Agressie tegen journalisten door boze anti-Covid betogers: probleem mediaconcentratie weer brandend actueel

Dit weekend las ik in de Standaard over een “golf van haat”  in Frankrijk tegen journalisten tijdens het rapporteren over de recente protestmarsen tegen de verplichte Covid-pas (passe sanitaire).  Vooral cameraploegen zouden een favoriet doelwit zijn van boze betogers, die de media als collaborateurs zien van een onderdrukkende overheid. “De gele hesjes verstoorden al vaker ons werk, maar de demonstranten tegen de sanitaire pas doen er nog een schepje bovenop,“ getuigde een journalist. Volgens De Standaard moeten Franse mediamensen tegenwoordig beroep doen op veiligheidsagenten. Beelden worden vanop een zekere afstand gemaakt of met discretere toestellen, zoals smartphones.  

“Vertel een leugen vaak genoeg en het volk zal je geloven”

Fysieke agressie tegen cameraploegen is uiteraard nooit goed te praten. Toch is de rol van de media niet weg te denken uit de huidige Covid-crisis en het daaruit volgende opbod van strenge maatregelen. De aanhoudende aanwezigheid van alarmistische berichtgeving, in combinatie met de steeds veranderende Covid-maatregelen en de schorsing van de meeste recreatieve of sociale activiteiten, heeft ervoor gezorgd dat de burger sinds het begin van de crisis nog moeilijk heeft kunnen ontsnappen aan massale negatieve mediaconsumptie. Wanneer je mensen in een beklemmende situatie gaat dwingen om voortdurend naar dezelfde boodschappen te luisteren, is het natuurlijk gemakkelijk om ze te overtuigen dat draconische maatregelen onvermijdelijk zijn. Hitler’s propagandist Joseph Goebbels beheerste deze techniek zeer goed: “Vertel een leugen vaak genoeg, luid genoeg en lang genoeg, en het volk zal je gaan geloven.”  Kritiek op de heersende consensus wordt door de hedendaagse media trouwens nauwelijks gedoogd.  Of het nu om berichtgeving gaat over Covid 19, het klimaat, holebi/gender thema’s of andere wereldproblemen: er wordt ons op paternalistische wijze precies verteld hoe we hiermee moeten omgaan. We worden hierbij verondersteld eventuele eerdere tegenstrijdige boodschappen (bv de mondmasker-saga, vrijstelling van aansprakelijkheid van farma bij Covid vaccins, belofte dat lockdown zich niet meer zou herhalen…) te vergeten en als brave schaapjes ja te knikken. Voor ons eigen goed. Berichten die van de officiële consensus afwijken, worden door journalisten met een moreel superieur vingertje als “fake news” afgevoerd. Informatie en commentatoren worden “in context geplaatst”, ongeacht of deze “serieus” zijn of niet. En als er niets meer lukt, wordt een mening verbannen naar de categorie “Complottheorie”, het nieuwste woord voor ketterij. Dat dit conformistisch gedrag bij de moderne media problematisch is voor het behoud van onze vrijheden hoeft geen betoog. De inquisitie is terug, weliswaar zonder folterkamers of brandstapels, maar wel met een onverbiddelijke sociale vergeetput voor iedereen die twijfelt aan de door de media ingelepelde eenheidsgedachte. 

Ideologische uniformiteit en mediaconcentratie

Naast de ideologische uniformiteit onder journalisten, die vaak al begint bij hun opleiding, vormt ook de mediaconcentratie een belangrijke oorzaak van de eenzijdige berichtgeving, die ons meermaals per dag door de strot word geramd. Volgens de Vlaamse mediaregulator, is 80% tot 100% van de markt in handen van slechts vijf spelers: VRT, DPG Media, Mediahuis, Roularta en Telenet. Sommige van deze Vlaamse bedrijven moeten hard knokken tegen de groeiende concurrentie van streaming diensten, voornamelijk uit de VS, die eveneens hun “woke” agenda (pro- klimaat, holebi, gender-ideologie en Covid-maatregelen) niet onder stoelen of banken steken. Bovendien zijn Vlaamse mediahuizen afhankelijk van kijkcijfers en de daarbij horende subsidies of publiciteitsinkomsten. Zij krijgen dus weinig aanmoediging om moeilijke vragen te stellen of het status quo te verstoren. Daarnaast is er de realiteit dat angst, net als seks, goed verkoopt. De Vlaamse mediaregulator geeft het zelf toe: de mediaconsumptie is tijdens Corona nog nooit zo groot geweest. De ironie hierbij is dat bedrijven hun publiciteitsuitgaven tijdens de Covid crisis uitstelden om beter voorbereid te zijn op eventuele marktschommelingen. Er bestaat hoe dan ook geen perfecte wereld, ook niet voor media-bonzen of journalist-ideologen. 

Diversifiëring: het is vijf voor twaalf

Media-diversifiëring zou een prioriteit moeten worden in de strijd voor het behoud van onze vrijheden. Daarnaast  dient men na te denken over de impact van media-overconsumptie op de menselijke psyche. Nog nooit konden we in de geschiedenis op elk moment van de dag of nacht nieuws ontvangen over onoplosbare wereldproblemen. Het gevoel van onmacht, dat dit bij mensen veroorzaakt, mag niet onderschat worden en heeft naast een maatschappelijke impact ook duidelijke economische gevolgen. Angst en een sterk onmachtsgevoel veroorzaken namelijk immobilisme of paniekreacties, die vaak leiden tot gevoelsmatige, overhaaste, éénzijdige en weinig deskundige beslissingen. In dit kader vormen de Covid-restricties, die we hebben mogen ondergaan, mogelijk slechts een peulschil in vergelijking tot de klimaatmaatregelen die ons te wachten staan en waarvoor er nu al via de media een draagvlak wordt gecreëerd.  Nieuwe, kritische media-bedrijven vormen misschien een dure investering, maar deze is broodnodig indien we opnieuw greep willen krijgen op de ontspoorde angstpsychose die we vandaag meemaken.

 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

44 commentaren op “Agressie tegen journalisten door boze anti-Covid betogers: probleem mediaconcentratie weer brandend actueel

 1. Ons aller goddelijke en meest barmhartige Moeder Maria heeft duidelijk voorzegd dat de hele wereld communistisch zal worden en dat de verdrukking erger zal zijn dan WW1 en WW2 samen. De ziel zoveel mogelijk op God afstemmen is het enige hulpmiddel zonder nadrukkelijk te verwachten dat men lichamelijk zal gespaard worden. Dat betekent dat manifesteren niet helpt en dat men zonder het respect en de liefde tot God bij voorbaat verloren is.

  1. @eric-b-l ,
   Wat is er met of bij U gebeurd? U schrijft sinds ’n paar weken ineens (dus plotsklaps) véél volwassener.

 2. Als we jezus willen navolgen is er maar één boek dat je moet hebben en dat is de bijbel. Al de rest wat media en politiek ons over corona ons wil vertellen is bijzaak. Wat wil God ons vertellen? Wat hebben we als christen te doen?

  En ik moet zeggen katholieken hebben het nog steeds niet begrepen.
  De kerken gingen toe en wij gingen voor onze televisie zitten, massaal rozenkransgebed voor kathedralen en kerken was niet nodig, want er was gevaar? En degene die het deden werden door hun eigen priesters en bisschoppen verbannen en geexcommuniceerd. Heel de corona hoor je ze niet, maar als ze homoseksuelen willen zegenen, dan komen ze uit hun kot.

  Maar, bejaarden, zieken en jongeren die aan het wegkwijnen waren van de eenzaamheid tijdens de corona en niet naar een biecht of H. Mis konden gaan daar spraken ze niet over. Daar moeten onze bisschoppen en priesters niet op de barricade voor gaan staan. De bisschoppen stonden alleen maar op de barricade en liepen al huilend naar de media wanneer LBGHI- gemeenschappen zogezegd door de kerk zouden gediscrimineerd worden?

  Er is iets veel erger aan de hand dan corona en al wat de wereld en media ons wil wijsmaken.
  Onze eigen kerk is Christus opnieuw aan het kruisigen, Jezus heeft het lijden niet op zich genomen voor onze zonde, want er zijn geen zonde meer en dan is er ook geen kruisdood van Jezus meer nodig.

  Wat mij heel erg verontrustend is dat de kerk geleid wordt door gruwelijke herderswolven. Want, de ondergang van de wereld is begonnen in onze eigen kerk door doodzonde en leugens over de 10 geboden van onze herders.

 3. ik dacht dat het hier over de media ging.? Of de media nog objectief is dat betwijfel ik ten zeerste. De meeste leven van reclame inkomsten en bij de VRT zit de politiek, iedere politieke partij heeft daar zijn man of vrouw staan. Elke kritische bedenking wordt daar in de kiem gesmoord en geschorst. Neem nu de klimaatverandering, plotseling na enkele overstromingen en hittegolven in Zuid-Europa is alles wat er gebeurd de schuld van de mens en klimaatverandering. De mensheid zal worden uitgeroeid als we niets doen. Het punt is nu dat de aarde al meerdere klimaatveranderingen heeft gehad en de mensheid is nog nooit hiervoor uitgeroeid. En politici kennen niets van klimaatverandering en hier zit ook het probleem, en de media berichten hierover en kennen er ook niet veel van. de media is dus zeer misleidend, ook wat vaccinaties betreft.

  1. @willy,
   Prima dat U als nieuwkomer reageert. Echter, U stelt van alles en nog wat.
   Nu nog graag een onderbouwing van U.

 4. Mediaconcentratie is niets anders dan de stem van de rijke fabrieksbaas met primitieve watermolen die al in de achttiende eeuw begreep dat hij met behulp van de eerste stoommachine het hele volk kon herleiden tot zijn persoonlijke slaven. Om dat doel te bereiken hoefde hij slechts iedereen te laten geloven dat “de vooruitgang” onze eigenlijke en echte godsdienst is. De weinige protesterende priesters werden niet gehoord.

  Keer dus uw rug naar iedere vorm van “vooruitgang” en “socialisme” en “democratie” want deze hypnotische woorden zijn niets anders dan de meest sluwe leugens om u van God te kunnen verwijderen.

  Beletten christenen elkaar ooit tot inspraak in eender welk partikeltje van de samenleving ? Nooit ! Maar het hypnotische “democratie” doet dat wel ! Hinderen christenen elkaar in de geestelijke vooruitgang van hun ziele-leven ? Nooit ! Maar de hypnotische “vooruitgang” doet dat hartsgrondig wel ! Zet christendom ons aan tot asociaal gedrag ? Nooit ! Maar het hypnotische “socialisme” plaatst uw ziel in een psychologische gevangenis zonder ramen en met een gepantserde deur.

  God schept het natuurlijke vrije leven en de fabrieksbaas vernielt het om dan zich zelf tot afgod te verheffen.

 5. Betogingen zijn gemakkelijk manipuleerbaar en de oligarchische media kunnen die volgens hun eigen wil inkaderen; dergelijke samenkomsten worden niet gevreesd door de regeringen en hun cryptocratische meesters tenzij de betogers gewapend naar de overheidsgebouwen marcheren om hen in te nemen, en dat laatste zien we niet bij hedendaagse betogingen in West-Europa. Spandoeken en slogans, daar lachen die figuren mee. Pas wanneer de “gojim” met vuur en staal in opstand zouden komen tegen hen rechtstreeks zouden ze beginnen bibberen.

  Wanneer men in grote getallen samenkomt op straat kan men ingekaderd worden zoals de oligarchen willen; die laatsten kunnen agenten in burgerkledij sturen om vandalisme te plegen en erger om vervolgens op onafgebroken manier de media te laten toeteren over de geweldplegingen; toeteren dus om kijkers psychologisch te kneden tegen alle antigifspuit-standpunten.

  Pseudonieme guerrillastrijd via het verspreiden van juiste informatie is in mijn oordeel efficiënter dan betogen. Dat is moeilijker te manipuleren door de vijand.

  Het moet ook gedaan zijn met de halve waarheden. Geheel de covidiaanse leugenmachine hebben de vijanden van God en mens gebouwd op de pretentie dat virussen zouden bestaan en dat die oorzakelijk zouden zijn voor allerlei ziekten; in de werkelijkheid bestaan virussen niet. Er worden geen virussen geïsoleerd door de sciëntisten; zij behandelen weefsel met chemicaliën, en wanneer het weefsel sterft door vergiftiging en gebrek aan voeding schrijven ze dat toe aan een “virus”; het is duivels bedrog waarmee de NWO-bestuurders de wereldbevolking via angst willen controleren en onder steeds zwaardere slavenjukken duwen. Ziekten zoals de griep worden veroorzaakt door toxiciteit en voedingsdeficiëntie, en niet door virussen. Sinds de Zondeval heeft alle voeding in variërende mate toxische effecten op de mens; in voeding die we gezond kunnen noemen is die toxiciteit klein en zijn de heilzame effecten groot en veelvuldig, maar in andere voeding is de toxiciteit groter en schadelijker waardoor die voeding beter gemeden kan worden; bij dingen waarvan men bij het eten ervan ter plaatse ziek valt of doodvalt is de toxiciteit uiteraard bijzonder hoog, maar zeer dikwijls is het gehalte kleiner en werkt de giftige stof subtieler en gradueler in het organisme. Ook via ademen en drinken (slechte lucht, chemtrails, gecontamineerd water, ongezonde commerciële dranken) krijgt men toxiciteit binnen. Met gepretendeerde kleine virusmonsterkes die in de lucht zouden rondzweven heeft dat niks te maken.

  Sinds de Zondeval produceert het menselijk lichaam ook zelf toxiciteit, en die toxiciteit kan zelfs vermeerderd worden door de zonde, want de mens bestaat uit ziel en lichaam, en wanorde in de ziel heeft dus ook een impact op zijn fysiek leven. Door de juiste voeding en kruiden kan men in het lichaam toxiciteit afbreken en afvoeren en het peil laag houden; authentiek geestelijk leven, werken aan de persoonlijke heiligheid dus, heeft ook een heilzame invloed op de lichamelijke gezondheid. Dat wil uiteraard niet zeggen dat heiligen niet ziek kunnen worden; sommigen hebben ziekte gedragen als persoonlijk kruis en voor het uitboeten van zonden van anderen.

  De sciëntisten zijn priesters van een Egyptisch-Babylonische mysterieschool; de sciëntistische revolutie werd gelanceerd door de hermetische occultisten van de Renaissance, zoals ook de protestantse revolutie; daarom werd Galileo gesteund in het verspreiden van zijn gedachtegang door Elia Diodati, telg van een calvinistische familie geboren te Genève. Het sciëntisme is dus gnosticisme verpakt in een jargon dat onwetende mensen intimideert. Let op het etymologisch verwantschap tussen de woorden “gnosis” (Grieks voor “kennis”) en “wetenschap”. Wanneer sciëntisten dus “de wetenschap” zeggen is dat hetzelfde als toen oude gnostici “de gnosis” zeiden. De covidiaanse leugenmachine wordt bestuurd door gnostici in witte jassen; het wereldbeeld inherent aan hun “wetenschap” is dus pantheïstisch, en dat is tegenstrijdig met het christelijk monotheïsme. Hoog tijd dus dat christenen zich radicaal tegen de moderniteit keren en geheel dat modern wereldbeeld van zich afwerpen.

  Ge ziet nu, lezers, hoe dodelijk het vertrouwen op de gnostici in witte jassen is; het verwoest mensenlevens, want velen geloven blindelings de moordenaars in de overheidsgebouwen en in de televisiestudio’s en lopen naar hun slachtbanken toe om zich te laten inspuiten met hun gif. Slechts weinigen beseffen hoe uitgestrekt het bedrog van de heersende laag werkelijk is.

  Volgens Dr. Stefan Lanka is de gedachtegang van “virologie” begonnen bij Rudolf Virchow. Nadat de LSD-gebruiker Francis Crick de hermetisch-alchemistische “staf van Hermes” (“dubbele helix”) beweerde gevonden te hebben in materie (lancering van de DNA-leugen) is men gaan beweren dat de gepretendeerde ziekteverwekkers van Virchow een soort van genetisch materiaal waren, en zo werd het mentaal wapen van psychologische oorlogvoering gesmeed waarmee de oligarchen heden de volkeren terroriseren en traumatiseren.

  De Engelstalige Wikipedia zegt het volgende over Rudolf Virchow:

  “Virchow supported Bismarck in an attempt to reduce the political and social influence of the Catholic Church, between 1871 and 1887.[116] He remarked that the movement was acquiring “the character of a great struggle in the interest of humanity”. He called it Kulturkampf (“culture struggle”)[6] during the discussion of Paul Ludwig Falk’s May Laws (Maigesetze).[117] Virchow was respected in Masonic circles,[118] and according to one source[119] may have been a freemason, though no official record of this has been found.”

  Zoals bekend is Wikipedia gedomineerd door de oligarchen, en zelfs die publicatie zegt dat Virchow gerespecteerd werd in de vrijmetselarij en dat hij mogelijk zelf een schortmanneke was.

  “Allemaal toeval!” roepen de complotontkenners. Die ontkenners zijn de “lastdieren” van de oligarchen die de cement aandragen waarmee de Nieuwe Wereldorde, de nieuwe Toren van Babel, uitgebouwd wordt.

  1. De “staf van Hermes” is een occult alchemistisch symbool; in de Renaissance was er zware infiltratie bezig in de katholieke Kerk door de hermetisch-alchemistische netwerken (de strijd tussen de katholieke Kerk, die de Kerk van Christus is, en de synagoge van de satan met de daaraan onderworpen gnostische sekten woedt voortdurend doorheen de geschiedenis). Het “dubbele helix”-concept van Francis Crick is het genoemd “staf van Hermes”-concept en is dus occulte codetaal verpakt in een hedendaags sciëntistisch jargon. “DNA” bestaat niet echt, zoals “ruimtevaart” ook niet echt bestaat maar codetaal is voor het kabbalistisch concept van “geestreizen” met planeten als verschillende “bewustzijnsniveaus”, onderdeel van de kabbalistische “boom des levens”-leer.

   Het Renaissance-hermeticisme werd verspreid door de rozenkruisersekte; die sekte heeft de Royal Society of London opgericht (de “Invisible College” was een voorloper ervan), en later zijn de rozenkruisers de vrijmetselaars geworden. Het is dus geen toeval dat Crick een hermetisch symbool pretendeerde te vinden in de materie; de geneticisten beweren dat zij met “DNA” potentieel alles kunnen maken wat zij willen; dat is de oude hermetisch-alchemistische gedachte.

   De moderne wereld is gebouwd op leugens, en mensen worden van kleins af aan geconditioneerd in een occult wereldbeeld zonder dat zij op de hoogte zijn van de origine van de valse noties waarvan zij menen dat zij tot de meest vanzelfsprekende waarheden van het aards leven behoren.

   We zien nu de desastreuze gevolgen van die conditionering. Mensen wandelen zonder verzet naar hun neerval in opdracht van de hermeticisten in witte jassen.

 6. Volgens kardinaal Burke bestaat corona ook niet maar hij heeft het virus nu we zelf te pakken

 7. Cardinal Burke has TESTED positive for COVID-19 but he is doing well.
  Cardinal Burke has NOT been DIAGNOSED with Covid.
  Positief getest, maar geen covid diagnose !
  “He [Cardinal Burke] has been tired out because of his schedule at the Shrine [of Our Lady of Guadalupe] and a Confirmation in Wausau [Wisconsin],”

  Op covid testen is altijd een gok gebleken, laat u niet beetnemen. Die testapparatuur hoort thuis in het casino.

  __https://www.ncregister.com/cna/cardinal-burke-tests-positive-for-covid-19-8z0axj21__

 8. @eric-b-l ,
  U heeft de clou te pakken: Uw reactie van 13.aug inzake het ‘virus’ is 100% correct.
  Mede daarom neem ik absoluut (tenzij dwang) geen spuit.
  Trouwens, er zouden steeds weer ándere virussen zijn, waardoor mensen steeds weer ’n nieuwe vaccinatie nodig zouden hebben (het is gewoon een nieuwe melkkoe).
  Bovendien: door de vaccinaties holt de eigen gezondheid achteruit, waardoor de mensen opnieúw gevaccineerd moeten worden (vandaar die melkkoe).

  Bovendien:
  Ikzelf heb een broze gezondheid, ben niet gevaccineerd, kom veel onder de mensen en heb desondanks (nog?) nergens last van gehad.
  Ik heb in mijn kennissenkring maar van één gezin gehoord, dat zij corona zouden hebben gehad.

 9. @P. Derks: Een nieuwkomer ben ik niet hoor! Ik geef hier regelmatig al is m’n mening. Maar ik houdt het liefst kort en bondig. Men wil in Europa de uitstoot van koolstof naar omlaag brengen, maar wat lees ik? De president van de Verenigde Staten wil dat de oliemaatschappijen meer olie gaan oppompen voor de economie hoe hypocriet kan m’n zijn.

  1. @willy,
   U geeft inderdaad al regelmatig Uw kort en bondige reactie. Dat leit voor U. Echter, U doet dit pas hooguit sinds enkele weken. Daarom noem ik U ’n nieuwkomer. U hoort écht niet tot de belegen hap, die hier al jaren rondzwerft. Dat zoiets nog uitgelegd moet worden, pleit niet voor U. (Noch voor U, noch als te vertrouwen persoon.)
   Gezien Uw woordenschat en Uw hoogmoed neem ik aan, dat U – met een hogere opleiding – nog tot de jongeren behoort.

    1. Beste P.Derks, tenzij ik me vergis, vergist u zich in Willy. Ik meen dat Willy inderdaad al verscheidene jaren hier komt en altijd een zeer beknopte synthese weet te geven. Soms maakt hij kleine onchristelijke foutjes en dat mag natuurlijk, ieder mens leert altijd bij. En, tenzij ik me vergis, ben ik van mening dat hij in Antwerpen stad woont en van Joodse afkomst maar wel christen werd. Ook denk ik dat hij hogere studies deed, zo niet dan heeft hij grote talenten vanwege zijn vermogen tot het maken fijne syntheses.

     1. @eric-b-l ,
      Bedankt voor Uw antwoord.
      Trouwens, is @willy niet zélf bij machte om antwoord te geven, of .. erger: vindt ie zich daar te goed voor?

      Trouwens, ik heb geen al te hoge pet op van de tegenwoordige opleidingen.
      Men dringt niet door tot de (on)juistheid van principe – aannames voordat men die aannames als feit accepteert.
      IK heb geleerd: eerst aannames bewijzen (is niet hetzelfde als aantonen) en dán pas toepassen.

    2. P. Derks, de typische terughoudendheid van de Joden, zoals ik dat in 20 jaren Antwerpen ervaarde (1978-1998), is niet onterecht. Meer dan eens ben ik geschokt door de diepe haat van sommige Antwerpse kleine volksmensen en volgens mij is dat absoluut onterecht. Ik had oppervlakkige contacten met echt fijnzinnige Judaïsche Joden en met een zekere regelmaat met een fijne en vriendelijke Joodse zakenman. Volgens mij zijn het vooral de zionistische Joden die alles verbrodden maar in die tijd had ik daar nog geen weet van. Bij de Judaïsche Joden zijn er ook tal van modernistische stromingen meen ik en er moet ook een soort van verlangen zijn naar de Traditionele beleving voor zover zij dat nog zouden kunnen herstellen, maar voor zover ik het begrijp kan dat niet meer sedert het Nieuwe Verbond van Jezus aller Heer. Daarom ben ik bereid aan Willy wel veel ruimte te bieden. Willy heeft niet het Nederlands als geboortetaal, hij schrijft eigenlijk het gesproken volks-Antwerps maar daar heb ik geen probleem mee, integendeel het siert hem vind ik. Ik zou graag een stukje willen schrijven over mijn gewone volkse ervaringen met Joden in Antwerpen maar het is een heikele materie en men moet echt over eieren lopen.

     1. Ik weet niet met welk soort Joden mijn ouders te maken hadden:
      de ouders van mijn moeder (dus mijn grootouders van moeders kant) hadden ’n Jood van de dood gered.
      Na afloop van de oorlog leden mijn grootouders en hun kinderen honger.
      Blijkbaar kon die Jood aan vlees komen,
      Uit dankbaarheid bood hij dat vlees aan tegen ’n hoog bedrag (bedrag is mij intussen ontschoten). Hij mocht blij zijn, dat hij nog levend bij mijn grootouders mocht vertrekken,

      Mijn ándere grootouders (de ouders van mijn vader) waren keuterboeren. Ze hadden maar elf hectare arme zandgrond. Vóór WOII heeft mijn grootmoeder eens tegen ’n Joodse handelaar gezegd: ‘vieze Jood’ (met als bijgedachte: karige Jood). Hij bood zó weinig voor het vlees, dat de ouders van mijn vader van dat geld onmogelijk ’n kalf konden grootbrengen.

      Desondanks waren mijn (groot)ouders diepgelovige R.K. mensen.
      Aan hén heb ik mijn diep en overtuigd r.k. geloof te danken.

     2. Mijn voorzichtig antwoord daar op is dat men de tijd moet nemen om iemand te leren kennen. Men neemt geen wildvreemde in huis zonder hem te kennen. Lid zijn of zelfs gedoopt zijn in een godsdienst betekent niet dat de desbetreffende persoon een goed mens is. Men kan net zo goed een willekeurige misdadiger opnemen. Dat vraagt mensenkennis met ervaring en inzicht. Vermits het in uw geval een Jood betrof hadden uw ouders hem, ook na opname, kunnen bevragen over zijn geloof in God en het belang van de Tien Geboden, zijn kennis over het Oude Testament, zijn gebeden. Krijgt men dan aanwijzingen over ongelovigheid en gebrek aan respect voor God dan kan men hem nog steeds tegen de nazi’s beschermen maar bijvoorbeeld in een hok buiten het huis o.i.d. Ook wanneer u een christen in huis haalt ter bescherming dan ook moet u hem onderzoeken op oprecht geloven. Vindt hij het geloof onbelangrijk of zelfs belachelijk en kan u hem niet tot ernstig gebed krijgen dan kan u maar beter afstandelijk gaan handelen terwijl u hem duidelijk blijft maken dat er van hem ernstig respect voor God verwacht wordt. Uw ouders zullen wel verdienste hebben aan hun goede wil om een ondankbaar persoon te willen helpen en ik vermoed dat zij in de persoon van die ondankbare eigenlijk een noodzakelijke beproeving moesten ondergaan. Of zij die beproeving op geslaagde wijze ondergingen hoef ik niet te beoordelen beseffende dat wij allen dikwijls harde lessen moeten krijgen wegens traagheid of koppigheid.

      1. @eric-b-l,

       Ik weet niet waarom ik U het volgende zeg:

       Bergoglio is volgens mij een charlatan, een door de kardinalen naar voren geschoven pion met het doel om het R.K. geloof van binnen uit kapot te maken.

       Een charlatan = iemand die anderen misleidt door te doen alsof hij iets kan.
       Intussen moet hij echter doen, wat ánderen hem influisteren (of toeschreeuwen).

       1. @ P. Derks,
        ik denk dat het om een veel ruimer plan gaat, dat ik ergens las op dit blog: __https://www.bloggen.be/levend_geloof9__
        Heel in’t kort: Satan bezoekt God en zegt Hem dat het voor christenen wel erg gemakkelijk leven is met al die technologie. Hij eist van God ze eens flink te mogen pesten dan kan God zelf zien hoe weinig echte christenen er nog over zullen blijven. Zegt God aan Satan: je krijgt 100 jaren de tijd om dat plan van je uit te voeren.
        Wel, die 100 jaren zijn nu bijna voorbij en, zoals ook Jesaja uitgebreid beschreef , blijft er slechts een kleine rest over.
        Zo zie je dus weeral hoe God zijn meest geliefde volk zwaar op de proef stelt maar dat juist die beproevingen voor ons hoopvol zijn terwijl de anderen alle hoop verliezen zoals o.a. blijkt uit hun hopeloze manifestaties. bijvoorbeeld in China worden ‘opstandelingen’ door de politie opgesloten in hun eigen appartementjes en krijgen tot heden zelfs geen voedsel aangevoerd. Dag en nacht schreeuwen ze uit hun ramen om voedsel en hulp. De buren durven niets doen. Satan schenkt gul zijn zwarte bitterheid over de ongelovigen.

        1. @eric-b-l ,
         Bedankt voor Uw antwoord.
         Uw antwoord herinnert mij aan wat ik al ergens heb gelezen in de bijbel.

         Waar heeft U gelezen dat vele Chinezen zijn uitgesloten (afgesloten) van de maatschappij? (dit is overheid als cipiers van de eigen inwoners.)

         Overigens: blijkbaar hebben vele Chinezen die uitsluiting van de maatschappij overleefd, daar zij nog stééds in leven zijn.

         Hopelijk krijgen wij die toestanden niet in Europa (laat ons bidden voor al de vervolgde mensen,).

         1. Het begint me te dagen dat Europeanen blijkbaar niet beseffen hoe meedogenloos het Aziatische communisme geworden is. Dagelijks overlijden honderden en de overheid toont niet de minste interesse. De ene brug na de andere stort in, telkens doden en gewonden, dammen groot en klein vertonen groeiende barsten, duizenden wachten af in doodsangst, in verband met de allergrootste dam verwachten tienduizenden het allerergste, talrijke appartementsgebouwen beginnen binnen het jaar al barsten te vertonen wegens diep ingegroeide corruptie, bijna dagelijkse kost is dat ergens een groot of klein huis in een drukke winkelstraat zomaar plots instort en tientallen verplettert. Een man is in de tuin van het appartementsblok rustig aan het schaduwboksen (een soort van zachte bewegingsoefeningen) en de voorbijkomende politie maant hem aan onmiddellijk naar binnen te gaan: eerste waarschuwing, de man antwoordt vriendelijk lachend dat hij over enkele minuten klaar is met zijn oefening waarop de politie de tweede waarschuwing geeft, de man zegt nogmaals vriendelijk dat hij in enkele minuutjes klaar is waarop de politie derde waarschuwing roept en hem opsluit in zijn appartement en de deur vakkundig dichttimmert met speciaal daarvoor geprepareerd materiaal. Of dergelijke slachtoffers dit zullen overleven is nog niet duidelijk. Ook bijvoorbeeld een huwelijksfeest wordt op dergelijke hatelijke wijze onderbroken.
          Allemaal te volgen op youtube; dagelijkse kost, samen met ontelbare natuurrampen.
          Ik vermoed dat het vanaf deze herfst ook in Europa zo zal gaan.

          1. @eric-b-l
           Bedankt voor Uw snelle antwoord.
           Laat ons bidden voor al die vervolgde mensen + voor Europa + vul maar in.

 10. @; Theudmer..

  Je hebt het over de DNA-leugen maar dan zijn de profetieën over het DNA ook een leugen..ook die profetieën over een virus.
  Ik ben op de hoogte van wat martinvrijlandnl over het een en ander zegt.
  Daar moet ik dan ook nog bij opmerken hoe het dan zit met bepaalde biologische wapens die gebaseerd zouden zijn op gemanipuleerde virussen.. virussen die dus niet bestaan.

  Ook ben ik op de hoogte van het gedachtegoed van Johannes van het Kruis en zijn bevinding over de 2 duistere nachten van de ziel.. en waarvan ik geloof dat de gehele mensheid in de eindtijd die twee ziele-fasen zullen gaan doorlopen; de 1e fase is die die zal optreden vóór het verschijnen van Jezus Christus ÉN God de Vader..in het VUUR van de Heilige Geest, in het 6e zegeloordeel.. dus niet alleen de betreffende verdrukking hoe dan ook, maar ook…

  …de drie duistere dagen als het openen van het 6e zegel en is dan ook een goed beeld van hetgeen een duistere nacht voor alle zielen kan betekenen. Daar komt dan ook nogeens het staan in het oordeel op het einde van de 3e dag van die duisternis in de Waarschuwing als reinigingsoordeel bij..dus in het staan voor God de Vader en Jezus Christus.. en naarmate van iemands zondige duisternis zal hij ook het niet-s van die duisternis ervaren.. zoals ik hoorde in een profetie op YouTube.

  De 2e duistere nacht betreft dan de tijdsperiode van de antichrist tot aan de Wederkomst (2Thess.2:8) bij het laatste oordeel.
  Het kan best zijn dat ik ergens gelezen heb over de duistere nacht met een verwijzing naar de eindtijd voor de gehele mensheid, maar onlosmakelijk hiermee is dan toch ook de transformatie die daar bij hoort zoals de Waarschuwing (Jes.66:14-17+) ons aantoont.

  Voor mij is het dan ook duidelijk dat de taalkundige “analyse” van 2Thess.2:1-[7] mij aantoont dat eerst de valse profeet in vers 3 en 4 vóór het 6e zegeloordeel komen (Jes.66:[17].) moet.. en een tijdsbestek later pas de antichrist, ieder symbolisch een tijd van manifestatie krijgend voor de tijd van 3½ jaar.
  En daarbij: ..en waar ik het nog niet heb over gehad, is Daniël 7:25 en zijn onderscheid maar ook tegelijk relatie met Openb.13:5 want in Dan.7:25 zie je de 3½ jaar gegeven aan de kleine hoorn in Dan.7:8 deze kleine hoorn is dus NIET de antichrist..zoals algemeen veronderstelt.

  Maar het moet opgemerkt worden dat de persoon in Dan.7:11 eerst gedood wordt en dat is in Openb.19:20 niet het geval, daar worden beiden levend in de vuurpoel geworpen.
  En dus heb ik 🤭 alleen het juiste 🤗 antwoord.. want de antichrist wordt in 2Thess.2 vers 8 “gedood” bij de Wederkomst + laatste oordeel.. en de rest heb ik al eerder verduidelijkt.
  Niemand kan mij weerleggen en ook @; THEUDMER….NIET.
  DUS @; Theudmer wees MANMOEDIG..kom maar op met je weerlegging ..laten we armpje drukken..(wat feitelijk al gebeurd is)..voor de goede zaak (dus al voltrokken..🤣..😉)..om het lot van maitreya, de “kosmische Christus” als bezegeld te verklaren.

 11. @Eric-b-l : Ik ben niet van Joodse oorsprong en ik woon ook niet in Antwerpen, ik heb wel unief gedaan in aardwetenschappen en klimaat.

  1. Misschien wil u zo goed zijn me dat te vergeven ? Ik zit blijkbaar al enkele jaren met vooroordelen over u en dikwijls komt het me voor dat u Antwerps schrijft.
   Over de jaren zijn er drie verschillende icoontjes met de naam willy,
   en er zijn twee verschillende icoontjes met beide de naam wellens willy.

 12. @willy
  U bent volgens mij TE voorzichtig met Uw antwoord.
  Daardoor blijven veel vragen opstaan (zie hierboven).
  Daardoor roept U bij mij MÉÉR vragen op in plaats van MINDER vragen.

  Iemand die zich niet in de kijker wil spelen, heeft te ÁLLEN tijde méér te verbergen.

 13. @P. Derks : ik ben een zeer voorzichtige kerel als het op antwoorden betreft. Ik ben niet zoals sommige Nederlanders die nogal vrij en vrank hun mening ventileren maar daardoor sommige mensen kwetsen. ik hoef ook helemaal niet in de kijker te staan, daar begrijp ik je niet goed. Dit forum gaat over kerk en samenleving en niet over wetenschappen. Als ik bij jou meer vragen oproep dan antwoorden, dan blijkt het dat je mijn interventies niet goed leest, dank voor je reactie.

  1. @willy,
   Niét bedankt voor Uw grotendeels niét-antwoord.

   Nof anders + véé directer: ik wantrouw U als de pest.

   1. Met vertrouwen komt men veel verder dan met wantrouwen. Dit wil niet zeggen dat men zich moet laten in de luren leggen. Maar een goede uitleg voor dat wantrouwen is ook op zijn plaats. Op dit forum verwachten de lezers andere taal.

 14. @willy, correctie wegens twee fouten:
  Niét bedankt voor Uw grotendeels niét-antwoord.

  Nog anders + véél directer: ik wantrouw U als de pest.

 15. Aan @; Theudmer..

  De 2e komst van Jezus Christus wordt [o.a.] in de volgende link.. https://youtu.be/Vn8TbOVu3nw ..aangekondigd, de 2e komst is duidelijk het 6e zegel reinigingsoordeel.. de Waarschuwing “van” Garabandal die direct volgt op het einde van de 3 duistere dagen.

  De 3 duistere dagen zijn dus het openen van het 6e zegeloordeel en het openen van dat 6e zegeloordeel maakt een einde aan de 3e wereldoorlog, atoomoorlog.
  M-maitreya de valse profeet in 2Thess.2:3-4 de {tegenstander} komt ongeveer 3 maanden ((-als- ik een bepaalde profetie over de laatste 6 maanden voor de Waarschuwing goed begrepen heb))..vóór het 6e zegeloordeel.

  In de Waarschuwing treft het VUUR van de Heilige Geest éérst de eindtijd Cyrus EN de valse profeet maitreya..((op een bepaalde wijze))..geïmpliceert in Dan.7:11.. het wordt de dood van maitreya, de valse profeet.. EN de opsluiting van satan voor de symbolische 1000 jaar..maar voor de eindtijd-Cyrus wordt dat VUUR van de Waarschuwing de verlichting naar Hebreeën 4:12.. de Hypostatische vereniging van natuur-GENADE.

  @; Theudmer zwijgt ..waarschijnlijk aan het eind van zijn Latijn ..de constructie van de chronologische volgorde van de 7 zegels is, op een andere manier dan bv. de opnametheorie bij de evangelische christenen, even INconsistent.
  Ook de profetieën doorheen de eeuwen spreken @; Theudmer tegen.
  Maar misschien heeft hij juist extra tijd genomen om die betreffende profetieën nog eens goed te doorspitten. 🤭..🤫

 16. @@@ ..@; Theudmer,

  •• Correctie op mijn vorige reactie:
  M-maitreya de valse profeet in 2Thess.2:3-4 de {tegenstander} komt ongeveer 3 maanden ((-als- ik een bepaalde profetie over de laatste 6 maanden voor de Waarschuwing goed begrepen heb))..{{vóór het 6e zegeloordeel}}.

  M..maitreya komt niet 3 maanden vóór het 6e zegel ..maar 6 maanden, hij komt dus wel drie maanden vóór de 3e wereldoorlog, de 3e wereldoorlog duurt ook 3 maanden, die betreffende profetie heeft het over 6 maanden voor de Waarschuwing..die geboorte is van de Nw. Hemel en Nw Aarde..in zijn éérste fase.

  @;Theudmer schreef:
  ▪︎De “staf van Hermes” is een occult alchemistisch symbool; in de Renaissance was er zware infiltratie bezig in de katholieke Kerk door de hermetisch-alchemistische netwerken (de strijd tussen de katholieke Kerk, die de Kerk van Christus is, en de synagoge van de satan met de daaraan onderworpen gnostische sekten woedt voortdurend doorheen de geschiedenis▪︎

  De synagoge van satan zien we al bij de profeet Ezechiël..betreffende personen in de tempel waren naar het (occulte) “Oosten”.. ook Salomon schijnt [naderhand] bepaalde zaken van God vermengd te hebben met occulte zaken..door zijn heidense vrouwen.

  @; Theudmer schreef ook:
  ▪︎Het “dubbele helix”-concept van Francis Crick is het genoemd “staf van Hermes”-concept en is dus occulte codetaal verpakt in een hedendaags sciëntistisch jargon. “DNA” bestaat niet echt, zoals “ruimtevaart” ook niet echt bestaat maar codetaal is voor het kabbalistisch concept van “geestreizen” met planeten als verschillende “bewustzijnsniveaus”, onderdeel van de kabbalistische “boom des levens”-leer▪︎

  Uit deze verklaring van @; Theudmer blijkt dat hij het een en ander niet geheel en al in zijn juiste verhoudingen heeft begrepen (maar wie kan dat wel !!).. een goed voorbeeld is maitreya, de valse profeet zelf, hij zou Jezus Christus overschaduwd hebben bij Zijn doop in de Jordaan.. maitreya was dus wel (onzichtbaar) aanwezig want hij had bezat het luciferische “opstandingslichaam”…dus op luciferische satanische wijze bezeten.. niet uitgesloten is dat maitreya de oudtestamentische profeet Hom is die aanwezig was in de ark van Noach..hij was volgens Anna Katharina Emmerick de stichter van het Brahmanisme..een werkelijk historisch figuur want daar schijnt informatie over te zijn.

  Het eerst moet gezegd zijn dat maitreya een schepsel is, dus eveneens een nakomeling van Adam van na de zondeval.. Jezus Christus is van eeuwigheid geboren uit de Vader..dus een wezenlijk verschil. IN de profetieën op YouTube wordt maitreya de kosmische Christus genoemd.
  De –https://youtu.be/S3hzvClKJPo– de instructeur van de wereld, de architect van het universum..zoals hij zichzelf noemen laat. maitreya heeft dus een “licht-lichaam” als opstandingslichaam van luciferisch makelij.. dat wil zeggen dat hij in vroegere tijden niet gestorven is.. maar dat zal dus alsnog wel gebeuren in het 6e zegeloordeel en waar in o.a. Daniël 7:11 van getuigd wordt..

  Om zich te kunnen manifesteren als een mens van vlees en bloed heeft maitreya zich uit de etherische sferen zichzelf een lichaam gecreëerd wat hij verlevendigt door zijn intrek er in te nemen middels zijn luciferische opstandingslichaam.. dit is te lezen in hun eigen geschriften.
  In de tijden van Atlantis en er voor schijnt het dat men toen kon creëren door gedachtekracht en dat dat vermogen geëvolueerd is in de huidige intellectuele vermogens om tot objectieve wetenschap te komen.

  @; Theudmer maakt dus mijns inziens een grote fout door te stellen dat het DNA niet bestaat en o.a. de ruimtevaart ook niet.
  Dan heeft @; Theudmer het ook over een codetaal in deze ……maar de macht om als goden te creëren via (magische) gedachtekracht kan men dus op overeenkomstig geestelijk vlak toepassen.. in het bijzonder op maitreya want hij creëert vanuit het “niets” zijn eigen manifestatie-lichaam.
  Openb.13:15 lijkt mij dan in zijn werkzame duiding dan ook codetaal ..te verstaan maar dan wel voor de goede verstaander..”ingewijde”.

  Wat betreft de huidige wetenschap en technologie en de beheersing om het geheel te overzien.. zie ik dan ook in de persoon van de antichrist gestalte krijgen.
  Als God willen ze totale controle over de gehele schepping o.a. via wetenschap en technologie..daar is heelwat informatie over te vinden op het internet.

  Zoals de valse profeet maitreya op geestelijk vlak over de materie wil heersen, zo is het ook met de antichrist want die komt wel in zijn menselijk bestaan van vlees en bloed.
  De Illuminati-vrijmetselarij schuift daarom eerst maitreya naar voren, “Bill” Cooper was daarvan op de hoogte en bracht het een en ander naar buiten..wat hem uiteindelijk zijn leven gekost heeft.

  Het beest, dat door het zwaard was gewond maar bleef leven..in Openb.13:14, wil ik dan ook tot codetaal betitelen, want het betekent mijns inziens dat de antichrist als het eerste beest in persoon
  gewond is door de dood van de bijbelse valse profeet, maitreya.
  Sommigen zeggen dat de tv het beeld is dat kan spreken in (vers 15)..en zo zijn er meer opvattingen.. ook mijn visie is dus een van die opvattingen.. ofschoon ik het wel erg stellig breng.
  De volgende link –https://youtu.be/YX_7Yx-pRxM– betreft een occult new-age persoon die een bepaalde inzage heeft ..maar dit lijkt me niet voor iedereen bestemt.
  ••••••

 17. REDACTIE:
  Even iets ánders:
  Sinds ik op 22 juli 2021 stevige mot (zeg maar: ruzie) had met Basilius Minor, heb ik gemerkt, dat mijn computer vreemd ging doen.

  Inzake die mot met hem, zie het artikel op deze site:
  Franciscus gaat boekje te buiten en wordt (op de bal maar ferm) getackeld door Burke.

  Nu moet ik mijn computerman laten komen, om de ontstane problemen op te lossen.
  Dit is mij nóg ‘ns overkomen (ik ben datum en aanleiding intussen vergeten),

  Ik kan het niet bewijzen, maar volgens mij is Basilius een stiekeme mol.

 18. betekenis van ‘stiekeme mol’:

  Blind persoon die niet te vertrouwen is.
  Hij is heel creatief in het bedenken van snode plannen. Vertrouw een mol dus niet.

  1. Beste P. Derks,
   diverse problemen met mijn computer moet ik ook geregeld ondergaan.
   Nochtans gebruik ik een alternatief SBC-computertje met Linux en dat is moeilijk voor de hackers, toch word ik voortdurend bespioneerd en soms moet herhaaldelijk achter elkaar worden heropgestart want dikwijls helpt dat.
   Alleen wanneer iemand werkelijk diepe haat vertoont kan men verwachten dat hij uw computer tracht te schaden.
   Ik woon in zuid-oost Belgisch Limburg,
   als ik misschien iets voor u kan doen wil ik u graag trachten te helpen.

   1. @eric-b-l,
    Mijn computerman is al geweest én heeft het probleem opgelost, Normaal is hij echt niet zo vlot en duurt het minsten ’n week ​vooraleer ie bij mij langskomt.

    Trouwens, hartelijk bedankt voor Uw genereus(!) aanbod,
    Het zou zomaar kunnen zijn, dat wij op pakweg 50 km van elkaar vandaan wonen.

    Als U in de buurt bent: U bent van harte welkom. Ik woon in de omgeving van Heerlen (Nederland).

    1. @ P. Derks,
     zelf heb ik geen auto meer, maar mijn Nederlandse vriend van 85 jaren oud die hier nu al meer dan twee jaren bij mij woont wel. We proberen iedere zondag naar de kapel van Niel-bij-As te gaan _https://michaelkapel.com/_ en misschien kunt u daar ook eens komen ? Laat me dat dan tijdig weten er********@te*****.be

     1. @eric-b-l,
      Ik ben gehandicapt en dus 100% van anderen afhankelijk inzake vervoer. Die afhankelijkheid wordt steeds erger naarmate de tijd voortschrijdt.
      Mijn twee nog levende kinderen leven in een niet gelovige omgeving. Dus: jammer.
      Maar: bedankt voor het aanbod.

      Inzake computers: ik leer tegenwoordig moeilijk andere systemen aan. Dus ik ben afhankelijk van Windows, dus van Bill Gates.

   2. Toch vreemd dat verschillende mensen hier Windows blijven gebruiken, terwijl ze Bill Gates meer dan wantrouwen. Linux is dan toch wel hét alternatief, open source en volledig gratis. Misschien een kestie van gemak en dubbele moraal. De Mint-versie is, zover ik kan beoordelen, het eenvoudigst.

    1. Jawel Rinze, gelijk heb u, maar u wordt hoe dan ook bespioneerd.
     Voor de meeste mensen is een computer een volslagen ondoorzichtig ding en Bill Gates deed zijn uiterste best om “Windows” zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Want het moet gezegd dat Linux toch wel wat studie vraagt voor bijvoorbeeld het gebruik van de terminal en de taal Bash en liefst ook nog een vlot toegankelijke echte programmeertaal zoals OpenEuphoria (blijf a.u.b. weg van python) , dat kost vele uren opzoekwerk op het internet om nog te zwijgen over de tijd die nodig is om ervaring op te doen.

     U mag ook niet vergeten dat de machtige wereldregering het sterke verlangen koestert om iedereen ononderbroken te kunnen controleren en te scannen om u maximaal te kunnen uitbuiten als ideale slaaf, en om dit te kunnen bewerkstelligen is eender welk OS in eerste instantie geschikt, maar men moet goed beseffen dat die machtsgroep ook Linux tracht in te palmen door bijvoorbeeld een Microsoftbrowser voor Linux e.d.m.

     Linus Torvalds mag dan een sociale engel lijken tegenover duivel Bill Gates, beeldt u niet in dat de wereldregering u ooit zal ontzien.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht