Wat heilig was voor de vorige generaties, blijft ook voor ons groot en heilig!

“Wat heilig was voor de vorige generaties blijft voor ons groot en heilig en kan niet zomaar verboden of als schadelijk beschouwd worden”. Dat zijn niet mijn woorden, maar die van paus Benedictus XVI, die dit op 7 juli 2007 in een brief aan alle bisschoppen schrijft, naar aanleiding van het Motu Proprio Summarum Pontificum, dat hij plechtig heeft afgekondigd. Hij benadrukt verder:“Het is heilzaam voor ieder van ons om de schatten te bewaren, die gegroeid zijn in het geloof en in het gebed van de Kerk. Aan die rijkdom moet een terechte plaats worden verleend”.

Anno 2021. Paus Benedictus is gezond en wel en beschikt over al zijn geestelijke vermogens. Hij draagt de witte pauselijke soutane en woont in de Vaticaanse tuinen. Hij voert diepzinnige gesprekken met talrijke bezoekers.Zou degene, die hem op wel heel bijzondere wijze heeft opgevolgd, arrogant genoeg zijn om deze 94-jarige paus emeritus publiekelijk te vernederen?

Het antwoord is helaas ja. Het nieuwe Motu proprio Traditionis Custodes van paus Franciscus vernietigt al het goede dat Benedictus heeft willen realiseren door het beste van de twee liturgische uitdrukkingen dichter tot elkaar te brengen.

 Jorge Mario Bergoglio is ongetwijfeld de meest arrogante paus in de geschiedenis van de katholieke kerk. Vanaf de de eerste dag, zoniet eerder, is er steeds over hem gesproken, ongeacht het onderwerp. Als”chouchou” van de mainstream media werd hij al heel vlug als “nederig “bestempeld omwille van banaliteiten zoals het zelf dragen van een tas of het aantrekken van polyester kledij, in scherpe tegenstelling tot Benedictus die ook in zijn kledij de sacrale symboliek van het pausdom uitdroeg.

Bergoglio is in werkelijkheid een man van de wraak. Een paus van de wraak. Een verbitterde jezuïet, die vol woede afrekent met degenen die hij als zijn vijanden beschouwt. De voorbeelden zijn legio: van Mgr Leonard, die van de ene op de andere dag werd vevangen door zijn aartsvijand De Kesel, over de kardinalen Burke, Müller, Brandmüller, tot zelfs de diepzinnige Afrikaanse kardinaal Sarah. Alle werden zij het slachtoffer van deze dictatoriale handelwijze. En de lijst is verre van volledig!

Het is bedroevend, maar waar: er is een oorlog gaande om het hart en de ziel van de rooms-katholieke Kerk. Grofweg geschetst, bestaan er twee kampen, die regelrecht tegen elkaar staan. Enerzijds, is er Jozef Ratzinger, die getracht heeft de eeuwenoude tradities van de Kerk, gegrondvest door Jezus Christus, te restaureren. Weliswaar erkent hij niet openlijk deze scheiding, hij ervaart ze wel degelijk. In dat kamp zitten vele jonge priesters en talrijke vooraanstaande katholieke leken.

Aan de andere kant bevindt zich Bergoglio, een jezuiet die in Argentinië bekend staat als een verbeten vijand van de traditionele mis in het latijn en van al diegenen die de mis opdragen volgens de oude ritus. Hij wordt gesteund door een kleine, maar invloedrijke progressieve kring in het Vaticaan, die hem sinds het begin van zijn pontificaat influistert in welke richting hij moet gaan. Amoris Laetitia en de Pachamama synode zijn hun werk. Ook nu is het mollenwerk van deze groep, die aangevoerd wordt door de progressieve Italiaanse theoloog Andrea Grillo en een regelrechte haat koestert tegende de traditionele mis, duidelijk.

Verwonderlijk is dit niet. Bergoglio heeft steeds op de meest grove wijze de traditionele katholieken geschoffeerd en belachelijk gemaakt, zelfs diegenen die hun gebeden plechtig aan hem opdroegen…

Wat moet nu de houding zijn van de katholieken, die de traditionele liturgie terecht als onmisbaar element van hun geestelijk leven beschouwen? Moeten zij toegeven aan de haat en de wraak van Franciscus of moeten zij met nog meer geestdrift de harmonische richtlijnen toepassen, zoals Paus Benedictus die veertien jaar geleden heeft uitgevaardigd en waardoor hij eeuwen van katholieke overlevering een nieuw elan heeft gegeven?

De enig mogelijke keuze is gewoon het negeren van deze ultieme uiting van haat en van wraak  tegenover de traditionele katholieken.Te veel is te veel!

Er kan dus geen sprake zijn van capitulatie tegenover richtlijnen(meer is het niet…), die radicaal ingaan tegen wat een nog levende paus uitgevaardigd heeft.

Niet toegeven.Stand houden.

Verder bouwen aan wat begonnen is. De vruchten zijn nu reeds talrijk en de oogst veelbelovend.

Meer traditionele missen aanbieden, De missen in de buitengewone vorm en de missen in de gewone vorm kunnen perfect naast elkaar bestaan en elkaar wederzijds verrijken!

Bidden voor het pausdom. De heilige Petrus smeken om ons een heilige paus te sturen, op een ogenblik gewild door God. Een paus, die een trouwe herder zal zijn voor allen.

Wat heilig was voor de vorige generaties, blijft ook voor ons groot en heilig. De mis, die ontelbaren tot heiligheid gebracht heeft, blijft nu ook groot en heilig!

Auteur:Veroon ter Zee

37 commentaren op “Wat heilig was voor de vorige generaties, blijft ook voor ons groot en heilig!

  1. Het spijt me pastoor Frank maar dit lijkt me echt onzin, u spreekt van de vruchten van de nieuwe liturgische ritus die de traditionalisten belemmerden maar … waar zijn die vruchten ?? Vaticanum 2 is totaal mislukt wat misschien de bedoeling niet was maar men heeft duidelijk het kind met het badwater weggegooid. Vaticanum 2 heeft de ruimte geboden aan radicale modernisten om hun vernielzuchtige ideeën uit te voeren en de kerk is op korte tijd in de banaliteit verzeilt geraakt en ook heeft zij haar geloofwaardigheid daardoor totaal verspeeld.sinds mlijn jeugd erger ik me al aan de talloze nietszeggende commentaren en preken die het evangelie of de lezingen moeten verduidelijken aan de praktiserende gelovigen en zelden heb ik goede preken gehoord die GEEN afbreuk deden aan de handel en wandel van onze Heer Jezus Christus. Sterker nog als je geen sterk geloof hebt en een gemiddelde kerkganger bent en je nog wat kinderlijk geloof bezat ben je daar zo van verlost als je de praat van deze lauwe verwereldlijkte geestelijken aanhoorde !

  2. Beste E.H. Domen
   Ik ben geen groot liturgiekenner maar wel een liefhebber. Daarom lees ik graag en regelmatig van mensen die er wel veel verstand van hebben. Anton de Wit laat in zijn commentaar zien dat hij dit niet doet.

 1. Bergoglio heeft mij niet belachelijk gemaakt.Piassen maken zichzelf belachelijk.

 2. Uitstekende analyse in Katholiek Nieuwsblad. Maar de traditionelen zullen blijven zaniken. Geen rekening mee houden.

  1. @ Agnes,
   als socialistisch communistische analyse is dat inderdaad uitstekend.
   Maar ik wil geen socialist of communist worden.

   1. @ Agnes,
    eric-b-l, Op Uw reactie hoef ik niéts toe te voegen of weg te laten.
    Ik sluit mij dus 100% aan bij U

    1. @Pastoor Domen,
     Ondanks onze enorme verschillen: doet U Lilian de groeten van de Gregoriusparochie uit Brunssum?
     Als kapelaan heeft U beiden heeft U allebei blijvende(!) vruchten nagelaten.
     Wij hebben intussen ‘paus’ Franciscus, waarmee U blijkbaar gehéél wegloopt. Daarom mijn échte vraag aan U: Wat is er intussen met U gebeurd?
     Om U de weg te wijzen: neem eens contact op met de familie van Bud (goede en gelovige familie); de achternaam zal U nog wel bekend zijn),

     Meestal worden de mensen na vele jaren volwassen (Uit respect voor wat U als kapelaan in Brunssum gedaan heeft, WIL ik niet méér zeggen).

 3. @ Pastoor Frank Domen,

  herbronning en vernieuwing van zowat alles wat voor Waarheid staat van het onveranderlijke Woord uit de H.Schrift ?

  Nadat de moderne ‘mis’ alle goede dingen verdreven had in 1965 begon ik langzaam mijn geloof te verliezen ondanks regelmatige bijwonen van die ‘mis’ omdat mijn ouders dat eisten. Alle schooljongens van die jaren verging het zo. En als je hen nu aanspreekt over de veranderingen in de kerk word je belachelijk gemaakt. “Wie is daar nu nog mee bezig? Er is geen God.”

  Mijn vraag is dus: voor wie bent u zo dringend nog steeds aan het vernieuwen ?
  Blijkbaar kunt u nog slechts het goddeloos geworden volk samenbrengen in eenheid van ongeloof en totaal onbegrip.

  Bijvoorbeeld de Jehovagetuigen schotelen de mensen twee verschillende bijbelvertalingen voor, de ene, alleen te vinden op internet, is van hen zelf en eerder voorzichtig modern, de andere als drukwerk is zo goed als een copie van de extreem moderne en ontgeestelijkte versie hervertaald onder verantwoordelijkheid van Danneels en Simonis in 2004. Het dolste is wel dat gemoderniseerde katholieken overstappen naar de Jehova’s simpelweg omdat die er werk van maken mensen aan huis te bezoeken met grote interesse, niet voor hun zieleheil maar wel voor verwaterde bijbelkennis.

  Wat alle modernisten, geestelijken en leken, niet blijken te kunnen zien is de flagrante ontgeestelijking veroorzaakt door hetgeen zij vernieuwing noemen.

  Hoort men ergens ooit nog een moderne bisschop of moderne priester hartstochtelijk prediken over de Allerheiligste Harten van Jezus en Maria ? Over de hoogdringendheid van de Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament ? Zelfs de moderne ‘paus’ Franciscus liet zich vernederend uit over Maria als dat Zij geen postbode is die boodschappen uitdraagt.
  Tot welk soort eenheid wil hij dan aanzetten ? Een eenheid van goddelozen ?

  Vernieuwing blijkt dus synoniem van verarming.

  De samenleving is heden totaal ontgeestelijkt en ook u vindt dat vanzelfsprekend.
  Hoe kunt u verantwoorden dat u minder of niets geeft om het geestelijk heil van de zielen dan voor niets anders dan banaal socialisme ?
  Het is overduidelijk dat u dat in het geheel niet wil en nog slechts een socialistische spreekwijze hanteert.

  Het woord “schande” is hier onvoldoende.
  De zogenaamde vernieuwingen en louter socialistisch maatschappelijke eenheid om des werelds wille betekenen regelrechte meedogenloze geestelijke doodslag.

  1. @eric-b-l,
   Terwijl ik Pastoor Frank Domen al bijna zijn gehele volwassen leven ken, kan ik U werkelijk niét verbeteren. Daarom: ik sluit mij 100% aan bij Uw reactie,

 4. @:eric-b-l..

  Goed gesproken..👍 ..oeps, hopelijk geen vrijmetselaarsteken..😁

 5. Het standpunt van het huidig “Katholiek” Nieuwsblad en van de huidige hoofdredacteur Anton de Wit verwondert mij niet !Het traditionele ” katholieke “, zoals het vroeger KN was, bestaat al een hele tijd niet meer. Daarom hebben vele abonnees opgezegd , inclusief ik, en nu zullen er nog abonnementen sneuvelen…
  Dat in de begeleidende brief bij het motu proprio gezegd wordt dat de viering van de buitengewone vorm in de voorbije jaren tot verdeeldheid zou hebben geleid, daarvoor moeten de bisschoppen vooral zelf in eigen boezem kijken. Want paus Benedictus heeft in 2007 aan de bisschoppen gevraagd om de buitengewone vorm te integreren in de diocesane pastoraal en de opleiding van seminaristen. Ze deden dat NIET , op enkele uitzonderingen in de wereldkerk na! Vaak omdat men de eeuwenoude vorm van onze liturgie niet genegen is, onbetwistbaar om inhoudelijke geloofsredenen. Dan komen zeggen dat de gelovigen die deze vorm wel genegen zijn selecte clubjes gelovigen zijn die niets met de bisdommen te maken willen hebben:. dat is de wereld omdraaien natuurlijk. We kunnen er boeken over vullen…
  Dat de argumenten om de buitengewone vorm van de liturgie te weren uit het leven van de Kerk haaks staan op die van paus Benedictus en 2000 jaar Traditie van de Kerk, is ook duidelijk.
  Het is erg dat vele gelovigen , vooral jonge grote gezinnen met kinderen beroofd worden van de buitengewone vorm dank zij deze “Heilige Vader Franciscus “

 6. Afschaffing van Summorum Pontificum is puur machtsmisbruik en is trouwens totaal zinloos.
  Franciscus heeft een oorlog ontketend en het zal eindigen met de volledige triomf van de traditie.
  Het stuit zelfs op “vlijmscherpe kritiek van een atheïstische filosoof…”

  https://fortesinfide.nl/index.php/2021/07/22/franciscus-heeft-een-oorlog-ontketend-het-zal-eindigen-met-de-volledige-triomf-van-de-traditie/

  https://fortesinfide.nl/index.php/2021/07/20/een-onbegrijpelijke-dictatoriale-ingreep/

  https://fortesinfide.nl/index.php/2021/07/21/930/

 7. @Pastoor Frank Domen,
  Ik ken U persoonlijk (van de tijd dat U nét kapelaan was en ikzelf nog geen kindernevendiensten hield).
  U heeft mij getrouwd (en ben inmiddels al ruim twintig jaar gescheiden).
  Uw reactie valt mij zeer vies tegen.

  Het artikel waarnaar U verwijst, meldt woordelijk:
  De bisschoppen moeten erop toezien dat er geen nieuwe groepen worden opgericht die zich bedienen van de oude ritus.
  Anders gezegd: de paus probeert die traditonele groepen dood te laten bloeden.
  De traditionele groepen hadden juist gezorgd voor de explosieve groei van de katholieken (van nul tot wereldwijde godsdienst. Godsdienst = hoe dien ik God.

  Voor mij is dat zéér duidelijk: absoluut niét op de novo-wijze (waarbij de priesters het liefst zouden hebben, dat de mensen zouden dansen, zoals goedkeurend plaatsvond onder het toeziend(!) oog van ‘paus’ Bergoglio). Dat feit moét U toch aan ’t denken zetten!?

 8. Francis ( en de gehele Bergo-kliek ) denkt dat hij (zij) nog te doen heeft (hebben ) met katholieken van in de jaren ’60, ten tijde van Vat II ! Gehoorzaam…. het goed voorhebbend…. ter goeder trouw….jonge generatie van na WOII.

  Ondertussen (anno 2021 ) hebben duizenden én duizenden én nog eens duizenden, zoniet miljoenen katholieken de Heilige Offermis van altijd teruggevonden, terug her-ontdekt. En niet alleen in Europa maar ook in de andere continenten. En zijn de Pachamama-fratsen van Francis alom bekend !

  En Francis ( en de gehele Bergo-kliek ) denkt dat nu terug te kunnen schroeven door een schrijven!?
  Wat een misrekening ! Wat naïef !
  Hij vergeet dat de toenmalige 60 er generatie nu volwassen MANNEN en VROUWEN geworden zijn, volwaardige en bewuste katholieken die niet schromen om te bidden tot de Heilige Maria altijd Maagd, tot de Heilige Aartsengel Michaël, , tot de Heilige Johannes de Doper, tot de Heilige Apostelen Petrus en Paulus, tot alle Heiligen én die geen schrik hebben van mooie Latijnse liturgieën.

  Francis ( en de kliek ) denkt dat hij zulks zal kunnen stoppen…

  Van de 20.000 jongeren die Paris-Chartres gedaan hebben, + de 5000-6000 jongeren die Chartres -Montmartre gedaan hebben , zal het schrijven van Francis NIETS uitmaken.

 9. Z.E.H. Domen,

  Het moge dan zo zijn dat u tijdens uw seminarietijd op Rolduc kreeg ingeprent dat de Tridentijnse ritus (of wat daarnaar riekt) gelijk staat aan ketterij, de tijd heeft sindsdien niet stilgestaan en de ontwikkelingen hebben dat adagium de facto allang ingehaald. Dat kan toch ook u niet zijn ontgaan! Dat u uw oren laat hangen naar ene Anton de Wit verbaast me zeer. De traditionele Mis trekt véél meer jonge gezinnen, bekeerlingen nota bene, kent een heuse opbloei en het aantal mannen dat deze ritus bezoekt is in verhouding tot de vrouwelijke deelname groter dan bij de NOM. De Kerk is groter dan de sterk vergrijsde, welhaast uitgestorven polder van (het concilie van) Noordwijkerhout. Met de (rest van de) RK Kerk is het in onze contreien niet beter gesteld. De Geest waait waar Hij wil en er is geen paus die dat kan tegenhouden. Dat zeg ik als bezoeker van beide ritussen.

  Al wie de tridentijnse liturgie (her)ondekt heeft, wordt in het pauselijk schrijven over één en dezelfde (schismatieke) kam geschoren en ongenadig als uitermate rigide naar de catacomben afgeserveerd. Over eenheid en dialoog gesproken! Door de buitengewonde vorm van de Romeinse liturgie voorgoed naar het museum te verbannen, snijdt de paus doelbewust behalve de traditie de groene ranken af die sinds 2007 binnen de Kerk zijn ontstaan. De nieuwe lente is hem kennelijk een doorn in het oog. Liever een uitgestorven Kerk dan hem ongevallige gelovigen. In Argentinië handelde hij (Summorum Pontificum ten spijt) niet anders; hoe voorspelbaar is inderdaad zijn jongste zet. De haat en ongenuanceerde vernieuwingsdrang van onze opperherder die nochtans het geloofsgoed dient te behoeden en die de mond vol heeft van barmhartigheid en synodaliteit, zit kennelijk zeer diep. In zijn motu proprio klaagt hij in de zijlijn ook over de dorre ranken van de NOM, maar daar doet hij verder niks aan. Aanbidding van Moeder Aarde, Pachamama in zijn tuin en in verdekte vorm op het altaar van Petrus, HindoeMissen aan gene zijde van de aardbol; hij vindt het allemaal prachtig. Kortom, barmhartigheid en genade zijn er enkel voor wie zich aan de leer en aan Benedictus’ hervorming van de hervorming niets gelegen laat liggen.

  Dan het Katholiek Nieuwsblad. Diens huidige hoofdredacteur strijkt zoals we van hem gewend zijn weer eens alle plooien glad en doet als vanouds alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Hij heeft er een handje van om elk braaksel van Franciscus smaakvol op te dissen. Daarmee helpt hij het KN definitief naar de verdommenis. De paus heeft gesproken, dus is het goed en moet het aan de man gebracht worden. Of zijn krant alvorens publicatie door zijn bisschoppelijke huismeester wordt gescreend, ik weet het niet. In ieder geval, Renaat, heb ook ik geen spijt van mijn opzegging.

  Laat ik afsluiten met een citaat van Fürstin Gloria Thurn und Taxis. Zij vat het pauselijk genadeschot beter samen dan ik het verwoorden kan:
  „Offensichtlich geht von der ,Alten Messe‘ doch eine größere Wirkung aus, wenn sie so stark aus den eigenen Reihen bekämpft wird. … Wer an nichts mehr glaubt, für den dürfte die ,Alte Messe‘ schlicht ein anachronistisches Ärgernis sein.“

  1. Zie ook, beste Paul, de Pius X reactie op “Le Salon Beige” ; hieronder de link;
   vanzelfsprekend ook een aanrader voor de Z.E.H. Domen (66 jr.), priester in Heerhugowaard, maar helaas opgeleid in de oogkleppenwereld van het Vat. 2 seminarie in Rolduc. Misleid, een priesterleven leven lang, maar de hoop niet opgevend dat hij met het mega bedrog van de gemijterde schurken van toen, afrekent, en dat hij dit, van hoog tot laag ons allen aangedaan, gaat doorzien. “Aan de vruchten kent men de boom”, (Mt. 7 : 16)
   Zie verder de reacties onder de draad van “Franciscus gaat boekje te buiten ……”

   http://www.lesalonbeige.fr/lere-de-lhermeneutique-de-la-continuite-est-drastiquement-revolue-balayee-dun-revers-de-manche/

   1. Beste Jules,
    Zoals u weet ben ik geen FSPPX-aanhanger. Ceci dit, vu le contexte du verdict dictatorial et non-fraternel de notre pape François, je ressens comme jamais auparavant le désarroi émouvant dont témoigne Mgr. Lefebvre dans le video ci-joint.
    https://www.youtube.com/watch?v=9-_KcYhNABU

 10. Beste mensen..

  Volgens profetieën op YouTube wordt de usurpator antipaus naar ik meen gemarteld en zeker vermoord.. (ik heb de gegevens niet direct bij de hand).. ook BENEDICTUS

  Maar na Bergoglio komt nog een veel slechtere..((die ook de ware gelovigen zal laten vervolgen))..die de valse profeet (2Thess.2:3-4) maitreya (de religieuze antichrist)..het mogelijk maakt om het vaticaan over te nemen en dat zal gebeuren ongeveer 3 maanden voor de 3e wereldoorlog en voor de Waarschuwing..hij zal geen 3½ jaar “verdrukken.”..dat is symbolisch ..ook de antichrist in Openb.13:5 zal 3½ jaar van de 7 jaar van verdrukking krijgen (Daniël 9:27) ..het 6e zegeloordeel betreft dan de helft van de 7e jaarweek.. en dan met het tijdperk van Vrede tot aan de komst van de antichrist zelf.
  •••••

 11. Eeuwenlang heeft men verdienen aan slavenhandel en slavenarbeid op plantages enz. de normaalste zaak van de wereld gevonden. “Lekker geld verdienen” (zonder enige ethische restrictie natuurlijk) was onlangs nog een gevleugeld woord van onze oud-Unilever HR-manager en PM Mark Rutte. Is slavenhandel en slavenarbeid dus heilig? Gelukkig is het in 1863 afgeschaft. Arbeiders zijn hun loon en een menswaardig leven waard. Voortschrijdend inzicht, mede onder invloed van christenen.

  Eeuwenlang was oorlog voeren om kapitaal, grond en dus macht te verwerven een heilige bezigheid. Na WO I ontstond er gelukkig de Volkenbond. Oorlog voeren, vernielingen aanrichten en mensen leed toebrengen zouden we niet meer moeten willen, was de gedachte. Conflicten oplossen moest dus anders dan met geweld. De Bond had echter geen middelen om het zwijgen van de wapens af te dwingen. De mens was vechten helaas echter niet afgeleerd. Er kwam dus nog een WO. Ook daarna was het devies “Nooit meer oorlog”, we moeten samenwerken en de geschillen uitpraten. De Nato, EGKS, EEG en de EU werden opgericht. In Europa hield de relatieve vrede sindsdien stand. Primitieve vormen van conflictoplossing gingen goeddeels achter slot en grendel, echter, zou Europa ze daar ook laten nu een aantal landen zich niet wil conformeren aan de normen en waarden die de EU in meerderheid hoog in het vaandel heeft juist terwille van vrede en veiligheid van al haar burgers? Is oorlog voeren dus niet toch beter, en moeten we er weer naar terug omdat vroeger alles beter ging? Je zou toch hopen dat hetgeen vroeger heilig was m.n. voor de elite en de sterksten omdat zijzelf vooral er materieel en qua status het meeste voordeel bij had, voorgoed van de aardbol zou verdwijnen.

  Vroeger gingen kinderen nauwelijks naar school, werd er afgegeven zelfs op onderwijs. Beschaving zou afschaving zijn; kinderen zouden er dommer van worden. Maar onze voorvaderen, m.n. die uit grote gezinnen (er bestond tot de jaren zestig van de vorige eeuw nauwelijks betrouwbare kennis en middelen om de gezinsomvang te beperken tot wat men geestelijk en materieel als ouders/familie aan kon), waren gedoemd om voor geld soldaat en kanonnenvoer te worden in de handen van adel en geestelijkheid op zoek naar grond en macht. Was dat een betere beschaving dan we nu kennen? Was lijden aan het leven en soldaat worden een heilige roeping? Moeten we daarnaar terug?

  Er zijn heel wat meer voorbeelden te geven die de stelling logenstraffen dat alles wat vroeger heilig was ook nu en in de toekomst heilig zou moeten zijn. Wij moeten dus niet terug in de tijd met een groter barbarendom en geestelijke onderontwikkeling, maar we moeten vooruit, individueel en collectief beter worden als mens. Dus onszelf en onze kinderen zich laten ontwikkelen op steeds meer geavanceerde wijze zodat o.a. de omwegen en dwaalwegen die wij en onze voorvaderen nog moesten nemen, niet meer nodig zijn om te komen tot vrede en geluk voor zoveel mogelijk – liefst alle – mensen, toch?!

  Daarom zeg ik het nog maar eens: terug naar oude riten is niet de weg die we moeten gaan. (Kannibalisme bijv. is terecht uitgeroeid, evenals het offeren aan goden die niets goeds doen voor de wereld en haar bewoners.) We moeten de essentie van m.n. de Eucharistie alleen beter leren verstaan en leren doorgeven aan nieuwe generaties. Alleen het goed begrijpen en voelen /ervaren van de kern van Jezus Boodschap geeft mensen een kompas waarop ze kunnen varen om vrede en welvaart met behoud van de schepping te realiseren. Het aanbidden van ongedesemd brood olv met veel pompa verschijnende gecertificeerde beroeps ‘offeraars’ zal dat nooit kunnen garanderen. Keren we dus terug naar de essentie: breken en delen, wat je hebt en bent, en je in dankbaarheid herinneren wie ons welke weg gewezen heeft naar vrede, geluk en houdbaar welvaren: Jezus Christus die aanwezig is en zal blijven als Immanuel, God met ons tijdens het lijden dat ons allen te wachten staat. Hoe men dat verder nog wil omlijsten en aankleden is van secundair belang zolang het wezen van de viering maar zichtbaar en begrijpelijk blijft. Laat het Latijn dus aan de Latijnse landen, en de pompa in de byzantijnse en andere hofcultuur. Wij hebben het niet nodig om lief te hebben en dankbaar te zijn én blijven. U ook niet!

  1. @ Basilius Minor
   “Het aanbidden van ongedesemd brood olv met veel pompa..”
   Lex orandi, lex credendi. U wilt terug naar de essentie, maar gooit de kern – de presentia realis – overboord. Als u de transsubstantiatie maar omlijsting en aankleding, kortom van secundair belang vindt, dan ontgaat het wezen van de Goddelijke Liturgie u volledig. Dan ontbeert u het kompas waarover u spreekt en dat u bepleit.
   Ik weet niet of dát de reden is dat u appels (slavenhandel, kannibalisme etc) met peren vergelijkt, maar wat ik wel weet is dat u er met breken en delen NIET komt. Dat laatste heeft werkelijk niets met het heilig Misoffer te maken, vroeger niet, tegenwoordig niet en in de toekomst evenmin. Met alle respect, maar u houdt een betoog, maar mist de clou.

   Het motu proprio van Franciscus, dat overigens door Mgr Mutsaerts uitstekend wordt geanalyseerd, is voor mij en hopelijk voor velen aanleiding om morgen, ja vaker dan totnogtoe, de H. Mis in de eeuwenoude liturgische traditie van de Kerk bij te wonen. “Wat toen heilig was, is het nu nog”. https://vitaminexp.blogspot.com/

   1. @Paul. U verstaat mij verkeerd. Ik gooi niets weg en ik kom helemaal niet aan de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus in de Eucharistieviering. U legt daarentegen teveel nadruk op Christus aanwezigheid dáár. Hij is er altijd voor wie Hem liefhebben. M.a.w. Hem opnieuw offeren is nergens anders voor nodig dan om de aanwezigen te sterken in hun bewustzijn dát Hij er is. Je zou het doel van de Eucharistie dus ook kunnen omschrijven als: het opnieuw brengen van de vergeetachtige, chaotische, vaak afgeleide mens tot overgave, ja zelfgave aan de Heer, en daardoor hopelijk weer een glimp mogen opvangen van die Heer in zijn ziel.

    In bovengenoemde zin is het vooral ook belangrijk dat al onze aandacht tijdens de H. Mis uitgaat naar de drie-ene God, vooral IN ons zich weer wortelend, en de aanwezigen niet van de weeromstuit vereenzelvigd raken met de voorganger, het concrete brood enz. Die rituele voorschriften leiden maar af van waar het om gaat: hernieuwde overgave, zelfgave en weer wordende bevestiging vanwege God zelf.

    Mijn medebroeders en ik, wij sluiten daarom veelal ook de ogen als tijdens de liturgie teveel aandacht uitgaat naar de voorgaande priester en zijn performance. Wij zijn daar niet voor deze man (hoe goed of heilig enz. deze ook mag en zal kunnen zijn) maar voor Christus en in Hem voor God de Vader.

    De kern van de Eucharistie is dus niet gelegen in de (oude of nieuwe) Misritus zelf, maar in wat het bewerkt in ons. Brengt het ons op het rechte spoor Jezus achterna, of niet? Gaan we erna gewoon weer onze eigen eigenzinnige, egocentrische om niet te zeggen egoïstische weg of gaan we werken aan universele broeder- en zusterschap, en dus aan het breken en delen in Jezus’ voetspoor?

    Jezus, God of wij zijn in ons eentje overigens niet in staat om ‘een nieuwe hemel en nieuwe aarde’ te scheppen zolang wij mensen als zwakste schakel in het geheel niet in staat zijn om over onze eigen schaduwen en belangen, behoeften en begeerten heen te stappen t.b.v. het collectief (dat wij ook mede vormgeven) en waardoor wij de aarde de laatste 150 jaar zo ontzettend onverantwoord hebben leeggeroofd en uitgeput. God heeft ons nodig om zijn plan met de mensheid te voltooien, en dat verplicht ons.

    Dat was hetgeen ik U wilde meegeven.

    1. @Basilius minor,
     Vreemde gedachtengang heeft U:
     Wat U zegt, komt op het volgende neer:
     “Heer, ik kom naar Ú toe. Ik heb maar twéé problemen: Ik herinner mij Ú en Uw uitspraken niet.”

  2. @Basilius minor,
   Dat U nog stééds op deze site durft te reageren zonder mij antwoord te geven, dat u zich nog stééds niet verontschuldigt tegen mij, is een ware gotspé. U moet toch wel een GROTE en STEVIGE plank voor UW kop hebben.

   1. @Basilius minor,
    Denkt U wérkelijk, dat ik mij U niet zou herinneren als wij elkaar eerder hadden ontmoet?
    Iemand met ZÓ’N negatief mensbeeld zou ik mij zeer zeker herinneren,

    Ik herinner mij nog één gezegde van ’n leraar-broeder (ik zat vroeger op een broederschool):
    Verwijder éérst de BALK voor Uw EIGEN hoofd, voordat U probeert een SPLINTERTJE bij ’n ánder probeert te verwijderen,

    Voor het geval dat U mij nog stééds niet snapt: ik ben nog stééds aan het wachten op Uw diepe verontschuldigingen (zie ‘Franciscus gaat boekje te buiten en wordt (op de bal maar ferm) getackeld door Burke’)

    1. Opdat U het moeilijke woord ‘gotspé’ niet hoeft op te zoeken:
     gotspé = onbeschaamde brutaliteit

 12. Aangezien de traditionele mis het essentiële van de mis ontegensprekelijk duidelijker en meer compleet tegenwoordig stelt, hebben Bergoglio en co in principe de mis zelf afgeschaft. Dit zal voor de grote hoop haast onmerkbaar voorbijgaan en maakt de weg vrij voor een oecomenische brood en wijnviering zonder consecratie die op ten duur praktisch de echte mis zal marginaliseren.
  Met Vrolijke Frans op weg naar de Quatolieke kerk van de anti-christ.

  1. Ondertussen zullen de traditionele gemeenschappen groeien en zullen meer en meer jonge mannen en vrouwen, op zoek naar authenticiteit, hun weg naar de traditionele kloosters vinden van waaruit een nieuwe, op traditie gestoelde, evangelisatie zal gebeuren.

   1. Vrolijke Frans???
    Ik ken ‘paus’ Franciscus puur en alleen als: norse Frans.

    Ik heb átijd geleerd: Je uiterlijk is een afspiegeling van je innerlijk.
    Dus: ‘paus’ Franciscus mijns inziens wel wat vrolijkheid gebruiken.

    Trouwens, Tot voor ’n paar dagen terug zou ik zeggen: ‘onze’ paus.
    Echter, omdat hij ons liever kwijt dan rijk is, laat ik ‘onze’ weg.

    1. correctie:
     @BartB,
     Vrolijke Frans???
     Ik ken ‘paus’ Franciscus puur en alleen als: norse Frans.

     Ik heb átijd geleerd: Je uiterlijk is een afspiegeling van je innerlijk.
     Dus: ‘paus’ Franciscus kan mijns inziens wel wat vrolijkheid gebruiken.

     Trouwens, Tot voor ‘n paar dagen terug zou ik zeggen: ‘onze’ paus.
     Echter, omdat hij ons liever kwijt dan rijk is, laat ik ‘onze’ weg.

 13. Toen ik vanmorgen kennis nam van bovenstaand artikel op Katholiek Forum ben ik onmiddellijk in mijn documentatie gedoken over ‘Summorum (niet ‘Summarum’ – of wil Veroon Ter Zee dat er vrouwelijke pausen komen???) pontificum’ en latere uitspraken van het kerkelijk leergezag over de buitengewone vorm van de Latijnse Ritus. Nadat ik e.e.a. daarover nagekeken heb en mij nog eens verdiept heb ik in (de Duitse vertaling van) ‘Traditionis Custodes’ – waar is de oorspronkelijke (?) Latijnse tekst te vinden? -, kan ik niet anders dan stellen dat ik het grosso modo eens met pastoor Domen én Anton De Wit, die dat toch wel genuanceerde artikel in KN schreef!
  Maar ik werd daardoor ook herinnerd aan een reactie van mij over de zgz. tegenstelling tussen Benedictus XVI en Franciscus I, die ik schreef op een heel andere website, nl. Apache, nu iets meer dan een maand geleden, dus voor de uitvaardiging van TC:
  “Het is zeer de vraag of ‘de keuze voor Franciscus een breuk was met het beleid van Ratzinger’! De tegenstelling tussen de ‘conservatieve’ paus Benedictus’ en de ‘progressieve’ paus Franciscus is fout. Ratzinger heeft enkele zeer fundamentele hervormingen doorgevoerd: zijn ‘verdediging’ van de wijding van gehuwde mannen tot priester – in de tijd dat hij nog prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer was – [zie ‘Salz der Erde’], de zgz. ‘afschaffing’ van het voorgeborchte – waar hij reeds als jonge theoloog voor pleitte [in het ‘LThK’!] -, de voorbereiding van het vrouwelijk diaconaat door het motu proprio van 2010 dat alleen bisschop en priester Christus tegenwoordig stellen als Hoofd en Bruidegom van de Kerk. En naar het schijnt heeft hij ‘Jezus van het kruis gebeden’ opdat Bergoglio hem zou opvolgen! Inzake echte diepgaande hervormingen van wat Congar in zijn boek over ‘Vraie et fausse Réforme’ de ‘structuren’ en in zijn boek over ‘La Tradition et les traditions’ veranderlijke tradities noemt, heeft paus Franciscus daarentegen nog niet al te veel laten zien. Hij heeft het werk van zijn voorganger om een vrouwelijk diaconaat (opnieuw?) in te voeren niet voortgezet. Weliswaar heeft de gezinssynode in 2015 een milder standpunt ingenomen inzake contraceptie dan paus Paulus VI in de encycliek ‘Humanae vitae’ van 1968 gedaan heeft. Maar het recente document over de zondigheid van homoseksualiteit (een leer die gebaseerd is op zeer bedenkelijke interpretaties van het verhaal over de verwoesting van Sodom) heeft Franciscus toch zelf ondertekend! Als hij als paus zoiets zou weigeren, is er geen enkele kardinaal of bisschop die hem toch daartoe zou kunnen verplichten!”
  Misschien kan men eindelijk eens erkennen hoe ‘progressief’ Ratzinger / paus Benedictus (ik heb van hem in 1972 een college gevolgd dat mij verrassende inzichten heeft bijgebracht over de verhouding van Trente en Vaticanum II!) en hoe ‘conservatief’ Bergoglio / paus Franciscus eigenlijk is!

 14. @Marcel Gielis,
  U zegt heel precies: helemaal niéts.
  U had dus net zo goed de mond kunnen houden,

 15. @Basilius minor loochent duidelijk de tegenwoordigheid van de Heer in het Altaarsacrament.
  Een fatsoenlijk mens zou dan zijn grenzen kennen en de forumleden in hun geloof laten.
  Maar nee.. het zegt veel over zijn afkomst, en kwaadaardig karakter dat zich identificeert met het giftig brouwsel van de Illuminati-vrijmetselaar Bergoglio.

  1. @Jo,
   Hier ben ik het eindelijk weer 100% eens met U.
   @Basilius minor is een sláng.
   Sinds 28 juli 2021 om 12:51 uur gooit @Basilius minor het over ’n ándere boeg (doet alsof ie diepgelovig is + doet ie alsof hij onze commentaren niet leest). Weet echter, een slang is NIMMER (maar dan ook NIMMER) te vertrouwen. Hij loert alleen op ’n kans om toe te slaan.

 16. Onderstaand artikel is wel echt de moeite om te lezen. Vorige zondag volgde ik in Hasselt de herdenking van het Heilig Sacrament, de bloedende hostie van Viversel tijdens de stille aanbidding van het Heilig Sacrament. Het was oooh zooo mooooi.
  Het Broederschap van het Heilig Sacrament reageerde eveneens op Paus Franciscus.

  http://heiligsacrament.blogspot.com/

  1. @ Marie-Elisabeth,
   De toon waarop dat artikel van _http://heiligsacrament.blogspot.com/_ “zondag 25 juli 2021 – Franciscus de onbarmhartige ?” geschreven is verbaast me.
   Ik herinner me dat de gebedsgroep van de devote mensen die actief waren tegen abortus nooit toegelaten werd in geen enkele kapel of kerk in Hasselt, zij moesten dan naar een kleine ruimte in het cultureel centrum.
   Is de atmosfeer nu plots veranderd ?
   Worden zij nu aanvaard ?
   Kunt u ons een antwoord bieden ?

   1. @ Hypoliet

    Ik kende deze groep niet tot vorig weekend. Aangezien onze pastoor met vakantie is (vervangt in het buitenland een andere priester), was ik op zoek naar geestelijk voedsel. De H. Mis wordt in het weekend opgedragen door een oude vervangende priester, bijgestaan door een lagere gewijde. Het kwam me over als een poppenkast. Ik heb elders nu voor de zondagsdienst een goede parochie gevonden tot onze pastoor terug is.
    Buiten de vakantieperiode houdt onze pastoor door de week 3 x de Aanbidding van het Heilig Sacrament, gevolgd door de H. Mis. De aanbidding van het Heilig Sacrament maakt ons rustig en geeft ons kracht.
    Ik was dus louter op zoek naar een kerk (of abdij) waar de Stille Aanbidding werd gehouden, niet meer, niet minder.
    Gisterenavond bezocht ik hun website. Ik schrok er toch ook een beetje van dat de Broederschap geen blad voor de mond nam.
    Dus, Hypoliet, ik weet niets meer dan u.
    In onze federatie krijgen we de kans om te bidden tegen abortus op de eerste zaterdag van de maand, in de parochiekerk.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht