidsgedachte opgedrongen door het artistiek establishment.
 • Alle religies zijn niet gelijk. Hoewel er elementen van waarheid kunnen bestaan in andere religies, betekent dit nog niet dat Christenen zich moeten laten gaan in misplaatst syncretisme of de versmelting van religies. Als Katholieken hebben we voor het pad van Jezus Christus gekozen, niet dat van Mohammed, Boeddha of Pachamama. Elke keuze voor iets, houdt een keuze tegen iets in. Je kan het Christendom niet cumuleren met andere religies, ook al is dit met de beste bedoelingen zoals het promoten van de wereldvrede. 
 • Wees wantrouwig bij “nieuwe” openbaringen, alternatieve bijbelse interpretaties of persoonlijke revelaties. Alle leden van de heilige familie waren hun ganse leven celibatair; Jezus had geen echtgenote, boers of zussen. De Heilige Drievuldigheid bestaat uit 3 personen. Jezus komt niet terug als gewone mens, maar enkel op het moment van het Laatste Oordeel. Hemel en hel bestaan. De Christelijke moraal is niet voor verandering of actualisering vatbaar. God roept ons op, om Hem en onze naasten lief te hebben en Zijn geboden op te volgen. Hij is echter geen narcistische ouder of tiran, die ons met apocalyptische toestanden collectief wil “straffen” of gijzelen. Integendeel, bij God is vergeving altijd mogelijk, ongeacht je zonden uit het verleden.  Laat je dus niet misleiden door religieus geïnspireerde angstporno en bizarre godsbeelden. Deze zijn gevaarlijk voor je geloofsleven.
 • Het doel heiligt de middelen niet. Euthanasie, abortus en moord blijven zondig, ook al gebeurt dit met de beste bedoelingen om menselijk leed te voorkomen. Volg geen onrechtvaardige bevelen op. Vergeet niet dat totalitaire regimes de morele radar van mensen vaak proberen te ontregelen om hen het ondenkbare te laten uitvoeren. Ook over je eigen leven beschik je niet: zelfmoord is nooit een oplossing, ook al lijkt je situatie uitzichtloos. 
 • We zijn als man of vrouw geschapen:  ons geslacht is een biologische realiteit, niet het product van een persoonlijke beslissing, interpretatie of mode. We moeten leren gelukkig zijn met het geslacht dat God ons gegeven heeft. Het is ook ieders taak om anderen aan te moedigen zich te verzoenen met hun lichaam en zich niet te laten verminken door middel van pijnlijke, onomkeerbare behandelingen.  
 • Laat je niet verleiden door het transhumanisme: vermijd elke vorm van DNA modificatie, elektronische implantaten, biotechnische upgrades of verbindingen tussen je lichaam en computers. De enige implantaten die ethisch te verantwoorden zijn, zijn technische hulpmiddelen om normale lichamelijke functies te herstellen: bv een pacemaker, kunstheup of cochleair implantaat voor slechthorenden, etc. Het is niet de bedoeling dat we onze lichamen, die Gods schepping zijn, gaan “verbeteren”. Trouwens, er bestaat niet zoiets als “bijna menselijk”. Onethische experimenten kunnen ons verminken, maar we blijven 100% mens. Gekloonde mensen zijn geen identieke kopieën van elkaar, maar unieke individuen met een intrinsieke waardigheid en een eigen ziel. Enkel God, en niet de wetenschap, kan mensen uit de dood doen opstaan.

Conclusie

Het is nog onduidelijk wat het Post Covid tijdperk met zich mee zal brengen. Mogelijk lopen de zaken beter dan we vermoeden, en slagen we erin om onze vrijheden en privacy terug te winnen. Misschien zal het gezond verstand de overhand nemen en zullen we ons kunnen bevrijden van de extreme ideologieën, die onze maatschappij proberen te overheersen, te deconstrueren en te misvormen. Het is vooral belangrijk om zich niet te laten leiden door pessimisme. Jezus heeft beloofd bij ons te blijven “alle dagen tot aan de voleinding der wereld” (Matteüs 28, 20 ). Laten we blijven vertrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid en bidden voor onze familie, onze vrienden, ons land, onze Kerk en de wereld. 

Geïnspireerd door: catholicbridge.com

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

13 commentaren op “De totalitaire kooi lijkt zich te sluiten: wat nu?

 1. Inderdaad, de wereld, de wetenschap zelfs de kerk lijkt op hol geslagen. En nu kom je met een coronapasje overal binnen maar vergeet dan niet je mondmasker. Alleen God weet wat de toekomst zal brengen, vrees niet zei Jezus ooit, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dat is meer dan een belofte, het is een feit. In deze wereld is iedereen nu gender geworden, dat is moderner, we zijn geen man of vrouw meer, we zijn gender en moeten we nu joepie zeggen? En inderdaad alle religies zijn niet gelijk, maar dat wil m’n ons doen geloven, we bidden toch tot dezelfde God?? De moslims kunnen God niet kennen, de Joden ook niet, maar ons heeft God bekendgemaakt, en toen Jezus gedoopt werd door zijn neef de Doper, brak de hemel open en God sprak’ dit is mijn geliefde Zoon. Het was de echte liefde die in de wereld kwam, kenbaar en herkenbaar.

 2. Mooi gezegd mevrouw Gabriëls. Ons verzet, inderdaad, ligt in naastenliefde. Veel verder hoeven we het niet te zoeken.

 3. Allemaal prima verwoordt, beste Katharina. Maar voor het bredere plaatje moet U zijn bij de Aartsbisschop Mgr Vigano, ex-nuntius in Washington.
  Verzoeke dringend zijn laatste interventie te laten vertalen door een liefhebber, ter publicatie hier op dit voortreffelijke katholieke Forum ;
  bedoeld is zijn tekst van 31 Augustus, “Considerations on the Great Reset and the New World Order”.

  1. @ Jules van Rooyen,
   bedoel je dit ?
   {lifesitenews.com/opinion/vigano-considerations-on-the-great-reset-and-the-new-world-order}
   da’s wel erg lang, maar ik geef het door aan Hypoliet dan lukt het wel denk ik (maar ik weet dat hij nogal traag is).

   1. Ja, beste Eric, dat is de tekst, en als je iemand weet die dit kan vertalen voor het RK Forum, dan is dat een grote stap voorwaarts. De redactie is te klein om dat allemaal te kunnen volgen. Mgr. Vigano komt regelmatig met teksten naar buiten, aanhakend op de actualiteit. Deze tekst is bijzonder, omdat hij de kern van het maçonnieke mondialisten complot bloot legt, en man en paard noemt. De belangrijkste betrokkenen komen aan bod, met citaten en al. Ik herkende direct zijn insteek, citaten en personen. De meesten lees je letterlijk ook in mijn boek, “Sluiproutes van de macht”, of de FR vertaling. De Mgr. gaat tot het bot, waar anderen stoppen en afhaken, uit angst voor represailles. Hij beseft als geen ander dat we in oorlog zijn, dat ‘Kerk en wereld’ in gevaar zijn, tegen niets ontziende vijandige elites, neo-communisten, die de ‘vrije’, beschaafde wereld in een tweede, totalitaire, joodse Sovjet Unie willen transformeren. Ik heb altijd gezegd op dit voortreffelijke katholieke Forum : judaïsme = communisme !
    Nu wordt dat plan open en bloot uitgerold m.b.v. vrijmetselaar regeringen, die in alle landen de macht in handen hebben gekregen d.m.v. infiltratie.

      1. Enkel het boek lezen, geeft inzicht. Als je me je adres geeft, desnoods via de redactie, stuur ik je een exemplaar op !!

    1. Beste Jules van Rooyen, ik beschik over meer dan 50 meter boeken plus opgestapelde dozen vol heerlijk belovende grote en kleine werken. Op de keukentafel alleen al liggen meestal drie tot vier boeken om tijdens de maaltijden rustig stukken tekst te overdenken terwijl ik het voedsel zelf nauwelijks enige aandacht gun al etende. Nog een geluk dat ik sedert 1998 niet meer in de stad Antwerpen woon met toen nog talrijke boekenwinkels om af en toe eens te gaan ruiken en bladeren in velerlei aantrekkelijke beloften en er dan natuurlijk telkens een of meer aan te schaffen. En dan weid ik nog niet uit over de computerhobby, de groententuin, de kippen, het jaarlijkse ruim 200 meter haagscheren waar ik weer eens flink in achterloop vanwege de talrijke regenbuien dit jaar en zoveel dingen waar ik niet eens aan toekom. Dvd-films bekijken en analyseren is er helemaal niet meer bij.
     Maar ik moet vooral ook zorgen voor een ouder-dan-mijzelf-ling en hij komt uiteraard voor alle andere wereldse dingen. Desondanks ben ik ook nog begonnen met de vertaling van hetgeen u vroeg.
     Zodoende moet ik met spijt mijn nieuwsgierigheid naar uw boek intomen.

 4. @willy,
  ‘Gender’ is gewoon ’n ander woord voor: ‘mens’ (te gebruiken voor man en vrouw);
  Dit is hetzelfde als het woord ‘dier’ gebruiken voor: ’n mier tm bijv. olifant;
  Ditzelfde trucje kun je ook uithalen met ‘plant’ (te gebruiken voor bijv. ’n roos tm ’n boom);
  Het wordt saai: datzelfde trucje kan je ook uithalen met ‘ding’ (te gebruiken voor niet-levende voorwerpen, zoals stoel of computer).

  1. Lees eerst en oordeel later!

   GENDER staat voor het “geheel van sociale, culturele, gedrags- en identiteitsaspecten van een sekse, ter onderscheiding van lichamelijke en biologische aspecten, de (genderidentiteit)”
   Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gender_(sekse)

   GENDER: 1 geslacht, sekse 2 geslacht waarvan iem. het gevoel heeft deel uit te maken 3 alles wat bij het man- of vrouw-zijn hoort, alle seksegebonden eigenschappen
   Bron: https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/gender

   GENDER: Letterlijk ‘geslacht’. Wordt vooral gebruikt om te verwijzen naar de culturele, sociale en psychologische invullingen van mannelijkheid en vrouwelijk.
   Bron: https://www.betekenis-definitie.nl/gender

   GENDER (sekse)
   Gender is de culturele uitdrukking van de verschillende biologische verschillen.

   Het begrip is in 1955 geïntroduceerd door John Money in onderzoek naar intersekse. Het begrip werd in de jaren 1970 breder toen het een belangrijke rol kreeg in de feministische theorie om via genderstudies de sociale constructie van gender te duiden. In de biologie is het sinds de jaren 1980 ook in gebruik om juist de biologische sekse van dieren aan te duiden.

   Begripsontwikkeling

   Seksuologie
   In 1955 stelden John Money en Joan en John Hampson dat er een verschil was tussen het biologische geslacht en het psychologische geslacht, het gevoel een man of een vrouw te zijn. Ook gingen zij in hun onderzoek naar hermafrodieten – later intersekse genoemd – in tegen een enkele definitie van het biologische geslacht en maakten onderscheid in:
   – chromosomaal geslacht dat wordt bepaald tijdens de bevruchting
   – gonadaal geslacht waarbij meestal na zo’n zeven weken vanuit de gonadale lijst de teelballen of twee weken later de eierstokken ontwikkelen
   – hormonaal geslacht bij de feminisatie of virilisatie in de puberteit waarbij zich ook de secundaire geslachtskenmerken ontwikkelen
   – inwendige geslachtsorganen
   – uitwendige geslachtsorganen
   Die laatste twee worden ook wel samengenomen als fenotypisch geslacht.

   Tot die tijd dachten artsen als Michael Dillon, Christian Hamburger en Harry Benjamin dat het psychologische geslacht voortkwam uit het biologische geslacht. Money stelde dat er ook een aangeleerd geslacht was en baseerde zich daarbij op het idee van sociale rollen van Talcott Parsons en gebruikte daarvoor het taalkundige concept geslacht (gender). Zo bestaat het psychologische geslacht uit:
   – het toegewezen geslacht en het geslacht van de opvoeding
   – de genderrol die daar veelal uit volgt
   De zeven variabelen kwamen in het onderzoek van Money en de Hampsons in verschillende variaties voor, waarbij de genderrol niet volgde uit de biologische variabelen. Het toegewezen geslacht en de daaropvolgende opvoeding speelden wel een belangrijke rol.” Enz. enz.

   Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gender_(sekse)

 5. Consequentie van P. D.’s visie: hier loopt, zit of staat een gender. Taalkundig is dat onzinnig want niets zeggend..
  Gender is dus geen verzamelnaam of ander woord voor mensen, maar VERWIJST NAAR aard, eigenschappen, kwaliteiten c.q. aspecten VAN mensen – dus de soorten mensen / de onderverdeling die er te maken is in menstypen op grond van sociale, culturele, gedrags- en psychologische criteria – EN KOMT zeker NIET IN DE PLAATS VAN en is ook zeker niet te gebruiken ter vervanging van het begrip mens.

  Een blik op afleiding en herkomst van het woord Gender maakt dat duidelijk. Een poging tot beter begrip en omschrijving van het begrip Gender zoals voor iedereen vindbaar op Internet enz.:

  Gender is verwant aan gens, gentis, generare (L), genos (G) en genre, gendre (oFr)
  Betekenis: geslacht, soort, klasse, volk.
  Bron: Etymologisch woordenboek.

  Van Dale woordenboek op Internet geeft als betekenissen:”
  1. geslacht, sekse
  2. geslacht waarvan iem. het gevoel heeft deel uit te maken
  3. alles wat bij het man- of vrouw-zijn hoort, alle seksegebonden eigenschappen.

  GENDER staat voor het “geheel van sociale, culturele, gedrags- en identiteitsaspecten van een sekse, ter onderscheiding van lichamelijke en biologische aspecten, de (genderidentiteit)”
  Bron: WikiWoordenboek

  GENDER: het geheel van sociale en culturele kenmerken van een sekse
  Bron: Van Dale – Groot woordenboek der Nederlandse taal

  GENDER: Letterlijk ‘geslacht’. Wordt vooral gebruikt om te verwijzen naar de culturele, sociale en psychologische invullingen van mannelijkheid en vrouwelijk.
  Bron: lachvzw.be

  GENDER (sekse)
  Gender is de culturele uitdrukking van de verschillende biologische verschillen.

  Het begrip is in 1955 geïntroduceerd door John Money in onderzoek naar intersekse. Het begrip werd in de jaren 1970 breder toen het een belangrijke rol kreeg in de feministische theorie om via genderstudies de sociale constructie van gender te duiden. In de biologie is het sinds de jaren 1980 ook in gebruik om juist de biologische sekse van dieren aan te duiden.

  Begripsontwikkeling

  Seksuologie
  In 1955 stelden John Money en Joan en John Hampson dat er een verschil was tussen het biologische geslacht en het psychologische geslacht, het gevoel een man of een vrouw te zijn. Ook gingen zij in hun onderzoek naar hermafrodieten – later intersekse genoemd – in tegen een enkele definitie van het biologische geslacht en maakten onderscheid in:
  – chromosomaal geslacht dat wordt bepaald tijdens de bevruchting
  – gonadaal geslacht waarbij meestal na zo’n zeven weken vanuit de gonadale lijst de teelballen of twee weken later de eierstokken ontwikkelen
  – hormonaal geslacht bij de feminisatie of virilisatie in de puberteit waarbij zich ook de secundaire geslachtskenmerken ontwikkelen
  – inwendige geslachtsorganen
  – uitwendige geslachtsorganen
  Die laatste twee worden ook wel samengenomen als fenotypisch geslacht.

  Tot die tijd dachten artsen als Michael Dillon, Christian Hamburger en Harry Benjamin dat het psychologische geslacht voortkwam uit het biologische geslacht. Money stelde dat er ook een aangeleerd geslacht was en baseerde zich daarbij op het idee van sociale rollen van Talcott Parsons en gebruikte daarvoor het taalkundige concept geslacht (gender). Zo bestaat het psychologische geslacht uit:
  – het toegewezen geslacht en het geslacht van de opvoeding
  – de genderrol die daar veelal uit volgt
  De zeven variabelen kwamen in het onderzoek van Money en de Hampsons in verschillende variaties voor, waarbij de genderrol niet volgde uit de biologische variabelen. Het toegewezen geslacht en de daaropvolgende opvoeding speelden wel een belangrijke rol.” Enz. enz.
  Bron: Wikipedia

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht